Ceturtdiena, 2. jūlijs
Šodien sveicam: Lauma, Ilvars, Halina
Laika ziņas: Sigulda +19.6℃, D vējš 3.7 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Diskusijas

Tēmu saraksts

suņi
Foksis
2013-02-07
Esmu straukts, kāpēc Siguldas suņus ved ellē rātā uz kadiem tur "Mažavairogiem", kuri atrodas 80 km tālu Daugavas otrā pusē bez sabiedriskā transporta meža vidu. Vai kāds cilvēks bez mašīnas savu suni var atgādāt mājās? Tai zemnieku saimniecībai tas ir reāls bizness, bet mūsu pašvaldība maksā, ka reāli cilvēki suņus nevar dabūt atpakāļ Smuko brūno suni esmu bieži saticis pie Supernetto saimnieka pavadībā, bet kur viņš ir tagad? Tā ir ļaunprātīga suņu atņemšana viņu īpašniekiem. Kāpēc šis jautājums netiek risināts novadā vai blakus novados, bet tiek barota zemnieku saimniecība otrā pasaules galā? Cik pašvaldība MAKSĀ PAR SUŅA NOĶERŠANU? Tikai nestāstiet, ka mūsdienu ekanomiskajā situācijā zemnieku saimniecība kā labdari brauks 160 km par baltu velti. Loti gribētu zināt citu cilvēku domas par šiem jautājumiem. Siguldā nav klaiņojošu suņu (tie ir suņi, kuri mīt kopējās teritorijās), ir tikai no mājām izskrējuši palaidņi, kuriem šajā zemnieku saimniecībā draud ātra kastrācija un tālāka pārdošana. Sargiet savus suņus! Pagājušajā gadā uz Juglu aizveda kucēnu- baltu samojedu(retu šķirni), kuram bija Siguldas žetons un uz kakla siksnas iegrevēta adrese. Naudas izspiedēji jau neprot lasīt. Tagad tas patversmju bizness sāk zelt.Ne par velti "Bez Tabu" rādīja, ka pie veikala ir nozagts suns, lai pēc tam to izpērk no patversmes. Ļoti lūdzu stāstiet par visiem gadījumiem ar suņiem.

Danuta
 - 2013-02-08 12:56
Labdien. DzP Mežavairogi apkalpo vairākus novadus Latvijā, pakalpojumu saņēmēji nevarētu sūdzēties par pakalpojumu izpildes kvalitāti, kas šajā situācijā ir visbūtiskākais. Latvijas likumdošana neparedz "izbēgušus palaidņus" utt, ja suns uzturas ārpus SAVA saimnieka privātās teritorijas bez saimnieka, tas tiek uzskatīts par klaiņojošu. Sīkāk likumus jums izskaidros Siguldas pašvaldības policija. Ikvienam dzīvnieka īpašniekam ir saistoši MK noteikumi (Labturības prasības mājas (istabas) dzīvniekiem), Dzīvnieku aizsardzības likums. Savukārt pašvaldībai jānodrošina klaiņojošu dzīvnieku nogādāšana patversmē, lai netiktu apdraudēti dzīvnieki un sabiedrība, tai skaitā bērni. Ikviens aktīvs iedzīvotājs var nākt klajā ar sabiedrisko iniciatīvu- izveidot dzīvnieku patversmi savā novadā, kas diemžēl nav peļņu nesošs bizness, jo kā jau minējāt- gan kastrācija, gan uzturēšana un veterinārmedicīniskā aprūpe maksā dārgi un ir obligāta (ko ne vienmēr saprot dzīvnieku īpašnieki). Šobrīd dzīvnieku patversmes pakalpojumus Siguldas novadam sniedz biedrība Dzīvnieku patversme Mežavairogi, kas ir bezpeļņas organizācija. Šaubos vai suņa barošana Siguldā maksā krietni lētāk kā Ķekavā, tāpat arī veterinārārstu pakalpojumi. Tāpēc atgādinu visiem dzīvnieku īpašniekiem- likumu nezināšana neatbrīvo no atbildības! Jūsu pienākums ir nodrošināt to, lai jums piederošais dzīvnieks neklaiņotu un neizkļūtu no jūsu teritorijas. Kā arī aicinu doties pie veterinārārsta un apzīmēt savus dzīvniekus ar mikročipiem un reģistrēt datus LDC datu bāzē pie veterinārārsta, pašvaldībā vai portālā www.latvija.lv. Ja dzīvnieks ir apzīmēts ar mikročipu, reģistrēts datu bāzē, tad jau noķeršanas brīdī ir iespējams noskaidrot tā īpašnieku. Ne mūsu ne Juglas patversmes rīcībā nav Siguldas novadā reģistrēto dzīvnieku datu bāzes un patversmes darbinieki izķert dzīvniekus ierodas tikai pēc pašvaldības policijas izsaukuma. Sabiedriskais transports, ar ko nokļūt no Rīgas līdz patversmei- maršruta taksometrs nr.6779 Rīga- Daugmale (lūdzam ievērot dzīvnieku pārvadāšanas noteikumus). Jautājumus dzīvnieku patversmei var uztot pa tālr- 26479144, e-pastu: mezavairogi@dot.lv Vairāk info: www.mezavairogi.lv
