Otrdiena, 19. februāris
Šodien sveicam: Zane, Zuzanna
Laika ziņas: Sigulda +2.8℃, DR vējš 5.2 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Mores pamatskola

Mores pamatskola
 

Adrese: Siguldas iela 15, More, Siguldas novads, LV – 2170
Tālr.: +371 64147217
e-pasts mores.skola@sigulda.lv

Adrese: Siguldas iela 3, More, Siguldas novads, LV 2170
Tālr.: +371 64147210

Direktore – Tīna Blūma
Tālr.: + 371 26153596, e-pasts tina.bluma@sigulda.lv

Direktores vietniece izglītības un audzināšanas jomā – Kristīne Grāvīte
Tālr.: +371 64147217, e-pasts kristine.gravite@sigulda.lv

Direktores vietniece saimnieciski administratīvajā darbā – Inese Kļaviņa
Tālr.: +371 64147217, e-pasts inese.klavina@sigulda.lv

VĪZĪJA: Mores pamatskola piedāvā mācīšanās pieeju, balstītu uz bērna patstāvību mācīšanās procesā, pielietojot radošu pieeju bērna attīstības veicināšanai un pasaules izziņai.

MISIJA: Nodrošināt iespēju izglītojamajiem apgūt pirmsskolas un pamatizglītības programmu vispārējā izglītībā un speciālajā izglītībā ar garīgās attīstības traucējumiem skolā, kuras pamatvērtības ir tolerance, atbildība, patriotiskums, sadarbība un radošums.


Mores pamatskolā ir licencētas un akreditētas sekojošas izglītības programmas:

  • Vispārējā pirmsskolas izglītības programma, (no 1,5 gada jaukta vecuma grupiņā), programmas kods 01011111;
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 01015811;
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015911.
  • Vispārējā pamatizglītības programma, programmas kods 21011111;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 21015811;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, programmas kods 21015911.

Mores pamatskola piedāvā apgūt obligāto pirmsskolas (pieci – seši gadi) izglītības programmu un pamatizglītību vispārējā izglītībā un speciālajā izglītībā. Mācību process speciālajā izglītībā tiek organizēts atsevišķās klasēs. Skolēnu integrācija notiek skolas ārpusstundu pasākumos un starpbrīžos. Skolā valda tolerance, iecietība un sapratne.

Skolā tiek nodrošināta individuāla pieeja katram skolēnam. Mazais skolēnu skaits klasē ļauj izmantot dažādas mācību metodes, organizēt stundas ārā svaigā gaisā un diferencēt mācību darbu.  Skolā ir laba pedagogu pieejamība konsultācijām, profesionāli pedagogi. Slēpošanas nodarbības nodrošinātas jau no 1. klases, kā arī iespēja apmeklēt bezmaksas peldēšanas nodarbības.

Skolā īsteno interešu izglītības programmas STEM jomā (daba, ģeogrāfija, matemātika, ķīmija, datorika), valodu jomā (svešvalodas, debates), sporta un veselīga dzīves veida jomā (jaunsardze, vispārējā fiziskā sagatavotība, futbols, florbols, galda spēles, krokets, ēdienu gatavošana), kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomā (gleznošana, rokdarbi, kokapstrāde).

Skola piedalās Siguldas novada, reģiona un valsts mēroga mācību un sporta pasākumos (sacensībās, olimpiādēs, konkursos, u.c.).

Mores pamatskolā pieejamie atbalsta pasākumi karjeras konsultants, logopēds, pedagoga palīgs sociālpedagoģiskajā darbā, psihologs, speciālais pedagogs, asistenti, pagarinātā dienas grupa. Tiek nodrošināti rehabilitācijas pasākumi sadarbībā ar biedrību „Cerību spārni”.

Mores pamatskolas dalība projektos Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001), kurā paredzētas mācību vizītes, interešu izglītības programmas, radoši tehniskās dienas, nometnes, sporta pasākumi, u.c. aktivitātes.

Nokļūšanai uz skolu AS „CATA” nodrošina autobusa reisus, kas saskaņoti ar mācību procesu – Nr.5087 „Sigulda–More–Jūdaži–Sigulda–More” un Nr.5610 „Nītaure–More–Ķēči–Nītaure”. Papildu informācija par bezmaksas autobusu maršrutiem pieejama šeit.

Visiem interesentiem iespējams apmeklēt un iepazīties ar skolu, iepriekš piesakot savu vizīti.

Mores pamatskolas pašnovērtējums

 

Pasākumi