Piektdiena, 22. septembris
Šodien sveicam: Māris, Mārica, Maigurs
Laika ziņas: Sigulda +17℃, A vējš 4.1 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Interešu pulciņi

Interešu izglītības programmas Siguldas novada izglītības iestādēs 2016./2017.mācību gadā

Siguldas pilsētas vidusskola, tālr.67972419, 67974019, e-pasts spv@sigulda.lv

Programmas nosaukums

Maksa mēnesī

Nodarbību laiks

3.–4.klašu koris un 3.–4.klašu vokālais ansamblis „Apelsīns” (vada L.Trupavniece, koncertmeistare A.Dimante)

nav

Trešdienās 13.00-13.40 un ceturtdienās 13.50 – 14.50

Tautas bumba 3.-5.klašu skolēniem (vada A.Fridrihsone)

nav

Ceturtdienās 13.40 – 16.00 A.Kronvalda ielā – sporta zālē

Papīra dizaina pulciņš 3.,4.kl. (vada I.Krūzīte)

nav

Trešdienās plkst.14.00 – 15.00

Vizuālas mākslas pulciņš 1.–4.klašu skolēniem (vada R.Kaša)

nav

1.kl. – pirmdienās 13.50 – 14.50
2.kl. – trešdienās 13.50 – 15.10
3.,4.kl. – otrdienās 13.50 – 15.10

Ansamblis 2.-4.kl.(vada B.Pastare)

nav

Otrdienās 13.40 – 14.20

Lasītāju klubiņš 1.-2.kl. (vada V.Bērziņa)

nav

Trešdienās 13.50-14.50

Lasītāju klubiņš 3.-4.kl. (vada M.Taimiņa)

nav

Trešdienās 13.50-14.30

Atlētiskā vingrošana 8.–12.klašu skolēniem (vada A.Lelis)

nav

Pirmdienās, trešdienās, piektdienās plkst.15.00 – 16.00 sporta klubā „Panatta Fitness”

 Deju kolektīvs „Vizbulīte” (vada I.Ozoliņa, L.Dombrovska, koncertmeistare S.Ilvasa)

nav

Pirmdienās: 2.kl. (A,B) 13.00-14.00; 2.kl.(C,S) 14.00-15.00; 4.kl.15.00-16.15; 7.-9.kl. 16.15- 17.45; 10.-12.kl. 17.45- 20.45

Trešdienās: 2.kl. (A,B) 14.00 -15.00; 2.kl. (C,S) 15.00-16.00; 4.kl. 16.00-17.15; 7.-9.kl. 17.15-18.45; 10.-12.kl. 18.45-21.45

Otrdienās, ceturtdienās:

1.kl. (B,C) 13.00-14.00; 1.kl. (A,D,S) 14.00-15.00; 3.kl. 15.00-16.15; 5.kl. 16.15-17.30; 6.kl. 17.30-19.00

Koris 5.–7.klašu skolēniem (vada Inga Ozoliņa)

nav

Ceturtdienās 8.10 – 8.50 A.Kronvalda ielā – skolas zālē

Ansamblis 8.-9.kl. un 10.-12.kl. (vada I.Ozoliņa)

nav

Piektdienās 13.40 – 15.00

SIA “Hello” angļu valodas nodarības, skolotāja I.Roķe

18.00 EUR

1., 2., 3. klasēm – otrdienās, piektdienās; 5., 6.klasēm – ceturtdienās


Siguldas 1.pamatskola, tālr.67973800, e-pasts 1.pamatskola@sigulda.lv

Pulciņš

Klase

Maksa mēnesī

Laiks

Tautas deju kolektīvs „Purenīte”(vada Dz.Fogele)

