Otrdiena, 18. decembris
Šodien sveicam: Kristaps, Kristofers, Krists, Klinta, Kristers
Laika ziņas: Sigulda -5.1℃, D vējš 2 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Publiskie līgumi

Atpakaļ uz Iepirkumi2018. gads


Līguma priekšmets

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Līgums par mēbeļu iegādi, piegādi un uzstādīšanu Kultūras centram SIA "OFFICE SOLUTIONS" 26133 saskaņā ar pievienoto grafiku
Pakalpojuma līgums SIA "RAMEI" 3179,02 saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās par grozījumiem 2017.gada 28.decembra līgumā Nr.2017/1465 A/S "Siguldas būvmeistars" 14.10.2018.
Līgums par videonovērošanas punktu uzstādīšanu SIA "ALTECO" 2779,35 saskaņā ar pievienoto grafiku
Līgums par trasporta pakalpojumiem SIA "Autobusu nomas centrs" 23448,10 saskaņā ar pievienoto grafiku
Līgums par Miera ielas pārbūves būvuzraudzību SIA "JURĒVIČS UN PARTNERI" 10700,00 saskaņā ar pievienoto grafiku
Par līguma Nr. 2016/982 saistību izpildi SIA "MONUM" 1823,72 saskaņā ar pievienoto grafiku
Līgums par LMT pakalpojumu "Atvērtais" SIA "Latvijas Mobilais Telefons" saskaņā ar pievienoto grafiku
Par asfaltbetona seguma virskārtas atjaunošanas remontdarbiem Birztalu ielā, Allažu pagastā, Siguldas novadā SIA "GP Holding" 78043,13 zaudējis spēku
Par asfaltbetona seguma virskārtas atjaunošanas remontdarbiem Lāčplēša ielā (no J. Čakstes ielas līdz Cēsu ielai) Siguldā, Siguldas novadā SIA "GP Holding" 37509,76 zaudējis spēku
Par biroja krēslu iegādi SIA "KATE" 2865,12 2019.07.03
Par Šveices ielas Siguldā, Siguldas novadā, lokālu vietu krasta nostiprinājuma un gājēju celiņa remonta darbiem SIA "Strauteks" 16740,00 saskaņā ar pievienoto grafiku
Par ielu, kas atrodas Siguldā, Siuldas novadā, dabīgā akmens piebruģējuma joslu izveidošanas darbiem SIA "VITI" 11232,00 zaudējis spēku
LMT pakalpojumu līgums SIA "Latvijas Mobilais Telefons" saskaņā ar pievienoto grafiku
Par Allažu pamatskolas vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādi SIA "BŪVDIZAINS" 2500,00 saskaņā ar pievienoto grafiku
Par Sabiedriskās ēkas - pirmsskolas izglītības iestādes vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādi SIA "BŪVDIZAINS" 1375,00 saskaņā ar pievienoto grafiku
Par Siguldas Jaunās pils, Pils ielā 16, Sigulda, tehnisko apsekošanu un konstrukciju atsegšanu A/S "Inspecta Latvia" 9075,00 saskaņā ar pievienoto grafiku
Par konferenču telpas Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, elektroapgādes darbiem SIA "KOWATS" 1144,60 zaudējis spēku
Par PII "Saulīte" vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādi SIA "GP PROJEKTU BIROJS" saskaņā ar pievienoto grafiku
Līgums par projektēšanas darbiem - Siguldas Jaunās pils kompleksa Saimniecības pagalma daļas labiekārtojuma būvprojekta izstrādi SIA "Arhitektes Ināras Caunītes birojs" 4955,00 saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās par grozījumiem Līgumā Nr.2015/548 SIA "FĀZE SIGULDA" 169672,72 saskaņā ar pievienoto grafiku
Līgums par Allažu sabiedriskās ēkas iekštelpu vienkāršota atjaunošanu SIA"REIMIKS" 57030,85 zaudējis spēku
Vienošanās par grozījumiem līgumā A/S "CATA" saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās Nr.3 pakalpojumu līgumam SIA "101" saskaņā ar pievienoto grafiku
