Trešdiena, 20. februāris
Šodien sveicam: Vitauts, Smuidra, Smuidris
Laika ziņas: Sigulda -0.7℃, ZR vējš 9.7 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+


2018-02-08
Aktuālās vakances Siguldas novada pašvaldības administrācijā un iestādēs

Latvijas aizraujošākā pašvaldība aicina komandā radošus un enerģiskus profesionāļus. Pašvaldībā šobrīd ir izsludinātas vairākas vakances: Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieks, datorsistēmu un datortīklu administrators Informācijas tehnoloģiju nodaļā, Pašvaldības policijas inspektors un domes jurists. Arī pašvaldības iestādes aicina pievienoties aizraujošus kolēģus: Siguldas pils kompleksa vadītāju, pirmsskolas izglītības pedagogu, dežurantu, psihologu, pagarinātās dienas grupas skolotāju un apkopēju dežurantu.


 

Siguldas novada pašvaldība aicina darbā Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieku/-ci.
Prasības:

 • Latvijas Republikas pilsonība;
 • vecums – vismaz 25 gadi;
 • augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • ne mazāk kā gada darba pieredze darbā ar juridiskiem dokumentiem, par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze valsts vai pašvaldības iestādē;
 • amata kompetencei atbilstošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • publiskās uzstāšanās pieredze;
 • valsts valodas zināšanas C līmeņa 2.pakāpē;
 • svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • prasme sagatavot dokumentus atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku, datoru (MS Office programmas, Interneta pārlūkprogrammas, vēlams – informācijas sistēmas DZIMTS un CARIS);
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • izcilas saskarsmes un komunikācijas prasmes.

Pienākumi:

 • veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju;
 • veikt papildinājumus un labojumus civilstāvokļa aktu reģistru ierakstos;
 • aktualizēt un atjaunot civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus;
 • sagatavot un izsniegt normatīvajos aktos paredzētos dokumentus no civilstāvokļa aktu reģistriem;
 • noformēt vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietas;
 • uzturēt Dzimtsarakstu nodaļā sastādīto dokumentu uzskaiti;
 • vadīt svinīgas laulību reģistrācijas ceremonijas;
 • organizēt novada jaundzimušo godināšanas  un zelta kāzu pasākumus;
 • īstenot citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus;
 • sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis ir „Sigulda aizrauj!”;
 • interesantu, atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem no 886 līdz 987 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Lūdzam elektroniski sūtīt motivācijas vēstuli un dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes aprakstu (CV) ar norādi „Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieks/-ce” līdz 20.februārim uz e-pasta adresi kristine.simanovica@sigulda.lv vai pasta adresi: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150. Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi. Tālrunis informācijai 67970852.

***

 

Siguldas novada pašvaldība aicina darbā datorsistēmu un datortīklu administratoru/-i Informācijas tehnoloģiju nodaļā.
Prasības:

 • profesionālā vai augstākā izglītība IT nozarē, var būt pēdējo kursu students/-e;
 • vismaz divu gadu pieredze datorsistēmu un/vai datortīkla tehnikas administrēšanā;
 • izpratne un pieredze lietotāju IT atbalsta procesā;
 • spēja patstāvīgi vai sadarbībā ar IT partneriem risināt tīklu, programmatūras un datortehnikas problēmas;
 • labas zināšanas lietotāja līmenī par Windows OS, Microsoft Office, Linux un MAC OS;
 • precizitāte un atbildības sajūta;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta izglītība (sertifikācija) un pieredze darbā ar Mikrotik datortīklu aparatūru, datortīklu drošības nodrošināšanu;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pienākumi:

