Pirmdiena, 27. februāris
Šodien sveicam: Līva, Līvija, Andra
Laika ziņas: Sigulda 1°C vējš 4 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Kultūras projektu konkurss

Izsludināta pieteikšanāsSiguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursam

Siguldas novada pašvaldība aicina pieteikties Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursam. Konkursa mērķis ir atbalstīt kultūras pasākumu, kultūrvēsturiskā mantojuma izpētes un popularizēšanas procesu, kultūrizglītības, iespieddarbu un mūzikas ierakstu izdošanas projektus, kuru realizācija notiek Siguldas novadā un kuru rezultāti ir nozīmīgi novada kultūrvides pilnveidošanā un kultūras aktivitāšu veicināšanā. Pieteikumi iesniedzami līdz 16.decembrim.


Konkursā var piedalīties jebkura fiziska persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, vai juridiska persona . Konkursā var piedalīties ar neierobežotu projektu skaitu.

Par 2017.gada Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa prioritātēm noteiktas:

  • Siguldas apkārtnes ainavisko vērtību popularizēšana, radot jaunus kultūras produktus vai tos pilnveidojot;
  • jaunrade Siguldas novada četru gadalaiku popularizēšanai mākslā, mūzikā, literatūrā, skatuves mākslās;
  • Siguldas vēstures notikumu pētniecība un popularizēšana Siguldas 810 gadu norišu veidošanai Siguldas novadā;
  • Siguldas novada kultūrvēsturiskā mantojuma, tai skaitā, sporta un kultūrtūrisma attīstības apzināšana, dokumentēšana un popularizēšana Latvijas simtgades aktivitāšu nodrošināšanai Siguldas novadā;
  • ar valstiskuma veidošanos Latvijā saistītu siguldiešu un siguldiešu dzimtu, personību cildināšana kultūras un mākslas produktos un aktivitātēs;
  • vietējās sabiedrības iesaistīšana kopienu lokālajās iniciatīvās Latvijas simtgades norišu veidošanai Siguldas novadā.

Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir līdz 75% no iesniegtā projekta kopējās budžeta summas. Piešķirtā līdzfinansējuma apmērs nav mazāks par 70 eiro un nav lielāks par 2000 eiro. Ar Latvijas simtgadi saistīto projektu pieteikumus var iesniegt līdzfinansējuma saņemšanai līdz trīs gadu periodam, katrā no realizācijas kārtām paredzot finansējumu līdz 2000 eiro.

Interesenti aicināti iepazīties ar projekta konkursa nolikumu un vērtēšanas kritērijiem, un aizpildīto pieteikuma veidlapuprojekta aprakstu un tāmi iesniegt personīgi Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā tā darba laikā, vai, nosūtot pa pastu Siguldas novada Kultūras pārvaldei Raiņa ielā 3, Siguldā, LV – 2150, kā arī elektroniski uz e-pastu kultura@sigulda.lv līdz 16.decembrim.

15.novembra Kultūras projektu finansēšanas konkursa informatīvā semināra prezentāciju iespējams lejuplādēt šeit.


______________________

Siguldas novada 2016.gada kultūras projektu finansēšanas konkursa rezultāti (21.01.2016)

Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursā tika iesniegti 28 pieteikumi. Par 2016.gada Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa prioritātēm tika  noteiktas:  Siguldas novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un popularizēšanu,  veidojot jaunus kultūras produktus;  jaunrade, akcentējot Siguldas novada četru gadalaiku ainavisko vērtību;  Siguldas novada iedzīvotāju iniciatīvas lokālo apkaimju identitātes un  kopienu aktivitātes veicināšanai, kas ir nozīmīgas saliedētas sabiedrības un Latvijas simtgades norišu veidošanai Siguldas novadā.

Atbalstu finansējumam saņēmuši 13 projekti, kas atbilst Siguldas novadakultūras projektu finansēšanas konkursa nolikuma prasībām un ieguvuši augstāko vērtējumu, par kopējo summu 18775,5 EUR. Ar konkursā atbalstīto projektu realizētājiem Siguldas novada pašvaldība par līdzfinansējuma piešķiršanu slēgs līgumus.

Atbalstītie projekti

Nr.

Projekta nosaukums

Projekta iesniedzējs

Piešķirtais finansējums (EUR)

1.

Muzeju nakts pasākums Mores kauju muzejā 2016

Biedrība „Mores muzejs”

1000

2.

Brīnišķīgo mākslu festivāls

Biedrība „Cerību spārni”

676,5

3.

PAPĪRS&EKSPERIMENTS

SIA “Vietu lietas”

1270

4.

Izdevums „Siguldas gidu stāsti”

Starpnozaru mākslas grupa “SERDE”

2000

5.

Akenstakas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana. 2.kārta

Marika Celma

1779

6.

Šodien pils pieder bērniem! Nauda viduslaikos un mūsdienās

Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts

1380

7.

Upe, upe, Gauja, Gauja

SIA “AGMG”

2000

8.

