Otrdiena, 25. jūnijs
Šodien sveicam: Milija, Maiga
Laika ziņas: Sigulda +22.5℃, R vējš 1.8 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Siguldieši plāno!

Top Siguldas tematiskais plānojums

Ar saukli „Siguldieši plāno!” 2017.gadā tika uzsākts darbs pie Siguldas identitāti veidojoša tematiskā plānojuma izstrādes, lai veidotu kvalitatīvu un ilgtspējīgu novada infrastruktūru un  publisko telpu.

„Šī ir unikāla pieredze Latvijā, jo tematiskais plānojums tiek veidots visai pilsētai, sākot no satiksmes plānošanas līdz pat arhitektūras formām. Tāpēc tematiskā plānojuma izstrādē aktīvi iesaistīties īpaši aicinām siguldiešus. Tā ir katra siguldieša iespēja un pienākums – zīmēt nākotnes Siguldu kopā ar izcilu ekspertu komandu!” aicina Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

Tematiskā plānojuma izstrādi iepirkuma procedūras rezultātā veica SIA „MARK arhitekti”, šim nolūkam piesaistot plašu ekspertu komandu ar pieredzi un zināšanām arhitektūrā, pilsētas, ielu un ceļu, kā arī ainavu plānošanā.

 

Līdz 12. aprīlim ikvienam interesentam bija iespēja iepazīties un izteikt ierosinājumus Siguldas vizuālās identitātes tematiskā plānojuma gala redakcijas papildināšanai. Lai iedzīvotājiem sniegtu iespēju klātienē tikties ar pilsētplānošanas ekspertiem un diskutēt par piedāvātajām Siguldas vizuālās identitātes tematiskā plānojuma vadlīnijām, kā arī lai vienotos par labākajiem risinājumiem pilsētplānošanā, kas nākotnē gan pašvaldībai, gan uzņēmējiem un iedzīvotājiem būs saistoši infrastruktūras attīstības plānošanas, projektēšanas un izveides posmos, kultūras centrā „Siguldas devons” norisinājās vairākas tikšanās.
 
Noslēdzošajā tikšanās reizē iedzīvotājiem bija iespēja uzklausīt tematiskā plānojuma izstrādātāju kopsavilkumu par plānojuma vadlīnijām. Diskusijas laikā tika pārrunāta satiksmes infrastruktūras plānošana, pievēršot uzmanību tādiem tematiem kā auto stāvlaukumi, ielu krustojumi, satiksmes kustības organizēšana. Tāpat tika apspriesta apbūves intensitāte, plānotā pastaigu maršruta jeb promenādes izbūve, ceļu projektēšana un apstādījumu nepieciešamība. Tika diskutēts arī par izstrādātā telpiskā pilsētas 3D modeļa pieejamību iedzīvotājiem. Iedzīvotāju sniegtie priekšlikumi pēc to izvērtēšanas tiks iekļauti tematiskā plānojuma dokumentos vai izstrādes stadijā esošajos teritorijas plānojuma dokumentu grozījumos.
 
Tematiskajā plānojumā, ņemot vērā šī brīža Siguldas telpisko struktūru, attīstības potenciālu, stratēģiskās intereses un kultūrvēsturiskās vērtības, noteiktas vadlīnijas turpmākai pilsētas infrastruktūras un inženiertehnisko komunikāciju plānošanai, kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai, ēku, būvju, to elementu un arhitektūras mazo formu risinājumiem, kā arī rekreācijas teritoriju un zaļumvietu attīstībai un pārvaldībai, saglabājot Siguldas identitātei raksturīgās iezīmes un unikalitāti visos plānošanas, projektēšanas un izveides posmos.

 

Tematiskā plānojuma izstrādes laikā sagatavotas sešas plānojuma daļas:

 
Siguldas vizuālās identitātes tematiskais plānojums pieejams arī „Siguldas Attīstības aģentūras” birojā, Pils ielā 16, un pašvaldības Pakalpojumu centrā, Raiņa ielā 3. Informācija par tematiskā plānojuma izstrādi pieejama arī atsevišķā vietnē sociālajā tīklā „Facebook” ar nosaukumu „Siguldieši plāno”.
 
Katras plānojuma daļas rezultātus paredzēts apkopot vienotā, publiski pieejamā vadlīniju datubāzē, kas paredzēta pašvaldības speciālistu un iedzīvotāju ikdienas lietošanai, veidojot pilsētas publisko telpu. Izstrādātie plānojuma materiāli tiks integrēti telpiskā pilsētas 3D modelī, kas kalpos par platformu dažādu, ar pilsētas attīstību saistītu lēmumu pieņemšanā – kas ir unikāla pilsētas plānošanas un pārvaldes prakse Latvijā.

Pasākumi