Administrācija
 - 2013-02-11 10:26
Labdien! Siguldas novada Pašvaldības policija informē, ka Siguldas novada pašvaldība 2010.gadā noslēdza līgumu ar biedrību „Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa” par noķerto klaiņojošo dzīvnieku uzņemšanu tajā. 2011.gadā pašvaldība noslēdza līgumu ar zemnieku saimniecību „Mežavairogi”, jo radās nepieciešamība ne tikai klaiņojošos dzīvniekus, kurus noķēruši Siguldas novada Pašvaldības policijas darbinieki nogādāt patversmē, bet izķert arī uz vietas. Un vienīgi z/s „Mežavairogi” nodrošināja šādu pakalpojumu – veikt bezsaimnieka klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanu, suņu, kaķu un meža dzīvnieku izmitināšanu, uzturēšanu, aprūpi un dzīvnieku līķu savākšanu. Neatkarīgi no noķerto dzīvnieku skaita, izmaksas vienam reidam ir sākot no Ls 25 par reizi. Ja viens vai vairāki dzīvnieki noķerti, tad summa palielinās vēl par pieciem latiem par apskati, ko veic vetārsts neatkarīgi no noķerto dzīvnieku skaita. Suņa aprūpe un barošana 14 dienas izmaksā Ls 43. Visi izdevumi, kas saistīti ar konkrētā dzīvnieka noķeršanu, transportēšanu, barošanu un aprūpi, ir jāsedz tā īpašniekam. Pašvaldība šos izdevumus sedz tikai tādā gadījumā, ja īpašnieks neuzrodas. Pašvaldības policijas darbinieki atgādina, ka dzīvnieku saimnieki ir atbildīgi par saviem mīluļiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.266 no 04.04.2006. „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” prasībām, Siguldas novada saistošo noteikumu prasībām, pretējā gadījumā var tikt saukti pie atbildības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106. (Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana), 106.1 (Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem un dzīvnieku nogalināšanas prasību pārkāpšana) un 107.panta (Dzīvnieku slēpšana, neidentificēšana (nemarķēšana) un izvairīšanās no to uzskaites) prasību pārkāpšanu, piemērojot administratīvo sodu no brīdinājuma līdz Ls 500 fiziskām personām un līdz Ls 1000 juridiskām personām. Jāpiebilst, ka saskaņā ar iepriekšminēto Ministru kabineta noteikumu 12.punkta 12.1.apakšpunktu pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas suni ved pavadā, savukārt 12.2.apakšpunkts nosaka, ka pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas sunim ir uzlikts uzpurnis, ja suns ir atzīts par bīstamu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kritērijiem un kārtību, kādā suni atzīst par bīstamu un nosaka turpmāko rīcību ar to, kā arī par prasībām bīstama suņa turēšanai. 13.punkts paredz, ka pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas suns bez pavadas var atrasties zaļajā zonā un mežā (izņemot vietējo pašvaldību noteiktās vietas, kur saskaņā ar vietējo pašvaldību saistošajiem noteikumiem tas ir aizliegts) pastaigas laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību. Noteikumu 50.punkts paredz arī suņu īpašnieku pienākumus, proti, – iegādājoties mājas (istabas) dzīvnieku, dzīvnieka īpašnieks vai turētājs uzņemas atbildību par mājas (istabas) dzīvnieka labturības un īpašo turēšanas prasību ievērošanu