Otrdiena, 2. jūnijs
Šodien sveicam: Lība, Emma
Laika ziņas: Sigulda +8.1℃, ZA vējš 2.8 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+


2017-02-02
Aktuālās vakances Siguldas novada pašvaldībā un pašvaldības iestādēs

Siguldas novada pašvaldībā un pašvaldības iestādēs šobrīd ir piecas aktuālas vakances – Siguldas pagasta pārvaldes vadītāja vakance Klientu apkalpošanas nodaļā, jaunākā speciālista iepirkumu jautājumos vakance Juridiskajā pārvaldē, policijas inspektora vakance Pašvaldības policijā, sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem vakance Sociālajā dienestā, kā arī remontstrādnieka vakance Mores pamatskolā.

 

Siguldas novada pašvaldība aicina darbā Siguldas pagasta pārvaldes vadītāju uz noteiktu laiku.
Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība;
 • pieredze klātienes klientu apkalpošanā ne mazāk kā gadu (priekšroka pretendentiem ar pieredzi pakalpojumu sniegšanā valsts vai pašvaldību nozarē);
 • pozitīva personība, orientēta uz klientu un kvalitatīvu apkalpošanu;
 • teicamas latviešu valodas (C līmeņa 1.pakāpe) zināšanas;
 • teicama prasme darbā ar datoru (MS Office), informācijas tehnoloģiju pārzināšana;
 • precizitāte darbu izpildē, atbildīgums, augsta pienākumu apziņa.

Galvenie darba pienākumi:

 • kvalitatīvi apkalpot Siguldas novada pašvaldības klientus, sniedzot informāciju klātienē un attālināti par pašvaldības darbību, pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību;
 • organizēt lietvedību Siguldas pagasta pārvaldes ietvaros;
 • veikt Siguldas pagasta pārvaldes budžeta plānošanu un izpildes kontroli;
 • piedalīties pašvaldības e-pakalpojumu pilnveidē un attīstībā;
 • iekasēt naudu par pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem;
 • veikt darbu dažādās klientu datu bāzēs;
 • koordinēt un nodrošināt operatīvu informācijas apriti.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis „Sigulda aizrauj!”;
 • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu;
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem no 846 līdz 891 eiro pirms nodokļu nomaksas.

CV un motivācijas vēstuli lūdzam elektroniski sūtīt ar norādi „Siguldas pagasta pārvaldes vadītājs” uz e-pasta adresi kristine.simanovica@sigulda.lv līdz 9.februārim vai iesniegt personīgi Siguldas novada Domē, Pils ielā 16, Siguldā. Papildu informācija, zvanot uz tālruni 67970849 vai 67970852.

___________________________

Siguldas novada pašvaldība aicina darbā jaunāko speciālistu iepirkumu jautājumos Juridiskajā pārvaldē.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • darba pieredze ne mazāk kā viens gads līdzīgā amatā vai jurista palīga amatā (priekšroka pretendentiem ar pieredzi valsts pārvaldes darbā un/vai darbā ar iepirkumiem);
 • spēja orientēties tiesību aktos, kas reglamentē publisko iepirkumu jomu;
 • teicamas latviešu valodas (C līmeņa 1.pakāpe) zināšanas;
 • teicama prasme darbā ar datoru (MS Office).

Galvenie darba pienākumi:

 • sagatavot pašvaldības iepirkumu procedūru nolikumu, līgumu un lēmumu projektus;
 • veikt saraksti ar iepirkuma pretendentiem, fiziskām un juridiskām personām par jautājumiem saistībā ar pašvaldības iepirkumu procedūrām;
 • protokolēt Iepirkumu komisijas sēdes, sanāksmes un citas sanāksmes, kas saistītas ar iepirkumu procedūru organizēšanu.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis „Sigulda aizrauj!”;
 • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu;
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem no 795 līdz 837 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikuma vēstules ar CV lūdzam sūtīt līdz 12.februārim uz e-pasta adresi kristine.simanovica@sigulda.lv vai pa pastu: Siguldas novada Dome, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150. Papildu informācija, zvanot uz tālruni 67800949, Juridiskās pārvaldes vadītāja vietniecei iepirkumu jautājumos Ingunai Abzalonei.

___________________________

Siguldas novada pašvaldība aicina darbā Pašvaldības policijas inspektoru.

