Pirmdiena, 13. jūlijs
Šodien sveicam: Margrieta, Margarita
Laika ziņas: Sigulda +12.8℃, R vējš 1.4 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+


2014-01-15
Informācija par pieslēgšanos pie maģistrālajiem kanalizācijas tīkliem

SIA „Saltavots” darbinieki, analizējot pēdējā Siguldā īstenotā ūdenssaimniecības projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta” rezultātus, 1.tabulā ir apkopojuši informāciju par īpašumiem (iekļauti arī īpašumi bez apbūves), kuriem projekta aktivitāšu īstenošanas rezultātā ir radīta pieslēguma iespēja maģistrālajiem kanalizācijas tīkliem, bet to līdz 2013.gada 31.decembrim nav izmantojušas uzskaitītās mājsaimniecības.

Vērtējot 1.tabulas informāciju, ir jāņem vērā, ka nelielai daļai nekustamo īpašumu ir savas lokālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (SIA „Saltavots” rīcībā nav informācijas par šo iekārtu skaitu). Iespējams, ka nelielai daļai īpašumu notekūdeņus izved kāds cits uzņēmums (šim pieņēmumam ir maza ticamība, jo tie ir jānodod notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, bet citu reģionu iekārtas nelabprāt pieņem šos ūdeņus, jo to attīrīšana ir tehnoloģiski sarežģīta). Ja nekustamo īpašumu īpašnieki/lietotāji, iepazīstoties ar 1.tabulas informāciju, konstatē neatbilstības, lūdzam, mūs par to informēt pa tālruņiem 67971729, 67973502 vai e-pastu saltavots@apollo.lv.

Apkopotā informācija liecina, ka SIA „Jumis” un SIA „Saltavots” piedāvātos asenizācijas pakalpojumus ir izmantojusi neliela daļa nekustamo īpašumu īpašnieku/lietotāju. Līdz ar to rodas jautājums: kur paliek pārējie sadzīves notekūdeņi?

Pārējo mājsaimniecību, kurām nav pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai, sadzīves notekūdeņi neattīrīti tiek iesūcināti gruntī, ievadīti lietus ūdens novades grāvjos, lietus ūdens un drenāžas sistēmās. Cik daudz neattīrītu sadzīves notekūdeņu tiek ievadīti gruntī vai lietus ūdens un drenāžas sistēmās? Kā piemērs ir ņemta Čiatūras iela, kuras iedzīvotāji savus īpašumus ir pieslēguši centralizētajai ūdensapgādes sistēmai. Līdz ar to SIA „Saltavots” ir zināms gada ūdens patēriņš. Savākto un attīrīto notekūdeņu apjomam jābūt tādam pašam vai nedaudz mazākam (zālāju, dārzu laistīšanas gadījumā) kā patērētajam ūdens daudzumam.

2.tabulā ir apkopota informācija par Čiatūras ielas nekustamajos īpašumos 2013.gadā patērēto ūdens daudzumu un SIA „Saltavots” vai SIA „Jumis” savākto un attīrīto notekūdeņu apjomu.

2.tabula.

Patērētais ūdens apjoms no centralizētās ūdensapgādes sistēmas; m3/gadā

SIA „Saltavots” un SIA „Jumis” savāktie un attīrītie notekūdeņi; m3/gadā

1346
538
 

Starpība starp patērēto ūdeni un savāktajiem, attīrītajiem notekūdeņiem ir 808 m3/gadā. Ļoti optimistiska pieņēmuma gadījumā vēl 5% no notekūdeņiem (67 m3/gadā) varētu tikt attīrīti īpašnieku lokālajās attīrīšanas iekārtās vai tos ir izveduši citi uzņēmēji un 15% no patērētā ūdens daudzuma (202 m3/gadā) varētu būt tikuši izmantoti dārzu laistīšanai. Rezultātā neattīrīti notekūdeņi, kas tikai no Čiatūras ielas īpašumiem tiek filtrēti gruntī vai ievadīti lietus ūdens novadsistēmās sastāda 539 m3/ gadā jeb apmēram 1477 litrus diennaktī.
Šāds piesārņojuma apjoms tiek radīts tikai no vienas ielas nekustamajiem īpašumiem.

Iedzīvotājiem ir jāzina, ka notekūdeņi, kas tiek novadīti neattīrīti:

  • piesārņo gruntsūdeņus un līdz ar tiek pasliktināta dzeramā ūdens kvalitāti avotos, akās un neliela dziļuma spicēs,
  • piesārņo grunti un piesārņojums gruntī saglabājas desmitiem gadu;
  • pasliktina virszemē esošu ūdens objektu (upes, ezeri, dīķi) kvalitāti.

SIA „Saltavots” turpinās apkopot datus un publicēs informāciju arī par pārējiem Siguldas pilsētas nekustamajiem īpašumiem, kuriem nav centralizētās kanalizācijas sistēmas, vienlaicīgi norādot informāciju par asenizācijas pakalpojumu izmantošanu.

Siguldas novada pašvaldības 2013.gada 29.maijā apstiprinātajos saistošajos noteikumos „Par atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā” ir iekļauti arī decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi, kas varētu mazināt neattīrīto notekūdeņu novadīšanas apjomus vidē un īstenot attīstītas sabiedrības principu „piesārņotājs maksā”.

