Piektdiena, 14. maijs
Šodien sveicam: Krišjānis, Elfa, Aivita, Elvita
Laika ziņas: Sigulda +12.2℃, DA vējš 3.6 m/s
e.sigulda.lv
A- A A+ T T

Sabiedriskās apspriešanas

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai (Publicēts: 29.04.2021.)

Būvniecības ieceres veids: elektronisko sakaru tīklu inženierbūve

Adrese: Dārza iela 29, Sigulda, Siguldas novads, būves kadastra apzīmējums 80150023651001.

Publiskās apspriešanas laiks: no 2021. gada 5. maija līdz 7. jūnijam

Būvniecības ierosinātājs: SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, Reģ. nr. 50003050931, Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039

Projektētājs: SIA “GP Systems”, Juridiskā adrese: Apiņu iela 7, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111

Materiāli pieejami apskatei: Objektā Dārza ielā 29, Siguldā, un Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā, pakalpojumu centra darba laikā.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks: tiešsaistes platformā ZOOM 2021. gada 17. maijā plkst. 17.00. Sapulcei jāpiesakās iepriekš, piesakoties uz e-pasta adresi buvvalde@sigulda.lv līdz 2021. gada 14. maijam, lai saņemtu piekļuves saiti prezentācijai.

Atsauksmes/aptaujas lapu var iesniegt līdz 7. jūnijam Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā, telefona numurs 80000388, vai sūtot uz e-pasta adresi buvvalde@sigulda.lv.

Kontaktpersona no ierosinātāja puses: Projekta vadītāja Justīne Vārpa, 26145369

Kontaktpersona no pašvaldības puses: Galvenais arhitekts Ivo Kalvelis, 67800958

Pielikumā:

1. Aptaujas lapa
2. Vizualizācija
3. Siguldas novada Būvvaldes lēmuma izraksts

_____________________________________

Būvvaldes lēmums par publiskas apspriešanas nepieciešamību iecerei par mobilo sakaru bāzes stacijas “SiguldaDārza” izbūvi Dārza ielā 29, Siguldā, Siguldas novadā (Publicēts: 6.04.2021.)

Būvvaldes sēdes protokola izraksts

_____________________________________

Turpinās Teritorijas plānojuma grozījumu 3. redakcijas publiskā apspriešana

Siguldas novada pašvaldība informē, ka, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, Siguldas novada Teritorijas plānojuma grozījumu 3. redakcijas publiskā apspriešana tiek pagarināta līdz 16. aprīlim. Būvvaldes telpās, iepriekš piesakoties, ir iespēja saņemt informāciju un aplūkot Siguldas novada Teritorijas plānojuma grozījumu 3. redakcijas kartes un citus dokumentus.

Šādi dokumenti pieejami arī tīmekļa vietnē, lai samazinātu klātienes vizītes. Informācija pieejama valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Klātienes vizītes aicinām pieteikt, zvanot uz tālruņa numuru 29175351 vai rakstot uz e-pasta adresi zane.gatere@sigulda.lv. Savukārt rakstiskus priekšlikumus vai atsauksmes publiskās apspriešanas laikā var iesniegt:

 • elektroniski, izmantojot vietni www.geolatvija.lv – Teritorijas attīstības plānošana – Piedalīties apspriešanā;
 • elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi pasts@sigulda.lv;
 • nosūtot pa pastu uz adresi Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150;
 • iesniedzot Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3 darbdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00, izņemot trešdienas, kad klātienes apkalpošana notiks no plkst. 8.30 līdz 15.00 vai citā laikā, iepriekš vienojoties.
_____________________________________

Publiskajai apspriešanai nodota Teritorijas plānojuma grozījumu 3. redakcija

No 27. oktobra līdz 17. novembrim norisinās Teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam grozījumu 3. redakcijas publiskā apspriešana. Teritorijas plānojuma grozījumu 3. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme paredzēta 2. novembrī plkst. 18.00 kultūras centrā “Siguldas devons”.

Publiskās apspriešanas laikā iedzīvotāji aicināti iepazīties ar Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam grozījumu 3. redakciju, kas pieejama valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī izdrukas veidā pieejama Siguldas novada būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldā, darbdienās iepriekš piesakoties, zvanot uz tālruņa numuriem 67800956 vai 67800959, un Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā, pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, sestdienās – no plkst. 9.00 līdz 12.00.

Rakstiskus priekšlikumus vai atsauksmes publiskās apspriešanas laikā var iesniegt:

 • elektroniski, izmantojot vietni www.geolatvija.lv – Teritorijas attīstības plānošana – Piedalīties apspriešanā;
 • elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi pasts@sigulda.lv;
 • nosūtot pa pastu uz adresi Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150;
 • iesniedzot Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā, pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00; otrdienās, trešdienās un piektdienās no 8.00 līdz 17.00; sestdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00.

Apmeklētāju pieņemšana klātienē pie Siguldas novada pašvaldības teritorijas plānotājas Zaigas Jēkabsones (iepriekš piesakoties, zvanot uz tālruņa numuru 67800956 vai 67800959 vai rakstot uz e-pasta adresi zaiga.jekabsone@sigulda.lv) vai pie “Siguldas Attīstības aģentūras” pilsētvides plānotājas Zanes Gateres (zvanot uz tālruņa numuru 29175351 vai rakstot uz e-pasta adresi zane.gatere@sigulda.lv).

Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam grozījumu 3. redakcija publiskajai apspriešanai nodota saskaņā ar 2020. gada 15. oktobra Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam grozījumu 3. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.12, 41.§).

_____________________________________

Pārskats par būvniecības ieceres Alfrēda Kalniņa skvēra labiekārtojumam Ausekļa ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, publisko apspriešanu (Publicēts 25.09.2020.)

Būves nosaukums: Alfrēda Kalniņa skvēra labiekārtojums

Būves adrese: Ausekļa iela 1, Sigulda

Būvniecības ierosinātājs: Siguldas novada pašvaldība

Projekta izstrādātājs: SIA “IE.LA Inženieri”; Būvkomersanta reģistrācijas Nr.10999-R

Publiskas apspriešanas norises gaita:

Alfrēda Kalniņa skvēra būvniecības iecere nodota publiskajai apspriešanai ar būvvaldes 14. jūlija lēmumu (prot. Nr.28.§ 13.).

Publiskā apspriešana notika laikā no 2020. gada 20. jūlija līdz 16. augustam.

“Paziņojums par publisko apspriešanu” tika publicēts 20. jūlijā pašvaldības tīmekļa vietnē. Būvvaldes lēmums par publiskās apspriešanas uzsākšanu publicēts Būvniecības informācijas sistēmā. Publiskās apspriešanas laikā ieceres materiāli (ieceres apraksts, paziņojums, ataujas lapa) bija pieejami Būvvaldes telpās Zinātnes ielā 7, Siguldā, un pašvaldības tīmekļa vietnē. Uz publiskās apspriešanas laiku skvēra novietnē Ausekļa ielā 1 tika izvietota būvtāfele.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notika 2020. gada 3. augustā plkst. 18.00 Mākslu skolas “Baltais flīģelis” lielajā zālē Šveices ielā 19, Siguldā. Uz minēto pasākumu bija ieradušies 20 pasākuma organizatori un interesenti (Sapulces protokols pieejams šeit).

Prezentācijas pasākumu vadīja projektētāja SIA “IE.LA inženieri” pārstāvis Ģirts Runis, prezentējot būvniecības ieceri.

Pēc prezentācijas notika diskusija. Diskusijā izskanējušo viedokļu apkopojums:

1. Jautājums par satiksmes slēgšanu Mazajā ielā.

Tiek izteikti arī viedokļi par ietves izbūvi Mazajā ielā. Satiksmes slēgšana tika izskatīta, izstrādājot projekta variantus, bet tā prasītu Šveices ielas un Ausekļa ielas krustojuma pārbūvi, kas nav šī projekta darbu apjomā. Siguldas novada pašvaldībai ir plāni uzlabot satiksmes drošību blakus esošajā Bebrenes ielā, tādējādi nodrošinot gājēju kustību uz mākslas skolu.

2. Jautājums par projekta nepieciešamību vispār.

Liekot svaru kausos Šveices ielas un Ausekļa ielas krustojuma pārbūvi vai Alfrēda Kalniņa skvēra izbūvi, klātesošo vairākuma domas bija par A. Kalniņa skvēra izveidi gan kā piemiņas zīmi ievērojamajam novadniekam, gan arī kā nozīmīgu ieguldījumu pilsētas teritorijas labiekārtošanā un sociāli nozīmīgas vides radīšanu pilsētas centrā.

