×

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes:
- Statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un lietošanas pieredzi);
- Sociālo mediju sīkdatnes (nepieciešamas Facebook autorizācijai, video skatījumiem).

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu visām sīkdatnēm” vai veikt atsevišķu sīkdatņu izvēli, noklikšķinot uz pogas “Tikai analītiskajām sīkdatnēm” vai “Tikai sociālo mēdīju sīkdatnēm”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Sestdiena, 20. jūlijs
Šodien sveicam: Ritma, Ramona
Laika ziņas: Sigulda 0℃, Z vējš 0 m/s
e.sigulda.lv
A- A A+ T T

Lokālplānojumi

Paziņojums par saistošo noteikumu atzīšanu pa spēku zaudējušiem (Publicēts: 02.07.2024.)

Siguldas novada pašvaldības dome 2024. gada 23. maijā ir pieņēmusi lēmumu “Par Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra saistošo noteikumu Nr. 7 “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamā īpašuma “Ūdensloki” un “Linuži”, Inčukalna pagastā, Siguldas novada teritorijā, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” (prot. Nr.9, 11.§) atzīšanu par spēku zaudējušiem.


Paziņojums par saistošo noteikumu apstiprināšanu (Publicēts: 02.07.2024.)

Siguldas novada pašvaldības dome 2024. gada 20. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma zemes vienībām Nītaures ielā 26, Mergupes ielā 27 un Vītolu ielā 7, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, ar kuru groza teritorijas plānojumu, apstiprināšanu  un saistošo noteikumu “Zemes vienību Nītaures ielā 26, Mergupes ielā 27 un Vītolu ielā 7, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu (prot. Nr.11, 11.§) un apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 30 “Zemes vienību Nītaures ielā 26, Mergupes ielā 27 un Vītolu ielā 7, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”. Saistošie noteikumi publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā šeit.

Lokālplānojums pieejams valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv unikālais identifikators skatāms šeit:


Paziņojums par grozījumiem lokālplānojuma izstrādei zemes vienību Kalna ielā 2D, Kalna ielā 2E un Kalna ielā 2F, Siguldā, Siguldas nov., teritorijā (publicēts: 30.05.2024.)

Siguldas novada pašvaldības dome 2024. gada 23. maijā ir pieņēmusi lēmumu “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 28. marta sēdes lēmumā “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienību Kalna ielā 2D, Kalna ielā 2E un Kalna ielā 2F, Siguldā, Siguldas nov., teritorijā” (prot.Nr.5, 54.§)” (prot. Nr.9, 35.§).

Lokālplānojuma teritorija ietver zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8015 002 0483, 8015 002 0482 un 8015 002 0481.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zonējuma maiņa no Publiskās apbūves teritorijas uz Mazstāvu apbūves teritoriju (DzM).

Lēmums
Darba uzdevums
Lokālplānojuma teritorija


Paziņojums par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienību Kalna ielā 2D, 2E un 2F, Siguldā, Siguldas novada teritorijā (publicēts: 08.04.2024.)

Siguldas novada pašvaldības dome 2024. gada 28. martā pieņēma lēmumu “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienību Kalna ielā 2D, Kalna ielā 2E un Kalna ielā 2F, Siguldā, Siguldas nov., teritorijā” (prot. Nr. 5, 54.§).

Lokālplānojuma teritorija ietver zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8015 002 0483, 8015 002 0482 un 8015 002 0481.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zonējuma maiņa no Publiskās apbūves teritorijas uz Savrupmāju apbūves teritoriju (DzS).

Lēmums
Darba uzdevums
Lokālplānojuma teritorija


Paziņojums par saistošo noteikumu apstiprināšanu (publicēts: 04.04.2024.)

Siguldas novada pašvaldības dome 2024. gada 15. februārī ir pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamā īpašuma “Ūdensloki” un “Linuži”,  Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, teritorijā apstiprināšanu” (prot. Nr.3, 36.§) un apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr.6 “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai  nekustamā īpašuma “Ūdensloki” un “Linuži”, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, teritorijā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”. Saistošie noteikumi publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2024. gada 23. februārī šeit: https://www.vestnesis.lv/op/2024/39.19

Lokālplānojums pieejams valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv unikālais identifikators skatāms šeit.


