Piektdiena, 5. jūnijs
Šodien sveicam: Igors, Margots, Ingvars
Laika ziņas: Sigulda +9.6℃, D vējš 0.9 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+


2014-08-04
Vakances Siguldas novada pašvaldībā un pašvaldības iestādēs

Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests aicina darbā divus darbiniekus: sociālo darbinieku/-ci darbam ar ģimeni un bērniem, kā arī sociālo darbinieku/-ci.

Pieteikuma dokumentus līdz 25.augustam lūdzam sūtīt uz e-pastu kristine.freiberga@sigulda.lv vai pasta adresi Zinātnes ielā 7, Siguldas pagasts, Siguldas novads. Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi.
Tālrunis uzziņām 26459154, Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Freiberga.

 

 

Darbs sociālajam darbiniekam/-cei darbam ar ģimeni un bērniem

Prasības pretendentiem:

 • profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā (otrā līmeņa profesionālā izglītība);
 • normatīvo aktu, kas reglamentē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, pārzināšana;
 • prasme sagatavot vēstules un ziņojumus;
 • labas komunikācijas, empātijas, klausīšanās prasmes;
 • prasme strādāt komandā;
 • spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās;
 • darba pieredze sociālajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • latviešu valodas zināšanas C līmeņa 2.pakāpē, krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

Galvenie pienākumi:
 • veikt sociālo darbu ar personu, ģimeni, personu grupām;
 • organizēt un sniegt iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
 • sociālo gadījumu risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
 • strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA) u.c. sistēmām.

Piedāvājam:
 • pilnu darba slodzi;
 • intensīvu un atbildīgu darbu;
 • profesionālās attīstības un pilnveides iespējas;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:
 • motivācijas vēstule;
 • dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV).

***

Darbs sociālajam darbiniekam/-cei uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentiem:

 • profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā (otrā līmeņa profesionālā izglītība);
 • latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī, krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu;
 • prasme sagatavot vēstules un ziņojumus;
 • labas komunikācijas, empātijas, klausīšanās prasmes, spēja spēt ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās;
 • prasme strādāt komandā;
 • vēlama pieredze sociālajā darbā;
 • prasmi strādāt ar sociālās palīdzības pabalstu un pakalpojumu administrēšanas programmu SOPA uzskatīs par priekšrocību.

Galvenie pienākumi:
 • pieņemt klientus un izvērtēt viņu vajadzības pēc sociālās palīdzības un sociālajiem pakalpojumiem;
 • organizēt un sniegt klientam nepieciešamo sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus.
 • veikt sociālā darba, sociālās palīdzības sniegšanas administrēšanu programmā SOPA;
 • veikt klientu apsekošanu dzīvesvietā.

Piedāvājam:
 • pilnu darba slodzi;
 • intensīvu un atbildīgu darbu;
 • profesionālās attīstības un pilnveides iespējas;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:
 • motivācijas vēstule;
 • dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV).


***

Siguldas novada pašvaldība aicina darbā galveno speciālistu nekustamo īpašumu pārvaldīšanā darbam Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Īpašumu nodaļā.

Pieteikuma dokumentus līdz 17.augustam lūdzam sūtīt uz e-pastu kristine.simanovica@sigulda.lv vai pasta adresi Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150. Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi.

Papildu informācija pa tālruni 67800968 (Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja p.i. Inga Zālīte).

Prasības pretendentam:
 • augstākā izglītība būvniecībā;
 • vismaz 2 gadu pieredze līdzīgā amatā būvniecībā;
 • darbam nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana;
 • labas zināšanas lietvedībā un dokumentu noformēšanā;
 • teicamas saskarsmes, runas un rakstu komunikācijas prasmes;
 • spēja uzņemties atbildību, ātri reaģēt problēmsituācijās;
 • uz klientu orientēta, ar iniciatīvu apveltīta personība;
 • valsts valodas zināšanas C līmeņa 2.pakāpē, labas angļu un krievu valodas zināšanas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • prasme strādāt ar datoru (MS Office programmas, MS Project, AutoCad, internets).

