Sestdiena, 30. maijs
Šodien sveicam: Vitolds, Lolita, Letīcija
Laika ziņas: Sigulda +16.8℃, ZA vējš 6.2 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+


2019-08-09
Aktuālās vakances Siguldas novada pašvaldībā un pašvaldības iestādēs

Latvijas aizraujošākā pašvaldība aicina pievienoties komandai aizraujošus un radošus profesionāļus – pašvaldības aģentūra „Siguldas Attīstības aģentūra” aicina darbā Siguldas pils kvartāla vadītāju un klientu apkalpošanas speciālistu Livonijas ordeņa Siguldas pilī. Vairākas vakances izsludinātas arī pašvaldības izglītības iestādēs – Mores pamatskola aicina darbā direktora vietnieku saimnieciski administratīvajā jomā, bērnudārzs „Ābelīte” aicina pievienoties kolektīvam skolotāja palīgu, savukārt Laurenču sākumskola aicina darbā pagarinātās dienas grupas skolotāju, dežurantu un apkopēju. Allažu pamatskola aicina darbā matemātikas skolotāju, Allažu Sporta centrs – sētnieku, bet Siguldas Sporta centrs aicina pievienoties kolektīvam peldbaseina un ūdens atrakciju parka uzraugu, glābēju.

 

Pašvaldības aģentūra „Siguldas Attīstības aģentūra” aicina pievienoties komandai Siguldas pils kvartāla vadītāju.

Pienākumi:

 • vadīt Aģentūras struktūrvienību – Siguldas pils kvartālu saskaņā ar Aģentūras plānošanas dokumentiem;
 • noteikt struktūrvienības darbības pamatvirzienus un ekonomiskos rādītājus;
 • veikt nomnieku piesaisti un koordinēt sadarbību ar esošajiem nomniekiem;
 • plānot struktūrvienības budžetu un kontrolēt tā izlietojumu;
 • veikt darbinieku atlasi, apmācību un kontrolēt to pienākumu izpildi;
 • organizēt ikdienas darbu izpildi un sniegt pārskatus par struktūrvienības darbu;
 • nodrošināt kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstīt tā izglītojošo potenciālu;
 • koordinēt un organizēt Siguldas pils kompleksā notiekošos pasākumus.

Prasības:

 • vadītāja pieredze radošo industriju, kultūras vai tūrisma jomā ne mazāka par 5 gadiem;
 • pieredze pasākumu organizēšanā starptautiskā līmenī;
 • teicamas publiskās uzstāšanās un prezentācijas prasmes, lieliskas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas;
 • prasme lietot informācijas tehnoloģijas;
 • spēja plānot savu laiku un kontrolēt darba procesus;
 • precizitāte, operativitāte, augsta atbildības izjūta;
 • vēlme sasniegt rezultātus.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt mūsdienīgā darba vidē unikālā kultūrvēsturiskā objektā;
 • interesantu un atbildīgu darbu aizraujošā komandā;
 • atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem līdz 1275 eiro pirms nodokļu nomaksas.

CV un pieteikuma vēstuli ar norādi „Siguldas pils kvartāla vadītājs” līdz 19. augustam aicinām sūtīt uz e-pasta adresi personals@sigulda.lv vai iesniegt personīgi Siguldas novada pašvaldībā Pils ielā 16, Siguldā. Tālrunis informācijai 67970862.

***

Pašvaldības aģentūra „Siguldas Attīstības aģentūra” (Reģ.nr. 40900010646) aicina pievienoties komandai klientu apkalpošanas speciālistu/-i Livonijas ordeņa Siguldas pilī.

Pienākumi:

 • sniegt tūristiem informāciju par Livonijas ordeni, vēsturi un notikumiem Siguldā, ievērojot tūristu vēlmes un intereses;
 • informēt apmeklētājus par Siguldas novada tūrisma produktiem un pakalpojumiem;
 • plānot apmeklētāju maršrutus Siguldā un Gaujas Nacionālajā parkā;
 • veikt finanšu operācijas un nodrošināt dokumentu noformēšanu;
 • ar pozitīvu attieksmi piesaistīt jaunus klientus.