1.klase

nav

Pirmdienās 12:45-13:25
Trešdienās 12:45-13:25

2.klase M

nav

Pirmdienās 13:35-14:15
Otrdienās 14:30-15:10

2.klase L

nav

Pirmdienās 14:20-15:00
Otrdienās 12:45-13:25

3.klase

nav

Otrdienās 13:35-14:45
Trešdienās 13:35-14:40

4B grupa

nav

Otrdienās 15:10-16:00
Trešdienās 14:40-15:30

5.klase

nav

Pirmdienās 15:00-16:00
Trešdienās 15:30-16:30

6.klase

nav

Otrdienās 16:00-17:20
Trešdienās 16:30-17:30

7.klase

nav

Pirmdienās 16:00-17:20
Trešdienās 17:30-18:30

8./9.klase

nav

Pirmdienās 17:20-18:30
Otrdienās 17:20-18:30

Spāņu valoda (vada L.Bogdane)

5.-6.klase

nav

Trešdienās un piektdienās 8:05-8:45

Skolas vēsture (vada J.Stepiņš)

5.-8.klase

nav

Ceturtdienās 14:20-15:40

Matemātika (vada V.Priedīte)

6.-7.klase

nav

Trešdienās 14:20-15:40

Aerobika (vada L.Namiķe)

2.-4.klase

nav

Ceturtdienās 14:00-15:00

5.-9.klase

nav

Ceturtdienās 15:00-16:00

Tautas bumba (vada D.Meirāne)

3.-5.kl. A

nav

Trešdienās 13:35-14:40

3.-5.kl. B

nav

Otrdienās 13:35-16:00

Sporta pulciņš (vada D.Meirāne)

1.klase

nav

Otrdienās 12:45-13:25
Piektdienās 12:45-13:25

Zīmēšana (vada V.Jurjāne)

1.klase

nav

Ceturtdienās 12:45-13:25

2.-6.klase

nav

Ceturtdienās 13:35-15:00

Ķīmijas draugi (vada M.Pētersone)

8.-9.klase

nav

Piektdienās 14:20-15:40

Zēnu koris (vada E.Rozena)

2.-6.klase

nav

Trešdienās un piektdienās 8:05-8:45

Meiteņu koris (vada E.Rozena)

5.-9.klase

nav

Pirmdienās un ceturtdienās 13:35-15:14

2.-4.klašu koris (vada I.Jansone)

2.-4.klase

nav

Trešdienās un piektdienās 8:05-8:45

Ansamblis (vada I.Jansone)

1.-2.klase

nav

Ceturtdienās 13:35-14:15

Kulinārija (vada A.Indriksone)

5.-6.klase

nav

Otrdienās 13:35-15:00

7.-9.klase

nav

Trešdienās 15:00-16:20

SIA “Hello” angļu valodas nodarības, skolotāja L.Bogdāne

1.-2.klasēm

18.00 EUR

1.klasēm – otrdienās, piektdienās; 2.klasēm – pirmdienās, trešdienās

 

  Allažu pamatskola, tālr.67970954, e-pasts allazu.pamatskola@sigulda.lv

Programmas nosaukums

Maksa mēnesī

Nodarbību laiks

Tautas dejas (vada I.Šime)

nav

Pirmdienās 1. – 3.klase plkst.12.45 – 13.20; 4.-6.klase plkst.13.30 – 14.20; 7.-9.klase plkst.14.20 – 18.00;
Otrdienās : 4.-6.klase plkst.13.30 – 14.20; 6.-9.klase plkst.14.20 – 18.00;
Ceturtdienās 1.–3.klase plkst.12.45 – 13.20; 4.-6.klase plkst.13.30–14.20; 7.–9.klase plkst.14.20 – 18.00

Vokālais ansamblis (vada I.Kalviša)

nav

Otrdienās : 1.-3.klase plkst.12.40–13.30; 4.-6.klase plkst.13.40-14.40; piektdienās : 6.–9.klase plkst.14.10 – 15.10

Basketbols (vada A.Labrence)

nav

trešdienās plkst.13.30 – 15.00; piektdienās plkst.13.30 – 15.00

Vizuālās mākslas un rokdarbu pulciņš (vada A.Millere)

nav

Trešdienās plkst.15.00 – 17.00

Keramika (vada A.Lubgane)

nav

Trešdienās: 1.,3.klase plkst.12.40-13.30; 2.,4.klase plkst.13.40-14.40 ; 5.-9.klase plkst.14.40 – 15.40;


