Sestdiena, 11. jūlijs
Šodien sveicam: Leonora, Svens
Laika ziņas: Sigulda +14.5℃, D vējš 3.8 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+


2020-01-31
Aizvadīta Siguldas novada teritorijas plānojuma grozījumu sabiedriskās apspriešanas sanāksme

30. janvārī kultūras centrā “Siguldas devons” aizvadīta Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam grozījumu 1. redakcijas un vides pārskata projekta redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Tikšanās laikā teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātāji – SIA “Reģionālie Projekti” pārstāvji – iepazīstināja iedzīvotājus ar būtiskākajiem plānojuma grozījumiem, kas attiecas uz apdzīvoto vietu teritoriju samazināšanu un esošo apdzīvoto zonu nedaudz intensīvāku turpmāko izmantošanu, kopumā neietekmējot zaļumu īpatsvaru. Savukārt pašvaldības speciālisti pastāstīja par līdz šim apspriešanas laikā saņemtajiem ierosinājumiem un teritorijas plānojuma grozījumu dokumentu turpmāko virzību.

Tāpat diskusijā tika pārrunāti jautājumi par dzelzceļa tiešā tuvumā esošām teritorijām visā Siguldas pilsētā. Iedzīvotāji ierosina tās izdalīt kā atsevišķas teritorijas, uz kurām neattiektos teritorijas plānojuma grozījumi, kas samazina dzīvžogu augstumu. Jāņem vērā, ka gan nožogojums, gan dzīvžogs pie ielas ir būtisks publiskās telpas veidošanas elements. Tika runāts arī par citiem ar nekustamajiem īpašumiem saistītiem jautājumiem, piemēram, kas jāveic, lai īpašumam nodrošinātu piekļuvi no VAS “Latvijas Valsts ceļi” pārraudzībā esošiem autoceļiem. Jāatzīmē, ka, pilnveidojot teritorijas plānojuma grozījumus, tiks precizēts savrupmāju apbūves kvartāla starp Parka, Atbrīvotāju, Jēkaba Dubura un Ata Kronvalda ielām plānotā izmantošana, saglabājot dzīvojamās apbūves funkciju kā vienīgo galveno izmantošanu.

Jau ziņots, ka teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam grozījumu 1. redakcijas un vides pārskata projekta redakcijas publiskā apspriešana norisināsies līdz 10. februārim. Pēc tam teritorijas plānojums tiks nodots pilnveidošanai. Ar Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam grozījumu 1. redakciju un vides pārskata projekta redakciju publiskās apspriešanas laikā elektroniskā formātā un izdrukātā formātā iespējams iepazīties:

 • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv;
 • Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv;
 • Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļā Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, pašvaldības darba laikā;
 • pašvaldības aģentūrā “Siguldas Attīstības aģentūra” Pils ielā 16, Siguldā, aģentūras darba laikā;
 • Allažu pagasta pārvaldē Birzes ielā 4, Allažos, pārvaldes darba laikā;
 • Mores pagasta pārvaldē Siguldas ielā 11, Morē, pārvaldes darba laikā.

Rakstiski priekšlikumi vai atsauksmes publiskās apspriešanas laikā iesniedzami:

 • elektroniski nosūtāmi, izmantojot tīmekļa vietni www.geolatvija.lv – Teritorijas attīstības plānošana – Piedalīties apspriešanā (t.sk. iesniegt priekšlikumu);
 • elektroniski nosūtāmi uz e-pasta adresi pasts@sigulda.lv;
 • Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā, pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, bet sestdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00;
 • Allažu un Mores pagastu pārvaldēs pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 18.00;
 • Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 18.00, otrdienās un trešdienās no plkst. 8.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00, kā arī piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00.

Apmeklētāju pieņemšana:

 • Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 18.00;
 • citviet – darba laikā, iepriekš telefoniski vienojoties par apmeklējuma laiku.

Teritorijas plānojuma grozījumu un vides pārskata izstrādātājs: SIA “Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32b-501, Rīga, LV-1045 sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību. Kontaktpersonas: Siguldas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Zaiga Jēkabsone, zvanot uz tālruņa numuru 67800959 vai rakstot uz e-pasta adresi zaiga.jekabsone@sigulda.lv un pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” pilsētvides plānotāja Zane Gatere, zvanot uz tālruņa numuru 29175351 vai rakstot uz e-pasta adresi zane.gatere@sigulda.lv.

Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi. Izstrādātais Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procesā sagatavots Vides pārskats, kurā kompleksi vērtēta Siguldas novada teritorijas plānojuma grozījumu risinājumu ieviešanas iespējamā ietekme uz vidi, nodrošinot, ka vides vērtības tiek atbilstoši integrētas plānošanas dokumentā.


© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Apskatīt komentārus

Pasākumi

       Jūlijs 2020