Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Pirmdiena, 25. oktobris
Šodien sveicam: Beāte, Beatrise
Laika ziņas: Sigulda +7.8℃, D vējš 4.8 m/s
e.sigulda.lv
A- A A+ T T

Paziņojumi

 

Paziņojums par telpu nomu adresē “Ārstu māja”, Lēdurga, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads, ar mērķi veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai – ģimenes ārsta prakses vietas izveidošanai/nodrošināšanai

2021. gada 26. augusta Siguldas novada pašvaldības domes sēdē nolemts nodot iznomāšanai telpas adresē “Ārstu māja”, Lēdurga, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads, ar kadastra apzīmējumu 66560020500001003, iznomājamo platību 56,1 m2, ar mērķi veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai – ģimenes ārsta prakses vietas izveidošanai/nodrošināšanai.

Nomas maksa noteikta 0,89 eiro (Nulle eiro un 89 centi) mēnesī par vienu kvadrātmetru un normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, vai vairāku nomas tiesību pretendentu pieteikšanās gadījumā – nomas tiesību izsoles nosacīto sākuma cenu 49,93 eiro (Četrdesmit deviņi eiro un 93 centi) mēnesī un normatīvajos aktos noteiktie nodokļi.

Telpu nomas termiņš – 3 gadi.

Pieteikšanās telpu nomai norisinās līdz 2021. gada 14. septembrim, pieteikumu nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi pasts@sigulda.lv, nosūtot pa pastu uz adresi Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150. Pieteikumus klātienē var iesniegt kādā no Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem.

______________________________________________________________

Pamatojoties uz 25.02.2021. domes lēmumu, nomas līguma termiņš par ielu tirdzn.vietu nr.6, Turaidas ielā 2A, Siguldā, kadastra nr. 8015 001 0601 004, ar platību 6m2, lietošanas mērķis: ielu tirdzniecība saskaņā ar 2016.gada 27.aprīļa Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.15 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”.,nomas maksa 65,00 EUR mēnesī + PVN, pagarināts līdz 24.01.2022. Paziņojums sagatavots, pamatojoties uz MK nr.97 noteikumu 22.punktu.

Pamatojoties uz 25.02.2021. domes lēmumu, nomas līguma termiņš par ielu tirdzn.vietu nr.8, Turaidas ielā 2A, Siguldā, kadastra nr. 8015 001 0601 004, ar platību 6m2, lietošanas mērķis: ielu tirdzniecība saskaņā ar 2016.gada 27.aprīļa Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.15 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”.,nomas maksa 110,00 EUR mēnesī + PVN, pagarināts līdz 24.01.2022. Paziņojums sagatavots, pamatojoties uz MK nr.97 noteikumu 22.punktu.

Pamatojoties uz 25.02.2021. domes lēmumu, nomas līguma termiņš par ielu tirdzn.vietu nr.4, Turaidas ielā 2A, Siguldā, kadastra nr. 8015 001 0601 004, ar platību 6m2, lietošanas mērķis: ielu tirdzniecība saskaņā ar 2016.gada 27.aprīļa Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.15 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”.,nomas maksa 70,00 EUR mēnesī + PVN, pagarināts līdz 24.01.2022. Paziņojums sagatavots, pamatojoties uz MK nr.97 noteikumu 22.punktu.

Pamatojoties uz 25.02.2021. domes lēmumu, nomas līguma termiņš par ielu tirdzn.vietu nr.7, Turaidas ielā 2A, Siguldā, kadastra nr. 8015 001 0601 004, ar platību 6m2, lietošanas mērķis: ielu tirdzniecība saskaņā ar 2016.gada 27.aprīļa Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.15 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”.,nomas maksa 170,00 EUR mēnesī + PVN, pagarināts līdz 24.01.2022. Paziņojums sagatavots, pamatojoties uz MK nr.97 noteikumu 22.punktu.

Pamatojoties uz 25.02.2021. domes lēmumu, nomas līguma termiņš par ielu tirdzn.vietu nr.6, Turaidas ielā 2A, Siguldā, kadastra nr. 8015 001 0601 004, ar platību 6m2, lietošanas mērķis: ielu tirdzniecība saskaņā ar 2016.gada 27.aprīļa Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.15 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”.,nomas maksa 65,00 EUR mēnesī + PVN, pagarināts līdz 24.01.2022. Paziņojums sagatavots, pamatojoties uz MK nr.97 noteikumu 22.punktu.

Pamatojoties uz 25.02.2021. domes lēmumu, nomas līguma termiņš par ielu tirdzn.vietu nr.3, Turaidas ielā 2A, Siguldā, kadastra nr. 8015 001 0601 004, ar platību 6m2, lietošanas mērķis: ielu tirdzniecība saskaņā ar 2016.gada 27.aprīļa Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.15 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”.,nomas maksa 65,00 EUR mēnesī + PVN, pagarināts līdz 24.01.2022. Paziņojums sagatavots, pamatojoties uz MK nr.97 noteikumu 22.punktu.

Pamatojoties uz 25.02.2021. domes lēmumu, nomas līguma termiņš par ielu tirdzn.vietu nr.2, Turaidas ielā 2A, Siguldā, kadastra nr. 8015 001 0601 004, ar platību 6m2, lietošanas mērķis: ielu tirdzniecība saskaņā ar 2016.gada 27.aprīļa Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.15 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”.,nomas maksa 65,00 EUR mēnesī + PVN, pagarināts līdz 24.01.2022. Paziņojums sagatavots, pamatojoties uz MK nr.97 noteikumu 22.punktu.

______________________________________________________________

 

Paziņojums par nomas tiesību izsoli nekustamajos īpašumos Turaidas ielā 2A un Pils ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā (Publicēts: 1.02.2021.)

2021. gada 12. februārī plkst. 10.00, Siguldas novada pašvaldības Siguldas pagasta Kultūras nama Deputātu zālē, Zinātnes ielā 7B, Siguldas novadā, notiks nekustamo īpašumu – Tūrisma informācijas centra Turaidas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā, telpas Nr. 9 daļas un Informācijas centra Pils ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā, telpas daļas Nr. 001 – nomas tiesību mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Sākotnējā nomas maksa mēnesī noteikta 150,00 eiro (viens simts piecdesmit eiro nulle centi) un PVN 21%. Viens izsoles solis tiek noteikts 15,00 eiro (piecpadsmit eiro un nulle centi) un PVN.

Dalībnieku pieteikumi jāiesniedz laikā no 2021. gada 1 .februāra līdz 2021. gada 8. februārim elektroniski, aizpildot pieteikumu pakalpojumu portālā e.sigulda.lv vai pa pastu, nosūtot uz adresi Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150. Pieteikumus klātienē var iesniegt Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā darbdienās darba laikā iepriekšminētajā termiņā. Papildu informāciju par izsoļu norisi vai citus papildjautājumus iespējams uzdot, rakstot uz e-pasta adresi edijs.abele@sigulda.lv. Uzziņas pa tālruni 29403924.

