Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Ceturtdiena, 5. augusts
Šodien sveicam: Osvalds, Arvils
Laika ziņas: Sigulda +11.2℃, A vējš 2.3 m/s
e.sigulda.lv
A- A A+ T T

Sabiedriskās apspriešanas

Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu Ābeļdārza iela 15, Siguldā, Siguldas novadā (Publicēts 23.07.2021.)

Objekts: Dzīvojamās mājas pārbūve par privātu pirmsskolas izglītības iestādi
Adrese: Ābeļdārza iela 15, Sigulda, Siguldas novads

No 2021.gada 26. jūlija līdz 23. augustam Siguldas novada būvniecības kontroles nodaļā, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67800956 vai e-pastā buvvalde@sigulda.lv , var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, un skaidrojošo aprakstu par iecerēto būvniecības ieceri - dzīvojamās ēkas funkcijas maiņu uz privātu pirmsskolas izglītības iestādi.

Būvniecības ieceres prezentācijas sapulce plānota 5. augustā plkst.17.00 attālināti “Zoom” platformā. Dalībai sanāksmē lūdzu pieteikties e-pastā buvvalde@sigulda.lv līdz  3. augustam, lai saņemtu piekļuves saiti sapulcei.  Atsauksmes var iesniegt Siguldas novada būvniecības kontroles nodaļā, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,  vai rakstot uz e-pastu buvvalde@sigulda.lv līdz 23. augustam.

Būvniecības ierosinātājs: Biedrība “Harmoniskas attīstības pirmsskola ESME”, kontaktpersona Daina Ločmele, kontakttālrunis 26449111.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA “Arhitektu studija 4” , Būvkomersanta Nr. 8859-R, kontaktpeersona Ivars Vaišļa 26461985.

Pielikumā:

1. Aptaujas lapa
2. Lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību
3. Lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu
4. Vizualizācija

_____________________________________
 
Būvvaldes lēmums par publiskās apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei jauno tehniķu stacijas ēkas pārbūvei par vienģimenes dzīvojamo ēku Oskara Kalpaka ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā (Publicēts 23.07.2021.)
 
_____________________________________
 
Būvvaldes lēmums par publiskas apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei dzīvojamās mājas pārbūvei ar lietošanas veida maiņu, Ābeļdārza ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā (Publicēts 22.07.2021.)
 
_____________________________________
 
Turpinās Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam grozījumu 3. redakcijas publiskā apspriešana (Publicēts: 19.07.2021.)

Līdz 2. augustam turpinās Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam grozījumu 3. redakcijas publiskā apspriešana. Plānošanas dokuments attiecas uz Siguldas novada teritoriju robežās līdz šā gada 1. jūlijam. Ar plānojuma materiāliem elektroniski var iepazīties šeit vai tīmekļa vietnē www.geolatvija.lv.

Ar plānojuma dokumentiem izdrukas veidā, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, var iepazīties Siguldas novada būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, iepriekš piesakoties, zvanot uz tālruņa numuru 67800956 vai 67800959, kā arī ar plānu materiāliem var iepazīties pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā.

Apmeklētāju pieņemšana klātienē pie Siguldas novada pašvaldības teritorijas plānotājas Zaigas Jēkabsones (iepriekš piesakoties pa tālruni 67800956 vai 67800959, vai e-pastā zaiga.jekabsone@sigulda.lv), vai pie pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” pilsētvides plānotājas Zanes Gateres (iepriekš piesakoties, tālruņa numurs 29175351, e-pasts zane.gatere@sigulda.lv).

Rakstiskus priekšlikumus vai atsauksmes publiskās apspriešanas laikā var iesniegt:

 • elektroniski, izmantojot vietni www.geolatvija.lv (iesniedzot priekšlikumu pie konkrētā plānošanas dokumenta);
 • elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi pasts@sigulda.lv;
 • nosūtot pa pastu uz adresi Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150;
 • iesniedzot Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā, pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.00–18,00, otrdienās, trešdienās un piektdienās plkst. 8.00–17.00.

Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam grozījumu 3. redakcijas publiskā apspriešana tika uzsākta 2020. gada 27. oktobrī, 2. novembrī kultūras centrā “Siguldas devons” notika publiskās apspriešanas sanāksme. Publiskā apspriešana bija paredzēta trīs nedēļas, līdz 17. novembrim, taču Covid-19 ierobežojumu dēļ teritorijas plānojuma grozījumu apspriešana ar 6. novembri tika uz laiku apturēta.

Šī brīža epidemioloģiskā situācija pieļauj teritorijas plānojumu publisko apspriešanu organizēt klātienē atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” noteiktajai procedūrai, bet ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktos pulcēšanās ierobežojumus un nosacījumus.

_____________________________________

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas pārskats par mobilo sakaru bāzes stacijas “SiguldaDārza” Dārza ielā 29, Siguldā, Siguldas novadā būvniecības ieceres publisko apspriešanu (Publicēts: 16.07.2021.)

Būves nosaukums: Mobilo sakaru bāzes stacija “SiguldaDārza”
Būves adrese: Dārza ielā 29, Siguldā
Būvniecības ierosinātājs: “Latvijas Mobilais Telefons” SIA;
Projekta izstrādātājs: SIA “GP Systems”, Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 8998-R

Publiskās apspriešanas norises gaita:

Lēmums “Par publiskās apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei “Mobilo sakaru bāzes stacija “SiguldaDārza” Dārza ielā 29, Siguldā, Siguldas novadā” pieņemts Siguldas novada Būvvaldes 2021. gada 30. marta sēdē (prot. Nr.­­­13. 5.§).

Lēmums “Par būvniecības ieceres “Mobilo sakaru bāzes stacija “SiguldaDārza” Dārza ielā 29, Siguldā, Siguldas novadā” nodošanu publiskajai apspriešanai pieņemts Siguldas novada Būvvaldes 2021. gada 27. aprīļa sēdē (prot. Nr. 17. 15. §).

Paziņojums par publisko apspriešanu” tika publicēts 29.04.2021. pašvaldības tīmekļvietnē. Būvvaldes lēmums par publiskās apspriešanas uzsākšanu publicēts Būvniecības informācijas sistēmā.

Publiskā apspriešana būvniecības iecerei Mobilo sakaru bāzes stacija “SiguldaDārza” Dārza ielā 29, Siguldā, Siguldas novadā notika piecas nedēļas laikā no 05.05.2021. līdz 07.06.2021.

Publiskās apspriešanas laikā ieceres materiāli (ieceres apraksts, paziņojums, aptaujas lapas) bija pieejami Siguldas novada pašvaldības Klientu centra telpās Raiņa ielā 3, Siguldā un pašvaldības tīmekļvietnē. Uz publiskās apspriešanas laiku būves novietnē Dārza ielā 29 tika izvietota būvtāfele.

Būvniecības ieceres prezentācijas sapulce notika attālināti 2021. gada 17. maijā plkst. 17.00 Zoom platformā. Sapulcē piedalījās 7 dalībnieki - sapulces organizatori un būvvaldes locekļi (sapulces protokols - pielikumā). Prezentācijas sapulci vadīja Siguldas novada pašvaldības pilsētvides plānotāja Zane Gatere.

Sapulcē nepiedalījās iedzīvotāji.

Publiskās apspriešanas rezultāti:

Publiskās apspriešanas laikā Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu centrā saņemtas 11 aptaujas anketas.

Projekta izstrādātājs Siguldas novada Būvvaldei iesniedza 8 aptaujas, kuras aizpildījuši iedzīvotāji. Projekta izstrādātājs papildus prezentācijas sapulces protokolam iesniedza arī LMT informatīvos materiālus par elektromagnētiskā starojuma ietekmi uz veselību. Uz būvvaldes e-pasta adresi buvvalde@sigulda.lv nav nosūtīta neviena aptaujas anketa.

