Ceturtdiena, 1. oktobris
Šodien sveicam: Zanda, Lāsma, Zandis
Laika ziņas: Sigulda +12.8℃, A vējš 4.1 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+


2019-04-12
Aktuālās vakances Siguldas novada pašvaldībā un pašvaldības iestādēs

Latvijas aizraujošākā pašvaldība aicina komandā radošus un enerģiskus profesionāļus – galveno arhitektu, Būvvaldes vadītāja vietnieku, teritorijas plānotāju Būvniecības kontroles nodaļā, Pašvaldības policijas priekšnieku, kārtībnieku glābēju Pašvaldības policijā un autobusa vadītāju. Pašvaldības aģentūra „Siguldas Attīstības aģentūra” aicina darbā tūrisma informācijas konsultantu, savukārt Laurenču sākumskola aicina darbā nākamajā mācību gadā matemātikas skolotāju.

 

 

Siguldas novada pašvaldība (Reģ.nr. 90000048152) aicina darbā galveno arhitektu, Būvvaldes vadītāja vietnieku/-ci.

Galvenie pienākumi:

 • pārraudzīt arhitektoniskās kvalitātes principa ievērošanu novada teritorijā;
 • izskatīt un virzīt lēmuma pieņemšanai iesniegumus par būvniecības iecerēm, izvērtēt būvprojektu atbilstību projektēšanas nosacījumiem;
 • nodrošināt novada vizuālās identitātes ieviešanu un pārraudzību;
 • izvērtēt labiekārtojuma un apzaļumošanas projektus;
 • izvērtēt un saskaņot reklāmu izvietošanas atļaujas un tirdzniecības vietu vizuālo risinājumu noformējumu priekšlikumus;
 • sagatavot priekšlikumus un izmaiņas normatīvajos aktos, kas skar novada teritorijas plānošanu, apbūves noteikumu, ainavu un pilsētvides veidošanu vai uzturēšanu.

Prasības:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras studiju programmā;
 • patstāvīgai praksei apgūtas nepieciešamās zināšanas un prasmes;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņemts arhitekta prakses sertifikāts;
 • prasme orientēties būvniecības regulējuma normatīvajos dokumentos;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis ir „Sigulda aizrauj!”;
 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu, sākot no 1435 eiro pirms nodokļu nomaksas.

CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Galvenais arhitekts” līdz 22. aprīlim aicinām sūtīt uz e-pasta adresi personals@sigulda.lv vai iesniegt personīgi Siguldas novada pašvaldībā, Pils ielā 16, Siguldā. Tālrunis informācijai 67800961.

***

Siguldas novada pašvaldība (Reģ.nr. 90000048152) savai komandai aicina pievienoties Pašvaldības policijas priekšnieku/-ci.

Galvenie pienākumi:

 • organizēt Pašvaldības policijas darbu, nodrošināt normatīvajos aktos noteikto funkciju un pienākumu izpildi;
 • plānot un organizēt preventīvos pasākumus sabiedriskās kārtības uzturēšanai un saistošo  noteikumu ievērošanai novada administratīvajā teritorijā;
 • vadīt un motivēt Pašvaldības policijas komandu, nodrošināt efektīvu darba plānošanu;
 • izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas, pieņemt lēmumus un nodrošināt to izpildi;
 • pieņemt lēmumus par apstrīdētajiem Pašvaldības policijas darbinieku izdotajiem administratīvajiem aktiem vai faktisko rīcību;
 • plānot Pašvaldības policijas budžetu un kontrolēt tā izpildi;

Prasības:

 • atbilstība likuma „Par policiju” 21. panta prasībām;
 • augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • nevainojama reputācija;
 • vismaz trīs gadu pieredze vadošā amatā tiesībsargājošā iestādē (par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze pašvaldības policijā);
 • pašvaldības policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • pieredze normatīvo aktu izstrādē un dokumentu sagatavošanā;
 • prasme izvirzīt mērķus un sasniegt rezultātus;
 • spēja motivēt komandu mērķu sasniegšanai;
 • lieliskas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • augsta atbildības sajūta un spēja pieņemt kompetentus lēmumus;
 • spēja risināt problēmsituācijas;
 • prasme strādāt ar datoru (MS Office programmas, internets, pašvaldības policijas darbā izmantojamās datu bāzes);
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis ir „Sigulda aizrauj!”;
 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas (uzturdevas kompensācija, nelaimes gadījumu apdrošināšana u.c.);
 • atalgojumu no 1480 eiro pirms nodokļu nomaksas.

CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Pašvaldības policijas priekšnieks” līdz 29. aprīlim aicinām sūtīt uz e-pasta adresi personals@sigulda.lv vai iesniegt personīgi Siguldas novada pašvaldībā, Pils ielā 16, Siguldā. Tālrunis informācijai 67970852.

***

Siguldas novada pašvaldība (Reģ.nr. 90000048152) aicina darbā uz noteiktu laiku teritorijas plānotāju Būvniecības kontroles nodaļā.

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt novada telpiskās attīstības dokumentu izstrādi, sagatavot priekšlikumus par novada teritorijas plānošanu;
 • piedalīties teritorijas plānošanai nepieciešamo datu sagatavošanā, sagatavot lokālplānojumu un detālplānojumu darba uzdevumus, kontrolēt pasūtīto detālplānojumu izstrādi;
 • izvērtēt būvniecības dokumentācijas atbilstību pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentiem;
 • sagatavot lēmumu projektus, administratīvo aktu un uzziņu projektus par teritorijas plānošanas jautājumiem;
 • sagatavot izziņas par zemes gabalu plānoto atļauto izmantošanu;
 • koordinēt zemes ierīcības projektu izstrādi;
 • ievadīt datus Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā;
 • sniegt konsultācijas par teritorijas plānošanas un zemes ierīcības jautājumiem.

Prasības:

 • augstākā izglītība arhitektūras, telpiskās plānošanas vai zemes ierīcības jomā;
 • pieredze teritorijas plānošanas jomā (vismaz viens gads);
 • pārzināt ar teritorijas plānošanu saistītos jautājumos un normatīvos aktus;
 • vēlama pieredze darbā ar Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu;
 • labas datorprasmes (MS Office programmas, AutoCAD, ArcView, Microstation);
 • valsts valodas zināšanas  augstākajā līmenī;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis ir „Sigulda aizrauj!”;
 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu no 1040 līdz 1095 eiro pirms nodokļu nomaksas.

CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Teritorijas plānotājs” līdz 22. aprīlim aicinām sūtīt uz e-pasta adresi personals@sigulda.lv vai iesniegt personīgi Siguldas novada pašvaldībā, Pils ielā 16, Siguldā. Tālrunis informācijai 67800961.

***

Siguldas novada pašvaldība (Reģ.nr. LV 90000048152) aicina darbā uz noteiktu laiku no 15. maija līdz 15. septembrim kārtībnieku/-ci glābēju Pašvaldības policijā.

Pienākumi:

 • nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību Siguldas pilsētas peldvietā;
 • uzraudzīt apmeklētāju aktivitātes pludmalē un savlaicīgi novērst bīstamas situācijas;
 • nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo medicīnisko palīdzību;
 • kontrolēt Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu izpildi.

Prasības:

 • vidējā izglītība;
 • glābēja sertifikāts un atpūtas kuģa vadītāja apliecība tiks uzskatīti par priekšrocību;
 • pārzināt un prast sniegt pirmo neatliekamo palīdzību;
 • laba fiziskā sagatavotība, prasme peldēt un nirt;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • pieredze līdzīgā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis ir „Sigulda aizrauj!”;
 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • elastīgu darba grafiku;
 • atalgojumu 732 eiro (stundas tarifa likme 4,40 eiro) pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas (uzturdevas kompensācija, nelaimes gadījumu apdrošināšana).

CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Kārtībnieks glābējs” līdz 22. aprīlim aicinām sūtīt uz e-pasta adresi personals@sigulda.lv vai iesniegt personīgi Siguldas novada pašvaldībā, Pils ielā 16, Siguldā. Tālrunis informācijai 67895799.

***

Siguldas novada pašvaldība (Reģ.nr. 90000048152) aicina darbā autobusa vadītāju.

