Pirmdiena, 19. aprīlis
Šodien sveicam: Vēsma, Fanija
Laika ziņas: Sigulda +8.8℃, ZA vējš 3 m/s
e.sigulda.lv
A- A A+ T T


2013-11-18
Goda dienā sumina novadniekus

Pirmdien, 18.novembrī Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics svinīgā pasākumā – Goda dienā, kas veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, sveica nomināciju „Goda novadnieks”, „Siguldas novada Gada cilvēks” un „Gada uzņēmums” ieguvējus, kā arī vairākiem novadniekiem pasniedza Domes Atzinības rakstus un Pateicības par sasniegumiem izglītībā, kultūrā, sabiedriskajā darbā un citās jomās. Kopumā pasākumā „Svinam Latviju” tika godināti 87 novadnieki.

Augstāko Siguldas novada Domes apbalvojumu – nomināciju „Siguldas novada Goda novadnieks 2013”, saņēma divi siguldieši - Gunārs Skriba par pirmā nacionālā parka izveidi Latvijā un mūža ieguldījumu dabas aizsardzībā un Voldemārs Gudovskis par mūža ieguldījumu mākslas un kultūras procesu attīstībā Siguldas novadā un nozīmīgu kultūras zīmju ierakstīšanā novada vēsturē.

Saņemot Siguldas novada Domes Atzinības rakstu, kas ir augstākais pašvaldības apbalvojums un Siguldas novada ģerboņa sudraba piespraudi, nominācijā „Siguldas novada Gada cilvēks 2013” par laureātiem kļuva:
- „Siguldas novada Gada cilvēks izglītībā 2013” – Ņina Balode – par stabilu un mērķtiecīgu darbu, nodrošinot Siguldas pilsētas vidusskolas attīstību.
- „Siguldas novada Gada cilvēks kultūrā 2013” – Andris Muižnieks – par pūtēju orķestra „Sudrabskaņa” izcilu sasniegumu XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku fināla skatē un mūža ieguldījumu muzicēšanas tradīciju stiprināšanā un popularizēšanā.
- „Siguldas novada Gada cilvēks sportā 2013” – Kristaps Turauskis – par jaunas sporta tradīcijas ieviešanu Siguldas novadā – Ziemas peldes organizēšanu.
- „Siguldas novada Gada cilvēks tūrismā 2013” – Ivars Ciaguns par Siguldas Piedzīvojumu parka „Tarzāns” vērienīgu attīstību.
- „Siguldas novada Gada cilvēks labdarībā 2013” – Sergejs Aleksāns - par sniegto atbalstu biedrības „Cerību spārni” telpu labiekārtošanā un jauna vides objekta – strūklakas – ierīkošanu Siguldā.
- „Siguldas novada Gada cilvēks Siguldas novada attīstībā 2013” – AS „Siguldas Būvmeistars” par jaunās pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” būvniecību.
- „Siguldas novada Gada cilvēks lauksaimniecības attīstībā 2013” – Māra un Aivars Baķi par veiksmīgi uzsāktu saimniecisko darbību, aitkopības nozares attīstību  piemājas saimniecībā „Jaunvangas”.
- „Siguldas novada Gada cilvēks sabiedriskajā dzīvē 2013” – Alfons Jumiķis par nesavtīgu darbu un ieguldījumu Siguldas novada senioru dzīvē, par Siguldas novada senioru aktivitāšu popularizēšanu Latvijā.

