Sestdiena, 21. oktobris
Šodien sveicam: Urzula, Severīns
Laika ziņas: Sigulda +4.4℃, A vējš 3.3 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Pašvaldību vēlēšanas

Siguldas novada vēlēšanu komisija saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 23.panta otro daļu publicē 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus Siguldas novadā.

Politiskā partija „Reģionu alianse”, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

 1. Uģis Mitrevics
 2. Līga Sausiņa
 3. Dainis Dukurs
 4. Eva Viļķina
 5. Marta Dzintare
 6. Rūdolfs Kalvāns
 7. Jānis Strautmanis
 8. Katrīna Leitāne
 9. Ņina Balode
 10.  Mārtiņš Zīverts
 11.  Ināra Paegle
 12.  Elīna Gruzniņa
 13.  Indra Ozoliņa
 14.  Gundega Pētersone
 15.  Ilze Aizsilniece
 16.  Māris Zviedris
 17.  Sandra Tukiša
 18.  Ivo Alksnis

Politiskā partija „Reģionu alianse”, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

Priekšvēlēšanu programma

KOPIENA

 • Izveidosim paaudžu tikšanās vietu Siguldā, sabiedriskos centrus Morē un Allažos
 • Attīstīsim paaudzes vienojošās tradīcijas
 • Nodrošināsim atlaides novadā deklarētajiem

ĢIMENE

 • Īstenosim programmu “Siguldas novads-ģimenēm draudzīgs”
 • Palielināsim vietas bērnudārzos, līdzfinansēsim bērnu uzraudzību
 • Nodrošināsim atlaides daudzbērnu, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm
 • Atbalstīsim ģimenes ar bērniem/jauniešiem ar īpašām vajadzībām
 • Organizēsim konkursu “Māmiņa.Siguldiete.Uzņēmēja”
 • Brīvlaikos nodrošināsim kvalitatīvu skolēnu brīvā laika pavadīšanu
 • Paplašināsim, veidosim jaunus rotaļu laukumus

SENIORI

 • Renovēsim Siguldas pilsētas un pagasta pensionāru biedrību telpas, izveidosim telpas senioriem Morē un Allažos
 • Atbalstīsim senioru aktivitātes, paplašināsim kultūras pasākumu pieejamību
 • Pilnveidosim senioru sociālo aprūpi
 • Nodrošināsim bezmaksas autobusu maršrutus

JAUNATNE

 • Izveidosim jauniešu centrus Morē, Allažos un Siguldā
 • Atbalstīsim jauniešu iniciatīvas, neformālo izglītību un Jauniešu domes izveidi
 • Iesaistīsim jauniešus uzņēmējdarbībā
 • Izveidosim brīvprātīgā darba sistēmu jauniešu pašizaugsmei
 • Organizēsim vasaras nodarbinātību

ATBALSTS KOPIENAI

VESELĪBA

 • Veicināsim ģimenes ārstu pieejamību
 • Pilnveidosim pacientu aprūpi atveseļošanās periodā
 • Attīstīsim slimnīcu – pakalpojumus/pieejamību, piesaistīsim jaunos mediķus
 • Nodrošināsim medpunktus Allažos un Morē Organizēsim Veselības un sporta nedēļas

PALĪDZĪBA

 • Nodrošināsim atbalstu iedzīvotājiem krīzes situācijās
 • Palielināsim sociālos pakalpojumus/pieejamību
 • Izveidosim sociālo pakalpojumu centru Morē
 • Iesaistīsim sabiedrību, draudzes, uzņēmējus un NVO sociālajā atbalstā
 • Līdzfinansēsim ēdināšanu daudzbērnu, maznodrošināto, trūcīgo ģimeņu bērniem
 • Izveidosim grupu māju cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem
 • Attīstīsim sociālos pakalpojumus Stīveros
 • Pilnveidosim sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem ar invaliditāti, to nodarbinātību

