Piektdiena, 22. jūnijs
Šodien sveicam: Ludmila, Laimdots, Laimiņš
Laika ziņas: Sigulda +10.3℃, DR vējš 5.1 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Saistošie noteikumi

Pievienotie faili

Budžets 2018Budžets 2017Budžets 2016

Nr.1 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (320.73 KB)
Nr.43 Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (319.61 KB)
Nr.39 Grozījumi Siguldas novada Domes 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (337.9 KB)
Par grozījumiem 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (316.97 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (336.36 KB)
Par grozījumiem 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam (08.06.2016.).pdf (332.89 KB)
Par grozījumiem 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam (27.04.2016.).pdf (316.89 KB)
Par grozījumiem 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam (16.03.2016.).pdf (336.36 KB)
Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (346.14 KB)

Budžets 2015Budžets 2014Budžets 2013Budžets 2012Pašvaldības nolikumsAtļauju izsniegšanaNoteikumi par nomas maksu un maksas pakalpojumiemPašvaldības, pārvalžu un iestāžu nolikumiDetālplānojumi

Detālplānojuma nekustamam īpašumam ar adresi Šķūņabeites, Siguldas pagasts, Siguldas novads, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.pdf (113.13 KB)
Detālplānojuma grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi teritorijai, kurā atrodas nekustamie īpašumi ar adresi Ausekļa iela 2, Sigulda, Siguldas novads, Ausekļa iela 6, Sigulda, Siguldas novads , Ausekļa i (171.79 KB)
Zemes gabala Kalnavoti, Siguldas pagasts, Siguldas novads, detālplānojuma grafiskā daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi.pdf (84.91 KB)
Par nekustamā īpašuma Bērzkalni Siguldā, Televīzijas ielā 5 detālplānojumu apstiprināšanu.pdf (108.35 KB)
Par detālplānojumu Lejas Naskas Siguldas pagastā, Siguldas novadā apstiprināšanu.pdf (107.22 KB)
Par Krimuldas muižas detālplānojumu Mednieku ielā 3, Siguldā apstiprināšanu.pdf (108.18 KB)
Par detālplānojumu Treimaņi Siguldas pagastā, Siguldas novadā apstiprināšanu.pdf (107.04 KB)
Par Allažu pagasta nekustamā īpašuma Brīvkalni detālplānojuma grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi apstiprināšanu.pdf (110.2 KB)
Par Allažu pagasta nekustamā īpašuma Lejasbisenieki, Mazbisenieki, Vecbisenieki un Jaunbisenieki detālplānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.pdf (111.62 KB)

BūvniecībaFinanses

Nr.10 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.26 Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā.pdf (369.52 KB)
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Laurenču sākumskolas interešu izglītības programmās un pagarinātās dienas grupas nodarbībām.pdf (309.59 KB)
Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam.pdf (470.25 KB)
Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā.pdf (520.36 KB)
Saistošie noteikumi - Par fizisku un juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu jaunas būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbu līdzfinansēšanā.pdf (233.57 KB)
Par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Siguldas novada pašvaldības budžeta privātajām izglītības iestādēm.pdf (127.65 KB)
Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā.pdf (371.65 KB)
Nr.19 - Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā.pdf (439.96 KB)
Nr.28 Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas (pēdējoreiz aktualizēti 21.09.2016).pdf (129.84 KB)
Par grozījumiem Saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam (20.07.2012.).pdf (109.24 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam (4.04.2012.).pdf (129.2 KB)
Saistošie noteikumi Nr.3 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam.pdf (81.78 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2011. gadam (11.01.2012.).pdf (139.15 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2011. gadam (16.11.2011.).pdf (136.63 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2011. gadam (21.09.2011.).pdf (170.64 KB)
Grozījumi saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2011.gadam (11.05.2011.).pdf (81.85 KB)
1_Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2011.gadam.pdf (80.98 KB)
Grozījumi saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2010.gadam (12.01.2011.).pdf (81.47 KB)
Grozījumi saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2010.gadam (03.11.2010.).pdf (70.2 KB)
Par grozījumiem 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2010. gadam (prot. Nr.2, §18).pdf (112.15 KB)
Grozījumi saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2010.gadam (09.06.2010).pdf (95.18 KB)
Grozījumi saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2010. gadam (26.05.2010).pdf (109.69 KB)
Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2010.gadam (grozījumi 17.03.2010).pdf (105.82 KB)
Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2010.gadam.pdf (91.03 KB)
Grozījumi saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2009.gadam (06.01.2010).pdf (106.78 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2009. gadam.doc (865 KB)
Saistošie noteikumi Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2009.gadam.doc (25.5 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2008. gadam.doc (26 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2008.gadam.pdf (68.94 KB)

