Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Piektdiena, 27. maijs
Šodien sveicam: Dzidra, Gunita, Loreta, Dzidris
Laika ziņas: Sigulda +14℃, R vējš 4.5 m/s
e.sigulda.lv
A- A A+ T T

Uzņēmējdarbība

Sezonas laukstrādniekiem paplašināts īpašais nodokļu režīms (Publicēts: 25.05.2022.)

Lauku atbalsta dienests (LAD) un Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka tie lauksaimnieki, kuri laikā no 1. aprīļa līdz 30. novembrim nodarbina laukstrādniekus sezonas rakstura darbos, no šo darbinieku algām var maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli 15% apmērā, bet ne mazāka kā 0,70 eiro katrā nodarbināšanas dienā.

Sezonas laukstrādnieku reģistrācijai darba devējiem jāizmanto LAD Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) (papildus VID minētie darbinieki nav jāreģistrē), tajā reģistrējot ienākumu gūšanas dienu, noslēgto līgumu formu un sezonas laukstrādniekiem aprēķināto atlīdzību par darbu. EPS ir nodrošināta iespēja lauksaimniekiem (darba devējiem) iegūt apkopotā veidā visus mēneša laikā ievadītos datus un aprēķināto nodokļa apmēru, lai tos iesniegtu VID standartizētā formā vienu reizi mēnesī.

Lai lauksaimnieks varētu piemērot saviem sezonas darbiniekiem atviegloto nodokļu režīmu, tam ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

 • lauksaimniekam īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā ir lauksaimniecībā izmantojama zeme, ko tas izmanto augļkoku, ogulāju vai dārzeņu audzēšanai un nodarbina sezonas laukstrādniekus ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā, kā arī akmeņu lasīšanā sējumu, stādījumu un zālāju platībās;
 • lauksaimnieks ir pieteicis zemi vienotajam platības maksājumam, ievērojot kārtību, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros;
 • lauksaimnieks nav mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs;
 • sezonas laukstrādnieks vienlaikus tajā paša dienā nav reģistrēts citā saimniecībā.

Savukārt, lai sezonas laukstrādnieka ienākumiem varētu piemērot 15% iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, tam ir jāatbilst šādiem trim nosacījumiem:  

 • persona ir nodarbināta lauksaimniecības sezonas darbos ne vairāk kā 90 kalendāra dienas pie viena vai vairākiem lauksaimniekiem kopā;
 • personas ienākums, kas gūts pie viena vai vairākiem lauksaimniekiem kopā, nepārsniedz 3000 eiro;
 • personai četru mēnešu periodā pirms lauksaimniecības sezonas darbu uzsākšanas lauksaimnieka labā ar šo pašu lauksaimnieku nav bijušas darba tiesiskās attiecības vai nav bijis noslēgts uzņēmuma līgums.

Plašāka informācija pieejama LAD tīmekļa vietnē, VID tīmekļa vietnē un informatīvajā materiālā “Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai LAD klientu apkalpošanas tālruni 67095000.

_________________ 

 

Līdz 5. jūnijam iespējams pieteikt projektus tūrisma ideju līdzfinansējuma konkursā (Publicēts: 25.05.2022.)

Lai dažādotu Siguldas novada tūrisma un viesmīlības piedāvājumu, vienlaikus radītu jaunas darbavietas un inovatīvus tūrisma produktus, Siguldas novada pašvaldība līdz 5. jūnijam aicina mazos un vidējos uzņēmumus iesniegt projektu pieteikumus tūrisma ideju līdzfinansējuma konkursā.

Konkursā viens uzņēmums var saņemt līdzfinansējumu līdz 5 000 eiro jeb 80% apmērā no atbalstāmajām izmaksām. Kopējais konkursā pieejamais finansējums pirmajā gadā ir 30 000 eiro. Atbalstam var pieteikties gan jau strādājoši, gan jauni komersanti, iesniedzot pieteikumu un nepieciešamo dokumentāciju līdz 5. jūnijam. Iecerētās aktivitātes realizējamas 18 mēnešu periodā no atbalsta saņemšanas brīža.

Konkursa dokumentācija:

Konkursa pieteikuma dokumentus var iesniegt:

 • personīgi vienā oriģināla eksemplārā papīra formā slēgtā aploksnē Siguldas novada klientu apkalpošanas centrā Raiņa ielā 3, Siguldā, vai Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Parka ielā 1, Raganā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, vai Atmodas ielā 4, Inčukalnā, un identisks elektronisks eksemplārs jānosūta uz e-pasta adresi uznemejiem@sigulda.lv;
 • pa pastu pieteikumu jānosūta vienā oriģināla eksemplārā papīra formā uz adresi Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novada, LV-2150, un identisks elektronisks eksemplārs uz e-pasta adresi uznemejiem@sigulda.lv;
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstīts pieteikums jānosūta uz e-pasta adresi uznemejiem@sigulda.lv.

Ideju konkursa rezultātā pašvaldība sniedz iespēju uzņēmumiem attīstīt kādu no iecerēm, kas gaidījušas īsto brīdi realizācijai, beidzoties epidemioloģiski sarežģītajā situācijā, kas kavēja jaunu ideju nākšanu gaismā vairāk nekā divus gadus. “Siguldas novads nes Latvijas tūrisma vizītkarti, tāpēc mums ir ļoti svarīgi, lai novadā nemitīgi taptu jaunas idejas, ieceres un piedāvājumi, kas mudina tūristus šeit atgriezties atkal un atkal,” norāda Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

Tūrisma ideju konkursu rīko un finansē pašvaldības aģentūra “Siguldas Attīstības aģentūra”. Konkursa mērķis ir atbalstīt inovatīvu jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu, vienlaikus sekmējot arī jaunu darbavietu radīšanu.

Šogad pašvaldība uzņēmējdarbības atbalsta aktivitāšu laikā realizē jau gan ilggadējo atbalsta konkursu “Māmiņa. Uzņēmēja”, gan sadarbībā ar AS “SEB banka” realizē grantu programmu “(ie)dvesma”, atbalstu sociālās uzņēmējdarbības uzņēmumiem “Augšup”, kā arī uzņēmējdarbības atbalsta programmu jauniešiem. 

