Ceturtdiena, 29. oktobris
Šodien sveicam: Laimonis, Elvijs, Elva, Elvis, Laimis
Laika ziņas: Sigulda +9.2℃, D vējš 2.6 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+


2014-09-03
PAPILDINĀTS: Vakances Siguldas novada pašvaldībā un pašvaldības iestādēs

Siguldas novada pašvaldība izsludinājusi vakances Izglītības pārvaldē, Sporta pārvaldē un Sociālajā dienestā. Vairākas vakances izsludinātas arī pašvaldības izglītības iestādēs.

Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests aicina darbā Ģimenes atbalsta centra vadītāju:

Prasības pretendentiem:
•    profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā (otrā līmeņa profesionālā izglītība);
•    izpratne par sociālās sfēras normatīvo regulējumu
•    labas komunikācijas un sadarbības prasmes
•    praktiska pieredze darbā ar dažādām sociālajām grupām
•    atbildības sajūta, precizitāte, spēja darboties spriedzes situācijā
•    latviešu valodas zināšanas C līmeņa 2.pakāpē, krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

Galvenie pienākumi:
•    plānot, organizēt un vadīt Ģimenes atbalsta centra uzdevumu un funkciju izpildi
•    veikt sociālo darbu ar personu, ģimeni, personu grupām;
•    organizēt un sniegt iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
•    plānot un organizēt preventīvo darbu, lai novērstu sociālo problēmu rašanos;
•    strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA) u.c. sistēmām;

Iesniedzamie dokumenti:
•    motivācijas vēstule;
•    dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV);

Pieteikšanās termiņš un kārtība:
Pieteikuma dokumentus līdz 16.septembrim lūdzam sūtīt uz e-pastu kristine.freiberga@sigulda.lv vai pasta adresi Zinātnes iela 7, Siguldas pagasts, Siguldas novads. Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi. Tālrunis uzziņām 26459154, Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Freiberga.Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests aicina darbā Sociālo darbinieku/ci

Prasības pretendentiem:
•    profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā (otrā līmeņa profesionālā izglītība);
•    zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu;
•    prasme sagatavot vēstules un ziņojumus;
•    labas komunikācijas, empātijas, klausīšanās prasmes, spēja spēt ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās;
•    prasme strādāt komandā;
•    prasmi strādāt ar sociālās palīdzības pabalstu un pakalpojumu administrēšanas programmu SOPA uzskatīs par priekšrocību.
•    latviešu valodas zināšanas C līmeņa 2.pakāpē, krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

Galvenie pienākumi:

•    pieņemt klientus un izvērtēt viņu vajadzības pēc sociālās palīdzības un sociālajiem pakalpojumiem;
•    organizēt un sniegt klientam nepieciešamo sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus.
•    veikt sociālā darba, sociālās palīdzības sniegšanas administrēšanu programmā SOPA;
•    veikt klientu apsekošanu dzīvesvietā;   

Iesniedzamie dokumenti:
•    motivācijas vēstule;
•    dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV);

Pieteikšanās termiņš un kārtība:
Pieteikuma dokumentus līdz 16.septembrim lūdzam sūtīt uz e-pastu kristine.freiberga@sigulda.lv vai pasta adresi Zinātnes iela 7, Siguldas pagasts, Siguldas novads. Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi.
Tālrunis uzziņām 26459154, Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Freiberga.Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests aicina darbā Sociālo darbinieku/ci darbam ar ģimeni un bērniem


Prasības pretendentiem:
•    profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā (otrā līmeņa profesionālā izglītība);
•    normatīvo aktu, kas reglamentē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, pārzināšana;
•    prasme sagatavot vēstules un ziņojumus;
•    labas komunikācijas, empātijas, klausīšanās prasmes;
•    prasme strādāt komandā;
•    spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās;
•    darba pieredze sociālajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
•    latviešu valodas zināšanas C līmeņa 2.pakāpē, krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

