Sestdiena, 14. decembris
Šodien sveicam: Auseklis, Gaisma
Laika ziņas: Sigulda +1.2℃, DA vējš 6.7 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Siguldas novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas (turpmāk – PMK) darbība tiek organizēta atbilstoši MK 16.11.2012 noteikumiem Nr.709 „Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām” un „Siguldas novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumam”.

PMK atbilstoši noteiktajai kompetencei:
 1. pamatojoties uz vecāku iesniegumu, veic bērna attīstības un spēju izvērtēšanu, iesniegto materiālu un bērna pārbaudes laikā iegūtās informācijas apstrādi un analīzi.
 2. iesaka vecākiem (aizbildņiem, Bāriņtiesai, ja bērns ir ievietots audžuģimenē), pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem piemērotāko izglītības programmu.
 3. sniedz atzinumu par iespēju turpināt izglītību Siguldas novadā dzīvojošiem izglītojamiem atbilstoši:
  • vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmai;
  • jebkurai speciālās pirmsskolas izglītības programmai;
  • speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem vai valodas traucējumiem no 1. līdz 4.klasei.
 4. veicina izglītojamo ar garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, jauktiem attīstības traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem vai somatiskām saslimšanām, kā arī izglītojamo ar redzes vai dzirdes traucējumiem integrēšanu un iekļaušanu vispārējās izglītības iestādēs.
 5. konsultē pedagogus, vecākus un citas personas jautājumos, kas saistīti ar speciālo izglītību.
 6. izvērtējot ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu un izglītojamā spējas, sniedz ieteikumu par ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanās nepieciešamību mājās

Uz PMK sēdēm jāpiesakās iepriekš, zvanot uz tālruņa numuru 67970914 vai rakstot e-pasta adresi eva.uzula@sigulda.lv, norādot izglītojamā vārdu un uzvārdu, vecumu, deklarēto dzīvesvietu, izglītības iestādi un klasi, mācību/dzimto valodu, pieteikšanas iemeslu (īsu problēmas formulējumu), pieteicēju un tālruņa numuru.

Izglītojamais uz PMK sēdi ierodas kopīgi ar vienu no vecākiem (aizbildņiem, Bāriņtiesu, ja bērns ir ievietots audžuģimenē).  Ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt bērna spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam PMK un pilnvaro personu, kura pārstāvēs bērna intereses.

Ierodoties uz Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdi jāiesniedz šādi dokumenti par izglītojamo:
 • vecāku iesniegums (veidlapa pielikumā); Ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt bērna spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam un rakstiski pilnvaro personu, kura pārstāvēs bērna intereses.
 • izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāka vai pilnvarotās personas apliecinošs dokuments;
 • iepriekšējās komisijas sēdēs izdotās bērna pārbaudes kartes (ja tādas ir) vai to kopijas, ko apstiprinājusi izglītības iestāde;
 • ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, kurš izdots ne agrāk kā 3 mēnešus pirms komisijas sēdes, un atzinums par redzi un dzirdi;
 • individuālais attīstības plāns vai izglītības iestādes informācija (pielikumā), vai tās sagatavotais izglītojamā raksturojums, kuri izdoti ne agrāk kā 3 mēnešus pirms sēdes;
 • izglītojamā pedagoģiski psiholoģiskās izpētes materiāli, sekmju izraksts un liecība (skolēniem);
 • darba burtnīcas un pārbaudes darbi matemātikā un valodā (1.-4.klases skolēniem);
 • izglītības iestādes logopēda un speciālā pedagoga atzinumi par izglītojamo, kas sagatavoti ne agrāk kā 3 mēnešus pirms sēdes;
 • izglītības iestādes psihologa atzinums par izglītojamo, kas sagatavots ne agrāk kā gadu pirms sēdes;
 • bērnu psihiatra atzinums par izglītojamo, kas sagatavots ne agrāk kā 3 mēnešus pirms sēdes;
 • citu speciālistu atzinumi, kas raksturo izglītojamā veselības stāvokli, spēju un attīstības līmeni (ja tādi ir).
 Ja izglītojamais vēlas turpināt izglītību atbilstoši speciālās pirmsskolas izglītības programmai:
 • ar redzes traucējumiem - jāiesniedz oftalmologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā 3 mēnešus pirms sēdes;
 • ar dzirdes traucējumiem - jāiesniedz audiologa, otolaringologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā 6 mēnešus pirms sēdes;
 • ar fiziskās attīstības traucējumiem - jāiesniedz ortopēda, traumatologa, reimatologa, neirologa vai bērnu ķirurga atzinums, kurš izdots ne agrāk kā 3 mēnešus pirms sēdes;
 • ar somatiskām saslimšanām - jāiesniedz alergologa, ftiziatra, pneimonologa, endokrinologa vai gastroenterologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā 3 mēnešus pirms sēdes.
PMK sēdes dienās ir iespēja saņemt bērna psihiatra Dr. S. Ancānes konsultāciju un atzinumu.
 

Siguldas novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvs:
 • Kristīne Karnīte (speciālais pedagogs) – komisijas priekšsēdētāja
 • Baiba Martinsone (klīniskais psihologs);
 • Vita Brivka (logopēds);
 • Ilze Silanža (pediatrs).

Pasākumi