Ceturtdiena, 26. novembris
Šodien sveicam: Konrāds, Sebastians
Laika ziņas: Sigulda +5℃, DR vējš 5 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Atskats 2019

Pārvalde

 Sigulda otro gadu atzīta par mīlētāko pilsētu Latvijā.

 Siguldas novada pašvaldība no biedrības “Providus” saņēmusi novērtējumu par komunikāciju ar iedzīvotājiem.

 Siguldas novada pašvaldība saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinību par visaugstāko rezultātu E-indeksā sasniegšanu pašvaldību, reģionālās nozīmes attīstības centru grupā.

 Pašvaldība paziņojusi, ka 2020. gadā tiks ieviestas vairāk nekā 10 iniciatīvas videi draudzīgākā saimniekošanā, atsakoties no plastmasas traukiem publiskos pasākumos, veicinot atkritumu šķirošanu, kā arī uzsākot diskusiju par uguņošanas pārtraukšanu novada teritorijā.

 Vietne “Ar Suni” atzinusi Siguldas novadu par suņiem draudzīgāko novadu 2019. gadā.

 Apstiprināts Siguldas identitāti veidojošais tematiskais plānojums, kura izstrādē piedalījās arī novada iedzīvotāji, ne tikai iesniedzot elektroniskus un mutiskus priekšlikumus, bet arī apmeklējot 25 darba grupu diskusijas. Turpinās plānojuma papildināšana un precizēšana.

 Notiek Siguldas novada Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde.

 Piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi līdz pat 90% apmērā dažādām iedzīvotāju un uzņēmēju grupām.

 Atjaunoto Siguldas novada iedzīvotāja ID karti saņēmuši vairāk nekā 13 400 novadnieku. Priekšrocību projekts darbojas jau astoņus gadus.

 Siguldas novadā deklarējies rekordliels iedzīvotāju skaits – vairāk nekā 19 tūkstoši.

 Pieņemts lēmums ID karšu projekta paplašināšanai, izsniedzot ID kartes arī Krimuldas un Mālpils novadu iedzīvotājiem.

 Siguldas mobilo lietotni lejupielādējuši vairāk nekā 6000 iedzīvotāju un viesu. To lieto trešā daļa novadnieku.

 Pašvaldības e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv pieaug pieteikto e-pakalpojumu skaits, 2019. gadā pašvaldībā saņemti 1143 e-pakalpojumu pieteikumi, kas ir par 60% vairāk nekā 2018. gadā. Kopumā pieejami 28 elektroniski saņemami pakalpojumi.

 Nodrošināta elektroniska pieteikšanās skolēnu nodarbinātības projektam vasaras brīvlaikā.

 Pašvaldībā jau tagad iespējams elektroniski iesniegt būvprojektus Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

 Pašvaldības Pakalpojumu centrā reizi nedēļā pieejami Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pakalpojumi, kā arī iespējams pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumus.

 Pašvaldība līdzfinansējusi auklīšu apmācības, kurās piedalījās astoņas novadnieces.

 Apstiprināts plāns ar rekomendācijām Jūdažu ezera apsaimniekošanai.

 Ar saistošajiem noteikumiem noteikts aizliegums dedzināt zaļos un dārza atkritumus Siguldas novadā.

 Tradicionāli oktobrī norisinājusies akcija “Dāvini ideju domei” un gadskārtējās pašvaldības darbinieku tikšanās ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un jauniešiem.

 Saziņai ar pašvaldību iedzīvotājiem pieejams bezmaksas informatīvais tālrunis 80000388, sociālie tīkli facebook.com, twitter.com un Instagram, kā arī Siguldas mobilā lietotne, tīmekļa vietne www.sigulda.lv un www.tourism.sigulda.lv.

Infrastruktūra, vide, investīcijas

 Novada ielu un ceļu pārbūvē un uzturēšanā investēti pieci miljoni eiro.

 Noslēgusies valsts autoceļa A2 krustojuma pārbūves otrā kārta no Saules līdz Ventas ielai, izbūvējot papildu izbraukšanas joslu, gājēju un velobraucēju infrastruktūru. Krustojumā uzstādīti jauni adaptīvie luksofori.

