Otrdiena, 11. maijs
Šodien sveicam: Milda, Karmena, Manfreds
Laika ziņas: Sigulda +23.9℃, D vējš 6.2 m/s
e.sigulda.lv
A- A A+ T T


2021-04-23
Novada izglītības iestādes atskatās uz klātienes mācību procesu

Siguldas novada skolās klātienes mācību process norisinājās trīs nedēļas (no 5. līdz 23. aprīlim), ievērojot valstī noteiktos drošības un piesardzības pasākumus. 1.–6.  un 12. klašu skolēni apguva mācību vielu klātienē ikdienā, savukārt 7.–11. klasēm – mācības notika pēc rotācijas principa, izvērtējot katras skolas iespējas nodrošināt drošu vidi. Klātienes tikšanās brīžus īpaši novērtēja gan pedagogi, gan skolēni un viņu ģimenes, par nozīmīgāko minot iespēju sarunāties vienam ar otru un socializēšanos, kas attālinātajā mācību procesā iztrūka. Mācībām notiekot klātienē, drošības nolūkos un situācijas apzināšanai pedagogiem ik nedēļu veikti Covid-19 siekalu testi. Papildus uzsākta pedagogu vakcinācija – primāri tiek vakcinēti skolotāji, kuri darbu veica izglītības iestādē klātienē, kā arī pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi.

Allažu pamatskolā 1.–6. klašu skolēni šajās trīs nedēļās mācījās klātienē, savukārt rotācijas kārtībā klātienes mācību process notika 7.–9. klašu skolēniem, kuriem organizētas arī āra apmācību dienas, kad šie skolēni visu dienu pavada āra nodarbībās. Tās, galvenokārt, bija klases stundas, sports, dabaszinību priekšmeti. 9. klašu skolēni klātienē kārtoja diagnosticējošos darbus. Atsevišķas mācību stundas, kad skolēni mācās ārā, ikdienā organizētas visās klašu grupās – pateicoties skolas apkārtnei āra stundu organizēšana ir skolas ilggadēja tradīcija. Allažu pamatskolā tāpat kā citās skolās intensīvi tika vēdinātas telpas, ievēroti piesardzības pasākumi. Jāatzīmē, ka pamatskolas telpas ļāva darbu organizēt, maksimāli nodalot klašu grupas un klašu kolektīvus – nodrošinātas atsevišķas ieejas un garderobes.

Laurenču sākumskolas visi 1.–6. klašu skolēni atsāka klātienes mācības kopš 7. aprīļa. Skola neizskatījās kā ierasts – tika mainīts klašu izvietojums abos skolas korpusos, un jau kopš 6. aprīļa 1.–2. klašu skolēniem mācības notika kultūras centrā “Siguldas devons”. Skolēni un skolotāji novērtēja iespēju mācību stundas aizvadīt arī ārā, kad laika apstākļi tam bija piemēroti – pavasarī ir tik daudz ko pētīt un izzināt arī dabā. Mācoties klātienē, 1.–4. klašu skolēniem tika organizēta tiešsaistes teātra izrāde “Misija: Zeme” programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros. Izrāde rosināja pārdomas par to, cik atbildīgi mēs izturamies pret vietu, kur dzīvojam, un skolēni labprāt dalījās savās pārdomās ar skolotājiem gan radošos darbos, gan sarunās. Skolas vadība atklāj, ka skolotāji un skolēni ir priecīgi par satikšanos un būšanu kopā, par brīvajiem brīžiem un mācību procesu, kurā viens otru redz un var atbalstīt.