Pārējiem nominācijas „Siguldas novada Gada cilvēks 2012” kandidātiem tika pasniegtas Siguldas novada Domes Pateicības:
•    Siguldas Sporta skolas pedagogam Aināram Gureckim par ieguldījumu Siguldas Sporta skolas Badmintona nodaļas audzēkņu sagatavošanā un augstu rezultātu sasniegšanā Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādē;
•    Siguldas pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa” vadītājai Mairai Gavarei par sasniegumiem vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā pirmsskolā, Zaļā Diploma un Latvijas Ekoskolas nosaukuma iegūšanu;
•    Dainim Kalnam par mūža ieguldījumu Latvijas kultūras dzīves bagātināšanā un Starptautisko Siguldas Opermūzikas svētku organizēšanā;
•    Ingum Ulmanim un „Brīnumskapja” komandai par bērnu mūzikas festivāla „Izlaidums Brīnumskapī” organizēšanu un attīstību, sekmējot muzicēšanas prasmju apguvi un popularizējot Siguldas novadu Latvijā;
•    Visvaldim Gercānam par šaha tradīciju attīstīšanu Siguldas novadā;
•    Ivo Alksnim par džudo sporta attīstīšanu un popularizēšanu Siguldas novadā;
•    SIA „Aktīvā tūrisma centrs EŽI” Ežu Tornim par jauna, inovatīva tūrisma produkta radīšanu Siguldas novadā;
•    Papīrmākslas darbnīcas „Viktora vēstules” izveidotājām Zinaīdai Ceskei un Ievai Vītolai par jauna kultūrtūrisma produkta izveidošanu un Siguldas novada radošā kvartāla attīstīšanu;
•    Ivaram Ciagunam par atbalstu biedrībai „Cerību spārni”, dāvājot iespēju bez maksas apmeklēt piedzīvojuma parku „Tarzāns”;
•    Kitijai Reinei-Kauliņai par atbalstu Allažu pagasta daudzbērnu ģimenēm;
•    VAS „Latvijas dzelzceļš”, personīgi Vitoldam Suksim par paaugstinātā perona izbūvi Siguldas dzelzceļa stacijā;
•    SIA „Siguldas Minerālūdens” par jaunu produktu ieviešanu un atbalstu Siguldas novada pasākumu organizēšanā un popularizēšanā;
•    Zemnieku saimniecībai „Birzītes”, Artūram Āboliņam par ieguldījumu Siguldas novada bioloģiskās lauksaimniecības attīstībā;
•    Zemnieku saimniecībai „Bračas”, Malcenieku ģimenei par ieguldījumu augļkopības nozares un Siguldas novada lauksaimniecības attīstībā;
•    Zanei Irmejai par ieguldījumu izglītojošās programmas „Ceļa meklētāji” ieviešanu Siguldas novada bērniem un jauniešiem;
•    Reinim Janulim par nesavtīgu ieguldījumu darbā ar jaunatni, BMX Freestyle sacensību organizēšanu un Siguldas novada popularizēšanu Latvijā.

Lai apkopotu informāciju par uzņēmējdarbības sasniegumiem Siguldas novadā reģistrētiem uzņēmumiem, tika analizēti Valsts ieņēmumu dienesta un SIA „Lursoft” dati. Apbalvojumus „Gada uzņēmums 2013” vairākās nominācijās saņēma:
•    Lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs, kura uzņēmējdarbība reģistrēta Siguldas novadā – SIA „Vita Mārkets”.
•    Otrais lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs, kura uzņēmējdarbība reģistrēta Siguldas novadā – SIA „R.D.A.”.
•    Trešais lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs, kura uzņēmējdarbība reģistrēta Siguldas novadā – AS „Siguldas Būvmeistars”.
•    Lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs, kura uzņēmējdarbība reģistrēta Siguldas novada Allažu pagastā – SIA „Kokpārstrāde 98”.
•    Lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs, kura uzņēmējdarbība reģistrēta Siguldas novada Mores pagastā – SIA „Husvik”.
•    Lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs, kura uzņēmējdarbība reģistrēta Siguldas novada Siguldas pagastā – AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”.
•    Lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs, kura uzņēmējdarbība reģistrēta Siguldas novada Siguldas pilsētā – SIA „Vita Mārkets”.
•    Lielākais apgrozījums iepriekšējā gadā uzņēmumam, kura juridiskā adrese ir Siguldas novadā – SIA „Vita Mārkets”.
•    Straujāk augošais uzņēmums ar lielāko apgrozījumu Siguldas novadā – SIA „Aerodium”.
•    Lielākais investētājs nekustamajā īpašumā uzņēmējdarbības veikšanai Siguldas novadā – SIA „Wesseman-Sigulda”.
•    Gada jaunais Siguldas novadā reģistrētais uzņēmums – SIA „EKK project”.
•    Gada amatnieks –SIA „Wooden frog”.
•    Gada mājražotājs – „Rūtas zaļais kokteilis”, Ligija Zariņa.
•    Inovatīvu produktu attīstītājs – SIA „Sortus” (produkts – lielogu dzērvenes dažādu garšu apvalkos).