un veterinārmedicīniskās palīdzības nodrošināšanu, nepieļauj tā klaiņošanu, kā arī nodrošina dzīvnieka meklēšanu un apbedīšanu. Saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 5.panta 2.daļas 3.punktu – dzīvnieka īpašniekam ir pienākums nodrošināt, lai dzīvnieks netraucētu un neapdraudētu cilvēkus vai citus dzīvniekus, turklāt likuma 8.panta 1.daļa nosaka, ka bez pajumtes un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības palicis dzīvnieks (izņemot savvaļas dzīvnieku) uzskatāms par klaiņojošu dzīvnieku. Par klaiņojošu dzīvnieku nav uzskatāms sterilizēts kaķis, kas uzturas pilsētā vai lauku apdzīvotā vietā dzīvojamo māju tuvumā. 8.panta 2.daļa paredz, ka jebkura persona par klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku nekavējoties paziņo vietējās pašvaldības institūcijai un 3.daļā noteikts, ka saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas reglamentē dzīvnieku labturības jomu, vietējā pašvaldība organizē klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu un, ja nepieciešams, nogalināšanu. Lai izvairītos no liekiem izdevumiem, nogādājot klaiņojošos dzīvniekus patversmēs, Pašvaldības policija aicina novada iedzīvotājus reģistrēt suņus Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā un pie kakla siksnas obligāti piestiprināt saņemto reģistrācijas žetonu, lai dzīvnieku noklīšanas gadījumā varētu par to paziņot saimniekiem. Spilgts piemērs tam, ko var izdarīt suņi ne tikai mežos, bet arī pilsētas teritorijā – pagājušajā nedēļā netālu no Siguldas Valsts ģimnāzijas tika saplosīta stirna, un jāsaka paldies iedzīvotājiem, kas nepalika vienaldzīgi un informēja Pašvaldības policijas darbiniekus par notikušo. Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Foksis
 - 2013-02-14 02:11
Paldies par rakstīto! Šīs tirādes par likumiem utt. es ļoti labi zinu no galvas, jo pats par tām lasu lekcijas. Runa iet par cilvēcisko pusi, jo bieži tantukiem nav naudas,lai salabotu sētu(paši zināt, cik,kas maksā!!!). Suņi izskrien ciemos pie dāmām, bet viņus uz sitienu noķer naudu gribošie suņu ķerāji. Suņu aizvešana prom neveicina suņu labturību, jo cilvēki vienkārši nebrauc viņiem pakaļ tās pašas naudas trūkuma dēļ. Zinot, ka viņiem vēl jāmaksā patversmes utt izdevumi, cilvēki pabēdājas un paņem citu kucēnu. Pats esmu šādas sarunas dzirdējis veikalos utt. Kaut arī likumīgs, šis process neveicina atbildību pret dzīvnieku. Mūsu trūcīgie cilvēki ir spiesti pamest dzīvnieku patversmē, kur nokļūšana ir dzīvniekam milzīga trauma. Tad nu tādus traumētus dzīvniekus, kurus vēl kastrē (papildus radot šausmas un sāpes sunim) tālāk pārdod citiem cilvēkiem, lai viņiem būtu promlēmas. Apraksta tikai veiksmes stātus, bet cik noklusē stāstus par dzīvniekiem, kuri nav vairs spējīgi integrēties jaunā vidē. Pat tas, ka ziemā patversmē suņus tura ārā var būt sunim bīstami, ja viņš pieradis nakšņot siltumā, ir nozīmīgi. Šī prakse neaudzina cilvēkos pareizu attieksmi pret dzīvniekiem,bet piepiedu kārtā rada vienaldzūibu un bezatbildību. Novada robežās būtu jānoskaidro uz vietas, kam suns pieder un jāprasa atbildība, lai saimnieks nodarbojas ar savu dzīvnieku (arī apmāca,lai klausa), . Patreizējā situācija veicina jaunu dzīvnieku iegādāšanos bez atbildības par esošajiem. Vieglāk taču aizvest, nevis izlasīt ,kas rakstīts uz kakla siksnas. Balto samojedu aizveda ar visu Siguldas žetonu un adresi un telefonu uz kakla siksnas! Kur paliek labturība un cilvēku audzināšana.
