×

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes:
- Statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un lietošanas pieredzi);
- Sociālo mediju sīkdatnes (nepieciešamas Facebook autorizācijai, video skatījumiem).

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu visām sīkdatnēm” vai veikt atsevišķu sīkdatņu izvēli, noklikšķinot uz pogas “Tikai analītiskajām sīkdatnēm” vai “Tikai sociālo mēdīju sīkdatnēm”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Pirmdiena, 27. maijs
Šodien sveicam: Dzidra, Gunita, Loreta, Dzidris
Laika ziņas: Sigulda 0℃, Z vējš 0 m/s
e.sigulda.lv
A- A A+ T T

Mores pamatskola

Mores pamatskola

Adrese: Siguldas iela 15, More, Siguldas novads, LV-2170
Tālrunis: 64147217
E-pasts: mores.skola@sigulda.lv

Adrese: Siguldas iela 3, More, Siguldas novads, LV-2170
Tālrunis: 64147210

Direktore – Marika Busote-Uzuliņa

 

 

Vārds uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Marika Busote-Uzuliņa

Direktore

64147217
27749775

marika.busote.uzulina@sigulda.lv

Kristīne Grāvīte

Direktores vietniece izglītības jomā

29230429

kristine.gravite@sigulda.lv

Egita Skrūzkalne

Direktores vietniece audzināšanas jomā

24337370

egita.skruzkalne@sigulda.lv

Kalvis Grīnbergs

Direktores vietnieks saimnieciski administratīvajā jomā

64147210

kalvis.grinbergs@sigulda.lv

Angelika Laiveniece

Lietvede

64147217

mores.skola@sigulda.lv

 

VĪZĪJA: Skola ar individuālu pieeju, radošu un drošu vidi - ir vieta, kur katram bērnam iegūt savām spējām un vajadzībām atbilstošu pirmsskolas, pamatizglītības un/vai profesionālās ievirzes izglītību.

MISIJA:  Mores pamatskola ir īpaša skola, kurā, sniedzot profesionālu atbalstu, tiek veicināta katra bērna potenciāla attīstība, mūsdienīgā vidē, iedvesmojoties dabā un tehnoloģijās.

VĪZIJA PAR IGLĪTOJAMO: jaunietis, kas spēj pielietot apgūtās zināšanas un dzīves prasmes patstāvīgai dzīvei un turpina mācības vispārējā vai profesionālā izglītības iestādē.

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VĒRTĪBAS:  tolerance, atbildība, patriotiskums, sadarbība, radošums.


Mores pamatskolā ir licencētas un akreditētas sekojošas izglītības programmas:

 • Vispārējā pirmsskolas izglītības programma, (trīs dažādās vecumam atbilstošās grupās), programmas kods 01011111;
 • Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem kods 01015611;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 01015811;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015911;
 • Vispārējā pamatizglītības programma, programmas kods 21011111;
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 21015811;
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, programmas kods 21015911.
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem, programmas kods 21015711;
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 21015611;

Mores pamatskola ir akreditēta un licencēta izglītības iestāde. Akreditācijas eksperti kā augstākos novērtējumus snieguši skolai kritērijos “Atbalsts izglītojamiem personības veidošanā”, “Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība” un “Iestādes sadarbība ar citām institūcijām”.

Mores pamatskola piedāvā apgūt pirmsskolas izglītības programmu un pamatizglītību vispārējā izglītībā un speciālajā izglītībā. Mācību process speciālajā izglītībā tiek organizēts atsevišķās klasēs. Skolēnu integrācija notiek skolas ārpusstundu pasākumos un starpbrīžos. Skolā valda tolerance, iecietība un sapratne.

Mācību process tiek organizēts klasēs ar nelielu skolēnu skaitu, tādējādi pedagogs var pievērsties katram skolēnam individuāli, pielāgojot mācību satura apguvi skolēna spējām. Klasēs un skolā valda ģimeniska un mājīga atmosfēra. Mācību process skolēniem tiek veidots, pietuvinot mācību saturu reālai ikdienas dzīvei, īpašu uzmanību pievēršot dabas izziņai un izpētei, kā arī praktiskām nodarbēm mācību procesā un ārpusstundu pasākumos. Mācību stundas tiek veidotas integrējot dažādus mācību priekšmetus saskaņā ar kompetenču pieeju. Skolēniem tiek nodrošināta individuālā pieeja un radošas mācību metodes – mācību vizītes, neformāls mācību process, āra nodarbības, slēpošana tiek mācīta jau no 1. klases, iespēja apmeklēt bezmaksas peldēšanas nodarbības. Skolā strādā profesionāli pedagogi, ir laba pedagogu pieejamība konsultācijām.

Skolā īsteno interešu izglītības programmas STEM jomā (daba, matemātika, ķīmija, datorika), valodu jomā (svešvalodas, debates), sporta un veselīga dzīves veida jomā (jaunsardze, vispārējā fiziskā sagatavotība, futbols, florbols, galda spēles, krokets, ēdienu gatavošana), kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomā (gleznošana, rokdarbi, kokapstrāde).

Skola piedalās Siguldas novada, reģiona un valsts mēroga mācību un sporta pasākumos (sacensībās, olimpiādēs, konkursos, u.c.) vispārējā un speciālajā izglītībā.

Mores pamatskolā pieejamie atbalsta pasākumi karjeras konsultants, logopēds, pedagoga palīgs, sociālais pedagogs, psihologs, asistenti, pagarinātā dienas grupa. Tiek nodrošināti rehabilitācijas pasākumi sadarbībā ar biedrību “Cerību spārni”.

 

Mores pamatskola aktīvi piedalās dažādos projektos

 • Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001), kura ietvaros skolēniem notiek mācību vizītes, tiek īstenotas interešu izglītības programmas, radoši tehniskās dienas, nometnes, sporta pasākumi, u.c. aktivitātes.
 • Programmā “Latvijas skolas soma”, kura ietvaros skolēniem tiek organizētas muzejpedagoģiskās nodarbības, teātra izrādes, izstāžu apmeklējumi un izglītojošo filmu apmeklēšana kinoteātrī.
 • Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr. 8.3.4.0/16/I/001), kura ietvaros skolēniem tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana, sniegts konsultatīvais atbalsts mācību satura apguvei.
 • Erasmus + projektā “Jauna mācību pieredze skolām, kas īsteno iekļaujošo izglītību” (Nr. 2018-1-LV01-KA229-04975_1), kura ietvaros starptautiskas pieredzes apmaiņas pasākumos tiek gūta inovatīva pieredze, lai pilnveidotu un attīstītu skolotāju mijiedarbību ar izglītojamiem no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm un izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Projekta ietvaros tiek īstenota pedagogu un skolēnu savstarpēja pieredzes apmaiņa starp projekta partnervalstīm Rumāniju un Latviju.

 

Nokļūšanai uz skolu AS “CATA” nodrošina autobusa reisus, kas saskaņoti ar mācību procesu – Nr.5087 “Sigulda–More–Jūdaži–Sigulda–More” un Nr.5610 “Nītaure–More–Ķēči–Nītaure”. Papildu informācija par bezmaksas autobusu maršrutiem pieejama šeit.

Informācija par skolas jaunākajām aktualitātēm atrodama sociālajā tīklā Facebook.

Visiem interesentiem iespējams apmeklēt un iepazīties ar skolu, iepriekš piesakot savu vizīti.

 

Pasākumi