Kopā iesniegtas 19 anketas, kuras visas ir derīgas.
Anketās paustie viedokļi ir sekojoši:

Iesniedzēji

Ieceri atbalsta

Ieceri noraida

Siguldas novada iedzīvotāji

8

11

tajā skaitā tuvējo māju un zemes gabalu īpašnieki un iedzīvotāji – tie, kuriem pārskatāmā attālumā paredzēta būvniecība (apmēram 50 metru rādiusā)

-

9

Tajā skaitā tie, kuru dzīvesvietas atrodas nepārskatāmā attālumā no būvniecības ieceres vietas (170 -1500 m radiusā) – starp būvniecības ieceres vietu un dzīvesvietu atrodas vismaz 5 zemes gabali

8

2

Kopā

8

11

Aptaujas anketu iesniedzēju pausto viedokļu analīze:

Aptaujas lapās minētie galvenie iemesli ieceres atbalstam:

Iemesls

Skaits

Ieceres būvniecības atbalstam pamatojums nav minēts nevienā anketā, bet atzīmēts, ka veidlapas aizpildītāja likumiskās intereses netiek skartas

8

Aptaujas lapās minētie galvenie iemesli ieceres noraidīšanai:

Iemesls

Skaits

Esošais mobilo sakaru tīkla pārklājums ir pietiekošs jau šobrīd

5

Starojuma neskaidrā ietekme uz netālu dzīvojošo cilvēku veselību, iedzīvotāju uztraukums par to, kā ilgstoši uzturoties tā ietekmes zonā, tiek ietekmēta viņu veselība, īpaši bērnu veselība

8

Tiek bojāts pilsētvides skats zaļajā savrupmāju rajonā un ielas kopskats

7

Savrupmāju rajons nav īstā vieta bāzes stacijai

1

Ieceres noraidītāju aptaujas anketās minētie ieteikumi (atbalstītāju anketās nav minēti ne komentāri, ne ieteikumi):

Ieteikums

Skaits

Uzstādīt antenu ārpus savrupmāju teritorijas, mazāk apdzīvotā vietā

5

Attīstīt optisko internetu

1

Izvēlēties citu zonu, kur pārklājums nav tik spēcīgs, kāds jau ir šajā teritorijā, neuzskata par nepieciešamu konkrētajā vietā būvēt antenu

6

Skaidrot riskus, pamatojoties gan uz vietējiem, gan starptautiskiem pētījumiem

1

Pielikumā:

 1. Būvtāfeles un pašvaldības telpās izvietojamās planšetes makets;
 2. Būvniecības ieceres prezentācijas sapulces protokols;
 3. LMT brošūra par elektromagnētisko lauku;
 4. Veselības inspekcijas vēstule operatoriem;
 5. Būvvaldes sēdes protokola izraksts.

_____________________________________

Turpinās Turaidas skolas lokālplānojuma 1. redakcijas publiskās apspriešana (Publicēts: 7.07.2021.)

Saskaņā ar Krimuldas novada domes 2021. gada 28. maija lēmumu “Par Turaidas skolas lokālplānojuma 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, mainot Teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus” izstrādātā lokālplānojuma redakcija nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Publiskās apspriešanas termiņš pagarināts līdz 20. jūlijam (ieskaitot).

