Sestdiena, 11. jūlijs
Šodien sveicam: Leonora, Svens
Laika ziņas: Sigulda +14.5℃, D vējš 5.8 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+


2014-10-21
Informācija par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadā Siguldas novadā

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” grozījumos, kuri stāsies spēkā ar 2015.gadu, ir ietvertas jaunas likuma normas, kuras pašvaldība ir tiesīga noteikt savos saistošajos noteikumos.
2014.gada 1.oktobra domes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr.19 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā”, kuri nosaka kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība īsteno likumā deleģētās tiesības noteiktos gadījumos piemērot nekustamā īpašuma nodokļa likmi nekustamā īpašuma nodokļa objektiem.

 

 

Tāpat kā iepriekšējos gados noteikts, ka:

  • nekustamā īpašuma nodoklis netiks piemērots dzīvojamo māju palīgēkām, kuras lielākas par 25m2 (izņemot garāžas);
  • likme 3% apmērā no kadastrālās vērtības tiks piemērota par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi;
  • likme 3% apmērā no kadastrālās vērtības tiks piemērota par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša;
  • likme 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības tiks piemērota par inženierbūvēm – laukumiem, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi;
  • atbilstoši izmaiņām Vispārīgajos būvnoteikumos, būvēm, par kuru celšanu ir notikusi sabiedriskā apspriešana, maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums ir pieci gadi. Savukārt pārējām būvēm, tostarp privātmājām, maksimālais būvniecības ilgums, līdz kuram būve ir jānodod ekspluatācijā, ir astoņi gadi. Tad, ja būve šajā laikā kopš būvdarbu uzsākšanas netiek nodota ekspluatācijā, būvatļauju pagarina uz pasūtītāja pieprasīto laiku, ja būvvaldē ir uzrādīta aktuāla kadastrālās uzmērīšanas lieta (inventarizācijas lieta) un ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpildmērījumu plāns. Lai veicinātu pašvaldības administratīvās teritorijas sakārtošanu un pasargātu sabiedrību un vidi no ilgstoša būvniecības procesa, sākot ar 2015.gadu gadījumos, kad būve normatīvajos aktos noteiktajā laikā netiek pabeigta un nodota ekspluatācijā, būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās kadastrālās vērtības (būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības). Pakāpeniski tiks skatītas būves, kuru būvniecībai pirms 2013.gada 1.jūlija ir izsniegta būvatļauja, bet tās derīguma termiņš beidzies līdz 2013.gada 31.decembrim un būves nav nodotas ekspluatācijā, un līdz 2014.gada 31.decembrim būvatļaujas nav atjaunotas, tad tām ar 2015.gada 1.janvāri piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās kadastrālās vērtības (būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības). Savukārt būvēm, kuru būvniecībai pirms 2013.gada 1.jūlija ir izsniegta būvatļauja, bet tās derīguma termiņš beidzies pēc 2013.gada 31.decembra un 12 mēnešu laikā pēc būvatļaujas derīguma termiņa beigām būves nav nodotas ekspluatācijā vai būvatļaujas atjaunotas, ar trīspadsmito mēnesi pēc būvatļaujas derīguma termiņa beigām piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās kadastrālās vērtības;
  • lai dotu iespēju iedzīvotājiem saņemt atvieglojumus saskaņā ar saistošajiem noteikumiem „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”, nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) īrnieki, nomnieki, lietotāji, valdītāji;
  • ņemot vērā, ka likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2015.gadā neparedz piemērot nodokļa pieauguma ierobežojumu 25% apmērā zemei, nekustamā īpašuma nodoklis par zemi tiks aprēķināts 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

Ar nākamā gada 1.janvāri no likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” tiks izslēgts pants, kas līdz šim noteica, ka ar nodokli netiek apliktas saimnieciskās darbības veikšanai paredzētās uzceltās vai rekonstruētās ēkas – vienu gadu, skaitot no nākamā mēneša kopš to nodošanas ekspluatācijā.

Plašāka informācija pieejama pie nodokļu administratores pa e-pastu kristine.berze@sigulda.lv.


© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Pasākumi

       Jūlijs 2020