3. Par Mazās ielas apgaismojumu.

Projektā paredzēts to uzlabot.

4. Jautājums par portretgalvas izvietošanu konkrētajā novietnē.

Klātesošie tika informēti par Latvijas mākslinieku savienības viedokli par  portreta novietnes konkrētajiem risinājumiem. Nenoliedzot skvēra labiekārtojuma sociālo nozīmīgumu un vēlmi iemūžināt Alfrēda Kalniņa piemiņu, tika paustas šaubas par konkrēto portreta novietni gan no kompozīcijas, gan tēlniecības darba drošas saglabāšanas viedokļa.

Tika nolemts organizēt tikšanos ar Mākslinieku savienības pārstāvjiem un detalizētāk pārrunāt portreta novietni.

21. augustā A.Kalniņa skvērā notika pašvaldības pārstāvju Līgas Sausiņas un Zanes Gateres tikšanās ar projekta izstrādātāju Ģirtu Runi un Latvijas mākslinieku savienības pārstāvi Igoru Dobičinu. Diskusiju rezultātā tika nolemts būvprojektā ņemt vērā Igora Dobičina ieteikumu T.Zaļkalna veidoto skulpturālo portretu komponistam A.Kalniņam izvietojot ārtelpā, ar mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem panākt tā nozīmes palielināšanu skvērā kopumā, bet saglabājot gan paredzēto taku un laukumu izvietojumu, gan skulpturālā portreta mākslinieciskā ansambļa novietojumu.

Publiskās apspriešanas laikā būvvaldē un Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu centrā nav saņemtas aptaujas lapas. Uz būvvaldes e-pasta adresi buvvalde@sigulda.lv nav nosūtīta neviena aptaujas anketa.

_____________________________________

Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas pārskats par būvniecības ieceri savrupmājas un saimniecības ēkas jaunbūvei Jūdažu ielā 27, Siguldā, Siguldas novadā

Būves nosaukums: savrupmājas un saimniecības ēkas jaunbūve

Būves adrese: Jūdažu ielā 27, Siguldā, Siguldas novadā

Būvniecības ierosinātājs: Ivars Vaišļa

Būvprojekta izstrādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Arhitektu studija 4”

Publiskas apspriešanas norises gaita:

Lēmums “Par publiskās apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei savrupmājas un saimniecības ēkas jaunbūvei Jūdažu ielā 27, Siguldā, Siguldas novadā” pieņemts Siguldas novada Būvvaldes 2020. gada 14. jūlija sēdē, prot. Nr. 28, 10.§.

Lēmums “Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu būvniecības iecerei savrupmājas un saimniecības ēkas jaunbūvei Jūdažu ielā 27, Siguldā, Siguldas novadā” pieņemts Siguldas novada Būvvaldes 2020.gada 28. jūlija sēdē, prot. Nr. 30, 20. §.

Publiskās apspriešanas norises laiks – viens mēnesis – no 2020. gada 30. jūlija līdz 31. augustam.

Ar publiskās apspriešanas materiāliem varēja iepazīties Siguldas novada Būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, un Siguldas novada tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.

Prezentācijas pasākums notika 2020. gada 13. augustā plkst. 17.00 Siguldas novada pašvaldības telpās Zinātnes ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

Rezultāti:

Nav saņemta neviena publiskās apspriešanas aptaujas anketa. Uz publiskās apspriešanas prezentācijas pasākumu 2020. gada 13. augustā Siguldas novada Būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā, neieradās neviens interesents.

_____________________________________

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai (Publicēts: 30.07.2020.)

Būvniecības ieceres veids: savrupmājas un saimniecības ēkas jaunbūves

Adrese: Jūdažu iela 27, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8094 004 1080.

Publiskās apspriešanas laiks: no 2020. gada 30. jūlija līdz 31. augustam.

Būvniecības ierosinātājs: Ivars Vaišļa.

Projektētājs: SIA “Arhitektu studija 4”, Pils iela 16C, Sigulda, reģ. nr.40103162739.

Materiāli izlikti apskatei: Siguldas novada būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, 3. stāva vestibilā.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks ceturtdien, 13. augustā, plkst. 17.00 Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.

Atsauksmes var iesniegt līdz pirmdienai, 31. augustam, Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, 3. stāvā, telefona numurs 67800961.

Kontaktpersona:  Ivars Vaišļa, kontakttālrunis: 26461985.

Pielikumā:

1. Aptaujas lapa
2. Vizualizācija
3. Siguldas novada Būvvaldes lēmuma izraksts

_____________________________________

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai (Publicēts: 20.07.2020.)

Būvniecības ieceres veids: Alfrēda Kalniņa skvēra labiekārtojuma un auto stāvlaukuma projekts

Adrese: Ausekļa iela 1, Mazā iela, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

Publiskās apspriešanas norises laiks: 20.07.2020.–16.08.2020.

Siguldas novada Būvvalde 2020. gada 14. jūlija sēdē lēmusi (prot. nr.28,§13) nodot publiskai apspriešanai Alfrēda Kalniņa skvēra labiekārtojuma Ausekļa ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, būvniecības ieceri.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma notiks 3. augustā plkst. 18.00 Mākslu skolas “Baltais flīģelis” lielajā zālē, Šveices ielā 19, Siguldā.

Atsauksmes, aizpildot publiskās apspriešanas aptaujas lapu, var iesniegt no 20. jūlija līdz 16. augustam Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kā arī Siguldas novada Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā, vai nosūtot uz e-pasta adresi buvvalde@sigulda.lv.

Būvniecības ierosinātājs: Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000048152. Atbildīgā persona: Zane Gatere (pilsētvides plānotāja), kontakttālrunis: 29175351, e-pasta adrese: zane.gatere@sigulda.lv.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA IE.LA Inženieri, būvkomersanta reģistrācijas Nr. 10999-R. Būvprojekta vadītājs: Aigars Ulmanis, atbildīgā persona: Ģirts Runis (ainavu arhitekts), kontakttālrunis: 26494758, e-pasta adrese: girts@landshape.lv.

Pielikumā:

1. Aptaujas lapa
2. Alfrēda Kalniņa skvēra labiekārtojuma un auto stāvlaukuma projekta ģenerālplāns
3. Alfrēda Kalniņa skvēra labiekārtojuma un auto stāvlaukuma projekta prezentācijas buklets
4. Siguldas novada Būvvaldes lēmuma izraksts

_____________________________________

Sabiedriskajai apspriešanai nodota teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam grozījumu 2. redakcija (Publicēts: 30.06.2020.)

Saskaņā ar 2020. gada 18. jūnija Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 19. marta lēmuma “Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas (2. redakcijas) nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.4, 38.§) atcelšanu un jauna lēmuma pieņemšanu” publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam grozījumu 2. redakcija.

Publiskā apspriešana norisināsies no 1. jūlija līdz 22. jūlijam.

Teritorijas plānojuma grozījumu 2. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme paredzēta 9. jūlijā plkst. 18.00 kultūras centrā “Siguldas devons”.

Publiskās apspriešanas laikā iedzīvotāji aicināti iepazīties ar Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam grozījumu 2. redakciju, kas pieejama valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv (svarīgi atzīmēt, ka tehnisku iemeslu dēļ tīmekļa vientē www.geolatvija.lv interaktīvajos grafisko datu slāņos atsevišķās teritorijās funkcionālais zonējums ir atšķirīgs no pdf datnēs esošā. Šajos gadījumos korekta un 2. redakcijai atbilstoša informācija atrodas pdf datnēs! Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!), kā arī izdrukas veidā pieejama Siguldas novada būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, darbdienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 67800956 vai 67800959, un Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā, pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00; otrdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00; sestdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00.

Rakstiskus priekšlikumus vai atsauksmes publiskās apspriešanas laikā var iesniegt:

 • elektroniski, izmantojot vietni www.geolatvija.lv – Teritorijas attīstības plānošana – Piedalīties apspriešanā;
 • elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi pasts@sigulda.lv;
 • nosūtot pa pastu uz adresi Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150;
 • iesniedzot Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā, pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00; otrdienās, trešdienās un piektdienās no 8.00 līdz 17.00; sestdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00.

