Trešdiena, 25. aprīlis
Šodien sveicam: Līksma, Bārbala
Laika ziņas: Sigulda +7.1℃, DR vējš 6.3 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Saistošie noteikumi

DokumentsKontaktpersona
Par Siguldas novada pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanu un atjaunošanu.pdf (312.7 KB) Santa Sāra
80000388
santa.sara@sigulda.lv
Grozījumi 2018.gada 15.martā – Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam.pdf (270.32 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Grozījumi 2018.gada 15.martā – Siguldas novada pašvaldības nolikums.pdf (288.83 KB)
Grozījumi 2018.gada 22.februārī – Siguldas novada pašvaldības nolikums.pdf (439.23 KB)
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.26 – Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā.pdf (306.73 KB) Kristīne Freiberga
67800966
kristine.freiberga@sigulda.lv
Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam.pdf (622.12 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Grozījumi 2016.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 – Par kārtību, kādā pašvaldībā sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam.pdf (296.83 KB) Maija Bruģe
67970863
maija.bruge@sigulda.lv
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 – Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam.pdf (281.29 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Grozījumi 2017.gada 21.decembrī – Siguldas novada pašvaldības nolikums.pdf (296.24 KB)
Grozījumi 2017.gada 9.novembrī – Siguldas novada pašvaldības aģentūras – Siguldas Attīstības aģentūra – nolikums.pdf (301.3 KB) Laura Skrodele
67970862
laura.skrodele@sigulda.lv
Nr.19 Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” (87.53 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Nr.15 Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas novadā .pdf (601.14 KB) Inga Zālīte
67971372
inga.zalite@sigulda.lv
Nr.7 Par grozījumiem 2017.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam.pdf (307.06 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Nr.1 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (320.73 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam.pdf (323.97 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Nr.46 Par kārtību, kādā bērnus reģistrē un uzņem Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs.pdf (343.3 KB) Maija Bruģe
67970863
maija.bruge@sigulda.lv
Nr.43 Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (319.61 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
1_Nr.41 Par Siguldas novada Domes 2012.gada 21.novembra saistošo noteikumu Nr.31 Par ikgadējo nodevu par suņu turēšanu Siguldas novadā atzīšanu par spēku zaudējušiem.pdf (307.82 KB) Andris Būce
67895799
andris.buce@sigulda.lv
Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam.pdf (292.81 KB) Maija Bruģe
67970863
maija.bruge@sigulda.lv
Nr.39 Grozījumi Siguldas novada Domes 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (337.9 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Nr.37 Lokālplānojuma Vidzemes šosejā, Priežu ielā, Pulkveža Brieža ielā, Saules ielā, Mazā Saules ielā, Strēlnieku ielā, Siguldā izmantošanas un apbūves noteikumi.pdf (317.43 KB) Zane Gatere
67971335
zane.gatere@sigulda.lv
Nr.30 Lokālplānojums zemes vienībām Ata Kronvalda ielā 7, Oskara Kalpaka ielā 12, Krišjāņa Barona ielā 27 un Oskara Kalpaka ielas daļā Siguldas pilsētā .pdf (313.81 KB) Zane Gatere
67971335
zane.gatere@sigulda.lv
Nr.28 Grozījumi Siguldas novada Domes 2014.gada 1.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā.pdf (293.97 KB) Kristīne Bērze
67385830
kristine.berze@sigulda.lv
Nr.29 Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Siguldas novada pašvaldību tirgus noteikumus.pdf (492.31 KB) Tatjana Krūmiņa
67385945
tatjana.krumina@sigulda.lv
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Laurenču sākumskolas interešu izglītības programmās un pagarinātās dienas grupas nodarbībām.pdf (309.59 KB) Maija Bruģe
67970863
maija.bruge@sigulda.lv
Par grozījumiem 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (316.97 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Nr.24 2016 Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā.pdf (111.89 KB) Tatjana Krūmiņa
67385945
tatjana.krumina@sigulda.lv
Nr.25 Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai.pdf (339.52 KB) Tatjana Krūmiņa
67385945
tatjana.krumina@sigulda.lv
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (336.36 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Nr.15 Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā.pdf (786.81 KB) Tatjana Krūmiņa
67385945
tatjana.krumina@sigulda.lv