 _________________ 
 

 Aicinām pieteikties dalībai Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvajā padomē (Publicēts: 24.05.2022.)

Paplašinoties Siguldas novada teritorijai pēc administratīvi teritoriālās reformas, aicinām pieteikties Siguldas pilsētas un pagasta, kā arī Allažu, Inčukalna, Krimuldas, Lēdurgas, Mālpils un Mores pagasta uzņēmējus un uzņēmumu pārstāvjus dalībai Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvajā padomē, lai kopīgi veicinātu novada uzņēmējdarbības vides attīstību un dialogu starp pašvaldību un novada uzņēmējiem.

Lai padomē tiktu pārstāvētas visu uzņēmēju intereses, pieteikumus aicināti iesniegt gan lielo, gan vidējo un mazo Siguldas novada uzņēmumu pārstāvji. Padomes sastāvā ir paredzēti ne vairāk kā 20 padomes locekļi.

Padomes sēdes ir atklātas un tiek sasauktas ne retāk kā reizi pusgadā vai arī pēc nepieciešamības.

Padomes galvenais uzdevums ir izstrādāt un iesniegt priekšlikumus pašvaldībai šādu jautājumu risināšanai:

 • novada attīstības plānu, koncepciju un citu stratēģiski svarīgu dokumentu izstrādei;
 • pasākumi labvēlīgākas uzņēmējdarbības vides veidošanai;
 • nozīmīgu attīstības un investīciju projektu ietekmes uz sociāli ekonomiskās attīstības gaitu novadā un atbilstības novada attīstības programmā noteiktajām attīstības prioritātēm novērtēšanai;
 • kopīgu projektu īstenošana sadarbībā ar pašvaldības struktūrvienībām, lai veicinātu novada sociāli ekonomisko attīstību;
 • uzņēmēju līdzdalība novada tēla veidošanas pasākumos;
 • citu uzņēmējiem un pašvaldībai aktuālu jautājumu risināšana.

Novada uzņēmēji, kuri ir gatavi bez atlīdzības darboties Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvajā padomē, aicināti līdz 7. jūnijam iesniegt pieteikumu, to nosūtot uz e-pasta adresi uznemejiem@sigulda.lv, kurā norādīta pretendenta profesionālā kompetence un pieredze uzņēmējdarbībā. Pieteikuma anketa pieejama šeit.

Pēc dalībnieku pieteikumu saņemšanas tiks organizēta konsultatīvā padomes sēde, uz kuru tiks aicināti visi pretendenti, kas būs iesūtījuši pieteikumus.

Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie “Siguldas Attīstības aģentūras” Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītājas Jolantas Kursišas, rakstot uz e-pasta adresi jolanta.kursisa@sigulda.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 22017156.

Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikumu var apskatīt šeit.

 _________________ 
 
Pārtikas ražošanas uzņēmumi aicināti piedalīties kontaktbiržā “Mācies un strādā Rīgas reģionā” (Publicēts: 19.05.2022.)

Rīgas plānošanas reģions organizē pārtikas ražotāju uzņēmējiem kontaktbiržu “Mācies un strādā Rīgas reģionā”,kas notiks 24. maijā Ādažos. Pieteikt dalību tajā var, rakstot uz e-pasta adresi dace.grinberga@rpr.gov.lv līdz 23. maijam.

Seminārā izglītības pakalpojuma sniedzēji (profesionālās izglītības mācību iestādes, LDDK, LLU) iepazīstinās uzņēmējus ar specialitātēm, kādas pārtikas ražotājiem sagatavo katra no skolām.

Pasākuma mērķis ir veicināt:

 • speciālistu sagatavošanu un piesaisti atbilstoši darba tirgus vajadzībām;
 • veiksmīgu informācijas apmaiņu starp uzņēmējiem un profesionālās izglītības iestādēm, citiem izglītības pakalpojuma sniedzējiem;
 • diskusiju par darba tirgum nepieciešamo prasmju un kompetenču nodrošināšanu tagadnē un nākotnē.

Semināra noslēgumā uzņēmējiem būs iespēja kontaktbiržā individuālā sarunā tikties ar sev interesējošu mācību iestādes pārstāvi.

Pasākuma programma apskatāma šeit.

Papildu informācija, sazinoties ar Reģionālās attīstības koordinācijas nodaļas vadītāju Dace Grīnbergu, rakstot uz e-pasta adresi dace.grinberga@rpr.gov.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 29404788.

 _________________ 

 
Noris nekustamā īpašuma “Raganas pasta nodaļa” izsole (Publicēts: 13.05.2022.)

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Pasts” tīmekļa vietnē izsoles.ta.gov.lv izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Raganas pasta nodaļa” Tirgus ielā 3, Raganā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā.

Nekustamais īpašums “Raganas pasta nodaļa” Tirgus ielā 3, Raganā, Krimuldas pagastā, Siguldas novada (kadastra nr. 80680070388) sastāv no divstāvu ēkas (platība 295,4 kvadrātmetri) un zemes gabala 0,2365 hektāru platībā.

Izsoles sākumcena – 20 000 eiro, solis – 200 eiro. Pieteikšanās izsolei norit līdz 29. maija plkst. 23.59, izsoles noslēguma datums – 8. jūnija plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi apskatāmi šeit.

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas – 2000 eiro –, kā arī jāapmaksā izsoles dalības maksa 20 eiro un rīkotāja dalības maksa 80 eiro apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums personu autorizācijai izsolē.

Informācija par izsoli publicēta laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Rīgas Apriņķa avīze”, “Latvijas Pasta” tīmekļa vietnē. Nekustamā īpašuma apskati un papildu informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt darbdienās pie izsoles rīkotāja, zvanot uz tālruņa numuru 29420864 vai rakstot uz e-pasta adresi izsoles@pasts.lv.

_________________ 

Aicina pieteikt projektus tūrisma ideju līdzfinansējuma konkursā (Publicēts: 5.05.2022.)

