Pirmdiena, 23. aprīlis
Šodien sveicam: Jurģis, Juris, Georgs
Laika ziņas: Sigulda +10.5℃, DA vējš 2.3 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+


2017-04-19
Izsludināti konkursi uz bērnudārzu „Tornīši" un „Saulīte”, kā arī Laurenču sākumskolas vadītāju amatiem

Siguldas novada pašvaldība sākot no 2017.gada 17.jūlija aicina darbā topošās pirmsskolas izglītības iestādes „Tornīši” vadītāju un pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītāju.

Pretendenti pieteikuma dokumentus uz pirmsskolas vadītāju vakancēm aicināti sūtīt līdz 10.maijam, bet uz Laurenču sākumskolas direktora vakanci līdz 12.maijam uz e-pastu: kristine.simanovica@sigulda.lv vai pastu: Siguldas novada Dome, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150. Dokumentus var iesniegt arī personīgi Pils ielā 16. Uzziņas par vakancēm pieejamas pa tālruni 67970852.

Konkursa nolikums uz topošās pirmsskolas izglītības iestādes „Tornīši” un pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītāju vakancēm pieejami šeit.

Konkursa nolikums uz Laurenču sākumskolas direktora vakanci pieejams šeit.

 

Siguldas novada pašvaldība aicina darbā topošās pirmsskolas izglītības iestādes „Tornīši” vadītāju.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā un pedagoģiskā izglītība;
 • pieredze pedagoģiskajā darbā vai izglītības vadības darbā ne mazāka par 3 gadiem;
 • normatīvo aktu, kas reglamentē izglītības iestāžu darbu, pārzināšana un pieredze to sagatavošanā;
 • stratēģisks redzējums par vispārējās izglītības attīstību un izpratne par inovācijām izglītībā;
 • prasme organizēt un vadīt komandas darbu;
 • pieredze darbā ar finanšu līdzekļu piesaistes un sadarbības projektiem;
 • lieliskas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • spēja risināt problēmsituācijas;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, angļu valodas vai vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.

Galvenie pienākumi:

Līdz iestādes darbības uzsākšanai:

 • sadarbībā ar Siguldas novada Domes Īpašuma nodaļu piedalīties jauno grupu telpu remontu un iekārtojuma plānošanā;
 • veikt iepirkumus iestādei nepieciešamā  inventāra nodrošināšanai;
 • vadīt iestādes saimniecisko procesu līdz iestādes atvēršanai;
 • veikt papildus nepieciešamā iestādes personāla atlasi;
 • sagatavot atbilstošu izglītības programmu un veikt tās licencēšanu.

Iestādes darbības laikā:

 • vadīt - organizēt un kontrolēt pirmsskolas iestādes darbu;
 • plānot iestādes budžetu un kontrolēt tā izpildi;
 • nodrošināt pirmsskolas iestādes pedagoģisko, saimniecisko un finansiālo darbību, mācību un audzināšanas programmu izpildi, iestādi ar amatam atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem, darbinieku profesionālo izaugsmi, LR likumu un lēmumu, Izglītības un zinātnes ministrijas, tās pakļautībā esošo iestāžu un pašvaldības izdoto normatīvo aktu izpildi iestādē, drošu vidi audzēkņiem un darbiniekiem, sanitāri higiēnisko prasību ievērošanu, darba aizsardzības un drošības instrukciju izpildi.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis “Sigulda aizrauj!”;
 • interesantu, radošu, dinamisku un atbildīgu darbu;
 • atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem no 969,00 EUR līdz  1020,00 EUR apmērā pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule;
 • dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

________________

 

Siguldas novada pašvaldība aicina darbā pirmsskolas izglītības iestādes Saulīte” vadītāju.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā un pedagoģiskā izglītība;
 • pieredze pedagoģiskajā darbā vai izglītības vadības darbā ne mazāka par 3 gadiem;
 • normtīvo aktu, kas reglamentē izglītības iestāžu darbu, pārzināšana un pieredze to sagatavošanā;
 • stratēģisks redzējums par vispārējās izglītības attīstību un izpratne par inovācijām izglītībā;
 • prasme organizēt un vadīt komandas darbu;
 • pieredze darbā ar finanšu līdzekļu piesaistes un sadarbības projektiem;
 • lieliskas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • spēja risināt problēmsituācijas;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, angļu valodas vai vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.