Par grozījumiem 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam (08.06.2016.).pdf (332.89 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Par saistošo noteikumu Nr.26 Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu novietnes vieta Siguldas novadā, atzīšanu par spēku zaudējušiem.pdf (467.85 KB) Tatjana Krūmiņa
67385945
tatjana.krumina@sigulda.lv
Par sabiedrisko kārtību Siguldas peldvietā.pdf (480.46 KB) Andris Būce
67895799
andris.buce@sigulda.lv
Par noteikumu Nr.2 Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem projektu realizēšanai Siguldas novadā, atzīšanu par spēku zaudējušiem.pdf (470.66 KB) Tatjana Krūmiņa
67385945
tatjana.krumina@sigulda.lv
Par grozījumiem 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam (27.04.2016.).pdf (316.89 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā (ar 2016.gada 13.janvāra grozījumiem).pdf (351.68 KB) Aivis Liepiņš
29224687
aivis.liepins@sigulda.lv
Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.pdf (326.86 KB) Madara Zeltiņa
67385945
madara.zeltina@sigulda.lv
Par Siguldas Attīstības aģentūras maksas pakalpojumiem.pdf (526.2 KB) Laura Skrodele
67970862
laura.skrodele@sigulda.lv
Par grozījumiem 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam (16.03.2016.).pdf (336.36 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam.pdf (470.25 KB) Maija Bruģe
67970863
maija.bruge@sigulda.lv
Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā.pdf (555.22 KB) Kristīne Freiberga
67800966
kristine.freiberga@sigulda.lv
Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (346.14 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam.pdf (335.36 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā.pdf (695.66 KB) Kristīne Freiberga
67800966
kristine.freiberga@sigulda.lv
Grozījumi Siguldas novada Domes 28.01.2015. saistošajos noteikumos Nr. 2 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015. gadam.pdf (88.79 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Saistošie noteikumi - Par fizisku un juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu jaunas būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbu līdzfinansēšanā.pdf (233.57 KB) Aldis Ermansons
66909370
aldis.ermansons@sigulda.lv
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 28.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.2 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam.pdf (212.78 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Par grozījumiem Siguldas novada Domes saistošajos noteikumos Nr.2 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam.pdf (245.05 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Siguldas novada pašvaldības budžeta privātajām izglītības iestādēm.pdf (127.65 KB) Maija Bruģe
67970863
maija.bruge@sigulda.lv
Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam.pdf (89.02 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014. gadam (08.01.2015.).pdf (88.68 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam (12.11.2014.).pdf (160.62 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Detālplānojuma grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi nekustamam īpašumam ar adresi Laurenči, Sigulda, Siguldas novads, 1.zemes vienībai.pdf (133.04 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014. gadam (17.09.2014.).pdf (85.57 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014. gadam (23.07.2014.).pdf (85.99 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014. gadam (28.05.2014.).pdf (85.61 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Nr.4 Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Siguldas novadā.pdf (324.5 KB) Andris Būce
67895799
andris.buce@sigulda.lv
Nr.7 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014. gadam.pdf (114.98 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
1_Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam (08.01.2014.).pdf (109.36 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Siguldas novadā.pdf (96.28 KB) Tatjana Krūmiņa
67385945
tatjana.krumina@sigulda.lv
Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā.pdf (371.65 KB) Kristīne Bērze
67385830
kristine.berze@sigulda.lv
Nr.10 Par pašvaldības nodevu par īslaicīgās reklāmas izvietošanu uz pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem un sludinājuma dēļiem Siguldas novadā.pdf (467.77 KB) Tatjana Krūmiņa
67385945
tatjana.krumina@sigulda.lv
Nr.26 - Par Siguldas novada pašvaldības nodevām par izsniegtajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām.pdf (173.02 KB) Santa Sāra
80000388
santa.sara@sigulda.lv
Nr.23 - Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.pdf (166.28 KB) Ineta Eriksone
26341991
ineta.eriksone@sigulda.lv
Nr.20 - Par Siguldas novada simbolikas lietošanu.pdf (1.421 MB)
Nr.20 - Kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumi Siguldas novadā.pdf (609.55 KB) Edīte Švalkovska