Prasības:

 • spēja nodrošināt laipnu klientu apkalpošanu un viegli saprotamu informāciju par informācijas centra sniegtajiem pakalpojumiem;
 • spēja popularizēt un pārdot Aģentūras pakalpojumus;
 • teicamas latviešu, krievu un angļu sarunvalodas zināšanas;
 • lieliskas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes ar dažāda vecuma, nacionalitātes un sociālo grupu klientiem;
 • augsta atbildības sajūta un spēja uzņemties iniciatīvu;
 • biroja tehnikas un informācijas tehnoloģiju pārzināšana.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt mūsdienīgā darba vidē unikālā kultūrvēsturiskā objektā;
 • interesantu un atbildīgu darbu aizraujošā komandā;
 • atalgojumu līdz 732 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

CV un pieteikuma vēstuli ar norādi „Klientu apkalpošanas speciālists” līdz 21. augustam aicinām sūtīt uz e-pasta adresi personals@sigulda.lv vai iesniegt personīgi Siguldas novada pašvaldībā Pils ielā 16, Siguldā,. Tālrunis informācijai 67970862.

***

Mores pamatskola (Reģ.nr. 40900010612) aicina darbā direktora vietnieku/-ci saimnieciski administratīvajā jomā.

Prasības:

 • vidējā vai augstākā izglītība un atbilstoša profesionālā pilnveide;
 • pieredze darbā izglītības iestādē;
 • skolas saimniecisko darbu pārzināšana un izmaksu sastādīšanas remontdarbiem;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu atbilstoši skolas mērķim un uzdevumiem;
 • prasme plānot, organizēt un kontrolēt padoto darbinieku darbu;
 • komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • prasme strādāt komandā;
 • spēja reaģēt uz skolas tehnisko darbu vajadzībām;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku augstā līmenī;
 • iniciatīva un patstāvība, pildot darba pienākumus;
 • augsta atbildības sajūta pret uzdotajiem pienākumiem un precizitāte to izpildē.

Pienākumi:

 • plānot, organizēt, vadīt un novērtēt skolas saimniecisko darbu;
 • plānot, vadīt un kontrolēt padoto tehnisko darbinieku darbu, nodrošinot saimniecisko darbu izpildi;
 • uzturēt skolas ēkas, telpas un teritoriju darba kārtībā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • patstāvīgi nodrošināt operatīvu bojātā inventāra, elektrotīkla, ūdensvada un kanalizācijas, apkures sistēmas bojājumu novēršanu un remontu;
 • organizēt nepieciešamos darbus apkures sezonai, tās sagatavošanu, piedalīties tās sagatavošanā;
 • organizēt, vadīt un piedalīties skolas telpu remontdarbos, kā arī veikt sīkus remonta un būvniecības darbus skolā (telpas, piegulošās teritorijas, centrālās apkures sistēmas, ūdens apgāde, kanalizācija u.c.), veikt nepieciešamos remontdarbus skolas mēbelēm, logiem, durvīm, informācijas stendiem, kā arī saimnieciskajam inventāram (grābekļiem, lāpstām, slotām, u.c.);
 • iekraut, pārnēsāt, pacelt, izcelt un veikt citas tamlīdzīga rakstura darbības materiālu, produkcijas un citu lietu pārvietošanai, izvietošanai un novietošanai;
 • sastādīt elementāras remonta tāmes, veikt nepieciešamos aprēķinus;
 • nodrošināt nepieciešamo remontmateriālu materiālu sagādi;
 • apmācīt un instruēt darbiniekus darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos, sekot darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanai skolā, atbildēt par civilās aizsardzības pasākumu plānošanu un organizēšanu;
 • vadīt ugunsdrošības un darba aizsardzības darbu skolā;
 • veikt skolas materiālo vērtību, tostarp mazvērtīgā inventāra un bibliotēkas fonda uzskaiti, kontroli, piedalīties inventarizācijas komisijas darbā;
 • veikt rēķinu – pavadzīmju iegrāmatošanu, norakstīšanas aktu izveidošanu un nodošanu Siguldas novada pašvaldībai;
 • uzturēt bibliotēkas fondu un veikt ar to saistīto nepieciešamo dokumentāciju;
 • organizēt skolas saimnieciskās materiāltehniskās bāzes remontus, iegādi un papildināšanu;
 • nodrošināt un organizēt skolas pasākumu saimnieciskās daļas norisi (apskaņošana, pasākuma iekārtošana u.c.);
 • veikt nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, preču un pakalpojumu iegādei un piegādei cenu aptaujas, iepirkumus, līgumu dokumentu projektus un citu nepieciešamo dokumentāciju;
 • izstrādāt līguma projektus funkciju nodrošināšanai;
 • sekot līdzi saimniecisko pakalpojumu kvalitātei un daudzumam;
 • izstrādāt iekšējos normatīvos aktus un rīkojumus saimnieciskajā jomā;
 • veikt visas nepieciešamās darbības skolas ēdnīcas darba nodrošināšanai.