 Noslēgušies šī gada avārijas seku likvidēšanas darbi Peldu ielā, nostiprinot Gaujas krasta nogāzi un izbūvējot bojātās ielas posmu ar asfalta apakškārtu; uzstādītas norobežojošās aizsargbarjeras. Ielas asfaltseguma virskārta tiks ieklāta 2020. gada pavasarī, kad noslēgsies arī labiekārtošanas darbi. 

 Pēc Siguldas identitāti veidojošā tematiskā plānojuma vadlīnijām izbūvēta Meldru un Doņu iela.

 Ielu seguma atjaunošana veikta Allažu, Rūdolfa Blaumaņa, Mores, Stacijas ielā, kā arī Institūta ielā no Mores ielas līdz autoceļam A2, Pulkveža Brieža ielā no Pūpolu līdz Gāles ielai, kā arī Strēlnieku ielā no Vainagu līdz Rūdolfa Blaumaņa ielai. Asfalta seguma atjaunošana turpinās Oskara Kalpaka un Parka ielā.

 Noslēgusies autoceļa pārbūve posmā no valsts reģionālā autoceļa Inciems–Sigulda– Ķegums (P8) līdz Pelītēm Siguldas pagastā.

 VAS “Latvijas Valsts ceļi” veikusi seguma atjaunošanu autoceļa posmā Jūdaži–Kārtūži un izbūvējusi drošu un regulējamu gājēju pāreju A2 krustojumā ar Nītaures ielu.

 Ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas laikā veikti asfalta bedrīšu remonta darbi dažādās tehnoloģijās, izlietojot vairāk nekā 200 000 eiro.

 Veikta vairāku grantēto ceļu sakārtošana, seguma atjaunošana un apauguma noņemšana. Regulāri veikti grantēto ielu un ceļu seguma greiderēšanas un profilēšanas darbi 2200 kilometru kopgarumā.

 Veikts iepirkums par grantēto ceļu projekta dokumentācijas izstrādi un būvniecību ceļu posmos Rudiņi–Anšpēteri, Lāčplēši–Augšciems un Akenstaka–Rūpnieki–Kalēji. Iepirkums par grantēto ceļu projekta dokumentācijas izstrādi un būvniecību turpinās ceļa posmos A2–Muldas, Rotas–Akseles–Salmiņi, A2–Kundziņi–Muldas.

 Sākta Lauku ielas pārbūves projektēšana. Turpinās Vizbuļu ielas pārbūves projekta dokumentācijas izstrāde. Izstrādāti Helmaņa, Jūdažu un Atbrīvotāju ielas pārbūves projekti.

 Sākta Rūdolfa Blaumaņa ielas gājēju ietves projektēšana.

 Veikti Krimuldas serpentīna ceļa remontdarbi.

 Atjaunots gājēju pāreju marķējums un ielu horizontālais krāsojums.

 Divas reizes veikta ielu un ceļu apstrāde ar putekļu absorbentu.

 Turpinās Siguldas Jaunās pils pārbūves un restaurācijas darbi.

 Veikta Siguldas pils kvartāla iekšpagalma labiekārtošana. Atklāts Siguldas pils paviljons, kur vasarā notiek brīvdabas koncerti.

 Piešķirts līdzfinansējums daudzdzīvokļu un individuālo ēku inženierkomunikāciju pieslēgumu nodrošināšanai un infrastruktūras sakārtošanai 140 000 eiro apmērā.

 Pašvaldība piešķīrusi līdzfinansējumu vairāk nekā 10 000 eiro apmērā pieslēgumam pie ūdens un kanalizācijas centralizētajiem tīkliem četros nekustamajos īpašumos.

 Veikta elektrības gaisvada līniju nomaiņas projektēšana Atbrīvotāju un Vizbuļu ielā, elektropieslēgumu izbūve krustojumā A2, izbūvēts ielu apgaismojums “Pelītēs”. Daudzviet modernizēts ielu apgaismojums, pakāpeniski nomainot ar energoefektīvākiem risinājumiem.

 Atjaunots ielu apgaismojums vairākās vietās Allažu pagastā.