Atzinības rakstus par sasniegumiem izglītības jomā pasniedza pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” skolotājai Indrai Bindei par radoši un mērķtiecīgi organizētu pedagoģisko darbu, veicinot katra izglītojamā individuālo spēju attīstību; pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” skolotājai Mārītei Konrādei par kvalitatīvu un mērķtiecīgu darbu; pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” skolotājai Silvijai Ozoliņai par ilggadēju pašaizliedzīgu un mērķtiecīgu darbu; pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa” skolotājai Signei Vālei par radoši un mērķtiecīgi organizētu pedagoģisko darbu, veicinot katra izglītojamā individuālo spēju attīstību; Allažu pamatskolas skolotājai Anitai Jurgelānei par radoši un mērķtiecīgi organizētu pedagoģisko darbu, par skolēnu labiem un teicamiem mācību rezultātiem; Mores pamatskolas skolotājai Sigitai Iršai par teicamu bērnu vasaras nometņu organizēšanu; Siguldas 1.pamatskolas skolotājai Aivai Indriksonei par augstiem pedagoģiskā darba rezultātiem, aktīvu sabiedrisko darbību un audzēkņu sasniegumiem atklātajā Latvijas Mājturības un tehnoloģiju olimpiādē; Siguldas pilsētas vidusskolas skolotājai Agitai Glāzniecei par radošu ārpusklases darba organizēšanu un mērķtiecīgi organizētu pedagoģisko darbu; Siguldas pilsētas vidusskolas angļu valodas un vizuālās mākslas skolotājai Indrai Blauai par radoši un mērķtiecīgi organizētu pedagoģisko darbu; Siguldas pilsētas vidusskolas matemātikas skolotājai Lienei Cērpai par entuziasmu un radoši, mērķtiecīgi organizētu pedagoģisko darbu; Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotājai Vairai Siliņai par profesionālo meistarību, gatavojot skolēnus un gūstot augstus sasniegumus valsts pārbaudes darbos bioloģijā, par ieguldījumu darbā ar talantīgiem skolēniem, gatavojot valsts olimpiādei bioloģijā, kā arī par metodiskā darba organizēšanu skolā; Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotājai Mārai Baķei par ieguldīto darbu un pašaizliedzību, gatavojot skolēnus un gūstot labus sasniegumus valsts pārbaudes darbos matemātikā, kā arī par ieguldījumu darbā ar talantīgiem skolēniem; Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotājai Inesei Ērmanei-Peičai par profesionālo meistarību, gatavojot skolēnus un gūstot augstus sasniegumus valsts pārbaudes darbos franču valodā, kā arī par ieguldījumu darbā ar talantīgiem skolēniem, gatavojot valsts franču valodas olimpiādei; Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” Mūzikas nodaļas skolotājai Agrai Dimantei par teicamu, pašaizliedzīgu darbu jauno mūziķu sagatavošanā un audzināšanā; Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” Mūzikas nodaļas skolotājam Elmāram Rudzītim par teicamu, pašaizliedzīgu darbu jauno mūziķu sagatavošanā, kā arī par veiksmīgu saksofonistu konkursa „Sigulda skan” organizēšanu; Siguldas Sporta skolas Kalnu slēpošanas nodaļas sporta trenerei Guntai Gasūnai par radošu un pašaizliedzīgu darbu, audzēkņu panākumiem Latvijas un Baltijas čempionātos, kā arī audzēkņu sagatavošanu startam Latvijas izlases sastāvā starptautiskās kalnu slēpošanas sacensībās; Siguldas novada Jaunrades centra Robotikas pulciņa vadītājam Jānim Migliniekam par radošu darbu un audzēkņu sasniegumiem Robotikas pulciņa darbā.