Mores pamatskola, tālr.64147217, e-pasts mores.skola@sigulda.lv

Programmas nosaukums

Maksa mēnesī

Nodarbību laiks

Vizuālās mākslas pulciņš “Raibumiņš” (vada K.Gailīte)

nav

Trešdienās 1.-4. klases plkst. 15.30-16.10. Piektdienās 5.-9. klases plkst. 15.30-16.10

Rokdarbu pulciņš “Čaklās rokas”

(vada S. Lemiese)

nav

Pirmdienās 1.-4. klases plkst. 13.05-14.25

Jaunais dabas pētnieks (vada M.Matveja)

nav

Pirmdienās 1.-9. klases plkst. 15.30-16.10. Ceturtdienās 1.-9.klases plkst.15.30-16.10

Florbola pulciņš (vada K. Grīnbergs)

nav

Otrdienās 5.-9.klases plkst.15.30-16.10. Trešdienās 1.-4.klases plkst.14.45-15.25 Mores pagasta Tautas namā

Kokapstrādes pulciņš (vada G. Rozītis)

nav

Trešdienās 1.-4. klases plkst. 15.30-16.10. Piektdienās 5.-9. klases plkst. 15.30-16.10

Šūšanas pulciņš (vada G.Pētersone)

nav

Ceturtdienās 5.-9.klases plkst.14.45-16.10

Jaunsardzes pulciņš

(vada A. Ansviesulis)

nav

Otrdienās 4.-9. klasei plkst. 15.00-16.00

 

Laurenču sākumskola, tālr.67347920, e-pasts laurencuskola@sigulda.lv

Programmas nosaukums

Maksa mēnesī

Nodarbību laiks

Dabaszinību pulciņš (vada M.Alberte-Habermane)

nav

6x40 min.

Dabaszinību pulciņš (vada Z.Pīpkalēja)

nav

5x40 min.

Vingrošana (vada A.Kalviņa)

nav

Visam klasēm 1x nedēļā 40 min.

Sports (vada I.Alksnis)

nav

Divām klasēm 1x nedēļā 90 min.

Koris: 1.klašu koris
zēnu, meiteņu koris (vada A.Bērziņa)

nav

4x40 min.

Tautas dejas (vada I.Roķe)

nav

10x40 min.

Nodarbību laiks tiks precizēts

Vecāku biedrības finansētas programmas Laurenču sākumskolas skolēniem

Programmas nosaukums

Laiks

Sports (vada I.Alksnis, A.Kalviņa)

12 klasēm 1x nedēļā 90 min.

Teātris (vada G.Suhanova)

6x40 min.

Programmēšana un robotika

4x40 min.

Multimediji un 3D modelēšana (vada G.Kanbergs)

10x40 min.

Šahs un dambrete (vada G.Kanbergs)

6x40 min.

Māksla (vada Z.Ceske)

8x40 min.

Muzicēšana- perkusiju spēle (vada K.Rencis)

8x40 min.

Muzicēšana- ģitāras spēle (vada D.Žore)

8x40 min.


Siguldas Valsts ģimnāzija, tālr.67971461, e-pasts svg@sigulda.lv

Programmas nosaukums

Maksa mēnesī

Nodarbību laiks

 

Volejbola pulciņš (vada Normunds Šulte)

nav

7. – 9. klase:
pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. 16.20 – 18.00;
sestdienās no plkst. 10.00 – 12.00

10. – 12. klase:
otrdienās, ceturtdienās no plkst. 16.20 – 18.00

 

Jauniešu koris (vada Inga Ozoliņa)

nav

 

Pirmdienās, trešdienās no plkst. 16.00 – 18.00

 

Deju kolektīvs „Vizbulīte” (vada Indra Ozoliņa, koncertmeistare Solveiga Ilvasa)

nav

 

