Otrdiena, 27. oktobris
Šodien sveicam: Lilita, Irita, Ita
Laika ziņas: Sigulda +11.5℃, D vējš 5.1 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+


2014-06-05
Pateicība Siguldas Novada svētku organizatoriem un dalībniekiem
Paldies radošās programmas veidotājiem:

Siguldas novada Kultūras centra direktorei Arisai Pastuhovai un kultūras speciālistiem Dacei Plešai un Ilzei Jakubovskai, koncertzāles „Baltais flīģelis” vadītājai Sandrai Zandbergai, Mores pagasta Tautas nama vadītājai Sintijai Laizānei, Allažu pagasta Tautas nama vadītājai Guntai Rudzei, Siguldas pagasta Kultūras nama vadītājai Terēzijai Leimanei, Siguldas novada bibliotēkas direktorei Ligitai Zīvertei, Siguldas ev.lut. baznīcas draudzei, p/a „Siguldas Attīstības aģentūra”, Sporta pārvaldei, Siguldas novada Jaunrades centram, aģentūrai „Eko Media”, SIA „Brīnumskapis” un biedrībai „Zaļā josta”, Indrai Ozoliņai un Ingunai Zirnei, Aleksim Bondaram un Edžum Arumam, kā arī grupai „Golden Rivet”
Paldies visām pašvaldības iestādēm un darbiniekiem, kas iesaistījās Siguldas Novada svētku organizēšanā vai atbalsta pasākumu nodrošināšanā: Siguldas novada Kultūras centra darbiniekiem, Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes darbiniekiem, Pašvaldības policijas darbiniekiem, Juridiskās pārvaldes un Finanšu pārvaldes speciālistiem, kā arī p/a "Siguldas Attīstības agentūra" darbiniekiem.

Pateicamies Svētku laukuma Novada dienas pasākuma „Sasniegumu kaltuves” veidotājiem un dalībniekiem

Siguldas pilsētas sētā: senioru deju kopai „Sniegaroze”, folkloras kopai „Senleja”, Siguldas novada bibliotēkai, eksotisko deju studijai „Soul Sisters Sigulda”, senioru ansambļiem „Melodija” un „Saltavots”, jauktajam korim „Spārni”, sieviešu korim „Teiksma”, senioru deju kolektīvam „Sidrabdancis”, bigbendam „Sigulda”, eksotisko deju grupai „BoseDīna”, Siguldas 1.pamatskolas deju kolektīvam „Purenīte”, viesnīcām „Ezeri” un „Sigulda”, TLMS „Sigulda”, „Avon”, biedrībai „Cerību spārni” un biedrībai „Siguldas Alternatīvā izglītība”.

Siguldas pagasta sētā: pūtēju ansamblim „Sigulda”, jauktajam korim „Sigulda”, senioru deju kopai „Preilene”, līnijdeju grupai „Step by step”, pūtēju orķestrim, konkursa „Sev un saviem draugiem” uzvarētājiem Edgaram Bāliņam, Paulai Proškinai, Katrīnai Ungurai, Elīzai Dombrovskai un Lotei Katrīnai Cērpai, studijai „Flora Plus” un tās vadītājai Anitai Pirogai, Siguldas pagasta Centra bibliotēkas vadītājai Ievai Blauai, Jūdažu bibliotēkas vadītājai Jeļenai Ozoliņai, Gundegai Pētersonei, Jānim Brikmanim, SIA „Furšets”, „Jaunvangas” saimniecei Mārai Baķei, SIA „Anatols”, z/s „Liepuziedi”, „Faberlic” un Maijai Diļevkai, SIA „Priežavots”, SIA „Bračkas”, SIA „LGK”, SIA „Latroze”, Anitai Bedrītei un mācību centram „Bedrītes”, „NK-EKO” (Normundam Killo un Edgaram Blūmiņam), mājas vīni „Zilver”, motosportistam Jānim Kārkliņam ar ģimeni, Vijai Ozolai, Aivaram Ķirķelim, Ligitai Rumbai, Gintai Šķidrovai un Evai Zvaigznei.

Mores pagasta sētā: amatierteātrim „Oga” un vadītājai Ingūnai Millerei, vokālajam ansamblim „Ceriņi” un vadītājai Maijai Ādamsonei, senioru deju kopai „Dāmītes” un vadītājai Spodrai Tutānei, Laumai un Valdim Višķeriem, Ingai Straumei, Intai Kirkilai, Initai Saulītei, Annai Brēmanei, Zentai un Andrim Bitēm, Sandrai, Aigai un Jurim Blāķiem, Anitai Vallei un Tālivaldim Kivleniekam.