 • datortehnikas, drukas un tīkla tehnikas iekārtu iegāde, uzstādīšana, konfigurēšana un administrēšana, tehnisku problēmu novēršana pašvaldības izglītības iestādēs un pašvaldības administrācijā;
 • datortehnikas un datortīkla tehniskā apkalpošana, nomaiņa, programmatūras atjaunināšana, kļūdu novēršana, remonts;
 • IT problēmu identificēšana, diagnostika un risināšana;
 • lietotāju atbalsts IT jautājumos, apmācības, konsultācijas, problēmu novēršana;
 • lietotāju un IT procesu uzraudzība atbilstoši pašvaldībā noteiktajām IT drošības prasībām un MK noteikumiem;
 • koordinēta sadarbība ar pašvaldības IT nodaļu (IT risinājumu saskaņošana, budžeta plānošana, tehnikas pasūtījumi, atskaites);
 • audita veikšana attiecībā uz datortehniku, drukas tehniku, tīkla iekārtām un programmatūras licencēm.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis ir „Sigulda aizrauj!”;
 • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu;
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem no 937 līdz 1064 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Lūdzam elektroniski sūtīt motivācijas vēstuli un dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes aprakstu (CV) līdz 20.februārim uz e-pasta adresi kristine.simanovica@sigulda.lv vai pasta adresi: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150. Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi. Tālrunis informācijai 67970852.

***

 

Siguldas novada pašvaldība aicina darbā domes juristu/-i.
Prasības:

 • augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • iepriekšēja darba pieredze līdzīgā amatā ne mazāka par trim gadiem, par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze pašvaldībā;
 • precizitāte, operativitāte, augsta atbildības sajūta par uzticētajiem darbiem;
 • ar amata pienākumu izpildi saistīto normatīvo aktu pārzināšana;
 • izpratne un zināšanas par pašvaldības darba organizāciju;
 • izcilas komunikācijas un pielāgošanās spējas;
 • prasme strādāt komandā;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un risināt sarežģītas situācijas;
 • pieredze patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt un plānot savu darbu, noteikt prioritātes;
 • valsts valodas zināšanas (t.sk. ortogrāfijas, interpunkcijas, sintakses un morfoloģisko prasību ievērošana) augstākajā līmenī;
 • angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • teicama pieredze un prasme darbā ar informācijas tehnoloģijām.

Pienākumi:

 • sagatavot pašvaldības domes sēžu darba kārtības projektus;
 • nodrošināt pašvaldības domes lēmumu projektu atbilstību dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām;
 • protokolēt pašvaldības domes sēdes, Finanšu, Attīstības, tūrisma un sporta komiteju sēdes un tehniski noformēt protokolus;
 • veikt likumā „Par pašvaldībām” noteiktās darbības, kas saistītas ar pašvaldības domes sēdē pieņemto saistošo noteikumu stāšanos spēkā;
 • veikt pašvaldības iekšējo un ārējo normatīvo aktu grozījumu aktualizēšanu, konsolidēšanu un organizēt saistošo noteikumu publicēšanu;
 • veikt deputātu, komiteju un komisiju locekļu darba laika uzskaiti;
 • pēc pašvaldības vadības pieprasījuma sagatavot dokumentus;
 • savas kompetences ietvaros atbildēt uz valsts/pašvaldību iestāžu, kā arī iedzīvotāju vēstulēm;
 • konsultēt deputātus un darbiniekus par pašvaldības domes un komiteju sēžu reglamentu un darba organizāciju;
 • administrēt deputātu informācijas pieprasījumus un citus iesniegumus.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis ir „Sigulda aizrauj!”;
 • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu;
 • interesantu, atbildīgu un radošu darbu;
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem no 1102 līdz 1160 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Lūdzam elektroniski sūtīt motivācijas vēstuli un dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes aprakstu (CV) ar norādi „Domes jurists/-e” līdz 20.februārim uz e-pasta adresikristine.simanovica@sigulda.lv vai pasta adresi: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150. Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi. Tālrunis informācijai 67970852.