Lai dažādotu Siguldas novada tūrisma un viesmīlības piedāvājumu šajā sezonā, Siguldas novada pašvaldība izsludinājusi ideju konkursu maziem un vidējiem uzņēmumiem ar mērķi atbalstīt inovatīvu jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu, vienlaikus sekmējot arī jaunu darbavietu radīšanu.

Konkursu laikā viens uzņēmums var saņemt līdzfinansējumu līdz 5 000 eiro jeb 80% apmērā no atbalstāmajām izmaksām. Kopējais konkursā pieejamais finansējums pirmajā gadā ir 30 000 eiro. Atbalstam var pieteikties gan jau strādājoši, gan jauni komersanti, iesniedzot pieteikumu līdz 5. jūnijam, savukārt iecerētās aktivitātes realizējamas 18 mēnešu periodā no atbalsta saņemšanas brīža.

Konkursa dokumentācija:

Konkursa pieteikuma dokumentus var iesniegt:

 • personīgi vienā oriģināla eksemplārā papīra formā slēgtā aploksnē Siguldas novada klientu apkalpošanas centrā Raiņa ielā 3, Siguldā vai Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Parka ielā 1, Raganā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, vai Atmodas ielā 4, Inčukalnā, un identisks elektronisks eksemplārs jānosūta uz e-pasta adresi uznemejiem@sigulda.lv;
 • pa pastu pieteikumu jānosūta vienā oriģināla eksemplārā papīra formā uz adresi Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novada, LV-2150, un identisks elektronisks eksemplārs uz e-pasta adresi uznemejiem@sigulda.lv;
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstīts pieteikums jānosūta uz e-pasta adresi uznemejiem@sigulda.lv.

Ideju konkursa rezultātā pašvaldība sniedz iespēju uzņēmumiem attīstīt kādu no iecerēm, kas gaidījušas īsto brīdi realizācijai, beidzoties epidemioloģiski sarežģītajā situācijā, kas kavēja jaunu ideju nākšanu gaismā vairāk kā divus gadus. “Siguldas novads nes Latvijas tūrisma vizītkarti, tāpēc mums ir ļoti svarīgi, lai novadā nemitīgi taptu jaunas idejas, ieceres un piedāvājumi, kas mudina tūristus šeit atgriezties atkal un atkal,” norāda Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

Tūrisma ideju konkursu rīko un finansē pašvaldības aģentūra “Siguldas Attīstības aģentūra”. Šogad pašvaldība uzņēmējdarbības atbalsta aktivitāšu laikā realizē jau gan ilggadējo atbalsta konkursu “Māmiņa. Uzņēmēja”, gan sadarbībā ar AS “SEB banka” realizē grantu programmu “(ie)dvesma”, atbalstu sociālās uzņēmējdarbības uzņēmumiem “Augšup”, kā arī uzņēmējdarbības atbalsta programmu jauniešiem.

_________________ 

Iespēja pieteikties nekustamā īpašuma nomas tiesību izsolei Siguldā un Raganā 

Siguldas novada pašvaldība 12. maijā organizē Siguldas pils kvartāla nekustamo īpašumu un Krimuldas Sporta centra kafejnīcas telpu izsoles. Siguldas pils kvartālā nomai pieejams gan tirdzniecības vieta-kiosks, gan muižas koka mājas 1., 2. stāva darbnīcas radošo uzņēmēju, mākslinieku un dizaineru, kā arī amatnieku darbnīcu ierīkošanai. Pieteikumu iesniegšanas izsolēm norit līdz 6. maijam.

Nekustamais īpašums ielu tirdzniecības vieta-kiosks Nr. 5 Pils ielā 16, Siguldā, – kadastra apzīmējuma numurs 8015 002 1818. Telpas platība – 9 m2. Nomas objekta veids – tūrisma vai atpūtas pakalpojumu un amatnieku suvenīru tirdzniecības vieta. Izsole notiks 12. maijā plkst. 11.00 Siguldas pagasta Kultūras nama Deputātu zālē, Zinātnes ielā 7, Siguldā.

Nekustamais īpašums muižas koka māja, 1. stāva darbnīca Nr. 2 Pils ielā 16, Siguldā, – kadastra apzīmējuma numurs 8015 002 1818. Telpas platība – 39,20 m2. Izsole notiks 12. maijā plkst. 12.00 Siguldas pagasta Kultūras nama Deputātu zālē, Zinātnes ielā 7, Siguldā.

Nekustamais īpašums muižas koka māja, 2. stāva darbnīca Nr. 11 Pils ielā 16, Siguldā, – kadastra apzīmējuma numurs 8015 002 1818. Telpas platība – 101 m2. Izsole notiks 12. maijā plkst. 11.30 Siguldas pagasta Kultūras nama Deputātu zālē, Zinātnes ielā 7, Siguldā.

Nekustamie īpašumi Pils ielā 16 ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturisko centru komplekss” (valsts aizsardzības Nr.7445) daļa, kā arī atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu “Jaunā pils” (valsts aizsardzības Nr. 8333) un “Siguldas pilsdrupas” (valsts aizsardzības Nr.6709) tiešā tuvumā.

Nekustamais īpašums Skolas ielā 11A, Raganā, Krimuldas pagastā, – 8068 007 0416 002. Telpas platība – 57,20 m2. Nomas objekta veids – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vieta. Izsole notiks 12. maijā plkst. 10.00 Siguldas pagasta Kultūras nama Deputātu zālē, Zinātnes ielā 7, Siguldā.

Pieteikumi izsolēm jāiesniedz laikā līdz 6. maijam, aizpildot pieteikumu pakalpojumu portālā e.sigulda.lv vai pa pastu: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150.

Ar izsoles noteikumiem un citu papildu informāciju var iepazīties tīmekļa vietnē www.sigulda.lv, “Pašvaldība” – “Izsoles, paziņojumi” – “Izsoles” – “Nomas tiesību nodošana – telpas”.

 _________________ 

Līdz novembrim veiks lauku apsekošanas darbus visā novada teritorijā (Publicēts: 25.04.2022.)

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka līdz novembrim tiks veikta topogrāfisko karšu mērogā 1:10000 sagatavošanu Siguldas novada teritorijai un teritorijas apsekošana dabā. Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu novada teritorijā.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra norāda, ka saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9. panta pirmo daļu nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.