DROŠĪBA

 • Nodrošināsim diennakts policijas patruļas novadā
 • Palielināsim drošību izglītības iestādēs, policijas sadarbību ar skolām
 • Modernizēsim videonovērošanu
 • Nodrošināsim bezmaksas velosipēdistu apmācību
 • Pilnveidosim glābšanu Gaujas peldvietā
 • Atbalstīsim jaunsargu kustību

KOPIENAS ATTĪSTĪBA

IZGLĪTĪBA

 • Modernizēsim/rekonstruēsim novada skolas
 • Paplašināsim Mākslu skolas piedāvājumu
 • Veicināsim izglītības tehnoloģiju izmantošanu
 • Pilnveidosim karjeras izglītību skolās, pilnveidosim interešu izglītību
 • Nodrošināsim konkurētspējīgu atalgojumu izglītības iestādēs
 • Sadarbosimies ar skolēnu vecākiem

DARBS

 • Līdzdarbosimies dzīvojamā fonda palielināšanā, jaunu darbavietu radīšanā
 • Atbalstīsim uzņēmējus ar nodokļu atlaidēm un līdzfinansējumu infrastruktūrai
 • Atbalstīsim industriālo teritoriju attīstību
 • Popularizēsim uzņēmējus ar zīmolu “Radīts Siguldā”
 • Attīstīsim biznesa ideju konkursus

KULTŪRA

 • Īstenosim daudzveidīgu kultūras piedāvājumu atjaunotajā Kultūras centrā
 • Izveidosim mūsdienīgu bibliotēku ar lasītavu, attīstīsim pagastu bibliotēkas
 • Pils kompleksā attīstīsim radošo kvartālu
 • Izveidosim novadpētniecības muzeju
 • Atbalstīsim amatiermākslas kolektīvus un iedzīvotāju iniciatīvas
 • Piesaistīsim unikālus kultūras pasākumus
 • Pilnveidosim koncertzāles „Baltais Flīģelis” darbu
 • Attīstīsim pagastiem raksturīgo kultūras aktivitātes

SPORTS

 • Pilnveidosim sporta infrastruktūru
 • Izveidosim jaunas programmas Sporta skolā un fiziskās attīstības programmu bērniem
 • Nodrošināsim bezmaksas sporta nodarbības
 • Papildināsim skolu sporta inventāru
 • Nodrošināsim sporta infrastruktūru cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem
 • Izveidosim slidotavu un kalna divriteņu nobraucienu trasi
 • Atbalstīsim skolēnus, sportistus un sporta organizācijas
 • Atbalstīsim sporta sacensību norisi

KOPIENAS TELPA

VIDE

 • Īstenosim vienotu novada telpiskās plānošanas koncepciju
 • Atjaunosim parkus, koku stādījumus, labiekārtosim pilsētvidi
 • Atbalstīsim kultūrvēsturisko ēku atjaunošanu
 • Pilnveidosim atkritumu apsaimniekošanu
 • Sakopsim degradētās un latvāņu invadētās teritorijas
 • Izveidosim kolumbāriju, rekonstruēsim Allažu kapliču
 • Pilnveidosim Allažu dabas takas

CEĻŠ

 • Realizēsim ielu/ceļu atjaunošanas plānu
 • Plānveidīgi mainīsim grantēto ielu segumu uz asfaltsegumu/bruģi
 • Rekonstruēsim intensīvās satiksmes grants ceļus
 • Izbūvēsim gājēju/velo celiņus
 • Līdzfinansēsim daudzdzīvokļu namu infrastruktūras izbūvi
 • Izbūvēsim jaunu apgaismojuma un lietusūdens sistēmu

PAŠPĀRVALDE

 • Veicināsim iedzīvotāju dalību pašvaldības darbā
 • Pilnveidosim pašvaldības pakalpojumus
 • Piesaistīsim finanšu līdzekļus novada attīstībai

 