Apmeklētāju pieņemšana klātienē pie Siguldas novada pašvaldības teritorijas plānotājas Zaigas Jēkabsones (iepriekš piesakoties, zvanot uz tālruņa numuru 67800956 vai 67800959 vai rakstot uz e-pasta adresi zaiga.jekabsone@sigulda.lv) vai pie “Siguldas Attīstības aģentūras” pilsētvides plānotājas Zanes Gateres (zvanot uz tālruņa numuru 29175351 vai rakstot uz e-pasta adresi zane.gatere@sigulda.lv).

_____________________________________

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Sproģi” Allažu pagastā, Siguldas novadā, apstiprināšanu

Siguldas novada pašvaldības dome 2020. gada 19. martā ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.4, 41.§) “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Sproģi” Allažu pagastā, Siguldas novadā, apstiprināšanu”.

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novovadā, un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

_____________________________________

Informācija par izmaiņām Siguldas novada teritorijas plānojuma grozījumu publiskās apspriešanas procesā

Siguldas novada pašvaldības dome 2020. gada 19. martā pieņēma lēmumu par Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas (2. redakcijas) nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un tās laikā noteiktos ierobežojumus, kas attiecas arī uz plānošanas dokumentu publiskajām apspriešanām, par Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam grozījumu 2. redakcijas publiskās apspriešanas termiņu tiks sniegta informācija pēc 2020. gada 18. jūnija domes sēdes.

_____________________________________

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaunveldzes” Allažu pagastā, Siguldas novadā, apstiprināšanu

Siguldas novada pašvaldības dome 2019. gada 14. novembrī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.17, 12.§) “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaunveldzes” Allažu pagastā, Siguldas novadā, apstiprināšanu”.

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Peltēs, Siguldas pag., Siguldas nov., un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.  

_____________________________________

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Grīvnieki” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, apstiprināšanu

Siguldas novada pašvaldības dome 2019. gada 14. novembrī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.17, 11.§) “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Grīvnieki” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, apstiprināšanu”.

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Peltēs, Siguldas pag., Siguldas nov., un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.  

_____________________________________
 
Sabiedriskajai apspriešanai nodota teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu 1. redakcija

Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu 1. redakcijas un vides pārskata projekta redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu 1. redakcija un vides pārskata projekta redakcija. Publiskā apspriešana norisināsies līdz 10. februārim, bet publiskās apspriešanas sanāksme notiks 30. janvārī plkst. 18.00 kultūras centra “Siguldas devons” zālē “Digiti”.

Ar Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu 1. redakciju un vides pārskata projekta redakciju publiskās apspriešanas laikā elektroniskā formātā un izdrukātā formātā varēs iepazīties:

 • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv
 • Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv;
 • Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļā Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, pašvaldības darba laikā;
 • pašvaldības aģentūrā “Siguldas Attīstības aģentūra” Pils ielā 16, Siguldā, aģentūras darba laikā;
 • Allažu pagasta pārvaldē Birzes ielā 4, Allažos, pārvaldes darba laikā;
 • Mores pagasta pārvaldē Siguldas ielā 11, Morē, pārvaldes darba laikā.

Rakstiski priekšlikumi vai atsauksmes publiskās apspriešanas laikā iesniedzami:

 • elektroniski nosūtāmi, izmantojot tīmekļa vietni www.geolatvija.lv – Teritorijas attīstības plānošana – Piedalīties apspriešanā (t.sk. iesniegt priekšlikumu);
 • elektroniski nosūtāmi uz e-pasta adresi pasts@sigulda.lv;
 • Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā, pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, bet sestdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00;
 • Allažu un Mores pagastu pārvaldēs pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 18.00;
 • Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 18.00, otrdienās un trešdienās no plkst. 8.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00, kā arī piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00.

Apmeklētāju pieņemšana:

 • Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 18.00;
 • citviet – darba laikā, iepriekš telefoniski vienojoties par apmeklējuma laiku.

Teritorijas plānojuma grozījumu un vides pārskata izstrādātājs: SIA “Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32b-501, Rīga, LV-1045 sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību.

Kontaktpersonas:

 • Siguldas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Zaiga Jēkabsone, zvanot uz tālruņa numuru 67800959 vai rakstot uz e-pasta adresi zaiga.jekabsone@sigulda.lv;
 • PA “Siguldas Attīstības aģentūra” pilsētvides plānotāja Zane Gatere, zvanot uz tālruņa numuru 29175351 vai rakstot uz e-pasta adresi zane.gatere@sigulda.lv.

 

Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi. Izstrādātais Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procesā sagatavots Vides pārskats, kurā kompleksi vērtēta Siguldas novada teritorijas plānojuma grozījumu risinājumu ieviešanas iespējamā ietekme uz vidi, nodrošinot, ka vides vērtības tiek atbilstoši integrētas plānošanas dokumentā.

Šeit pieejams teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes pārskats, kurš ietver institūciju nosacījumus un iedzīvotāju priekšlikumus.

_____________________________________
 

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

Būvniecības ieceres veids, adrese: Privātmājas jaunbūve, “Matiņu pirts”, Siguldas pag., Siguldas nov.

Ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tajā skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību, var iepazīties darba dienās Siguldas novada būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, 3. stāva vestibilā, un iedzīvotāju pieņemšanas laikos pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00 arī Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļā, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, (3. stāvs). Kontakttālrunis: 67800956.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 21. novembrī plkst. 17.00 Zinātnes ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, 3. stāvā Būvniecības kontroles nodaļas telpās.

Atsauksmes var iesniegt no 29. oktobra līdz 29. novembrim (būvvaldes darba laikā) Siguldas novada pašvaldībā, Zinātnes iela 7, Siguldas pagasts, Siguldas novads.

Būvniecības ierosinātājs: Renārs Veidemanis, Valentīna Veidemane

Būvprojekta izstrādātājs: SIA “KB Architecture”, būvkomersanta reģ.nr. 11444, sert.nr.1-00247, (Arhitekts Kārlis Bedrītis), Mēness iela 4, RĪGA, LV-1013, kontakttālrunis: 26435952.

Pielikumā:

1. Aptaujas lapa
2. Lēmums par savrupmājas jaunbūvi
3. Lēmums par publiskās apspriešanas uzsākšanu
4. Vizualizācija

_____________________________________

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Sproģi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai

Siguldas novada pašvaldības dome 2019. gada 12. septembrī ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr. 12, 16.§) par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Sproģi” Allažu pagastā, Siguldas novadā, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartāla būvniecības uzsākšanai, nodošanu publiskajai apspriešanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 30. septembra līdz 21. oktobrim, bet publiskās apspriešanas sanāksme notiks 10. oktobrī plkst. 17.00 Siguldas novada Allažu pagasta pārvaldes telpās Birzes ielā 4, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.

Ar detālplānojuma materiāliem varēs iepazīties Siguldas novada Būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, Allažu pagasta pārvaldē, Birzes ielā 4, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv vai valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā. Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Siguldas novada Būvvaldē pie teritorijas plānotājas, zvanot uz tālruņa numuru 67800959.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā, sūtot pa pastu Siguldas novada pašvaldībai Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150, vai sūtot uz e-pasta adresi pasts@sigulda.lv.

Pielikumā:

1. Paskaidrojuma raksts
2. Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi
3. Teritorijas pašreizējās izmantošanas plāns
4. Zemes vienību sadalījuma, apgrūtinājuma un inženierkomunikāciju plāns
5. Sarkano līniju plāns
6. Transporta kustības shēma un adresācijas priekšlikums
7. Elektroapgādes nodrošinājuma shēma
8. Vidējā spiediena gāzes apgādes nodrošinājuma shēma
9. Ūdens un kanalizācijas sistēmu izvietojuma shēma
10. Elektronisko sakaru tīkla izvietojuma shēma
11. Zemes ierīcības projekta plāns

_____________________________________

Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu

Objekts: viesnīca ar restorānu, jaunbūve
Adrese: Jāņa Čakstes ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150

No 2019. gada 7. augusta līdz 6. septembrim Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, varēs iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un skaidrojošo aprakstu par iecerēto būvniecību.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums plānots 4. septembrī plkst. 17.00 Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā. Atsauksmes var iesniegt līdz 4. septembra plkst. 17.00 Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7 vai rakstot uz e-pasta adresi buvvalde@sigulda.lv.

