Otrdiena, 27. oktobris
Šodien sveicam: Lilita, Irita, Ita
Laika ziņas: Sigulda +11.4℃, D vējš 5 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+


2014-01-27
Apstiprināts 2014.gada Siguldas novada pašvaldības budžets

2014.gada 27.janvāra Siguldas novada Domes sēdē tika apstiprināts 2014.gada pašvaldības budžets EUR 16 929 836 apmērā, kas sastāv no EUR 16 501 893 ieņēmumu prognozes, EUR 331 541 ietaupījuma no 2013.gada, kā arī aizņēmuma no Valsts Kases EUR 96 402 apmērā. Šogad vēl ieplānots ņemt kredītu no Valsts kases EUR 729 543.
2014.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti EUR 9 934 215 apmērā, bet no nekustamā īpašuma nodokļa – EUR 1 259 062. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 60,2% un nekustamā īpašuma nodoklim – 7,63% pret kopējiem pašu ieņēmumiem.

„Prognozētie nodokļu ieņēmumi 2014.gadā ir par EUR 299 000 lielāki nekā 2013.gadā faktiskie nodokļu ieņēmumi, jo pieaudzis iedzīvotāju skaits, kā arī šī gada sākumā pieaugusi valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga,” skaidro Siguldas novada pašvaldības ekonomiste Anita Strautmane.

Siguldas novada pašvaldība sastādījusi budžetu ar 100% izpildes prognozi no aprēķinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 90% – no aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa.

Lielākie izdevumi 2014.gada budžetā paredzēti izglītībai – EUR 5 518 501 (tai skaitā EUR 2 098 869 pedagogu algu mērķdotācijai). Par Siguldas novada bērnu izglītošanos ārpus novada teritorijas tiks maksāti EUR 280 306.

Kopumā Siguldas novada pašvaldība ekonomiskajā darbībā plāno izlietot EUR 3 246 906, no kuriem daļa paredzēta Siguldas Sporta kompleksa projektēšanai un būvniecībai – EUR 1 908 822, bet Eiropas projektu īstenošanai – EUR 311 301. Savukārt EUR 1 770 960 pašvaldība izlietos novada teritorijas un īpašumu apsaimniekošanai: gājēju/veloceliņu, parku, apstādījumu, dzīvokļu, kapu teritoriju un citu teritoriju kopšanas izdevumiem, tai skaitā ielu apgaismošanai – EUR 196 110, kuros ietilpst apgaismojuma uzturēšana, atjaunošana, remontdarbi, rēķins par patērēto elektroenerģiju un citi izdevumi. Ielu un ceļu remontiem, jauninājumiem, apsaimniekošanai un kopšanai plānots izlietot EUR 467 493.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai tiks tērēti EUR 242 205, sportam un kultūrai – EUR 1 593 275, savukārt sociālajai aizsardzībai – EUR 1 246 136.

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics skaidro, ka pamatprincipi Siguldas novada pašvaldības 2014.gada budžeta plānošanā nav mainījušies – joprojām ir svarīga efektīva Siguldas novada nodokļu maksātāju sarūpētā budžeta izlietošana: uzlabojot Siguldas novada iedzīvotāju dzīves labklājību jebkurā pašvaldības kompetences sfērā; gūstot ienākumus, peļņu no pašvaldības radītajām vērtībām, pakalpojumiem, kas ar šādu mērķi radītas (piemēram, tūrisma produkti, inovatīvi kultūras pasākumi un citas lietas); kā arī novada atpazīstamības, identitātes un zīmola kvalitātes palielināšanā, netieši dodot pienesumu, tai skaitā finansiālu iepriekšminētām lietām.

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs uzsver, ka budžeta plānošana bijusi ļoti sarežģīta, tomēr izdevies panākt kompromisu veicamo darbu realizēšanai un budžeta finansiālajām iespējām.

„Šis gads Siguldas novadam ir nozīmīgs, jo esam oficiālais Rīgas sadarbības partneris Eiropas kultūras galvaspilsētas gadā. Šogad papildu jauniem un unikāliem projektiem pie mums risināsies jau ierastie festivāli un pasākumi – Ziemas festivāls, Vasaras saulgrieži Turaidā, „Kremerata Baltica”, Siguldas Opermūzikas svētki, Dabas koncertzāle un Vienības velobrauciens. Šajā gadā mums būs iespēja Eiropas un pasaules tūristiem parādīt, ka ir vērts iegriezties Siguldā, Siguldas novadā, atstājot šeit savu naudu uzņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuri dod darbu mūsu novadniekiem. Mums ir svarīgi parādīt savas vērtības, kultūru, kultūrvēsturi, – visu to, ko mēs varam piedāvāt tūrisma biznesam gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Šis gads caur esošajiem un inovatīviem pasākumiem, mums pašiem ļaus pārskatīt savas tradīcijas, vērtības, dos impulsu tās izvērtēt, veidojot jaunas, lai tās varētu iedzīvināt nākamajām paaudzēm. Sigulda un Rīga ir uzņēmusies visas Latvijas misiju,” skaidro U.Mitrevics, piebilstot, ka papildu kultūras pasākumiem un apjomīgajam darbam, kas ieguldīts to realizēšanai, Siguldas novada pašvaldība strādās pie infrastruktūras uzlabošanas, Siguldas novada Kulturas centra rekonstrukcijas, izglītības iestāžu sakārtošanas un šajā brīdī nozīmīgākā projekta īstenošanas – Siguldas Sporta kompleksa projektēšanas un būvniecības, kas nenoliedzami radīs „taupības režīmu” pašvaldības budžetā.

