Pirmdiena, 18. jūnijs
Šodien sveicam: Alberts, Madis
Laika ziņas: Sigulda +16.7℃, D vējš 1.7 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Informācija par nomātajiem nekustamajiem īpašumiem

Informācija par nomātajiem īpašumiem

(ievietota saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 18.punktu)

Nekustamā īpašuma adrese un kadastra numurs

Platība un lietošanas mērķis

Iznomātājs un nomas līguma darbības termiņš

Nomas maksas apmērs mēnesī

Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads,
kad.nr.80150023314

2203 m2 (zeme), 1139 m2 (ēka)

Siguldas novada pašvaldības funkciju īstenošana

A/S „CATA” (Reģ.Nr.40003016840)

Nomas līgums noslēgts līdz 2036.gada 30.aprīlim

0,50 eiro/m2 bez PVN par ēku

Gāles iela 27, Sigulda, Siguldas novads,
1) kad.nr.80150040455, no kura nomā tiek nodots stāvlaukums transportlīdzekļu novietošanai;

2) kad.nr.80150040966, no kura tiek nodota nomā telpa nr.40 (ēkā ar kad.nr.80150040501001) ar tiesībām bez maksas lietot ēkā esošās koplietošanas telpas Nr.1, 32, 35, 36, 37, 38, 39. (telpu numuri pēc ēkas inventarizācijas lietas)

71,7 m2 (telpa nr.40);
1302 m2 (koplietošanas stāvlaukuma kopējā platība)

Lai Siguldas Sporta skolas darbinieki un apmeklētāji varētu novietot transportlīdzekļus stāvlaukumā un nokļūt uz Siguldas Sporta skolas telpām

AS „Siguldas Būvmeistars” (Reģ.Nr.40003047821)

Nomas līgums noslēgts līdz 2022.gada 2.janvārim. Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts vai līgums var tikt izbeigts pusēm vienojoties

1) 300 eiro un PVN par telpu nr.40;

2) 20 eiro un PVN par stāvlaukumu.

Nomas maksā iekļauta apsaimniekošanas maksa (izņemot telpas nr.40 uzkopšana un uzturēšana), maksa par apkuri, elektrību, ūdeni un kanalizāciju

Krišjāņa Barona iela 10A, Sigulda, Siguldas novads,
kad.nr.80150022508

0,5 ha (zeme)

Nomas zemes gabals nepieciešams pašvaldībai piederošo ēku (sporta zāle ar kad.nr.80150022508004 un Siguldas Valsts ģimnāzija ar kad.nr.80150022509001) apsaimniekošanai

Ilze Skrodele-Dubrovska

Nomas līgums noslēgts līdz 2020.gada 7.decembrim

6% no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā. No minētās nomas maksas nomnieks ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli atbilstoši iznomātāja nodokļa maksāšanas režīmam un pārskaita valsts budžetā

 

Pasākumi