Par asfaltbetona seguma virskārtas atjaunošanas remontdarbiem Pulkveža Brieža ielā (no A2 Zinātnes ielas krustojuma līdz aplim) Siguldā, Siguldas novadā SIA "GP Holding" 53207,86 zaudējis spēku
Vienošanās par grozījumiem 2018.gada 2.janvāra līgumā Nr.2018/124 SIA "DIRECT HIT" saskaņā ar pievienoto grafiku
Līgums par pakalpojumu sniegšanu SIA "SPOTTED" 3101,00 saskaņā ar pievienoto grafiku
Par cirsmas NĪ "Kreiļi" izstrādes tiesību iegādi SIA "KAVITA V" 26000,00 saskaņā ar pievienoto grafiku
Par Saules parka, Siguldā, Siguldas novadā, inženiertopogrāfiskā plāna izstrādi SIA "DELTA KOMPĀNIJA" 906,29 zaudējis spēku
Par ēkas Rīgas ielā 1 remonta un modernizācijas darbiem SIA "GDB" 4101,67 saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās Nr. 1 par grozījumiem 2018.gada 02.maija līgumā par sausās strūklakas apkopes remonta darbiem SIA "TTT Pluss" saskaņā ar pievienoto grafiku
Pirkuma līgums par lietotu transporta līdzekli Izsuzu Terquoise SIA "Ceļavējš" -ATP 843,00 saskaņā ar pievienoto grafiku
Par ventilācijas gaisa vadu izolēšanas un iekārtu apkopes darbu veikšanu Institūta ielā 2, Siguldas pag., Siguldas nov. - PII "Saulīte" SIA "GDB" 2444,40 saskaņā ar pievienoto grafiku
Par centrālā ūdensvada remonta darbu veikšanu Šveices ielā 19, Siguldā SIA "WESEMANN" 682,10 saskaņā ar pievienoto grafiku
Par apgaismojuma modernizācijas daarbiem Institūta ielā 2, Siuldā., Siguldas nov., PII "Saulīte" SIA "FĀZE SIGULDA" 4009,04 saskaņā ar pievienoto grafiku
Par būvtehnisko pārbaužu veikšanu un Siguldas Sporta centra būvuzraudzību būvdarbu garantijas laikā SIA "Firma L4" 9720,00 2025.04.06
Par Siguldas 1.pamatskolas I kārtas būvniecības darbu būvuzraudzību SIA "Firma L4" 7350,00 saskaņā ar pievienoto grafiku
Par Siguldas 1.pamatskolas I kārtas būvniecības darbiem A/S "Siguldas Būvmeistars" 143450,32 zaudējis spēku
Vienošanās par grozījumiem 2018.gada 3.jūlija līgumā Nr.2018/892 SIA "PRO-BALTIC" saskaņā ar pievienoto grafiku
Par granulu katlu māju, gāzes jatlu māju un gāzes saimniecību servisa apkalpošanu SIA "TTT Pluss" 37884,00 saskaņā ar pievienoto grafiku
Par Allažu pamatskolas iekštelpu remontu Skolas ielā 5, Allažos, Siguldas novadā SIA "Wood Constractions" 169159,69 zaudējis spēku
Līgums par ēkas Skolas ielā 3 atjaunošanu SIA "Wood Constractions" 116255,91 zaudējis spēku
Vienošanās par grozījumiem 2017. gada 11. maija iepirkuma līgumā Nr. 2017/571 SIA "Arseja" 16499,99 saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās Nr.3 par grozījumiem 2017.gada 10.maija līgumā Nr.2017/531 Par projekta dokumentācijas izstrādi "Doņu ielas pārbūve Siguldā, Siguldas novadā SIA "Geika" zaudējis spēku
Par Akseles tilta pār Mergupi būvdarbu veikšanu SIA "Strauteks" 19216,96 zaudējis spēku
Par Akseles tilta pār Mergupi būvdarbu būvuzraudzību SIA "Assetbox" 3500,00 zaudējis spēku
Siguldas novada Kultūras centra telpu ikdienas uzkopšana un ģenerāltīrīšana SIA "CHS" 28787,32 2019.08.31
Līgums par Miera ielas pārbūvi, Siguldā SIA "GP Holding" 575253,98 2018.11.30