Būvniecības ierosinātājs: Sandijs Liekniņš, adrese: Līvkalna iela 14, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, kontaktpersona – Sandijs Liekniņš, tālrunis 29272647.

Būvprojekta izstrādātājs: arhitekts Māris Lācis, Srtifikāts 10-0794, adrese: Kvēles iela 15/13–11, Rīga, LV-1024, kontaktpersona – Jānis Zālītis, tālrunis 28376116.

Pielikumā:

1. Vizualizācija
2. Aptaujas lapa
3. Siguldas novada Būvvaldes lēmuma izraksts
4. Pārskats par sabiedrisko apspriešanu
5. Lēmums par publiskās apspriešanas pabeigšanu un būvniecības ieceres akceptu

_____________________________________

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem Atbrīvotāju ielā 26, 26A, 26B, 26C, 28 apstiprināšanu

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25. un 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 124.punktu Siguldas novada pašvaldības dome paziņo, ka 2019. gada 11.jūlijā ir pieņemts lēmums (protokols Nr.10, 11.§) „Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Atbrīvotāju ielā 26, Atbrīvotāju ielā 26A, Atbrīvotāju ielā 26B, Atbrīvotāju ielā 26C un Atbrīvotāju ielā 28, Siguldā, Siguldas novadā, apstiprināšanu”.

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Peltēs, Siguldas pag., Siguldas nov., un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

_____________________________________

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Grīvnieki”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai

Siguldas novada pašvaldības dome 2019. gada 13. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr. 9, 4.§) par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Grīvnieki”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 8094 004 0344, nodošanu publiskajai apspriešanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 26. jūnija līdz 17. jūlijam, bet publiskās apspriešanas sanāksme notiks 11. jūlijā plkst. 17.00 Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

Ar detālplānojuma materiāliem varēs iepazīties Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv vai valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā. Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Siguldas novada Būvvaldē pie teritorijas plānotājas, zvanot uz tālruņa numuru 67800959.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā, Raiņa ielā 3, Siguldā, vai nosūtot pa pastu Siguldas novada pašvaldībai Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150, vai sūtot uz e-pasta adresi pasts@sigulda.lv.

Pielikumā:

_____________________________________

Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu Krišjāņa Barona ielā 37, Siguldā, Siguldas novadā

Objekts: Dzīvojamās mājas vienkāršotā atjaunošana par privātu pirmsskolas izglītības iestādi
Adrese: Krišjāņa Barona iela 37, Sigulda, Siguldas novads

No 2019. gada 9. maija līdz 6. jūnijam Siguldas novada Būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā skaidrojošo aprakstu par būvniecības ieceri – dzīvojamās ēkas funkcijas maiņu uz privātu pirmsskolas izglītības iestādi.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums plānots 30. maijā plkst. 17.00 Siguldas novada Būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā. Atsauksmes var iesniegt līdz 6. jūnijam Būvniecības kontroles nodaļā, Zinātnes ielā 7 vai nosūtot uz e-pasta adresi buvvalde@sigulda.lv.

Būvniecības ierosinātājs: biedrība „Harmoniskās attīstības pirmsskola ESME”, kontaktpersona Daina Ločmele, kontakttālrunis 26449111.

Būvprojektu izstrādātājs: arhitekts Pēteris Veidemanis, sertifikāts 1–00739, kontakttālrunis 26139996.

Pielikumā:

1. Aptaujas lapa
2. Lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību
3. Lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu
4. Vizualizācija

_____________________________________

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

Objekts: gāzes uzpildes stacijas un automazgātuves jaunbūve
Adrese: Pulkveža Brieža ielā 31, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150

Siguldas novada Būvvalde 23.aprīļa sēdē ir nolēmusi (prot.Nr.14,§7) nodot publiskai apspriešanai SIA „Līrikera-M” būvniecības ieceri par gāzes uzpildes stacijas un automazgātavas jaunbūvi Pulkveža Brieža ielā 31, Siguldā, Siguldas novadā.

Ar būvniecības ieceri, tajā skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību, var iepazīties darba dienās Siguldas pagasta Kultūras nama mazajā zālē.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 23. maijā plkst. 17.00–18.00 Siguldas novada Būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, 3. stāvā. Atsauksmes, aizpildot publiskās apspriešanas aptaujas lapu, var iesniegt no 7. maija līdz 6. jūnijam Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nosūtot tās pa pastu vai uz e-pasta adresi buvvalde@sigulda.lv kā elektroniski parakstītu dokumentu.

Būvniecības ierosinātājs: SIA „Līrikera-M” (Reģ.nr. 40103936201); „Kalnennes”, Sējas novads. Kontakttālrunis: 29211083
Būvprojektu izstrādātājs: SIA „Studija R11” (Reģ.nr. 40003524575); Robežu iela, Siguldas novads. Kontakttālrunis: 29424361.

Pielikumā:

 1. Vizualizācija
 2. Aptaujas lapa
 3. Pārskats par sabiedrisko apspriešanu
 4. Siguldas novada Būvvaldes lēmuma izraksts  

_____________________________________

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem Atbrīvotāju ielā 26, 26A, 26B, 26C, 28 nodošanu publiskai apspriešanai

Siguldas novada pašvaldības dome 2019. gada 18. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem Atbrīvotāju iela 26, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0152, Atbrīvotāju iela 26A, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 2510, Atbrīvotāju iela 26B, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 2561, Atbrīvotāju iela 26C, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0153 un Atbrīvotāju iela 28, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 2502 Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai”, (prot.Nr.6, 18.§).

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2. līdz 30. maijam, bet sabiedrības līdzdalības sanāksme notiks 22. maijā plkst. 16.00 Siguldas novada būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties Zinātnes ielā 7, 3. stāvā Siguldas pagastā, Siguldas novadā, un pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv vai valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā. Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Siguldas novada Būvvaldē, iepriekš sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, zvanot uz tālruņa numuru 67800961.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā, Raiņa ielā 3, Siguldā, vai nosūtot pa pastu Siguldas novada pašvaldībai Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150, vai sūtot uz e-pasta adresi pasts@sigulda.lv.

Pielikumā:

1. Paskaidrojuma raksts
2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
3. Grafiskā daļa I
4. Grafiskā daļa II

_____________________________________

PAZIŅOJUMS par lēmuma pieņemšanu

Izskatot SIA „LĪRIKERA-M”, reģ.nr. 40103936201, „Kalnennes”, Sējas novads, LV-2142, 2019. gada 29. martā iesniegto būvniecības ieceres dokumentāciju (būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā) par gāzes uzpildes stacijas un automazgātavas jaunbūvi Pulkveža Brieža ielā 31, Siguldā, Siguldas novadā, Siguldas novada Būvvalde konstatē:

1. Būvniecības likuma 14.panta (5) daļa nosaka, ka „Ja blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei ir ierosināta tāda objekta būvniecība, kurš var radīt būtisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet kuram nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, būvvalde nodrošina būvniecības ieceres publisku apspriešanu un tikai pēc tam pieņem lēmumu par ierosinātā objekta būvniecības ieceri. Pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt arī citus gadījumus, kad rīkojama būvniecības ieceres publiska apspriešana”. Būvvalde konstatē, ka automazgātava, kas plānota tuvu dzīvojamai apbūvei, var radīt troksni un citādi būtiski ietekmēt vidi.
2. Saskaņā ar 29.08.2012. apstiprinātajiem Siguldas novada saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” II sējumu „Grafiskā daļa” un III sējumu „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – Apbūves noteikumi), zemesgabals Pulkveža Brieža ielā 31, Siguldā, Siguldas novadā, atrodas daļēji Publiskas apbūves teritorijā (P) ar īpašiem apbūves noteikumiem P-10 (zemesgabala ZR daļa) un daļēji Zaļumvietu (Z) teritorijā (zemesgabala ZA daļa). Publiskas apbūves teritorijas atļauts izmantot degvielas uzpildes staciju būvniecībai. Apbūves noteikumu 166.punkts noteic, ka auto mazgātavas būvniecība ir atļauta tikai teritorijas plānojumā noteiktajās tehniskās apbūves, ražošanas apbūves teritorijās vai degvielas uzpildes stacijās. Automazgātava nav galvenais izmantošanas veids Publiskās apbūves teritorijās, bet ir pieļaujama to ierīkošana degvielas uzpildes stacijās, tāpēc Apbūves noteikumu izpratnē automazgātava būtu uzskatāma par teritorijas papildizmantošanas veidu.
3. Apbūves noteikumu 23.2.punkts noteic, ka „papildizmantošana – teritorijas plānojumā noteikts teritorijas izmantošanas veids, ēkas vai būves būvniecība, kas ir pakārtots funkcionālajā zonā noteiktajiem galvenās izmantošanas veidiem, papildina, uzlabo vai veicina galveno atļauto izmantošanu, t.sk. atļautie telpu grupu veidi ēkās, kuru būvniecība ir atļauta funkcionālajā zonā un tās īstenošana iespējama atsevišķās vietās ar īpašiem noteikumiem, veicot būvniecības publisko apspriešanu vai izstrādājot detālplānojumu”.
4. Kārtību kādā veicama publiskā apspriešana, nosaka 28.10.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība”.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 14.panta (5) daļu, 28.10.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 6., 9. un 10. punktu, un Apbūves noteikumu 23.2. punktu, atklāti balsojot ar 4 balsīm „par” (R.Bete, L.Saulespurēna, Z. Gatere, A.Lauskis), „pret” nav, „atturas” nav, Siguldas novada Būvvalde nolemj:

1. Atzīt par nepieciešamu rīkot publisko apspriešanu būvniecības iecerei GĀZES UZPILDES STACIJA UN AUTOMAZGĀTAVA Pulkveža Brieža ielā 31, Siguldā, Siguldas novadā.
2. Noteikt publiskās apspriešanas laiku, ne mazāku par četrām kalendāra nedēļām no dienas, kad pašvaldības mājaslapā internetā tiks publicēts lēmums par publiskas apspriešanas uzsākšanu.
3. Publicēt šo lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.sigulda.lv un būvniecības informācijas sistēmā (BIS) 3 darba dienu laikā no tā pieņemšanas dienas.
4. Būvniecības ierosinātājam, pamatojoties uz Būvvaldes lēmumu par publiskas apspriešanas nepieciešamību, sagatavot un iesniegt Būvvaldē saskaņošanai šādus dokumentus:

4.1. paziņojumu par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai. Paziņojumā ietvert šādas ziņas:

4.1.1. būvniecības ieceres veidu, adresi;
4.1.2. vietu un laiku, kad var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību;
4.1.3. būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vietu un laiku;
4.1.4. atsauksmju iesniegšanas termiņu un adresi;
4.1.5. informāciju par būvniecības ierosinātāju (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis);
4.1.6. informāciju par būvprojekta izstrādātāju (nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis);

4.2. aptaujas lapu sabiedrības viedokļa paušanai. Aptaujas lapā ietvert sadaļas šādas informācijas sniegšanai:

4.2.1. vārds, uzvārds, dzīvesvieta, kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese);
4.2.2. kā un cik lielā mērā iecerētā būvniecība aizskar personas tiesības vai likumiskās intereses;
4.2.3. priekšlikumi, ierosinājumi vai nosacījumi, lai, īstenojot būvniecības ieceri, netiktu aizskartas personas tiesības vai likumiskās intereses;
4.2.4. cita ar būvniecības ieceri saistīta informācija;

4.3. būvtāfeles maketu un 4.5. punktā minētās planšetes maketu;
4.4. ievietošanai pašvaldības tīmekļa vietnē – elektroniski sagatavotu grafisko materiālu, kurā vizuāli parādīts plānotās būves izvietojuma un ārējais veidols, kā arī norādīta informāciju par attiecīgā apbūvējamā zemesgabala izmantošanu atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam;
4.5. izvietošanai pašvaldības telpās – planšeti, kurā norādīta 4.1. un 4.4. punktā minētā informācija.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Siguldas novada pašvaldības domē (Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150).

_____________________________________
 
PAZIŅOJUMS par lēmuma pieņemšanu
 
Izskatot Jāņa Bormaņa pilnvarotās personas Vinetas Ošeckas, adrese Ziedu iela 11, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, 2019.gada 8.janvārī iesniegto būvniecības ieceres dokumentāciju (būvniecības iesniegumu un Būvprojektu), kas paredz pirts ēkas un vistu mājas būvniecību īpašumā „Villa Lora” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, (nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums 809400302728001), Siguldas novada Būvvalde konstatē:
 
1. Būvniecības likuma 14.panta piektā daļa nosaka, ka „Ja blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei ir ierosināta tāda objekta būvniecība, kurš var radīt būtisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet kuram nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, būvvalde nodrošina būvniecības ieceres publisku apspriešanu un tikai pēc tam pieņem lēmumu par ierosinātā objekta būvniecības ieceri. Pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt arī citus gadījumus, kad rīkojama būvniecības ieceres publiska apspriešana”.
2. Saskaņā ar 29.08.2012. apstiprinātajiem Siguldas novada saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” II.sējumu „Grafiskā daļa” un III.sējumu „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – Apbūves noteikumi), īpašums „Villa Lora”, Siguldas pagastā atrodas Zaļumvietu  apbūves teritorijā (Z).
3. Saskaņā ar Apbūves noteikumu 296.1.2.punktu, viena no minētās teritorijas Papildizmantošanām ir sporta un atpūtas būvju apbūve.
4. Jēdziens „Papildizmantošana” definēts Apbūves noteikumu 23.2.punktā: „Papildizmantošana – teritorijas plānojumā noteikts teritorijas izmantošanas veids, ēkas vai būves būvniecība, kas ir pakārtots funkcionālajā zonā noteiktajiem galvenās izmantošanas veidiem, papildina, uzlabo vai veicina galveno atļauto izmantošanu, t.sk. atļautie telpu grupu veidi ēkās, kuru būvniecība ir atļauta funkcionālajā zonā un tās īstenošana iespējama atsevišķās vietās ar īpašiem noteikumiem, veicot būvniecības publisko apspriešanu vai izstrādājot detālplānojumu”.
5. Kārtību kādā veicama publiskā apspriešana, nosaka 28.10.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība”.
 
Pamatojoties uz Būvniecības likuma 14.panta (5) daļu, 28.10.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 6. , 9. un 10.punktu, un Apbūves noteikumu 23.2. un 358.3.1.punktu, atklāti balsojot ar 3 balsīm „par” (R.Bete, M.Geidāne, Z.Gatere, A.Lauskis), „pret” nav, „atturas” nav, Siguldas novada Būvvalde nolemj:
 
1. Nodot publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri pirts ēkas un vistu mājas būvniecībai  īpašumā „Villa Lora”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
2. Noteikt publiskās apspriešanas laiku, ne mazāku par četrām kalendāra nedēļām no dienas, kad pašvaldības mājaslapā internetā tiks publicēts lēmums par publiskas apspriešanas uzsākšanu.
3. Publicēt šo lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.sigulda.lv un būvniecības informācijas sistēmā (BIS) trīs darba dienu laikā no tā pieņemšanas dienas.
4. Būvniecības ierosinātājam, pamatojoties uz Būvvaldes lēmumu par publiskas apspriešanas nepieciešamību, sagatavot un iesniegt Būvvaldē saskaņošanai šādus dokumentus:
 
4.1. paziņojumu par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai. Paziņojumā ietvert šādas ziņas:
4.1.1. būvniecības ieceres veidu, adresi;
4.1.2. vietu un laiku, kad var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību;
4.1.3. būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vietu un laiku;
4.1.4. atsauksmju iesniegšanas termiņu un adresi;
4.1.5. informāciju par būvniecības ierosinātāju (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis);
4.1.6. informāciju par būvprojekta izstrādātāju (nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis);
4.2. aptaujas lapu sabiedrības viedokļa paušanai. Aptaujas lapā ietvert sadaļas šādas informācijas sniegšanai:
4.2.1. vārds, uzvārds, dzīvesvieta, kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese);
4.2.2. kā un cik lielā mērā iecerētā būvniecība aizskar personas tiesības vai likumiskās intereses;
4.2.3. priekšlikumi, ierosinājumi vai nosacījumi, lai, īstenojot būvniecības ieceri, netiktu aizskartas personas tiesības vai likumiskās intereses;
4.2.4. cita ar būvniecības ieceri saistīta informācija;
4.3. būvtāfeles maketu un 4.5.punktā minētās planšetes maketu;
4.4. ievietošanai pašvaldības mājaslapā internetā – elektroniski sagatavotu grafisko materiālu, kurā vizuāli parādīts plānotās būves izvietojumu un ārējais veidols, kā arī norādīta informāciju par attiecīgā apbūvējamā zemesgabala izmantošanu atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam;
4.5. izvietošanai pašvaldības telpās – planšeti, kurā norādīta 4.1. un 4.4.punktā minētā informācija.
 