Paziņojums par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumu veikšanu zemes vienībām Nītaures ielā 26, Mergupes ielā 27 un Vītolu ielā 7, Mālpilī (publicēts: 27.02.2024.)

Siguldas novada pašvaldības dome 2024. gada 15. februārī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.3., 37. §) par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienību Nītaures ielā 26, Mergupes ielā 27 un Vītolu ielā 7, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt funkcionālo zonējumu, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 1. marta līdz 2. aprīlim.

Sabiedrības līdzdalības pasākums notiks 20. martā plkst. 17.00 video konferences režīmā platformā Zoom. Lai pieteiktos, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pasta adresi ineta.broka@sigulda.lv

Publiskās apspriešanas laikā rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2. aprīlim, Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, LV-2150 vai elektroniski – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu priekšlikumu, sūtot uz e-pasta adresēm pasts@sigulda.lv, buvvalde@sigulda.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

Apmeklētājus pieņem pirmdienās plkst. 8.00–18.00, Siguldas novada pašvaldības Būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldā, pārējā laikā iepriekš piesakoties, zvanot tālruņa numuru 25571152.

Ar lokālplānojuma 1.0. redakcijas materiāliem publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv sadaļā “Būvniecība” – “Lokālplānojumi”, kā arī izdrukātā veidā un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā.

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA “Livland Group”; e-pasta adrese info@livland.lv.

Izstrādes vadītāja: Ineta Broka; tālruņa numurs 25571152; e-pasta adrese ineta.broka@sigulda.lv.


Paziņojums par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai (21.11.2023.)

Siguldas   novada pašvaldības dome 2023. gada 16. novembrī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.17., 40. §) par  lokālplānojuma projekta nekustamo īpašumu “Ūdensloki” un  “Linuži” Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt funkcionālo zonējumu, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no  2023. gada 1. decembra līdz 2023. gada 29. decembrim.

Sabiedrības līdzdalības pasākums notiks 11. decembrī plkst. 17.00 video konferences
režīmā platformā Zoom. Lai  pieteiktu dalību, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pasta adresi ineta.broka@sigulda.lv.

Publiskās apspriešanas laikā rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2023. gada 29. decembrim, Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, LV-2150 vai elektroniski – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu priekšlikumu, sūtot uz e-pasta adresēm pasts@sigulda.lvbuvvalde@sigulda.lv  vai portālā www.geolatvija.lv.

Apmeklētājus pieņem pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, Siguldas novada pašvaldības būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldā, pārējā laikā iepriekš piesakoties, zvanot uz tālruņa numuru 25571152.

Ar lokālplānojuma 2.0. redakcijas materiāliem publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv sadaļā būvniecība/lokālplānojumi, kā arī darba dienās Siguldas novada pašvaldības būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldā.

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA “Knokk Knokk”, e-pasts: karlis@studija.eu
Izstrādes vadītāja: Ineta Broka, tālruņa numurs 25571152, e-pasts: ineta.broka@sigulda.lv.

Ar lokālplānojuma projekta pilnveidoto redakciju var iepazīties šeit.

_______________________

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai, zemes vienību Nītaures ielā 26, Mergupes ielā 27 un Vītolu ielā 7 Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā (publicēts: 04.09.2023.)

Siguldas novada pašvaldības dome 2023. gada 24. augustā ir pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienību Nītaures iela26, Mergupes iela 27 un Vītolu iela 7 , Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā” (prot. Nr.13, 41.§).

Lokālplānojuma teritorija ietver zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8074 003 0325, 8074 003 1115 un 8074 003 1116.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – mainīt minētajā zemes vienībām  teritorijas funkcionālo zonējumu no Publiskās apbūves teritorijas (P) uz Jaukta centra apbūves teritoriju (JC).

Lēmums
Darba uzdevums

_______________________

Paziņojums par saistošo noteikumu apstiprināšanu (publicēts: 04.09.2023.)