Vienošanās pie 2016.gada 29.augusta līguma Nr.2016/779 un 2016.gada 29.augusta nomas līguma Nr.2016/780 - PII Pasaciņa SIA "VITA mārkets" saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās pie 2016.gada 29.augusta līguma Nr.2016/783 un 2016.gada 29.augusta nomas līguma Nr.2016/784 - PII Ābelīte SIA "VITA mārkets" saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās pie 2016.gada 29.augusta līguma Nr.2016/777 un 2016.gada 29.augusta nomas līguma Nr.2016/778 - PII Pīlādzītis SIA "VITA mārkets" saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās pie 2016.gada 29.augusta līguma Nr.2016/781 un 2016.gada 29.augusta nomas līguma Nr.2016/782 - PII Ieviņa SIA "VITA mārkets" saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās pie 2016.gada 29.augusta līguma Nr.2016/775 un 2016.gada 29.augusta nomas līguma Nr.2016/776 - PII Saulīte SIA "VITA mārkets" saskaņā ar pievienoto grafiku
Par dzīvojamās mājas Slēpotāju ielā 1, Siguldā, pieslēguma būvniecību no centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem SIA "GAVO" 3830,82 saskaņā ar pievienoto grafiku
Par dzīvojamās mājas Strēlnieku ielā 17, Siguldā, pieslēguma būvniecību no centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem SIA "GAVO" 2989,44 saskaņā ar pievienoto grafiku
Līgums par autoceļa 9427 P8-Pelītes pārbūvi Siguldas pagastā SIA "LIMBAŽU CEĻI" 1277777,77 2019.07.01
Pakalpojuma līgums SIA "Chameleon Sounds" 700,00 saskaņā ar pievienoto grafiku
Par kravu pārvadājumiem pa ceļiem ar grants segumu - Sveaskog Baltfor SIA "Sveaskog Baltfor" 2018.09.30
Pārtikas preču iegādes līgums (Rēzeknes gaļas kombināts) SIA "RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS" 2019.07.01
Pārtikas preču iegādes līgums (Futurus Food) SIA "FUTURUS FOOD" 2019.07.01
Par ēkas Lakstīgalas ielā 13, Siguldā, iekšpagalma lietus kanalizācijas izbūves darbu veikšanu SIA "SALTAVOTS" 19247,14 saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās Nr.1 pie pakalpojuma līguma Nr.2018/422 SIA "MA serviss" saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās par grozījumiem 2017.gada 15.augusta līgumā Nr.2017/904 SIA "EVOR.L" saskaņā ar pievienoto grafiku
Par būvprojekta Meldru ielas pārbūve, Siguldā, Siguldas novadā autoruzraudzības veikšanu SIA "Geika" 1250,00 saskaņā ar pievienoto grafiku
Par būvprojekta Doņu ielas pārbūve, Siguldā, Siguldas novadā autoruzraudzības veikšanu SIA "Geika" 1250,00 saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās par grozījumiem Līgumā par Siguldas novada pašvaldības iedzīvotāju identifikācijas karšu sistēmas uzturēšanu un aprīkojuma nomu Nr. 20161122/01 SIA "BMS TEHNOLOĢIJA" saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās par grozījumiem 2018.gada 02.jūlija līgumā Nr.4.3-6.1/2018/953 SIA "GP Holding" saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās par grozījumiem 2018.gada 02.jūlija līgumā Nr.4.3-6.1/2018/952 SIA "GP Holding" saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās par grozījumiem 2018.gada 02.jūlija līgumā Nr.4.3-6.1/2018/954 SIA "GP Holding" saskaņā ar pievienoto grafiku
Pakalpojuma līgums ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Dzintra Kokta 100,00 saskaņā ar pievienoto grafiku
Līgums (Ēkas "Stallis" 2.stāva gala sienas siltināšanas un tehnisko kāpņu uz augšējām laipām uzstādīšanas darbi) SIA "Wood Constractions" 1751,83 2018.09.30
Līgums par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu Kultūras centram SIA "OFFICE SOLUTIONS" 39051,00 zaudējis spēku