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Siguldas novada pašvaldības domē (Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150).
_____________________________________
 
PAZIŅOJUMS par lēmuma pieņemšanu
 
Siguldas novada Būvvalde 2019.gada 16.janvārī ir pieņēmusi lēmumu „Par būvniecības ieceri tirdzniecības kiosku būvniecībai īpašumā „Villa Bormaņi” Siguldas novadā”
 
Izskatot Jāņa Bormaņa, adrese Rīgas iela 13, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160, 2019.gada 14.decembrī iesniegto būvniecības ieceres dokumentāciju (Paskaidrojuma raksts ar grafisko pielikumu), kas paredz divu tirdzniecības kiosku būvniecību īpašumā „Villa Bormaņi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, (nekustamā īpašuma kadastra numurs 8094 003 0331), Siguldas novada Būvvalde konstatē:
 
1. Būvniecības likuma 14.panta piektā daļa nosaka, ka „Ja blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei ir ierosināta tāda objekta būvniecība, kurš var radīt būtisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet kuram nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, būvvalde nodrošina būvniecības ieceres publisku apspriešanu un tikai pēc tam pieņem lēmumu par ierosinātā objekta būvniecības ieceri. Pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt arī citus gadījumus, kad rīkojama būvniecības ieceres publiska apspriešana”.
2. Saskaņā ar 29.08.2012. apstiprinātajiem Siguldas novada saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” II.sējumu „Grafiskā daļa” un III.sējumu „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – Apbūves noteikumi), daļa nekustamā īpašuma „Villa Bormaņi” Siguldas pagastā, Siguldas novadā (kurā paredzēta būvniecība), atrodas Zaļumvietu teritorijā (Z).
3. Saskaņā ar Apbūves noteikumu 296.1.1.punktu, viena no minētās teritorijas Papildizmantošanām ir sezonas rakstura tirdzniecības/pakalpojumu objektu būvniecība.
4. Jēdziens „Papildizmantošana” definēts Apbūves noteikumu 23.2.punktā: „Papildizmantošana – teritorijas plānojumā noteikts teritorijas izmantošanas veids, ēkas vai būves būvniecība, kas ir pakārtots funkcionālajā zonā noteiktajiem galvenās izmantošanas veidiem, papildina, uzlabo vai veicina galveno atļauto izmantošanu, t.sk. atļautie telpu grupu veidi ēkās, kuru būvniecība ir atļauta funkcionālajā zonā un tās īstenošana iespējama atsevišķās vietās ar īpašiem noteikumiem, veicot būvniecības publisko apspriešanu vai izstrādājot detālplānojumu”.
5. Kārtību kādā veicama publiskā apspriešana, nosaka 28.10.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība”.
 
Pamatojoties uz Būvniecības likuma 14.panta (5) daļu, 28.10.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 6. , 9. un 10.punktu, un Apbūves noteikumu 23.2. un 325.3. punktu, atklāti balsojot ar 3 balsīm „par” (R.Bete, M.Geidāne, A.Lauskis, Z. Gatere), „pret” nav, „atturas” nav, Siguldas novada Būvvalde nolemj:
 
1. Nodot publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri divu tirdzniecības kiosku būvniecībai īpašumā „Villa Bormaņi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
2. Noteikt publiskās apspriešanas laiku, ne mazāku par četrām kalendāra nedēļām no dienas, kad pašvaldības mājaslapā internetā tiks publicēts lēmums par publiskas apspriešanas uzsākšanu.
3. Publicēt šo lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.sigulda.lv un būvniecības informācijas sistēmā (BIS) trīs darba dienu laikā no tā pieņemšanas dienas.
4. Būvniecības ierosinātājam, pamatojoties uz Būvvaldes lēmumu par publiskas apspriešanas nepieciešamību, sagatavot un iesniegt Būvvaldē saskaņošanai šādus dokumentus:
 
4.1. paziņojumu par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai. Paziņojumā ietvert šādas ziņas:
4.1.1. būvniecības ieceres veidu, adresi;
4.1.2. vietu un laiku, kad var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību;
4.1.3. būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vietu un laiku;
4.1.4. atsauksmju iesniegšanas termiņu un adresi;
4.1.5. informāciju par būvniecības ierosinātāju (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis);
4.1.6. informāciju par būvprojekta izstrādātāju (nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis);
4.2. aptaujas lapu sabiedrības viedokļa paušanai. Aptaujas lapā ietvert sadaļas šādas informācijas sniegšanai:
4.2.1. vārds, uzvārds, dzīvesvieta, kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese);
4.2.2. kā un cik lielā mērā iecerētā būvniecība aizskar personas tiesības vai likumiskās intereses;
4.2.3. priekšlikumi, ierosinājumi vai nosacījumi, lai, īstenojot būvniecības ieceri, netiktu aizskartas personas tiesības vai likumiskās intereses;
4.2.4. cita ar būvniecības ieceri saistīta informācija;
4.3. būvtāfeles maketu un 3.5. punktā minētās planšetes maketu;
4.4. ievietošanai pašvaldības mājaslapā internetā – elektroniski sagatavotu grafisko materiālu, kurā vizuāli parādīts plānotās būves izvietojumu un ārējais veidols, kā arī norādīta informāciju par attiecīgā apbūvējamā zemesgabala izmantošanu atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam;
4.5. izvietošanai pašvaldības telpās – planšeti, kurā norādīta 4.1. un 4.4.punktā minētā informācija.
 
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Siguldas novada pašvaldības domē (Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150).

_____________________________________

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar adresi Helmaņa iela 2, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā

2018.gada 29.novembra domes sēdē ir pieņemts lēmums (protokola Nr.16., 12.§) „Par detālplānojuma „Helmaņa ielā 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads” izstrādes uzsākšanu, jaunu apbūvei paredzētu zemes vienību izveidei”.

Detālplānojuma izstrādes pamatojums – Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.Nr.20, 2.§), (turpmāk tekstā – Teritorijas plānojums) Teritorijas plānojuma III sējuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, 409.3.punkts, detālplānojumu obligāti izstrādā pirms zemes vienību sadalīšanas, vai jaunas būvniecības uzsākšanas Teritorijas plānojumā noteiktajās teritorijās un kompleksai teritorijas apbūvei, paredzot satiksmes infrastruktūru, inženierkomunikāciju un citu infrastruktūru izbūvi, nepieļaujot fragmentāru apbūves teritoriju attīstību atrauti no esošās apbūves.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt pie teritorijas plānotāja, zvanot uz tālruņa numuru 67800959, kā arī sekojot informācijai pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un portālā www.geolatvija.lv.

_____________________________________

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 91.punktu Siguldas novada pašvaldības dome paziņo, ka 2018.gada 20.decembra domes sēdē ir pieņemts lēmums (protokola Nr.17., 12.§) „Par lokālplānojuma projekta zemes vienībām Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.–2024. gadam noteikto funkcionālo zonējumu no Zaļumvietu (Z) un Publiskās apbūves (P) teritorijas uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM), apstiprināšanu”, ar kuru apstiprināti Siguldas novada saistošie noteikumi Nr.39 „Nekustamo īpašumu ar adresi Noliktavu iela 1C un Kalna iela 1, Sigulda, Siguldas novads, zemes vienību teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv, kā arī izdrukātā veidā Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļā Zinātnes ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

_____________________________________

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu zemesgabalam „Kreiļi” , Siguldas pagastā, Siguldas novadā

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 91.punktu Siguldas novada pašvaldības dome paziņo, ka 2018.gada 20.decembra domes sēdē ir pieņemts lēmums (protokola Nr.17., 13.§) „Par lokālplānojuma projekta zemes vienībā „Kreiļi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.–2024. gadam noteikto funkcionālo zonējumu no Lauku zemes (L) teritorijas uz Tehniskās apbūves teritoriju (TA), apstiprināšanu”, ar kuru apstiprināti Siguldas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.40 „Nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Kreiļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, zemes vienības teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv, kā arī izdrukātā veidā Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļā Zinātnes ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

_____________________________________

Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu Laimas ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā

Objekts: Dzīvojamās mājas vienkāršotā atjaunošana par privātu pirmsskolas izglītības iestādi
Adrese: Laimas iela 1, Sigulda, Siguldas novads

No 2018.gada 17.oktobra līdz 14.novembrim Siguldas novada būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, varēs iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un skaidrojošo aprakstu par iecerēto būvniecības ieceri.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums plānots 25.oktobrī plkst.17.00 Siguldas novada būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā. Atsauksmes var iesniegt līdz 14.novembrim Siguldas novada būvvaldē, Zinātnes ielā 7 vai e-pasta adresē buvvalde@sigulda.lv.