Piedāvājam:

 • strādāt Siguldas novada pašvaldības iestādē;
 • interesantu, radošu un atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • iespēju profesionāli pilnveidoties un augt mērķtiecīgā kolektīvā;
 • pilna darba slodze;
 • darba algas likme pilnai slodzei – 648 eiro pirms nodokļu nomaksas;
 • darbu Morē, Mores pagastā, Siguldas novadā.

CV un motivācijas vēstuli līdz 23. augustam aicinām sūtīt uz e-pasta adresi tina.bluma@sigulda.lv.

***

Bērnudārzs „Ābelīte” (Reģ.nr. LV4301902025) ar 2. septembri aicina darbā skolotāja palīgu/-dzi (profesiju kods: 5342 01).

Prasības:

 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • prasmes patstāvīgi plānot un organizēt savu.

Galvenie pienākumi:

 • palīdzēt pirmsskolas izglītības skolotājai sagatavoties rotaļnodarbībām, strādāt ar bērniem apakšgrupās un individuāli pēc skolotājas norādījumiem;
 • rūpēties par grupas telpas tīrību un kārtību;
 • veidot pozitīvu sadarbības vidi, prast sadarboties ar bērniem un iestādes darbiniekiem.

Piedāvājam:

 • interesantu, radošu  un atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu 530 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas.

CV līdz 20. augustam aicinām sūtīt uz e-pasta adresi abelite@sigulda.lv vai pastu: Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”, Lakstīgalas iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150. Tālrunis informācijai 67971210, 22334178.

***

Laurenču sākumskola (Reģ.nr. 40900010699) aicina darbā uz nepilnu slodzi pagarinātās dienas grupas skolotāju.

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība (var būt pēdējā kursa students);
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • iepriekšēja pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pienākumi:

 • pavadīt laiku ar skolēniem no plkst. 16.00 līdz 19.00;
 • palīdzēt ar mājas darbu izpildi skolēniem.

Piedāvājām:

 • darbu labiekārtotā un tehnoloģiski aprīkotā vidē;
 • stabilus ienākumus;
 • darbu draudzīgā kolektīvā;
 • atalgojumu par slodzi – 750 eiro pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas.

Pieteikties darbā, CV un motivācijas vēstuli sūtot uz e-pasta adresi laurencuskola@sigulda.lv līdz 24. augustam. Tālrunis informācijai ‪67347920.

***

Laurenču sākumskola (Reģ.nr. 40900010699) aicina pilnas slodzes darbā uz nenoteiktu laiku dežurantu/-i.

Prasības:

 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • vidējā izglītība;
 • latviešu valodas zināšanas;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • iepriekšēja pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājām:

 • pilnu darba slodzi;
 • stabilus ienākumus;
 • darbu draudzīgā kolektīvā;
 • sociālās garantijas;
 • stundas atalgojuma likme – 2,752 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Pienākumi:

 • veikt dežūrdarbus;
 • dežurēšanas gaitā novērot skolas ēkai pieguļošo teritoriju ar mērķi pārraudzīt īpašuma saglabāšanu;
 • atbildēt uz iestādes centrālo tālruni;
 • sekot kārtībai koplietošanas telpās.

Pieteikties darbā, CV sūtot uz e-pasta adresi laurencuskola@sigulda.lv līdz 24. augustam. Tālrunis informācijai 67347920.

***

Laurenču sākumskola (Reģ.nr. 40900010699) aicina darbā dienas apkopēju.

Prasības:

 • vidējā izglītība;
 • ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • iepriekšēja pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājām:

 • darba slodzi uz nenoteiktu laiku;
 • stabilus ienākumus;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu 430 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas.

Pienākumi:

 • katru dienu pēc vajadzības uzkopt izglītības iestādes telpas, koridorus, trepes un sanitāros mezglus, koplietošanas telpas un citas telpas;
 • telpu uzkopšanas laikā ievērot higiēnas un sanitārās normas;
 • tīrīt paklājus un mazgāt flīžu grīdas.

CV sūtot uz e-pasta adresi laurencuskola@sigulda.lv līdz 24. augustam. Tālrunis informācijai 67347920.