Pirms piedāvājuma iesniegšanas jāiemaksā dalības maksa 10,00 eiro (desmit eiro nulle centi) apmērā, tajā skaitā PVN 21%, ieskaitot to Siguldas novada pašvaldības kontā LV15UNLA0027800130404, kas atvērts AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, ar atzīmi “Par dalību telpu daļas nomas tiesību izsolē Turaidas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā, un Pils ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā”, kā arī nodrošinājums 15,00 eiro (piecpadsmit eiro) apmērā, ieskaitot to Siguldas novada pašvaldības kontā LV35UNLA0050021519671, kas atvērts AS “SEB banka”, kods UNLALV2X ar atzīmi “Nodrošinājums dalībai telpu daļas nomas tiesību izsolē Turaidas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā, un Pils ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā”.

Informācija par nomas objektu:

 • Adrese – Turaidas iela 2A, Sigulda, Siguldas novads, Pils iela 18, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150
 • Kadastra Nr. – Turaidas iela 2A, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums Nr. 8015 001 0601 003, Pils iela 18, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015 002 0401 005.
 • Nomas objekta veids – dzērienu un uzkodu automātu izvietošana, lai nodrošinātu tūristus, Tūrisma informācijas centra darbiniekus un apmeklētājus ar dažāda veida karstajiem un aukstajiem dzērieniem un uzkodām.
 • Lietošanas mērķis – neapdzīvojama telpa;
 • Telpas daļas platība – 1 m2
 • Nomas termiņš – 2022. gada 24. janvāris.

Telpu daļas nav nododamas apakšnomā.

Nekustamā īpašuma apskate notiek, iepriekš nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi edijs.abele@sigulda.lv.

________________________________

Paziņojums par nomas tiesību izsoli mežā augošu koku cirtes veikšanas tiesībām

Siguldas novada pašvaldībā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas – mežā augošu koku, kas atrodas nekustamajos īpašumos “Pagasta mežs Nr.8” (kadastra Nr. 42660040180) un “Zemes gabals Nr.7” (kadastra Nr.42660040112), Mores pagastā, Siguldas novadā, cirtes veikšanas tiesības 5 (piecās) cirsmās:

 • Cirsma Nr. 1 atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 42660040180, kvartālā Nr. 1, nogabalā Nr. 3 (cirsmas platība 1,02 ha; valdošā koku suga – bērzs; meža tips – damaksnis), cirtes veids – kopšanas cirte, cirtes izpildes veids – kopšanas;
 • Cirsma Nr. 2 atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 42660040180, kvartālā Nr. 1, nogabalos Nr. 5 un Nr. 7 (cirsmas platība 6,30 ha; valdošā koku suga – bērzs; meža tips – damaksnis), cirtes veids – galvenā cirte, cirtes izpildes veids – izlases cirte;
 • Cirsma Nr. 3 atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 42660040180, kvartālā Nr. 1, nogabalā Nr. 9 (cirsmas platība 0,57 ha, valdošā koku suga – egle, meža tips – damaksnis), cirtes veids – kopšanas cirte, cirtes izpildes veids – kopšanas cirte;
 • Cirsma Nr. 4 atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 42660040180, kvartālā Nr. 1, nogabalā Nr. 10 (cirsmas platība 0,48 ha, valdošā koku suga – egle, meža tips – damaksnis), cirtes veids – galvenā cirte, cirtes izpildes veids – izlases cirte;
 • Cirsma Nr. 1, kas atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 42660040112, kvartālā Nr. 1, nogabalā Nr. 1 (cirsmas platība 1,79 ha; valdošā koku suga – bērzs; meža tips – damaksnis), cirtes veids – kopšanas cirte, cirtes izpildes veids – kopšanas.

Izsole notiks 2020. gada 6. novembrī plkst. 11.00 Siguldas novada pašvaldības Siguldas pagasta Kultūras nama Deputātu zālē, kas atrodas Zinātnes ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā. Objekta apskate patstāvīgi vai saskaņojot pa tālruni 25755179. Pieteikums izsolei jāiesniedz no 2020.gad 19. oktobra līdz 2. novembrim, aizpildot pieteikumu Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portālā e.sigulda.lv vai pa pastu, nosūtot uz Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150. Pieteikumus klātienē var iesniegt Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā darba dienās darba laikā iepriekšminētajā termiņā. Cirsmu izsoles sākumcena ir 16 000 eiro (sešpadsmit tūkstoši eiro) bez PVN, izsoles solis ir 500 eiro (pieci simti eiro).

Pirms pieteikšanās izsolei jāiemaksā dalības maksa 50 eiro (piecdesmit eiro) apmērā tajā skaitā PVN, ieskaitot to Siguldas novada pašvaldības kontā LV15UNLA0027800130404, kas atvērts AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, ar atzīmi “Par dalību meža cirsmas “Pagasta mežs Nr. 8” un “Zemes gabals Nr. 7” izsolē” un jāiesniedz nodrošinājums 1600 eiro (viens tūkstotis seši simti eiro) apmērā, ieskaitot to Siguldas novada pašvaldības kontā ieskaitot to Siguldas novada pašvaldības kontā LV35UNLA0050021519671, kas atvērts AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, , ar atzīmi un “Par nodrošinājumu dalībai meža cirsmas “Pagasta mežs Nr. 8” un “Zemes gabals Nr. 7”” izsolē”.

Samaksa par izsoles objektu pilnā apmērā jāveic 10 (desmit) darba dienu laikā no izsoles dienas.

________________________________

Paziņojums par nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam “Radošā darbnīca”, 1. stāva Darbnīcas Nr. 1 Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads

2020. gada 30. oktobrī plkst. 10.00 Siguldas novada pašvaldības Siguldas pagasta Kultūras nama Deputātu zālē  Zinātnes ielā 7B, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, notiks nekustamā īpašuma – “Radošā darbnīca”, Darbnīcas Nr.1, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā – nomas tiesību mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Sākotnējā nomas maksa mēnesī – 159,30 eiro (viens simts piecdesmit deviņi eiro un 30 centi) un PVN 21%. Viens izsoles solis tiek noteikts 5 eiro (pieci eiro) un PVN.

Dalībnieku pieteikumi jāiesniedz laikā no 2020. gada 19. oktobra līdz 2020. gada 26. oktobrim elektroniski, aizpildot pieteikumu pakalpojumu portālā e.sigulda.lv vai pa pastu, nosūtot uz Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150. Pieteikumus klātienē var iesniegt Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā darba dienās darba laikā iepriekšminētajā termiņā. Papildu informāciju par izsoļu norisi vai citus papildjautājumus iespējams uzdot, rakstot uz e-pasta adresi ipasumi@sigulda.lv. Uzziņas pa tālruni 29414798.

