Ceturtdiena, 25. aprīlis
Šodien sveicam: Līksma, Bārbala
Laika ziņas: Sigulda +12.3℃, DA vējš 3.3 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+


2018-09-12
Aktuālās vakances Siguldas novada pašvaldībā un pašvaldības iestādēs

Latvijas aizraujošākā pašvaldība aicina komandā radošus un enerģiskus profesionāļus: direktoru un direktora vietnieku Siguldas novada Kultūras centrā, Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāju Sociālajā dienestā, personāla speciālistu pašvaldības Personāla nodaļā un teritorijas plānotāju Būvniecības kontroles nodaļā. Darbam Siguldas novada Kultūras centrā tiek aicināts arī klientu administrators, klientu apkalpotājs un remontstrādnieks.

 

 

 

Siguldas novada pašvaldība (reģistrācijas numurs LV90000048152) aicina darbā direktoru/-i darbam Siguldas novada Kultūras centrā.

Prasības:

 • augstākā izglītība kultūras menedžmentā vai radošajās industrijās;
 • pieredze vadītāja amatā ne mazāka par trim gadiem;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze kultūras vadībā;
 • pieredze stratēģiskajā plānošanā;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze kultūrpolitikas veidošanā;
 • prasme plānot un organizēt komandas darbu, augsta darba kapacitāte;
 • teicamas publiskās uzstāšanās un prezentācijas prasmes;
 • elastīga pieeja problēmsituācijām un pārmaiņām, teicamas komunikācijas prasmes;
 • prasme izmantot informācijas tehnoloģijas;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas;
 • B kategorijas autovadītāja tiesības.

Galvenie pienākumi:

 • sadarbībā ar citām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām veidot Siguldas novada kultūrpolitiku;
 • nodrošināt konkurētspējīgu, dažādu mērķauditoriju vajadzībām atbilstošu kultūras nozares attīstību;
 • plānot un vadīt kultūras nozares darbu Siguldas novadā, nodrošināt tās attīstības stratēģijas izstrādi un īstenošanu;
 • organizēt un plānot iestādes darbu, attīstot to par reģionālas nozīmes kultūras centru;
 • izstrādāt un iesniegt pašvaldības domei kultūras pasākumu gada plānus, sagatavot Kultūras centra budžeta projektu;
 • pārstāvēt Kultūras centra attiecības ar fiziskām un juridiskām personām Latvijā un ārpus tās;
 • uzraudzīt Kultūras centra un tā struktūrvienību darbu, nodrošināt to mērķu un uzdevumu izpildi;
 • nodrošināt Kultūras centra personāla vadību.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis ir „Sigulda aizrauj!”;
 • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu;
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem no 1772 līdz 1831 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Ar Siguldas novada Kultūras centra direktora amata pretendentu atlases konkursa nolikumu iespējams iepazīties šeit.

CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Kultūras centra direktors” līdz 30.septembrim lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi personals@sigulda.lv vai iesniegt personīgi Siguldas novada pašvaldībā, Pils ielā 16, Siguldā. Tālrunis informācijai 67970852.

***

Siguldas novada pašvaldība (reģistrācijas numurs 90000048152) aicina darbādirektora vietnieku/-ci administratīvajā un amatiermākslas kolektīvu darbā Siguldas novada Kultūras centrā.

Prasības:

 • augstākā izglītība kultūras vai uzņēmējdarbības jomā;
 • pieredze vadītāja amatā ne mazāka par vienu gadu;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze kultūras vadībā;
 • kultūras nozari reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana un prasme tos pielietot praktiskajā darbā;
 • prasme plānot budžetu;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze finanšu līdzekļu piesaistīšanā;
 • prasme plānot un organizēt savu un komandas darbu, augsta darba kapacitāte;
 • elastīga pieeja problēmsituācijām un pārmaiņām, teicamas komunikācijas prasmes;
 • prasme izmantot informācijas tehnoloģijas;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas;
 • B kategorijas vadītāja tiesības.