Kartogrāfiskās informācijas atjaunināšanas laikā lauka apsekošanu veic kartogrāfu grupa divu darbinieku sastāvā, kuri izpilda šādus uzdevumus:

 • Pārbauda kartes lapas satura pilnību un precizitāti atbilstoši karšu sagatavošanas noteikumiem un situācijai apvidū.
 • Iegūst objektu raksturlielumus, kas nav skaidri saredzami ortofotokartē, vai parādījušies dabā pēc aerofotografēšanas tos vizuāli apskatot vai uzmērot. Objektu un to raksturlielumu mērīšana var tikt veikta ar mērlenti, tālmēru vai citiem ģeodēziskiem instrumentiem.
 • Precizē situāciju apvidū par neskaidrajām vietām un objektiem.
 • Nepieciešamības gadījumā veic apvidus objektu fotografēšanu (var tikt izmantots bezpilota gaisa kuģis – drons).

Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384 “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250 000 – 1:2 000 ietvaros.

Papildu informācija par Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru atrodama tīmekļa vietnē www.lgia.gov.lv vai http://map.lgia.gov.lv.

  _________________

Novada māmiņas aicinātas pieteikt biznesa ideju grantu konkursā “Māmiņa. Uzņēmēja.”​ (Publicēts: 4.04.2022.)

Līdz 22. aprīlim Siguldas novada māmiņas-uzņēmējas aicinātas iesniegt pieteikumus grantu konkursam “Māmiņa. Uzņēmēja.”, pretendējot uz līdzfinansējumu līdz pat 3 000 eiro savas biznesa idejas attīstīšanai. Kopējā pieejamā atbalsta summa ir 16 000 eiro.

Grantu konkursā “Māmiņa. Uzņēmēja.”, ko rīko Siguldas Attīstības aģentūra, var piedalīties Siguldas novadā, tai skaitā Mālpils, Mores, Allažu, Inčukalna, Krimuldas un Lēdurgas pagastā, deklarētās sievietes-māmiņas, kuras audzina bērnu vecumā līdz 8 gadiem, ir vai plāno kļūt pašnodarbinātās vai jaunu uzņēmumu dibinātājas un vēlas attīstīt jaunu produktu vai pakalpojumu.

Projektā tiek atbalstītas un līdzfinansējumu var saņemt, lai segtu šādas izmaksas: preču izstrāde, tostarp izejmateriālu iegāde, pirmreizējās izmaksas telpu iekārtošanai un inventāra iegādei, mārketinga izmaksas, tehnikas vai iekārtu iegāde, mājaslapas izstrāde, datoprogrammu un licenču iegāde, personāla apmācības, preču zīmes un patentu reģistrācija un citas.

Konkurss norisināsies divās atlases kārtās:

 1. Līdz 22. aprīlim tiks pieņemti konkursantu pieteikumi, kas ietver pieteikuma veidlapunaudas plūsmas aprēķinu un izmaksu tāmi, un de minimis atbalsta uzskaites sistēmā (EDS) izveidotās un apstiprinātās veidlapas identifikācijas numuru. Jau reģistrētajiem komersantiem papildus jāiesniedz peļņas vai zaudējuma aprēķinu, kas sagatavots ne agrāk kā vienu mēnesi pirms konkursa pieteikuma iesniegšanas dienas.
 2. Pēc pirmās atlases kārtas tiks organizētas tālāk izvirzīto ideju prezentācijas (informācija par precīzu norises laiku sekos). Tālāk izvirzīti tiks ne vairāk kā divpadsmit pieteikumi ar vislielāko saņemto punktu skaitu pēc pirmās kārtas vērtēšanas kritērijiem.

Konkursa dokumentācija:

Konkursa pieteikuma dokumentus var iesniegt:

 • Personīgi vienā eksemplārā papīra formātā Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā, vai Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Parka ielā 1, Raganā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, vai Atmodas ielā 4, Inčukalnā, un identisks eksemplārs jānosūta uz e-pasta adresi uzņēmējiem uznemejiem@sigulda.lv .
 • Elektroniski parakstītu pieteikumu, nosūtot uz e-pasta adresi uzņēmējiem uznemejiem@sigulda.lv .

Iesniegtos projektus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs pārstāvji no AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Siguldas biznesa inkubatora, Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes, kā arī Krimuldas, Mālpils un Inčukalna pagasta uzņēmēji.

 _________________

Sākusies pieteikšanās sociālās uzņēmējdarbības grantam “Augšup” (Publicēts: 1.04.2022.)

Lai veicinātu sociālās uzņēmējdarbības attīstību Pierīgā, no 1. līdz 29. aprīlim norisinās ojektu pieņemšana jaunai sociālās uzņēmējdarbības grantu programmai “Augšup”, ko īsteno AS “SEB banka” kopā ar Siguldas, Mārupes, Ķekavas, Olaines un Ropažu novadu. Maksimālā naudas summa vienam grantam būs 8 000 eiro, un uz to Siguldas novadā varēs pretendēt gan uzņēmumi, kas jau veic vai plāno veikt sociālo uzņēmējdarbību novada teritorijā, gan arī vēl neīstenotu biznesa ideju autori.

Granta līdzekļi paredzēti saimnieciskiem mērķiem esošās sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanai, kā arī jau esošā biznesa virzībai sociālajā jomā. Tāpat atbalstu varēs saņemt tie, kas plāno veidot jaunu sociālo uzņēmumu Siguldas novada teritorijā.

Saņemto pieteikumu atlase notiks trīs kārtās, izvērtējot gan to atbilstību programmas kritērijiem, gan biznesa plānu un idejas potenciālu, kā arī dalībnieku prezentācijas un atbildes uz žūrijas jautājumiem. Iesniegtos projektus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs gan biznesa profesionāļi, gan sociālās uzņēmējdarbības jomas un pašvaldību.

Rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana plānota jūnijā.

Plašāka informācija par grantu programmas “Augšup” nosacījumiem un pieteikuma veidlapa pieejama tīmekļa vietnē www.seb.lv/augsup.

_________________

Tūrisma informācijas centrs aicina atsaukties Siguldas novada tūrisma un viesmīlības jomas uzņēmējus (Publicēts: 10.03.2022.)

