Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Svētdiena, 16. janvāris
Šodien sveicam: Lidija, Lida
Laika ziņas: Sigulda +0.7℃, DR vējš 7.1 m/s
e.sigulda.lv
A- A A+ T T


2021-10-12
Individuāli tiks godināti Siguldas novada Gada balvas izglītībā laureāti

Lai godinātu un motivētu Siguldas novada pedagogus, izglītības nozares darbiniekus un organizācijas, kā arī lai veicinātu izglītības kvalitāti, jau piekto gadu tiks pasniegtas Siguldas novada Gada balvas izglītībā. Šogad pasākums būs īpašs, jo pirmo reizi notiks paplašinātajā novadā, godinot pedagogus un nozares darbiniekus arī no Mālpils, Krimuldas, Lēdurgas un Inčukalna. Pretendentus “Gada balvai izglītībā” par sasniegumiem 2020./2021. mācību gadā bija iespēja pieteikt ikvienam novadniekam.


 

Apbalvošanas komisija godalgošanai izvirzījusi šādus pretendentus:

 • nominācijā “Par mūža ieguldījumu izglītībā” balvu šogad saņems četri ilggadējie laureāti – Mores pamatskolas skolotāja Ruta Teterovska, Siguldas pilsētas vidusskolas ilggadējā direktores vietniece Gunta Veigule, ilggadēja Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” vadītāja Malda Čelnova, kā arī ilggadējs Inčukalna Mūzikas un mākslas skolas pedagogs un orķestra vadītājs Vitalis Kikusts.

Ilggadēja Mores pamatskolas skolotāja Ruta Teterovska izglītības jomā ir nostrādājusi teju 60 gadus. 2006. gadā, kad Mores pamatskolā tika uzsākta speciālo izglītības programmu īstenošana, skolotāja aktīvi iesaistījusies bērnu ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem izglītošanā. Tieši skolotājas R. Teterovskas ilggadējā pedagoģiskā pieredze un zināšanas darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām bijis ļoti nozīmīgs aspekts šo izglītības programmu veiksmīgai īstenošanai Mores pamatskolā. Mores pamatskolas skolotāji atzīst, ka skolotāja Ruta 23 gadus ir bijusi skolas dvēsele. Vairāku gadu garumā vadījusi skolas skatuves mākslas pulciņu, gatavojusi skolēnus skatuves runas konkursiem, iegūstot atzinības par veikto ieguldījumu, iestudējusi teātra izrādes dažādiem skolas pasākumiem.

Gunta Veigule ir bijusi ilggadēja direktores vietniece Siguldas pilsētas vidusskolas sākumskolas klasēs. Skolotāja pašaizliedzīgi veikusi savus darba pienākumus 35 gadu garumā. Gadu gaitā skolotāja ne tikai ieguldījusi darbu un mīlestību savos audzēkņos, bet arī sniegusi atbalstu, padomu un zināšanas jaunajiem kolēģiem, no 1995. gada vadot metodisko komisiju. Gunta Veigule ilgus gadus vadījusi arī Siguldas novada pašvaldības sākumskolas skolotāju metodisko darbu.

Ilggadēja Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” vadītāja Malda Čelnova “Māllēpītē” nostrādājusi 53 gadus, un no 1989. gada līdz 2021. gadam bijusi pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” vadītāja. Viena no pirmajām pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām, kura uzsākusi organizēt “Comenius” starptautiskos projektus, aktīvi sadarbojusies ar Mālpils novada pašvaldības projektu koordinatori. No 2019. gada līdz 2021. gadam bijusi pirmsskolas iestāžu akreditācijas eksperte. Bijusi laba padomdevēja ne tikai savas iestādes darbiniekiem, bet arī citu iestāžu kolēģiem. Ar ilggadēju nesavtīgu un mērķtiecīgu darbu ir veidojusi un attīstījusi pirmsskolas izglītības iestādi “Māllēpīte”.

Vitalis Kikusts ir ilggadējs Inčukalna Mūzikas un mākslas skolas pedagogs un orķestra vadītājs. Skolotājs ar aizrautību un degsmi uzsāk katru jauno mācību gadu, aicinot jauniešus pievienoties gan Inčukalna Mūzikas un mākslas skolas orķestrim, gan Inčukalna Tautas nama orķestrim. Skolotāja pedagoģiskā darba stāžs ir teju 60 gadi, kopš 1965. gada ir Inčukalna pamatskolas skolotājs un pirms 30 gadiem piedalījies Inčukalna Mūzikas skolas dibināšanā. Vitalis Kikusts ir devis nenovērtējamu ieguldījumu, lai celtu profesionālās ievirzes izglītības kvalitāti Inčukalnā. Daudzo gadu garumā ir bijuši daudzi pasākumi, koncerti, konkursi, braucieni, projekti gan valsts, gan starptautiskā mērogā, lai jaunieši izjustu kolektīvās muzicēšanas prieku un kopdarba jēgu.