Mores pamatskolā klātienes mācību process tika nodrošināts jau ārkārtējās situācijas laikā saskaņā ar valdības lēmumiem, jo skolā mācās ne tikai vispārējās, bet arī speciālās izglītības bērni. Klātienes procesa plānošana visiem skolas skolēniem norisinājās vairākos posmos:

  • skolas administrācija katru nedēļu plānoja 7.–9. klašu nodarbības tā, lai šiem skolēniem mācību stundas iekštelpās un ārtelpās nepārklātos. 7.–9. klašu skolēni divas nedēļas dienas mācījās klātienē iekštelpās, divas dienas nodarbības organizētas ārtelpās, bet vienu dienu – mācības notika attālināti. Par mācību procesu katru nedēļu tika informēti arī skolēnu vecāki, jo informācijas aprite ir viens no svarīgākajiem faktoriem, lai mācību process būtu veiksmīgs. Tāpat skolas administrācija plānoja skolēnu plūsmu sabiedriskajā transportā, skolēnu ēdināšanu, kā arī telpu pielāgošanu katrai klasei;
  • 1.–6. klašu skolēni mācījās klātienē katru dienu, kad vismaz viena stunda dienā šo klašu skolēniem norisinājās ārtelpās. Stundu organizēšana ārā tika izvēlēta gan, lai pēc iespējas ievērotu epidemioloģiskās drošības prasības, un nodrošinātu bērniem uzturēšanos svaigā gaisā, gan arī tāpēc, lai pedagogi varētu skolēniem mācību procesā piedāvāt dažādas radošas nodarbes. Piemēram, pēdējo nedēļu laikā skolēni aktīvi izmantoja skolas siltumnīcu, kurā dabaszinību stundās sēja un stādīja dažādus augus;
  • plānojot ārtelpas nodarbības 7.–9. klašu skolēniem visas dienas garumā, pedagogiem ir jābūt radošiem un atvērtiem. Nodarbības ārtelpās tika oranizētas radošo un pētniecisko darbu formātā. Piemēram, 7. klase ārtelpu nodarbību laikā devās 15 km garā pārgājienā. Nodarbību laikā tika integrēti dažādi STEM jomas uzdevumi, piemēram, skolēni patstāvīgi atrada un pētīja šūnakmeni un apskatīja okera slāni. Tāpat skolēniem klašu ietvaros tika organizēti interešu pulciņi – Vispārējā fiziskā sagatatvotība un Ēdienu gatavošanas pulciņš, kas notika ārtelpās.

Siguldas 1. pamatskolā, ievērojot epidemioloģiskās drošības norādījumus, tika ieviestas vairākas izmaiņas skolas ikdienas dzīves organizācijā – klasēm visas stundas notika vienā telpā, virsdrēbju atstāšanas vieta noorganizēta pie klases telpas, pusdienas pieejamas maiņās. Klātienē mācījās 1.–6. klašu skolēni, bet 7.–9. klašu skolēni uz mācībām klātienē ieradās 1–2 reizes nedēļā. Pagājušajā nedēļā 9. klašu skolēniem bija diagnosticējošais darbs svešvalodā pēc skolēna izvēles – angļu vai krievu valodā. Uz darbu klātienē ieradās visi skolēni. Skolas vadība atklāj, ka diagnosticējošā darba rezultāti ir iepriecinoši, jo daudz apspriesto sagaidāmo zināšanu kritumu rezultāti neapstiprina. Vairākas ģimenes izmantoja iespēju turpināt bērna izglītošanu mājās, uzņemoties atbildību par satura apguvi un mājasdarbu izpildi; vairums kā iemeslu norāda apgrūtinošo prasību valkāt maskas, kā arī skolēnu veselības problēmas.

