Sestdiena, 19. septembris
Šodien sveicam: Verners, Muntis
Laika ziņas: Sigulda +11.1℃, ZR vējš 2.8 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Siguldas novada Gada balva izglītībā

Siguldas novada „Gada balva izglītībā 2019”

 • “Par mūža ieguldījumu izglītībā” – bijušajai Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniecei Inai Krūmiņai par ilggadēju darbu un mācību organizēšanu Siguldas Valsts ģimnāzijā, par darbu ar talantīgajiem skolēniem, gatavojot viņus olimpiādēm un motivējot izzināt un pētīt savas valsts un novada kultūru, aktualizējot zinātniski pētnieciskā darba iemaņas, kā arī par radošām mācībām latviešu valodas un literatūras stundās un Siguldas Valsts ģimnāzijas vārda popularizēšanu valstī.
 • “Gada balva par izcilību” – Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotājai Intai Romanovskai par augstiem pedagoģiskā darba rezultātiem, skolēnu sasniegumiem valsts vēstures olimpiādēs, kā arī valsts zinātniski pētniecisko darbu skatēs
 • “Gada balva par darbu ar skolēniem sākumskolas posmā (no 1. līdz 6. klasei)” – Allažu pamatskolas direktora vietniecei audzināšanas jomā Inārai Paeglei par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu, kā arī sasniegumiem radošu un inovatīvu risinājumu ieviešanā mācību procesā,  aktīvu skolēnu iesaisti ārpusklases pasākumos
 • “Gada balva par darbu ar skolēniem no 7. līdz 12. klasei” – Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotājai Anitai Ūdrei par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu, pilnveidojot skolēnu zināšanas sociālajās zinībās, politikā un filozofijā, par sasniegumiem radošu un inovatīvu risinājumu ieviešanā mācību procesā, aktīvu skolēnu iesaisti ārpusklases pasākumos un par Siguldas Valsts ģimnāzijas Sabiedrisko zinātņu metodiskā centra mērķtiecīgu vadību
 • “Gada balva pirmsskolas izglītībā” – bērnudārza “Tornīši” vadītājai Indrai Podziņai par mērķtiecīgu darbu
 • “Gada balva profesionālās ievirzes, interešu un neformālajā izglītībā” – Siguldas pilsētas vidusskolas skolotājai Līgai Trupavniecei par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu mūzikas un koru tradīciju veidošanā Siguldas pilsētas vidusskolā, augstiem sasniegumiem vokālo ansambļu skatēs
 • “Gada veiksmīgākā debija” – Mākslu skolas “Baltais flīģelis” direktorei Jolantai Bimberei par radošu, mūsdienīgu, efektīvu pieeju izglītības darba organizācijai Mākslu skolā “Baltais flīģelis”
 • “Gada balva izglītības procesa atbalstam” – Turaidas muzejrezervātam par profesionālu, mērķtiecīgu darbu un atbalstu skolēnu attīstībai, skolēniem draudzīgas vides radīšanu, izglītojošu programmu īstenošanu
 • “Gada inovācija izglītībā” – Laurenču sākumskolas Vērtību projektam par inovatīvu risinājumu ieviešanu mācību procesā, īstenojot Vērtību projektu un motivējot skolēnus kvalitatīvam, radošam mācību darbam
 • “Gada nozīmīgākais izglītības nozares popularizētājs” – Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotājam Jānim Bukinam par izglītības nozares atpazīstamības veicināšanu un popularizēšanu sabiedrībā, medijos, kā arī par inovatīvu skolotāja darbu.

___________________________________________________

Siguldas novada „Gada balva izglītībā 2018”

