Ceturtdiena, 9. jūlijs
Šodien sveicam: Zaiga, Asne, Asna
Laika ziņas: Sigulda +17.8℃, D vējš 4.5 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Diskusijas

Tēmu saraksts

Picērija L. Paegles ielā
Ivars
2008-01-14
Vai ir kas jauns zināms par šo picēriju L. Paegles ielā? It kā apturēja viņiem to būvniecības ieceri, bet vakaros šad tad redzams, ka tur kaut ko rosās un ņemās... Kas īsti notiek?

Naitsss
 - 2008-01-14 18:07
Dome nolemj: 1. Atbalstīt būvniecības ieceri, kas paredz veikala telpu rekonstrukciju par sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu. 2. Atzīt par spēkā neesošu 2007.gada 7.novembra Siguldas novada domes sēdes lēmumu (prot.Nr.22, ) Par veikala telpu rekonstrukciju Leona Paegles ielā 4-701, Siguldā, Siguldas novadā. 2. oktobra Attīstības un vides komitejas sēdē, pamatojoties uz likuma Par dzīvokļa īpašumu 14.panta trešo daļu, tika nolemts uzlikt par pienākumu būvniecības ierosinātājam SIA AIDA VA iesniegt būvvaldē visu dzīvojamās mājas Leona Paegles ielā 4, Siguldā dzīvokļu īpašnieku piekrišanu veikala rekonstrukcijai par picēriju un apturēt būvniecības ieceres virzību. Šitie divi teksti kaut kā neiet kopā...vismaz es neesmu nekam piekritis un neviens nav nekā prasījis...un 4-701 ????vai tad ir tik daudz dzīvokļu???
 - 2008-01-25 12:51
Atsaucoties uz iedzīvotāju jautājumiem, Siguldas novada domes Būvvalde sagatavojusi informāciju par būvniecības ieceres L.Paegles ielā 4 norises gaitu: - 2007. gada 30. jūlijā tiek pieņemta ekspluatācijā veikala rekonstrukcija un paplašināšana L. Paegles ielā 4, Siguldā. - 2007. gada 8. augustā Būvvaldē saņemts būvniecības iesniegums uzskaites karte veikala rekonstrukcijai par sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu un Būvvaldes sēdē tiek pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu. - Būvniecības ieceres veikala rekonstrukcijai par sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu publiskā apspriešana notiek no 2007. gada 23.augusta līdz 20. septembrim. Publiskajā apspriešanā piedalās 176 iedzīvotāji, no kuriem 149 ieceri atbalsta, bet 25 noraida. - 2007.gada 26. septembrī Būvvaldes sēdē tiek apstiprināts Būvvaldes gala ziņojums par paredzētās veikala telpu rekonstrukcijas publisko apspriešanu. - Uzklausot nama iedzīvotāju iebildumus 2007. gada 7. novembra domes sēdē tiek noraidīta būvniecības iecere veikala rekonstrukcijai par sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu. Deputātu balsojums: 4 balsis par (I.Zīle, V.Zeile, V.Siļķe, J.Zilvers), 3 balsis pret (J.Strautmanis, A.Jurkāne, J.I.Čivčs), 2 atturas (D.Dukurs, A.Jakobsons). - 2007. gada 5. decembrī pamatojoties uz deputātu V.Zeiles, I. Zīles un SIA AIDA VA iesniegumu par jauniem apstākļiem šajā jautājumā, atkārtoti domes sēdē tiek izskatīts jautājums par veikala telpu L. Paegles ielā 4., tiek atcelts iepriekšējais domes lēmums un pieņemts jauns - par šīs būvniecības ieceres atbalstīšanu. Deputātu balsojums: 7 balsis par (A.Jakobsons, A.Murāns, T.Puķītis, V.Siļķe, V.Zeile, J.Zilvers, I.Zīle), pret 2 (J.I.Čivčs, J.Strautmanis), atturas 1 (A.Jurkāne). Uz domes sēdi aicinātais mājas L.Paegles ielā 4 iedzīvotāju pārstāvis, biedrības L.Paegles nams 4 valdes priekšsēdētājs M. Bergs, telefoniski paziņo, ka uz domes sēdi neieradīsies un iedzīvotāju viedoklis paliek nemainīgs - Pamatojoties uz Siguldas novada domes lēmumu, Būvvalde 2007. gada 19. decembrī SIA AIDA VA izsniedza plānošanas arhitektūras uzdevumu. - 2008. gada 16.janvārī Būvvalde izskatījusi SIA AIDA VA tehnisko projektu veikala rekonstrukcijai par sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu L.Paegles ielā 4. Siguldas novada Būvvalde nolemj izskatīt atkārtoti tehnisko projektu veikala rekonstrukcijai par sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu L.Paegles ielā 4 pēc jaunbūvējamo siltummezglu un ventilācijas izvada novietnes saskaņošanas ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāju. - Tikai pēc jaunā būvprojekta saskaņošanas var tikt izsniegta būvatļauja veikala rekonstrukcijai par sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu.
jones
 - 2008-01-25 14:32
Nu tik samudžināts viss... Izskatās, ka speciāli tas tā tiek darīts, lai beigās juristi varētu saslēpt galus. Protams, tādas mistiskas aptaujas un publiskās apspriešanas (kaut kur ZPSā) nav māksla organizēt. Var jau arī stacijas laukumā apturēt garāmgājējus un uzdot jautājumu: Vai Jūs esat par picērijas ierīkošanu L.P.4-701??? Galvoju, ka pozitīvu atbilžu procents būs graujošs. Bet mājas iedzīvotāju piekrišana?? Ja tas lēmums vairs nav spēkā, tad es saprotu, ka Dome ir nolēmusi: mājas iedzīvotāju piekrišana šādām būvniecībām nav vajadzīga. To tad vajag atklāti arī pateikt, un viss nostāsies savās vietās... Kā sacīt ne&$*ājiet pret vēju!
jones
 - 2008-01-25 16:21
P.S. Kāpēc visu mājas iedzīvotāju piekrišana nomainīta ar saskaņošanu ar apsaimniekotāju ??.... :)
Ivars
 - 2008-04-22 16:05
Vai ir kas jauns zināms par šo tēmu?
Naitsss
 - 2008-04-24 12:55
Viss liecina tikai par drīzu atvēršanu :(
Ivars
 - 2008-04-25 14:27
Un ko par to saka būvvalde/ administrācija?

Pasākumi

       Jūlijs 2020