Pirmdiena, 11. decembris
Šodien sveicam: Voldemārs, Valdemārs, Valdis
Laika ziņas: Sigulda -1.3℃, DA vējš 5.1 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Atskats 2016

 Pārvalde

 • Sigulda atzīta par ceturto mīlētāko pilsētu Latvijā, ierindojoties Latvijas mīlētāko zīmolu topā uzreiz aiz Rīgas, Ventspils un Jūrmalas.
 • Ieviestas jaunas iedzīvotāju ID kartes ar lielāku personalizācijas pakāpi un plašāku pieejamo pakalpojumu klāstu.
 • Siguldas novada pašvaldība lielo novadu grupā ieņēmusi trešo vietu pašvaldību un valsts iestāžu e-vides attīstības līmeni raksturojošajā „Latvijas e-indeksā”.
 • Astoto gadu norisinās akcija „Dāvini ideju Domei” un tradicionālās pašvaldības darbinieku tikšanās ar iedzīvotājiem.
 • Veikts pašvaldības kapitālsabiedrību audits.
 • Siguldas novads saglabājis desmito vietu starp 110 pašvaldībām pēc teritorijas attīstības līmeņa indeksa.
 • Laulību reģistrācijas ceremonijas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem ir bez maksas.
 • Siguldas novadā pieaudzis jaundzimušo skaits – deklarēti 266 mazuļi, jaunos novadniekus ar piemiņas monētu sveic svinīgā pasākumā Esmu dzimis Siguldas novadā”.
 • Pašvaldības e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv ieviesti jauni e-pakalpojumi.
 • Apstiprināta iekšējā audita veikšanas kārtība, pilnveidotas pašvaldības iekšējās kontroles sistēmas.