Galvenie pienākumi:
•    veikt sociālo darbu ar personu, ģimeni, personu grupām;
•    organizēt un sniegt iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
•    sociālo gadījumu risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
•    strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA) u.c. sistēmām;

Piedāvājam: 

•     pilnu darba slodzi;
•    intensīvu un atbildīgu darbu;
•    profesionālās attīstības un pilnveides iespējas;
•    stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:
•    motivācijas vēstule;
•    dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV);

Pieteikšanās termiņš un kārtība:
Pieteikuma dokumentus līdz 16.septembrim lūdzam sūtīt uz e-pastu kristine.freiberga@sigulda.lv vai pasta adresi Zinātnes iela 7, Siguldas pagasts, Siguldas novads. Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi.
Tālrunis uzziņām 26459154, Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Freiberga.Siguldas novada pašvaldība aicina darbā Sporta pārvaldes vadītājas vietnieku/-ci


 Prasības pretendentiem:

•    pieredze sporta pasākumu organizēšanā pēdējo trīs gadu laikā;
•    pieredze sporta infrastruktūras objektu apsaimniekošanā;
•    augstākā izglītība sporta nozarē;
•    prasmes mājaslapas administrēšanā un preses relīžu sagatavošanā;
•    darbam nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana;
•    prasme strādāt komandā;
•    kreativitāte un iniciatīva;
•    labas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
•    valsts valodas zināšanas C līmeņa 2.pakāpe un labas angļu, krievu valodas zināšanas;
•    prasme pielietot informācijas tehnoloģijas (Microsoft Office, Power Point u.c.).

Galvenie pienākumi:
•    organizēt Siguldas novada pašvaldības sporta un aktīva dzīvesveida veicināšanas pasākumus, koordinēt citu organizāciju rīkotos sporta pasākumus;
•    nodrošināt ar sporta pasākumu organizēšanu saistītās dokumentācijas sagatavošanu;
•    sastādīt Siguldas novadā notiekošo sporta pasākumu gada un ikmēneša kalendāros plānus;
•    administrēt pašvaldības sporta mājaslapu, nodrošinot tajā aktuālu informāciju;
•    apkopot un sagatavot informāciju (preses relīzes un citus materiālus) par Siguldas novada sporta pasākumiem, sportistu sasniegumiem un citām ar sportu saistītām aktualitātēm;
•    organizēt gadskārtējo pasākumu „Siguldas novada Sporta laureāts”;
•    organizēt Siguldas novada komandas dalībai novada, reģiona un valsts mēroga kompleksajās sportasacensībās un noorganizēt šo komandu dalību tajās;
•    organizēt Sporta pārvaldes pārziņā nodoto sporta laukumu un inventāra uzturēšanu kārtībā un pārraudzīt Siguldas novada pašvaldības iestāžu sporta bāzu uzturēšanu kārtībā.

Piedāvājam:
•    interesantu, radošu un atbildīgu darbu;
•    sociālās garantijas.

Pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt līdz 12.septembrim uz e-pastu kristine.simanovica@sigulda.lv vai pastu Siguldas novada pašvaldībai Pils ielā 16, Sigulda, LV-2150. Uzziņas pa tālruni 28317800 (Sporta pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone).
 Siguldas novada pašvaldība aicina darbā pirmsskolas izglītības iestāžu psihologu Izglītības pārvaldē

Prasības pretendentiem:
•    profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, psihologa kvalifikācija;
•    ne mazāk kā viena gada darba pieredze veikt psiholoģisko izpēti ar standarta izpētes metodēm un konsultēšanu;
•    prasme izmantot dažādas psiholoģiskās izpētes metodes;
•    spēja pieņemt lēmumus;
•    pieredze izpētes rezultātu analizēšanā, interpretācijā un atzinumu sagatavošanā;
•    teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
•    prasme strādāt komandā;
•    augsta atbildības izjūta;
•    psiholoģiskā noturība strādāt sarežģītās situācijās, spēja risināt problēmjautājumus;
•    prasme strādāt ar datoru (MS Office).