 SIA “Saltavots” ūdensapgādes sistēmas paplašināšanu un pievadu izbūvi veikusi Stacijas un Allažu ielas posmos, Dubura, Strēlnieku, Raunas un Rotas ielā. Ūdensapgādes sistēmas paplašināšana sākta Alauksta ielā. Sadzīves kanalizācijas sistēmas paplašināšana un pievadu izbūve veikta Pulkveža Brieža, Strēlnieku, Raunas, Allažu, Rotas un Leona Paegles ielu posmā.

 SIA “Saltavots” veikusi Allažmuižas ūdens atdzelžošanas ēkas pārbūvi. SIA “Saltavots” turpina maģistrālo ūdensvadu pārņemšanu no SIA “Rehabilitācijas centrs “Krimulda”” Mednieku, Ābeļziedu un Krimuldas ielā.

 SIA “Wesemann–Sigulda” veikusi siltumtrases izbūvi uz jaunbūvējamām mājām Dzērveņu ielas rajonā.

 Veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, lai SIA “Jumis” 2020. gadā varētu uzstādīt preskonteineru Leona Paegles ielā. Tas būs kā pilotprojekts atkritumu savākšanai, autorizējoties ar Siguldas novada iedzīvotāja ID karti.

 2019. gadā Siguldas novadā atkritumus šķiro jau 74% novadnieku, kas ir augsts rādītājs, jo vidēji Latvijā atkritumus šķiro 56% iedzīvotāju.

 Iedzīvotājiem vairāku akciju laikā nodrošināta iespēja bez maksas nodot lielgabarīta un bioloģiski noārdāmos atkritumus.

 Veikti Raiņa parka rotaļu elementu remontdarbi un atjaunošana, iegādāti jauni basketbola grozi. Izveidots gumijas segums bērnu rotaļu laukumā Institūta ielā 3.

 Veikti remontdarbi Siguldas pilsētas kapsētas Jaunajā kapličā, izveidota autobusu pieturvieta pie Siguldas pilsētas kapsētas.

 Allažu pagasta kapsētā veikti labiekārtošanas darbi, no teritorijas izvesti vēsturiski uzkrātie atkritumi.

 Veikti teritorijas labiekārtojuma darbi un ēkas remontdarbi Birzes ielā 4, Allažos.

 Pēc ļaunprātīgas dedzināšanas atjaunota katlumāja Birzes ielā 4, Allažos.

 Izstrādāts interjera projekts ieejas mezglam Allažu pagasta Tautas namā.

 Notiek Alfrēda Kalniņa skvēra labiekārtojuma projektēšana.

 Konkursā “Latvijas Būvniecības gada balva 2018” kultūras centra “Siguldas devons” rekonstrukcija ieguvusi 2. vietu nominācijā “Rekonstrukcija”.

 Siguldas pils kvartāla ēku – muižas koka mājas, dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas – pārbūve ieguvusi atzinību konkursā “Gada labākā būve Latvijā 2018” nominācijā “Pārbūve”.

 Demontēti grausti Augļu ielā un Oskara Kalpaka ielā, Siguldā.

 Izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā un notiek dokumentācijas sagatavošana iepirkuma procedūrai tehniskā projekta izstrādei un būvniecībai Saules ielā 6 grupu mājas un atelpas brīžu pakalpojumam.

Izglītība

 Siguldas Valsts ģimnāzija 2019./2020. mācību gadu sāka jaunās telpās Ata Kronvalda ielā 7, Siguldas pilsētas vidusskola – Krišjāņa Barona ielā 10.

 Siguldas Valsts ģimnāzija Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā Latvijas pilsētu ģimnāziju topā ierindojusies godpilnajā 2. vietā.

 Siguldas novada Jaunrades centrs 2019. gada darbības sezonu sāka Raiņa ielā 3.

 Pašvaldība ģimenēm, kuras deklarētas Siguldas novadā, līdzfinansē ēdināšanas pakalpojumu apmaksu 10% apmērā pašvaldības un privātajos bērnudārzos.

 Pašvaldības bērnudārzos lauzts līgums ar SIA “Baltic Restaurants Latvia”. Līgums noslēgts ar SIA “Vectēvs”. Savukārt par ēdināšanu pašvaldības skolās līgums noslēgts ar SIA “Aniva”.

 Pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu novada jaunajām ģimenēm privātajos bērnudārzos un auklīšu pakalpojuma apmaksai.

 Septiņu gadu laikā pašvaldība, atverot jaunas grupiņas, radījusi papildu vietas vairāk nekā 445 bērniem. 2019. gadā atvērtas divas jaunas grupiņas.

 Siguldas Valsts ģimnāzija uzsākusi mūžizglītības programmu īstenošanu.

 Vasaras nodarbinātības projekta laikā ar darba vietām nodrošināti 375 skolēni – par 25 vairāk nekā 2018. gadā.

 Piešķirts līdzfinansējums projekta “Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanai Laurenču sākumskolā, Siguldas 1. pamatskolā, Mores pamatskolā un projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai Siguldas 1. pamatskolā, Allažu pamatskolā un Siguldas pilsētas vidusskolā, projekta “PuMPuRS” īstenošanai Allažu pamatskolā, Mores pamatskolā un Siguldas pilsētas vidusskolā, vairāku projektu īstenošanai Siguldas novada Jaunrades centrā. Visas skolas īsteno “Latvijas skolas somas” programmu.

 Nodrošinātas bezmaksas peldētapmācības nodarbības novada skolēniem. Siguldas novads ir viens no diviem Latvijā, kur peldētprasmi apgūst visi novada skolu audzēkņi. 

 Nodrošinātas bezmaksas distanču slēpošanas nodarbības novada skolēniem.

 Ar rekordlielu dalībnieku skaitu aizvadīts “Siguldas Robotu kauss 2019”, kurā piedalījās 63 Latvijas skolēnu komandas ar 402 robotiem.

 Siguldas novada Jaunrades centra elektronikas pulciņa dalībnieki ieguva 1. vietu elektronikas pulciņu darbu konkursā.

 Notikusi Siguldas novada “Gada balva izglītībā”, kurā desmit nominācijās par mācību sasniegumiem 2018./2019. mācību gadā tika godināti Siguldas novada izcilākie pedagogi.

 Starptautiskais Zaļais karogs sesto reizi piešķirts Siguldas pirmsskolas izglītības iestādei “Ieviņa”, otro reizi Siguldas 1. pamatskolai, bet Laurenču sākumskolai piešķirts Latvijas Ekoskolas sertifikāts 2019./2020. mācību gadam.

 Allažu pamatskola kļuvusi par “Mammadaba vēstniecību”.

 Mores pamatskolā nodrošināti fizioterapijas pakalpojumi speciālās izglītības skolēniem; papildināts tehnoloģiju klāsts mācību procesā. Teritorijā pie skolas izveidota Sajūtu taka.

 Organizēta jauniešu un deputātu diskusija “Kafija ar politiķiem”.

 Atzīmējot Mākslu skolas “Baltais flīģelis” 60. gadadienu, pašvaldība skolai pasniedza dāvanu – vasarnīcu Šveices ielā 17B, kurā pēc remontdarbiem attīstīties un īstenot jaunas izglītības ieceres.

 Pašvaldība turpina atbalstīt vasaras nometņu organizēšanu bērniem un jauniešiem. 2019. gadā atbalstītas 11 nometnes.

 33 Siguldas novada skolēni ar izcilām sekmēm pirmā mācību gada beigās dāvanā ieguva braucienu ar vučko.

Remontdarbi izglītības iestādēs

 Atklāts Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunais Kvantu korpuss, kurā pašvaldība investējusi 10 miljonus eiro. Sākta blakus esošās ēkas pārbūve.

 Veikta Siguldas 1. pamatskolas pārbūves 2. kārta un materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana. Turpinās 3. kārtas remontdarbi.

 Izstrādāts bērnudārza “Tornīši” teritorijas labiekārtošanas projekts, izbūvētas telpas jaunai grupiņai “Cīrulīši” 19 bērniem.

 Izveidota jauna Mores pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa. Veikti labiekārtošanas darbi rotaļu laukumā.