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt administratīvo atbalstu Kultūras centra procesu realizēšanai;
 • piedalīties kultūras nozari reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu;
 • metodiski vadīt un koordinēt amatiermākslas kolektīvu darbību, sagatavot nepieciešamo dokumentāciju par amatiermākslas kolektīvu darbu;
 • nodrošināt klientu apkalpošanu atbilstoši Siguldas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas standartam;
 • koordinēt Kultūras centra un tā struktūrvienību īstenotos kultūras un mūžizglītības projektus, struktūrvienību iesaistīšanos valsts nozīmes projektos;
 • organizēt, administrēt un pārraudzīt Siguldas novada pašvaldības kultūras projektu konkursu un līdzfinansēto projektu realizāciju;
 • ierosināt un koordinēt Siguldas novada tēlu pilnveidojošus un novadnieku piederību veicinošus kultūras pasākumus un aktivitātes;
 • piedalīties Kultūras centra budžeta plānošanā un izpildes kontrolē, pārraudzīt struktūrvienību budžeta plānošanu un izpildi.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis ir „Sigulda aizrauj!”;
 • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu;
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem no 1179 līdz 1303 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Ar Siguldas novada Kultūras centra direktora vietnieka amata pretendentu atlases konkursa nolikumu iespējams iepazīties šeit.

CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Direktora vietnieks” līdz 30.septembrim lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi personals@sigulda.lv vai iesniegt personīgi Siguldas novada pašvaldībā, Pils ielā 16, Siguldā. Tālrunis informācijai 67970852.

***

Siguldas novada Sociālais dienests aicina darbā vadītāju Ģimenes atbalsta nodaļā.

Prasības:

 • profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā (otrā līmeņa profesionālā izglītība);
 • izpratne par sociālās sfēras normatīvo regulējumu;
 • praktiska pieredze darbā ar dažādām sociālajām grupām;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • atbildības sajūta, precizitāte, spēja darboties spriedzes situācijā;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

Galvenie pienākumi:

 • plānot, organizēt un vadīt Ģimenes atbalsta nodaļas uzdevumu un funkciju izpildi;
 • veikt sociālo darbu ar personu, ģimeni, personu grupām;
 • organizēt un sniegt iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
 • plānot un organizēt preventīvo darbu, lai novērstu sociālo problēmu rašanos;
 • strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA) u.c. sistēmām.

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
 • profesionālās pilnveides un apmācības iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem no 960 līdz 1200 eiro pirms nodokļu nomaksas.

CV un motivācijas vēstuli līdz 24.septembrim lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi kristine.freiberga@sigulda.lv vai pastu: Siguldas novada Sociālais dienests, Zinātnes iela 7, Siguldas pagasts, Siguldas novads. Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi. Tālrunis informācijai 26459154 (Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Freiberga).

***

Siguldas novada pašvaldība (reģistrācijas numurs LV90000048152) aicina darbā personāla speciālistu/-i darbam Personāla nodaļā.

Prasības:

 • augstākā izglītība tiesību zinātnē vai personāla vadībā;
 • pieredze personāla vadības darbā ne mazāka par trim gadiem;
 • darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana un prasme tos pielietot praktiskajā darbā;
 • vēlama pieredze darbā personāla datu uzskaites un apstrādes sistēmā Horizon;
 • teicamas komunikācijas prasmes, atsaucība, iniciatīva, pozitīva attieksme;
 • precizitāte, augsta atbildības izjūta;
 • analītiskā domāšana, mērķtiecība;
 • prasme plānot un organizēt, augsta darba kapacitāte;
 • elastīga pieeja problēmsituācijām un pārmaiņām;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmas).

Galvenie pienākumi:

 • izstrādāt un administrēt personāla dokumentus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personāla datu uzskaites un apstrādes sistēmā Horizon;
 • izstrādāt normatīvo aktu projektus personāla vadības procesu nodrošināšanai;
 • konsultēt darbiniekus un pašvaldības vadību par darba tiesisko attiecību un citiem ar personāla vadību saistītajiem jautājumiem, t.sk., valsts amatpersonu interešu konflikta novēršanas jautājumos;
 • uzturēt un aktualizēt pašvaldības amatpersonu sarakstu;
 • piedalīties personāla pasākumu organizēšanā un iekšējās komunikācijas nodrošināšanā.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis „Sigulda aizrauj!”;
 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem no 1060 līdz 1102 eiro pirms nodokļu nomaksas.

CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Personāla speciālists” līdz 24.septembrim lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi personals@sigulda.lv vai iesniegt personīgi Siguldas novada pašvaldībā, Pils ielā 16, Siguldā. Tālrunis informācijai 67970852.

***

Siguldas novada pašvaldība (reģistrācijas numurs LV90000048152) aicina darbā teritorijas plānotāju Būvniecības kontroles nodaļā.