1.tabula.
Nekustamie īpašumi ar pieslēguma iespējām centralizētajai kanalizācijas sistēmai

Nekustamais īpašums, kas nav izmantojis pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai

Piezīmes par notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu no krājtvertnēm

Akāciju iela 4; 8; 10
Nav savākti
Akāciju iela 5

Ir izmantoti SIA „Saltavots”/SIA „Jumis” asenizācijas pakalpojumi

Bērzu iela 2; 3; 6A; 8
Nav savākti
Bērzu iela 4

Ir izmantoti SIA „Saltavots”/SIA „Jumis” asenizācijas pakalpojumi

Čiatūras iela 1; 8; 9; 17; 21; 25; 32; 33; 35; 36; 40
Nav savākti
Čiatūras iela 4; 5; 12; 24

Ir izmantoti SIA „Saltavots”/SIA „Jumis” asenizācijas pakalpojumi

Dārza iela 36A; 38A; 40; 47; 53; 55
Nav savākti
Dārza iela 38

Ir izmantoti SIA „Saltavots”/SIA „Jumis” asenizācijas pakalpojumi

Gravas iela 1
Nav savākti
Gravas iela 2; 3; 4; 6; 8

Ir izmantoti SIA „Saltavots”/SIA „Jumis” asenizācijas pakalpojumi

Jura Ozola 1; 2; 5; 14; 24; 28; 41; 43

Ir izmantoti SIA „Saltavots”/SIA „Jumis” asenizācijas pakalpojumi

Jura Ozola 4; 10; 12; 16; 20; 26; 27; 33; 35; 37; 39
Nav savākti
Ķiparu iela 1; 5; 7

Ir izmantoti SIA „Saltavots”/SIA „Jumis” asenizācijas pakalpojumi

Lapu iela 1; 5; 8

Ir izmantoti SIA „Saltavots”/SIA „Jumis” asenizācijas pakalpojumi

Lapu iela 4; 9; 12; 13
Nav savākti
Melioratoru iela 1

Ir izmantoti SIA „Saltavots”/SIA „Jumis” asenizācijas pakalpojumi

Melioratoru iela 5
Nav savākti
Nākotne iela 33; 37
Nav savākti
Nākotne iela 35; 39; 41

Ir izmantoti SIA „Saltavots”/SIA „Jumis” asenizācijas pakalpojumi

Ogu iela 3

Ir izmantoti SIA „Saltavots”/SIA „Jumis” asenizācijas pakalpojumi

Ogu iela 5; 9
Nav savākti
Pīpeņu iela 1; 2; 3; 4; 6; 9; 10; 12
Nav savākti
Pureņu iela 1; 5; 7; 11; 12
Nav savākti
Pureņu iela 2; 3; 10

Ir izmantoti SIA „Saltavots”/SIA „Jumis” asenizācijas pakalpojumi

Purva iela 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33
Nav savākti
Pūpolu iela 7; 8A; 9; 11; 13; 14; 16; 18
Nav savākti
Rotas iela1; 5; 9; 13; 30; 33; 37
Nav savākti
Rotas iela 29

Ir izmantoti SIA „Saltavots”/SIA „Jumis” asenizācijas pakalpojumi

Rožu iela 1A; 3E; 5; 5A; 5E; 5F; 6; 7A; 8; 9; 9A; 10; 11; 11A; 13A; 13B; 14; 14A; 15; 16; 18A; 20

Nav savākti
Rožu iela 12; 13; 18; 22

Ir izmantoti SIA „Saltavots”/SIA „Jumis” asenizācijas pakalpojumi

Satiksmes iela 8; 9; 17
Nav savākti

Saules iela 1; 2A; 4; 6B; 6C; 6D; 7; 7A; 8; 9; 9A; 10; 10B; 10C; 11A; 12B; 12C; 13A; 14; 16A; 16B; 18A; 21

Nav savākti
Saules iela 2; 10A; 13; 16; 18

Ir izmantoti SIA „Saltavots”/SIA „Jumis” asenizācijas pakalpojumi

Strēlnieku iela 51
Nav savākti
Tālavas iela 4; 16; 17; 21
Nav savākti
Tilta iela 1; 3; 7; 11; 15
Nav savākti
Tilta iela 2; 5; 6; 9

Ir izmantoti SIA „Saltavots”/SIA „Jumis” asenizācijas pakalpojumi

Vārpas iela 1; 5; 13
Nav savākti
Vārpas iela 2; 6; 9; 10

Ir izmantoti SIA „Saltavots”/SIA „Jumis” asenizācijas pakalpojumi

Viršu iela 1; 20A

Ir izmantoti SIA „Saltavots”/SIA „Jumis” asenizācijas pakalpojumi

Viršu iela 2; 3; 9; 11; 13; 14; 26; 28; 32
Nav savākti
 

Informāciju sagatavoja:
SIA „Saltavots” projektu vadītāja
Silvija Zaharāne, tālrunis 67971729,
e-pasts silvijaza@inbox.lv


© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Apskatīt komentārus

Pasākumi

       Jūlijs 2020