Prasības pretendentiem:

 • vidējā izglītība (juridiskā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • normatīvo aktu, kas reglamentē pašvaldības policijas darbu, pārzināšana;
 • teicamas latviešu valodas (C līmeņa 1.pakāpe) zināšanas, angļu, krievu un citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • prasme patstāvīgi organizēt darbu savas kompetences ietvaros;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmas, internets);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība (autovadītāja pieredze ne mazāka par trīs gadiem);
 • laba fiziskā sagatavotība (tests);
 • pieredze līdzīgā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Amata pienākumi:

 • kontrolēt Siguldas novada Domes pieņemto saistošo noteikumu izpildi;
 • veikt administratīvo pārkāpumu atklāšanu un novēršanu;
 • nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību pašvaldības administratīvajā teritorijā, to starp dažādos publiskajos pasākumos, organizētos gājienos un piketos, svētku dienās un nedēļas nogalēs;
 • piedalīties likumpārkāpumu preventīvajos pasākumos izglītības un citās iestādēs;
 • noformēt administratīvās lietvedības materiālus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis „Sigulda aizrauj!”;
 • interesantu un atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
 • elastīgu darba grafiku;
 • atlīdzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem un darba specifiku – stundas likme 3,853 eiro pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas.

Pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt līdz 3.februārim uz e-pasta adresi kristine.simanovica@sigulda.lv vai pa pastu: Siguldas novada Dome, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150. Uzziņas, zvanot uz tālruņiem 67970212 vai 67970852.

___________________________

Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests aicina darbā sociālo darbinieku darbam ar ģimeni un bērniem (uz noteiktu laiku).

Prasības pretendentiem:

 • profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā (otrā līmeņa profesionālā izglītība), var būt vēl nepabeigta – pēdējā kursa students;
 • normatīvo aktu, kas reglamentē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, pārzināšana;
 • prasme sagatavot vēstules un ziņojumus;
 • labas komunikācijas, empātijas, klausīšanās prasmes;
 • prasme strādāt komandā;
 • spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās;
 • darba pieredze sociālajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • latviešu valodas zināšanas C līmeņa 2.pakāpē, vēlamas krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

Galvenie pienākumi:

 • veikt sociālo darbu ar personu, ģimeni, personu grupām;
 • organizēt un sniegt iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
 • sociālo gadījumu risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
 • strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA) u.c. sistēmām;

Piedāvājam: 

 • pilnu darba slodzi;
 • intensīvu un atbildīgu darbu;
 • profesionālās attīstības un pilnveides iespējas;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Motivācijas vēstuli un CV līdz 6.februārim lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi kristine.freiberga@sigulda.lv vai pa pastu: Sociālais dienests, Zinātnes iela 7, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV–2150. Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi. Papildu informācija, zvanot uz tālruni 26459154, Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Freiberga.

___________________________

Mores pamatskola aicina darbā remontstrādnieku.

 Pienākumi:

 • Veikt sīkus remonta un būvniecības darbus skolā (telpas, piegulošās teritorijas, centrālās apkures sistēmas, ūdens apgāde, kanalizācija u.c.);
 • Palīdzēt visu veidu skolas remontdarbu laikā un īslaicīgu saimnieciska rakstura darbu izpildē;
 • Iekraut, pārnēsāt, pacelt, izcelt un veikt citas tamlīdzīga rakstura darbības materiālu, produkcijas un citu lietu pārvietošanai, izvietošanai un novietošanai;
 • Veikt skolas ēkas, telpu un teritorijas tehniskā stāvokļa pārbaudes reizi nedēļā, tās aprīkojuma un mehānismu pārbaudes, uzturot tās darba kārtībā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • Sniegt priekšlikumus nepieciešamo remontdarbu veikšanai un skolas ēkas, telpu un teritorijas labiekārtošanai.

Prasības:

 • Pamatizglītība vai/un profesionālā izglītība;
 • Prasmes remontdarbu veikšanā;
 • Iepriekšēja pieredze līdzvērtīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Iniciatīva un patstāvība, pildot darba pienākumus;
 • Augsta atbildības sajūta pret uzdotajiem pienākumiem un precizitāte to izpildē.

Piedāvājam:

 • Interesantu un dinamisku darba vidi;
 • Sociālās garantijas;
 • Darbu saliedētā kolektīvā;
 • Darba slodze 0.5
 • Alga slodzei 0.5 pirms nodokļu nomaksas – 230 eiro.

CV un motivācijas vēstuli līdz 20.februārim lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi mores.skola@sigulda.lv ar norādi „Remontstrādnieks”.


© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Apskatīt komentārus

Pasākumi

       Jūnijs 2020       
12 345 6 7
89 1011121314
1516171819 20 21
2223242526 27 28
2930