Pašvaldības lielākās investīciju prioritātes šajā un tuvākajos gados:
 • Siguldas Sporta kompleksa būvniecība. Tajā plānots izbūvēt slēgtu skrejceliņu, smagatlētikas un fitnesa sektoru, sporta zāli un baseinu, lai radītu iespēju pilnveidot un papildināt unikālās Siguldas novada sporta aktivitātes. Siguldas novada Sporta kompleksa būvniecības projekts ir nozīmīgs Latvijas sporta infrastruktūras attīstības piedāvājums, kas kalpos kā sporta bāze Latvijas sportistiem, kas nes Latvijas vārdu pasaulē, izcīnot olimpiskās medaļas un godalgotas vietas pasaules līmeņa sacensībās, kā arī būs vieta bērnu un jauniešu sporta attīstībai, novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanai. Siguldas novada pašvaldība jau ir izstrādājusi Sporta kompleksa vizualizāciju, biznesa plānu, kā arī veikusi aprēķinus, ka kopumā Siguldas Sporta kompleksa būvniecībai un attīstībai būs nepieciešami aptuveni 5,72 miljoni eiro. Siguldas novada pašvaldība izsludinās iepirkumu par Siguldas Sporta kompleksa projektēšanu un būvniecību, lai jau šajā gadā uzsāktu kompleksa būvniecību un 2015.gadā to atklātu.
 • Investīcijas izglītības iestāžu rekonstrukcijā un izglītības sistēmas modernizācijā, sakārtojot izglītības iestādes, uzlabojot materiāltehnisko bāzi, kā arī tehnoloģisko aprīkojumu. Tuvākajos gados plānota Siguldas Valsts ģimnāzijas un Allažu pamatskolas rekonstrukcija. 2014.gadā tiks uzsākta šo skolu rekonstrukcijas tehnisko projektu izstrāde. Papildus tam novada izglītības iestādēm tiks iegādāti nepieciešamie mācību materiāli, datortehnika un cits aprīkojums, lai modernizētu izglītības metodes un mācību saturs kļūtu vēl kvalitatīvāks.
 • Investīcijas ielu un ceļu rekonstrukcijā un izbūvē. Šajā gadā notiks Zinātnes ielas un Televīzijas ielas no Dārza ielas līdz Līvkalna ielai rekonstrukcijas tehnisko projektu izstrāde. Būvniecība tiks uzsākta brīdī, kad izdosies piesaistīt papildu līdzekļus aizņēmuma veidā no Valsts Kases. Šajā gadā plānots izstrādāt tehniskos projektus arī gājēju ietvju izbūvei Strēlnieku ielā no Gāles ielas līdz Pulkveža Brieža ielai, Jaunatnes ielā no Strēlnieku ielas līdz Pulkveža Brieža ielai, kā arī Nurmižu ceļam līdz Nākotnes ielai. Šajā gadā tiks veikti grantēto ceļu atjaunošanas un sakārtošanas darbi Siguldas novadā, kā arī turpināsiesLaurenču ielas izbūve un teritorijas labiekārtošana. Šogad pašvaldība izbūvēs gājēju ietvi un stāvlaukumu pie bērnudārza „Pasaciņa”, Skolas ielā.
 • Siguldas novada Kultūras centra rekonstrukcija. Šajā gadā tiks izstrādāts rekonstrukcijas tehniskais projekts, lai jau tuvākajos gados novada kultūras piedāvājumu varētu realizēt jaunā vidē – rekonstruētā Siguldas novada Kultūras centrā, kas šobrīd ir morāli novecojis un neiederas Siguldas pilsētvidē.
 

Pārējie plānotie projekti, investīcijas, remontdarbi un infrastruktūras uzlabojumi:

IZGLĪTĪBĀ:
 • Bērnudārza „Pīlādzītis” kapitālā remonta veikšana divās grupās, administrācijas telpās un zālē.
 • Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” jumta seguma remonta un siltināšanas darbu veikšana.
 • Bērnudārzu pedagogu un tehnisko darbinieku atalgojuma palielināšana par 9,5%.
 • Materiāltehniskās bāzes uzlabošana, tehnoloģiju modernizēšana, pedagogu kvalifikācijas paaugstināšana.
 • Ugunsdrošību signalizācijas sistēmas izbūvēšana izglītības iestādēs.
 • Videonovērošanas sistēmas atjaunošana bērnudārzā „Ieviņa”.
 • Dažādu citu nelielu remontdarbu veikšana Siguldas novada izglītības iestādēs.
 • Atbalsta personāla nodrošināšana izglītības iestādēs.