 Pašvaldības finansējums izglītības iestāžu remontiem un labiekārtošanai, kā arī projektēšanas darbiem pārsniedzis 200 000 eiro.

 Izbūvēta siltumtrase un nodrošināta centrālā apkure vienai Mores pamatskolas ēkai un Mores pagasta pārvaldei.

 Turpinās Mores pamatskolas ēku pārbūves projektēšana.

 Veikti remontdarbi Mores pamatskolas ēkā un Mores pagasta Tautas namā.

 Allažu pamatskolas ēka pieslēgta pagasta centralizētajam ūdensvadam un kanalizācijas tīkliem, kā arī attīrīšanas iekārtām.

 Bērnu rotaļu laukumā pie Allažu pamatskolas izglītības pirmsskolas grupām nomainīts spēļu labirints.

 Izsludināts ideju konkurss satiksmes mierināšanas objektiem pie Siguldas izglītības iestādēm.

Tūrisms

 Par 70% pieaudzis apmeklētāju skaits Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā “Gūtmaņala”. Par 32% pieaudzis apkalpoto tūristu skaits Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā Ausekļa ielā 6.

 2019. gada pirmajos deviņos mēnešos par 13,89% pieaudzis apkalpoto personu skaits novada naktsmītnēs, par 7,53% pieaudzis pavadīto nakšu skaits novada naktsmītnēs.

 Lai iepazīstinātu ar Siguldas novada tūrisma piedāvājumu, uzņemtas vairāk nekā 20 tūrisma operatoru un mediju vizītes.

 Siguldas novads un “Enter Gauja” popularizēti izstādēs Vācijā, Somijā, Lietuvā un Igaunijā. Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs Siguldu popularizēja arī izstādē “Balttour” Latvijā.

 Izveidots elektronisks pastaigu maršruts pa komponista Alfrēda Kalniņa takām Siguldas novadā, atjaunoti tūrisma izdales materiāli latviešu un angļu valodā.

Uzņēmējdarbība

 Siguldas pils kvartālā pašvaldība nodrošinājusi iespēju 17 uzņēmējiem radīt unikālus un vietējai kultūrvidei nozīmīgus pakalpojumus, izveidojot 40 jaunas darba vietas.

 Novada uzņēmējiem piešķirti nekustamā īpašuma atvieglojumi vairāk nekā 55 000 eiro apmērā.

 Uzņēmējiem, kas vēlas attīstīt savu īpašumu vai īstenot būvniecības ieceri, pieejams pašvaldības konsultants projektu virzībai atbilstoši Siguldas novada Teritorijas plānojumam un citiem normatīvajiem aktiem operatīvā termiņā.

 Organizēta otrā “Siguldas uzņēmēju izstāde”.

 Popularizēta preču zīme “Radīts S!guldā”, kuru lieto 79 novada uzņēmēji.

 Pašvaldības organizētā konkursā “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” pašvaldība 8000 eiro apmērā līdzfinansējusi četrus projektus.

 Otro gadu sadarbībā ar “SEB banku” un Pierīgas pašvaldībām tiek organizēta grantu programma “(ie)dvesma”. Tajā piedalījušies 11 novadnieki.

 Uzņēmējdarbības atbalsta punkts sniedzis 200 konsultācijas, organizējis izglītojošus seminārus.

 Organizēts jau ceturtais Siguldas novada uzņēmēju forums.

 Iedzīvotāju balsojumā noteikti desmit mīlētākie novada uzņēmumi.

 Siguldas Biznesa inkubatorā darbojas 24 inkubācijas klienti un 15 pirmsinkubācijas un topošie uzņēmēji.

 Organizēts konkurss “Siguldas novada Uzņēmēju gada balva”.

 ID karšu programmai pievienojušies 25 jauni sadarbības partneri. Kopumā iedzīvotājiem 150 dažādi uzņēmēji Siguldas novadā un tuvākajā apkārtnē piedāvā vairāk nekā 220 dažādus pakalpojumus.

 Izdots informatīvs buklets “Priekšrocības Siguldas novada iedzīvotāju ID karšu īpašniekiem”.

 Skolēnu vasaras nodarbinātības projektā iesaistījušies 46 novada uzņēmumi.

