Ceturtdiena, 4. jūnijs
Šodien sveicam: Elfrīda, Sintija, Sindija
Laika ziņas: Sigulda +11.8℃, ZA vējš 1.3 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+


2020-03-19
Siguldas pilsētas vidusskola īsteno projektu “Skola 2030”
2017./2018. mācību gadā valstī sākās vērienīgais projekts izglītībā “Kompetenču pieeja mācību saturā” jeb “Skola 2030”. Tajā aktīvi iesaistījās arī Siguldas pilsētas vidusskola un iekļuva to 100 pilotskolu pulkā, kuras aprobēja jauno mācību saturu un pieeju. Šobrīd skolā projekts tiek īstenots jau trešo mācību gadu, gūstot papildu pieredzi kompetenču izglītībā.
 
Lai darbotos projektā, skolā tika izveidotas skolas administrācijas, sākumskolas, 7.–9. klašu un vidusskolas skolotāju komandas, kas piedalījās dažādās apmācībās, kursos un semināros, kur skolotāji iepazina projekta mērķus, jaunās pieejas būtību un jaunizveidotos mācību materiālus. Lai projektā iesaistītu visus skolas pedagogus, skolā regulāri tika organizētas mācības metodiskajās sanāksmēs, semināros, interešu grupu nodarbībās, kā arī individuālas konsultācijas jaunajiem pedagogiem.
 
2017./2018. mācību gads 
 
2017./2018. mācību gadā pedagogi guva dziļāku izpratni par kompetenču pieejas būtību, principiem un praktiskajām metodēm tās ieviešanā mācību procesā. Izvērtējot gada darbību projektā, pedagogi atzina, ka iegūtās zināšanas un to pielietošana praksē pozitīvi ietekmēja mācību stundu plānošanu un vadīšanu. Stundās veiksmīgi iekļauti dziļās mācīšanas elementi – sasniedzamā rezultāta izvirzīšana un formulēšana kopā ar skolēniem, jēgpilno, zināšanu konstruēšanas uzdevumu iekļaušana, virzošas atgriezeniskās saites sniegšana skolēniem un kopīga stundas sasniedzamā rezultāta izpildes konstatēšana. Šādas pieejas rezultātā panākta skolēnu aktīvāka iesaistīšanās stundas gaitā, domāšanas un radošuma prasmju attīstīšana, skolēniem veidojas lielāka līdzdalības un atbildības sajūta par saviem mācību rezultātiem. To apliecina labi rezultāti valsts pārbaudes darbos un talantīgo skolēnu sniegums olimpiādēs un konkursos.
 
2018./2019. mācību gads
 
Mācību gada laikā skola piedalījās jauno mācību programmu, projektā piedāvāto mācību materiālu un inovatīvu mācību darba formu aprobācijā. Turpinājās 2017./2018. mācību gadā iesāktais darbs pie skolēnu kritiskās domāšanas prasmju attīstīšanas. Pedagogi semināros un jomu sanāksmēs aktualizēja kritiskās domāšanas metožu klāstu un to pielietošanas iespējas mācību stundās. Tāpat turpinājās arī iepriekšējos gados aizsāktā integrētā prasmju mācīšana. Tika uzlabotas skolēnu prasmes darbā ar informācijas meklēšanu medijos, tās apstrādi un izmantošanu radošajos un projektu darbos. Skola turpināja īstenot arī iesāktās inovācijas un veicināja pedagogu iesaistīšanos jaunu ideju meklēšanā un realizēšanā, lai mācību process skolēniem kļūtu vēl saistošāks un rosinātu jauniem izaicinājumiem. Skolas darbs un izaugsme tika novērtēta arī novadā, piešķirot skolai “Gada balvu izglītībā” nominācijā ”Gada inovācija izglītībā” par Radošās industrijas un Robotu un tehnoloģiju programmas īstenošanu vidusskolā. Savukārt Siguldas novada metodiskais centrs uzticēja skolai organizēt ikgadējo reģionālo metodisko konferenci par tēmu “Inovācijas mācību procesā 21. gadsimta prasmju attīstīšanai”.
 
2019./2020. mācību gads
 
Pēc divu gadu veiksmīgas piedalīšanās kompetenču projektā skola saņēma piedāvājumu turpināt darbu projektā. Šajā mācību gadā akcents likts uz mācību stundas kvalitātes paaugstināšanu un mācību materiālu aprobāciju. Par prioritāti izvirzīta skolēnu prasme lasīt, izprast un darboties pēc instrukcijām/norādēm/stratēģijām.
 
Šajā mācību gadā kā galvenie darba virzieni noteikti:
1. Nodrošināt mācību stundas kvalitāti atbilstoši kompetenču pieejas principiem. 
Tāpēc, uzsākot jauno mācību gadu, pedagogi seminārā, ko vadīja “Iespējamās misijas” lektore Ilze Mazpane, apguva vienu no jaunākajām pieejām mācību stundas organizēšanai – Ganje pieeju, kura balstīta uz teoriju par deviņiem svarīgiem stundas notikumiem, kas, īstenoti visas stundas gaitā, sekmē skolēnu aktīvu līdzdalību zināšanu apguvē un prasmju attīstīšanā.
2. Attīstīt priekšmetiem kopīgās prasmes, mācot integrēti.
Gada sākuma tika organizēta nodarbība “Kā izmantot Planner integrēto stundu plānošanai, lai veicinātu tehnoloģiju izmantošanu mācību procesa organizēšanā un atvieglotu pedagogu komunikāciju integrēto mācību stundu organizēšanā. Mācību gada gaitā visi pedagogi organizē un vada integrētās mācību stundas un dalās pieredzē jomu sanāksmēs.
3. Apgūt un ieviest praksē jaunās projekta “Skola 2030” idejas.
Jau septembrī skola pieteicās aprobācijas semināra organizēšanai projekta “Skola 2030” pilotskolu dalībniekiem, un tika izvēlēta aprobācijas semināra organizēšanai valsts dabaszinātņu semināram. Seminārā pedagogi rādīja atklātās stundas citu pilotskolu dalībniekiem un dalījās pieredzē par projekta mācību materiālu aprobāciju un jaunās pieejas realizāciju mācību procesā.
 
Tāpat šogad izvirzīta ideja par vecāku informēšanu par projekta ieviešanas gaitu un iesaistīšanos. Papildu informāciju vecākiem par svarīgāko mācību procesā pieejama var apskatīt informatīvajā kampaņā “Es saprotu, tātad zinuprotugribuvaru”.
 
Informāciju sagatavoja:
Siguldas pilsētas vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā
Ināra Zdanovska

© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Apskatīt komentārus

Pasākumi

       Jūnijs 2020       
12 345 6 7
89 101112 1314
1516171819 20 21
2223242526 27 28
2930