Siguldas novada pašvaldības dome 2023. gada 24. augustā ir pieņēmusi lēmumu Par saistošo noteikumu “Par Siguldas novada domes 2023. gada 2. maija saistošo noteikumu Nr. 6 “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienības Miera ielā 1, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, teritorijā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” apstiprināšanu” (prot. Nr.14, 13.§) un apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 18. Saistošie noteikumi publicēti 2023. gada 29. augustā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā  “Latvijas Vēstnesis” .

Lokālplānojums pieejams valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv unikālais identifikators skatāms šeit.

____________

Paziņojums par saistošo noteikumu apstiprināšanu (publicēts: 15.05.2023.)

Siguldas novada pašvaldības dome 2023. gada 2. maijā ir pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienības Miera   ielā, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, teritorijā apstiprināšanu” (prot. Nr.6, 2.§) un apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 6 “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienības Miera ielā 1, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, teritorijā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”. Saistošie noteikumi publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2023. gada 10. maijā šeitwww.vestnesis.lv/op/2023/88.29

 Lokālplānojums pieejams valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv unikālais identifikators skatāms šeitgeolatvija.lv/geo/tapis#document_24503.

_____________

Paziņojums par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (Publicēts: 20.02.2023.)

Siguldas novada pašvaldības dome 2023. gada 16. februārī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.3., 22. §) par lokālplānojuma projekta zemes vienības Miera ielā 1, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā ar mērķi grozīt funkcionālo zonējumu, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2023. gada 6. marta līdz 2023. gada 3. aprīlim.

Sabiedrības līdzdalības pasākums notiks: 29. martā plkst. 17:00 video konferences režīmā platformā Zoom. Lai  pieteiktu dalību, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: ineta.broka@sigulda.lv

Publiskās apspriešanas laikā rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2023. gada 3. aprīlim Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, LV-2150 vai elektroniski – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu priekšlikumu, sūtot uz e-pasta adresēm pasts@sigulda.lvbuvvalde@sigulda.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

Apmeklētājus pieņem pirmdienās no 8:00 – 18:00, Siguldas novada pašvaldības būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldā, 3.stāvā, pārējā laikā iepriekš piesakoties, zvanot uz tālruņa numuru 67970898.

Ar lokālplānojuma 1.0.redakcijas materiāliem publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļvietnē www.sigulda.lv, kā arī izdrukas veidā Siguldas novada pašvaldības Inčukalna pagasta valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Livland Group” e-pasts: veldze.liepa@livland.lv
Detālplānojuma izstrādes vadītāja: Ineta Broka tālr.67970898, e-pasts: ineta.broka@sigulda.lv

_____________

Paziņojums par saistošo noteikumu apstiprināšanu (Publicēts: 08.12.2022.)

Siguldas novada pašvaldības dome 2022. gada 17. novembrī ir pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienību Kalna ielā 1A, Kaķīškalna ielā 3 un Kaķīškalna ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā, teritorijā apstiprināšanu” (prot. Nr.22, 15.§) un apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 53 “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienību Kalna ielā 1A, Kaķīškalna ielā 3 un Kaķīškalna ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā, teritorijā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”. Saistošie noteikumi publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2022. gada 28. novembrī šeit. Lokālplānojums pieejams valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv unikālais identifikators skatāms šeit.

Vienlaicīgi šie saistošie noteikumi atzīst par spēku zaudējušiem uz šo teritoriju attiecināmos Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 20. decembra saistošos noteikumus Nr. 39 “Nekustamo īpašumu ar adresi Noliktavu iela 1C un Kalna iela 1, Sigulda, Siguldas novads, zemes vienību teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

_____________

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienību Kalna ielā 1A, Kaķīškalna ielā 3 un Kaķīškalna ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā, teritorijā apstiprināšanu (Publicēts: 24.11.2022.)

Siguldas novada pašvaldības dome 2022. gada 17. novembrī ir pieņēmusi lēmumu “Par  lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienību Kalna ielā 1A, Kaķīškalna ielā 3 un Kaķīškalna ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā, teritorijā apstiprināšanu” (prot. Nr.22, 15.§) un apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 53 ““Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienību Kalna ielā 1A, Kaķīškalna ielā 3 un Kaķīškalna ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā, teritorijā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.