***

 

PA „Siguldas Attīstības aģentūra” aicina pievienoties komandai Siguldas pils kompleksa vadītāju.
Siguldas novada pašvaldības aģentūra „Siguldas Attīstības aģentūra” darbojas, lai Siguldas novads būtu Latvijas aizraujošākais novads ar izcilu apmeklētāju pieredzi, kas balstīta unikālā aktīvās atpūtas un sporta pieredzējumā Gaujas Nacionālā parka vēsturiskajā kultūrvidē.
Pienākumi:

 • vadīt aģentūras struktūrvienību – Siguldas pils kompleksu – saskaņā ar aģentūras plānošanas dokumentiem;
 • noteikt struktūrvienības darbības pamatvirzienus un ekonomiskos rādītājus;
 • veikt nomnieku piesaisti un koordinēt sadarbību ar esošojiem nomniekiem;
 • plānot struktūrvienības budžetu un kontrolēt tā izlietojumu;
 • veikt darbinieku atlasi, apmācību un kontrolēt to pienākumu izpildi;
 • organizēt ikdienas darbu izpildi un sniegt pārskatus par struktūrvienības darbu;
 • nodrošināt kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstīt tā izglītojošo potenciālu;
 • izstrādāt mākslinieku rezidenču centra attīstības plānu;
 • koordinēt Siguldas pils kompleksā notiekošos pasākumus.

Prasības:

 • vadītāja pieredze radošo industriju, kultūras vai tūrisma jomā ne mazāka par pieciem gadiem;
 • pieredze pasākumu organizēšanā starptautiskā līmenī;
 • teicamas publiskās uzstāšanās un prezentācijas prasmes, lieliskas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas;
 • prasme lietot informācijas tehnoloģijas;
 • spēja plānot savu laiku un kontrolēt darba procesus;
 • precizitāte, operativitāte, augsta atbildības izjūta;
 • vēlme sasniegt rezultātus.

Aģentūra piedāvā:

 • iespēju strādāt mūsdienīgā darba vidē unikālā kultūrvēsturiskā objektā;
 • interesantu un atbildīgu darbu aizraujošā komandā;
 • atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem līdz 1203 eiro pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas;
 • darbavietu PA „Siguldas Attīstības aģentūra”, Ausekļa iela 6, Sigulda.

Gaidīsim Jūsu CV un pieteikuma vēstuli līdz 14.februārim ar norādi „Siguldas pils kompleksa vadītājs/-a” uz e-pasta adresi laura.skrodele@sigulda.lv. Tālrunis informācijai 28357158 (Laura Skrodele, PA „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore)

***

 

Siguldas novada pašvaldība aicina darbā Pašvaldības policijas inspektoru/-i.
Prasības:

 • vidējā izglītība (juridiskā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • normatīvo aktu, kas reglamentē pašvaldības policijas darbu, pārzināšana;
 • teicamas latviešu valodas (C līmeņa 1.pakāpe) zināšanas, citu svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • prasme patstāvīgi organizēt darbu savas kompetences ietvaros;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmas, internets);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība (autovadītāja pieredze ne mazāka par trim gadiem);
 • laba fiziskā sagatavotība (tests);
 • pieredze līdzīgā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pienākumi:

 • kontrolēt Siguldas novada pašvaldības domes pieņemto saistošo noteikumu izpildi;
 • veikt administratīvo pārkāpumu atklāšanu un novēršanu;
 • nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību novada administratīvajā teritorijā, to starp dažādos publiskajos pasākumos, organizētos gājienos un piketos, svētku dienās un nedēļas nogalēs;
 • piedalīties likumpārkāpumu preventīvajos pasākumos izglītības un citās iestādēs;
 • noformēt administratīvās lietvedības materiālus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis ir „Sigulda aizrauj!”;
 • interesantu un atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
 • elastīgu darba grafiku;
 • atlīdzība saskaņā ar normatīvajiem aktiem un darba specifiku – stundas likme no 4,215 līdz 4,437 eiro pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas.

Pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt līdz 19.februārim uz e-pasta adresi kristine.simanovica@sigulda.lv vai pa pastu: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150. Tālrunis informācijai 67970852.

***

 

Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa” aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju (speciālās pirmsskolas izglītības programmā izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem) uz noteiktu laiku.
Prasības:

 • pārliecību, ka pedagoģija ir Tavs aicinājums;
 • augstākā izglītība pedagoģijā (kvalifikācija vai bakalaura grāds pirmsskolas izglītībā);
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • prasme darbā ar datoru;
 • precizitāte pedagogu dokumentācijas aizpildīšanā.

Pienākumi:

 • īstenot pirmsskolas izglītības programmu;
 • nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko procesu;
 • patstāvīgi plānot un organizēt savu un izglītojamo darbu;
 • veidot pozitīvu sadarbības vidi, prast sadarboties ar audzēkņu vecākiem un iestādes darbiniekiem.

Piedāvājam:

 • interesantu, radošu un atbildīgu darbu;
 • iespēju realizēt savas idejas;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu pirms nodokļa nomaksas 600,77 eiro, ar 3.kvalitātes pakāpi 634,52 eiro.

CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt līdz 26.februārim uz e-pasta adresi liene.abele@sigulda.lv. Tālrunis informācijai 29438157.
***

 

Laurenču sākumskola aicina darbā dežurantu/-i.
Prasības:

 • vidējā izglītība;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • iepriekšēja pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājām:

 • pilnu darba slodzi;
 • stabilus ienākumus;
 • darbu draudzīgā kolektīvā;
 • sociālās garantijas.

CV sūtīt līdz 14.februārim uz e-pasta adresi laurencuskola@sigulda.lv. Tālrunis informācijai 67347920.

***

 

Laurenču sākumskola aicina darbā skolas psihologu/-ģi uz nepilnas slodzes darbu.
Prasības:

 • augstākā izglītība un psihologa kvalifikācija vai maģistra, vai doktora grāds psiholoģijā;
 • zināšanas un prasmes izmantot un pielietot dažāda veida psiholoģiskās izpētes un konsultēšanas metodes;
 • teicamas organizatoriskās, komunikācijas un sadarbības prasmes, strādājot individuāli un komandā;
 • atbildības sajūta, patstāvība un ātra reakcija krīzes situācijās.

Piedāvājām:

 • darbu labiekārtotā un tehnoloģiski aprīkotā vidē;
 • profesionālo pilnveidi;
 • darbu draudzīgā kolektīvā;
 • nepilnu darba slodzi un nenoteiktu laiku.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 14.februārim uz e-pasta adresi laurencuskola@sigulda.lv, tālrunis informācijai 67347920.

***

 

Laurenču sākumskola aicina darbā pagarinātās dienas grupas skolotāju uz nepilnas slodzes darbu.

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība (var būt pēdējā kursa students);
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • iepriekšēja pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājām:

 • darbu labiekārtotā un tehnoloģiski aprīkotā vidē;
 • stabilus ienākumus;
 • darbu draudzīgā kolektīvā;
 • sociālās garantijas.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 14.februārim uz e-pasta adresi laurencuskola@sigulda.lv, tālrunis informācijai ‪67347920.

***

 

Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte” aicina darbā apkopēju dežurantu/-i.
Piedāvājam:

 • darbu uz pilnu slodzi – 40 stundas nedēļā;
 • uz nenoteiktu laiku;
 • atbildīgu un intensīvu darbu komandā;
 • stabilu atalgojumu – 463 eiro (pirms nodokļu nomaksas).

Prasības:

 • teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • valsts valodas prasme.

Pienākumi:

 • veikt dežuranta pienākumus;
 • veikt telpu kvalitatīvu tīrīšanu.

Pieteikties darbā līdz 28.februārim, rakstot e-pastu uz adresi evija.grava@sigulda.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 22013547.


© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Apskatīt komentārus

Pasākumi