Allažu pagasta sētā: bērnu folkloras kopai „Tiptaiņi”, īpaši vadītājai Lienai Teterovskai, vidējās paaudzes tautas deju kolektīvam „Ķimelītis” un jauniešu tautas deju kolektīvam „Ķimenīte”, īpaši vadītājai Aelitai Ziemelei, amatierteātrim „Aka”, īpaši vadītājai Izoldei Pētersonei, sieviešu vokālajam ansamblim „Liepavots”, KKS „Allažu saime” un valdes priekšsēdētājam Ērikam Čoderam, MMK „Allažnieks” medniekiem, Artim Tahtahunovam, Ivaram Kalniņam, Ģirtam Ozoliņam un pārējiem, viesu mājai „Švinkates” un saimniekam Kasparam Ulmim, SIA „Brusons” un Bruno Pētersonam, z/s „Lielgrodes” un Guntai Kurmītei un Aivaram Tabulēvicam, z/s „Pūpoli” un Aigaram Ķillam un Daiga Ķillai, z/s „Brankas” un Fatimai Rudzītei,Allažu pagasta zirgu audzēšanas saimniecībai „Druvas”, Ivetai un Uldim Janelsiņiem,Vijai Vāverei, Alīdai Kalniņai, Gaidai Ābelei, Arnim Ābelem, Aivai Grundmanei, Žannai Parseņenko, Inārai Paeglei, Lidijai Čoderei, Norai Vabelei, Mārim Bērziņam, Aivaram Pavasarim, Edvīnam Rudzim, Artai Neilandei un Aramandai Vanagai.

Tradicionālais Svētku gājiens apliecināja, ka spējam būt kopā gan kopīgu mērķu sasniegšanā, gan radošā un neformālā gaisotnē.

Izsakām pateicību Siguldas novada pašvaldībai, Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm – „Pīlādzītis”, „Ieviņa”, „Ābelīte”, „Saulīte”, „Pasaciņa” un Siguldas Valdorfa bērnudārzam, Siguldas 1.pamatskolai un deju kolektīvam „Purenīte”, kā arī 3.–6.klašu zēnu korim, Siguldas Valsts ģimnāzijai un jauniešu korim, Siguldas pūtēju orķestrim „Sudrabskaņa”, Mākslu skolai „Baltais Flīģelis”, Siguldas pilsētas vidusskolai, Laurenču sākumskolai, Siguldas novada bibliotēkai, Dabas aizsardzības pārvaldei, Siguldas Sporta skolai, Siguldas novada Jaunrades centram, izglītības apmācības grupai „Kastanītis”, jauniešu iniciatīvu centram „Mērķis”, Dienas centram, biedrībai „Cerību spārni”, pensionāru biedrībai „Sigulda”, biedrībai „Saullēkts”, Siguldas novada Kultūras centram un tā amatiermākslas kolektīviem: folkloras kopai „Senleja”, jauktajam korim „Spārni”, sieviešu korim „Teiksma”, dāmu deju kopai „Sniegaroze”, Siguldas Tautas teātrim, senioru deju kolektīvam „Sidrabdancis”, biedrībai „Siguldas Alternatīvā izglītība” un Alīdas Lindes mākslas studijai, DNB bankai, Swedbankai, „Impresso”, biedrībai „Džudo klubs Sigulda”, eksotisko deju studijai „Soul Sisters Sigulda”, veikalam „Puķu Elvis”, kolektīvam „Rimi”, velosipēdu veikalam „Veloriba”, Siguldas piedzīvojumu parkam „Tarzāns”, SIA „Lielā Saulespuķe”, studijai „BoseDīna, SIA „Kristīne RR”, viesnīcai „Pils” un veikalam „Apavi un apģērbi”, Suņu skolai, kafejnīcai „Mr.Biskvīts”, AS „Siguldas Būvmeistars” un veikalam „Gāles nams”, SIA „Jumis”, hokeja klubam „Sigulda”, Allažu pamatskolai, Allažu pagasta Tautas namam un tā amatiermākslas kolektīviem: Allažu vokālajam ansamblim „Liepavots”, Allažu jauniešu deju kolektīvam „Ķimenīte”, Allažu vidējās paaudzes deju kolektīvam „Ķimelītis”, Allažu amatierteātrim „Aka”; Mores pamatskolai, Mores pagasta Tautas namam un tā amatiermākslas kolektīviem: Mores senioru deju kolektīvam „Dāmītes”, Mores amatierteātrim „Oga”, sieviešu vokālajam ansamblim „Ceriņi”; Siguldas pagasta Kultūras namam un tā amatiermākslas kolektīviem: pūtēju orķestrim, jauktajam korim „Sigulda”, dāmu deju kopai „Preilene”, līnijdeju grupai „Step by step”; veikalam „Miltu Bode”, motoklubam „Dzelzs Ērglis”, Siguldas novada motokrosa pārstāvjiem un apsardzes firmai „Taipans”.

