Otrdiena, 18. decembris
Šodien sveicam: Kristaps, Kristofers, Krists, Klinta, Kristers
Laika ziņas: Sigulda -5.7℃, D vējš 1.8 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Saistošie noteikumi

Pievienotie faili

TransportsAtkritumu apsaimniekošanaPašvaldības līdzfinansējumsKultūra, sportsIzglītība

2016.gada 14.decembra saistošie noteikumi Nr.46 Par kārtību, kādā bērnus reģistrē un uzņem Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs.pdf (343.3 KB)
2016.gada 3.februāra saistošie noteikumi Nr.5 Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei.pdf (470.25 KB)
2015.gada 18.februāra saistošie noteikumi Nr.4 Par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Siguldas novada pašvaldības budžeta privātajām izglītības iestādēm.pdf (127.65 KB)
2018.gada 14.jūnija saistošie noteikumi Nr.20 Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.pdf (178.46 KB)
2012.gada 30.novembra saistošie noteikumi Nr.10 Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību.doc (461.5 KB)
2018.gada 12.aprīļa saistošie noteikumi Nr.12 Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās.pdf (194.02 KB)

Sociālie jautājumi

2007.gada 18.aprīļa saistošie noteikumi Nr.8 Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru.pdf (161.54 KB)
Nr.32 Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā.pdf (349.21 KB)
2018.gada 17.maija saistošie noteikumi Nr.15 Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Siguldas novadā.pdf (191.7 KB)
2017.gada 28.septembra saistošie noteikumi Nr.26 Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā.pdf (520.36 KB)
2009.gada 30.septembra saistošie noteikumi Nr.22 Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un izīrēšanas kārtību Siguldas novadā.pdf (145.55 KB)
2007.gada 9.maija saistošie noteikumi Nr.11 Par sociālajiem pakalpojumiem Siguldas novadā.pdf (175.02 KB)
2005.gada 20.aprīļa saistošie noteikumi Nr.3 Par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksu Siguldas novadā.doc (35.5 KB)

Uzņēmējdarbība

2016.gada 3.augusta saistošie noteikumi Nr.24 Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā.pdf (241.68 KB)
2016.gada 31.augusta saistošie noteikumi Nr.29 Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Siguldas novada pašvaldību tirgus noteikumus.pdf (492.31 KB)
2016.gada 27.aprīļa saistošie noteikumi Nr.15 Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā.pdf (489.49 KB)
2016.gada 27.aprīļa saistošie noteikumi Nr.14 Par Siguldas novada Domes 2010.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.26 Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu novietnes vieta Siguldas novadā_ atzīšanu par spēku zaudējušiem.pdf (467.85 KB)
2010.gada 25.augusta saistošie noteikumi Nr.25. Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Siguldas novadā.pdf (96.28 KB)

Sabiedriskā kārtība

2016.gada 12.oktobra saistošie noteikumi Nr.41 Par Siguldas novada Domes 2012.gada 21.novembra saistošo noteikumu Nr.31 Par ikgadējo nodevu par suņu turēšanu Siguldas novadā atzīšanu par spēku zaudējušiem.pdf (307.82 KB)
2016.gada 18.maija saistošie noteikumi Nr.19 Par sabiedrisko kārtību Siguldas peldvietā.pdf (480.46 KB)
2017.gada 18.februāra saistošie noteikumi Nr.4 Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Siguldas novadā.pdf (324.5 KB)
2013.gada 14.augusta saistošie noteikumi Nr.20 Kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumi Siguldas novadā.pdf (609.55 KB)
2017.gada 19.oktobra saistošie noteikumi Nr.28 Par kārtību Siguldas novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos.pdf (288.78 KB)
2017.gada 12.aprīļa saistošie noteikumi Nr.11 Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi.pdf (360.08 KB)
2010.gada 30.jūnija saistošie noteikumi Nr.19 Par 2006.gada 23.februāra Allažu pagasta padomes saistošo noteikumu Nr.9 Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Allažu pagastā_ atzīšanu par spēku zaudējušiem.pdf (107.66 KB)