Par labām sekmēm, panākumiem mācību olimpiādēs un sasniegumiem sportā, kā arī par aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē Atzinības raksti tika pasniegti Allažu pamatskolas 9.klases skolniecei Ingai Krastiņai par aktīvu līdzdalību skolas ārpusklases darbā, par darbu Skolēnu pašpārvaldē un teicamu mācību darbu; Mores pamatskolas 6.klases skolniecei Milēnai Teterovskai par aktīvu līdzdalību skolas ārpusklases darbā, teicamu mācību darbu un radošu dalību interešu izglītības pulciņos; Siguldas 1.pamatskolas 9.klases skolniecei Elīnai Sabīnei Nežbortei par augstiem mācību rezultātiem un aktīvu sabiedrisko darbu, vadot skolas Skolēnu padomi; Siguldas pilsētas vidusskolas 10.klases skolēnam Vadimam Sabaņinam par sabiedrisko aktivitāti, labiem un teicamiem mācību rezultātiem; Siguldas pilsētas vidusskolas 12.klases skolniecei Annai Timoškinai par labiem un teicamiem mācību rezultātiem, kā arī sabiedrisko aktivitāti; Siguldas Valsts ģimnāzijas absolventam Ojāram Vilmāram Ratniekam par Siguldas Valsts ģimnāzijas goda aizstāvēšanu un iegūto bronzas medaļu 25.starptautiskajā informātikas olimpiādē Brisbenē (Austrālijā); 1.vietu valsts 26.informātikas olimpiādē; sudraba medaļu Baltijas 19.informātikas olimpiādē, kā arī iegūto zelta medaļu Krievijas informātikas olimpiādē Sanktpēterburgā; Siguldas Valsts ģimnāzijas 10.klases skolniekam Valtam Krūmiņam par Siguldas Valsts ģimnāzijas goda aizstāvēšanu un iegūto 1.vietu valsts 35.bioloģijas olimpiādē, kā arī 1.vietu valsts 63.matemātikas olimpiādē; Siguldas Valsts ģimnāzijas 10.klases skolniekam un Siguldas Sporta skolas Badmintona nodaļas audzēknim Teodoram Kerimovam par Siguldas Valsts ģimnāzijas goda aizstāvēšanu un iegūto 2.vietu valsts 35.bioloģijas olimpiādē; iegūto 3.vietu Zemgales novada matemātikas olimpiādē; par teicamiem rezultātiem badmintona sacensībās Latvijā (2013.gada Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādes trīskārtējs uzvarētājs badmintonā), kā arī par sasniegumiem Eiropas Jauniešu (U-19) badmintona čempionātā; Siguldas pilsētas vidusskolas 6.klases skolniekam un Siguldas novada Jaunrades centra Alfrēda lidmodelistu skolas audzēknim Dairim Rihardam Irbem par labiem un teicamiem mācību rezultātiem, atsaucību, kā arī par radošu darbu un mērķtiecību, darbojoties Lidmodelisma pulciņā; Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” Mūzikas nodaļas saksofona spēles 5.klases audzēknim Raivim Siekam par panākumiem konkursos un aktīvu koncertdarbību; Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” Mākslas nodaļas 7.klases audzēknei Ketrinai Kļaviņai par labām un teicamām sekmēm profesionālās ievirzes izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla”, kā arī par panākumiem bērnu mākslas konkursos.

Kā allaž arī šogad Swedbank balvu par ieguldījumu izglītībā pasniedza Siguldas filiāles vadītāja Daina Dalke. Siguldas 1.pamatskolas skolotāja Evija Rozena – par Siguldas 1.pamatskolas muzikālo kolektīvu sasniegumiem 2012./2013.mācību gadā: I pakāpes diplomiem Pierīgas un Vidzemes reģiona 5.-9.klašu un zēnu koru skatēs; I pakāpes diplomu Siguldas novada izglītības iestāžu vokālo ansambļu skatē „Balsis” saņēma bankas dāvāto portatīvo datoru, bet Siguldas Mākslu skolas skolotāja Ārija Liepiņa – par Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” jauniešu teātra studijas audzēkņu sasniegumiem 2012./2013. mācību gadā: Pierīgas un Vidzemes reģiona skatuves runas skatēs, kā arī par jauniešu teātru festivāla „Laimes lācis” organizēšanu saņēma naudas balvu.

