Ceturtdiena, 9. jūlijs
Šodien sveicam: Zaiga, Asne, Asna
Laika ziņas: Sigulda +18.5℃, ZR vējš 4.3 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Diskusijas

Tēmu saraksts

Šokolādes stāvvieta
Bumbulis
2014-06-16
Jau vairākas reizes pie Šokolādes ir gadījies novērot cik ļoti šoferīši ignorē izvietotās norādes un aizlieguma zīmes. Varbūt beidzot būtu laiks lietas labā kaut ko darīt, jeb tiks saņemta atbilde, ka bezatbildīgo šoferu sodīšana ir CP pārziņā un pašvaldības darboņiem ar to nav nekāda sakara?
1. Lielākajā stāvvietā netiek ievērota norāde "Izbraukšana", bet no stāvvietas brauc pret spalvu un griež zem ķieģeļa
2. Iegriežoties no luksofora puses un ieraugot brīvu vietu mazākajā stāvvietā vairāki šoferi vienā mierā pabrauc zem ķieģeļa un novieto automašīnu kā viņiem ērti, ignorējot tos, kas brauc pēc noteikumiem
3. Vietā, kur pietiekoši labi redzama zīme "nogriezties tikai pa labi'', t.i., uz Siguldu, daudzi vienā mierā ieslēdz kreiso pagriezienu, gaida, kad varēs izbraukt un "iepūt man"

Administrācija
 - 2014-06-16 12:36
Labdien!
Ceļu satiksmes likuma 4.panta „Ceļu satiksmes pārvalde un šā likuma izpildes nodrošināšana” ceturtajā daļā noteikts, ka Valsts policija saskaņā ar likumu „Par policiju” nodrošina kārtību uz ceļiem, regulē transportlīdzekļu un gājēju kustību, veic satiksmes uzraudzību, kontrolē ceļu stāvokli, kā arī satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un transportlīdzekļu tehnisko stāvokli. Šī paša likuma 41.panta „Ceļu satiksmes regulēšana un uzraudzība” pirmā daļā noteikts, ka ceļu satiksmi regulē un uzrauga policijas darbinieki un citas likumos un citos normatīvajos aktos tam pilnvarotas personas.
Savukārt policijas darbinieks saskaņā ar likuma „Par policiju” 2.pantu ir persona, kura ieņem amatu Valsts policijā vai Drošības policijā un kurai piešķirta speciālā dienesta pakāpe.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – LAPK) normām par pārkāpumiem ceļu satiksmē sodu piemēro Valsts policija. Izņēmumi ir administratīvie pārkāpumi, kas noteikti LAPK 214.1 panta „Pašvaldības policija” pirmajā daļā, proti, – pašvaldības policija izskata administratīvo pārkāpumu lietas, kas paredzētas:
- 149.5 panta ceturtajā daļā „Par nepakļaušanos tādas personas prasībai apturēt transportlīdzekli, kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus”;
- 149.10 pantā „Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana”;
- 149.23 panta otrajā daļā „Par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu”;
- 149.29 panta otrajā daļā „Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 413., 414., 415., 416. vai 417.ceļa zīmi”;
- 149.31 panta astotajā daļā „Par stāvēšanu vietās, kas apzīmētas ar 837.papildzīmi vai ar 942.ceļa apzīmējumu, ar transportlīdzekli, kuram nav invalīdu stāvvietu izmantošanas kartes”.
Citos gadījumos pašvaldības policija uzsāk administratīvo lietvedību un pārsūta lietas materiālus pēc piekritības. Siguldas novada Pašvaldības policija pateicas acīgajam novērotājam par sniegto informāciju un aicina sazināties ar Valsts policijas pārstāvjiem.
Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
skaidrite
 - 2014-06-30 13:41
“Siguldas novada domes administrācijas nolikums”
5.15 punkts: Pašvaldības policija – nodrošina sabiedriskās kārtības uzturēšanu un kontroli par pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā.

“Saistošie noteikumi nr.9”
1.9 punkts: Sabiedriska vieta – jebkura vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kura nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai saskaņā ar uzņēmuma līgumu, ieskaitot dzīvojamo māju koplietošanas telpas;

3.2 punkts: Mehānisko transportlīdzekli Siguldas novada teritorijā aizliegts:
3.2.3. novietot pretī dzīvojamo namu un citu ēku ieejai, aizšķērsojot tai piekļūšanu

2.4 punkts: Amatpersonas, kas pilnvarotas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus ir:
2.4.1. Valsts policijas amatpersonas;