Vienlaicīgi šie saistošie noteikumi atzīst par spēku zaudējušiem uz šo teritoriju attiecināmos Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 20. decembra saistošos noteikumus Nr. 39 “Nekustamo īpašumu ar adresi Noliktavu iela 1C un Kalna iela 1, Sigulda, Siguldas novads, zemes vienību teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, bet to īstenošanu var uzsākt tikai pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atļaujas par īstenošanu saņemšanas.

Papildu informācija pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas, Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles pārvaldes teritorijas plānotājas Zaigas Jēkabsones, tālrunis 67800959, e-pasts zaiga.jekabsone@sigulda.lv.

Lēmums
Saistošie noteikumi
Saistošo noteikumu pielikums - TIAN

_____________

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienību Muzeju ielā 22, 24, 26, 28,30 un “Pēteri”, Turaidā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, un zemes vienības bez adreses ar kadastra apzīmējumu 8068 009 0517 teritorijā (Publicēts: 24.11.2022.)

Siguldas novada pašvaldības dome 2022. gada 17. novembrī ir pieņēmusi lēmumu “Par  lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienību Muzeju ielā 22, 24, 26, 28, 30 un “Pēteri”, Turaidā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, un zemes vienības bez adreses ar kadastra apzīmējumu 8068 009 0517 teritorijā” (prot. Nr.22, 14.§).

Lokālplānojuma teritorija ietver zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8068 009 0511, 8068 009 0512, 8068 009 0513, 8068 009 0514, 8068 009 0515, 8068 009 0516 un 8068 009 0517..

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zonējuma maiņa no Publiskās apbūves teritorijas (P) uz Savrupmāju apbūves teritoriju (DzS) un Transporta infrastruktūras teritoriju (TR).

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja  - Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles pārvaldes teritorijas plānotāja Irēna Kukule, tālrunis 67800959.

Priekšlikumus lokālplānojuma izstrādei var iesniegt elektroniski, sūtot uz pasts@sigulda.lv, iesniedzot Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros vai sūtot pa pastu uz adresi Pils iela 16, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150.

Lēmums
Darba uzdevums
Lokālplānojuma teritorija

_____________

Paziņojums par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (publicēts: 27.09.2022.)

Siguldas novada pašvaldības dome 2022. gada 15. septembrī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.17., 25. §) par  lokālplānojuma projekta nekustamo īpašumu “Ūdensloki” un “Linuži” Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt funkcionālo zonējumu, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2022. gada 3. oktobra līdz 2022. gada 31. oktobrim.

Sabiedrības līdzdalības pasākums notiks 20. oktobrī plkst. 17:00 video konferences režīmā platformā Zoom. Lai pieteiktu dalību, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: ineta.broka@sigulda.lv

Publiskās apspriešanas laikā rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2022. gada 31. oktobrim, Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, LV-2150 vai elektroniski – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu priekšlikumu, sūtot uz e-pasta adresēm pasts@sigulda.lvbuvvalde@sigulda.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

Apmeklētājus pieņem pirmdienās no 8:00 – 18:00, Siguldas novada pašvaldības būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldā, 3.stāvā, pārējā laikā iepriekš piesakoties pa tālruni 67970898.
 

Ar lokālplānojuma 1.0.redakcijas materiāliem publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv sadaļā būvniecība/lokālplānojumi, kā arī darba dienās Siguldas novada pašvaldības būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldā, 3.stāvā.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Knokk Knokk” e-pasts: karlis@studija.eu
Detālplānojuma izstrādes vadītāja: Ineta Broka tālr.67970898, e-pasts: ineta.broka@sigulda.lv

_____________

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienībai Miera ielā 1, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā (Publicēts: 20.07.2022.)

Siguldas novada pašvaldības dome 2022. gada 14. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienībai Miera ielā 1, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā”(prot. Nr.15, 36.§).

