Trešdiena, 26. aprīlis
Šodien sveicam: Rūsiņš, Sandris, Alīna
Laika ziņas: Sigulda 6°C vējš 6 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Komisijas

Administratīvā komisija

 • Elizabete Liepiņa – komisijas priekšsēdētāja
 • Aldis Vecvanags
 • Gunta Mūrmane
 • Rita Balode
 • Alla Ādamsone

Iepirkumu komisija

 • Jeļena Zarandija – komisijas priekšsēdētāja
 • Dace Matuseviča
 • Rudīte Bete
 • Inga Zālīte
 • Anita Strautmane

Būvvalde

 • Maija Geidāne - komisijas priekšsēdētāja
 • Rudīte Bete
 • Andris Lauskis

Dzīvokļu komisija - pieņem pirmdienās un ceturtdienās plkst. 10.00 – 13.00 Zinātnes ielā 7, 208.kab.

 • Natālija Balode – komisijas priekšsēdētāja
 • Kristīne Freiberga
 • Māris Kligins
 • Vija Vāvere
 • Ruta Leišavniece

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

 • Dagnija Liepiņa – komisijas priekšsēdētāja
 • Ēriks Čoders
 • Anita Viškere

Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisija

 • Ineta Eriksone – komisijas priekšsēdētāja
 • Jānis Zilvers
 • Aldis Vecvanags
 • Ineta Eriksone
 • Ilze Lūkina
 • Vija Vāvere
 • Gunta Mūrmane

Koncesiju uzraudzības komisija

 • Jeļena Zarandija – komisijas priekšsēdētāja
 • Inese Zīle
 • Inga Bērziņa
 • Andris Akermanis
 • Laura Līne

Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un izsoles komisija

 • Juris Ivars Čivčs – komisijas priekšsēdētājs
 • Natālija Balode
 • Māris Kligins
 • Jeļena Oglobļina
 • Gunta Mūrmane

Siltumapgādes jautājumu komisija

 • Aldis Vecvanags
 • Elīna Adlere
 • Jānis Strazdiņš

Zemes un denacionalizācijas komisija

 • Gunta Mūrmane – komisijas priekšsēdētāja (apmeklētāju pieņemšanas laiks: pirmdienās no plkst.8.00 līdz 13.00 un no plkst.14.00 līdz 18.00)
 • Maija Geidāne
 • Anita Viškere
 • Jānis Zilvers

Apstādījumu aizsardzības komisija

 • Aira Balde
 • Maija Geidāne
 • Ēriks Andžāns

Publisko izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija

 • Līga Sausiņa - komisijas priekšsēdētāja
 • Karīna Putniņa
 • Dace Pleša
 • Kristīne Baltiņa
 • Laura Skrodele
 • Iveta Ārgale

Simbolikas komisija

 • Laura Skrodele – komisijas priekšsēdētāja
 • Diāna Vītola
 • Aldis Vecvanags
 • Liene Jurkāne

Vēlēšanu komisija

 • Tatjana Krūmiņa
 • Dagnija Liepiņa – sekretāre
 • Inese Pliena
 • Anna Čivča
 • Zenta Bite
 • Kristīne Bērze
 • Madara Zeltiņa

Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisija

 • Rudīte Bete – komisijas priekšsēdētāja
 • Arnis Rietums
 • Aldis Vecvanags
 • Kristīne Baltiņa
 • Revita Jakupāne

Siguldas pilsētvides un ainavu valde

 • Uģis Mitrevics
 • Rudīte Bete
 • Maija Geidāne
 • Zane Gatere
 • Dita Laure
 • Roberts Lipsbergs
 • Jeļena Zarandija
 • Laura Skrodele
 • Inga Zālīte
 • Kristīne Baltiņa
 • Aldis Vecvanags
 • Arnis Rietums
 • Iveta Ārgale

Medību koordinācijas komisija

 • Aivars Jakobsons – komisijas priekšsēdētājs
 • Gatis Cacurs
 • Aigars Dābols
 • Haralds Barviks
 • Linards Ligeris
 • Modris Kalvāns
   
Apbalvojumu komisija
 • Jeļena Zarandija
 • Maija Bruģe
 • Zanda Abzalone
 • Kristīne Freiberga
 • Diāna Vītola
 • Laura Skrodele
 • Inga Zālīte
 • Madara Zeltiņa
 • Ineta Eriksone

Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupa

 • Ineta Eriksone – komisijas priekšsēdētāja
 • Dita Laure
 • Aivars Jakobsons
 • Vija Vāvere
 • Ingūna Ulmane
 • Lilija Stepanova

