Pirmdiena, 13. jūlijs
Šodien sveicam: Margrieta, Margarita
Laika ziņas: Sigulda +10.5℃, ZA vējš 0.8 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+


2016-09-07
PAPILDINĀTS: Aktuālās vakances Siguldas novada pašvaldībā un pašvaldības iestādēs

Šobrīd Siguldas novada pašvaldībā un pašvaldības iestādēs ir septiņas aktuālas vakances – Siguldas novada Domes Finanšu pārvaldē un Izglītības pārvaldē, Siguldas Valsts ģimnāzijā, Siguldas 1.pamatskolā, Laurenču sākumskolā un bērnudārzā „Ābelīte”.

 

 

 

 

Siguldas novada Dome aicina darbā uz noteiktu laiku grāmatvedi Finanšu pārvaldē.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā izglītība grāmatvedībā;
 • pieredze grāmatvedībā un atalgojuma aprēķinos ne mazāka par 2 gadiem, priekšroka pretendentiem ar pieredzi dažādu nozaru un modeļu atalgojumu aprēķinos;
 • vēlama pieredze valsts iestādes vai pašvaldības darbā;
 • teicamas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme un pieredze strādāt grāmatvedības uzskaites sistēmā Horizon;
 • prasme patstāvīgi organizēt savu darbu;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • prasme izmantot informācijas tehnoloģijas.

Galvenie darba pienākumi:

 • aprēķināt atlīdzību daļai pašvaldībā nodarbinātiem darbiniekiem;
 • aprēķināt atalgojuma avansa izmaksas pašvaldībā nodarbinātiem darbiniekiem;
 • sniegt vecākajai algu grāmatvedei ziņas par izmaksas vietā ieturēto ienākuma nodokli un neapliekamajām summām un komandējuma dienas naudas izmaksām;
 • sagatavot Valsts ieņēmumu dienestam atskaites EDS saistībā par veiktajiem algu aprēķiniem un ziņas par darba ņēmējiem.–sagatavot vidējās izpeļņas izziņas pašvaldībā nodarbinātiem darbiniekiem;
 • pārbaudīt maršruta lapas un komandējuma atskaites, veikt pārrēķinus, sagatavot maksājumu uzdevumus par kompensācijas saņemšanu;
 • pārbaudīt iesniegtos dokumentus avansa norēķinu personām;
 • sagatavot vispārējos maksājuma uzdevumus;
 • veikt ar fiziskām personām noslēgto uzņēmumu  un  autoratlīdzības līgumu pēcpārbaudi, aprēķinus un izmaksas.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis Sigulda aizrauj!”;
 • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu;
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem no 722,00 līdz 760,00 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule ar norādi Finanšu pārvaldes grāmatvedis”;
 • dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV).

Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt līdz 19.septembrim uz e–pastu: kristine.simanovica@sigulda.lv vai pastu Siguldas novada Dome, Pils iela 16, Sigulda, LV–2150. Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi. Uzziņas pa tālruni 67970852.

___________________________

 

Siguldas novada Dome aicina darbā pirmsskolas izglītības iestāžu psihologu Izglītības pārvaldē.

Prasības pretendentiem:

 • profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, psihologa kvalifikācija;
 • ne mazāk kā viena gada darba pieredze psiholoģiskās izpētes veikšanā ar standarta izpētes metodēm un konsultēšanu;
 • prasme izmantot dažādas psiholoģiskās izpētes metodes;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • pieredze izpētes rezultātu analizēšanā, interpretācijā un atzinumu sagatavošanā;
 • teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • prasme strādāt komandā;
 • augsta atbildības izjūta;
 • psiholoģiskā noturība strādāt sarežģītās situācijās, spēja risināt problēmjautājumus;
 • prasme strādāt ar datoru (MS Office).

Galvenie darba pienākumi:

 • veikt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu psiholoģisko izpēti (t.sk. novērošana mācību procesā un ārpus tā);
 • konsultēt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus, audzēkņus, viņu vecākus audzēkņa psiholoģisko problēmu gadījumos;
 • sagatavot rakstiskus atzinumus par audzēkņu psiholoģiskās izpētes vai konsultāciju rezultātiem;
 • veikt audzēkņu attīstības dinamikas izpēti.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis Sigulda aizrauj!”;
 • interesantu un atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
 •  profesionālās pilnveides un apmācības iespējas;
 •  sociālās garantijas;
 • atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem no 815,00 līdz 886,00 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt līdz 18.septembrim uz e–pastu: kristine.simanovica@sigulda.lv vai pastu: Siguldas novada Dome, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150. Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi. Uzziņas pa tālruni 67970863, Izglītības pārvaldes vadītāja Maija Bruģe.

___________________________

 

Siguldas Valsts ģimnāzija aicina darbā direktora vietnieku/ci uz nenoteiktu laiku.