Prasības:

 • augstākā izglītība arhitektūras, telpiskās plānošanas vai zemes ierīcības jomā;
 • atbilstoša profesionālā pieredze;
 • vēlama darba pieredze valsts vai pašvaldības iestādē;
 • prasme orientēties ar teritorijas plānošanu saistītos jautājumos;
 • nozari saistošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • labas prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas, AutoCAD, ArcView, Microstation);
 • prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • sadarbības prasme komandā;
 • valsts valodas zināšanas (t.sk. ortogrāfijas, interpunkcijas, sintakses un morfoloģisko prasību ievērošana) augstākajā līmenī.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt nacionālā un reģionālā plānojuma prasību ievērošanu Siguldas novada teritorijas plānojumā;
 • nodrošināt prasības dažādu līmeņu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšanā un ieviešanā atbilstoši aktuālajiem normatīvajiem aktiem;
 • sagatavot lokālplānojumu un detālplānojumu darba uzdevumus;
 • sagatavot atbildes, administratīvo aktu un uzziņu projektus par Siguldas novada teritorijas plānojuma, teritoriju lokālplānojumu, detālplānojumu, zemes ierīcības projektu izstrādi un citiem jautājumiem;
 • sagatavot izziņas par zemes gabalu plānoto izmantošanu;
 • izskatīt, saskaņot apgrūtinājumus nekustamā īpašuma plānos, neapstiprināšanas gadījumā sagatavot motivētu ar tiesību normām pamatotu atteikumu;
 • atbildēt par zemes ierīcības projektu izstrādi, neapstiprināšanas gadījumā sagatavot motivētu ar tiesību normām pamatotu atteikumu;
 • sagatavot atzinumus par:
  • paredzamās darbības atbilstību Siguldas novada teritorijas plānošanas dokumentiem;
  • citu novadu teritoriju plānošanas dokumentiem;
  • nekustamā īpašuma izmantošanas veidu;
  • izstrādātajiem lokālplānojumiem un detālplānojumiem;
 • izvērtēt būvprojektu, konservācijas projektu, apliecinājuma karšu, paskaidrojuma rakstu un citas būvniecības dokumentācijas atbilstību pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentiem, nesaskaņošanas gadījumā sagatavot motivētu, ar tiesību normām pamatotu lēmuma projektu par informācijas pieprasīšanu un lēmuma pieņemšanas termiņa pagarināšanu vai atteikumu;
 • sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām par kompetencē esošajiem jautājumiem un palīdzēt tos risināt.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis „Sigulda aizrauj!”;
 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem no 1040 līdz 1095 eiro pirms nodokļu nomaksas.

CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Teritorijas plānotājs” līdz 24.septembrim lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi personals@sigulda.lv vai iesniegt personīgi Siguldas novada pašvaldībā, Pils ielā 16, Siguldā. Tālrunis informācijai 67970852.

***

Siguldas novada pašvaldība (reģistrācijas numurs LV90000048152) aicina darbā remontstrādnieku/-ci darbam Siguldas novada Kultūras centrā.

Prasības:

 • atbildīga, atsaucīga, akurāta persona ar augstu pienākuma apziņu;
 • profesionālā vidējā izglītība;
 • remontdarbu veikšanai nepieciešamās iemaņas;
 • pieredze darbā ar skatuves tehniku;
 • prasme strādāt ar vienkāršām sadzīves iekārtām, remontdarbiem nepieciešamajiem instrumentiem;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • sadarbības prasme komandā;
 • labas latviešu valodas zināšanas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pienākumi:

 • nodrošināt Kultūras centra un tā struktūrvienību remontdarbus;
 • pēc nepieciešamības veikt skatuves tehnikas apkalpošanas darbu Kultūras centrā notiekošo pasākumu vai to sagatavošanas laikā;
 • apsekot Kultūras centra struktūrvienību apkures sistēmas, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas, nodrošināt nepieciešamos remontdarbus;
 • nodrošināt saimniecisko preču un mazvērtīgā inventāra savlaicīgu pasūtīšanu un sagādāšanu Kultūras centram un tā struktūrvienībām;
 • atbilstoši nepieciešamībai veikt reklāmas (afišu, reklāmas stendu, baneru) izvietošanu uz Siguldas novada teritorijā tam paredzētajās vietās un Siguldas novada pašvaldības afišu stabu sakopšanu;
 • veikt mazgabarīta dekorāciju, inventāra, skaņu un gaismas tehnikas un citu piederumu pārvietošanu uz pasākumu norises vietu un nogādāšanu atpakaļ uz noliktavām.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis „Sigulda aizrauj!”;
 • iespēju strādāt draudzīgā kolektīvā ar atsaucīgiem kolēģiem;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem 678 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas.

CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Remontstrādnieks” līdz 21.septembrim lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi personals@sigulda.lv vai iesniegt personīgi Siguldas novada pašvaldībā, Pils ielā 16, Siguldā. Tālrunis informācijai 67970852.

***

Siguldas novada pašvaldība (reģistrācijas numurs LV90000048152) aicina darbā klientu administratoru/-i darbam Siguldas novada kultūras centrā.

Prasības:

 • uz klientu un kvalitatīvu apkalpošanu orientēta persona;
 • pozitīva personība;
 • precizitāte darbu izpildē;
 • atbildīga persona, ar augstu pienākuma apziņu;
 • labas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • vēlme strādāt komandā;
 • vidējā vai vidējā speciālā izglītība;
 • pieredze klātienes klientu apkalpošanā ne mazāk kā gadu tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • teicamas latviešu valodas, labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • teicama prasme darbā ar datoru (MS Office).

Pienākumi:

 • profesionāli apkalpot Siguldas novada Kultūras centra klientus – atbildēt uz apmeklētāju jautājumiem un tālruņa zvaniem, sniegt informāciju par norisēm Kultūras centrā un kultūras aktivitātēm novadā;
 • kontrolēt Siguldas novada Kultūras centra apmeklētāju kustību, informēt apmeklētājus un amatiermākslas kolektīvu dalībniekus par Kultūras centra aktualitātēm;
 • uzraudzīt ēkas drošības kameras un sabiedrisko kārtību ēkā un tās apkārtnē, kā arī ēkas vadības un drošības sistēmas monitorus;
 • dežūrēt kultūras pasākumu un telpu nomas – slēgto pasākumu laikā;
 • vasaras periodā veikt norādītos pienākumus Siguldas pilsdrupu estrādē un citās pasākumu vietās, kur pasākumus organizē Kultūras centrs.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis „Sigulda aizrauj!”;
 • iespēju strādāt draudzīgā kolektīvā ar atsaucīgiem kolēģiem;
 • ieguldītajam darbam atbilstošu atalgojumu;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un darba specifiku pēc stundas likmes 3,960 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas.

CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Klientu administrators” līdz 21.septembrim lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi personals@sigulda.lv vai iesniegt personīgi Siguldas novada pašvaldībā, Pils ielā 16, Siguldā. Tālrunis informācijai 67970852.

***

Siguldas novada pašvaldība (reģistrācijas numurs LV90000048152) aicina darbā klientu apkalpotāju Siguldas novada Kultūras centrā.

Prasības:

 • pozitīva, precīza persona, orientēta uz klientu un kvalitatīvu apkalpošanu;
 • atbildīgs/-a, ar augstu pienākuma apziņu;
 • piemīt labas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • vēlme strādāt komandā;
 • ir vismaz vidējā/nepabeigta vidējā izglītība;
 • teicamas latviešu valodas, labas krievu un angļu valodas zināšanas.

Pienākumi:

 • nodrošināt klientu servisu Siguldas novada Kultūras centra pasākumu laikā atbilstoši Klientu apkalpošanas standartam un darbā dotajiem norādījumiem, veicot biļešu kontroliera, garderobista vai citus pienākumus;
 • nodrošināt kārtību Kultūras centra zālēs un citās publiskajās telpās pasākumu laikā;
 • nepieciešamības gadījumā informēt Kultūras centra apmeklētājus par aktuālajiem jautājumiem.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis „Sigulda aizrauj!”;
 • iespēju strādāt draudzīgā kolektīvā ar atsaucīgiem kolēģiem;
 • darbu lielākoties nedēļas nogalēs, vidēji 4–5 stundas dienā pēc iepriekš norādītā darba grafika;
 • sociālās garantijas;
 • stundu likmi – 3,634 eiro pirms nodokļu nomaksas.

CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Klientu apkalpotājs/-a” līdz 13.septembrim lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi personals@sigulda.lv vai iesniegt personīgi adresē: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda,. Tālrunis informācijai 67970852.

Datu pārzinis ir Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000048152, juridiskā adrese Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, kas veic personas datu apstrādi darbinieku atlasei.
Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes 
www.sigulda.lv sadaļā Pašvaldība/Privātuma politika, iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem „Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku” vai klātienē Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.

Citas Siguldas novada pašvaldības iestāžu vakances aicinām aplūkot šeit. Pārējās vakances, kas pieejamas Siguldas novada teritorijā un tuvākajā apkārtnē aplūkojamas šeit.


© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Apskatīt komentārus

Pasākumi