Kultūras projektu finansēšanas konkursa vērtēšanas komisija

 • Līga Sausiņa - komisijas priekšsēdētāja
 • Iveta Ārgale
 • Inga Krišāne
 • Jolanta Bimbere
 • Ināra Paegle

Siguldas novada festivālu mērķprogrammas līdzfinansēšanas konkursa komisija

 • Līga Sausiņa - komisijas priekšsēdētāja
 • Iveta Ārgale
 • Jolanta Bimbere
 • Dace Pleša
 • Zinaīda Mūrniece
 • Laura Skrodele
 • Inga Zālīte

Pedagoģiski medicīniskā komisija

 • Vineta Laizāne (psihologs) – komisijas priekšsēdētāja
 • Baiba Martinsone (klīniskais psihologs);
 • Vita Brivka (logopēds);
 • Kristīne Karnīte (speciālais pedagogs);
 • Santa Ancāne (psihiatrs).


Civilās aizsardzības komisija
Uģis Mitrevics, komisijas priekšsēdētājs, Siguldas novada Domes priekšsēdētājs, e-pasts ugis.mitrevics@sigulda.lv;
Aivars Jakobsons, komisijas sekretārs, Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Vides, darba un civilās aizsardzības galvenais speciālists, e-pasts aivars.jakobsons@sigulda.lv;
Kristaps Kolbergs, komisijas priekšsēdētāja vietnieks, VUGD Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas daļas komandiera pienākumu izpildītājs, e-pasts kristaps.kolbergs@vugd.gov.lv;
Jānis Zilvers, Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietnieks, e-pasts janis.zilvers@sigulda.lv;
Andris Vīgants, Rīgas galvenās Policijas pārvaldes Siguldas iecirkņa priekšnieks, e-pasts andris.vigants@riga.vp.gov.lv;
Valdis Siļķe, SIA „Siguldas slimnīca” valdes priekšsēdētājs, e-pasts slimnica@apollo.lv;
Indulis Andžāns, AS „Latvijas gāze” Siguldas iecirkņa meistars, e-pasts info@lg.lv;
Imants Lārmanis, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” struktūrvienības „Rīgas ceļu rajons” Siguldas iecirkņa priekšnieks, e-pasts imants.larmanis@lau.lv;
Jānis Libkovskis, AS „Siguldas būvmeistars” valdes priekšsēdētājs, e-pasts janis_l@buvmeistars.lv;
Mārtiņš Zīverts, Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģiona administrācijas direktora vietnieks, e-pasts martins.ziverts@daba.gov.lv;
Anna Jurkāne, VA „Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa „Turaidas muzejrezervāts”” direktore, e-pasts turaida.muzejs@apollo.lv;
Jānis Kurkulītis, AS „Sadales tīkls” Centrālā reģiona Juglas nodaļas vadītājs, e-pasts janis.kurkulitis@latvenergo.lv, (Mārtiņš Vanags, Siguldas nodaļas pārstāvis);
Kārlis Sproģis, AS „Sadales tīkls” Centrālā reģiona ekspluatācijas daļas vadītājs, e-pasts karlis.sprogis@latvenergo.lv;
Oksana Careva, SIA „Wesemann-Sigulda” valdes locekle e-pasts oksana.careva@wesemann.lv;
Modris Guķis, SIA „Saltavots” ražošanas bāzes vadītājs, e-pasts razosana@saltavots.lv;
Kristīne Baltiņa, Siguldas novada Pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītāja e-pasts kristine.baltina@sigulda.lv;
Dainis Dukurs, SIA „Bobsleja un kamaniņu trase” valdes priekšsēdētājs, e-pasts bobtrase@lis.lv;
Aldis Ermansons, Siguldas novada pašvaldības Īpašumu nodaļas būvinženieris, e-pasts aldis.ermansons@sigulda.lv;
Marina Eglīte, “VAS “Latvijas dzelzceļš” Rīgas eksplotācijas iecirkņa Siguldas stacijas priekšniece, e-pasts marina.eglite@ldz.lv;
Vilmārs Katkovskis, AS „Latvijas Valsts meži” Rietumvidzemes mežsaimniecības izpilddirektors, e-pasts v.katkovskis@lvm.lv;
Andris Šumskihs, LR Zemessardzes 19.nodrošinājuma bataljona Operatīvās nodaļas 2.klases speciālists, kaprālis, e-pasts andris.sumskihs@mil.lv.
Diāna Vītola, Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja, e-pasts prese@sigulda.lv.

Pasākumi