 Infrastruktūra, vide, investīcijas

 • Norisinās Siguldas Sporta centra būvniecība. 
 • Uzsākta vērienīga Siguldas novada Kultūras centra pārbūve un apkārtnes teritorijas labiekārtošana.
 • Norisinās ēkas Zinātnes ielā 7, kur atrodas Siguldas pagasta Kultūras nams, Siguldas pagasta Centra bibliotēka un vairākas novada pašvaldības struktūrvienības, atjaunošana. 
 • Veikta asfaltseguma rekonstrukcija Dārza ielā no Nītaures līdz Televīzijas ielai. Uzsākta asfaltseguma rekonstrukcija Televīzijas ielā un Līvkalna ielā.
 • Veikts būvdarbu iepirkums un Eiropas struktūrfondu finansējuma pieprasījums Zinātnes ielas asfaltseguma rekonstrukcijai, kas tiks pabeigta līdz 2017.gada beigām.
 • Uzsāktas sarunas ar VAS Latvijas Valsts ceļi” par būvprojekta izstrādi gājēju/velo celiņam gar Vidzemes šoseju no Zinātnes ielas līdz Rūdolfa Blaumaņa ielai, ko pašvaldība izbūvēs par saviem līdzekļiem.
 • Izstrādāts Siguldas pagasta un Peltes ciema ielu, ceļu un ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības plāns.
 • Uzsākta apgaismotas gājēju ietves izbūve Strēlnieku ielā no Pulkveža Brieža ielas līdz Gāles ielai.
 • Veikti asfalta bedrīšu remonti 2742 m2 apjomā, grantēto ielu un ceļu greiderēšana vairāk nekā 220 kilometru garumā un grantēto ielu un ceļu remontdarbi 18 kilometru garumā, notikusi ielu un ceļu apstrāde ar putekļu absorbentu.
 • Pie Laurenču sākumskolas izveidots apļveida kustības krustojums un sabiedriskā transporta pieturvieta, tiks pabeigta automašīnu stāvlaukuma izbūve.
 • Veikta ielu un gājēju pāreju marķēšana, ceļa malu kopšana, grāvju tīrīšana, uzstādītas vai atjaunotas vairāk nekā 70 ceļazīmes.
 • Uzsākta asfaltseguma izbūve grantētās Nākotnes ielas posmā no Tilta ielas līdz Riekstu ielai.
 • Sakārtojot pilsētvidi, veikta katlumājas demontāža Leona Paegles ielā 6A.  
 • Jauns ielu apgaismojums ierīkots divus kilometrus garā posmā Graudu, Strauta, Jasmīnu un Ventas ielā. 
 • Pašvaldība nodrošinājusi līdzfinansējumu daudzdzīvokļu namu infrastruktūras – iebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu – sakārtošanai un dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
 • Veikts būvniecības iepirkums Siguldas pils kompleksa atjaunošanas darbiem un sagatavots pieteikums finansēšanai no Eiropas Savienības struktūrfondiem, kā arī notiek Siguldas Jaunās pils pārbūves un restaurācijas projekta izstrāde.
 • Pabeigts Siguldas slimnīcas saimnieciskā korpusa fasādes remonts, iegādātas jaunas tehnoloģijas slimnīcas Rehabilitācijas nodaļai, uzsākta lifta izbūve poliklīnikā.
 • Veikts remonts pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3 un Sociālo pakalpojumu centrā Rīgas ielā 1.
 • Apstiprināti divi nozīmīgi lokālplānojumi intensīvas attīstības teritorijās – lokālplānojums Ata Kronvalda ielā 7 un piegulošajās teritorijāsparedz gan uzlabot satiksmes infrastruktūru, lai iedzīvotājiem būtu ērtāk pieejams Siguldas Sporta centrs, gan radīt iespēju paplašināt Siguldas pilsētas vidusskolas ēku, paredzot jaunu piebūvi; savukārt lokālplānojums Strēlnieku, Pulkveža Brieža ielas un Vidzemes šosejas krustojuma zonā izstrādāts, lai nodrošinātu vairākas joslas izbraukšanai uz Vidzemes šosejas, tostarp Rīgas virzienā.
 • Pabeigta Siguldas pilsētas kapsētas digitalizācija, atjaunots jumts Siguldas kapličai un Allažu kapličai.
 • Ierīkotas māmiņām ar mazuļiem piemērotas labierīcības Raiņa parkā, visos pašvaldības klientu apkalpošanas centros labierīcībās izvietoti mazuļu pārtinamie galdi.
 • Renovēto daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu īpašniekiem piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi līdz pat 90% apmērā.
 • Pašvaldības aktīvas rīcības rezultātā Siguldas iedzīvotājiem par 7,9% samazināts siltumenerģijas tarifs centralizētajai siltumapgādei no 2017.gada 1.janvāra.

 Tūrisms

 • Siguldas novads ieņem trešo vietu uzņemto ārvalstu viesu tirgus daļā Latvijā aiz Rīgas un Jūrmalas; novadam noteikta straujākā tūrisma nozares izaugsme valstī pēdējo sešu gadu laikā: 46,5%.
 • Uzsākta „Siguldas Restorānu nedēļas” tradīcija.
 • Izveidoti seši jauni pārgājienu un velomaršruti Siguldas novadā un apkaimē.
 • Sadarbībā ar „Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrību” un citām pašvaldībām realizēti Enter Gauja” tūrisma atpazīstamību un eksportu veicinoši projekti.
 • Siguldas novada Tūrisma informācijas centrus apmeklējuši vairāk nekā 55 tūkstoši apmeklētāju. 
 • Siguldas pilsdrupu rekonstrukcija un to pielāgošana tūrisma produktu attīstībai saņēmusi otro vietu Eiropas Padomes ģenerālsekretariāta konkursā.
 • Siguldas Attīstības aģentūra piedalījusies desmit ārvalstu tūrisma izstādēs, popularizējot zīmolu Enter Gauja” un Siguldas novadu kā tūrisma galamērķi.
 • Atjaunota vēsturiskā staļļa ēka Siguldas pils kompleksā, tās pirmajā stāvā atklātas amatnieku darbnīcas.
 • Siguldas novada tūrisma piedāvājuma popularizēšanai uzņemta 31 delegācija.

