Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Trešdiena, 22. septembris
Šodien sveicam: Māris, Mārica, Maigurs
Laika ziņas: Sigulda +5.2℃, Z vējš 2.5 m/s
e.sigulda.lv
A- A A+ T T


2020-07-02
Aicina izteikt viedokli par pilsētas teritorijas apvienošanu ar Kalnabeitēm, Ķipariem un Peltēm

Turpinot Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam grozījumu apstiprināšanas procesu, Siguldas novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus izteikt viedokli par iespējamu Siguldas pilsētas robežu paplašināšanu, tajā iekļaujot Kalnabeites, Ķiparus un Peltes. Esošo pilsētas teritoriju plānots papildināt ar tiem ciemiem, kuros jau šobrīd tiek veidota pilsētai līdzvērtīga infrastruktūra, tajos ir blīva apbūve, kā arī tā funkcionāli saistīta ar pilsētu. Pozitīva lēmuma gadījumā iedzīvotājiem tiktu atvieglota adresācija un dažviet mainītos minimālās platības izmērs zemes sadalīšanai apbūves gabalos. Papildus tam jāatzīmē, ka šāds lēmums nav tieši attiecināms uz izmaiņām nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinā, jo to veido, ņemot vērā kadastrālo vērtību, lietošanas mērķi un tirgus vērtību, neatkarīgi no tā, kur īpašums atrodas – pilsētā vai pagastu ciemos.

Siguldas pilsētas robežu paplašināšana, pievienojot blakus esošos ciemus, bija paredzēta jau Siguldas novada Teritorijas plānojumā 2008.–2020. gadam. 2012. gadā šo Teritorijas plānojumu nomainīja patlaban spēkā esošais Siguldas novada Teritorijas plānojums 2012.–2024. gadam, kurā noteikta plānotā Siguldas pilsētas robeža, iekļaujot gan blakus esošos ciemus un apbūvi pie Saltavota ielas, gan vēl neapbūvēto, perspektīvo apbūves teritoriju starp pilsētu un Saltavota ielas apkaimi. Plānojumā šie ciemi vairs netika izdalīti kā atsevišķas teritorijas, bet telpiski un funkcionāli plānoti kā vienota pilsētas teritorija. Ņemot vērā pilsētplānošanas tendences pasaulē, kad apdzīvotas vietas veido koncentrētas, lai maksimāli izmantotu esošo infrastruktūru un inženierkomunikācijas, Siguldas novada Teritorijas plānojuma grozījumos paredzēts Siguldas pilsētas teritoriju neveidot tik plašu kā sākotnēji 2012. gadā tika plānots. Savukārt, ņemot vērā Saltavota ielas apkaimes attīstību, plānots izveidot jaunu ciemu – “Matiņi” , nosaukumā izmantojot apkaimes senākās lauku sētas “Matiņi” vēsturisko nosaukumu, kā arī ezera nosaukumu. Līdz ar to pilsētā netiks iekļautas arī vēl neapbūvētās, lauksaimniecībā un viensētu apbūvei izmantojamās platības starp pilsētu un Saltavota ielas apkaimi.

Saprotamāka adresācija

Apvienojot pilsētai piegulošos ciemus Siguldas pilsētas teritorijā, Kalnabeites, Ķiparu un Peltes ciemu iedzīvotājiem vienkāršosies adreses saprotamība – no, piemēram, Zinātnes iela 7, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150 uz Zinātnes iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150. Savukārt jaunizveidotajā Matiņu ciemā adrese būs, piemēram, Saltavota iela 1, Matiņu ciems, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150. Tāpat jāatzīmē, ka pilsētā iekļaujamajiem ciemiem līdzšinējos attīstības un plānošanas dokumentos nav apzīmēta un noteikta konkrēta robeža, kas, piemēram, operatīvajam transportam nereti apgrūtinājis konkrētu īpašumu atrašanu nepieciešamības gadījumos.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par adresāciju, ja adrese mainīta, paplašinoties pilsētas teritorijai, dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais normatīvais akts. Tāpat arī nekustamā īpašuma adrese zemesgrāmatā tiek nomainīta automātiski, bez īpašnieka iesnieguma. Savukārt Uzņēmuma reģistrā šādas izmaiņas uzņēmējdarbības nodrošināšanai var veikt bez maksas. Arī Lauku atbalsta dienests apstiprina, ka zemnieku saimniecību juridiskās adreses atrašanās pilsētā neietekmē to iespējas piedalīties Lauku atbalsta dienesta projektos un saņemt platību maksājumus.

