Svētdiena, 17. februāris
Šodien sveicam: Donats, Konstance
Laika ziņas: Sigulda +2.3℃, Z vējš 5.6 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Dokumenti

Saistošie noteikumi

Nolikumi, noteikumi

Citi normatīvie akti

Dokumentu projekti

Iesnieguma veidlapas

Gada pārskati

 ____________________________________

Kārtība, kādā privātpersonas var iepazīties ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, noslēgtajiem līgumiem un domes sēžu protokoliem

Siguldas novada Domes lēmumi, atklāto sēžu protokoli un noslēgtie līgumi ir publiski pieejami. Ar Domes lēmumiem un atklāto sēžu protokoliem var iepazīties novada Domes kancelejā Pils ielā 16, Siguldā, pagastu administratīvajos centros var iepazīties ar Domes lēmumu un atklāto sēžu protokolu norakstiem.

Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, noslēgtajiem līgumiem un sēžu protokoliem, izņemot, ja tie satur informāciju, kura nav izpaužama normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Pašvaldība nav tiesīga atteikt informāciju par pašvaldības budžeta izlietojumu un noslēgtajiem līgumiem, izņemot, ja informācija ir komercnoslēpums. Personai nav īpaši jāpamato sava interese par informācijas iegūšanas nepieciešamību, un to viņai nevar liegt tāpēc, ka šī informācija uz viņu neattiecas.

Ja informācijas kopums, ko vēlas saņemt pieprasītājs, ietver ierobežotas pieejamības informāciju, pašvaldība izsniedz tikai to šādas informācijas daļu, kas ir vispārpieejama.
Privātpersonai tiek izsniegts attiecīgais dokuments, pēc tās rakstveida vai mutvārdu pieprasījuma. Informācijas pieprasījums tiek reģistrēts novada pašvaldības Kancelejā.
Mutvārdos izteikts pieprasījums tiek noformēts rakstveidā un reģistrēts novada pašvaldības Kancelejā.

Atbilde uz privātpersonas informācijas pieprasījumu tiek sniegta likumā “Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās” noteiktajos termiņos.
Informācijas sniegšanas atteikumu pašvaldībai jāpamato, kā arī jānorāda, kur un kādā termiņā šo atteikumu var pārsūdzēt.

Pasākumi