 Uzņēmējdarbība

 • Sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru Siguldā izveidots reģionālais biznesa inkubators.
 • Pašvaldības Uzņēmējdarbības atbalsta punkts sniedzis 300 konsultāciju ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumos, organizēti vairāki semināri.
 • Popularizēta preču  zīme Radīts S!GULDĀ”, kurai pērn pievienojušies 25 novada uzņēmēji, kopējais dalībnieku skaits – 63 uzņēmumi.
 • Norisinājies pirmais Siguldas novada Uzņēmēju forums.
 • Lai izceltu un novērtētu novada uzņēmējus, jau otro gadu organizēts konkurss Siguldas novada Uzņēmēju gada balva”.
 • Sakārtota ielu tirdzniecība novadā – uzstādīti un uzņēmējiem iznomāti deviņi pilsētvidē iederīgi ielu tirdzniecības kioski – Siguldas pils kompleksā un Svētku laukumā.
 • Lai uzņēmējdarbībā iesaistītu dažādas sabiedrības grupas un sekmētu jaunu darbavietu radīšanu, organizēti divi konkursi – granta konkurss Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” un biznesa ideju konkurss jauniešiem „Radi  S!GULDAI”.
 • Veiktas izmaiņas saistošajos noteikumos Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”, paplašinot un palielinot atbalsta saņemšanas iespējas.

 Kultūra

 • Pašvaldības kultūras iestādēs notikuši vairāk nekā 80 pasākumi, kurus apmeklējuši 14 tūkstoši iedzīvotāju.
 • Kultūras projektu finansēšanas konkursa ietvaros atbalstīti 13 kultūras projekti, kuriem sniegts līdzfinansējums 18 775 eiro apmērā.
 • Atbalstītas un realizētas piecas festivālu programmas – Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki, Skaņu un garšu festivāls, Introvertās mākslas festivāls „Ad Lucem”, vasaras saulgriežu svinības Turaidā un „Sunset Festival” ar starptautiski atpazīstamu mūziķu koncertiem.
 • Koncertzāles „Baltais Flīģelis” organizētās „Muzikālās brokastis” Siguldas Jaunās pils dārzā apmeklējuši vairāk nekā 1200 iedzīvotāji.
 • Novada svētku laikā atjaunota Siguldas Dziesmu un deju svētku tradīcija.
 • Siguldas novadā darbojas 31 amatiermākslas kolektīvs, un dalība tajos iedzīvotājiem ir bez maksas. Pašvaldība atbalstījusi kolektīvu dalību starptautiskos festivālos un konkursos. Papildināta vairāku kolektīvu koncerttērpu bāze.

 Sports, veselība

 • Ar pašvaldības līdzfinansējumu 89 tūkstošu eiro apmērā novadā organizēti 49 sporta pasākumi.
 • Atbalstīta Latvijas, Eiropas un pasaules mēroga sporta pasākumu norise Siguldā.
 • Sniegts atbalsts 64 tūkstošu eiro apmērā Siguldas novada bērnu un jauniešu mācību un treniņu darbam un augsto sasniegumu sporta nodrošināšanai.
 • Iegādāts sporta inventārs novada izglītības iestādēm.
 • Piešķirtas naudas balvas vairāk nekā 52 tūkstošu eiro apmērā Siguldas novada sportistiem par augstiem sasniegumiem sportā.
 • No aprīļa līdz oktobrim iedzīvotājiem nodrošinātas bezmaksas sporta nodarbības.
 • Organizētas divas Siguldas novada Veselības un sporta nedēļas.
 • Atklāts 25.Latvijas Riteņbraucēju Vienības braucienam veltīts vides objekts, uz kura iegravēti teju seši tūkstoši velobrauciena dalībnieku vārdi.
 • Siguldas Sporta skolā atklāta jauna interešu izglītības programma orientēšanās sportā.
 • Mācību gada laikā īstenoti aptuveni 30 Siguldas novada skolu sporta pasākumi.
 • Siguldas pilsētas vidusskolā mācības 1.klasē uzsākusi jau trešā sporta klase.