Lokālplānojuma risinājums paredz grozīt Krimuldas novada teritorijas plānojumu no 2016. gada, lai nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas īpašuma izmantošanai un attīstībai, paredzot lokālplānojumā mainīt funkcionālo zonējumu no Lauksaimniecības teritorijas (L) un Mežu teritorijas (M) uz Publiskās apbūves teritoriju (P), Dabas un apstādījumu teritoriju (DA) un transporta infrastruktūras (TR) teritoriju, saglabājot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8068 006 0038, 8068 006 0040, 8068 006 0035, 80680060031 līdzšinējo Lauksaimniecības teritorijas (L) funkcionālo zonējumu” tādejādi nodrošinot ilgtspējīgu vides attīstību

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma projektu papīra formātā un elektroniski var iepazīties:

 • Krimuldas novada Būvvaldē Saules ielā 1A, Raganā;
 • Krimuldas novada Domē Parka ielā 1, Raganā;
 • tīmekļa vietnē krimulda.lv;
 • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt:

 • sūtot uz e-pastu pasts@krimulda.lv, parakstītu ar elektronisko parakstu;
 • Krimuldas novada Būvvaldē Saules ielā 1A, Raganā, darba dienās pašvaldības darba laikā;
 • Krimuldas novada Domē Parka ielā 1, Raganā;
 • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar projekta izstrādes vadītāju Ilzi Urtāni, e-pasts: ilze.urtane@krimulda.lv, tālruņa numurs: 25140631. Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA “Metrum”.

_____________________________________

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai (Publicēts: 7.07.2021.)

Paredzētās darbības nosaukums: dzīvnieku turēšanas vietu skaita un dzīvnieku kategoriju izmaiņas šķirnes cūku audzēšanas kompleksā “Rukas”.

Paredzētās darbības vieta: cūku audzēšanas komplekss “Rukas” Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā (zemes vienībā ar kadastra Nr. 8068 010 0111).

Ierosinātājs: SIA “Ancers” (Reģ. Nr. 40002024037, adrese: Ābeļu iela 4, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169, tālr. 67943426). 

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs 2017. gada 13. janvārī pieņēma lēmumu Nr. 14 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA “Ancers” ierosinātajai darbībai un 2017. gada 27. februārī izsniedza ietekmes uz vidi novērtējuma programmu ziņojuma sagatavošanai. Ziņojums “Dzīvnieku turēšanas vietu skaita un dzīvnieku kategoriju izmaiņas šķirnes cūku audzēšanas kompleksā “Rukas”” sagatavots 2021. gada februārī, un tā sabiedriskā apspriešana notika no 2021. gada 15. februāra līdz 26. martam. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas tiešsaistes sanāksme notika 2021. gada 3. martā plkst. 17.00. Aktualizētais ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas sagatavots 2021. gada jūlijā.

Precizēts ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2021. gada 2. jūlijā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ar ziņojumu var iepazīties šeit.

_____________________________________

SIA “Baltic Pork” paziņojums par sabiedrisko apspriešanu grozījumu saņemšanai A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā

SIA “Baltic Pork”, reģ. Nr. 40003486540, juridiskā adrese: “Krastmalas”, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 (Operators), ir sagatavojusi un iesniegusi iesniegumu grozījumiem A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RI11IA0010, ko VVD Lielrīgas reģionālā vides pārvalde pieņēma 26.05.2021. Izmaiņas ir saistītas ar cūku audzēšanas novietņu pārbūvi un jaunu digestāta krātuvju izbūvi. Piesārņojošās darbības veikšanas vieta ir cūku audzēšanas komplekss “Krastmalas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), sabiedriskās apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 15. līdz 19. jūnijam.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2021. gada 15. jūnijā plkst. 17.00. Sanāksmē būs iespējams piedalīties, izmantojot SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā “Jaunumi” publicēto saiti.

Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija par plānotajām izmaiņām A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā. Sanāksme tiks ierakstīta, un ieraksts (t.sk. prezentācija) būs pieejama līdz 19. jūnijam SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv. Atbildes uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem par plānotajām izmaiņām Operatora darbībā tiks sniegtas līdz 21. jūnija plkst. 17.00. Atbilžu sniegšanas veids tiks norādīts tīmekļa vietnē www.environment.lv un atbildot uz sūtītāju e-pastiem.