Dzintars
 - 2013-02-14 11:23
Cienījamais Foksi! Es, kā iedzīvotājs, kas ir atbildīgs par saviem dzīvniekiem, jums nepiekrītu vairāku iemeslu dēļ. 1. saimnieks ir atbildīgs par savu dzīvnieku. Es negribu, lai manus bērnus sakož klaiņojošie, no ķēdes norāvušies suņi. Tāpēc atbalstu, ka suņi ir jāizķer un saimniekam jābūt atbildīgam par savu dzīvnieku. 2.Policija nav suņu skola un bērnudārzs neatbildīgiem saimniekiem. Man ir svarīgi, lai policisti veic patruļas, savāc huligānus un dzērājus, rūpējas par drošību novadā, nevis sēž kabinetā ar suni un mēģina sazvanīt saimnieku, kam noklīdis suns. 3. Saimnieki visbiežāk ir pieauguši cilvēki. Pieauguši cilvēki paši atbild par savu suņu dresūru. Tad jau, lūgsim arī lai papagaiļus iemāca runāt - ja nu aizlido, lai polcisti var paprasīt, kā sauc un no kurienes atlidojis. Tas, ka saimnieki nerūpējas par tiem, ko pieradinājuši, neliecina labu par viņiem. Un es atbalstu, ka saimniekiem, par savu bezatbildību ir jāsaņem sods, kas pasargā pārējo sabiedrību no dažādām nelaimēm. Un ne jau par maniem samaksātajiem nodokļiem Siguldā jātaisa suņu patversme. Brīva niša - Jūs varat iesaistīties šajā projektā, bet par manu naudu labāk saremontēt ielas un bērniem bibliotēkā iepirkt grāmatas, nevis algot cilvēku, kas staidzinās suni un pirkt čapī.
Foksis
 - 2013-02-15 02:55
Cien.Danuta! Cik km ir no Daugmales ceļa līdz Jūsu mājām?
Foksis
 - 2013-03-11 20:43
cien. Dzintar! vai Jūs izlasījāt, ka pašvaldības nauda tāpat aiziet uz citu patversmi, no kuras mūsu izdzīvotāji praktiski nevar atvest savus suņus, ja viņiem nav mašinas?
cirliitis
 - 2013-09-11 13:19
Interesants viedoklis - nabaga cilvēciņi viņi netīšām.... Es gan ne tikai pāri Daugavai bet vēl tālāk dažus suņus un saimniekus.... Un paskaidrošu kāpēc.
Zepsā ir tikai viens klaiņojošs suns (patiesībā sīks apnicīgs kukainis) un tiesa viņam ir žetons, bet neskatoties uz to viņš praktiski visu gadu terorizē visu citu saimnieku suņus kvankstot, nočurājot, graužot, plēšot u.c. bojājot sētas.
Pie šosejas posmā aiz Judažu ielas ir nākamais "nabaga nelaimīgais" saimnieks un viņa suns. Suns, branga auguma oranžas krāsas puszirgs, vazājas riņķī tikai tāpēc, ka saimnieks vispār nekad never ciet savus vārtus.
Lūk par citiem nabadziņiem nezinu, variet žēlot utt., bet minētos divus lūdzu sūtiet iespējami tālu un kopā ar saimniekiem, jo kā likums šādi "apzinīgie" viena zaudēšanas gadījumā ātri tiek pie citiem klaidoņiem.

Pasākumi

       Jūlijs 2020       
1 2 3 4 5
678910 11 12
13141516 17 18 19
20212223 24 25 26
2728293031