Būvniecības ierosinātājs: SIA „Sirdsapziņas skola”, kontaktpersona Elvita Rudzāte, kontakttālrunis 29463326.

Būvprojektu izstrādātājs: Arhitekte Gunta Graudupe, Sertifikāts 1–0266, kontakttālrunis 26553927.

Pielikumā:

 1. Vizualizācija
 2. Aptaujas lapa
 3. Lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību
 4. Lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu
 5. Lēmums par būvniecības ieceres – dzīvojamās mājas vienkāršota atjaunošana par pirmsskolas izglītības iestādi Laimas ielā 1, Siguldā – akceptu

_____________________________________

Paziņojums par lokālplānojuma projekta Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā, nodošanu atkārtotai publiskai apspriešanai

Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 4.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu „Par lokālplānojuma projekta Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.–2024.gadam noteikto funkcionālo zonējumu no Zaļumvietu (Z) un Publiskās apbūves (P) teritorijas uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM), nodošanu atkārtotai publiskai apspriešanai.” (prot. Nr. 14. 27.§), ar kuru ir nodota atkārtotai publiskai apspriešanai SIA „KB Architecture” izstrādātā lokālplānojuma redakcija.

Lokālplānojuma sabiedriskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 19.oktobra līdz 16.novembrim, bet sabiedrības līdzdalības sapulce notiks 8.novembrī plkst.18.00 Zinātnes ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, Būvniecības kontroles nodaļas telpās.

Ar izstrādātā lokālplānojuma redakciju drukātā veidā iespējams iepazīties Zinātnes ielā 7 Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, 3.stāvā, Būvniecības kontroles nodaļas telpās, kā arī ģeoportāla tīmekļa vietnē www.geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt Būvniecības kontroles nodaļas telpās, ģeoportālā www.geolatvija.lv, kā arī elektroniski parakstus sūtot uz e-pasta adresi  buvvalde@sigulda.lv.

Pielikumi:

 1. Grafiskā daļa
 2. Paskaidrojuma raksts
 3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

_____________________________________

Paziņojums par lokālplānojuma projekta „Kreiļi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt funkcionālo zonējumu, nodošanu atkārtotai publiskai apspriešanai

Siguldas novada pašvaldības dome 2018.gada 4.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu „Par lokālplānojuma projekta “Kreiļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, ar mērķi grozīt funkcionālo zonējumu, nodošanu atkārtotai publiskai apspriešanai” (prot. Nr. 14. 26.§), ar kuru ir nodota atkārtotai publiskai apspriešanai SIA „KB Architecture” izstrādātā lokālplānojuma redakcija.

Lokālplānojuma sabiedriskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 19.oktobra līdz 16.novembrim, bet sabiedrības līdzdalības sapulce notiks 8.novembrī plkst.17.00 Zinātnes ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, Būvniecības kontroles nodaļas telpās.

Ar izstrādātā lokālplānojuma redakciju drukātā veidā iespējams iepazīties Zinātnes ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, 3.stāvā, Būvniecības kontroles nodaļas telpās un ģeoportāla tīmekļa vietnē www.geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt Būvniecības kontroles nodaļas telpās, kā arī elektroniski, parakstus sūtot uz e-pasta adresi buvvalde@sigulda.lv, vai arī vienotajā ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Pielikumā:

 1. Grafiskā daļa
 2. Paskaidrojuma raksts
 3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

_____________________________________

Paziņojums par saistošo noteikumu apstiprināšanu, kuri atceļ Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 14.jūnija saistošos noteikumus Nr.16.

Pēc 2018.gada 14.jūnija saistošo noteikumu Nr.16 nosūtīšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ir konstatētas nepilnības plānošanas dokumenta saturā, kā arī papildus ir saņemtas ministrijas norādes, kas jāņem vērā, pilnveidojot lokālplānojumu. Līdz ar to, 2018.gada 6.septembrī Siguldas novada pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu „Par Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 14.jūnija saistošo noteikumu Nr.16 „Lokālplānojuma zemes vienībām ar adresi Noliktavu iela 1C un Kalna iela 1, Sigulda, Siguldas novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu” (prot.Nr.13. 9.§), ar kuru ir apstiprināti saistošie noteikumi, kuri atceļ 2018.gada 14.jūnija saistošos noteikumus Nr.16 „Lokālplānojuma zemes vienībām ar adresi Noliktavu iela 1C un Kalna iela 1, Sigulda, Siguldas novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Papildu informāciju iespējams saņemt pie izstrādes vadītāja Roberta Lipsberga, zvanot uz tālruņa numuru 67800959 vai rakstot uz e-pasta adresi roberts.lipsbergs@sigulda.lv.

Pielikumā: Lēmums

_____________________________________

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

Objekts: Kafejnīcas jaunbūve
Adrese: Strēlnieku iela 84, Sigulda, Siguldas novads

No 2018.gada 13.septempba līdz 2018.gada 11.oktobrim, Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, var iepazīties ar būvniecības ieceri, tai skaitā – vizuālo risinājumu un skaidrojošo aprakstu par iecerēto būvniecības ieceri, saņemot arī atsauksmju anketas, kas pēc aizpildīšanas iesniedzamas būvvaldes klientu apkalpošanas speciālistei.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums paredzēts 2018.gada 17.septembrī plkst.17.00–18.00 Siguldas novada būvvaldes telpās Zinātnes ielā 7, 3.stāva vestibilā.

Atsauksmes ar iesniegt līdz 11.oktobrim Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā vai e-pasta adresē buvvalde@sigulda.lv.

Būvniecības ierosinātājs: Jānis Skrastiņš, adrese – Būmaņu iela 1, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, kontakttālrunis 29264613.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA „Ceturtais Stils”, Reģ.Nr. LV55403015621, Dārza iela 20A, Lazdonas pagasts, Madonas novads, kontakttālrunis 64825679.

Pielikumā:

1. Lēmums par publiskās apspriešanas nepieciešamību Strēlnieku ielā 84
2. Lēmums par publiskās apspriešanas uzsākšanu Strēlnieku ielā 84
3. Vizualizācija
4. Aptaujas anketa
5. Lēmums par būvniecības ieceres akceptu

_____________________________________
 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar adresi Atbrīvotāju iela 24A, Siguldā, Siguldas novadā

2018.gada 9.augustā Siguldas novada pašvaldības dome ar lēmumu „Par 2018.gada 14.jūnijā Siguldas novada pašvaldības dome ar lēmuma Nr.9, 18.§ atcelšanu, par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Atbrīvotāju ielā 24A, Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi veidot jaunas apbūvei paredzētas zemes vienības un par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Atbrīvotāju ielā 26, 26A, 26B, 26C un 28, Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi veidot jaunas apbūvei paredzētas zemes vienības” (prot.Nr.12, 13.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes vienībai ar adresi Atbrīvotāju iela 24A, Siguldā, Siguldas novadā, apbūvei paredzētu zemes vienību veidošanai, un apstiprināts tā izstrādes vadītājs, darba uzdevums un detālplānojuma teritorija (lēmuma prot. pielikums Nr.1 un 2).

Pielikumā:

 1. Darba uzdevums
 2. Detāplānojuma teritorija
 3. Attīstības priekšlikums

_____________________________________

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām ar adresi Atbrīvotāju ielā 26, 26A, 26B, 26C un Atbrīvotāju ielā 28, Siguldā, Siguldas novadā

2018.gada 9.augustā Siguldas novada pašvaldības dome ar lēmumu „Par 2018.gada 14.jūnijā Siguldas novada pašvaldības dome ar lēmuma Nr.9, 18.§ atcelšanu, par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Atbrīvotāju ielā 24A, Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi veidot jaunas apbūvei paredzētas zemes vienības un par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Atbrīvotāju ielā 26, 26A, 26B, 26C un 28, Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi veidot jaunas apbūvei paredzētas zemes vienības” (prot.Nr.12, 13.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes vienībām ar adresi Atbrīvotāju ielā 26, Atbrīvotāju ielā 26A, Atbrīvotāju ielā 26B, Atbrīvotāju ielā 26C un Atbrīvotāju ielā 28, Siguldā, Siguldas novadā, jaunu apbūvei paredzētu zemes vienību veidošanai un rindu māju būvniecībai, un apstiprināts tā izstrādes vadītājs, darba uzdevums, detālplānojuma teritorija (lēmuma prot. pielikums Nr.3 un 4).