Galvenie pienākumi:

 • vadīt - organizēt un kontrolēt pirmsskolas iestādes darbu;
 • plānot iestādes budžetu un kontrolēt tā izpildi;
 • nodrošināt pirmsskolas iestādes pedagoģisko, saimniecisko un finansiālo darbību, mācību un audzināšanas programmu izpildi, iestādi ar amatam atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem, darbinieku profesionālo izaugsmi, LR likumu un lēmumu, Izglītības un zinātnes ministrijas, tās pakļautībā esošo iestāžu un pašvaldības izdoto normatīvo aktu izpildi iestādē, drošu vidi audzēkņiem un darbiniekiem, sanitāri higiēnisko prasību ievērošanu, darba aizsardzības un drošības instrukciju izpildi.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis “Sigulda aizrauj!”;
 • interesantu, radošu, dinamisku un atbildīgu darbu;
 • atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem no 1017,00 EUR līdz 1070,00 EUR apmērā pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule;
 • dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

________________

 

Siguldas novada pašvaldība izsludina konkursu uz Laurenču sākumskolas direktora amatu.

Ja Jūs esat:

 • analītiski domājošs;
 • inovatīvu, mūsdienīgu ideju atbalstītājs;
 • atbildīgs;
 • mērķtiecīgs komandas vadītājs;
 • iniciatīvas bagāts;
 • enerģisks.

Ja Jums ir:

 • izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām, par priekšrocību tiks uzskatīta izglītība izglītības vadībā;
 • vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze vispārējās izglītības jomā, par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze pedagoģiskajā darbā ne mazāka par 5 gadiem;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta vismaz 3 gadu pieredze izglītības vadības darbā pēdējo 5 gadu laikā;
 • pieredze darbā ar finanšu līdzekļu piesaistes un sadarbības projektiem; par priekšrocību tiks uzskatīta starptautisko projektu vadība;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • izglītības jomas normatīvo aktu pārzināšana un pieredze to sagatavošanā;
 • stratēģisks redzējums par pilnvērtīgu izglītības piedāvājumu sākumskolā un izpratne par inovācijām izglītībā;
 • prasme organizēt un vadīt komandas darbu;
 • lieliskas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes, teicamas publiskās uzstāšanās un prezentācijas prasmes;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja risināt problēmsituācijas;
 • teicamas prasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām;
 • nevainojama reputācija.

Ja uz jums neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.

Mēs piedāvājam Jums:

 • plānot skolas stratēģisko attīstību un vadīt tās darbu;
 • nodrošināt skolas iekšējo normatīvo aktu izstrādi un to ievērošanu, skolas attīstības plāna un izglītības programmu izstrādi;
 • nodrošināt mācību standarta apguvi un audzināšanas darba norisi;
 • plānot un kontrolēt skolas budžetu;
 • nodrošināt skolas intelektuālo, finanšu un materiālo resursu efektīvu izmantošanu;
 • veidot un attīstīt komandu, nodrošinot skolu ar atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem;
 • organizēt labvēlīgu vidi pedagogu radošai un inovatīvai darbībai, strādājot komandā;
 • sadarboties ar Siguldas novada izglītības jomas vadību un pašvaldības izglītības iestādēm Siguldas novada izglītības sistēmas pilnveidošanā;
 • sadarboties ar valsts institūcijām un citiem partneriem skolas darba pilnveidošanā un attīstīšanā;
 • pārstāvēt skolas intereses valsts un pašvaldību institūcijās un masu medijos.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis “Sigulda aizrauj!”;
 • interesantu, radošu, dinamisku un atbildīgu darbu;
 • atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem mērķdotāciju sadalē un ikmēneša atlīdzības daļu no pašvaldības budžeta līdzekļiem 500,00 EUR apmērā;
 • sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule;
 • dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Apskatīt komentārus

Pasākumi