Zaļo un zemnieku savienība

 1. Jānis Zilvers
 2. Normunds Lauskis
 3. Aivars Jakobsons
 4. Reinis Ādamsons
 5. Ēriks Čoders
 6. Inese Zagorska
 7. Māris Malcenieks
 8. Armands Nikolajevs
 9. Santa Mince
 10.  Ainars Vāgners
 11.  Anatolijs Kitins
 12.  Ilze Vētra
 13.  Anete Ance Bērze
 14.  Artūrs Ābolinš
 15.  Artūrs Kirkils
 16.  Ingrīda Vāvere
 17.  Jānis Skutelis

Zaļo un zemnieku savienība

Priekšvēlēšanu programma

IEDZĪVOTĀJU LABKLĀJĪBA SIGULDAS NOVADĀ – MŪSU PRIORITĀTE!

ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBAS MĒRĶI

 • izglītota, materiāli un sociāli nodrošināta sabiedrība;
 • stipras, pārtikušas un veselīgas ģimenes;
 • aizsargāta daba, zaļa un nepiesārņota apkārtējā vide;
 • saglabāts un sakopts kultūras mantojums;
 • pilsētas un novada attīstības plāns un stratēģija 20 – 50 gadu periodam!

To panāks mūsu komandu, kura:

 • ir godīga, atbildīga un demokrātiska;
 • ar zināšanām, pieredzi un jaunības degsmi;
 • pārstāv visu novada teritoriju un dažādas nozares.


VIDE, TAUTSAIMNIECĪBA UN INFRASTRUKTŪRA

Veiksim regulāru ceļu apsaimniekošanu un rūpēsimies par pilsētas un novada ielu un ceļu uzlabošanu, maksimāli piesaistot valsts un Eiropas fondu līdzekļus.

Veicināsim, lai siguldiešu nodokļos nomaksātā nauda paliktu novadā, pērkot pašvaldības pakalpojumus no vietējiem uzņēmējiem.

Veicināsim augstas pievienotās vērtības uzņēmumu ienākšanu visā novadā.

Saglabāsim un kopsim pilsētas, ciemu zaļo zonu un novada dabas pieminekļus.

Izvērtēsim jaunu objektu būvniecību, lai vēlāk tos spētu arī uzturēt.

Rūpēsimies par šķiroto atkritumu sistēmas uzlabošanu visā novadā un izmaksu samazināšanu iedzīvotājiem.

Atbalstīsim:

 • iekšpagalmu sakārtošanu un ēku siltināšanu;
 • veloceliņu izbūvi novadā;
 • ielu apgaismojuma pārveidi uz ekonomiskām spuldzēm.

Pilnveidosim sabiedriskā transporta reisus Siguldā un uz pagastiem.

Renovēsim komunālās saimniecības tīklus un notekūdeņu attīrīšanas sistēmas, sakārtosim lietus kanalizācijas tīklus.

IZGLĪTĪBA

Nodrošināsim:

 • veselīgu un pilnvērtīgu bezmaksas ēdināšanu skolniekiem līdz 9.klasei;
 • bērniem no 1,5 gadu vecuma vietu bērnudārzā vai aukli.

Saglabāsim:

 • esošās izglītības iestādes;
 • bezmaksas transportu visiem novada bērniem.

Pilnveidosim izglītības iestāžu mācību materiāli tehnisko bāzi.

Paplašināsim interešu izglītības pieejamību Allažos un Morē.

Veicināsim vecāku un izglītības iestāžu sadarbību.

Rūpēsimies par pedagogu darbam atbilstošu atalgojumu.

Ieviesīsim Siguldas Novadmācību.

Paildzināsim bērnu nodarbinātības programmu vasarā.

Atbalstīsim bērnu un jauniešu organizāciju aktivitātes.

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN LAUKSAIMNIECĪBA

Veicināsim inovatīvu uzņēmumu ienākšanu Siguldas novadā.