Siguldas Valsts ģimnāzija ir Siguldas novada Domes padotībā esoša vispārizglītojoša izglītības iestāde, kas īsteno izglītības programmas no 7. līdz 12.klasei. Siguldas Valsts ģimnāzija ir viena no vadošajām vispārizglītojošajām skolām Latvijā, kas sniedz augsta līmeņa izglītības pakalpojumu un veicina akadēmisko izcilību.

Būtiskākie darba pienākumi:

 • koordinēt  attiecīgo metodisko centru darbu, konsultēt pedagogus, nodrošināt viņiem metodisko palīdzību;
 • organizēt pedagoģiskās padomes un citu sēžu darbību;
 • koordinēt iestādes dalību mobilitātes un stratēģiskās partnerības projektos (t.sk. ERASMUS+ un Nordplus ietvaros);
 • koordinēt iestādes publiskā tēla un ārējās komunikācijas jautājumus;
 • veikt analītisku izglītojamo mācību sasniegumu izpēti;
 • pārvaldīt mācību stundu organizācijas (t.sk. mācību stundu saraksta) jautājumus;
 • veikt karjeras konsultāciju un atbalsta darbu ar izglītojamajiem.

Darba pienākumu veikšanai nepieciešamā izglītība:

 • izglītība atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību;
 • maģistra grāds izglītības vadībā tiks uzskatīts par priekšrocību.

Darba pienākumu veikšanai nepieciešamās kompetences un prasmes:

 • labas zināšanas par vispārējās izglītības ārējo normatīvo aktu piemērošanu;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un veikt risku analīzi;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • angļu valodas prasmes vismaz B1 līmenī;
 • augstas prasmes darbā ar lietišķu datarprogrammatūru un biroja tehniku.
 • labas prasmes iestādes iekšējo tiesību aktu izstrādē;
 • vismaz divu gadu pieredze izglītības nozares iestādes vadošā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

 Mēs piedāvājam:

 • izglītības nozarē relatīvi konkurētspējīgu atalgojumu sākot ar 1100 eiro pirms nodokļu nomaksas;
 • ļoti labus fiziskos un emocionālos darba apstākļus;
 • ļoti ērtu automašīnas novietošanu darba vietā;
 • plašas kompetences pilnveides iespējas un idejas atbalstošu vidi.

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt elektroniski uz e–pasta rudolfs.kalvans@svg.lv līdz 16.septembrim. Sīkāka informācija, zvanot uz tālruni 67971461.

___________________________

 

Siguldas 1.pamatskola aicina darbā direktora vietnieku informātikas jomā ar tiesībām mācīt informātiku pamatskolā vai informātikas skolotāju.

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt uz 1.pamatskola@sigulda.lv. Sīkāka informācija pa tālruni 28708685. 

___________________________

 

Siguldas 1.pamatskola aicina darbā sociālo pedagogu.

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt uz 1.pamatskola@sigulda.lv. Sīkāka informācija pa tālruni 28708685.

___________________________

 

Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte” aicina darbā sētnieku/ci uz pilnu slodzi.

Prasības pretendentiem:

 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • prasmes patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu.

Galvenie pienākumi:

 • kopt Iestādes teritoriju atbilstoši gadalaikam;
 • rudenī savlaicīgi savākt nobirušās koku un krūmu lapas;
 • ziemas laikā attīrīt teritoriju no sniega un ledus;
 • vasaras periodā pļaut zālāju, kopt puķu dobes.

Piedāvājam:

 • patstāvīgu un atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojums 384 eiro pirms nodokļu nomaksas.

CV lūdzam sūtīt līdz 23. septembrim uz e–pastu: abelite@sigulda.lv  vai pastu: Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”, Lakstīgalas 10, Sigulda, Siguldas novads, LV–2150. Uzziņas pa tālruni 67971210 vai 67971271.

___________________________

 

Laurenču sākumskola aicina darbā dežurantu/i apkopēju.

Ja Jūs esat:

 • atbildīgs, atvērts, saskarsmē laipns, pozitīvs, enerģisks;

Ja Jums ir:

 • vidējā izglītība;
 • izcilas spējas un pieredze saskarsmē ar bērniem;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī.

Jums uzticētie darba pienākumi būs:

 • sniegt nepieciešamo informāciju skolēniem un skolas apmeklētājiem;
 • veikt telpu uzkopšanas darbus;
 • rūpēties par inventāra, aprīkojuma un labu darba stāvokli.

Piedāvājam Jums:

 • interesantu, radošu un atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas.

Motivētas pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt uz e–pastu laurencuskola@sigulda.lv vai pa pastu Laurenču iela 7, Sigulda, LV–2150. Uzziņas pa tālruni 67347920.


© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Pasākumi

       Jūlijs 2020