Pirmdiena, 8. marts
Šodien sveicam: Dagmāra, Marga, Margita
Laika ziņas: Sigulda -3.4℃, Z vējš 3.9 m/s
e.sigulda.lv
A- A A+ T T


2019-08-29
Apstiprināti saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaiti novadā

Lai apzinātu un regulētu decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu, mazinātu neattīrītu notekūdeņu, nosēdumu nonākšanu vidē, kā arī nodrošinātu dzeramā ūdens kvalitāti vietējās ūdensapgādes sistēmās, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” Siguldas novada pašvaldība 2019. gada 13. jūnija domes sēdē apstiprināja jaunus saistošos noteikumus „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā”. Jaunie noteikumi attiecas uz tiem Siguldas novada administratīvajā teritorijā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem, kuri nav pieslēgti centralizētai kanalizācijas sistēmai un atrodas administratīvajā Siguldas pilsētas teritorijā, pagastu teritoriju blīvi apdzīvotajās vietās – Ķiparos, Kalnabeitēs, Peltēs, kā arī Jūdažu, Mores un Allažu ciemos. Noteikumi nosaka, ka decentralizētā kanalizācijas sistēma ir jāreģistrē līdz 2021. gada 31. decembrim.

Saistošie noteikumi paredz:

 • decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības kārtību;
 • minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētām kanalizācijas sistēmām;
 • prasību minimumu asenizatoriem;
 • asenizatoru reģistrācijas kārtību;
 • decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;
 • decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, tai skaitā pašvaldības kompetenci minētajā jomā;
 • decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;
 • atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju un reģistra uzturēšanu iepriekšminētajās Siguldas novada teritorijās veiks ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošinātājs SIA „Saltavots”. Tāpat SIA „Saltavots” informēs īpašniekus par uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas dokumentācijas uzglabāšanas nepieciešamību, kā arī decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroli un uzraudzību.

Jaunajos noteikumos ir noteiktas prasības arī asenizācijas pakalpojuma sniedzējiem, kuriem jāreģistrējas Siguldas novada pašvaldībā, iesniedzot reģistrācijas iesniegumu, jāatbilst vairākām prasībām, kā arī jāslēdz līgums ar notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanas vietu īpašniekiem. Asenizatoru reģistrs tiks publicēts Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem veicamās darbības:

 • Sākot no saistošo noteikumu stāšanās spēkā – 2019. gada 28. augusta – decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekam vai valdītājam savā īpašumā vai lietojumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma jāapseko un jānoskaidro, vai tā ir nodota ekspluatācijā un atbilst noteiktajām prasībām. Neatbilstības gadījumā līdz 2021. gada 31. decembrim nepieciešams veikt pārbūvi vai, ja ir radīta iespēja, pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Atgādinām, ka, pieslēdzoties centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ir iespēja izmantot pašvaldības līdzfinansējumu. Ja tiek izmantota rūpnieciski ražota notekūdeņu attīrīšanas iekārta ar jaudu mazāku par 5m3/diennaktī un īpašnieka rīcībā nav iekārtu ražotāja tehniskās dokumentācijas, līdz 2020. gada 1. janvārim īpašniekam jānodrošina, ka atbilstošs komersants apseko un izsniedz atzinumu par iekārtu ekspluatācijas nosacījumiem.
 • Ekspluatācijā pieņemta decentralizētās kanalizācijas sistēma jāreģistrē līdz 2021. gada 31. decembrim, iesniedzot pirmreizēju decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu personīgi SIA „Saltavots” Klientu daļā Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, sūtot pa pastu: SIA „Saltavots”, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, vai sūtot uz e-pasta adresi klienti@saltavots.lv. Tāpat reģistrācijas apliecinājumu iespējams iesniegt Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā, Mores pagasta pārvaldē, Siguldas ielā 11, Morē, vai Allažu pagasta pārvaldē, Birzes ielā 4, Allažos.
 • Pēc decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājuma saņemšanas, SIA „Saltavots” mēneša laikā pa pastu vai elektroniski decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam nosūtīs paziņojumu par reģistrāciju, norādot tajā reģistrācijas numuru un datumu, kurā decentralizētās kanalizācijas sistēma ir iekļauta reģistrā.
 • Reģistrā iekļautās decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam jānoslēdz līgums par notekūdeņu un nosēdumu savākšanu ar asenizatoru, kurš reģistrēts pašvaldības asenizatoru reģistrā un, izmantojot asenizatora pakalpojumus, jānodrošina saistošajos noteikumos noteikto minimālo notekūdeņu, nosēdumu izvešanas biežumu.
  No noteikumu spēkā stāšanās dienas (2019. gada 28. augusta), saņemot decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vismaz divus gadus jāglabā pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošo dokumentu, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un decentralizēto pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.
 • Ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5m3 diennaktī, līdz kārtējā gada 1. februārim nepieciešams iesniegt SIA „Saltavots” vai tās pilnvarotam pārstāvim atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā.
 • No noteikumu spēkā stāšanās dienas (2019. gada 28. augusta) decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam ir pienākums nodrošināt pašvaldības kontroles institūcijas – SIA „Saltavots” – un Siguldas novada Pašvaldības policijas pārstāvju piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai.
 • Tāpat decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam nepārtraukti:
  • jārūpējas, lai netiktu pieļauta neattīrītu notekūdeņu, nosēdumu nonākšana vidē;
  • jānodod asenizatoram notekūdeņi un nosēdumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • jānodrošina asenizatoru piekļuve decentralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Saistošajos noteikumos noteikts, ka neiekļaušanās vienotajā Siguldas novada decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaitē tiks kvalificēta kā administratīvais pārkāpums. Pašvaldības policijai ir tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu, bet lēmumu par soda piemērošanu pieņems Siguldas novada pašvaldības Administratīvā komisija.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu veidi:

Papildu informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzraudzību un reģistrēšanu var saņemt SIA „Saltavots” tīmekļa vietnē www.saltavots.lv, vēršoties SIA „Saltavots” Klientu daļā klātienē Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, Siguldas novadā, kā arī zvanot uz tālruņa numuru 67973733 vai rakstot uz e-pasta adresi klienti@saltavots.lv.


© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Apskatīt komentārus

Pasākumi

       Marts 2021       
12 345 67
89 101112 1314
1516 171819 2021
2223 242526 2728
2930 31