7. – 9. klase:
pirmdienās, trešdienās: no plkst. 16.15 – 17.45

10. – 12. klase:
pirmdienās, trešdienās no plkst. 17.45 – 20.45

 

Pūtēju orķestris „Sudrabskaņa” (vada Elmārs Rudzītis, Arnis Šmitiņš)

nav

otrdienās, ceturtdienās: no plkst. 16.30 – 18.50 (“Baltajā Flīģelī”)

trešdienās no plkst. 18.10 – 19.30 (SVĢ)

pirmdienās, otrdienās no plkst. 13.30 – 15.50

Šaha pulciņš (vada Sandra Harlinska)

 

nav

Ceturtdienās no plkst. 14.40 – 17.00

 

Siguldas novada Jaunrades centrs, 67972432, 67973863, e-pasts: jc@sigulda.lv

Programmas nosaukums

Maksa

Nodarbību laiks

Elektronika (vada E.Bajaruns)

nav

Pirmdienās, trešdienās plkst.16.00-19.00

Alfrēda lidmodelistu skola (vada A.Dubaņēvičs)

nav

Piektdienās plkst.17.00-20.00
Sestdienās plkst.9.00- 12.00

Keramikas pulciņš „Pika” (vada B.Kupča)

nav

Trešdienās, piektdienās plkst.13.00- 18.00

Radošo darbu studija „Rotas” (vada B.Kupča)

nav

Otrdienās, ceturtdienās plkst. 14.00- 16.00

Robotika (vada J.Miglinieks)

nav

Otrdienās, ceturtdienās plkst.16.00- 19.00

Mehatronika (vada E. Bajaruns)

nav

Sestdienās ( katru otro sestdienu) plkst.11.00- 15.00

Metāla rotu darbnīca (vada A. Kirilovs)

 nav

Pirmdienās, trešdienās plkst.16.00- 17.30

Jauno makšķernieku pulciņš (vada A.Stiglics)

nav

Otrdienās plkst.15.00- 17.00
Ceturtdienās plkst.16.30 (Jūdažos)

Kokdarbnīca (vada Ē.Pastars)

nav

Otrdienās plkst.16.00- 18.00
Ceturtdienās plkst.15.30- 18.00

Motodarbnīca (vada Dz.Vilciņš)

nav

Otrdienās, ceturtdienās plkst.18.00- 20.00

Tekstilmākslas studija (vada I.Vanaga)

nav

Pirmdienās, otrdienās plkst.14.30- 16.30

Pašgatavota papīra darbnīca (vada Z.Ceske)

nav

Otrdienās plkst.14.30- 17.30

Sākumskolēnu deju grupa „Lapsas”(vada S. Birzniece)

 nav

Pirmdienās, ceturtdienās plkst.18.00- 19.30

„Smilšu mākslas skola” (vada E.Gaigalnieks)

nav

Otrdienās, ceturtdienās plkst. 14.00- 15.30 (E.Gaigalnieka studijā)

Vides interešu izglītības pulciņš "Ejam dabā!" ( vada D.Bojāre)

nav

Ceturtdienās plkst.14.30- 16.30

Kokles spēle ( vada A.Auziņa)

nav

Pirmdienās plkst. 13.00- 14.30

Integrētā svešvaloda (vada V.Z.Ozola, A.Čivča)

8.00 EUR

Otrdienās plkst.10.20 (5 g.v.), plkst.12.40 (6g.v.)
Trešdienās plkst.9.00 (5g.v.) plkst.10.00 (6g.v.)