Citi

Par Siguldas novada pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanu un atjaunošanu.pdf (312.7 KB)
Grozījumi 2018.gada 15.martā – Siguldas novada pašvaldības nolikums.pdf (288.83 KB)
Grozījumi 2018.gada 22.februārī – Siguldas novada pašvaldības nolikums.pdf (439.23 KB)
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.26 – Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā.pdf (306.73 KB)
Grozījumi 2016.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 – Par kārtību, kādā pašvaldībā sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam.pdf (296.83 KB)
Grozījumi 2017.gada 21.decembrī – Siguldas novada pašvaldības nolikums.pdf (296.24 KB)
Grozījumi 2017.gada 9.novembrī – Siguldas novada pašvaldības aģentūras – Siguldas Attīstības aģentūra – nolikums.pdf (301.3 KB)
Nr.15 Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas novadā .pdf (601.14 KB)
Nr.46 Par kārtību, kādā bērnus reģistrē un uzņem Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs.pdf (343.3 KB)
1_Nr.41 Par Siguldas novada Domes 2012.gada 21.novembra saistošo noteikumu Nr.31 Par ikgadējo nodevu par suņu turēšanu Siguldas novadā atzīšanu par spēku zaudējušiem.pdf (307.82 KB)
Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam.pdf (292.81 KB)
Nr.37 Lokālplānojuma Vidzemes šosejā, Priežu ielā, Pulkveža Brieža ielā, Saules ielā, Mazā Saules ielā, Strēlnieku ielā, Siguldā izmantošanas un apbūves noteikumi.pdf (317.43 KB)
Nr.30 Lokālplānojums zemes vienībām Ata Kronvalda ielā 7, Oskara Kalpaka ielā 12, Krišjāņa Barona ielā 27 un Oskara Kalpaka ielas daļā Siguldas pilsētā .pdf (313.81 KB)
Nr.28 Grozījumi Siguldas novada Domes 2014.gada 1.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā.pdf (293.97 KB)
Nr.29 Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Siguldas novada pašvaldību tirgus noteikumus.pdf (492.31 KB)
Nr.24 2016 Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā.pdf (111.89 KB)
Nr.25 Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai.pdf (339.52 KB)
Nr.15 Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā.pdf (489.49 KB)
Par saistošo noteikumu Nr.26 Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu novietnes vieta Siguldas novadā, atzīšanu par spēku zaudējušiem.pdf (467.85 KB)
Par sabiedrisko kārtību Siguldas peldvietā.pdf (480.46 KB)
Par noteikumu Nr.2 Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem projektu realizēšanai Siguldas novadā, atzīšanu par spēku zaudējušiem.pdf (470.66 KB)
Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā (ar 2016.gada 13.janvāra grozījumiem).pdf (351.68 KB)
Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.pdf (326.86 KB)
Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā.pdf (695.66 KB)
Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam.pdf (89.02 KB)
Detālplānojuma grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi nekustamam īpašumam ar adresi Laurenči, Sigulda, Siguldas novads, 1.zemes vienībai.pdf (133.04 KB)
Nr.4 Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Siguldas novadā.pdf (324.5 KB)
Nr.7 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014. gadam.pdf (114.98 KB)
Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Siguldas novadā.pdf (96.28 KB)
Nr.10 Par pašvaldības nodevu par īslaicīgās reklāmas izvietošanu uz pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem un sludinājuma dēļiem Siguldas novadā.pdf (467.77 KB)
Nr.20 - Par Siguldas novada simbolikas lietošanu.pdf (1.421 MB)
Nr.20 - Kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumi Siguldas novadā.pdf (609.55 KB)
Nr.19 - Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Siguldas novadā.pdf (148.87 KB)
Par kārtību Siguldas novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos.pdf (288.78 KB)
Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un izmantošanas kārtību Siguldas novadā (ar grozījumiem 14.10.2015).pdf (2.544 MB)
Nr.11 - Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi.pdf (360.08 KB)
Nr.8 - Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru.pdf (191.52 KB)
Nr.6 - Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi.pdf (232.22 KB)
Jūdažu ezera aizsardzības un uzturēšanas noteikumi.pdf (639.09 KB)
Par maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājuma tarifiem Siguldas novadā.pdf (115.78 KB)
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā.pdf (1.042 MB)
Par Siguldas novada Domes 2004.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - Par teritoriju Siguldas novadā, kurā aizliegts organizēt azartspēles - atzīšanu par spēku zaudējušiem.pdf (108.01 KB)
Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013. gadam.pdf (109.03 KB)
Grozījumi Siguldas novada Domes 2012.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.21 - Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.pdf (173.54 KB)
Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.pdf (118.57 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetā 2009.gadam (29.07.2009.).pdf (82.5 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2009.gadam (18.03.2009.).pdf (97.32 KB)
Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2009.gadam.pdf (97.15 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2008.gadam (29.10.2008.).pdf (44.15 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2008.gadam (16.07.2008.).pdf (32.35 KB)
Par grozījumiem 2008.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2008.gadam.pdf (44.66 KB)
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību.pdf (248.4 KB)
Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību pirmsskolas izglītības iestādēs.pdf (325.45 KB)
Ä¢enētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Siguldas novadā.pdf (111.69 KB)

Pasākumi