Lai veidotu vienotu jaunā Siguldas novada tūrisma piedāvājumu un paplašinātu piedāvājumu klāstu, Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs vēlas apzināt jaunā novada uzņēmējus, kas darbojas tūrisma un viesmīlības sektorā.

Ja darbojaties jomā, kas saistīta ar aktīvo atpūtu, kultūras mantojuma saglabāšanu, izklaidi, ēdināšanu vai nakšņošanas iespējām jaunveidotajā Siguldas novadā, kas ietver arī Mālpils, Krimuldas, Lēdurgas un Inčukalna pagastu, tad aicinām pastāstīt par savu piedāvājumu, rakstot uz Tūrisma informācijas centra e-pasta adresi info@sigulda.lv.

Iegūtā informācija tiks izmantota, veidojot jaunus tūrisma maršrutus un materiālus, kā arī papildinot atjaunotās tūrisma tīmekļa vietnes www.tourism.sigulda.lv informāciju.

________________

Iespēja saņemt pašvaldības grantu sociālās uzņēmējdarbības attīstībai (Publicēts: 9.03.2022.)

Lai veicinātu sociālās uzņēmējdarbības attīstību Pierīgā, 1. aprīlī tiks uzsākta projektu pieņemšana jaunai sociālās uzņēmējdarbības grantu programmai “Augšup”, ko īsteno AS “SEB banka” kopā ar Siguldas, Mārupes, Ķekavas, Olaines un Ropažu novadu. Maksimālā naudas summa vienam grantam būs 8 000 eiro, un uz to Siguldas novadā varēs pretendēt gan uzņēmumi, kas jau veic vai plāno veikt sociālo uzņēmējdarbību novada teritorijā, gan arī vēl neīstenotu biznesa ideju autori.

Granta līdzekļi paredzēti saimnieciskiem mērķiem esošās sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanai, kā arī jau esošā biznesa virzībai sociālajā jomā. Tāpat atbalstu varēs saņemt tie, kas plāno veidot jaunu sociālo uzņēmumu Siguldas novada teritorijā.

Saņemto pieteikumu atlase notiks trīs kārtās, izvērtējot gan to atbilstību programmas kritērijiem, gan biznesa plānu un idejas potenciālu, kā arī dalībnieku prezentācijas un atbildes uz žūrijas jautājumiem. Iesniegtos projektus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs gan biznesa profesionāļi, gan sociālās uzņēmējdarbības jomas un pašvaldību pārstāvji no AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, Jūrmalas, Ogres un Siguldas biznesa inkubatoriem, Labklājības ministrijas, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas, sociālās uzņēmējdarbības akseleratora “New Door”, kā arī sociālās uzņēmējdarbības inkubatora “Reach for Change”. Rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana plānota jūnijā.

Plašāka informācija par grantu programmas “Augšup” nosacījumiem un pieteikuma veidlapa drīzumā būs pieejama tīmekļa vietnē www.seb.lv/augsup. Pieteikumu pieņemšana norisināsies līdz 29. aprīlim.

_________________

Aicina biznesa ideju autorus pieteikties pirmsinkubācijas programmā (Publicēts: 8.03.2022.) 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori 2022. gada pavasara uzņemšanā aicina jaunos uzņēmējus un biznesa ideju autorus pieteikties pirmsinkubācijas programmai LIAA biznesa inkubatoros, tai skaitā Sigudas biznesa inkubatorā. Pieteikumu pieņemšana dalībai pirmsinkubācijas programmā norisināsies līdz 21. martam. Vienlaikus LIAA Siguldas biznesa inkubators aicina interesentus 8. martā plkst. 18.00 piedalīties tiešsaistes pasākumā, lai uzzinātu plašāk par programmas nosacījumiem un atbalstu biznesa idejas attīstībai.

Pirmsinkubācijas programma ir piemērota gan fiziskām, gan juridiskām personām, kuras vēlas izvērtēt savas biznesa idejas dzīvotspēju. Sešu mēnešu garumā programmas dalībniekiem ir iespēja saņemt visu nepieciešamo savas biznesa idejas attīstīšanai – aprīkotas darba telpas jeb kopradi, mentoru un citu uzņēmēju atbalstu, seminārus un mācības (ierobežojumu laikā apmācības tiek nodrošinātas tiešsaistē), kā arī vērtīgus kontaktus un pievienošanos lielākajā jauno uzņēmēju kopienā Latvijā. Plašāka informācija par pirmsinkubācijas programmu pieejama šeit.

Pieteikšanās atbalsta programmai norisināsies līdz 21. martam. Pieteikuma veidlapa atrodama Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras tīmekļa vietnē šeit. Pieteikuma veidlapu pirmsinkubācijas programmai var iesniegt elektroniski parakstītu, sūtot uz e-pasta adresi pasts@liaa.gov.lv vai izdrukātu un parakstītu sūtot uz adresi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Biznesa inkubatoru departaments, Pērses iela 2, Rīga, LV-1442.

Pirms pieteikuma aizpildīšanas interesenti aicināti pieteikties uz klātienes vai tiešsaistes konsultāciju, sazinoties ar LIAA Siguldas biznesa inkubatoru, kā arī piedalīties tiešsaistes pasākumā “INFO stunda PINK dalībniekiem”, kas norisināsies 8. martā plkst. 18.00. Lai saņemtu tiešsaistes pasākuma saiti, nepieciešama iepriekšēja reģistrācija, aizpildot pieteikuma anketu šeit. Pasākuma laikā būs iespēja paplašināti uzzināt par inkubatoru sniegtajiem pakalpojumiem un atbalsta iespējām, kā arī par pieteikšanās un uzņemšanas kārtību.

Jaunie uzņēmēji un biznesa ideju autori no Siguldas, Ādažu, Saulkrastu un Limbažu novadiem aicināti savu dalību pieteikt Siguldas biznesa inkubatorā. Savukārt radošo industriju biznesa ideju autori no visas Latvijas aicināti pieteikumus iesniegt Radošo industriju inkubatorā Rīgā. Tāpat jauno dalībnieku uzņemšana norisinās arī citos reģionālajos Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubatoros.