Ielu vingrotāji (vada L.Zaltāns)

nav

Pirmdienās, trešdienās, piektdienās plkst. 16.00- 18.00

Jaunsargi (vada A.Ansviesulis) nav Pirmdienās plkst. 16.00 - 17.00

Brīvā laika pavadīšanas centrs „Ideju namiņš”

nav

Katru darba dienu plkst. 12.30 – 19.00

Jauniešu iniciatīvu centrs „Mērķis”

nav

Katru darba dienu plkst. 11.00 – 19.00

Deju grupa "A-Zarts" (vada Guna Mangusa)

1 grupas nodarbība nedēļā 20.00 EUR;

2 grupu nodarbības nedēļā 30.00 EUR

3 grupu nodarbības  nedēļā  45.00 EUR

Otrdienās:
plkst. 15.30-16.30 Hip hops (bez priekšzināšanām 10-18 gadu veciem bērniem un jauniešiem);


plkst.16.30-17.30 Breiks (bez priekšzināšanām 10-18 gadu veciem bērniem un jauniešiem);


plkst. 17.30-18.30 Hip hops (ar priekšzināšanām 10-18 gadu veciem bērniem un jauniešiem
 
JV Clubs Dance Company (vada Anita Lielmane) Par dalības maksu lūdzu interesēties pie vadītājas (tālr.26870040) trešdienās un piektdienās plkst.18.00 - 19.30


Mākslu skola „Baltais Flīģelis”, tālr.67971578, 22005612, e-pasts skola@baltaisfligelis.lv

Programmas nosaukums

Maksa mēnesī

Nodarbību laiks

Mini studija mākslā bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem (vada D.Andersone)

15,00 EUR

Pirmdienās plkst.13.00
Trešdienās plkst.13.00
Piektdienās plkst.15.45

Keramikas studija (vada Ā.Bērze)

15,00 EUR

Ceturtdienās plkst.18.00

Vispusīgas attīstības studija bērniem vecumā no 6 līdz 8 gadiem (vada L.Surikova)

20,00 EUR

Trešdienās no plkst.15.45 – 17.55
Piektdienās no plkst.15.00 – 16.25

Interešu izglītības programma instrumenta spēlē/dziedāšanā (vada Mūzikas nodaļas pedagogi)

41,00 EUR (līdz 18 gadu vecumam)

50,00 EUR (pieaugušajiem)

Par nodarbību laiku vienojas individuāli

Siguldas Jauniešu kamerorķestris (vada P.Plūme)

nav

Pirmdienās un trešdienās no plkst.17.15 – 18.55

5. – 9. klašu koris (vada S.Vītoliņa)

nav

Otrdienās un ceturtdienās no plkst. 15.45 – 17.10

Pūtēju orķestris „Sudrabskaņa” (vada E.Rudzītis un A.Šmitiņš)

nav

Otrdienās un ceturtdienās no plkst.17.25 – 18.55

Deju studija „Sidrabiņš” bērniem vecumā no 3 līdz 5 gadiem (vada E.Lapa)

17,00 EUR

Trešdienās un piektdienās plkst.18.00

Baleta studija bērniem vecumā no 5 līdz 7 gadiem (vada E.Lapa)

18,00 EUR

Trešdienās un piektdienās plkst.17.00

Teātra studija bērniem un jauniešiem vecumā no 10 līdz 18 gadiem (vada Ā.Stūrniece-Liepiņa)

15,00 EUR

Trešdienās un piektdienās:

  • I grupa plkst.no16.00 – 17.20
  • II grupa plkst.no17.20 – 18.40

Dizaina un mākslas „Maxi” studija jauniešiem no 14 gadu vecuma (vada A.Zālīte)

15,50 EUR (līdz 25 gadu vecumam)

28,00 EUR (no 26 gadu vecuma)

Otrdienās un ceturtdienās plkst.19.00


Siguldas Sporta skola, tālr.67970207, 29427341, sportaskola@sigulda.lv

Programmas nosaukums

Pedagogs

Maksa mēnesī

Nodarbību laiks un vieta

Vispārējā fiziskā sagatavošana

Andra Fridrihsone

nav

Siguldas pilsētas vidusskolas angārs: pirmdienās plkst.15.00 – 16.00; sestdienās plkst.9.30 – 10.50

Mareks Veics

nav

Siguldas Sporta skolā: trešdien, piektdien plkst. 18.30-19.30.

Orientēšanās sports

Atis Heinols

8.00 EUR

Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā: otrdienās, ceturtdienās 16.20-17.40 un 17.40-19.00

 

 

 

Pasākumi