 • “Par mūža ieguldījumu izglītībā” – skolotājai Olgai Jakānei par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Siguldas novada izglītības attīstībā, mūzikas un koru tradīciju veidošanā novadā un Siguldas 1. pamatskolā. Pedagoģe un diriģente Siguldas 1. pamatskolā strādājusi no 1968. līdz 2009. gadam, veidojot dziedāšanas tradīcijas un kopā ar dažādiem skolēnu kolektīviem piedaloties astoņos Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Arī šobrīd 1. pamatskolā ir visvairāk koru, turpinot Olgas Jakānes iedibinātās mūzikas tradīcijas.
 • “Gada balvu par izcilību” – Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotājai Daigai Jēkabsonei – par augstiem pedagoģiskā darba rezultātiem, skolēnu sasniegumiem matemātikas 68.olimpiādes otrajā (novadu) posmā, Zemgales novada matemātikas olimpiādē, valsts 68.matemātikas olimpiādē, kā arī starptautiskajā matemātikas konkursā “Ķengurs”;
 • “Gada balvu par darbu ar skolēniem pamatskolas pirmajā posmā (no 1. līdz 6.klasei)” – Siguldas pilsētas vidusskolas skolotājai Vinetai Inbergai – par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu, kā arī sasniegumiem radošu un inovatīvu risinājumu ieviešanā mācību procesā, aprobējot projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā”, aktīvu skolēnu iesaisti ārpusklases pasākumos un starptautiskos projektos;
 • “Gada balvu darbā ar skolēniem pamatskolas otrajā posmā un vidusskolā (no 7. līdz 12.klasei)” – Siguldas pilsētas vidusskolas skolotājam Edgaram Bajarunam – par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu, pilnveidojot skolēnu zināšanas tehnoloģijās: robotikā, mehatronikā un elektronikā; par sasniegumiem radošu un inovatīvu risinājumu ieviešanā mācību procesā, aprobējot projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā”, aktīvu skolēnu iesaisti ārpusklases pasākumos un starptautiskos projektos;
 • “Gada balvu pirmsskolas izglītībā” – Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” vadītājas vietniecei izglītības jomā Ilzei Rencei – par teicamu, profesionālu darbu un mērķtiecīgu Ekoskolu programmas īstenošanu, pilnveidojot audzēkņu zināšanas vides izglītībā;
 • “Gada balvu profesionālās ievirzes, interešu un neformālajā izglītībā” – Siguldas 1.pamatskolas skolotājai Evijai Rozenai– par teicamu un profesionālu darbu mūzikas un koru tradīciju veidošanu Siguldas 1.pamatskolā, sasniegumiem vokālo ansambļu un koru skatēs;
 • “Gada balvu izglītības procesa atbalstam” – Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” vadītājai Lienei Ābelei – par profesionālu, mērķtiecīgu darbu un atbalstu izglītojamo attīstībai, izglītojamiem draudzīgas vides radīšanu un uzturēšanu, speciālo pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu;
 • “Gada nozīmīgākais Siguldas novada izglītības nozares popularizētājs” – Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoram Rūdolfam Kalvānam – par izglītības nozares mērķtiecīgu atpazīstamības veicināšanu un popularizēšanu sabiedrībā, medijos, par nozīmīgu ieguldījumu izglītības kvalitātes veicināšanā;
 • “Gada veiksmīgākā debija” – Laurenču sākumskolas direktoram Kristapam Zaļajam – par veiksmīgu debiju: radošu, mūsdienīgu, efektīvu izglītības darba organizāciju, vadot Laurenču sākumskolu;
 • “Gada inovācija izglītībā” – Siguldas pilsētas vidusskolai – par inovatīvu risinājumu ieviešanu mācību procesā, vispārējā izglītībā īstenojot Radošo industriju, kā arī Robotu un tehnoloģiju programmas.

___________________________________________________

Siguldas novada “Gada balva izglītībā 2017”

 • “Atzinība par mūža ieguldījumu” – Vilnim Trupavniekam par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Siguldas novada izglītības attīstībā, vadot Siguldas Valsts ģimnāziju.
 • “Gada balva pirmsskolas izglītībā” – bērnudārza “Ābelīte” vadītājai Kristīnei Mednei par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu un Dabas vides estētikas studijas izveidošanu bērnudārzā “Ābelīte”.
 • “Gada balva par darbu ar skolēniem pamatskolas pirmajā posmā” – Siguldas 1. pamatskolas skolotājai Lolitai Šteinbergai par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu, radošu un inovatīvu risinājumu ieviešanu mācību procesā.
 • “Gada balva darbā ar skolēniem pamatskolas otrajā posmā un vidusskolā” – Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotājai Ingunai Vuškānei par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu, pilnveidojot skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādi, skolēnu sasniegumiem Valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un Siguldas novada skolēnu radoši pētniecisko darbu lasījumos.
 • “Gada balva profesionālās ievirzes, interešu un neformālajā izglītībā” – Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotājam Normundam Šultem par teicamu un profesionālu darbu un augstiem sasniegumiem starptautiskās sacensībās pludmales volejbolā.
 • “Gada balva par izcilību” – Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotājai Inesei Bergai par augstiem pedagoģiskā darba rezultātiem, par izciliem skolēnu sasniegumiem Valsts vēstures olimpiādē, Valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un Siguldas novada skolēnu radoši pētniecisko darbu lasījumos.
 • “Nozīmīgākais Siguldas novada izglītības nozares popularizētājs” – Siguldas pilsētas vidusskolas un Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotājai Indrai Ozoliņai par tautas deju kolektīva “Vizbulīte” augstiem rezultātiem V Starptautiskajā konkursā “Super Dance from folk to modern” Sanktpēterburgā” un  ieguldījumu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanā – tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” koncepcijas izstrādi.
 • “Izglītības mecenāts” – SIA “VITA mārkets” par atbalstu izglītības nozares attīstībai Siguldas novadā.
 • “Veiksmīgākā debija” – Mores pamatskolas direktorei Tīnai Blūmai par veiksmīgu debiju – radošu, mūsdienīgu, efektīvu un profesionālu darbu, vadot Mores pamatskolu.
 • “Inovācija izglītībā” – Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotājai Līgai Sausiņai par spilgtu, inovatīvu devumu, īstenojot bioloģijas un angļu valodas integrētās bilingvālās apmācības Siguldas Valsts ģimnāzijas 7. klasēs.

Pasākumi