Pirms piedāvājuma iesniegšanas jāiemaksā dalības maksa 10 eiro (desmit eiro) apmērā, tajā skaitā PVN 21% ieskaitot to Siguldas novada pašvaldības kontā LV15UNLA0027800130404, kas atvērts AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, ar atzīmi “Par dalību nekustamā īpašuma “Radošā darbnīca”, 1. stāva Darbnīcas Nr. 1, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā nomas tiesību izsolē”, kā arī nodrošinājums 30 eiro (trīsdesmit eiro) apmērā, ieskaitot to Siguldas novada pašvaldības kontā LV35UNLA0050021519671, kas atvērts AS “SEB banka”, kods UNLALV2X ar atzīmi “Nodrošinājums dalībai nekustamā īpašuma “Radošā darbnīca”, 1. stāva Darbnīcas Nr.1 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā nomas tiesību izsolē”.

Informācija par nomas objektu:

 • adrese – Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150;
 • kadastra Nr. – 8015 002 1818, kadastra apzīmējums  Nr. 8015 002 1818 005;
 • nomas objekta veids – radošo uzņēmēju, mākslinieku un dizaineru, kā arī amatnieku darbnīcu ierīkošanai;
 • lietošanas mērķis – neapdzīvojama telpa;
 • telpas platība –  27,4m2 un terase 8,0m2;
 • nomas termiņš – 5 (pieci) gadi.

Nekustamais īpašums ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturisko centru komplekss” (valsts aizsardzības Nr.7445) daļa, kā arī atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu “Jaunā pils” (valsts aizsardzības Nr. 8333) un “Siguldas pilsdrupas” (valsts aizsardzības Nr.6709) tiešā tuvumā.

Darbnīca nav nododama apakšnomā.

Nekustamā īpašuma apskate notiek iepriekš nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi ina.stupele@sigulda.lv.

________________________________

Paziņojums par nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam “Muižas koka māja”, 1. stāva Darbnīcas Nr. 2 Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads

2020. gada 30. oktobrī plkst. 11.00 Siguldas novada pašvaldības Siguldas pagasta Kultūras nama Deputātu zālē Zinātnes ielā 7B, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, notiks nekustamā īpašuma – “Muižas koka māja”, Darbnīcas Nr. 2, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā – nomas tiesību mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Sākotnējā nomas maksa mēnesī 176,40 eiro (viens simts septiņdesmit seši eiro un 40 centi) un PVN 21%. Viens izsoles solis tiek noteikts 5 eiro (pieci eiro) un PVN.

Dalībnieku pieteikumi jāiesniedz laikā no 2020. gada 19. oktobra līdz 2020. gada 26. oktobrim elektroniski, aizpildot pieteikumu pakalpojumu portālā e.sigulda.lv vai pa pastu, nosūtot uz  Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150. Pieteikumus klātienē var iesniegt Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā darba dienās darba laikā iepriekšminētajā termiņā. Papildu informāciju par izsoļu norisi vai citus papildjautājumus iespējams uzdot, rakstot uz e-pasta adresi ipasumi@sigulda.lv. Uzziņas pa tālruni 29414798.

Pirms piedāvājuma iesniegšanas jāiemaksā dalības maksa 10 eiro (desmit eiro) apmērā, tajā skaitā PVN 21% ieskaitot to Siguldas novada pašvaldības kontā LV15UNLA0027800130404, kas atvērts AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, ar atzīmi “Par dalību nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1. stāva Darbnīcas Nr. 2, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā nomas tiesību izsolē”, kā arī nodrošinājums 30 eiro (trīsdesmit eiro) apmērā, ieskaitot to Siguldas novada pašvaldības kontā LV35UNLA0050021519671, kas atvērts AS “SEB banka”, kods UNLALV2X ar atzīmi “Nodrošinājums dalībai nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1. stāva Darbnīcas Nr. 2 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā nomas tiesību izsolē”.

Informācija par nomas objektu:

 • adrese – Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150;
 • kadastra Nr. – 8015 002 1818, kadastra apzīmējums  Nr. 8015 002 1818 002;
 • nomas objekta veids – radošo uzņēmēju, mākslinieku un dizaineru, kā arī amatnieku darbnīcu ierīkošanai;
 • lietošanas mērķis – neapdzīvojama telpa;
 • telpas platība – 39,2 m2;
 • nomas termiņš – 5 (pieci) gadi.

Nekustamais īpašums ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturisko centru komplekss” (valsts aizsardzības Nr.7445) daļa, kā arī atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu “Jaunā pils” (valsts aizsardzības Nr. 8333) un “Siguldas pilsdrupas” (valsts aizsardzības Nr.6709) tiešā tuvumā.

Darbnīca nav nododama apakšnomā.

Nekustamā īpašuma apskate notiek iepriekš nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi ina.stupele@sigulda.lv.

________________________________

Paziņojums par zemes vienību ar adresēm Laurenču iela 9 un Laurenču iela 13, Sigulda, Siguldas novads, apbūves tiesību izsoli

2020. gada 27. novembrī plkst. 10.00 Siguldas pagasta Kultūras namā, Zinātnes ielā 7, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, notiks zemes vienību Laurenču iela 9 un Laurenču iela 13, Siguldā, Siguldas novadā, apbūves tiesības mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Apbūves tiesības izsoles sākumcena ir 343 eiro (trīs simti četrdesmit trīs eiro) un PVN mēnesī. Viens izsoles solis tiek noteikts 50 eiro (piecdesmit eiro) apmērā un PVN.

Izsoles dalībnieku pieteikumu iesniegšana notiek elektroniski no 2020. gada 19.oktobra līdz 2020. gada 23. novembrim, aizpildot pieteikumu Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portālā e.sigulda.lv vai pa pastu, nosūtot uz Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150. Pieteikumus klātienē var iesniegt Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā darba dienās darba laikā iepriekšminētajā termiņā. Uzziņas pa tālruni 62302159 (par izsoli), 29175351 (par nekustamo īpašumu).

Pirms pieteikuma iesniegšanas jāiemaksā dalības maksa 30 eiro (trīsdesmit eiro) apmērā, tajā skaitā PVN, ieskaitot to Siguldas novada pašvaldības kontā LV15UNLA0027800130404, kas atvērts AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, ar atzīmi “Par nodrošinājumu dalībai zemes vienību ar adresēm Laurenču iela 9 un Laurenču 13, Sigulda, Siguldas novads, apbūves tiesības izsolē”  un, lai piedalītos Izsolē, pretendentam ir jāsamaksā nodrošinājums 34 eiro (trīsdesmit četri eiro un nulle centi) bez PVN apmērā, ieskaitot to Pašvaldības kontā LV35UNLA0050021519671, kas atvērts AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, ar atzīmi “Par nodrošinājumu dalībai zemes vienību ar adresēm Laurenču iela 9 un Laurenču 13, Sigulda, Siguldas novads, apbūves tiesības izsolē”.