26402201
edite.svalkovska@sigulda.lv
Nr.19 - Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Siguldas novadā.pdf (148.87 KB)
Par kārtību Siguldas novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos.pdf (288.78 KB) Zanda Abzalone
28317800
zanda.abzalone@sigulda.lv
Nr.5 Par saistošo noteikumu Nr.17 Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Siguldas novadā atzīšanu par spēku zaudējušiem (473.51 KB) Rudīte Bete
67800961
rudite.bete@sigulda.lv
Siguldas novada pašvaldības nolikums.pdf (459.86 KB)
Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un izmantošanas kārtību Siguldas novadā (ar grozījumiem 14.10.2015).pdf (2.544 MB) Tatjana Krūmiņa
67385945
tatjana.krumina@sigulda.lv
Nr.11 - Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi.pdf (360.08 KB) Andris Būce
67895799
andris.buce@sigulda.lv
Nr.8 - Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru.pdf (191.52 KB) Kristīne Freiberga
67800966
kristine.freiberga@sigulda.lv
Nr.7 - Par rakšanas darbu veikšanu Siguldas novadā.pdf (215.45 KB) Rudīte Bete
67800961
rudite.bete@sigulda.lv
Nr.6 - Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi.pdf (232.22 KB) Aldis Ermansons
66909370
aldis.ermansons@sigulda.lv
Nr.19 - Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā.pdf (439.96 KB) Kristīne Bērze
67385830
kristine.berze@sigulda.lv
Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Siguldas novadā - ar pielikumiem.pdf (560 KB)
Jūdažu ezera aizsardzības un uzturēšanas noteikumi.pdf (639.09 KB)
Siguldas novada pašvaldības aģentūras – Siguldas Attīstības aģentūra – nolikums.pdf (368.41 KB) Laura Skrodele
67970862
laura.skrodele@sigulda.lv
Par maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājuma tarifiem Siguldas novadā.pdf (115.78 KB) Santa Sāra
80000388
santa.sara@sigulda.lv
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam (23.10.2013.).pdf (109.51 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam (15.05.2013.).pdf (110.03 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam (24.04.2013.).pdf (109.41 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam (31.07.2013.).pdf (110.63 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā.pdf (1.042 MB) Andris Būce
67895799
andris.buce@sigulda.lv
Par Siguldas novada Domes 2004.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - Par teritoriju Siguldas novadā, kurā aizliegts organizēt azartspēles - atzīšanu par spēku zaudējušiem.pdf (108.01 KB) Tatjana Krūmiņa
67385945
tatjana.krumina@sigulda.lv
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam (06.03.2013.).pdf (109.95 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam (09.01.2013.).pdf (110.52 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Detālplānojuma nekustamam īpašumam ar adresi Šķūņabeites, Siguldas pagasts, Siguldas novads, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.pdf (113.13 KB)
Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013. gadam.pdf (109.03 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Grozījumi Siguldas novada Domes 2012.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.21 - Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.pdf (173.54 KB)
Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.pdf (118.57 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam.pdf (113.04 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Nr.28 Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas (pēdējoreiz aktualizēti 21.09.2016).pdf (129.84 KB) Sandra Ķirule
67970932
sandra.kirule@sigulda.lv
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetā 2009.gadam (29.07.2009.).pdf (82.5 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2009.gadam (18.03.2009.).pdf (97.32 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2009.gadam.pdf (97.15 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2008.gadam (29.10.2008.).pdf (44.15 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2008.gadam (16.07.2008.).pdf (32.35 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Par grozījumiem 2008.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2008.gadam.pdf (44.66 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Par neapbūvētu Siguldas novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību.pdf (166.32 KB)
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību.pdf (248.4 KB) Sandra Ķirule
67970932
sandra.kirule@sigulda.lv
Par grozījumiem Saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam (20.07.2012.).pdf (109.24 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību pirmsskolas izglītības iestādēs.pdf (325.45 KB) Zane Nikāze
67970914
zane.nikaze@sigulda.lv