Teritorijas plānošana, apbūve

Nr.30 Lokālplānojums zemes vienībām Ata Kronvalda ielā 7, Oskara Kalpaka ielā 12, Krišjāņa Barona ielā 27 un Oskara Kalpaka ielas daļā Siguldas pilsētā .pdf (313.81 KB)
Detālplānojuma grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi nekustamam īpašumam ar adresi Laurenči, Sigulda, Siguldas novads, 1.zemes vienībai.pdf (133.04 KB)
2012.gada 15.augusta saistošie noteikumi Nr.19 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Siguldas novadā.pdf (148.87 KB)
2005.gaada 11.maija saistošie noteikumi Nr.6 Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi.pdf (232.22 KB)
Grozījumi Siguldas novada Domes 2012.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.21 - Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.pdf (173.54 KB)
Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.pdf (118.57 KB)
Zemes gabala Kalnavoti, Siguldas pagasts, Siguldas novads, detālplānojuma grafiskā daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi.pdf (84.91 KB)
Par Allažu pagasta zemes gabala Līvi apbūves noteikumi apstiprināšanu.pdf (106.9 KB)
Par nekustamā īpašuma Bērzkalni Siguldā, Televīzijas ielā 5 detālplānojumu apstiprināšanu.pdf (108.35 KB)
Par detālplānojumu Lejas Naskas Siguldas pagastā, Siguldas novadā apstiprināšanu.pdf (107.22 KB)
Par Krimuldas muižas detālplānojumu Mednieku ielā 3, Siguldā apstiprināšanu.pdf (108.18 KB)
2009.gada 2.sept. saistošie noteikumi Nr.17 Par Siguldas novada domes 2005.gada 24.aug. saistošo noteikumu Nr.11. Par detālplānojumu Treimaņi Siguldas pagastā, Siguldas novadā apstiprināšanu.pdf (107.04 KB)
2.09.2009. s.n.Nr.13 Par Allažu pag.padomes 24.04.2008. s.n.Nr.28 Allažu pag.nekustamā īpašuma Lejasbisenieki,Mazbisenieki,Vecbisenieki un Jaunbisenieki detālplānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošana.pdf (213.79 KB)

Pašvaldības aģentūras nolikumsNekustamais īpašums

29.11.2018. s.n. Nr.35 Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 17.12.2014. s.n. Nr.25 Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā.pdf (157.1 KB)
2018.gada 9.augusta saistošie noteikumi Nr.23_Grozījumi 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā.pdf (139.76 KB)
2012.gada 25.janvāra saistošie noteikumi Nr.5 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā 2012.gadā.pdf (89.54 KB)
2012.gada 12.septembra saistošie noteikumi Nr.22 Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Siguldas novadā.pdf (107.1 KB)
2018.gada 14.jūnija saistošie noteikumi Nr.19. Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā.pdf (153.34 KB)
2018.gada 14.jūnija saistošie noteikumi Nr.18. Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 1.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā.pdf (153.93 KB)
2014.gada 17.decembra saistošie noteikumi Nr.25 Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Siguldas novadā.pdf (249.16 KB)
2009.gada 30.septembra saistošie noteikumi Nr.23 Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.pdf (166.28 KB)
2014.gada 1.oktobra saistošie noteikumi Nr.19 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā.pdf (185.15 KB)
2013.gada 23.oktobra saistošie noteikumi Nr.36 Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Siguldas novadā - ar pielikumiem.pdf (560 KB)
2010.gada 30.jūnija saistošie noteikumi Nr.18 Par 2006.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.10 Allažu pagasta teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi_ atzīšanu par spēku zaudējušiem.pdf (106.57 KB)
2010.gada 30.jūnija saistošie noteikumi Nr.17 Par 2008.gada 22.maija Allažu pagasta saistošo noteikumu Nr.30 Par Allažu pagasta vietējām nodevām par būvatļaujas saņemšanu_ atzīšanu par spēku zaudējušiem.pdf (106.7 KB)

Budžets 2018Budžets 2017Budžets 2016

Nr.1 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (320.73 KB)
Nr.43 Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (319.61 KB)
Nr.39 Grozījumi Siguldas novada Domes 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (337.9 KB)
Par grozījumiem 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (316.97 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (336.36 KB)
Par grozījumiem 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam (08.06.2016.).pdf (332.89 KB)
Par grozījumiem 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam (27.04.2016.).pdf (316.89 KB)
Par grozījumiem 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam (16.03.2016.).pdf (336.36 KB)
Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (346.14 KB)

Budžets 2015Budžets 2014Budžets 2013Budžets 2012Pašvaldības nolikumsNoteikumi par nomas maksu un maksas pakalpojumiemDetālplānojumi BūvniecībaFinanses