Informācija par nomas objektiem:

 • adrese – Laurenču iela 9 un Laurenču iela 13, Siguldā, Siguldas novadā;
 • Laurenču iela 9, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015 002 0039, Laurenču iela 13, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015 002 0038;
 • zemes vienību kopējā platība 3767 m2.

Zemes vienību ar adresēm Laurenču iela 9 un Laurenču 13, Sigulda, Siguldas novads plānotā (atļautā) izmantošana ir Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija vieta ar īpašiem noteikumiem (DzM-8), kā arī zemes vienības atrodas Saksukalna senkapu, valsts aizsardzības Nr.2142, aizsardzības zonā, saskaņā ar TIAN 325.1.3.punktu zemes gabalu papildizmantošana ir tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve; saskaņā ar TIAN 336.8.punktu zemes gabalos būvējot jaunas ēkas, to proporcijās, apdarē un krāsojumā jāizmanto vēsturiskie ēku būvapjomu risinājumi, kas pakārtoti ēkas funkcijai, konstrukcijai, siluetam, un tradicionālie būvmateriāli (māla ķieģelis, laukakmens mūris, apmestas sienu plaknes, koks, kārniņa jumti u.tml.), kas raksturīgi konkrētajai vietai. Ēku/ būvju pārbūvē un būvniecībā jāsaglabā zemes vienībā esošās koku grupas, rindas, alejas. Zemes vienību nedrīkst dalīt, izņemot gadījumus, ja atdala ar mērķi pievienot vai apvienot zemes vienību.

Zemes vienības daļas apbūves tiesības piešķiršanas mērķis – lietot zemes gabalus ar atpūtu un tūrismu saistīta pakalpojuma – kempinga izveidošanai, citas īslaicīgas tūrisma mītnes izvietošanai, tam nepieciešamo apkalpes objektu izbūvēšanai, teritorijas labiekārtošanai un šādai funkcijai nepieciešamo inženierbūvju,  kas nav patstāvīgs īpašuma objekts, izbūvēšanai.

Apbūves tiesības īpašie lietošanas noteikumi norādīti izsoles noteikumu VII. nodaļā

Apbūves tiesību termiņš – 10 (desmit) gadi.

Zemes vienību apskate notiek iepriekš nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi, pieteikumu nosūtot uz elektronisko pasta adresi zane.gatere@sigulda.lv vai sazinoties pa tālruni 29175351.

________________________________

Paziņojums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļām – “Autoostas laukums” un inženierbūve Ausekļa ielā 6A, Siguldā, Siguldas novadā (Publicēts: 16.07.2020.)

2020. gada 10. augustā plkst. 11.00 Siguldas novada pašvaldības Siguldas pagasta Kultūras nama Deputātu zālē, kas atrodas Zinātnes ielā 7B, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, notiks nekustamā īpašuma – “Autoostas laukums”, Ausekļa iela 6A, Sigulda, Siguldas novads, zemes vienības daļas un uz zemes vienības esošā Apgaismojuma torņa (inženierbūves) – nomas tiesību mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Sākotnējā nomas maksa mēnesī 260 eiro (divi simti sešdesmit eiro 00 centi)  – un PVN 21%. Viens izsoles solis tiek noteikts 20 eiro (divdesmit eiro un 00 centi) un pievienotās vērtības nodoklis.

Dalībnieku pieteikumi jāiesniedz laikā no 2020. gada 17. jūlija līdz 2020. gada 7. augustam elektroniski, aizpildot pieteikumu pakalpojumu portālā e.sigulda.lv, vai pa pastu, nosūtot uz adresi Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150. Pieteikumus klātienē var iesniegt Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā darbdienās darba laikā iepriekšminētajā termiņā. Papildu informāciju par izsoļu norisi vai citus papildjautājumus iespējams uzdot, rakstot uz e-pasta adresi ipasumi@sigulda.lv. Uzziņas pa tālruni 62302159 (par izsoli); 67800957 (par nomas objektu).

Pirms pieteikuma iesniegšanas jāiemaksā dalības maksa 50 eiro (piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā, tajā skaitā PVN 21% apmērā, ieskaitot to Siguldas novada pašvaldības kontā LV15UNLA0027800130404, kas atvērts AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, ar atzīmi “Par dalību Ausekļa 6A trešajā nomas izsolē”, kā arī dalībniekam jāiesniedz nodrošinājums 1560 eiro (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit eiro un 00 centi), ieskaitot to Siguldas novada pašvaldības kontā LV35UNLA0050021519671, kas atvērts AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, ar atzīmi “Nodrošinājums Ausekļa 6A trešajā nomas izsolē”.

Informācija par nomas objektu:

 • adrese – Ausekļa iela 6A, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150;
 • kadastra Nr. – 8015 002 0097, kadastra apzīmējums Nr. 8015 002 0088;
 • nomas objekta veids – zemes vienības daļa un uz zemes vienības esošā inženierbūve;
 • lietošanas mērķis – mobilo pakalpojumu sniegšanai, ar to saistītā nepieciešamā aprīkojuma izvietošanai;
 • zemes vienības platība –  21,7 m2;
 • nomas termiņš – 10 (desmit) gadi.

Nomas objektu apskatīt un iepazīties ar situāciju dabā var patstāvīgi vai iepriekš sazinoties ar Siguldas novada pašvaldību pa izsoles noteikumu 24. punktā norādīto tālruni.

________________________________

Paziņojums par nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam “Muižas koka māja”, 1. stāva Darbnīcas Nr. 8 Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads (Publicēts 19.06.2020.)

2020. gada 13. jūlijā plkst. 10.30 Siguldas novada pašvaldības Siguldas pagasta Kultūras nama Deputātu zālē Zinātnes ielā 7B, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, notiks nekustamā īpašuma – “Muižas koka māja”, Darbnīcas Nr. 8, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā – nomas tiesību mutiskā izsole ar augšupejošu soli.  Sākotnējā nomas maksa mēnesī 263,58 eiro un PVN 21%. Viens izsoles solis tiek noteikts 5,00 eiro un pievienotās vērtības nodoklis.

Dalībnieku pieteikumi jāiesniedz laikā no 2020. gada 25. jūnija līdz 7. jūlijam elektroniski, aizpildot pieteikumu pakalpojumu portālā e.sigulda.lv vai pa pastu, nosūtot uz  Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150. Pieteikumus klātienē var iesniegt Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā darba dienās darba laikā iepriekšminētajā termiņā. Papildu informāciju par izsoļu norisi vai citus papildjautājumus iespējams uzdot, rakstot uz e-pasta adresi ipasumi@sigulda.lv. Uzziņas pa tālruni 62302159 (par izsoli); 67800957 (par nomas objektu).