Galvenie darba pienākumi:
•    veikt pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu psiholoģisko izpēti (t.sk. novērošana mācību procesā un ārpus tā);
•    konsultēt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus, audzēkņus, viņu vecākus audzēkņa psiholoģisko problēmu gadījumos;
•    sagatavot rakstiskus atzinumus par audzēkņu psiholoģiskās izpētes vai konsultāciju rezultātiem;
•    veikt audzēkņu attīstības dinamikas izpēti.

Piedāvājam:
•    interesantu un atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
•    profesionālās pilnveides un apmācības iespējas;
•    sociālās garantijas.

Pieteikuma vēstules ar CV lūdzam sūtīt līdz 12.septembrim uz e-pastu kristine.simanovica@sigulda.lv vai pa pastu Siguldas novada pašvaldībai Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150. Uzziņas pa tālruni 67970863, Izglītības pārvaldes vadītāja Maija Bruģe.
 

Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis” aicina darbā vadītājas vietnieku/-ci izglītības jomā

Prasības pretendentiem:
    augstākā izglītība pedagoģijā (kvalifikācija vai bakalaura grāds pirmsskolas izglītībā);
    prasme organizēt un strādāt komandā;
    labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
    labas prasmes darbā ar datoru;
    pedagoģiskā darba stāžs vismaz 5 gadi.

Galvenie pienākumi:
    plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
    nodrošināt pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas procesu iestādē;
    izstrādāt metodiskā darba, pedagoģisko pasākumu plānu un atbildēt par to izpildi;
    radīt apstākļus pedagoģisko darbinieku radošai un kvalitatīvai darbībai, atbalstīt jaunradi un tālākizglītību.

Piedāvājam:
    interesantu, radošu un atbildīgu darbu;
    sociālās garantijas.

Pieteikuma vēstules un CV, norādot vēlamo vakanci, lūdzam sūtīt līdz 17.oktobrim uz e-pastu zanda.krastina@sigulda.lv. Uzziņas pa tālruni 26311261.
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis” aicina darbā mūzikas pedagogu/ģi

Prasības pretendentiem:
    augstākā izglītība pedagoģijā un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, kas iegūta augstākajā vai vidējā profesionālajā vai arī vidējā profesionālā izglītība mūzikas nozarē un B programma pedagoģijā 72–80 stundu apjomā;
    teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes gan ar bērniem, gan pieaugušajiem;
    prasmes pielietot Karla Orffa izstrādāto metodiku tiks uzskatītas par priekšrocību.

Galvenie pienākumi:
    īstenot pirmsskolas izglītības programmu;
    nodrošināt kvalitatīvu muzikāli pedagoģisko procesu;
    patstāvīgi plānot un organizēt savu un izglītojamo darbu;
    veidot pozitīvu sadarbības vidi – prast sadarboties ar audzēkņiem, viņu vecākiem, pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem;
    aktīvi piedalīties iestādes aktivitātēs un pasākumos.

Piedāvājam:
    interesantu, radošu un atbildīgu darbu;
    sociālās garantijas.

Pieteikuma vēstules un CV, norādot vēlamo vakanci, lūdzam sūtīt uz e-pastu zanda.krastina@sigulda.lv. Uzziņas pa tālruni 26311261.Laurenču sākumskola aicina savā pulkā sētnieku
Motivētas pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt līdz 10.septembrim uz e-pastu laurencuskola@sigulda.lv vai iesniegt personīgi Laurenču ielā 7, Siguldā. Uzziņas pa tālruni 67347920.
 


Siguldas 1.pamatskola aicina darbā medmāsu uz pusslodzi
Plašāka informācija pie skolas direktora pa tālruni 28708685.
 


Siguldas Valsts ģimnāzija aicina darbā franču valodas skolotāju
(3.svešvaloda) 10.-12. klasēs uz pilnu darba laiku (1.0 likme).
Interesēties un papildu informācija pa tālruņiem 26553558 un 67976735.


© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Apskatīt komentārus

Pasākumi