 • nominācijā “Gada balva par izcilību” balvu par augstiem skolēnu sasniegumiem mācību olimpiādēs saņems Siguldas 1. pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Lāsma Konošonoka;
 • nominācijā “Gada balva par darbu ar skolēniem pamatskolas pirmajā posmā (no 1. līdz 6. klasei)” balvu par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu, sasniegumiem radošu un inovatīvu risinājumu ieviešanā mācību procesā iegūst divas pedagoģes – Laurenču sākumskolas skolotāja, direktora vietniece Elīna Ozoliņa un Siguldas pilsētas vidusskolas sākumskolas skolotāja un direktora vietniece izglītības jomā sākumskolas klasēs Elīna Apsīte;
 • nominācijā “Gada balva darbā ar skolēniem pamatskolas otrajā posmā un vidusskolā (no 7. līdz 12. klasei)” balvu iegūst divas pedagoģes – par augstu profesionālo meistarību, pilnveidojot skolēnu zināšanas latviešu valodā, literatūrā un medijpratībā, gatavojot tos starpnovadu un valsts olimpiādēm, tiks godināta Siguldas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras, medijpratības skolotāja Iveta Celmiņa, bet par radošu un mērķtiecīgu darbu, pilnveidojot skolēnu zināšanas matemātikā un vadot skolas matemātikas jomas metodisko komisiju, – Siguldas pilsētas vidusskolas matemātikas skolotāja Diāna Judze;
 • nominācijā “Gada balva pirmsskolas izglītībā” balvu par teicamu, radošu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu iegūst divas laureātes – Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” audzinātāja Sarmīte Skrastiņa un Allažu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu pirmsskolas skolotāja Iveta Linde;
 • nominācijā “Gada balva atbalstam bērnu uzraudzībai un izglītošanai” balva par mērķtiecīgu iekļaujošās izglītības programmu īstenošanu un veiksmīgu bērnu kompetenču attīstības novērtēšanas sistēmas “Attīstības pase” ieviešanu tiks pasniegta privātajai pirmsskolas izglītības iestādei “Sirdsapziņas skola”;
 • nominācijā “Gada balva profesionālās ievirzes, interešu un neformālajā izglītībā” balvu iegūst trīs laureātes. Balva par mērķtiecīgu darbu un augstiem skolēnu sasniegumiem šaha turnīros tiks pasniegta Siguldas Valsts ģimnāzijas šaha pulciņa vadītājai Sandrai Harlinskai, par mērķtiecīgu darbu un augstiem skolēnu sasniegumiem 49. Starptautiskajā bērnu mākslas izstādē-konkursā “Lidice 2021” – Siguldas 1. pamatskolas vizuālās mākslas skolotājai Kristīnei Gailītei, bet par mērķtiecīgu darbu un sasniegumiem XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos – Lēdurgas Kultūras nama folkloras kopas “Putni” un “Lieli putni” vadītājai Ilzei Kļaviņai;
 • nominācijā “Gada balva mūžizglītībā” tiks godināti divi laureāti. Par pieaugušo izglītības veicināšanu tiks godināta mūžizglītības iniciatīva “Lielo ģimnāzija”, savukārt par pieaugušo izglītības veicināšanu, īstenojot dažādus paaudzes vienošanu sekmējošus projektus un izglītības programmas, – ilggadēja projektu vadītāja un pieaugušo izglītības koordinatore Mālpilī Līvija Mukāne;
 • nominācijā “Gada veiksmīgākā debija” balvu iegūst divas nominantes – par radošu, aizrautīgu un mērķtiecīgu pirmsskolas izglītības iestādes “Krimulda” vadību pirmsskolas izglītības iestādes “Krimulda” vadītāja Solvita Dreimane un par radošu, aizrautīgu un mērķtiecīgu darbu ar jaunajiem pedagogiem, ievirzot tos mūsdienīgā, komptencēs balstītā satura mācīšanā, par mūsdienīgu inovāciju ieviešanu metodiskajā darbā Siguldas pilsētas vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Linda Bajarune;
 • nominācijā “Gada balva izglītības procesa atbalstam” tiks sveikti trīs laureāti. Par mērķtiecīgu darbu, īstenojot speciālās izglītības programmas, – Mores pamatskola, kā arī Krimuldas vidusskolas speciālās un interešu izglītības skolotāja, klases audzinātāja un interešu izglītības skolotāja Kaija Brisone, bet par mērķtiecīgu darbu, radot iespējas bērniem attīstīt savus talantus, – nodibinājuma “RR fonds” valdes priekšsēdētājs Raimonds Rudzāts;
 • nominācijā “Gada inovācija izglītībā” balvu par inovatīvu, kompetenču izglītībā balstītu mācību procesa īstenošanu un mācību līdzekļu izstrādi bioloģijā iegūst Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotāja Līga Sausiņa;
 • žūrijas speciālo balvu par mērķtiecīgu darbu, īstenojot bērnu un jauniešu vasaras nometnes, iegūst Siguldas Sporta skolas direktora vietniece Ilze Ratniece.

Siguldas novada Gada balvas izglītībā laureātu godināšana šogad plānota atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai – tā būs individuāla pieņemšana Siguldas Jaunajā pilī 15. oktobrī. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktos piesardzības pasākumus, laureātiem, kuriem nav sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta, balva tiks pasniegta individuāli ārtelpā.

Apbalvojumu par jauniem nopelniem un sasniegumiem saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikumu var piešķirt vairākkārt, bet ne biežāk kā vienu reizi trijos gados. Apkopojums par balvu saņēmējiem iepriekšējos gados pieejams šeit.

 

Atgādinām, ka joprojām jāievēro piesardzības pasākumi un individuālā atbildība par savu veselību. Aicinām rūpēties par roku higiēnu un izmantot publiski pieejamos dezinfekcijas stendus, kā arī ievērot distanci un sanitāro protokolu, apmeklējot publiskas vietas un pasākumus.

Novada publiskajās aktivitātēs var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Fotoattēli un video var tikt izvietoti Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un pašvaldības kontos sociālajā tīklā Facebook, Twitter un Instagram. Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Siguldas novada pašvaldība, juridiskā adrese Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150, veic personas datu apstrādi informācijas atklātības nodrošināšanai un sabiedrības informēšanai.

Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.sigulda.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Privātuma politika”, iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem “Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku” vai klātienē Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.


© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Apskatīt komentārus

Pasākumi