 Gada pirmajos desmit mēnešos Siguldas novadā reģistrēti 87 jaunuzņēmumi.

 Siguldas novada uzņēmēji valsts budžetā veikuši iemaksas vairāk nekā 38 miljonu eiro apmērā.

 Organizēts jauniešu biznesa ideju konkurss “Radi S!guldai”.

 Sadarbībā ar Siguldas pilsētas vidusskolas līderības klasi organizēta pirmā “Pieredzes diena”.

Kultūra

 Ar plašu un daudzveidīgu programmu otro sezonu sācis atjaunotais kultūras centrs “Siguldas devons”. Pirmajā sezonā kultūras centrs pulcējis vairāk nekā 16 000 apmeklētāju.

 Sākta sadarbība ar “Kino Bize” par dokumentālo un neatkarīgo producentu veidoto filmu demonstrēšanu, turpinās sadarbība ar nacionālajiem profesionālajiem teātriem.

 Novadā notikuši vairāk nekā 100 kultūras pasākumi, kas pulcējuši vairāk nekā 150 000 novadnieku un pilsētas viesu.

 Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursā pašvaldības atbalstu 18 700 eiro apmērā ieguvuši 11 projekti.

 Izsludināts kultūras un izklaides pasākumu mērķprogrammas finansēšanas konkurss, kā arī kultūras projektu finansēšanas konkurss.

 Ar pašvaldības atbalstu notikuši XXVII Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki.

 Siguldas Opermūzikas svētku dibinātājs Dainis Kalns saņēmis Kultūras ministrijas Atzinības rakstu par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu Starptautisko Siguldas Opermūzikas svētku izveidošanā un rīkošanā, kā arī nozīmīgu devumu Latvijas kultūrtelpas stiprināšanā un attīstībā.

 Svinīgā ceremonijā “Siguldas novada Gada balva kultūrā” 10 nominācijās par nozīmīgu ieguldījumu kultūras dzīvē godināti kultūras jomas pārstāvji.

 Lai veicinātu pašvaldības un sabiedrības dialogu, organizētas Kultūras konsultatīvās padomes sēdes. Ievēlēta jauna padome.

 Siguldas novadā darbojas 30 amatiermākslas kolektīvi, kuros dalība iedzīvotājiem ir bez maksas. Pašvaldība atbalstījusi kolektīvu darbību starptautiskos festivālos un konkursos.

 Koncertzāles “Baltais flīģelis” organizētās Muzikālās brokastis apmeklējuši vairāk nekā 5000 interesentu.

 Līgo vakarā Siguldas pilsdrupu estrādē organizēta izrāde “Skroderdienas Silmačos”, kas pulcējusi 3000 apmeklētāju.

 Norisinājies ceturtais Šūpoļu festivāls ar vairāk nekā 100 neparastām šūpolēm.

 Siguldā notikusi pavasara un rudens stādu parāde.

 Siguldas novada bibliotēkās reģistrēti vairāk nekā 18 460 apmeklējumi, organizētas 99 izstādes un 60 pasākumi.

 Siguldas pils kvartālā izveidots koncertpiedāvājums Siguldas pils paviljonam.

 Ziemassvētku gaidīšanas laikā Siguldas pils kvartālā ar plašu pasākumu klāstu darbojās Ziemas koncertzāle.

 Pašvaldības speciālisti tikušies ar Latvijas Pasākumu producentu asociācijas pārstāvjiem, lai pārrunātu turpmāko sadarbību.

 Siguldas pilsdrupu estrādē uzstājās poproka māksliniece LP un pašmāju mūziķis Ozols.

 Divas reizes gadā organizēta “Siguldas Restorānu nedēļa”.

 Kultūras centrs “Siguldas devons” un koncertzāle “Baltais flīģelis” īsteno programmu “Latvijas skolas soma”, piedāvājot programmu novada un reģiona skolām.

 Notikuši dažādi kultūras pasākumi un pašmāju amatiermākslas kolektīvu koncerti. Aizvadīti krāšņi Mīlētākās pilsētas svētki, sirsnīgie Allažu pagasta svētki “Ģimene kā ķimene”, tradicionālie Mores pagasta svētki “Satiksimies Morē!”, kā arī atmiņu stāstiem piepildītie Siguldas pagasta svētki.