Paldies visiem, kas veidoja un piedalījās svētku lielā notikuma „Lidojumā. Check-in”veidošanā:

režisorei Ilzei Jakubovskai, orķestrim „Sudrabskaņa”, Inesei Ērmanei-Peičai un Edvīnam Skrastiņam, SIA „Aerodium” instruktoriem Renāram Vuškānam un Tomam Īvānam, kā arī jaunajiem lidotājiem: Montai Anetei Siliņai, Paulai Luīzei Zavickai, Elzai Osmanei, Titusam Edžum Kalniņam, Svenam Siksnim, Nikam Ermansonam, Svenam Martuļevam, Nikam Širinam un Rūdolfam Daņiļevičam, JIC „Mērķis” jauniešiem, z/s „Ķikši” un SIA „Siguldas mineralūdens”, skaņu ierakstu studijai „Sigulda”, Raimondam Gravelim, Kalvim Kalniņam, Jānim Elstam un kompānijai „NA”, kā arī Egonam Reiteram un „Radio 7”.

Paldies bērnu festivāla „Izlaidums Brīnumskapī”: 

Siguldas programmas veidotājiem: PII „Ābelīte” deju kolektīvam „Ābolītis”, PII „Ieviņa” dziedātājiem, Allažu pamatskolas deju kolektīvam „Avotiņi”, Mores pamatskolas deju kolektīvam „Dzērvenīte”, Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” deju kolektīvam „Sidrabiņš” un vokālajai studijai „Siguldiņa”, PII „Saulīte” deju kolektīvam, Laurenču sākumskolas mūziķiem un dejotājiem, Siguldas 1.pamatskolas deju kolektīvam „Purenīte” un PII „Pīlādzītis” deju kolektīvam.

Novada nerimtīgajā mainībā uz augšu nemainīga vērtība ir cilvēku godaprātam un sirdsapziņai. Paldies jums par to!

Informāciju sagatavoja:
Siguldas novada pašvaldības
Kultūras pārvaldes vadītāja
Jolanta Borīte


© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Kaa
- 2014-06-05 22:13

Turpinājums...
Dziesmas versija galīgi garām, manuprāt.
Iepriekšējo gadu versijas bija krietni piederīgākas un skanīgākas siguldai. Īpaši tā gada dziesma, kad Liene Candy nedziedāja, kad fonogramma skanēja. Bez jokiem tā popiela bija daudz labāka :)
4. DJ uzstāšanās. Nekas nav pret to, bet šoreiz tam vajadzēja, manuprāt, būt pašās beigās nevis pēc gājiena.
5. Aerodium uzstāšanās - ir ok.

Rezumē - Siguldas novada svētku kulminācijas sestdienas uzvedumam ir jābūt kā tradīcijai un šī gada formāts bija vilšanās gan gados vecākiem, gan kultūras baudītājiem.

Uztveriet šo konstruktīvi un bez emoc.

Kaa
- 2014-06-05 22:07

Kritika - šogad diemžēl nepatika Siguldas novada svētku kulminācija.
1. Svētku gājiens - neinteresants.
Ieteikums - šo gājienu rīkot reizi 2 gados vai arī pārvērst tādā kā karnevālā, jo cilvēkiem nav intereses ceļa malā skatīt kā iet kāds ar karogu un parastos apdrukātos T-kreklos.
Nepieciešama atraktivitāte.
2. Noslēgums pilsdrupās - vilšanās.
Katru gadu Siguldas novada svētki tiek gaidīti ar prieku. Ilzes un Co uzvedums parasti sasmīdina, liek priecāties par novadniekiem. Kvalitāte ir parasti augstā līmenī un vakars ir kā baudījums.
3. Zied ievas Siguldā - piedodiet, bet nepatika.

Pasākumi