Ceturtdiena, 22. februāris
Šodien sveicam: Ārija, Rigonda, Adrians, Adriāna, Adrija
Laika ziņas: Sigulda -9.8℃, A vējš 1.2 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Pašvaldība iznomā

Par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu vieglas konstrukcijas sezonas ēkas novietošanai

Informācija tiek publiskota saskaņā ar 22.04.2015. Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma „Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās zemes iznomāšanas kārtību”4. punktu, nolūkā apzināt iespējamo nomas tiesību pretendentu loku

Zemes gabals, adrese un iznomājamā platība

Iznomāšanas mērķis un termiņš

Informācijas publiskošanas datums

Pretendentu pieteikšanās termiņš

Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 8015 002 3143, Lāčplēša iela 9A, Sigulda, Siguldas novads;

270 m²

Mērķis: uz tūrismu un dabas izglītību orientēta objekta izveide ar tiesībām uzstādīt uz nomas zemes gabala daļas vieglas konstrukcijas sezonas būvi bez pamatiem

Termiņš: viens gads (ar iespēju pagarināt uz gadu, bet ne ilgāk par trim gadiem)

21.11.2017.

Līdz 05.12.2017.

* zemesgabala situācijas plānu skatīt šeit.

Par zemesgabalu nomu ir saņemts viena pretendenta iesniegums. Ja uz zemes gabala daļas nomu izsludinātajā termiņā piesakās vairāki pretendenti, nomnieka atlase tiks veikta izsoles kārtībā.

Nomas maksas apmērs par zemesgabala nomu ir 60 eiro mēnesī un normatīvajos aktos noteiktie nodokļi. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā – nomas tiesību izsoles sākuma cena ir 60 eiro mēnesī un normatīvajos aktos noteiktie nodokļi.

Iesniegums par zemesgabala nomu jāiesniedz Siguldas novada pašvaldībā (Pils ielā 16, Siguldā, LV-2150), e-pasts pasvaldiba@sigulda.lv.

Kontaktpersona iznomāšanas jautājumos: Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas Nekustamā īpašumu speciāliste Revita Jakupāne, tālrunis 67800957, e-pasts revita.jakupane@sigulda.lv
______________________________

Par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu vieglas konstrukcijas sezonas ēkas novietošanai

Informācija tiek publiskota saskaņā ar 22.04.2015. Siguldas novada Domes nolikuma “Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās zemes iznomāšanas kārtību” 4.punktu, nolūkā apzināt iespējamo nomas tiesību pretendentu loku

Zemes gab.  

Iznomājamā platība

Iznomājamā zemes gab. adrese

Iznomāšanas mērķis un termiņš

Informācijas publiskošanas datums

Pretendentu pieteikšanās termiņš

Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 8015 002 3143

270 m²

Lāčplēša iela 9A, Sigulda, Siguldas novads (vieta tiks precizēta, projektēšanas gaitā, saskaņojot precīzu vieglās konstrukcijas sezonas ēkas novietojumu un vizuālo izskatu)

Mērķis: uz tūrismu un dabas izglītību orientēta objekta izveide ar tiesībām uzstādīt uz nomas zemes gabala daļas vieglas konstrukcijas sezonas būvi bez pamatiem

Termiņš: līdz 31.10.2017.

16.05.2017.

 

Līdz 30.05.2017.

* zemesgabala situācijas plānu skatīt šeit.

Par zemesgabalu nomu ir saņemts viena pretendenta iesniegums. Ja uz zemes gabala daļas nomu izsludinātajā termiņā piesakās vairāki pretendenti, nomnieka atlase tiks veikta izsoles kārtībā.

Nomas maksas apmērs par zemesgabala nomu ir EUR 100,00 mēnesī un normatīvajos aktos noteiktie nodokļi. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā - nomas tiesību izsoles sākuma cena – EUR 100,00 mēnesī un normatīvajos aktos noteiktie nodokļi.

Iesniegums par zemesgabala nomu jāiesniedz Siguldas novada Domē (Pils ielā 16, Siguldā, LV 2150), e-pasts dome@sigulda.lv.

Kontaktpersona iznomāšanas jautājumos: Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas Nekustamo īpašumu speciāliste  Gunta Mūrmane, tālrunis 67800957, e-pasts gunta.murmane@sigulda.lv.
______________________________


Par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu aktīvās atpūtas un sporta kompleksa izveidei

Informācija tiek publiskota saskaņā ar 22.04.2015. Siguldas novada Domes nolikuma “Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās zemes iznomāšanas kārtību”4. punktu, nolūkā apzināt iespējamo nomas tiesību pretendentu loku

Zemesgabala adrese

Iznomājamā platība

Atrašanās

Iznomāšanas mērķis un termiņš

Informācijas publiskošanas datums

Pretendentu pieteikšanās termiņš

“Kaļļu grantskarjers, Mores pag.,  Siguldas nov.