 Norisinājusies Lego diena “Izzini Latviju!”, pulcējot teju divus tūkstošus apmeklētāju.

 Norisinājās Otrā pasaules kara Mores kauju 75. gadskārtas atceres pasākumi.

Sports un veselība

 Siguldas Sporta centrā novadniekiem ir iespēja apmeklēt turpat 30 dažādas grupu nodarbības. 2019. gadā piedāvātas 172 bezmaksas sporta nodarbības. Visa gada garumā trīs reizes mēnesī nodrošinātas pašvaldības apmaksātas sporta nodarbības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 Siguldas Sporta centrā pieejami sporta diagnostikas pakalpojumi.

 Atbalstīta Latvijas, Eiropas un pasaules mēroga pasākumu norise Siguldā. Kopumā atbalstīti 42 pasākumi, tostarp Pasaules kauss kamaniņu sportā, Eiropas kauss bobslejā un skeletonā, Latvijas riteņbraucēju 29. Vienības brauciens un Retro brauciens, Kalnu divriteņu maratons, 9. Siguldas pusmaratons, FIS Baltijas un Latvijas kauss kalnu slēpošanā, FIS Latvijas čempionāts distanču slēpošanā, Eiropas badmintona U-17 reitinga turnīrs “Yonex Latvia U-17 International” un citi.

 Latvijas čempiona titulu vasaras un ziemas sporta veidos savā vecuma grupā izcīnījuši 66 Siguldas Sporta skolas audzēkņi.

 Mācību gada laikā īstenoti vairāk nekā 100 sporta pasākumi Siguldas novadā.

 Organizētas divas Siguldas novada Veselības un sporta nedēļas, kuru laikā sportiskajās aktivitātēs iesaistījušies aptuveni 2000 novadnieku. Veselības dienās tika veiktas veselības pārbaudes 1750 novadniekiem.

 Noslēgusies projekta “Esi vesels Siguldas novadā!” 1. kārta, kurā norisinājušās 340 bezmaksas nodarbības bērniem un pieaugušajiem, 21 bērnu un jauniešu nometne, 5115 bērnu vingrošanas nodarbības visās Siguldas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs, sešas Veselības un sporta nedēļas un sešas Veselības dienas, kā arī citas aktivitātes.

 Siguldas Sporta centrs divu gadu darbības laikā apmeklētājus uzņēmis vairāk nekā 350 000 reižu.

 Siguldas Sporta centrs kļuvis par vienu no treniņu bāzes vietām pasaules līmeņa sportistiem skeletonā, bobslejā un kamaniņu sportā, uzņemot 74 komandas ar 528 augsta ranga sportistiem renes sporta veidos kopā no 24 pasaules valstīm.

 Veikts skeitrampu remonts Raiņa parkā.

 “S!-Skate” un “S!-Velo” sacensībās piedalījušies gandrīz 800 dalībnieki.

 Ceturto reizi Siguldā rīkots “SkiErg pasaules sprints”.

 Latvijas Jaunatnes VIII olimpiādē novadnieki izcīnīja trīs zelta, divas sudraba un četras bronzas medaļas dažādos sporta veidos.

 Siguldas Valsts ģimnāzijas volejbola komandas jaunākās grupas zēni Pasaules skolu čempionātā pludmales volejbolā Itālijā izcīnīja 2. vietu.

 Latvijas jaunatnes badmintona čempionātā Siguldas badmintona kluba/Siguldas Sporta skolas spēlētāji izcīnījuši vairākas medaļas gan vienspēļu, gan dubultspēļu turnīros.

 Siguldā atklāts pirmais pilna izmēra kroketa laukums Austrumeiropā.

 Siguldas novadā slēpo vairāk nekā tūkstotis skolēnu.

 Martins Dukurs kļuvis par seškārtēju pasaules čempionu skeletonā, kā arī sesto reizi atzīts par Latvijas labāko sportistu.

Sociālā joma

 Pašvaldības izdevumi sociālajai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem novada iedzīvotājiem ir vairāk nekā 780 000 eiro.