Ar sagatavoto iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem var iepazīties Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā (67084278, e-pasts: lielriga@vvd.gov.lv) un Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē.

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par sabiedriskās apspriešanas sanāksmē izskatītajiem jautājumiem Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvaldei (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālrunis: 67084278, e-pasts: lielriga@vvd.gov.lv) var sūtīt līdz šā gada 9. jūlijam.

Par atļaujas izsniegšanu atbildīga Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045.

_____________________________________

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai (Publicēts: 29.04.2021.)

Būvniecības ieceres veids: elektronisko sakaru tīklu inženierbūve

Adrese: Dārza iela 29, Sigulda, Siguldas novads, būves kadastra apzīmējums 80150023651001.

Publiskās apspriešanas laiks: no 2021. gada 5. maija līdz 7. jūnijam

Būvniecības ierosinātājs: SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, Reģ. nr. 50003050931, Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039

Projektētājs: SIA “GP Systems”, Juridiskā adrese: Apiņu iela 7, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111

Materiāli pieejami apskatei: Objektā Dārza ielā 29, Siguldā, un Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā, pakalpojumu centra darba laikā.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks: tiešsaistes platformā ZOOM 2021. gada 17. maijā plkst. 17.00. Sapulcei jāpiesakās iepriekš, piesakoties uz e-pasta adresi buvvalde@sigulda.lv līdz 2021. gada 14. maijam, lai saņemtu piekļuves saiti prezentācijai.

Atsauksmes/aptaujas lapu var iesniegt līdz 7. jūnijam Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā, telefona numurs 80000388, vai sūtot uz e-pasta adresi buvvalde@sigulda.lv.

Kontaktpersona no ierosinātāja puses: Projekta vadītāja Justīne Vārpa, 26145369

Kontaktpersona no pašvaldības puses: Galvenais arhitekts Ivo Kalvelis, 67800958

Pielikumā:

1. Aptaujas lapa
2. Vizualizācija
3. Siguldas novada Būvvaldes lēmuma izraksts

_____________________________________

Būvvaldes lēmums par publiskas apspriešanas nepieciešamību iecerei par mobilo sakaru bāzes stacijas “SiguldaDārza” izbūvi Dārza ielā 29, Siguldā, Siguldas novadā (Publicēts: 6.04.2021.)

Būvvaldes sēdes protokola izraksts

_____________________________________

Turpinās Teritorijas plānojuma grozījumu 3. redakcijas publiskā apspriešana

Siguldas novada pašvaldība informē, ka, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, Siguldas novada Teritorijas plānojuma grozījumu 3. redakcijas publiskā apspriešana tiek pagarināta līdz 16. aprīlim. Būvvaldes telpās, iepriekš piesakoties, ir iespēja saņemt informāciju un aplūkot Siguldas novada Teritorijas plānojuma grozījumu 3. redakcijas kartes un citus dokumentus.

Šādi dokumenti pieejami arī tīmekļa vietnē, lai samazinātu klātienes vizītes. Informācija pieejama valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Klātienes vizītes aicinām pieteikt, zvanot uz tālruņa numuru 29175351 vai rakstot uz e-pasta adresi zane.gatere@sigulda.lv. Savukārt rakstiskus priekšlikumus vai atsauksmes publiskās apspriešanas laikā var iesniegt:

 • elektroniski, izmantojot vietni www.geolatvija.lv – Teritorijas attīstības plānošana – Piedalīties apspriešanā;
 • elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi pasts@sigulda.lv;
 • nosūtot pa pastu uz adresi Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150;
 • iesniedzot Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3 darbdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00, izņemot trešdienas, kad klātienes apkalpošana notiks no plkst. 8.30 līdz 15.00 vai citā laikā, iepriekš vienojoties.

_______________________________________________

ARHĪVS 2011–2017

ARHĪVS 2013–2016

ARHĪVS 2018–2020

Pasākumi