***

Allažu pamatskola (Reģ.nr. 4312901109) aicina darbā matemātikas pedagogu/-ģi.

Prasības:

 • izglītība atbilstoši noteikumiem „Par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (var būt arī students);
 • labas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem;
 • iniciatīva un patstāvība, pildot darba pienākumus;
 • augsta atbildības sajūta pret uzdotajiem pienākumiem un precizitāte to izpildē;
 • fizikas un informātikas pedagoga kvalifikācija/sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību.

Piedāvājam:

 • strādāt Siguldas novada pašvaldības iestādē;
 • interesantu, radošu  un atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • iespēju profesionāli pilnveidoties un augt mērķtiecīgā kolektīvā;
 • darba slodzi atbilstoši tarifikācijai;
 • darba algas likmi pilnai slodzei 710 eiro pirms nodokļu nomaksas;
 • darbu Allažos, Siguldas novadā.

Pieteikties darbā, CV un motivācijas vēstuli sūtot uz e-pasta adresi aina.keplere@sigulda.lv līdz 20. augustam. Tālrunis informācijai 67970954.

***

Allažu Sporta centrs (Reģ.nr. 4312901109) aicina darbā sētnieku/-ci.

Prasības:

 • vidējā izglītība;
 • labas darba iemaņas;
 • prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
 • iepriekšēja pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam:

 • darba slodzi uz nenoteiktu laiku;
 • stabilus ienākumus;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu 440 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas.

Pienākumi:

 • katru dienu pēc vajadzības uzkopt teritoriju;
 • pļaut zāli, grābt lapas, tīrīt sniegu;
 • uzkopšanas laikā ievērot darba drošības noteikumus.

CV līdz 23. augustam aicinām sūtīt uz e-pasta adresi allazu.sporta.centrs@sigulda.lv. Tālrunis informācijai 29390733.

***

SIA „Siguldas Sporta serviss” (Reģ.nr. 40003411141) aicina pievienoties komandai peldbaseina un ūdens atrakciju parka uzraugu/-dzi, glābēju Siguldas Sporta centrā.

Prasības:

 • var būt beidzamo kursu students sporta pedagoģijā;
 • C kategorijas sporta speciālista sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību;
 • laba peldētprasme un fiziskā sagatavotība;
 • pieredze darbā par peldēšanas treneri tiks uzskatīts par priekšrocību;
 • Latvijas Pludmales asociācijas vai līdzvērtīgs glābēju sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību;
 • precizitāte, operativitāte un augsta atbildības izjūta;
 • pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem;
 • laba saskarsmes kultūra un spēja strādāt komandā;
 • pirmās palīdzības kursi;
 • labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
 • prasme lietot informācijas tehnoloģijas.

Pienākumi:

 • būt atbildīgam un kontrolēt klientu plūsmu peldbaseina vai ūdens atrakciju parka zonā;
 • stingri sekot līdzi iekšējo kārtības noteikumu ievērošanai peldbaseina un ūdens atrakciju parka zonā;
 • operatīvi reaģēt krīzes situācijās, veikt glābšanas darbus un sniegt pirmo neatliekamo palīdzību;
 • sekot līdzi ūdens stāvoklim un apkārtējai peldbaseina un ūdens atrakciju parka zonas videi;
 • nodrošināt pastāvīgu peldbaseina vai ūdens atrakciju parka zonas uzraudzību, uzturēšanu kārtībā, atbilstību drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasībām.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā un mūsdienīgā sporta infrastruktūras objektā;
 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu 4,20 eiro stundā pirms nodokļu nomaksas;
 • nepilnas slodzes darbu pēc grafika.

CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Peldbaseina un ūdens atrakciju parka uzraugs/glābējs Siguldas Sporta centrā” līdz 18. augustam aicinām sūtīt uz e-pasta adresi darbs@siguldassports.lv vai pastu: Siguldas Sporta serviss, Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, LV-2150. Tālrunis informācijai 29277522.
 

Datu pārzinis ir Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000048152, juridiskā adrese Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, kas veic personas datu apstrādi darbinieku atlasei.
Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.sigulda.lv sadaļā Pašvaldība/Privātuma politika, iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem „Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku” vai klātienē Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.


© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Apskatīt komentārus

Pasākumi

       Maijs 2020       
1 23
45 6 7 8 9 10
11121314 15 1617
18192021222324
2526 2728 29 3031