Siguldas novada Domes Atzinības raksti par sasniegumiem kultūrā tika piešķirti Folkloras kopas „Senlejiņa” vadītājai Indrai Čeksterei par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu kultūrvides attīstībā un nemateriālā kultūras mantojuma izzināšanā un popularizēšanā; Siguldas novada Kultūras centra pasākumu režisorei Ilzei Jakubovskai par spilgtu un inovatīvu devumu Siguldas novada pasākumu rīkošanā un nozīmīgu ieguldījumu kultūras procesu kvalitātes nodrošināšanā; Jauniešu deju kolektīva „Vizbulīte” vadītājai Indrai Ozoliņai par izcilu sasniegumu XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku fināla skatē un ieguldījumu dejas tradīcijas stiprināšanā; Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta direktorei Annai Jurkānei par mūža ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, pētīšanā un popularizēšanā, kā arī par nozīmīgu kultūras zīmju ierakstīšanu Latvijas vēsturē. Savukārt Domes Pateicības tika piešķirtas Aijai Ertai par nozīmīgu ieguldījumu siguldiešu olimpisko sasniegumu apzināšanā un popularizēšanā, izveidojot izstādi „Olimpisko spēļu kostīmi, talismani un dokumentālās liecības”; Sporta deju trenerim Vilmāram Ivuškānam par ilggadēju ieguldījumu sporta deju apguvē Siguldas novadā un deju festivāla „Siguldas rudens” organizēšanā; Siguldas novada bibliotēkas sistēmbibliotekārei Saulcerītei Bernautei par nozīmīgu ieguldījumu Siguldas novada bibliotēku krājumu elektroniskā kataloga izveidē un pakalpojumu modernizēšanā un Siguldas novada Kultūras centra senioru kora „Gāle” un Allažu pagasta Tautas nama vokālā ansambļa „Liepavots” vadītājai Ņinai Kiršteinei par nozīmīgu ieguldījumu Dziesmu svētku tradīcijas stiprināšanā un dziedāšanas prasmju attīstīšanā Siguldas novadā

Siguldas novada Domes Pateicības par atbalstu un brīvprātīgo darbu līdzcilvēku labā tika pasniegtas Mores pensionāru apvienības vadītājai Laumai Ņikiforovai; Cilvēku ar invaliditāti sporta atbalsta grupas vadītājai Inesei Mežakai; Izglītojošās un radošās attīstības biedrības „Diadēma" vadītājai Ingai Ķeizarei.

Par ieguldījumu veselības aprūpē Domes Pateicības pasniedza: Rīgas rajona slimnīcas rehabilitoloģei, pediatrei Vijai Blūmiņai par ieguldījumu rehabilitācijas pakalpojumu attīstīšanā un kvalitatīvu pediatres darbu jaundzimušo aprūpē; Rīgas rajona slimnīcas Dzemdību un ginekoloģijas nodaļas vadītājai Agritai Misānei par veiksmīgu Dzemdību nodaļas attīstību; Rīgas rajona slimnīcas fizioterapeitam Kārlim Podskočijam par ieguldījumu Biofeedback metodes ieviešanā; Rīgas rajona slimnīcas fizioterapeitei Zanei Podskočijai par ieguldījumu Biofeedback metodes ieviešanā; Rīgas rajona slimnīcas nodaļu vecākajai māsai Ingai Ozolai par ieguldījumu stacionāra vidējā un jaunākā ārstniecības personāla darba organizēšanu; Rīgas rajona slimnīcas operāciju bloka vecākajai māsai Sandrai Ronei par veiksmīgu operāciju bloka darba organizēšanu.

Svinīgajā koncertā savās dzimtenes sajūtās dalījās Siguldas Valsts ģimnāzijas jauktais koris „Atvars” kopā ar Zigfrīdu Muktupāvelu, pūtēju orķestris „Sudrabskaņa” un jauniešu deju kolektīvs „Vizbulīte”.

Siguldas novada pašvaldība sveic visus Atzinības rakstu un Pateicību ieguvušos novadniekus un pateicas par ieguldīto laiku un darbu, kopīgi veidojot Siguldas novadu!

Plašāka fotogalerija (Foto: A.Linarts)


Plašāka fotogalerija


© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Apskatīt komentārus

Pasākumi

       Aprīlis 2021       
12 3 4
56 78910 11
12131415161718
19 20 212223 24 25
2627282930