SPORTĀ:

 • Siguldas Sporta skolas sporta zāles grīdas atjaunošana.
 • Sporta pasākumu organizēšana, tai skaitā divu Eiropas čempionātu kamaniņu sportā un Latvijas III Ziemas Olimpiādes organizēšana.
 • Finansējuma nodrošināšana – atbalsts bērnu un jauniešu sporta mācību treniņu procesam un augstu sasniegumu sportam.
 • Finansējuma piešķiršana sporta tērpu iegādei Siguldas novada sportistiem.
 • Finansējuma piešķiršana koncepcijas „Sigulda – Latvijas Ziemas Olimpiskais centrs” izstrādes turpināšanai.
 • Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra telpu iekšdarbu pabeigšana.
 • Teritorijas labiekārtošana un āra trenažieru uzstādīšana Jūdažos.
 • Līdzfinansējuma piešķiršana mototrases izveidošanai Siguldas novadā.
 
KULTŪRĀ:
 • Eiropas kultūras galvaspilsētas pasākumu īstenošana.
 • Starptautisko Siguldas Opermūzikas svētku organizēšana.
 • Materiāli tehniskās bāzes papildināšana, jaunu tautastērpu un mūzikas instrumentu iegāde amatiermākslas kolektīviem un Dziesmu svētku procesa nepārtrauktības nodrošināšana, garantējot mūsu kolektīvu dalību valsts nozīmes pasākumos un starptautiskos konkursos.
 • Ugunsdrošības signalizācijas sistēmu uzstādīšana novada kultūras namos.
 • Iedzīvotāju iniciatīvu atbalstīšana Izglītības un kultūras projektu konkursā, finansējot iedzīvotāju līdzdalības aktivitātes visā novadā.
 • Atbalsta finansējuma piešķiršana krājuma un novadpētniecības fonda digitalizācijai Siguldas novada bibliotēkās.
 • Kultūras darbinieku atalgojuma palielināšana.
 
INFRASTRUKTŪRĀ:
 • Veloceliņa un labiekārtošanas darbu pabeigšana Pulkveža Brieža ielā.
 • Infrastruktūras uzlabošanas darbu veikšana, kā arī ielu un ceļu uzturēšana ziemas un vasaras sezonā Siguldas novada teritorijā.
 • Ceļu planēšana pavasara, vasaras un rudens sezonā, kā arī gājēju un veloceliņu remontdarbi Siguldas novada teritorijā.
 • Sāngrāvju rakšana autoceļiem, grāvju tīrīšana un apauguma noņemšana no ceļu malām.
 • Asfaltbedrīšu remontdarbu veikšana Siguldas novada teritorijā.
 • Jaunu ceļazīmju uzstādīšana Siguldas novada teritorijā.
 • Remontdarbu veikšana pašvaldības brīvajos dzīvokļos.
 • Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana dažādu infrastruktūras projektu veikšanai.
 • Spiedvada izbūvēšana Allažos.
 
SOCIĀLĀ JOMĀ:
 • Ugunsdzēsības sistēmas cauruļvadu un centrālā ūdensvada ievadu sakārtošana Rīgas rajona slimnīcā, kā arī asfalta seguma un kanalizācijas aku sakārtošana Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbības zonā un datortomogrāfa spuldzes nomainīšana.
 • Daudzbērnu ģimeņu atbalsta programmas paplašināšana.
 • Invalīdu nodarbinātības programmas nodrošināšana.
 
ATTĪSTĪBĀ UN TŪRISMĀ:
 • Siguldas novada iedzīvotāju ID karšu projekta saturiska un tehnoloģiska attīstīšana.
 • Siguldas pils radošā kvartāla attīstīšana, kurā ietilpst kompleksā kritiskajā stāvoklī esošo ēku sakārtošana.
 • Uzņēmējdarbības atbalsta punkta attīstīšana.
 • Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes izveidošana.
 • Atbalsta programmas klāsta paplašināšana, stiprinot sadarbību ar uzņēmējiem.
 • Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra labiekārtošana un attīstība.
 • Gaujas nacionālā parka teritorijas kā starptautiskā tūrisma galamērķa veicināšana.
 • Pašvaldības pakalpojumu pieejamības uzlabošana – Pakalpojumu centra darbalaika pagarināšana, juridisko konsultāciju sniegšana pirmdienās, Dzimtsarakstu nodaļas pārcelšana no Rīgas rajona slimnīcas uz Pakalpojumu centru, kā arī e-pakalpojumu ieviešana attālinātai un modernai novadnieku apkalpošanai Siguldas novadā.
 

© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Apskatīt komentārus

Pasākumi