Par dzīvojamās mājas Nākotnes ielā 9, Siguldā, pieslēguma būvniecību no centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem SIA "Strauteks" 3036,75 2018.10.15
Līgums par Sociālās aprūpes mājas "Gaismiņas" apkures katlu maiņu ar ūdensvada remontu SIA "TTT Pluss" 23822,38 saskaņā ar pievienoto grafiku
Līgums par datortehnikas un tīkla disku masīva iegādi un piegādi Siguldas novada pašvaldības vajadzībām A/S "CAPITAL" 34392,13 saskaņā ar pievienoto grafiku
LMT pakalpojumu līgums SIA "Latvijas Mobilais Telefons" saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās par 2017.gada 9.februāra pakalpojuma līguma Nr.2018/6 izbeigšanu SIA "PROFART Security" saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās Nr.1 pie 2018.gada 9.februāra pakalpojuma līguma Nr.2018/425 SIAu "PROFART Security" saskaņā ar pievienoto grafiku
Par inženiertīklu pievada vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādi SIA "Resa" 3050,00 saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās Nr.2 par grozījumiem līgumā Nr.2016/751 par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Laurenču sākumskolā SIA "Arseja" saskaņā ar pievienoto grafiku
Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Allažu pamatskolā un Allažu pamatskolas izglītības grupās SIA "MALTA L" 2019.09.01
Vienošanās par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu un ēdināšanas bloka telpu, iekārtu un inventāra nomu Siguldas 1.pamatskolā SIA "Baltic Restaurants Latvia" saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu un ēdināšanas bloka telpu, iekārtu un inventāra nomu Siguldas pilsētas vidusskolā SIA "Baltic Restaurants Latvia" saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu un ēdināšanas bloka telpu, iekārtu un inventāra nomu Siguldas Valsts ģimnāzijā SIA "Baltic Restaurants Latvia" saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās Nr. 1 pie 2016.gada 26.akotobra līgumam SIA "K IDEA" saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās par grozījumiem līgumā Nr.4.3-6.2/2018/1057 A/S "CAPITAL" saskaņā ar pievienoto grafiku
Pirkuma līgums SIA "Arbor Medical Korporācija" 4599,00 saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās Nr.1 pie Līguma Nr.2017/1464 SIA "KB Architecture" saskaņā ar pievienoto grafiku
Pārtikas preču piegādes līgums SIA "LIETAS MD" 1389,00 2019.07.01
Pārtikas preču piegādes līgums SIA "LIETAS MD" 1851,00 2019.07.01
Pārtikas preču piegādes līgums SIA "LIETAS MD" 2210,50 2019.07.01
Pārtikas preču iegādes līgums SIA "LIETAS MD" 3761,50 2019.07.01
Par Jūdažu ezera apsaimniekošanas plāna izstrādi Biedrība "Latvijas Ezeri" 2300,00 2019.03.01
Līgums par nodarbību vadīšanu skolēniem reproduktīvās veselības jautājumos Biedrība "Papardes zieds" 4576,00 saskaņā ar pievienoto grafiku
Līguma Nr.3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/009 grozījumi Nr.5 Centrālā finanšu un līgumu aģentūra saskaņā ar pievienoto grafiku
Līgums par koncertflīģeļa iegādi Kultūras centram UAB "Organum" 60000,00 saskaņā ar pievienoto grafiku
Līgums par transporta pakalpojumiem A/S "CATA" 143000,00 2020.08.24
Līgums par PII "Saulīte" vienkāršoto atjaunošanu SIA "Wood Constractions" 35560,63 zaudējis spēku