Pirms piedāvājuma iesniegšanas jāiemaksā dalības maksa 10 eiro apmērā, tajā skaitā PVN 21% ieskaitot to Siguldas novada pašvaldības kontā LV15UNLA0027800130404, kas atvērts AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, ar atzīmi “Par dalību nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1. stāva Darbnīcas Nr. 8, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā nomas tiesību izsolē”, kā arī dalībniekam jāiesniedz nodrošinājums 30 eiro apmērā, ieskaitot to Siguldas novada pašvaldības kontā LV35UNLA0050021519671, kas atvērts AS “SEB banka”, kods UNLALV2X ar atzīmi “Nodrošinājums dalībai nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1. stāva Darbnīcas Nr.8 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā nomas tiesību izsolē”.

Informācija par nomas objektu:

 • adrese – Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150;
 • kadastra Nr. – 8015 002 1818, kadastra apzīmējums Nr. 8015 002 1818 002;
 • nomas objekta veids – radošo uzņēmēju, mākslinieku un dizaineru, kā arī amatnieku darbnīcu ierīkošanai;
 • lietošanas mērķis – neapdzīvojama telpa;
 • telpu platība – telpa 19,90 m2 un 31,60 m2 , palīgtelpas 1,60, 1,50 m2 un 2,70 m2 platībā (kopā 57,30 m2);
 • nomas termiņš – pieci gadi.

Nekustamais īpašums ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturisko centru komplekss” (valsts aizsardzības Nr. 7445) daļa, kā arī atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu “Jaunā pils” (valsts aizsardzības Nr. 8333) un “Siguldas pilsdrupas” (valsts aizsardzības Nr.6709) tiešā tuvumā.

Darbnīca nav nododama apakšnomā.

Nekustamā īpašuma apskate notiek iepriekš nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi ina.stupele@sigulda.lv.

Nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1. stāva Darbnīcas Nr. 8 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību 4.izsoles noteikumi

________________________________

Paziņojums par nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam “Muižas koka māja”, 1. stāva Darbnīcas Nr. 6 Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads (Publicēts 19.06.2020.)

2020. gada 3. jūlijā plkst. 11.00 Siguldas pagasta Kultūras nama Deputātu zālē Zinātnes ielā 7B, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, notiks nekustamā īpašuma – “Muižas koka māja”, Darbnīcas Nr.6, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā – nomas tiesību mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Sākotnējā nomas maksa mēnesī 36,45 eiro un PVN 21%. Viens izsoles solis tiek noteikts 5 eiro un PVN.

Dalībnieku pieteikumi jāiesniedz laikā no 2020. gada 19. jūnija līdz 2. jūlijam elektroniski, aizpildot pieteikumu pakalpojumu portālā e.sigulda.lv vai pa pastu, nosūtot uz Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150. Pieteikumus klātienē var iesniegt Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā darba dienās darba laikā iepriekšminētajā termiņā. Papildu informāciju par izsoļu norisi vai citus papildjautājumus iespējams uzdot, rakstot uz e-pasta adresi ipasumi@sigulda.lv. Uzziņas pa tālruni 62302159 (par izsoli); 67800957 (par nomas objektu).

Pirms piedāvājuma iesniegšanas jāiemaksā dalības maksa 10 eiro apmērā, tajā skaitā PVN 21% ieskaitot to Siguldas novada pašvaldības kontā LV15UNLA0027800130404, kas atvērts AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, ar atzīmi “Par dalību nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1. stāva Darbnīcas Nr.6, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā nomas tiesību izsolē”, kā arī nodrošinājums 30 eiro apmērā, ieskaitot to Siguldas novada pašvaldības kontā LV35UNLA0050021519671, kas atvērts AS “SEB banka”, kods UNLALV2X ar atzīmi “Nodrošinājums dalībai nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1. stāva Darbnīcas Nr.6 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā nomas tiesību izsolē”.

Informācija par nomas objektu:

 • adrese – Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150;
 • kadastra Nr. – 8015 002 1818, kadastra apzīmējums Nr. 8015 002 1818 002;
 • nomas objekta veids – radošo uzņēmēju, mākslinieku un dizaineru, kā arī amatnieku darbnīcu ierīkošanai;
 • lietošanas mērķis – neapdzīvojama telpa;
 • telpas platība – 8,1 m2;
 • Nomas termiņš – pieci gadi.

Nekustamais īpašums ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturisko centru komplekss” (valsts aizsardzības Nr.7445) daļa, kā arī atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu “Jaunā pils” (valsts aizsardzības Nr. 8333) un “Siguldas pilsdrupas” (valsts aizsardzības Nr.6709) tiešā tuvumā.

Darbnīca nav nododama apakšnomā.

Nekustamā īpašuma apskate notiek iepriekš nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi ina.stupele@sigulda.lv.

Nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1. stāva Darbnīcas Nr. 6 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību atkārtotas izsoles noteikumi

________________________________

Paziņojums par nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam “Muižas koka māja”, 1. stāva Darbnīcas Nr. 2 Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads (Publicēts 19.06.2020.)

2020. gada 10. jūlijā plkst. 10.00 Siguldas pagasta Kultūras nama Deputātu zālē Zinātnes ielā 7B, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, notiks nekustamā īpašuma – “Muižas koka māja”, Darbnīcas Nr. 2, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā – nomas tiesību mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Sākotnējā nomas maksa mēnesī 176,40 eiro un PVN 21%. Viens izsoles solis tiek noteikts 5 eiro un PVN.

Dalībnieku pieteikumi jāiesniedz laikā no 2020. gada 25. jūnija līdz 7. jūlijam elektroniski, aizpildot pieteikumu pakalpojumu portālā e.sigulda.lv vai pa pastu, nosūtot Siguldas novada pašvaldībai, Pils ielā 16, Sigulda, LV-2150. Pieteikumus klātienē var iesniegt Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā darba dienās darba laikā iepriekšminētajā termiņā. Papildu informāciju par izsoļu norisi vai citus papildjautājumus iespējams uzdot, rakstot uz e-pasta adresi ipasumi@sigulda.lv. Uzziņas pa tālruni 62302159 (par izsoli); 67800957 (par nomas objektu).

Pirms piedāvājuma iesniegšanas jāiemaksā dalības maksa 10 eiro apmērā, tajā skaitā PVN 21% ieskaitot to Siguldas novada pašvaldības kontā LV15UNLA0027800130404, kas atvērts AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, ar atzīmi “Par dalību nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1. stāva Darbnīcas Nr. 2, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā nomas tiesību izsolē”, kā arī nodrošinājums 30 eiro apmērā, ieskaitot to Siguldas novada pašvaldības kontā LV35UNLA0050021519671, kas atvērts AS “SEB banka”, kods UNLALV2X ar atzīmi “Nodrošinājums dalībai nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1. stāva Darbnīcas Nr. 2 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā nomas tiesību izsolē”.