Galvenie darba pienākumi:
 • piedalīties īpašumu pārvaldīšanas darbu grafiku plānošanā, sagatavošanā un kontrolēt to izpildi;
 • veikt Iepirkuma komisijas locekļa pienākumus;
 • veidot sadarbību ar nodaļas pārziņā esošo projektu dalībniekiem;
 • uzturēt informācijas bāzi par pašvaldības īpašumiem (ēkas, ceļi, dzīvokļi);
 • veikt saraksti ar institūcijām, sadarbības partneriem, klientiem, sagatavot atbildes iesniegumiem un priekšlikumiem savas kompetences ietvaros;
 • sagatavot nepieciešamās prezentācijas;
 • pārstāvēt Domi īpašumu pārvaldīšanas jautājumos;
 • sagatavot un iesniegt grāmatvedībā pirmdokumentus par nodaļā veiktajiem darbiem;
 • ievērot un kontrolēt Īpašumu nodaļas apritē esošo dokumentu izpildes termiņus;
 • pieņemt apmeklētājus, sniegt atbildes savas kompetences ietvaros;
 • koordinēt Īpašumu nodaļas tehniskā nodrošinājuma strādnieku darba uzdevumus un kontrolēt to izpildi.

Piedāvājam:
 • intensīvu un dinamisku darbu;
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu;

Iesniedzamie dokumenti:
 • motivācijas vēstule;
 • dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV);


***

Siguldas novada pašvaldība aicina darbā Siguldas Sporta skolas direktora vietnieku/-ci novada sporta izglītības metodiķi.

Sporta izglītībai Siguldas novadā ir īpaša nozīme. Siguldas novada pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu mērķtiecīgi audzināt Latvijas nākamos olimpiešus, tādēļ no šī gada 1.septembra Siguldas pilsētas vidusskolā tiks atvērta sporta novirziena 1.s klase. Tuvākajos gados ir plānots atvērt jaunas izglītības programmas Siguldas Sporta skolā. Ir nepieciešams pilnveidot Siguldas novada sporta izglītības metodisko darbu un skolu sporta sacensību organizēšanu.

Pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt līdz 13.augustam uz e-pastu kristine.simanovica@sigulda.lv vai pastu Siguldas novada Domei Pils ielā 16, Sigulda, LV 2150.
Uzziņas pa tālruni 67970207 (Siguldas Sporta skola), 29427341 (Siguldas Sporta skolas direktors).


Prasības pretendentiem:

 • pieredze darbā ar bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes un interešu izglītības un brīvā laika organizēšanu;
 • augstākā izglītība sporta pedagoģijā;
 • vēlama pieredze sporta metodiskā darba organizēšanā un vadīšanā ne mazāk kā 2 gadi;
 • prasme izstrādāt profesionālās ievirzes izglītības programmas un metodiskos materiālus;
 • darbam nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana;
 • prasme strādāt komandā;
 • kreativitāte un iniciatīva;
 • labas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • valsts valodas zināšanas C līmeņa 2.pakāpē un labas angļu, krievu valodas zināšanas;
 • prasme pielietot informācijas tehnoloģijas (Microsoft Office programmas).


Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt Sporta skolas darba metodisko vadību;
 • nodrošināt sporta izglītības metodisko darbu Siguldas novadā, sniegt nepieciešamo atbalstu metodiskajā darbā izglītības iestāžu sporta pedagogiem;
 • pārzināt novada izglītības iestāžu un sporta biedrību, kas īsteno licencētas sporta interešu izglītības programmas, darbību;
 • veikt atbalsta funkcijas (medicīnas pārbaužu, ēdināšanas, sporta aktivitāšu koordinēšana) sporta novirziena klases darbības nodrošināšanai;
 • organizēt skolu sporta pasākumus Siguldas novadā;
 • organizēt Siguldas novada komandu dalību Latvijas Jaunatnes Olimpiādēs un citās bērnu un jauniešu sporta sacensībās.