Līgums par drukas pakalpojumiem un drukas materiālu piegādi Siguldas novada pašvaldībai un tās iestādēm SIA "S-Print Baltic" 66332,00 zaudējis spēku
Vienošanās pie 2016.gada 7.novembra līguma Nr.2016/1503 un 2016.gada 7.novembra autoruzraudzības līguma Nr.2016/1504 SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca" 18700,00 saskaņā ar pievienoto grafiku
E-mobi kartes līgums A/S "Fitek" saskaņā ar pievienoto grafiku
Autoceļa grants seguma atjaunošana un apaugumu noņemšana autoceļiem:Darbnīca-Stīpnieki-Bulduri 4221; Šķiliņi-Ozolkalns 4229 Allažu pagastā, Siguldas novadā SIA "DGR serviss" 35637,80 saskaņā ar pievienoto grafiku
Līgums par grants seguma atjaunošanu un apauguma noņemšanu SIA "DGR serviss" 129629,60 saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās par grozījumiem 2018.gada 22.augusta līgumā Nr.4.3-6.1/2018/983 A/S "Siguldas Būvmeistars" 2018.12.14
Vienošanās Nr.1 par grozījumiem 2017.gada 28.augusta līgumā Nr.ATD/ST-2017/04-F A/S "CATA" 2019.08.31
Vienošanās Nr.6 par grozījumiem 2016.gada 13.aprīļa līgumā Nr.AD/ST-2016/01/F A/S "CATA" 2019.08.31
Vienošanās Nr.1 par grozījumiem 2018.gada 10.aprīļa līgumā Nr.2018/415 - P.Brieža iela 105 SIA "CMB" saskaņā ar pievienoto grafiku
Pieslēguma līgums - Institūta iela 2, Siguldas pagasts A/S "Sadales tīkls" 1803,00 saskaņā ar pievienoto grafiku
Pieslēguma līgums - Lakstīgalas iela 10, Sigulda A/S "Sadales tīkls" 1803,00 saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās Nr.1 par grozījumiem 2018.gada 02.marta līgumā par nekustamo īpašumu apdrošiināšanu Nr.2018/4074 Apdrošināšanas AS "BALTA" 6202,20 saskaņā ar pievienoto grafiku
Līgums par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēs SIA "Baltic Restaurants Latvia" 2019.08.31
Pakalpojuma līgums SIA "Defender" 2170,00 saskaņā ar pievienoto grafiku
Līgums par asfaltbetona seguma virskārtas atjaunošanas remontdarbiem SIA "GP Holding" 56075,82 saskaņā ar pievienoto grafiku
Līgums par asfaltbetona seguma virskārtas atjaunošanas remontdarbiem SIA "GP Holding" 45757,23 saskaņā ar pievienoto grafiku
Būvuzraudzības līgums SIA "LĪGAIŠI" 29800,00 saskaņā ar pievienoto grafiku
Par grants seguma atjaunošanas un apauguma noņemšanas būvdarbu būvuzraudzību autoceļam: Darbnīca - Stīpnieki - Bulduri 4221, Allažu pag. SIA "Frams" 1700,00 saskaņā ar pievienoto grafiku
Par grants seguma atjaunošanas un apauguma noņemšanas būvdarbu būvuzraudzību autoceļam: Šķiliņi-Ozolkalns 4229, Allažu pag. SIA "Frams" 1600,00 saskaņā ar pievienoto grafiku
Līgums par transportlīdzekļu virsbūves mazgāšanu un salona tīrīšanu SIA Auto SPA Sigulda 9999,00 2019.08.31
Līgums par sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgo apdrošināšanu (KASKO) AAS BALTA 2664,70 saskaņā ar pievienoto grafiku
Līgums par balkona margu pārbūvi Pils ielā 10 SIA "DARINA" 3500,00 zaudējis spēku
Par dzīvojamās mājas Gāles ielā 19A, Siguldā, pieslēguma būvniecību SIA "VITI" 9927,36 2018.10.31
Pakalpojuma līgums SIA "ERGOLAIN DESIGN" 3639,76 saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās pie 2018.gada 24.augusta līguma par nodarbību vadīšanu skolēniem reproduktīvās veselības jautājumos Biedrība "Papardes zieds" saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās pie 2015.gada 17.septembra līguma Nr.2015/686 par ēdināāanas pakalpojumu sniegšanu Siguldas Valsts ģimnāzijā un 2015.gada 1.oktobra nomas līguma Nr.2015/684 par ēdināšanas bloka telpu, iekārtu un inventāra nomu Siguldas Valsts ģimnāzijā SIA "Baltic Restaurants Latvia" saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās Nr.2 par grozījumiem Līgumā Nr.43-6.2/2018/1057 A/S "CAPITAL" saskaņā ar pievienoto grafiku