Atbalstīsim:

 • visu nozaru vietējos uzņēmējus;
 • Siguldas Biznesa inkubatora darbību;
 • biznesa parka izveidi;
 • uzņēmēju kooperāciju;
 • bioloģisko saimniecību izveidi un darbību novadā;
 • tūrisma attīstību, īpaši veselības, kultūras un dabas nozarēs.

Piešķirsim nodokļu atlaidi, uzsākot uzņēmējdarbību.

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN VESELĪBA

Atbalstīsim:

 • ģimenes ar bērniem,
 • pensionārus un politiski represētās personas – sniedzot atvieglojumus pašvaldības pakalpojumos un samazinot nodokļus;
 • invalīdu biedrības un to sniegtos pakalpojumus;
 • nevalstiskās organizācijas;
 • bērnu nometnes un citas sociālās palīdzības programmas.

Organizēsim jaunus palīdzības veidus maznodrošinātajiem novada iedzīvotājiem: sociālos dzīvokļus, higiēnas centrus, grupu dzīvokļus u.c.

Paplašināsim iedzīvotājiem pieejamo pakalpojumu skaitu un apjomu Siguldas slimnīcā, atbalstīsim jaunu medicīnas speciālistu, ģimenes ārstu ienākšanu novadā.

ATTĪSTĪBA UN PĀRVALDE

Uzlabosim atklātības principus novada pārvaldē, skaidrosim pieņemtos lēmumus un plānoto budžeta izlietojumu.

Samazināsim birokrātiju, lai ikviens varētu vienkārši un ātri atrisināt savus jautājumus pašvaldībā, nodrošināsim dokumentu izskatīšanas izsekojamību.

Iesaistīsim iedzīvotājus novada pārvaldē, atbalstot nozaru un teritoriālās darba komisijas.

Izveidosim valsts un pašvaldības vienotos klientu apkalpošanas centrus pagastos un Siguldā, nodrošinot vairāku valsts iestāžu sniegto pakalpojumu saņemšanu vienkopus, lai iedzīvotāji un uzņēmēji tos saņemtu ātrāk un ērtāk.

Veicināsim investīciju piesaisti novadam no ES fondiem visā novada teritorijā.

KULTŪRA UN SPORTS

Atbalstīsim amatiermākslas kolektīvu darbību un to mākslinieciskos projektus, lai kultūras procesos iesaistītos arvien vairāk novada iedzīvotāju.

Stiprināsim profesionālās kultūrizglītības nozīmi un tās kvalitāti Siguldas novadā.

Prioritāri iesaistīsim vietējos novada kultūras darbiniekus, kolektīvus novada svētku un aktivitāšu, radošo programmu nodrošināšanai.

Sporta skolas attīstību.

Sporta klubu darbību novadā.

Siguldas novada draudzes un tradicionālo konfesiju darbību.

Saglabāsim novada kultūrvēsturiskos objektus.

DROŠĪBA

Nodrošināsim:

 • regulārus pašvaldības policijas reidus novadā sabiedriskās kārtības uzturēšanai;
 • videonovērošanas tīklu attīstību sabiedriskos centros un biežāk apmeklētajās publiskajās vietās.
___________________________________


Informācija deputātu kandidātu sarakstu iesniedzējiem

Siguldas novada vēlēšanu komisija informē, ka no 14.aprīļa sākas un līdz 24.aprīlim turpinās deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām.

Deputātu kandidātu saraksti tiks pieņemti Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā, Raiņa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.

Sarakstu pieņemšanas laiki (apstiprināti Siguldas novada vēlēšanu komisijas 27.marta sēdē):
 • Otrdiena, 18.aprīlis 14.00–17.00
 • Trešdiena, 19.aprīlis 09.00–12.00
 • Ceturtdiena, 20.aprīlis 15.00–18.00
 • Piektdiena, 21.aprīlis 09.00–12.00
 • Pirmdiena, 24.aprīlis 14.00–18.00

Deputātu kandidātu sarakstu iesniedzēji aicināti par savu plānoto ierašanās laiku iepriekš informēt pa tālruni 28488676. Ir iespējams vienoties arī par citiem iesniegšanas laikiem, ja norādītie laiki nav pieejami.

Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 18.pantu vēlēšanu komisija pieņems tikai tādus kandidātu sarakstus, par kuriem ir samaksāta drošības nauda.

Drošības nauda par kandidātu sarakstu pašvaldības domes vēlēšanām Siguldas novadā ir 150 eiro, kas pirms sarakstu iesniegšanas jāiemaksā Siguldas novada Domes norēķinu kontā Siguldas novada vēlēšanu komisijas depozītā:

Siguldas novada Dome
Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
Reģ.nr. 90000048152
AS „SEB banka”
SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV15UNLA0027800130404

Veicot maksājumu, ir jānorāda, kas naudu iemaksājis un kāds nosaukums ir kandidātu sarakstam, par kuru drošības nauda iemaksāta. Iemaksātā drošības nauda dod tiesības iesniegt viena nosaukuma kandidātu sarakstu vienas domes vēlēšanām. Drošības naudu drīkst iemaksāt gan juridiska, gan fiziska persona.

Ja no attiecīgā nosaukuma kandidātu saraksta domē tiks ievēlēts kaut viens deputāts, drošības nauda atdodama iemaksātājiem, ja netiks ievēlēts neviens, vēlēšanu komisija drošības naudu ieskaitīs Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetā.

Iesniedzot deputātu kandidātu sarakstu Siguldas novada vēlēšanu komisijai, ir jāpievieno drošības naudas maksājuma apliecinošs dokuments (apliecināts bankas maksājuma uzdevums).

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Siguldas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Tatjanu Krūmiņu, tālrunis 28488676, e-pasts tatjana.krumina@sigulda.lv.

___________________________________

Piekļuves tiesību izveidošana deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai 2017.gada 3.jūnija Siguldas novada domes vēlēšanām

Lai saņemtu piekļuves tiesības, deputātu kandidātu sarakstu gatavotājam Siguldas novada vēlēšanu komisijā jāiesniedz personīgi (klātienē: Pils ielā 16, Sigulda) vai elektroniski parakstīts iesniegums, nosūtot uz e-pasta adresi tatjana.krumina@sigulda.lv.

 • Iesnieguma veidlapa pieejama šeit (word) un šeit (pdf).

Pēc kandidātu saraksta gatavotāja piekļuves tiesību izveidošanas sistēmā, uz viņa norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta ziņa par tālāk veicamajām darbībām.

! Gadījumā, ja vēlaties iesniegumu piekļuves tiesību piešķiršanai iesniegt klātienē, lūdzu iepriekš telefoniski vienoties par laiku, sazinoties ar Siguldas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Tatjanu Krūmiņu, tālrunis 28488676.

Ar kandidātu sarakstu iesniegšanas kārtību var iepazīties:


___________________________________


Siguldas novada vēlēšanu komisijas sastāvs
 

Komisijas priekšsēdētāja

 

Tatjana Krūmiņa (tālrunis 28488676)

Komisijas sekretāre

Dagnija Liepiņa

Komisijas loceklis

Madara Zeltiņa

Komisijas loceklis

Kristīne Bērze

Komisijas loceklis

Zenta Bite

Komisijas loceklis

Inese Pliena

Komisijas loceklis

Anna Čivča


Vēlēšanu iecirkņi Siguldas novadā
 

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums un adrese

770.

Siguldas Sporta centrs, Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, Siguldas novads

771.

Siguldas Sporta centrs, Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, Siguldas novads

772.

Siguldas 1.pamatskola, Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads

773.

Siguldas pagasta Kultūras nams, Zinātnes iela 7B, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads

774.

Mores pagasta Tautas nams, Siguldas iela 13, More, Mores pagasts, Siguldas novads

776.

Allažu pagasta pārvalde, Birzes iela 4, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads

Iecirkņi ir pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem.

Pasākumi