Informācija par nomas objektu:

 • adrese – Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150;
 • kadastra Nr. – 8015 002 1818, kadastra apzīmējums Nr. 8015 002 1818 002;
 • nomas objekta veids – radošo uzņēmēju, mākslinieku un dizaineru, kā arī amatnieku darbnīcu ierīkošanai;
 • lietošanas mērķis – neapdzīvojama telpa;
 • telpas platība – 39,2 m2;
 • nomas termiņš – pieci gadi.

Nekustamais īpašums ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturisko centru komplekss” (valsts aizsardzības Nr.7445) daļa, kā arī atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu “Jaunā pils” (valsts aizsardzības Nr. 8333) un “Siguldas pilsdrupas” (valsts aizsardzības Nr.6709) tiešā tuvumā.

Darbnīca nav nododama apakšnomā.

Nekustamā īpašuma apskate notiek, iepriekš nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi ina.stupele@sigulda.lv.

Nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1. stāva Darbnīcas Nr. 2 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību atkārtotas izsoles noteikumi

________________________________

Paziņojums par nomas tiesību izsoli Nekustamā īpašuma daļas – “Autoostas laukums” un inženierbūve Ausekļa ielā 6A, Siguldā, Siguldas novadā (Publicēts 19.06.2020.)

2020. gada 13. jūlijā plkst. 12.00 Siguldas pagasta Kultūras nama Deputātu zālē Zinātnes ielā 7B, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, notiks nekustamā īpašuma – “Autoostas laukums”, Ausekļa iela 6A, Sigulda, Siguldas novads, zemes vienības daļas un uz zemes vienības esošā Apgaismojuma torņa (inženierbūves) – nomas tiesību mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Sākotnējā nomas maksa mēnesī 260 eiro un PVN. Viens izsoles solis noteikts 20 eiro apmērā un pievienotās vērtības nodoklis.

Dalībnieku pieteikumi jāiesniedz laikā no 2020. gada 19. jūnija līdz 2020.gada 2. jūlijam elektroniski, aizpildot pieteikumu pakalpojumu portālā e.sigulda.lv, vai pa pastu, nosūtot uz Siguldas novada pašvaldību, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150. Pieteikumus klātienē var iesniegt Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā darba dienās darba laikā iepriekš minētajā termiņā. Papildu informāciju par izsoļu norisi iespējams iegūt, rakstot uz e-pasta adresi ipasumi@sigulda.lv. Tālrunis informācijai 62302159 (par izsoli); 67800957 (par nomas objektu).

Pirms pieteikuma iesniegšanas jāiemaksā dalības maksa 50 eiro apmērā, tai skaitā PVN 21% apmērā, ieskaitot to Siguldas novada pašvaldības kontā LV15UNLA0027800130404, kas atvērts AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, ar atzīmi “Par dalību Ausekļa 6A otrajā nomas izsolē”, kā arī dalībniekam jāiesniedz nodrošinājums 1560 eiro, ieskaitot to Siguldas novada pašvaldības kontā LV35UNLA0050021519671, kas atvērts AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, ar atzīmi “Nodrošinājums Ausekļa 6A otrajā nomas izsolē”.

Informācija par nomas objektu:

 • adrese – Ausekļa iela 6A, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
 • kadastra Nr. – 8015 002 0097, kadastra apzīmējums Nr. 8015 002 0088
 • nomas objekta veids – zemes vienības daļa un uz zemes vienības esošā inženierbūve
 • lietošanas mērķis – mobilo pakalpojumu sniegšanai, ar to saistītā nepieciešamā aprīkojuma izvietošanai
 • zemes vienības platība –  21,7 m2
 • nomas termiņš – 10 gadi
 • nomas objektu apskatīt un iepazīties ar situāciju dabā var patstāvīgi vai iepriekš sazinoties pa tālruņa numuru 67800957.

Nekustamā īpašuma daļas – Autoostas laukums, Ausekļa iela 6A, Sigulda, Siguldas novads, un inženierbūves nomas tiesību otrās izsoles noteikumi

________________________________
 
Sludinājums par nekustamā īpašuma/telpu nomas piedāvājumu atlasi Siguldas novada bibliotēkas darbības nodrošināšanai
 
Saskaņā ar Ministru kabineta 29.10.2013. noteikumiem Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” Siguldas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma vai telpas nomas piedāvājumu iesniegšanu un atlasi Siguldas novada bibliotēkas darbības nodrošināšanai.
 
Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta: Siguldas pilsētas centra zonā robežās līdz Ausekļa ielai, Raiņa ielai, Jāņa Čakstes ielai, Lāčplēša ielai, Ziedu ielai un Vidus ielai.
 
Paredzamais nomas līguma termiņš ir 5 (pieci) gadi no līguma noslēgšanas brīža. No nomas līguma izrietošās nomas tiesības tiks nostiprināmas zemesgrāmatā.
 
Telpu kopējai platībai jābūt vismaz 500 m2. Ja telpas ir sadalītas atsevišķās telpās, telpu grupā ir jābūt vismaz 6 telpām, kuru platība nav mazāka kā 50 m2, vai 3 telpām, kuru platība ir ne mazāka kā 100 m2. Telpu grupā ir jānodrošina iespēja atdalīt telpu kabinetam, ne mazāku kā 20 m2, un saimniecības telpu, ne mazāku kā 10 m2. Telpās ir jābūt 2 tualetēm, tai skaitā, kas piemērotas personām ar invaliditāti.
 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kas nav īsāks par 20 darba dienām: nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņš no 27.01.2020. līdz 28.02.2020. plkst.13.00.
 
Nomas piedāvājuma iesniegšanas vieta: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150.
 
 
________________________________
 
Sludinājums par nekustamā īpašuma/telpu nomas piedāvājumu atlasi Sociālā dienesta psihologa darbības nodrošināšanai
 
Saskaņā ar Ministru kabineta 29.10.2013. noteikumiem Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” Siguldas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma vai telpas nomas piedāvājumu iesniegšanu un atlasi Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta psihologa darbības nodrošināšanai.
 
Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta: Siguldas pilsētas centrā vai netālu no tā, vēlams ne tālāk kā 3000 m no Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centra, Raiņa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā, ar labām piekļūšanas iespējām, ne tālāk kā 15 minūšu gājienā no Sabiedriskā transporta pieturas, Siguldas novada teritorijā.
 
Nomas līgumu paredzēts slēgt uz 3 (trim) gadiem no līguma noslēgšanas brīža.
 
Telpu kopējai platībai jābūt līdz 20 m2.
 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš no 27.01.2020. līdz 28.02.2020. plkst. 13.00.
 
Nomas piedāvājuma iesniegšanas vieta: Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests, Zinātnes iela 7, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150.
 