2,0 ha (vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc precīzās uzmērīšanas)

“Kaļļu grantskarjers”, Mores pag.,  Siguldas novads (izstrādātā karjera daļa)   kad.Nr.4266 004 0094.

Aktīvās atpūtas un sporta kompleksa izveidei, uz 10 gadiem

08.11.2016

No 08.11.2016. līdz 22.11.2016.

*Zemesgabala situācijas plānu skatīt šeit.
**Iznomāšanas pamatnoteikumus skatīt šeit.

Nomas maksas apmērs par zemesgabala nomu ir 5% no iznomātā zemesgabala kadastrālās vērtības gadā.

Nomas maksas apmērs par zemesgabala nomu ir 5% no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā – 83.85 EUR, t.sk. PVN, Kopējā nomas platība un maksa tiks precizēta pēc precīzās iemērīšanas.

Iesniegums par zemesgabala nomu jāiesniedz Siguldas novada pašvaldības kancelejā (Pils ielā 16, Siguldā, LV 2150), e-pasts: dome@sigulda.lv.

______________________________

Par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu elektrotransportlīdzeļu ātrās uzlādes stacijas izbūvei

Informācija tiek publiskota saskaņā ar 22.04.2015. Siguldas novada Domes nolikuma “Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās zemes iznomāšanas kārtību”4. punktu, nolūkā apzināt iespējamo nomas tiesību pretendentu loku.

Zemesgabala adrese

Iznomājamā platība

Atrašanās

Iznomāšanas mērķis un termiņš

Informācijas publiskošanas datums

Pretendentu pieteikšanās termiņš

Pils iela 10, Sigulda, Siguldas novads.

25–30 m² (vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc precīzās uzmērīšanas),

Pils iela 10, Sigulda,  Siguldas novads (vieta tiks precizēta projektēšanas gaitā, saskaņojot to ar kopējo autostāvlaukumu labiekārtojuma plānu būvprojektā “Siguldas kultūras centra pārbūve”).

Elektrotransporta ātrās uzlādes stacijas izbūvei, uz 10 gadiem,

17.10.2016.

No 17.10.2016. līdz 31.10.2016.

 


*Zemesgabala situācijas plānu skatīt šeit.
**Iznomāšanas pamatnoteikumus skatīt šeit.

Nomas maksas apmērs par zemesgabala nomu ir 5% no iznomātā zemesgabala kadastrālās vērtības gadā.

Nomas maksas apmērs par zemesgabala nomu ir 5% no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā – 10.00 EUR, t.sk. PVN, kopējā nomas platība un maksa tiks precizēta pēc precīzās iemērīšanas .

Iesniegums par zemesgabala nomu jāiesniedz Siguldas novada pašvaldības kancelejā (Pils ielā 16, Siguldā, LV 2150), e-pasts: dome@sigulda.lv
______________________________

Par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu publiskas autostāvvietas izbūvēšanai

Informācija tiek publiskota saskaņā ar 22.04.2015. Siguldas novada Domes nolikuma “Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās zemes iznomāšanas kārtību”4. punktu, nolūkā apzināt iespējamo nomas tiesību pretendentu loku

Zemesgabala adrese

Iznomājamā platība

Atrašanās

Iznomāšanas mērķis un termiņš

Informācijas publiskošanas datums

Pretendentu pieteikšanās termiņš

Peldu iela, Sigulda, Siguldas nov.

612 m²

Peldu iela, Sigulda,  Siguldas novads (no Ziediņkalna līdz Siguldas piedzīvojumu parkam “Tarzāns”

 

Publiskas autostāvvietas izbūvei, uz 10 gadiem

22.03.2016.

No 22.03.2016.

līdz 05.04.2016.

*Zemesgabala situācijas plānu skatīt šeit.
**Iznomāšanas pamatnoteikumus skatīt šeit.

Nomas maksas apmērs par zemesgabala nomu ir 5% no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, jeb 4,30 EUR  gadā (ar PVN 5,20 EUR), kopējā platība 612m².

Iesniegums par zemesgabala nomu jāiesniedz Siguldas novada pašvaldības kancelejā (Pils ielā 16, Siguldā, LV 2150), e-pasts: dome@sigulda.lv.

Plašāku informāciju par nomas tiesībām iespējams uzzināt pie pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas Nekustamo īpašumu speciālistes Anitas Viškeres, zvanot uz tālruni 67800962 vai rakstot e-pastu uz adresi anita.viskere@sigulda.lv.

Pasākumi