Nr.10 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.26 Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā.pdf (369.52 KB)
Par grozījumiem Saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam (20.07.2012.).pdf (109.24 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam (4.04.2012.).pdf (129.2 KB)
Saistošie noteikumi Nr.3 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam.pdf (81.78 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2011. gadam (11.01.2012.).pdf (139.15 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2011. gadam (16.11.2011.).pdf (136.63 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2011. gadam (21.09.2011.).pdf (170.64 KB)
Grozījumi saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2011.gadam (11.05.2011.).pdf (81.85 KB)
1_Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2011.gadam.pdf (80.98 KB)
Grozījumi saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2010.gadam (12.01.2011.).pdf (81.47 KB)
Grozījumi saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2010.gadam (03.11.2010.).pdf (70.2 KB)
Par grozījumiem 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2010. gadam (prot. Nr.2, §18).pdf (112.15 KB)
Grozījumi saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2010.gadam (09.06.2010).pdf (95.18 KB)
Grozījumi saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2010. gadam (26.05.2010).pdf (109.69 KB)
Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2010.gadam (grozījumi 17.03.2010).pdf (105.82 KB)
Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2010.gadam.pdf (91.03 KB)
Grozījumi saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2009.gadam (06.01.2010).pdf (106.78 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2009. gadam.doc (865 KB)
Saistošie noteikumi Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2009.gadam.doc (25.5 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2008. gadam.doc (26 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2008.gadam.pdf (68.94 KB)

Citi

2016.gada 31.augusta saistošie noteikumi Nr.33 Par kārtību kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam.pdf (148.72 KB)
Nr.10 Par pašvaldības nodevu par īslaicīgās reklāmas izvietošanu uz pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem un sludinājuma dēļiem Siguldas novadā.pdf (205.99 KB)
Nr.17 Grozījumi 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā.pdf (200.3 KB)
Par Siguldas novada pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanu un atjaunošanu.pdf (312.7 KB)
Grozījumi 2018.gada 15.martā – Siguldas novada pašvaldības nolikums.pdf (288.83 KB)
Grozījumi 2018.gada 22.februārī – Siguldas novada pašvaldības nolikums.pdf (439.23 KB)
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.26 – Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā.pdf (306.73 KB)
Grozījumi 2016.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 – Par kārtību, kādā pašvaldībā sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam.pdf (296.83 KB)
Grozījumi 2017.gada 21.decembrī – Siguldas novada pašvaldības nolikums.pdf (296.24 KB)
Nr.15 Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas novadā .pdf (601.14 KB)
1_Nr.41 Par Siguldas novada Domes 2012.gada 21.novembra saistošo noteikumu Nr.31 Par ikgadējo nodevu par suņu turēšanu Siguldas novadā atzīšanu par spēku zaudējušiem.pdf (307.82 KB)
Nr.37 Lokālplānojuma Vidzemes šosejā, Priežu ielā, Pulkveža Brieža ielā, Saules ielā, Mazā Saules ielā, Strēlnieku ielā, Siguldā izmantošanas un apbūves noteikumi.pdf (317.43 KB)
Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.pdf (326.86 KB)
Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam.pdf (89.02 KB)
Nr.7 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014. gadam.pdf (114.98 KB)
Nr.20 - Par Siguldas novada simbolikas lietošanu.pdf (1.421 MB)
Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un izmantošanas kārtību Siguldas novadā (ar grozījumiem 14.10.2015).pdf (2.544 MB)
Nr.8 - Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru.pdf (191.52 KB)
Jūdažu ezera aizsardzības un uzturēšanas noteikumi.pdf (639.09 KB)
Par Siguldas novada Domes 2004.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - Par teritoriju Siguldas novadā, kurā aizliegts organizēt azartspēles - atzīšanu par spēku zaudējušiem.pdf (108.01 KB)
Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013. gadam.pdf (109.03 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetā 2009.gadam (29.07.2009.).pdf (82.5 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2009.gadam (18.03.2009.).pdf (97.32 KB)
Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2009.gadam.pdf (97.15 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2008.gadam (29.10.2008.).pdf (44.15 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2008.gadam (16.07.2008.).pdf (32.35 KB)
Par grozījumiem 2008.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2008.gadam.pdf (44.66 KB)
Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Siguldas novadā.pdf (111.69 KB)
Nr.10 Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas saistošie noteikumi.pdf (426.3 KB)

Pasākumi