Otrdiena, 17. septembris
Šodien sveicam: Vera, Vaira, Vairis
Laika ziņas: Sigulda +8.8℃, R vējš 4.3 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Dokumentu projekti

Informācija par saistošo noteikumu projektiem, kas ir izstrādes stadijā – satur dokumentu un paskaidrojumu rakstu.

Projekta paskaidrojumā ietverta informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, administratīvajām procedūrām un konsultācijām ar privātpersonām.

Pievienotie faili

PROJEKTS un PASKAIDROJUMA RAKSTS Grozījums Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā_1.pdf (179.19 KB)
PROJEKTS un PASKAIDROJUMA RAKSTS Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 31.maija saistošajos noteikumos Nr.17 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā.pdf (200.59 KB)
PROJEKTS un PASKAIDROJUMA RAKSTS Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Siguldas novada lauku un ciemu teritorijās.pdf (334.22 KB)
PROJEKTS un PASKAIDROJUMA RAKSTS Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 Siguldas novada pašvaldības nolikums_3.pdf (174.42 KB)
PROJEKTS un PASKAIDROJUMA RAKSTS Kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumi Siguldas novadā.pdf (205.16 KB)
PROJEKTS un PASKAIDROJUMA RAKSTS Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos Nr.32 Siguldas novada pašvaldības aģentūras – Siguldas Attīstības aģentūra – nolikums.pdf (137.12 KB)
PROJEKTS un PASKAIDROJUMA RAKSTS Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā.pdf (327.06 KB)
PROJEKTS un PASKAIDROJUMA RAKSTS Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 Siguldas novada pašvaldības nolikums_2.pdf (168.55 KB)
PROJEKTS un PASKAIDROJUMA RAKSTS Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.26 Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā.pdf (170.59 KB)
PROJEKTS un PASKAIDROJUMA RAKSTS Saistošie noteikumi Par līdzfinansējuma samaksas kārtību interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs.pdf (143.67 KB)
PROJEKTS un PASKAIDROJUMA RAKSTS SNP domes saistošie noteikumi – Kārtība, kādā SNP kompensē braukšanas izdevumus par sab.transp. reģionālās nozīmes maršrutos izmantošanu pamatizgl. un vidējās izgl. iestāžu izglītojamiem.pdf (167.47 KB)
PROJEKTS un PASKAIDROJUMA RAKSTS Par saistošo noteikumu – Par SNP domes 20.04.2005. s.n. Nr.3 Par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksu Siguldas novadā – atzīšanu par spēku zaudējušiem apstiprināšanu.pdf (145.13 KB)
PROJEKTS un PASKAIDROJUMA RAKSTS Par SNP domes 18.04.2007. s.n. Nr.8 Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru_ atzīšanu par spēku zaudējušiem.pdf (130.17 KB)
PROJEKTS un PASKAIDROJUMA RAKSTS Grozījums Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā.pdf (179.26 KB)
PROJEKTS un PASKAIDROJUMA RAKSTS Grozījumi SNP domes 30.11.2017. s.n. Nr.32 Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā.pdf (201.45 KB)
PROJEKTS Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārsaktīšanu.pdf (152.63 KB)
PROJEKTS un PASKAIDROJUMA RAKSTS_Grozījumi Siguldas novada pašvaldība domes 27.04.2016. saistošajos noteikumos Nr.15_Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā.pdf (555.74 KB)
PROJEKTS un PASKAIDROJUMA RAKSTS_Grozījumi SNP domes 12.04.2018. SN Nr.12_Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību SNP PII un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās.pdf (420.86 KB)
PROJEKTS un PASKAIDROJUMA RAKSTS_Grozījums Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta saistošajos noteikumos Nr.24_Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā.pdf (275.47 KB)
PROJEKTS_Pielikums Nr. 1 SNP domes 2019.gada aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr._Par grozījumiem SNP domes 17.01.2019. SN Nr.2_Siguldas novada pašvaldības budžets 2019.gadam prot. Nr., §.pdf (441.74 KB)
PROJEKTS un PASKAIDROJUMA RAKSTS_SNP domes saistošie noteikumi_Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība apmaksā vai kompensē profesionālās pilnveides kursus bērnu uzraudzības aprūpes jomā.pdf (605.65 KB)
PROJEKTS_SNP domes saistošie noteikumi_Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 17.01.2019. saistošajos noteikumos Nr.2_Siguldas novada pašvaldības budžets 2019. gadam.pdf (465.01 KB)
PROJEKTS un PASKAIDROJUMA RAKSTS Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi_Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā.pdf (785.32 KB)
PROJEKTS un PASKAIDROJUMA RAKSTS Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi_ Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu.pdf (153.88 KB)

Pasākumi