 Sociālā joma

 • Pašvaldības izdevumi sociālajai palīdzībai 2016.gadā pārsniedza 500 tūkstošus eiro.
 • Pašvaldības sociālo palīdzību saņēma 484 ģimenes, 789 personas.
 • Sociālais dienests regulāri sadarbojies ar novada Bāriņtiesas, Pašvaldības policijas, Valsts policijas, Valsts probācijas dienesta pārstāvjiem, novada izglītības iestāžu sociālajiem pedagogiem un novada nevalstisko organizāciju sociālajiem darbiniekiem.
 • Atbalsta programmā daudzbērnu ģimenēm iesaistījušās 359 novada ģimenes, saņemot vairākus būtiskus pašvaldības nodrošinātus atvieglojumus.
 • Pašvaldības Dienas centra Koordinācijas padomē piedalās gandrīz 20 novada biedrības, lai kopā ar pašvaldību veiksmīgi organizētu nevalstisko organizāciju darbu novadā.
 • Siguldas novadā deklarētajiem vecākiem pieejams vienreizējs pabalsts 320 eiro apmērā par katru jaundzimušo, un tas ir viens no lielākajiem Latvijā.
 • Ar pašvaldības atbalstu darbu uzsācis biedrības Cerību spārni” sociālā atbalsta centrs Cerību māja”.
 • Pašvaldība piešķīrusi vairāk nekā 26 tūkstošus eiro ugunsgrēkā cietušās ēkas Leona Paegles ielā jumta atjaunošanai.

 Drošība

 • Turpinās novada videonovērošanas sistēmas integrācija un pilnveide.
 • Pašvaldības policijai iegādāta jauna automašīna.
 • Sabiedriskā kārtība nodrošināta vairāk nekā 25 publiskos liela mēroga pasākumos.
 • Pārņemtas Glābšanas dienesta funkcijas Gaujas pludmalē, vasarā nodrošinot pastāvīgu glābēju klātbūtni pludmalē.
 • Nepilngadīgo personu likumpārkāpumu profilakses ietvaros Pašvaldības policijas inspektori viesojas novada izglītības iestādēs.
 • Veikta iedzīvotāju aptauja par Pašvaldības policijas darbu; par turpmākajām prioritātēm noteikta sabiedriskās kārtības nodrošināšana, informēšana un intensīvākas patruļas.
 • Pašvaldības policija gājējiem bez atstarotājiem izdalījusi vairāk nekā 1000 atstarojošo vestu.

 Izglītība

 • Pašvaldības finansējums izglītības iestāžu remontiem un labiekārtošanai pārsniedzis 646 tūkstošus eiro.
 • Saskaņā ar Siguldas novada Izglītības nozares attīstības stratēģiju veikta Laurenču sākumskolas paplašināšana – par skolas korpusu 90 skolēnu vajadzībām pārveidota daļa no blakus esošās dienesta viesnīcas ēkas.
 • Apstiprināta Siguldas novada Izglītības nozares attīstības stratēģija 2016.–2020.gadam.
 • Palielināts atalgojums pašvaldības bērnudārzu auklītēm un audzinātājām, bērnudārzu un skolu tehniskajiem darbiniekiem, logopēdiem, kā arī profesionālās ievirzes skolu pedagogiem.
 • Pašvaldība finansējusi sociālo pedagogu Siguldas pilsētas vidusskolā, speciālo pedagogu Mores pamatskolā.
 • Atklāta bērnudārza „Pasaciņa” filiāle. Gadījumos, ja bērnam nav iespējams nodrošināt vietu pašvaldības bērnudārzā no pusotra gada vecuma, pašvaldība līdzfinansē privātā bērnudārza apmeklējumu vai auklīšu apmaksu.
 • Izstrādāti noteikumi, kas paredz iespēju bērnu mācībām 1.klasē reģistrēt elektroniski.
 • Siguldas Valsts ģimnāzija atzīta par ceturto labāko skolu Latvijā lielo skolu kategorijā. Mazo skolu kategorijā Siguldas 1.pamatskola ir 12.vietā valstī, Siguldas pilsētas vidusskola – 54.vietā.
 • Novada maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem nodrošināti atvieglojumi ēdināšanas pakalpojumu apmaksai un profesionālās ievirzes izglītības nodarbību maksai Mākslu skolā un Siguldas Sporta skolā.
 • Pateicoties pašvaldības atbalstam, novada bērniem un jauniešiem pieejami vairāk nekā 100 pulciņi un nodarbības skolās, bērnudārzos, Siguldas novada Jaunrades centrā, Mākslu skolā un Siguldas Sporta skolā.
 • Pašvaldība nodrošina bezmaksas skolēnu autobusus 13 maršrutos.
 • Jau septīto gadu norisinās skolēnu vasaras nodarbinātības projekts, kurā pašvaldība un 39 novada uzņēmēji nodrošinājuši darbavietas 313 skolēniem.
 • Pašvaldība konkursa kārtībā 7000 eiro apmērā atbalstījusi 15 bērnu un jauniešu vasaras nometnes.
 • Organizēts „Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss”, piešķirot finansējumu jauniešu iniciatīvām neformālās izglītības un brīvā laika aktivitātēm, pasākumiem un vides labiekārtošanai.
 • Lai piesaistītu profesionālus pedagogus, pašvaldība uz amata veikšanas laiku nodrošina dzīvesvietu dienesta viesnīcā novadā darbu sākušajiem pedagogiem.
 • Speciālo pirmsskolas izglītības programmu iespējams apgūt Mores pamatskolā un bērnudārzā „Pasaciņa”. Tiek nodrošināts pašvaldības transports uz Rīgu un Mori skolēniem, kuri apgūst speciālās pamatizglītības programmas.