Par celmu izrakšanas un zemes planēšanas darbu veikšanu SIA "O.K.3" 8118,00 saskaņā ar pievienoto grafiku
Pakalpojuma līgums SIA "FORTE PR" saskaņā ar pievienoto grafiku
LMT pakalpojumu līgums SIA "Latvijas Mobilais Telefons" saskaņā ar pievienoto grafiku
LMT pakalpojumu līgums SIA "Latvijas Mobilais Telefons" saskaņā ar pievienoto grafiku
LMT pakalpojumu līgums SIA "Latvijas Mobilais Telefons" saskaņā ar pievienoto grafiku
LMT pakalpojumu līgums SIA "Latvijas Mobilais Telefons" saskaņā ar pievienoto grafiku
LMT pakalpojumu līgums SIA "Latvijas Mobilais Telefons" saskaņā ar pievienoto grafiku
Pakalpojuma līgums VSIA "Liepājas simfoniskais orķestris" 6600,00 saskaņā ar pievienoto grafiku
Līgums par Siguldas novada pašvaldības vieglo automašīnu un mikroautobu līdz 20 vietām tehnisko apkopi un remontu SIA "AUTO ĪLE UN HERBST" 41000,00 2019.09.14
Automašīnas nomas līgums - VW Caravelle SIA "TRANSPORENT" 35189,64 saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās par grozījumiem 2018.gada 3.aprīļa uzņēmuma līgumā Nr.2018/611 fiziska persona saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās par 2018.gada 1.marta Uzņēmuma līgumā Nr.2018/660 IK "Siguldas Apskats" saskaņā ar pievienoto grafiku
Par remonta darbiem Mores kauju piemiņas parkā "AIVARS-K" SIA 6619,25 zaudējis spēku
Pielikums Nr.1 2362232 - objekta elektroapgādes tehniskie dati, robežakts A/S "Sadales tīkls" saskaņā ar pievienoto grafiku
Pielikums Nr.1 2362459 - objekta elektroapgādes tehniskie dati, robežakts A/S "Sadales tīkls" saskaņā ar pievienoto grafiku
Līgums par LMT pakalpojumu "Atvērtais" SIA "Latvijas Mobilais Telefons" saskaņā ar pievienoto grafiku
Pasūtījuma Līgums Nr. 06/09/2018 SIA "POLIGRĀFIJAS AĢENTŪRA" 4990,00 saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās Nr.3 par grozījumiem 2017.gada 8.februāra līgumā Nr.2017/101 SIA "DGR serviss" saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās par grozījumiem 2015.gada 14.jūlija līgumā Nr.2015/548 SIA "FĀZE SIGULDA" 169672,72 saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās par grozījumiem 2018.gada 6.jūlija līgumā Nr.4.3-6.1/2018/948 SIA "REIMIKS" 75764,89 zaudējis spēku
Iepirkuma līgums par ēdināšanas pakalpojumiem Siguldas novada pašvaldības administrācijas un tās iestāžu vajadzībām Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arseja" 30000,00 2020.03.21
Vienošanās par projekta "Siguldas pludmales pie Gaujas infrastruktūras uzlabošana vides pieejamības veicināšanai" finansēšanas un izpildes kārtību Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās par grozījumiem 2018.gada 4.septembra līgumā Nr.4.3-6.1/2018/1097 SIA "GP Holding" 1252,57 saskaņā ar pievienoto grafiku
Vienošanās par grozījumiem 2018.gada 4.septembra līgumā SIA "GP Holding" 1838,39 saskaņā ar pievienoto grafiku
Par uzkopšanas darbiem Krišjāņa Barona ielā 14-10, Siguldā SIA "CR būve" 1444,35 2018.10.11

Pasākumi