 Sociālo palīdzību saņēmušas vairāk nekā 220 ģimenes (personas) no 370 personām ar maznodrošinātas un trūcīgas personas statusu, no kurām 32 ir ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem.

 Novadā deklarētajiem vecākiem pieejams pabalsts 320 eiro apmērā par katru jaundzimušo.

 Mores Amatu mājā ģimenes vai personas ar trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu, personas pensijas vecumā, ģimenes, kurās ir personas ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī ģimenes un personas krīzes situācijā var izmantot dušu, veļasmašīnu un veļas žāvētāju.

 Siguldas slimnīcā novadā deklarētajiem bērniem pieejamas bezmaksas pediatra konsultācijas brīvdienās un nakts stundās akūtos gadījumos.

 Siguldas novada pašvaldība piešķīrusi SIA “Siguldas slimnīca” 70 000 eiro finansējumu vēl viena oftalmologa pakalpojuma nodrošināšanai, fizikālās terapijas ultraīsviļņu iekārtas iegādei un pēc insulta pacientu aprūpes nodaļas atjaunošanai.

 Pašvaldības Dienas centra Koordinācijas padomē piedalās 15 novada biedrības, lai kopā ar pašvaldību organizētu nevalstisko organizāciju darbu novadā.

 Pašvaldība nodrošinājusi līdzfinansējumu nevalstisko organizāciju un dažādu atbalsta un interešu grupu projektu realizācijai.

 Ar sadraudzības pilsētas Štūres (Vācijā) atbalstu nodrošināta zupas virtuve.

Sabiedrība un drošība

 Iespēju pārvietoties bez maksas novada sabiedriskajā transportā, uzrādot ID karti, novadnieki izmantojuši vairāk nekā 150 000 reižu.

 Veikti Gaujas pludmales peldvietas labiekārtošanas darbi, izbūvējot Peldu ielā divas koka laipas, laivu piestātnes un universāla dizaina pārģērbšanās kabīni.

 Gaujas pludmalē 2019. gadā pirmo reizi pacelts Zilais karogs; peldēšanas sezonā kārtību un apmeklētāju drošību uzrauga Pašvaldības policijas kārtībnieki glābēji.

 Pašvaldības atbalstu saņem 338 daudzbērnu ģimenes.

 2019. gadā Siguldas novadā deklarēti 249 jaundzimušie – 121 zēns un 128 meitenes, tādējādi iezīmējot jaundzimušo skaita pieaugumu par turpat 10%.

 Divas reizes gadā svinīgā pasākumā “Esmu dzimis Siguldas novadā” ar īpašu piemiņas medaļu tiek sveikti jaunie novadnieki.

 Pieaudzis noslēgto laulību skaits Siguldas novadā. Siguldas novadā pastāvīgi deklarētie iedzīvotāji var laulāties bez maksas.

 Pašvaldības policija organizējusi bezmaksas velosipēda vadītāja apmācības, un vairāk nekā 140 novadnieku ieguvuši velosipēda vadītāja apliecību.

 Siguldā izvietotas jaunas, Latvijā unikālas informatīvās zīmes “Viens ceļš visiem”, kas nosaka, ka ielā vai tās posmā kājāmgājējam, velosipēdistam un autobraucējam vienlīdzīgi jādala brauktuve.

 Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics ir lūdzis Satiksmes ministrijai un AS “Pasažieru vilciens” izveidot vēl divus ekspresvilciena reisus maršrutā Cēsis–Rīga–Cēsis.

 Pašvaldības policija organizējusi drošības nodarbības novada bērnudārzos un skolās.

 Rūpējoties par novadnieku drošību, uz tilta pār Gauju uzstādīta videonovērošanas kamera ar numuru atpazīšanas tehnoloģiju.

 Jauniešu iniciatīvu centrs “Mērķis” sācis īstenot vairākus projektus novada jauniešiem.

 Gada sākumā lidsabiedrības “airBaltic” lidmašīna “Airbus A220-300” nosaukta Siguldas vārdā.

 Konkursā “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019” 1. vietu ieguvusi daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Institūta ielā 10.

Pasākumi