Siguldas pilsētas vidusskolā mācības klātienē noritēja pēc rotācijas principa: 1.–6. un 12. klase mācījās klātienē 4 dienas un vienu dienu attālināti, taču 7.–11. klase mācījās 4 dienas attālināti, bet vienu klātienē. Šis modelis izvēlēts tādēļ, lai neveidotos burzma (skolā mācās vairāk nekā 1000 skolēnu), kā arī tāpēc, lai sniegtu iespēju satikties un socializēties 7.–11. klašu skolēniem; klātienes stundās apgūta jaunā mācību viela, kas attālinātajās stundās nostiprināta. Lai mazinātu skolēnu plūsmu, samazinātu kontaktpersonu skaitu un ievērotu drošības noteikumus, skolēni uzturējās vienā telpā savu klases biedru lokā. Izprotot to, ka skolēniem pēc tik ilgas mājsēdes nepieciešams atkal atjaunot socializēšanās prasmes, pedagogi klātienes mācību stundās vairāk iekļāva lomu spēles, diskusijas, kā arī veiksmīgi integrēja mācību procesā došanos svaigā gaisā. Skolas vadība secina, ka pat viena diena nedēļā, esot kopā skolēniem ar skolēniem un skolēniem ar pedagogiem, ir ļoti vērtīga gan attiecību, gan arī mācību ziņā.

Siguldas novadam nonākot epidemioloģiski drošo pašvaldību sarakstā, Siguldas Valsts ģimnāzijā klātienes mācības katru darba dienu atsāka 12. klašu skolēni, intensīvi gatavojoties centralizētajiem eksāmeniem. Paralēli 12. klašu mācībām klātienē, pēc rotācijas principa klātienes mācībā īstenoja arī 7.–12. klases. Lai veicinātu skolēnu fizisko veselību, klātienes mācību procesā esošās sporta stundas tika organizētas ārtelpās gan Siguldas pilsētas stadionā, gan kopīgi skrienot, nūjojot un vingrojot Siguldas dabas takās. Veicinot pēc iespējas mazāku cilvēku plūsmu skolā un ņemot vērā skolēnu vajadzības, stundu sarakstā tika veiktas dažādas izmaiņas, akcentēta 12. klašu iespēja apgūt mācību priekšmetus, kuros jaunieši gatavojas eksāmeniem un kuri ir nozīmīgāki viņu nākotnes izglītības izvēlē, tāpat salāgota skolotāju noslodze un klātienes un attālināto stundu grafiki. Veicinot 7. un 8. klašu skolēnu psihoemocionālo veselību, aprīļa vidū skolā notika tiešsaistes tikšanās ar psihoterapeitu Nilu Saksu Konstantinovu; šīs tikšanās laikā jaunieši guva atziņās, kā atgūt mācību motivāciju, kā mainīt dažus ikdienas ieradumus, lai attālinātā mācīšanās nesagādātu grūtības. Par mācībām klātienē 12. klašu skolēnu domas dalās, daļa atzīt, ka jau bija izstrādājuši mācīšanās principus attālinātam procesam un pieraduši klases biedrus satikt virtuālā vidē, bet 7. klašu skolēni priecājās, ka atkal varēja satikt klases biedrus un būt kopā ar skolotājiem klātienē klasē.
Lai rūpētos par skolēnu un skolotāju veselību, katru piektdienu 12. klašu skolēniem un skolas darbiniekiem veikti Covid-19 noteikšanai paredzētie siekalu testi. Ikdienas mācību stundās skolēni atradās labiekārtotās telpās, kurās iespējama distancēšanās, kā arī tās izvēlētas tā, lai klases savstarpēji netiktos. Skola un mācību telpas regulāri vēdinātas un dezinficētas. Visi skolā esošie skolēni un darbinieki izmantoja sejas aizsargmaskas, kas katram skolēnam nodrošinātas, un ievēroja izstrādātos kustības plūsmu norādījumus un klasei noteikto rekreācijas zonu. Gan klātienes mācību stundas, gan attālinātais mācību process atvieglots, jo skolēniem un skolotājiem ir pieejamas nepieciešamās tehnoloģijas. Skolā audzēkņiem bija iespēja iegādāties siltas kompleksās pusdienas, kuras nodrošināja SIA “Aniva”, arī pusdienu pauzes laikā skolēniem nodrošināta klašu savstarpējā distancēšanās.


© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Apskatīt komentārus

Pasākumi