Ar LIAA Siguldas biznesa inkubatoru iespējams sazināties, zvanot uz tālruņa numuru 62400903 vai rakstot uz e-pasta adresi sigulda@liaa.gov.lv. Biznesa inkubatora un koprades telpas atrodas Krišjāņa Valdemāra ielā 3A, Siguldā.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Biznesa inkubatorus finansē ERAF projekts “Reģionālie biznesa inkubatori un Radošo industriju inkubators”.

_________________

 16. martā notiks seminārs par aktuālo informāciju nodokļu likumdošanā (Publicēts: 2.03.2022.)

“Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” Pierīgas konsultāciju birojs 16. martā organizē semināru par aktuālajām izmaiņām 2022. gadā nodokļu likumdošanā – slimības lapu apmaksa, autoratlīdzības nodokļu aprēķina, sociālās iemaksas pašnodarbinātām personām, iedzīvotāja ienākuma nodokļa gada deklarācijas sagatavošana, fiziskām personām D4 pielikuma sagatavošana. Seminārs notiks tiešsaistē, Zoom platformā, no plkst. 10.00 līdz 13.20.

Praktiskā informācijā dalīsies “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” Grāmatvedības un finanšu nodaļas eksperte Linda Puriņa.

Lai piedalītos nodarbībā, nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, līdz 15. martam aizpildot anketu šeit. Saite uz nodarbību dalībniekiem tiks nosūtīta no e-pasta adreses sigulda@llkc.lv uz pieteikuma anketā norādītajām e-pasta adresēm.

_________________

SEB banka aicina uzņēmumus pieteikties Izaugsmes programmai (Publicēts: 24.02.2022.)

Turpinot veicināt mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, SEB banka jau septīto reizi izsludina pieteikšanos Izaugsmes programmai, kas sniedz iespēju Latvijas uzņēmumiem bez maksas teju sešu mēnešu garumā pilnveidot zināšanas un prasmes tādās jomās kā izaugsmes domāšana, klientu izzināšana, inovācijas, mārketings un produktu vadība, kā arī mūsdienīga finanšu plānošana un ilgtspēja.Dalībai programmā uzņēmumi var pieteikties līdz 6. martam.

Izaugsmes programmas laikā 12–15 ambicioziem uzņēmumiem būs iespēja gan vietēja, gan starptautiska mēroga ekspertu un mentoru vadībā strādāt pie sava produkta, pakalpojuma vai koncepta idejas attīstības, kā arī pie procesu izmaiņām, kas var palīdzēt uzņēmumam straujāk augt.

Izaugsmes programma paredzēta Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem ar vismaz divu gadu pieredzi uzņēmējdarbībā un vismaz 200 000 eiro apgrozījumu gadā. Kopš 2018. gada Izaugsmes programmu absolvējuši jau 59 Latvijas uzņēmumi, bet vēl 12 uzņēmumi uzsākuši sestās kārtas noslēdzošo posmu.

Programmas lekcijas, darbnīcas un individuālās sesijas norisinās attālināti, sniedzot iespēju piedalīties no jebkuras vietas Latvijā vai ārvalstīs. Programmas laikā ar dalībniekiem individuālu sesiju formātā sadarbosies programmas galvenais mentors Viesturs Sosārs. Mentors kopā ar programmas komandu atbalstīs uzņēmumus biznesa idejas attīstībā, lai izveidotu konkrētu aktivitāšu plānu, ko realizēt jau programmas laikā un pēc tās. Izaugsmes programmas lekcijas būs pieejamas ikvienam interesentam tiešsaistē, savukārt darba semināri, mentoru atbalsts un individuālās sesijas būs pieejamas tikai programmas dalībniekiem.

Plašāka informācija par Izaugsmes programmu apskatāma šeit.

_________________

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam nepieciešamas telpas Siguldas pilsētā; uzņēmēji aicināti iesaistīties, izīrējot savu nekustamo īpašumu (Publicēts: 15.02.2022.)

Lai iedzīvotājiem sniegtā neatliekamā medicīniskās palīdzība pirmsslimnīcas etapā būtu iespējami efektīvāka, kā arī uzlabotu izsaukumu apkalpošanas operativitāti Siguldas novada teritorijā, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam ir nepieciešamas jaunas telpas neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta izvietošanai Siguldas pilsētā. Patlaban Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests Siguldas pilsētā nomā telpas no privātpersonas, tomēr tās funkcionāli un tehniski neatbilst punkta vajadzībām. Saistībā ar to, ka Siguldas novada pašvaldībai nav pieejamas atbilstošas telpas, aicinām uzņēmējus vai privātpersonas iesaistīties pakalpojuma nodrošināšanā, izīrējot savu nekustamo īpašumu.

Nepieciešamo telpu vēlamā platība ir 120 kvadrātmetri. Brigādes darbības nodrošināšanai Neatliekamās medicīniskās palīdzības punktā nepieciešamas vismaz 2 telpas personāla atpūtai, kā arī telpa ģērbtuvei, darba telpa/kabinets, telpa virtuves ierīkošanai, noliktavas/saimnieciskā telpa, sanitārais mezgls, atsevišķa dušas telpa, vēlama telpa bīstamo (medicīnisko) atkritumu uzglabāšanai vai iespēja novietot slēdzamu konteineru ēkas teritorijā. Telpu izvietojums vēlams ēkas 1. stāvā ar atsevišķu ieeju. Pie ēkas jābūt iespējai novietot 3 operatīvos medicīniskos transportlīdzekļus, nodrošinot 220V, 16A elektroenerģijas pieslēgumu. Vēlamais telpu izmantošanas termiņš – vismaz 5 gadi.

Par telpu pieejamību aicinām informēt, rakstot uz e-pasta adresi inga.zalite@sigulda.lv.

Siguldas neatliekamās medicīniskās palīdzības punktā tiek dislocētas divas brigādes (diennakts un dienas režīma). No 2016. gada līdz 2021. gadam tas vidēji gadā saņēmis 3667 izsaukumus, tai skaitā 38,05% no Siguldas pilsētas iedzīvotājiem un 47% no Siguldas novada pagastu iedzīvotājiem. Kopumā saņemot 85,05% izsaukumus no Siguldas novada iedzīvotājiem, tādēļ ir nozīmīgi, ka telpas tiktu nodrošinātas, kā arī atbilstu noteiktajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” un Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, kā arī kārtībai, ko paredz Ministru kabineta noteikumi Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”.