Lokālplānojuma teritorija ietver zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8064 006 0509

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – mainīt daļai no  teritorijas funkcionālo zonējumu Tehniskās apbūves teritorijas (Ta) uz Publiskās apbūves teritoriju (P)

Lēmums
Darba uzdevums

_____________

Paziņojums par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai (Publicēts: 20.07.2022.)

Siguldas novada pašvaldības dome 2022. gada 14. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.15., 35. §) par lokālplānojuma projekta nekustamo īpašumu “Ūdensloki” un “Linuži” Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt funkcionālo zonējumu, nodošanu publiskajai apspriešanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2022. gada 29. jūlija līdz 2022. gada 26. augustam. Ar lokālplānojuma 1.0. redakcijas materiāliem publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv sadaļā “Būvniecība” – “Lokālplānojumi”, kā arī darbdienās Siguldas novada pašvaldības būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, 3. stāvā.

Sabiedrības līdzdalības pasākums notiks: 15. augustā plkst. 17.00 video konferences režīmā platformā Zoom. Lai pieteiktu dalību, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pasta adresi ineta.broka@sigulda.lv.

Publiskās apspriešanas laikā rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2022. gada 26. augustam, Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, LV-2150 vai elektroniski – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu priekšlikumu, sūtot uz e-pasta adresēm pasts@sigulda.lv, buvvalde@sigulda.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

Apmeklētājus pieņem pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00 Siguldas novada pašvaldības būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, 3. stāvā, pārējā laikā iepriekš piesakoties, zvanot uz tālruņa numuru 67970898.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Knokk Knokk” (e-pasta adrese karlis@studija.eu). Detālplānojuma izstrādes vadītāja: Ineta Broka (tālrunis 67970898, e-pasts: ineta.broka@sigulda.lv).

Lēmums

_____________

Paziņojums par lokālplānojuma Siguldā publisko apspriešanu (Publicēts: 15.07.2022.)

Siguldas novada pašvaldības dome 2022. gada 14. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienību Kalna ielā 1A, Kaķīškalna ielā 3, un Kaķīškalna ielā 5, Siguldā, Siguldas nov., teritorijā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.15, 37.§).

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2022. gada 1. augusta līdz 29. augustam. Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Lokālplānojuma materiāli izdrukātā veidā pieejami Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles pārvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, informācija, zvanot uz tālruņa numuru 67800959.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā, sūtot pa pastu Siguldas novada pašvaldībai Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi pasts@sigulda.lv.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 15. augustā plkst. 17.00 Zoom platformā. Lai saņemtu saiti uz sanāksmi, jāpiesakās, rakstot uz e-pasta adresi zaiga.jekabsone@sigulda.lv.

_____________

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienību Kalna ielā 1A, Kaķīškalna ielā 3 un Kaķīškalna ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā (Publicēts: 29.03.2022.)

Siguldas novada pašvaldības dome 2022. gada 17. martā ir pieņēmusi lēmumu “Par  lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienību Kalna ielā 1A, Kaķīškalna ielā 3 un Kaķīškalna ielā 5, Siguldā, Siguldas novada teritorijā” (prot. Nr.7, 32.§).

Lokālplānojuma teritorija ietver zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8015 002 0254, 8015 002 0255 un 8015 002 0256.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zonējuma maiņa no Publiskās apbūves teritorijas uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzS1).

Lēmums
Darba uzdevums
Lokālplānojuma teritorija

_____________

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumiem īpašumā Kalna ielā 4 (kadastra Nr. 8064 006 0175) Inčukalnā, Inčukalna  pagastā, Siguldas novadā (Publicēts: 27.12.2021.)

Siguldas novada pašvaldības dome 2021. gada 2. decembrī ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr. 13., 29&) par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumiem īpašumā Kalna ielā 4 (kadastra Nr. 8064 006 0175) Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.

Lokālplānojuma teritorija ietver zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8064 006 0175.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – plānotās (atļautās) izmantošanas maiņa no Mežu teritorijas (M) uz  Savrupmāju apbūves teritoriju (DzS).

Vizualizācija
Lēmums
Darba uzdevums

Pasākumi