 Mores pagasts

 • Mores pagastā veikts grants un asfaltseguma ceļu remonts un greiderēšana 37 kilometru garumā, izcirsti krūmi un sakoptas ceļmalas.
 • Atjaunots grants segums Dārza, Pļavas un Saules ielā.
 • Iesniegts projekts, lai saņemtu finansējumu pašvaldības iegādātajai ēkai Siguldas ielā 7, kur plānota Mores Amatu mājas attīstība, izveidojot sociālo pakalpojumu centru Mores pagasta iedzīvotājiem.
 • Mores pamatskolā atjaunota un papildināta mācību materiālu tehniskā bāze.
 • Uzsākta Mores pagasta kapsētas digitalizācija.
 • Izveidots Mores kauju piemiņas vietu apraksts latviešu, angļu, krievu un vācu valodā kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanai.
 • Mores kauju piemiņas parkā atklāta piemiņas zīme Mores kauju 1.rotas komandierim, Viestura ordeņa kavalierim un Mores kauju piemiņas parka izveidotājam virsleitnantam Rolandam Kovtuņenko.
 • Mores pagasta Tautas namā uzstādīts mazuļu pārtinamais galdiņš.
 • Atbalstīta jauniešu patriotiskās spēles „Jaunie Rīgas sargi” norise Mores pagastā.
 • Nomainīts jumts pašvaldības noliktavai Siguldas ielā 5.

 Allažu pagasts

 • Allažu pagastā veikts grants un asfaltseguma ceļu remonts un greiderēšana 88 kilometru garumā, izcirsti krūmi un sakoptas ceļmalas.
 • Izstrādāts Allažu pamatskolas ēkas siltināšanas projekts un veikti remontdarbi, bet pirmsskolas izglītības grupā atsevišķa telpa pielāgota virtuves vajadzībām.
 • Pateicoties sadarbībai ar Mākslu skolu „Baltais Flīģelis”, Allažu pamatskolas skolēni var apgūt pūšamo instrumentu spēli.
 • Ierīkots ielu apgaismojums pie sabiedriskā transporta pieturvietām Allažmuižā un Stīveros, kā arī pie Allažu pagasta Tautas nama.
 • Atjaunots Allažu kapličas jumts.
 • Allažu bibliotēkā uzstādīts mazuļu pārtinamais galdiņš.
 • Pašvaldība sadarbojas un atbalsta Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centru.
 • Pašvaldība atbalstījusi nekustamā īpašuma – bijušā Valsts sociālās aprūpes centra Allažu pagasta Stīveros – pārņemšanu pašvaldības īpašumā.Tiek meklēts atbilstošākais juridiskais risinājums, lai ēku apsaimniekošanai konkursa kārtībā piesaistītu privātu apsaimniekotāju.

Pasākumi