Siguldas Tornis

Biedrība „LiLī”

2000

9.

Medības

Biedrība „Siguldas Mākslu Serpentīns”

2000

10.

EX – libri ART VOYAGE

Biedrība „Siguldas Mākslu Serpentīns”

1080

11.

Siguldas kultūrvēsture un personības. Itālijas akordi Siguldā.

Raimonda Strode

1410

12.

Satikšanās Mores stāstos 2016

Margita Poriete

980

13.

“Sprīdīša skolas” liepziedu laika radošās darbnīcas “Kalna Vaizuļos”

Rīgas Latviešu biedrība

1200

Apraksts

Biedrība „Siguldas Mākslu Serpentīns” realizēs 2 projektus „Medības” un „EX – libri ART VOYAGE”, kuros  turpinās Siguldas novada kultūrvides pētniecību, pētījumu un to rezultātā tapušus  mākslas produktu tēmas -  medības un vietas, kuras mūsu novadā kopš seniem laikiem iedvesmojušas māksliniekus.

Biedrība „Cerību spārni” jau otro gadu veidos „Brīnišķīgo mākslu festivālu”, kur savas mākslinieciskās prasmes un sasniegumus rādīs cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, un, iesaistot sabiedrību, veidos Mīlestības rozīšu skulptūru.

Šopavasar Muzeju nakts Mores kauju muzejā   „Zaļumballe Morē” papildinās ekspozīciju ar projekta gaitā savāktā Mores pūtēju orķestra vēstures liecībām. Bet morēniešu iniciatīvas grupa Marikas Celmas vadībā turpinās Akenstakas muižas atjaunošanu un vēstures izpēti projektā „Akenstakas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana. 2.kārta”.

Biedrība „LiLī” ar pašvaldības finansējuma atbalstu realizēs 6 profesionālās mākslas izstādes kultūras un mākslas telpā „Siguldas Tornis”. Savukārt, bijušais ūdenstornis Siguldā, Lakstīgalu ielā  projekta „Upe, upe, Gauja, Gauja” laikā pārtaps mulitmediālā mākslas objektā brīvdabas koncertā, kura idejas un mūzikas autors ir siguldietis Artis Gāga, projekta pieteicējs SIA „AGMG”.

Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts realizēs projektu „Šodien pils pieder bērniem! Nauda viduslaikos un mūsdienās” ar interaktīvu vēstījumu jaunākajai paaudzei par naudas lomu viduslaikos un mūsdienās.

Starpnozaru mākslas grupa „SERDE” sērijā „Tradīciju burtnīca” izdos „Siguldas gidu stāstus”, kas būs pētnieces Ievas Vītolas iepriekšējā gada pierakstīto Siguldas novada gidu, ekskursiju vadītāju un tūrisma instruktoru pieredzes stāstu un atmiņu apkopojums.

Rīgas Latviešu biedrība saņēmusi atbalstu projektam „ „Sprīdīša skolas” liepziedu laika radošās darbnīcas „Kalna Vaizuļos”” - programmai ģimenēm ar bērniem tradicionālās lauku sētas un vasaras pilnbrieda dabas izzināšanai, vācot liepziedu tēju, to apdziedot, darinot smaržīgas salmu lelles, spēlējot improvizētu salmu leļļu teātri.

Dantes Aligjēri biedrības Latvijas nodaļa realizēs projektu „Siguldas kultūrvēsture un personības. Itālijas akordi Siguldā.” Itāļu valodas nedēļas pasaulē ietvaros - konferenci par Siguldas kultūrvēsturi un personībām  ar referātiem  „Itāļu operas uzvedumi Siguldas pilsdrupās”, „Latvijas 30. gadu Art Deco interjera pērles Siguldas Rakstnieku pilī”, „Pilsdrupu estētika Gaujas senlejas kultūrainavā”, „Mārtiņa Buclera vertikāle fotogrāfijas vēsturē un Siguldā” un citām.

Margita Poriete realizēs projektu „Satikšanās Mores stāstos 2016”, kas  turpinās uzsākto Siguldas novada domes atbalstītajā projektā „Atcerēties, saprast, veidot nākotni” un  sarīkojumā „Satikšanās Mores stāstos 2013”, veiks vēstures dokumentēšanu, uzklausot teicējus, organizēs noslēguma pasākumu  8.oktobrī Morē  UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma nedēļas ietvaros, veidos digitālu Mores vēstures arhīvu.

SIA „Vietu lietas” projekta „PAPĪRS&EKSPERIMENTS” ietvaros iecerētas piecas eksperimentālas rokas lējuma papīra izgatavošanas meistardarbnīcas, papīra liešanā no koku mizām, ziediem un augiem, zālēdāju mēsliem, vecām grāmatām, nošu papīra, atkritumiem u.c. Projekts noslēgsies ar meistardarbnīcās tapušo darbu izstādi „EXP+Papīrs” papīrmākslas darbnīcā „Viktora vēstules” rudens zelta lapu laikā Siguldā.

PIELIKUMI:

Pasākumi