Nekustamā īpašuma nodoklis

Siguldas novada pašvaldības speciālisti skaidro, ka ciemu iekļaušana pilsētas teritorijā nav saistīta ar nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu, jo to aprēķina no īpašuma kadastrālās vērtības, kuras galvenie ietekmējošie faktori ir nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un Ministru kabineta apstiprinātas bāzes vērtības kadastrālo vērtību aprēķinam, kā arī tirgus vērtība.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka, ņemot vērā uz zemes esošās būves lietošanas veidu vai atbilstoši Teritorijas plānojumam vai detālplānojumam. Piemēram, ja neapbūvēta zemes vienība Teritorijas plānojumā ietilpst savrupmāju apbūves teritorijā, neatkarīgi no tā, vai tā atrodas pilsētā vai ciemā, tiks noteikts vienāds – individuālo dzīvojamo māju apbūves lietošanas mērķis. Starpība būs gadījumos, ja Teritorijas plānojums ciemā atļauj izmantot zemi kā lauksaimniecības teritoriju (arī viensētai), tad kadastrālā vērtība būs mazāka.

Siguldas pilsēta ir iedalīta piecās vērtību zonās un tajās noteiktā vērtība ir no 3,56 līdz 12,81 eiro kvadrātmetrā. Arī Siguldas pagasts ir iedalīts piecās vērtību zonās un tajās noteiktā vērtība ir no 1,42 līdz 6,40 eiro kvadrātmetrā. Attiecīgi divās “dārgākajās” Siguldas pagasta zonās bāzes vērtības ir lielākas nekā Siguldas “lētākajā” zonā, tāpēc jau šobrīd tur ir lielākas nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības un līdz ar to nekustamā īpašuma nodoklis. Jaunas kadastrālo vērtību bāzes vērtības stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī un tās 2022.–2025. gadam izstrādā atbilstoši situācijai nekustamā īpašuma tirgū, kāda tā bija 2019. gada 1. jūlijā. Ja nākotnē pieaugs tirgus vērtības, kas ir stabila tendence un notiek gan pilsētā, gan piepilsētas ciemos, skatoties ilgākā laika periodā, visticamāk pieaugs arī kadastrālās vērtības, tostarp nekustamā īpašuma nodoklis, tomēr to neietekmē, vai teritorija atrodas vai neatrodas pilsētā.

Apbūves noteikumi

Ja trīs Siguldas pagasta ciemi tiks apvienoti ar pilsētu, tajos atsevišķās vietās mainīsies zemes vienību minimālās platības zemes dalīšanas gadījumos. Ciemos tradicionāli tiek noteiktas lielākas minimālās apbūves zemes gabalu platības, tomēr līdz šim uz lielāko daļu Kalnabeites, Ķiparu un Peltes ciemu esošajiem nekustamajiem īpašumiem attiecās pilsētas apbūves noteikumi (DzS1), paredzot iespēju zemes gabalus sadalīt zemes vienībās, kas nav mazākas par 0,12 ha.

Aptauja norisināsies līdz 22. jūlijam

Lai varētu apstiprināt šobrīd apspriešanā esošo Siguldas novada Teritorijas plānojuma grozījumu 2. redakciju, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem ir jāapstiprina arī iecerētā pilsētas robežu maiņa, par kuru aicinām izteikt viedokli aptaujā pašvaldības pakalpojumu portālā e.sigulda.lv, autorizējoties ar interneta bankas datiem. Aptauja norisināsies līdz 22. jūlijam un pašvaldība Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam grozījumos iekļaus nobalsojušo iedzīvotāju vairākuma viedokli. Ja tas būs pozitīvs, tiks mainīta Siguldas pilsētas teritorijas robeža, ja negatīvs – tiks izstrādāta Teritorijas plānojuma grozījumu 3. redakcija ar pilsētas teritoriju esošajās robežās un ar konkrētām ciemu robežām Siguldas pagastā.

Teritorijas plānojuma grozījumu un vides pārskata izstrādātājs ir SIA “Reģionālie projekti” sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību. Plašāka informācija pieejama pie Siguldas novada pašvaldības teritorijas plānotājas Zaigas Jēkabsones, zvanot uz tālruņa numuru 67800959 vai rakstot uz e-pasta adresi zaiga.jekabsone@sigulda.lv, un pilsētvides plānotājas Zanes Gateres, zvanot uz tālruņa numuru 29175351 vai rakstot uz e-pasta adresi zane.gatere@sigulda.lv.


© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Apskatīt komentārus

Pasākumi