Piedāvājam:

 • iespēju dot ieguldījumu Siguldas novada sporta izglītības pilnveidošanā;
 • interesantu, radošu un atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas.


***

Siguldas Valsts ģimnāzija meklē franču valodas skolotāju.

 

Siguldas Valsts ģimnāzija aicina darbā franču valodas skolotāju (3.svešvaloda) 10.-12.klasēs uz pilnu darba laiku (1.0 likme).
Interesēties un papildu informācija pa tālruņiem 26553558 un 67976735.


***

Laurenču sākumskola aicina savā pulkā dežuranti/-u apkopēju.

Motivētas pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt līdz 30.augustam uz e-pastu laurencuskola@sigulda.lv vai iesniegt personīgi Laurenču ielā 7, Siguldā. Uzziņas pa tālruni: 67347920.

Ja Jūs vēlaties strādāt Laurenču sākumskolā un kļūt par vienu no mūsu skolas komandas, tad:
Ja Jūs esat: atbildīgs, atvērts, saskarsmē laipns, pozitīvs, enerģisks,
Ja Jums ir:

 • vidējā izglītība;
 • izcilas spējas saskarsmē ar bērniem;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī.

Jums uzticētie darba pienākumi būs:

 • sniegt nepieciešamo informāciju skolēniem un skolas apmeklētājiem;
 • rūpēties par inventāra un aprīkojuma labu stāvokli;
 • veikt telpu uzkopšanas darbus.

Piedāvājam Jums:

 • interesantu, radošu un atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas.


***

Siguldas novada bērnudārzs „Pīlādzītis” aicina darbā mūzikas skolotāju.

CV un motivācijas vēstuli lūdzu sūtīt līdz 20.augustam uz e-pastu zanda.krastina@sigulda.lv. Uzziņas pa tālruni 26311261.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība pedagoģijā un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, kas iegūta augstākajā vai vidējā profesionālajā vai arī vidējā profesionālā izglītība mūzikas nozarē un B programma pedagoģijā 72–80 stundu apjomā;
 • teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes gan ar bērniem, gan pieaugušajiem;
 • prasmes pielietot Karla Orffa izstrādāto metodiku tiks uzskatītas par priekšrocību.

Galvenie pienākumi:

 • īstenot pirmsskolas izglītības programmu;
 • nodrošināt kvalitatīvu muzikāli pedagoģisko procesu;
 • patstāvīgi plānot un organizēt savu un izglītojamo darbu;
 • veidot pozitīvu sadarbības vidi – prast sadarboties ar audzēkņiem, viņu vecākiem, pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem;
 • aktīvi piedalīties iestādes aktivitātēs un pasākumos.

Piedāvājam:

 • interesantu, radošu un atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas.

***
 

Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte” aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju.

CV lūdzam sūtīt līdz 15.augustam uz e-pastu abelite@sigulda.lv vai pastu: Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte” Lakstīgalas ielā 10, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150.
Uzziņas pa tālruņiem 67971210, 22334178.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība pedagoģijā (kvalifikācija vai bakalaura grāds pirmsskolas izglītībā);
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • prasme darbā ar datoru;
 • precizitāte pedagogu dokumentācijas aizpildīšanā.


Galvenie pienākumi:

 • īstenot pirmsskolas izglītības programmu;
 • nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko procesu;
 • patstāvīgi plānot un organizēt savu un izglītojamo darbu;
 • veidot pozitīvu sadarbības vidi, prast sadarboties ar audzēkņu vecākiem un iestādes darbiniekiem.


Piedāvājam:

 • interesantu, radošu un atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas.
 

© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Apskatīt komentārus

Pasākumi

       Jūnijs 2020       
12 345 6 7
89 101112 1314
1516171819 20 21
2223242526 27 28
2930