________________________________

Paziņojums par Siguldas pilsētas kapsētas Jaunās kapličas telpu nomu

Siguldas novada pašvaldība informē, ka apbedīšanas pakalpojumu sniegšanai tiek iznomātas Siguldas pilsētas kapsētas Jaunās kapličas telpas (telpa Nr.2 – 45,2 m2 platībā (t.sk. aukstumkameras), telpa Nr.4 – 25,9 m2 platībā) Miera ielā 24, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 002 0501.

Iznomāšanas termiņš: ne ilgāk par vienu gadu.

Nomas maksa saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2019. gada 10. oktobra sēdē apstiprināto maksas pakalpojumu cenrādi (prot.Nr.15, 27.§). Ar iznomāšanas kārtību var iepazīties šeit.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Siguldas novada kapsētu pārzini Edīti Švalkovsku, rakstot uz e-pasta adresi edite.svalkovska@sigulda.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 26402201.

________________________________

 

Paziņojums par telpu nomu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 17. un 18.punktu Siguldas novada pašvaldība informē:

Starp Siguldas novada pašvaldības iestādi “Siguldas novada Kultūras centrs”, reģ.Nr.40900010595, adrese Pils iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150, kā nomnieku un SIA “Sorento”, reģ.Nr.40003644591, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 34A-27, Rīga, LV-1010, kā iznomātāju noslēgts telpu nomas līgums par ēkas Institūta ielā 1, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8094 504 0062, kopējā platība 3746,3 m2, telpu nomu pasākuma “Siguldas pagasta svētki” aktivitāšu nodrošināšanai no 2019.gada 22.februāra līdz 2019.gada 23.februārim par nomas maksu 169,40 EUR (Viens simts sešdesmit deviņi eiro 40 centi) ar PVN, t.sk. summa bez PVN 140,00 EUR (viens simts četrdesmit eiro un 00 centi) un PVN 29,40 EUR (divdesmit deviņi eiro un 00 centi).

________________________________
 

Paziņojums par nekustamā īpašuma telpu Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoli

SIA “Siguldas Sporta serviss” mutiskā izsolē nodod nomas tiesības uz telpām nekustamajā īpašumā – Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā (būves kadastra apzīmējums 80150023203003) 87.7 kv.m platībā, kas atrodas Siguldas Sporta Centrā ar iznomāšanas mērķi – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.

Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz personīgi vai ar kurjera starpniecību SIA “Siguldas Sporta serviss” valdes loceklei Elīnai Sofijai Kalējai (Tālr.29135813), iepriekš piesakot iesniegšanas laiku no 2017.gada 6. Janvāra līdz 2017.gada 13. janvāra, plkst.18.00, Fischer Slēpošanas centrā, Puķu ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā. Uzziņas par Nomas  telpām  zvanot pa tālruni 29277522 (Siguldas Sporta centra direktors Juris Dzenis).

Nekustamā īpašuma iznomāšanas termiņš: līdz 31.12.2020.

Sākotnējā nomas maksa: par 1 (vienu) kalendāro mēnesi – 880,00 EUR (astoņi simti astoņdesmit euro un 00 centi) un PVN.

Izsole notiks: 2017. gada 16. janvārī, Puķu ielā 4, Siguldā. Izsoles sākums plkst. 10.00.

Līdz pieteikumu iesniegšanai izsoles dalībniekiem jāsamaksā:

 1. Nodrošinājuma maksu 20,00 eiro (divdesmit eiro, 00 centi) apmērā uz sabiedrības rekvizītiem: SIA "Siguldas Sporta serviss", Reģ. Nr. LV40003411141, Banka: A/S Swedbanka, Konta Nr.: LV62HABA0551033428205, Kods: HABALV22.

Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties šeit.

________________________________

Paziņojums par telpu nomas konkursu par nomas tiesību piešķiršanu uz telpu daļu no nekustamā īpašuma Puķu ielā 2, Siguldā.

Siguldas novada Dome izsludina telpu  nomas konkursu  par nomas tiesību piešķiršanu uz  telpu daļu no  nekustamā īpašuma Puķu ielā 2, Siguldā Dienesta viesnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 80150024804001.

Informācija par nomas objektu:

Nomas objekts, nomas objekta adrese, platība m2, iznomāšanas termiņš

No nekustamā īpašuma Puķu ielā 2, Siguldā Dienesta viesnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 80150024804001 telpu daļa 140,47 m2 platībā  uz laiku līdz 5 gadiem.

Nomas objekta izmantošanas mērķis

Izglītojoša modelisma ekspozīcijas izveide skolēnu grupām un ģimenēm, kā arī tehniskās jaunrades jomas interešu izglītības attīstība.

Nosacītā nomas maksa EUR/m2 mēnesī ar PVN

Pretendentam  nomas maksas priekšlikumam par Nomas  objektu  ir jābūt ne mazākam kā 1,66 EUR (viens eiro un 66 centi) par 1 m2 mēnesī ar PVN.

Kapitālieguldījumi

Par ieguldījumiem, kādi radīsies Nomas objekta nomas laikā, atbild nomnieks

Konkursa norises kārtība

Saskaņā ar konkursa nolikumu  „Telpu nomas tiesību piešķiršana Laurenču sākumskolas dienesta viesnīcas telpās”  

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Pēc nepieciešamības, iepriekš saskaņojot laiku ar Laurenču sākumskolas direktori Sanitu Unguri, tālrunis 67347920 vai 27807774, e-pasts: sanita.ungura@sigulda.lv

Piedāvājumus dalībai konkursā var iesniegt līdz 15.09.2016. plkst.12.00, Siguldas novada Domes Klientu apkalpošanas nodaļā Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā. Pasta sūtījumiem jābūt saņemtiem uz norādīto adresi līdz 15.09.2016. plkst.12.00. 

Konkursa sēde, kurā paredzēta Piedāvājumu atvēršana, notiks 15.09.2016. plkst.12.15, Siguldas novada Domē, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā. 

Ar konkursa nolikumu, Nomas objekta izmantošanas nosacījumiem, Nomas līguma projektu var iepazīties šeit.

________________________________

Paziņojums par nomas tiesību izsoli ielu tirdzniecības vietām Turaidas ielā 2A un L. Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā

2016.gada 25. augustā plkst. 12.00 Siguldas novada Domes ēkā Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, Deputātu zālē, notiks ielu tirdzniecības vietu Turaidas ielā 2A un L. Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā – nomas tiesību pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Sākotnējā nomas maksa mēnesī par vienu tirdzniecības vietu 60,00 EUR (sešdesmit euro) un PVN. Viens izsoles solis tiek noteikts 5,00 EUR (pieci euro) un PVN par 1 (vienu) tirdzniecības vietu mēnesī.

Izsoles dalībniekus reģistrē Siguldas novada Domes apmeklētāju pieņemšanas laikos no 2016.gada 8.augusta līdz 2016.gada 18. augustam plkst.17.00 (ieskaitot) Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā, darb laikā. 67970862 (P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Laura Skrodele).

Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles dalībniekiem jāsamaksā dalības maksa 10,00 EUR (desmit euro), kā arī drošības nauda 20,00 EUR (divdesmit euro), ieskaitot to Siguldas novada Domes bankas kontā LV15UNLA 0027 8001 3040 4, kas atvērts  a/s „SEB banka”, kods UNLALV2X, ar atzīmi par dalību nekustamā īpašuma Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā amatnieku darbnīcas telpu nomas tiesību izsolē.

Informācija par nomas objektu:

1. Adrese - Turaidas ielā 2A un L. Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā;

2. Zemes kadastra apzīmējums – Turaidas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā, ar kadastra apzīmējumu 8015 001 06 01 004, Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā ar kadastra apzīmējumu 8015 002 1719;

3. Nomas objekta veids – tirdzniecības vietas;

4. Lietošanas mērķis – Tirdzniecības vietas paredzēts izmantot tirdzniecībai saskaņā ar 2016.gada 27.aprīļa Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 15. “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”.

5. Tirdzniecības vietas:
5.1. Turaidas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā (vietas atzīmētas plānā, kas ir pievienots izsoles noteikumiem kā pielikums Nr.2):
5.1.1. Vieta Nr. 1. 6m² platībā;
5.1.2. Vieta Nr. 2. 6m² platībā;
5.1.3. Vieta Nr. 3. 6m² platībā;
5.1.4. Vieta Nr. 4. 6m² platībā;
5.1.5. Vieta Nr. 5. 6m² platībā;
5.1.6. Vieta Nr. 6. 6m² platībā;
5.1.7. Vieta Nr. 7. 6m² platībā;
5.1.8. Vieta Nr. 8. 6m² platībā.
5.2. L. Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā, (vieta atzīmētas plānā, kas ir pievienots izsoles noteikumiem kā pielikums Nr.4):
5.2.1. Vieta Nr. 1. 6m² platībā;
5.2.2.Vieta Nr. 2. 6m² platībā;
5.2.3.Vieta Nr. 3. 6m² platībā;
5.2.4.Vieta Nr. 4. 6m² platībā;
5.2.5.Vieta Nr. 5. 6m² platībā;
5.2.6.Vieta Nr. 6. 6m² platībā;
5.2.7.Vieta Nr. 7. 6m² platībā;
5.2.8.Vieta Nr. 8. 6m² platībā;
5.2.9.Vieta Nr. 9. 6m² platībā;
5.2.10.Vieta Nr. 10. 6m² platībā;
5.2.11.Vieta Nr. 11. 6m² platībā;
5.2.12.Vieta Nr. 12. 6m² platībā;
5.2.13.Vieta Nr. 13. 6m² platībā.

6. Nomas termiņš
Katrs Tirdzniecības vietas nosolītājs iegūst nomā 1 (vienas) ielu tirdzniecības vietas nomas tiesības uz šādu termiņu:
6.1.Turaidas ielā 2a - uz 3 (trīs) gadiem no nomas līguma noslēgšanas dienas.
6.2. L.Paegles ielā 21 – uz laika periodu no 05.09.2016. līdz 31.10.2016.

7. Nomas objekta apskates vieta un laiks – iepriekš sazinoties ar P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” direktori Lauru Skrodeli: laura.skrodele@sigulda.lv.

Informācija par nomas objektiem un izsoles informācija pieejama – šeit.

________________________________

Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

SIA „Saltavots”, reģ.nr.40103055793, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150, iepirkuma komisijas 2016. gada 7. marta lēmums par iepirkumu „Būvprojekta izstrāde projekta ‘’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, V kārta” īstenošanai”, id. Nr. SA 2016 03: Pamatojoties uz Nolikuma 12.10. punktu, piešķirt līguma slēgšanas tiesības būvprojekta izstrādes pakalpojumam SIA „LAKALME” reģistrācijas Nr. 40003379590, par piedāvāto pakalpojuma kopējo cenu bez PVN 9 436,00 EUR un autoruzraudzības gadījumā ar izvēlēto pretendentu slēgt līgumu par autoruzraudzības pakalpojuma piedāvāto cenu bez PVN 1 887,00 EUR.

Būvprojekta realizācijai tiks piesaistīts KF līdzfinansējums.

_______________________________________

Paziņojums par izsoles rezultātiem  nekustamajam īpašumam Zaļkalna ielā 3A, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā

Saskaņā ar izsoles rezultātiem, tiesības slēgt pirkuma līgumu par nekustamo īpašumu Zaļkalna ielā 3A, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā, kas sastāv no zemes gabala 0,1514 ha platībā, kadastra apzīmējumu 8042 004 0218 un nedzīvojamās ēkas – veikala 122,9 m2, kadastra apzīmējums 8042 004 0218 001, ieguva SIA “Roze MJ” reģ. Nr.49502003043

_______________________________________

Paziņojums par kustamās mantas VW Transporter valsts reģistrācijas Nr. 2507 izsoles rezultātiem

Saskaņā ar izsoles rezultātiem, tiesības slēgt pirkuma līgumu par kustamo mantu VW Transporter , valsts reģistrācijas Nr. FM 2507, ieguva Marika Māra Lūciņa.

_______________________________________

Paziņojums par izsoles rezultātiem īpašumam Pils ielā 3A, Siguldā

Saskaņā ar nomas tiesību  izsoles rezultātiem, tiesības slēgt nomas līgumu par nekustamo īpašumam Pils ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā, 140 m2 platībā uz 10 gadiem ieguva SIA “A Aptieka” reģ. Nr.40003723815.

_______________________________________

Paziņojums par izsoles rezultātiem īpašumam Pils ielā 16, Siguldā

Saskaņā ar nomas tiesību izsoles rezultātiem, tiesības slēgt nomas līgumus uz 5 gadiem par nekustamā īpašuma Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā:

 1. darbnīcu 1.1. (telpa 81,06 m2 platībā un palīgtelpa 2,41 m2 platībā) ieguva SIA “Baltu rotas” reģ. Nr. 40103127729;
 2. darbnīcu 1.3.(telpa 25,03 m2 platībā un palīgtelpa 2,38 m2 platībā) ieguva SIA „Emīlijas tekstila darbnīca”, reģ. Nr. 4003886192;
 3. darbnīcu 1.5.(telpa 25,56 m2 platībā  un palīgtelpa 2,38 m2 platībā) ieguva Marina Lūse;
 4. darbnīcu 1.10.(telpa 51,30 m2 platībā un palīgtelpa 2,38 m2 platībā) ieguva Antra Plavgo.

Uz nomas tiesībām darbnīcai Nr.1.8. (telpa 64,13 m2 platībā un palīgtelpa 2,08 m2 platībā) nebija pieteicies neviens dalībnieks, līdz ar to nekustamā īpašuma Pils ielā 16, darbnīcas 1.8. izsole tika atzīta par nenotikušu.

Pasākumi