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam (4.04.2012.).pdf (129.2 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Saistošie noteikumi Nr.3 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam.pdf (81.78 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2011. gadam (11.01.2012.).pdf (139.15 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Detālplānojuma grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi teritorijai, kurā atrodas nekustamie īpašumi ar adresi Ausekļa iela 2, Sigulda, Siguldas novads, Ausekļa iela 6, Sigulda, Siguldas novads , Ausekļa i (171.79 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2011. gadam (16.11.2011.).pdf (136.63 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2011. gadam (21.09.2011.).pdf (170.64 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Grozījumi saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2011.gadam (11.05.2011.).pdf (81.85 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
1_Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2011.gadam.pdf (80.98 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība (29.12.2010.).pdf (131.6 KB)
Grozījumi saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2010.gadam (12.01.2011.).pdf (81.47 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Grozījumi saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2010.gadam (03.11.2010.).pdf (70.2 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Zemes gabala Kalnavoti, Siguldas pagasts, Siguldas novads, detālplānojuma grafiskā daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi.pdf (84.91 KB)
Ä¢enētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Siguldas novadā.pdf (111.69 KB) Ineta Eriksone
26341991
ineta.eriksone@sigulda.lv
Par saistošo noteikumu - Suņu un kaķu turēšana noteikumi Allažu pagastā - atzīšanu par spēku zaudējušiem.pdf (107.66 KB) Vija Vāvere
67970260
allazi@sigulda.lv
Par saistošo noteikumu - Allažu pagasta teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi - atzīšanu par spēku zaudējušiem.pdf (106.57 KB) Vija Vāvere
67970260
allazi@sigulda.lv
Par saistošo noteikumu - Par Allažu pagasta vietējām nodevām par būvatļaujas saņemšanu - atzīšanu par spēku zaudējušiem.pdf (106.7 KB) Vija Vāvere
67970260
allazi@sigulda.lv
Par grozījumiem 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2010. gadam (prot. Nr.2, §18).pdf (112.15 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Nr.10 Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas saistošie noteikumi.pdf (426.3 KB) Aivis Liepiņš
29224687
aivis.liepins@sigulda.lv
Grozījumi saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2010.gadam (09.06.2010).pdf (95.18 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un izīrēšanas kārtību Siguldas novadā.pdf (145.55 KB) Kristīne Freiberga
67800966
kristine.freiberga@sigulda.lv
Grozījumi saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2010. gadam (26.05.2010).pdf (109.69 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2010.gadam (grozījumi 17.03.2010).pdf (105.82 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2010.gadam.pdf (91.03 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Grozījumi saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2009.gadam (06.01.2010).pdf (106.78 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Par sociālajiem pakalpojumiem Siguldas novadā.pdf (175.02 KB) Kristīne Freiberga
67800966
kristine.freiberga@sigulda.lv
Par Allažu pagasta zemes gabala Līvi apbūves noteikumi apstiprināšanu.pdf (106.9 KB)
Par nekustamā īpašuma Bērzkalni Siguldā, Televīzijas ielā 5 detālplānojumu apstiprināšanu.pdf (108.35 KB)
Par detālplānojumu Lejas Naskas Siguldas pagastā, Siguldas novadā apstiprināšanu.pdf (107.22 KB)
Par Krimuldas muižas detālplānojumu Mednieku ielā 3, Siguldā apstiprināšanu.pdf (108.18 KB)
Par detālplānojumu Treimaņi Siguldas pagastā, Siguldas novadā apstiprināšanu.pdf (107.04 KB)
Par Allažu pagasta nekustamā īpašuma Brīvkalni detālplānojuma grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi apstiprināšanu.pdf (110.2 KB)
Par Allažu pagasta nekustamā īpašuma Lejasbisenieki, Mazbisenieki, Vecbisenieki un Jaunbisenieki detālplānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.pdf (111.62 KB)
Par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksu Siguldas novadā .doc (35.5 KB) Kristīne Freiberga
67800966
kristine.freiberga@sigulda.lv
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2009. gadam.doc (865 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Saistošie noteikumi Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2009.gadam.doc (25.5 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2008. gadam.doc (26 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2008.gadam.pdf (68.94 KB) Anita Strautmane
67970866
anita.strautmane@sigulda.lv

Pasākumi