Ceturtdiena, 30. marts
Šodien sveicam: Nanija, Ilgmārs, Igmārs
Laika ziņas: Sigulda 3°C vējš 3 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Pašvaldība iznomā

Par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu aktīvās atpūtas un sporta kompleksa izveidei

Informācija tiek publiskota saskaņā ar 22.04.2015. Siguldas novada Domes nolikuma “Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās zemes iznomāšanas kārtību”4. punktu, nolūkā apzināt iespējamo nomas tiesību pretendentu loku

Zemesgabala adrese

Iznomājamā platība

Atrašanās

Iznomāšanas mērķis un termiņš

Informācijas publiskošanas datums

Pretendentu pieteikšanās termiņš

“Kaļļu grantskarjers, Mores pag.,  Siguldas nov.

2,0 ha (vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc precīzās uzmērīšanas)

“Kaļļu grantskarjers”, Mores pag.,  Siguldas novads (izstrādātā karjera daļa)   kad.Nr.4266 004 0094.

Aktīvās atpūtas un sporta kompleksa izveidei, uz 10 gadiem

08.11.2016

No 08.11.2016. līdz 22.11.2016.

*Zemesgabala situācijas plānu skatīt šeit.
**Iznomāšanas pamatnoteikumus skatīt šeit.

Nomas maksas apmērs par zemesgabala nomu ir 5% no iznomātā zemesgabala kadastrālās vērtības gadā.

Nomas maksas apmērs par zemesgabala nomu ir 5% no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā – 83.85 EUR, t.sk. PVN, Kopējā nomas platība un maksa tiks precizēta pēc precīzās iemērīšanas.

Iesniegums par zemesgabala nomu jāiesniedz Siguldas novada pašvaldības kancelejā (Pils ielā 16, Siguldā, LV 2150), e-pasts: dome@sigulda.lv.

______________________________

Par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu elektrotransportlīdzeļu ātrās uzlādes stacijas izbūvei

Informācija tiek publiskota saskaņā ar 22.04.2015. Siguldas novada Domes nolikuma “Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās zemes iznomāšanas kārtību”4. punktu, nolūkā apzināt iespējamo nomas tiesību pretendentu loku.

Zemesgabala adrese

Iznomājamā platība

Atrašanās

Iznomāšanas mērķis un termiņš

Informācijas publiskošanas datums

Pretendentu pieteikšanās termiņš

Pils iela 10, Sigulda, Siguldas novads.

25–30 m² (vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc precīzās uzmērīšanas),

Pils iela 10, Sigulda,  Siguldas novads (vieta tiks precizēta projektēšanas gaitā, saskaņojot to ar kopējo autostāvlaukumu labiekārtojuma plānu būvprojektā “Siguldas kultūras centra pārbūve”).

Elektrotransporta ātrās uzlādes stacijas izbūvei, uz 10 gadiem,

17.10.2016.

No 17.10.2016. līdz 31.10.2016.

 


*Zemesgabala situācijas plānu skatīt šeit.
**Iznomāšanas pamatnoteikumus skatīt šeit.

Nomas maksas apmērs par zemesgabala nomu ir 5% no iznomātā zemesgabala kadastrālās vērtības gadā.

Nomas maksas apmērs par zemesgabala nomu ir 5% no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā – 10.00 EUR, t.sk. PVN, kopējā nomas platība un maksa tiks precizēta pēc precīzās iemērīšanas .

Iesniegums par zemesgabala nomu jāiesniedz Siguldas novada pašvaldības kancelejā (Pils ielā 16, Siguldā, LV 2150), e-pasts: dome@sigulda.lv
______________________________

Par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu publiskas autostāvvietas izbūvēšanai

Informācija tiek publiskota saskaņā ar 22.04.2015. Siguldas novada Domes nolikuma “Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās zemes iznomāšanas kārtību”4. punktu, nolūkā apzināt iespējamo nomas tiesību pretendentu loku

Zemesgabala adrese

Iznomājamā platība

Atrašanās

Iznomāšanas mērķis un termiņš

Informācijas publiskošanas datums

Pretendentu pieteikšanās termiņš

Peldu iela, Sigulda, Siguldas nov.

612 m²

Peldu iela, Sigulda,  Siguldas novads (no Ziediņkalna līdz Siguldas piedzīvojumu parkam “Tarzāns”

 

Publiskas autostāvvietas izbūvei, uz 10 gadiem

22.03.2016.

No 22.03.2016.

līdz 05.04.2016.

*Zemesgabala situācijas plānu skatīt šeit.
**Iznomāšanas pamatnoteikumus skatīt šeit.

Nomas maksas apmērs par zemesgabala nomu ir 5% no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, jeb 4,30 EUR  gadā (ar PVN 5,20 EUR), kopējā platība 612m².

Iesniegums par zemesgabala nomu jāiesniedz Siguldas novada pašvaldības kancelejā (Pils ielā 16, Siguldā, LV 2150), e-pasts: dome@sigulda.lv.

Plašāku informāciju par nomas tiesībām iespējams uzzināt pie pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas Nekustamo īpašumu speciālistes Anitas Viškeres, zvanot uz tālruni 67800962 vai rakstot e-pastu uz adresi anita.viskere@sigulda.lv.

Pasākumi