_________________

Aicina piedalīties aptaujā par ideju ģenerēšanas metodēm Latvijas mazo, vidējo uzņēmumu darbībā un attīstībā (Publicēts: 10.02.2022.)

Uzņēmēji aicināti piedalīties aptaujā par ideju ģenerēšanas metodēm Latvijas mazo, vidējo uzņēmumu darbībā un attīstībā, ieviešot dažāda veida projektus. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 28. februārim šeit.

Aptaujas aizpildīšanas laiks: aptuveni 25 minūtes. Aptauja ir anonīma, un iegūtie dati tiks izmantoti apkopotā veidā.

Aptauju izstrādājusi un pētniecību veic maģistra programmas studente Iveta Dobele.

_________________

Aicina uzņēmējus izmantot eksporta atbalsta iespējas (Publicēts: 9.02.2022.)

Uzņēmēji aicināti izmantot eksporta atbalsta iespējas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētajās uzņēmējdarbības veicināšanas programmās. Tāpat iespējams saņemt bezmaksas konsultācijas, pieteikšanās un to grafiks pieejams šeit.

Plašāka informācija Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras tīmekļa vietnē.

_________________

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra piesaka pavasara uzņemšanu biznesa inkubatoros (Publicēts: 8.02.2022.)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori izziņo 2022. gada pavasara uzņemšanu un aicina jaunos uzņēmējus un biznesa ideju autorus pieteikties pirmsinkubācijas vai inkubācijas programmai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubatoros, tai skaitā Siguldas biznesa inkubatorā. Pieteikumu pieņemšana dalībai pirmsinkubācijas un inkubācijas programmās tiks atvērta no 21. februāra līdz 21. martam.

Pirmsinkubācijas programma ir piemērota gan fiziskām, gan juridiskām personām, kuras vēlas izvērtēt savas biznesa idejas dzīvotspēju. Sešu mēnešu garumā programmas dalībniekiem ir iespēja saņemt visu nepieciešamo savas biznesa idejas attīstīšanai – aprīkotas darba telpas jeb kopradi, mentoru un citu uzņēmēju atbalstu, seminārus un mācības (ierobežojumu laikā apmācības tiek nodrošinātas tiešsaistē), kā arī vērtīgus kontaktus un pievienošanos lielākajā jauno uzņēmēju kopienā Latvijā.

Inkubācijas programma papildu pirmsinkubācijas atbalstam sniedz iespēju saņemt 50% līdzfinansējumu biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam, mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām un prototipu izstrādēm, sertificēšanai, laboratoriju izmaksām un citām. Katram inkubācijas programmas dalībniekam būs pieejams grantu atbalsts līdz 15 000 eiro pakalpojuma izmaksu segšanai, ražošanas iekārtu un izejmateriālu izmaksu iegādei. Atbalstu varēs izmantot līdz 2023. gada beigām. Inkubācijas programmā var pieteikties jaundibināti uzņēmumi, kas nav vecāki par 3 gadiem.

Pieteikšanās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubatoru atbalsta programmām norisināsies divās kārtās – sākotnēji tiks gaidīti pieteikumi no inkubācijas programmas pretendentiem laikā no 21. februāra līdz 4. martam; savukārt pirmsinkubācijas programmas pieteikumu pieņemšana notiks no 1. marta līdz 21. martam. Pieteikumus programmām varēs iesniegt elektroniski, nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pasta adresi sigulda@liaa.gov.lv vai iesniedzot portālā www.latvija.lv.

Pirms pieteikuma aizpildīšanas, interesenti aicināti pieteikties uz klātienes un tiešsaistes konsultācijām sev tuvākajā reģionālajā biznesa inkubatorā vai tā atbalsta vienībā. Februārī un martā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubatori visā Latvijā rīkos arī “INFO dienas”, kuru laikā būs iespēja paplašināti uzzināt par inkubatoru sniegtajiem pakalpojumiem un atbalsta iespējām, kā arī par pieteikšanās un uzņemšanas kārtību. Informācija par visiem biznesa inkubatoru pasākumiem tiks publicēta biznesa inkubatoru sociālo tīklu vietnēs un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras tīmekļa vietnē.

Jaunie uzņēmēji no Siguldas, Ādažu, Saulkrastu un Limbažu novadiem aicināti savu dalību pieteikt Siguldas biznesa inkubatorā. Savukārt radošo industriju biznesa ideju autori no visas Latvijas aicināti pieteikumus iesniegt Radošo industriju inkubatorā Rīgā. Tāpat jauno dalībnieku uzņemšana norisinās arī citos reģionālajos Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubatoros.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra biznesa inkubatorus finansē ERAF projekts “Reģionālie biznesa inkubatori un Radošo industriju inkubators”. Ar LIAA Siguldas biznesa inkubatoru iespējams sazināties zvanot uz tālruņa numuru 62400903 vai rakstot uz e-pasta adresi sigulda@liaa.gov.lv. Biznesa inkubatora un koprades telpas atrodas Krišjāņa Valdemāra ielā 3A, Siguldā.

Plašāka informācija par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubatoriem pieejama šeit, par pirmsinkubācijas programmu – šeit, par inkubācijas programmu – šeit.

___________________
Nodarbinātības valsts aģentūra aicina darba devējus pieteikties subsidēto darbavietu izveidei (Publicēts: 7.02.2022.)

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties subsidēto darbavietu izveidei Eiropas Sociālā fonda projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” laikā. Tā ir iespēja darba devējiem piesaistīt savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus, subsidētajās darbavietās nodarbinot Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētos bezdarbniekus. Pieteikumi Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs tiek pieņemti līdz 31. decembrim.

