Otrdiena, 22. septembris
Šodien sveicam: Māris, Mārica, Maigurs
Laika ziņas: Sigulda +9.7℃, DR vējš 4.4 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Pašvaldībā šodien

Domes sēde


17. septembris


Siguldas novada pašvaldības domes sēde notiek ceturtdien, 17. septembrī, plkst. 16.00 Siguldas pagasta Kultūras nama Deputātu zālē, Zinātnes ielā 7.
 
Darba kārtība:
 1. Par Siguldas novada pašvaldības sociālās aprūpes mājas “Gaismiņas” sniegto ilgstošās sociālās aprūpes maksas pakalpojuma izcenojumu noteikšanu.
 2. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019. gada 10. oktobra iekšējos noteikumos Nr. 11/2019 “Par Siguldas novada Kultūras centra, tā struktūrvienību un Siguldas koncertzāles “Baltais flīģelis” organizētajiem publiskajiem kultūras un izklaides maksas pasākumiem”.
 3. Par grozījumiem Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikumā.
 4. Par grozījumiem Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” nolikumā.
 5. Par grozījumiem Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” nolikumā.
 6. Par grozījumiem Siguldas novada Siguldas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikumā.
 7. Par grozījumiem Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” nolikumā.
 8. Par grozījumiem Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” nolikumā.
 9. Par Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu jaunā redakcijā.
 10. Par nomas maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
 11. Par izcenojumu noteikšanu Siguldas novada Mores pamatskolas ēdināšanas pakalpojumiem skolas un pirmsskolas izglītības grupiņas izglītojamiem un iestādes darbiniekiem.
 12. Par nekustamā īpašuma Līvu iela, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, pirkšanu.
 13. Par dzīvojamo telpu  īres līguma pagarināšanu.
 14. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 215/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
 15. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 193/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
 16. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 215/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
 17. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 215/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
 18. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 215/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
 19. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 212/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
 20. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 212/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
 21. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 216/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
 22. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 212/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
 23. Par Siguldas 1.pamatskolas dalību Erasmus+ projektā “Cloudlet – Let’s meet in the clouds”.
 24. Par dzīvojamo telpu maiņu un speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu dzīvojamām telpām Zaļkalna ielā 9-8, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 25. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 13. augusta saistošo noteikumu Nr. 31 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 “Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumiem”” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
 26. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Līvkalna iela 6N, Sigulda, Siguldas novads – nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 27. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Laukāres”, Siguldas pagasts, Siguldas novads – pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
 28. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 13. augusta lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Pulkveža Brieža iela 54, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanu” (prot. Nr. 9, 22.§) pielikumā “Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Pulkveža Brieža iela 54, Sigulda, Siguldas novads, – atsavināšanas paziņojums”.
 29. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas noteikumi Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
 30. Par telpu nomas līguma pagarināšanu.
 31. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Jāņa Poruka iela 6A, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
 32. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Jāņa Poruka iela 8A, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
 33. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca”.

Papildjautājumi:

 1. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas Sporta skola” direktora atbrīvošanu no amata.
 2. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas Sporta skola” direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā.
 3. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” dalību Erasmus+ projektā “Outdoor activities for sustainability, innovation and success”.
 4. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam grozījumu 2. redakcijas publiskās apspriešanas rezultātiem un 2. redakcijas nodošanu pilnveidošanai.
 5. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.

Pasākumi