2.4.2. Siguldas novada Pašvaldības policijas amatpersonas;
2.4.3. Siguldas novada domes pilnvarotas amatpersonas.
Atbilde: skaidrite
Administrācija
 - 2014-06-30 18:24
Labdien, Skaidrīte!
Siguldas novada Pašvaldības policijas pārstāvji informē, ka Jūsu sniegtais skaidrojums par Siguldas novada Pašvaldības policijas kompetenci neatbilst sākotnējās sūdzības saturam.
LAPK 211.3 pants „Pašvaldību amatpersonas, kas kontrolē transportlīdzekļu apstāšanos vai stāvēšanu” nosaka, ka kontroli pār transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu ievērošanu realizē pašvaldības domes pilnvarotas institūcijas (amatpersonas).
Savukārt saskaņā ar LAPK 211.2 panta „Institūcijas (amatpersonas), kas realizē kontroli pār pašvaldību domju izdoto saistošo noteikumu ievērošanu” pirmo daļu kontroli pār pašvaldības domes izdoto saistošo noteikumu ievērošanu realizē attiecīgās domes pilnvarotas institūcijas (amatpersonas). Saskaņā ar 08.06.2011. Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.9 „Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” punktu 4.2.- par šajos noteikumos [..] 3.2.3., [..] punktos minētajiem pārkāpumiem atbildība paredzēta saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
Izlasot rūpīgāk jau iepriekš sniegto skaidrojumu secināms, ka normatīvie akti pašvaldības policijas darbiniekus deleģē kontrolēt tikai apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumus attiecībā uz automobiļiem.
Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
lakshmi
 - 2014-07-01 21:49
Man kā Siguldas iezemietei šie visi noteikumi ar bezgalīgajiem aizliegumiem, neskaitāmās ierobežojošās zīmes, kas arvien vairāk un vairāk uzrodas, liekas pārspīlējumu kalngals, un drīz "noslīksim" tajos ierobežojumos. Arī policijai vajadzēs pieņemt darbā vēl un vēl inspektorus, lai visu to izkontrolētu. Kādēļ siguldieši varēja pirms 30 un vairāk gadiem dzīvot Siguldā mierīgi bez visiem ierobežojumiem un arī savā starpā tā "nekaščējās" : tagad kāds nepareizi nolicis auto, te kādam suns uzkakājis atvainojos), utt., utt.,utt. Kas noticis ar cilvēkiem? Kas notiks, ja likvidēs zīmes? Vai neviens vairs nepratīs braukt? Vajadzētu pamācīties no Austrumu zemēm, kaut vai milzīgās Indijas ar miljardiem iedzīvotāju un transporta līdzekļu.Tur ceļazīmes tikai dažas, svarīgākās, avāriju praktiski nav, palaiž to kurš steidzīgāks,vārdu sakot ,ja viens otru ciena, tad zīmes nav vajadzīgas.
lakshmi
 - 2014-07-01 21:58
Vēl par tam pašām pārspīlēti izliktajām zīmēm. Kaut vai aizliegums iebraukt /"ķieģelis"/ pie Siguldas pilsētas kapu vārtiem. Kādēļ tāda zīme tur novietota, ja to neievēro ne kapu darbinieki /loģiski/, ne kapu apmeklētāji? Kurš to izdomāja uzlikt, ja nevienam tā nav vajadzīga? Līdz ar to vairums pārkāpj noteikumus, man pat liekas, ka tā zīme tur ir kā novecojusi, aizmirsta dekorācija.
Atbilde: lakshmi
Administrācija
 - 2014-07-03 15:11
Labdien!
Siguldas novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes speciālisti skaidro, ka Siguldas novada teritorijā ir spēkā saistošie noteikumi Nr.20 „Kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumi Siguldas novadā”, kas nosaka Siguldas novada kapsētu kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kartību, kapsētu īpašnieku, apsaimniekotāju un kapavietas nomnieku tiesības un pienākumus, kapavietas ierīkošanas un uzturēšanas vispārīgos noteikumus, apbedīšanas kārtību un administratīvā soda piemērošanu un iekasētās soda naudas izlietošanu.
Pamatojoties uz minēto noteikumu 16.1.2. punktu, kapsētā aizliegts braukt ar mopēdiem, motocikliem un citiem mehāniskajiem transporta līdzekļiem, kā arī iebraukt ar automašīnām kapsētu teritorijas bez kapsētas pārziņa atļaujas, ja tas nav saistīts ar tuvu cilvēku pieminēšanu, t.sk., arī apbedīšanas veicējiem.
Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
lakshmi
 - 2014-07-04 16:04
Tieši par to jau runāju,ka izdoti daudz noteikumi ar neskaitāmiem aizliegumiem. Vai noteikumi ir absolūti? Tos sastāda ne jau kaut kādi nezināmi "X"', bet gan iedzīvotāji priekš sevis, jo tā ir mūsu pilsēta un mūsu deputāti, kurus deleģējam pārstāvēt mūsu intereses, vajadzības, tiesības. Viss ir maināms atbilstoši iedzīvotāju labklājībai un saskanīgai līdzāspastāvēšanai. Mēs veidojam pilsētu.

Jā un atvainojos, nezināju, ka zīmei "Iebraukt aizliegts" ir izņēmumi.

Pasākumi

       Jūlijs 2020