Izveidojot subsidēto darbavietu Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētajam bezdarbniekam, darba devējs saņem dotāciju nodarbinātā bezdarbnieka un darba vadītāja atalgojumam. Ja subsidētā darbavieta izveidota bezdarbniekam ar invaliditāti, darba devējs saņem vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai, ja tas ir nepieciešams. Nodarbinātības valsts aģentūra piešķir valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas proporcionāli algas dotācijas daļai, ja darba devējs darba vietu veidos bezdarbniekam ar invaliditāti, kā arī apmaksā arī individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi Covid-19 infekcijas izplatības riska novēršanai.

Eiropas Sociālā fonda projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” laikā tiek nodarbināti bezdarbnieki ar invaliditāti; bezdarbnieki, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus; bezdarbnieki vecumā virs 55 gadiem, kuri nav sasnieguši pensijas vecumu; bezdarbnieki vecumā līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri ir absolvējuši speciālo izglītības programmu; bezdarbnieki ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu.

Pieteikties subsidēto darbavietu izveidei var komersanti (izņemot izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, pašnodarbinātās personas, nodibinājumi vai biedrības (izņemot politiskās partijas). Detalizētāka informācija par pasākumu, tā nosacījumiem un dotāciju apmēriem pieejama Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļa vietnē un Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs.

2022. gadā Nodarbinātības valsts aģentūra plāno izveidot 1044 subsidētās darbavietas noteiktiem mērķa grupu bezdarbniekiem, tostarp 824 darbavietas – bezdarbniekiem ar invaliditāti. Kopš 2015. gada februāra, kad tika uzsākta Eiropas Sociālā fonda projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” īstenošana, darba devēji ar Nodarbinātības valsts aģentūras atbalstu jau ir izveidojuši 4893 subsidētās darbavietas, no tām 1939 darbavietas tika izveidotas bezdarbniekiem ar invaliditāti.

___________________

Biedrība “Lauku Attīstības Partnerība” organizē semināru par projektu iesniegšanas 9. kārtu (Publicēts: 1.02.2022.)

11. februārī no plkst. 14.00 līdz 16.30 tiešsaistē notiks biedrības “Lauku Attīstības Partnerība” organizētais informatīvais seminārs par LEADER projekta 9. kārtu. Semināra laikā interesenti tiks informēti par šīs kārtas nosacījumiem un iespējām, uzņēmējdarbības formām, tām saistošu nodokļu likumdošanu, sociālo uzņēmējdarbību, kā arī uzņēmēju pieredzi, apgūstot LEADER finansējumu.

Pieteikšanās semināram norit līdz 9. februārim, rakstot uz e-pasta adresi kristine@lapo.lv.

Semināra programma:

Nr.p.k.

Norises laiks

Tēma

Tēmas vadītājs, pārstāvētais uzņēmums/organizācija

1.

13.50–14.00

Reģistrēšanās semināram

 

2.

14.00–14.05

Informācija par semināra norisi

Kristīne Ragaine, biedrības “Lauku Attīstības Partnerība” padomes vadītāja

3.

14.05–14.25

Informācija par 9. projektu kārtas nosacījumiem un iespējām

Linards Ligeris, biedrības “Lauku Attīstības Partnerība” administratīvais vadītājs

4.

14.25–14.35

Diskusija

 

5.

14.35–15.05

Uzņēmējdarbības formas, tām saistoša nodokļu likumdošana

Juris Čeičs, LIAA Valmieras biznesa inkubatora vadītājs

6.

15.05–15.15

Diskusija

 

7.

15.15–15.45

Sociālā uzņēmējdarbība, reģistrācijas kārtība un piemēri Latvijā

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija

8.

15.45–15.55

Diskusija

 

9.

15.55–16.20

Pieredze LEADER finansējuma apguvē  unikālas aplikācijas izveide biškopībā. Projekts ir saņēmis LR Zemkopības ministrija konkursa “Sējējs 2021” atzinību, ir pirmais Latvijas LEADER projekts, kas nominēts Eiropas Lauku tīkla rīkotajā konkursā “Lauku iedvesmas balva”.

Jānis Kronbergs, SIA “BeeTech Services”

10.

16.20–16.30

Semināra noslēgums. Informācija par nākamo semināru LEADER projekta pieteikumu aizpildei

Kristīne Ragaine

Jau ziņots, ka biedrība “Lauku Attīstības Partnerība” izsludina devīto projektu iesniegšanas kārtu Lauku attīstības Programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” laikā apstiprinātās stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumu pieņemšana Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā norisināsies no 18. februāra līdz 18. martam. Plašāka informācija pieejama šeit.

___________________

Notiks vebinārs par jaunu aizdevumu programmu komersantiem (Publicēts: 18.01.2022.)

Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un ALTUM sāk jaunu programmu vidējiem un lieliem uzņēmumiem – aizdevums ar kapitāla atlaidi. Tāpat komersanti aicināti pieslēdzies atklāšanas vebināram, kas notiks 19. janvārī plkst. 10.00 un skaidros par jauno atbalstu uzņēmumiem.

Programma finansēs investīciju projektus, sākot no 10 miljoniem eiro. Projektam sasniedzot plānotos kritērijus, uzņēmums varēs saņemt kapitāla atlaidi līdz 100% apmērā no aizdevuma pamatsummas. Plašāka informācija par programmu apskatāma šeit.

Vebinārs būs klausāms sociālo tīklu vietnēs Facebook un Youtube.  

___________________

Iespēja pieteikties uzņēmēju delegācijai vizītē uz Uzbekistānu (Publicēts: 18.01.2022.)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmējus piedalīties Latvijas Republikas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča vizītē uz Taškentu, Uzbekistānas Republiku, kas notiks no 7. līdz 10. februārim.

Vizīte tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, Latvijas vēstniecību Uzbekistānā, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Uzbekistānas Republikas Ārējās Tirdzniecības un Investīciju ministriju un Uzbekistānas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.

Plašāka informācija par darba vizīti uz Uzbekistānu apskatāma šeit.

 

___________________

*** Informāciju sagatavoja un apkopoja Siguldas novada Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja Agnese Briede.
Par satura papildināšanu vai izmaiņām informēt, rakstot uz e-pasta adresi 
agnese.briede@sigulda.lv.

Pasākumi