Galvenie pienākumi:

 • veikt skolēnu un pieaugušo grupu pārvadājumus;
 • nodrošināt lietošanā nodotā transportlīdzekļa regulāru tehniskā stāvokļa kontroli un ikdienas tehnisko apkopi;
 • rūpēties par autobusa tehniski drošu un atbilstošu ekspluatāciju, uzturēt autobusā tīrību un kārtību,
 • nodrošināt satiksmes drošību un augstu pasažieru apkalpošanas kultūru.

Prasības:

 • D kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība ar ierakstu par profesionālajām zināšanām (95. kods);
 • vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 • pieredze autobusa vadītāja amatā ne mazāka kā trīs gadi, tajā skaitā starptautiskos pasažieru pārvadājumos;
 • izpratne par autobusa tehnisko uzbūvi un remontu;
 • iemaņas darbā ar datoru lietotāja līmenī;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes (darbs ar bērniem);
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis ir „Sigulda aizrauj!”;
 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu sākot no 700 eiro (stundas tarifa likme sākot no 4,11 eiro) pirms nodokļu nomaksas.

CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Autobusa vadītājs” līdz 22. aprīlim aicinām sūtīt uz e-pasta adresi personals@sigulda.lv vai iesniegt personīgi Siguldas novada pašvaldībā, Pils ielā 16, Siguldā. Tālrunis informācijai 29224687.

***

Pašvaldība aģentūra „Siguldas Attīstības aģentūra” (Reģ.nr. 40900010646) aicina darbā tūrisma informācijas konsultantu/-i Tūrisma informācijas centrā, Turaidas ielā 2A, Siguldā.

Prasības:

 • spēja nodrošināt laipnu klientu apkalpošanu un viegli saprotamu informāciju par tūrisma informācijas centra sniegtajiem pakalpojumiem;
 • spēja popularizēt un pārdot Aģentūras pakalpojumus;
 • teicamas latviešu, krievu un angļu sarunvalodas zināšanas;
 • lieliskas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes ar dažāda vecuma, nacionalitātes un sociālo grupu klientiem;
 • augsta atbildības sajūta un spēja uzņemties iniciatīvu;
 • biroja tehnikas un informācijas tehnoloģiju pārzināšana.

Galvenie pienākumi:

 • informēt apmeklētājus par Siguldas novada tūrisma produktiem un pakalpojumiem;
 • plānot apmeklētāju maršrutus Siguldā un Gaujas Nacionālajā parkā;
 • veikt finanšu operācijas un nodrošināt dokumentu noformēšanu;
 • ar pozitīvu attieksmi piesaistīt jaunus klientus.

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu aizraujošā komandā;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem līdz 5,69 eiro stundas pirms nodokļu nomaksas;
 • darbu maiņās;
 • darba vieta: Tūrisma informācijas centrs Turaidas ielā 2A, Siguldā, LV-2150.

CV un pieteikuma vēstuli ar norādi „Tūrisma informācijas konsultants” līdz 23. aprīlim aicinām sūtīt uz e-pasta adres info@sigulda.lv. Tālrunis informācijai 67970682 (Ieva Reijere, Pašvaldība aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” Tūrisma informācijas centru vadītāja).

***

Laurenču sākumskola (Reģ.nr.40900010699) aicina pilna laika darbā matemātikas skolotāju 2019./2020. mācību gadā.

Prasības:

 • atbilstoša izglītība;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • iepriekšēja pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājām:

 • pilnu darba slodzi;
 • stabilus ienākumus;
 • darbu draudzīgā kolektīvā;
 • sociālās garantijas;
 • darba algu par likmi 845 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Pienākumi:

 • īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši Valsts izglītības standartam;
 • kārtot dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes noteiktajām prasībām;
 • sadarboties ar vecākiem, informēt viņus par izglītojamā panākumiem un problēmām izglītības iestādē kopīgi meklējot risinājumus;
 • veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un sava darba pašanalīzi.

Pieteikties darbā, CV un motivācijas vēstuli sūtot uz e-pasta adresi laurencuskola@sigulda.lv līdz 15. aprīlim. Tālrunis informācijai 67347920.

Datu pārzinis ir Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000048152, juridiskā adrese Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, kas veic personas datu apstrādi darbinieku atlasei.
Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.sigulda.lv sadaļā Pašvaldība/Privātuma politika, iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem „Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku” vai klātienē Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.


© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Apskatīt komentārus

Pasākumi