Ceturtdiena, 26. novembris
Šodien sveicam: Konrāds, Sebastians
Laika ziņas: Sigulda +5.8℃, DR vējš 4.3 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Diskusijas

Tēmu saraksts

Pašvaldības policaijas dīvainās darbības
Jānis
2009-12-14
Pašvaldības policija atsaucoties uz saistošajiem noteikumiem Nr.6 (6.6.2) sākusi likt lapiņas uz automašīnām par to nekorektu novietošanu. Viss pasākums notiek zem: http://sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/pasvaldibas_policija/ akcijas. Tomēr, cik korekti un ar kādām pilnvarām pašvaldības policija iebrauc provātīpašumos ar ceļa zīmi 301 (Iebraukt aizliegts) ja nav konstatēti dzīvības draudi un nav saņemta atļauja to darīt? Tāpat kā pašvaldības policija privātīpašumā drīkst kostatēt pārkāpupus atsaucoties uz SN NR.6 (6.6.2) kur skaidri un gaiši rakstīts: "daudzdzīvokļu māju kvartālos novietot pretī nama ieejai un zaļajā zonā;" Tātad tagad privātmāja ar tai piederošu privātīpašumu, kur atrodas automašības skaitās daudzīvokļu māju kvartāls pašvaldības policijas izpratnē??? Es saprotu ka visiem ir grūti, bet nu vai nevajadzētu pašvaldības policijai vispirms pakonsultēties ar kādu juristu pirms šādas pretlikumīgas lietas sāk darīt.

Saistītās tēmas:

Siguldas policija
Pašvaldības policija
Darbiņš pašvaldības policijai

 - 2009-12-15 18:08
Atbildot uz cienījamā Jāņa izveidoto diskusiju par "Pašvaldības policijas dīvainajām darbībām", paskaidroju, ka Siguldas novada domes saistošie noteikumi Nr. 6 punkts 6.6.2. ( 2004. gada 14. jūlijs „par sabiedrisko kārtību Siguldas novadā”) nosaka, ka "mehānisko transporta līdzekli aizliegts novietot daudzdzīvokļu māju kvartālos pretī nama ieejai un zaļajā zonā". Šajos noteikumos ir arī "zaļās zonas" skaidrojums - Siguldas novada teritorijā esošie apstādījumi, zālieni, meži. Atbildot par likumības pamatu, precizēju, ka ir arī Siguldas novada domes saistošie noteikumi Nr. 6 punkts 4.1 ( 2005. gada 11. maijs „Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”), kurš nosaka, ka „visi apstādījumi Siguldas novada administratīvajā teritorijā, kas atrodas uz valsts, pašvaldības un privātīpašumā esošās zemes, ir aizsargājams novada apstādījumu fonds un novada dekoratīvā vērtība.” Savukārt, šo noteikumu punktā 1.1.2. „Apstādījumi” - visas ar augiem apaudzētas un koptas dabas teritorijas, kurās neiegūst augu produkciju pārtikai, koksnei, grieztus ziedus un citu produkciju. Apstādījumi ietver parkus, dārzus, košuma dārzus, skvērus, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumus u.c. Apstādījumos ietilpst koki, krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zālieni, ceļi, takas, ūdenstilpes, laukumi ar dārza mēbelēm un ierīcēm u.c. labiekārtojuma elementiem. Līdz ar to izdarāms secinājums, ka zālieni Siguldas novadā ir aizsargājami neatkarīgi no īpašuma piederības un ir aizsargājams novada apstādījuma fonds. Ar cieņu, Pašvaldības policijas priekšnieks Māris Garjānis.
Tūrists
 - 2009-12-16 11:54
Ja pareizi sapratu, tad es sava privātīpašuma zālājā nedrīkstu novietot automašīnu ???
Jānis
 - 2009-12-16 18:48
Jūs atbildējāt par zālienu, kas tur pat tuvumā nebija. Cik sapratu tad policija izteica brīdinājumu par apstāšanos privātā mājas pagalmā, kur tuvumā bija tikai ēkas durvis. Tāpat vēlētos dzirdēt likumisku pamatojumu par pašvaldības policijas tiesībām iebraukt šīnī gadījumā privātīpašumā ar augtāk minētajā rakstā uzstādīto ceļa zīmi un zem tās papildzīmi "Privātīpašums".
 - 2009-12-17 14:02
Sveicināts Jāni! Turpinot diskusiju, rodas pastiprināta interese par vietu, kuru aprakstāt, jo Jūsu situācijā nav savienojamas abas šīs ceļa zīmes: nr. 301 „Iebraukt aizliegts” un papildzīme „Privātīpašums”! Jūsu zināšanai, ja ir uzstādīta ceļa zīme nr. 301 „Iebraukt aizliegts”, tad iebraukt aizliegts ir visiem, izņemot pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem (saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu punktu nr. 284.), bet papildzīmei „Privātīpašums” ir tikai informatīvs raksturs. Tad rodas jautājums: uz kāda pamata Jūsu minētajā pagalmā atrodas tie transportlīdzekļi, kas nav sabiedriskie??? „Pasažieru sabiedriskais transportlīdzeklis - autobuss, trolejbuss vai tramvajs, kas brauc pa noteiktu maršrutu. Šis termins attiecas arī uz maršruta taksometriem” (Ceļu satiksmes noteikumu punkts nr. 1.32.) Ņemot vērā augstāk minēto ir jānoskaidro vai šī konkrētā ceļa zīmju kombinācija ir saskaņota pašvaldībā (saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par autoceļiem” pantiem nr. 3 un 5) un atbilst Latvijas Valsts standartam „LVS 77”. Savukārt, ja zīme nav saskaņota vietējā pašvaldībā, tad šī darbība ir sodāma pēc Administratīvo pārkāpumu kodeksa 140. panta „Ceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšana” 1. daļas „Par ceļa zīmju, luksoforu vai citu ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu patvaļīgu noņemšanu vai uzstādīšanu – uzliek naudas sodu fiziskajai vai juridiskajai personai no piecdesmit līdz divsimt latiem”. Līdz ar to secinājumi ir sekojoši: ja stāv šāda zīme (kas noteiktā kārtībā saskaņota), tad pagalmā nedrīkst būt ne vienas automašīnas!!! Ja zīme nav saskaņota, tad sods par patvaļīgu tās uzstādīšanu pienākas ceļa īpašniekam un zīme ir jānoņem!!! Par ceļa zīmju saskaņošanu liecina apstiprināta saskaņošanas shēma, kurai ceļa īpašniekam ir jābūt klāt. Savukārt, kas attiecas uz Pašvaldības policijas tiesībām iebraukt šīs zīmes apzīmētajā teritorijā, paskaidroju, ka saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu punktu nr. 42, operatīvajam transportlīdzeklim ir tiesības neievērot šo noteikumu prasības, ja tiek garantēta sabiedriskā drošība. Šajā sakarā Siguldas novada Pašvaldības policija iedzīvotājus lūdz informēt par vietām, kur ceļa zīmes vai citi ceļu satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi tiek uzstādīti un noņemti patvaļīgi, kā arī informāciju par personām, kas to dara, pa tālruni: 67895799
Māris
 - 2009-12-25 01:31
Man prieks par pašvaldības policijas priekšnieku, kas sniedz skaidrojumus un diskutē. Jūtama kompetence un līmenis. Ar cieņu, Valsts policijas (ne Siguldas iecirkņa) darbinieks.

Pasākumi