Pielikumā:

 1. Darba uzdevums
 2. Detāplānojuma teritorija
 3. Attīstības priekšlikums

_____________________________________

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma sadalīšanai Televīzijas ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā

Siguldas novada pašvaldības dome 2018.gada 12.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.10., 13.§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Televīzijas ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi veidot jaunas apbūvei paredzētas zemes vienības”.

Detālplānojuma izstrādes pamatojums – Ministru kabineta 14.10.2014.noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1. – 39.3.punkts, kas nosaka, ka pilsētās un ciemos detālplānojumu izstrādā teritorijai, kurā paredzēta teritorijas kompleksa apbūve – ēku, būvju, ielu vai ceļu un inženiertīklu kopums, kuru plānots īstenot noteiktā secībā vai vairākās kārtās, kā arī ja plānota triju un vairāk jaunu apbūvei paredzētu zemes vienību izveide teritorijā, kurā teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zona ir mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM).

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt pie teritorijas plānotāja, zvanot uz tālruņa numuru 67800959, kā arī sekojot informācijai pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un portālā www.geolatvija.lv.

_____________________________________

Paziņojums par lokālplānojuma projekta „​Kreiļi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt funkcionālo zonējumu, nodošanu publiskai apspriešanai

Siguldas novada pašvaldības dome 2018.gada 12.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu „Par lokālplānojuma projekta „Kreiļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, ar mērķi grozīt funkcionālo zonējumu, nodošanu publiskai apspriešanai.” (prot. Nr. 10. 13.§), ar kuru ir nodota publiskai apspriešanai SIA „KB Architecture” izstrādātā lokālplānojuma redakcija.

Lokālplānojuma sabiedriskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2018.gada 16.jūlija līdz 2018.gada 14.augustam, kā arī sabiedrības līdzdalības sapulce notiks 2018.gada 06. augustā plkst.17.00 Zinātnes ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, Būvniecības kontroles nodaļas telpās.

Ar izstrādātā lokālplānojuma redakciju drukātā veidā iespējams iepazīties Zinātnes ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, 3.stāvā Būvniecības kontroles nodaļas telpās.

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt Būvniecības kontroles nodaļas telpās, kā arī elektroniski parakstus sūtot uz buvvalde@sigulda.lv.

Papildus informāciju iespējams saņemt pie izstrādes vadītāja Roberta Lipsberga (tālruņa numurs 67800959, e-pasts roberts.lipsbergs@sigulda.lv).

Pielikumā:

 1. Grafiskā daļa;
 2. Paskaidrojuma raksts;
 3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;
 4. Paziņojums par sanāksmi.

_____________________________________

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

Būvniecības ieceres veids, adrese: Viesnīcas ēkas jaunbūve Šveices iela 1, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, kadastra Nr.8015 002 4204

Ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tajā skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību, var iepazīties darba dienās Siguldas novada Būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, 3.stāva vestibilā un iedzīvotāju pieņemšanas laikos: pirmdienās plkst.9.00–13.00 un ceturtdienās plkst.14.00–18.00 Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļā, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, 3.stāvā, kontakttālrunis 67800956.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 2018.gada 19.jūlijā plkst.17.00 Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā

Atsauksmes var iesniegt līdz 5.augustam Siguldas novada būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā 3.stāvā līdz plkst.17.00 vai e-pasta adresē buvvalde@sigulda.lv.

Būvniecības ierosinātājs: Jānis Ziemelis.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA „Arhitektu studija 4”, Meldru iela 24, Sigulda, Reģ.Nr.40103162739

Pielikumā:

1. Lēmums par viesnīcas būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu
2. Vizualizācija
3. Aptaujas lapa sabiedrības viedokļa paušanai
4. Pārskats par publisko apspriešanu
5. Par būvniecības ieceres akceptu

_____________________________________

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

Objekts: Dzīvojamās mājas jaunbūve
Adrese: Strēlnieku iela 78, Sigulda, Siguldas novads

No 2018.gada 5.jūlija līdz 2018.gada 2.augustam, Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, var iepazīties ar būvniecības ieceri, tai skaitā – vizuālo risinājumu un skaidrojošo aprakstu par iecerēto būvniecības ieceri, turpat arī saņemot atsauksmju anketas, kas pēc aizpildīšanas iesniedzamas būvvaldes klientu apkalpošanas speciālistei.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums paredzēts 2018.gada 26.jūlijā plkst.17.00 Siguldas novada būvvaldes telpās.

Atsauksmes ar iesniegt līdz 2.augustam Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā vai e-pasta adresē buvvalde@sigulda.lv.

Būvniecības ierosinātājs: Arvis Vorslavs, adrese – „Birģeļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kontakttālrunis 26665296.

Būvprojekta izstrādātājs: arhitekts Pēteris Veidemanis, sertifikāts 10-1232, adrese – Smilgu iela 1, Sigulda, kontakttālrunis 26139996.

Pielikumā:

1. Lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu
2. Vizualizācija
3. Aptaujas lapa sabiedrības viedokļa paušanai
4. Pārskats par publisko apspriešanu
5. Par būvniecības ieceres akceptu

_____________________________________

Paziņojums par Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam grozījumu izstrādes jauna laika grafika apstiprināšanu

2018.gada 17.maijā Siguldas novada pašvaldība ar lēmumu „Par Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam grozījumu izstrādes jauna laika grafika apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 9.§) ir apstiprinājusi jaunu plānošanas dokumenta izstrādes laika grafiku, kā arī par personu priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteikusi 2018.gada 31.decembri.

Ikviens novadnieks tiek aicināts aktīvi piedalīties Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē. Lūdzam visu novadā ietilpstošo nekustamo īpašumu īpašniekus izvērtēt to izmantošanu, jo teritorijas grozījumu izstrādes procesā ir iespējams mainīt novada teritoriju funkcionālo zonējumu un apbūves noteikumus, ja vien ierosinājumi ir loģiski pamatoti un kopsakarībā ar visa novada plānojumu.

Priekšlikumus izstrādei iespējams iesniegt, vēršoties pašvaldības klientu apkalpošanas centros vai nosūtot ar pasta starpniecību Siguldas novada pašvaldībai (Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150), kā arī elektroniski izmantojot pašvaldības pakalpojumu portālu https://e.sigulda.lv (iesniegums brīvā formā).

Priekšlikumā fiziskām personām aicinām norādīt iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, kontakttālruni, bet juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, faktisko adresi un kontaktinformāciju saziņai. Iesnieguma paraugs. Ar izstrādāto Teritorijas plānojuma redakciju būs iespējamas iepazīties un izteikt viedokli publiskās apspriešanas laikā, par kuras norisi informācija sekos.

Pielikumā:

 1. 2018.gada 17.maija Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma protokols Nr.8, 9.§;
 2. Lēmuma pielikums Nr.1.

_____________________________________

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu valsts galvenā autoceļa A2 un Siguldas ielu daļām

Siguldas novada pašvaldības dome 2018.gada 17.maijā ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.8., 8.§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu valsts galvenā autoceļa A2 (Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža) daļai, Priežu ielas daļai, Mazās Saules ielas daļai, zemes vienībai ar adresi Priežu iela 7, Siguldā, un zemes vienības ar adresi Vidzemes šoseja 21, Siguldā, daļai, ar mērķi veidot jaunu pievienojumu valsts galvenajam autoceļam A2”.

Detālplānojuma izstrādes pamatojums – Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 409.6.punkta nosacījumi, kas nosaka, ka pirms jaunas būvniecības uzsākšanas izstrādājams detālplānojums teritorijās ar īpašiem noteikumiem, kuras norādītas plānā „Siguldas novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:16000”.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt pie teritorijas plānotāja, zvanot uz tālruņa numuru 67800959, kā arī sekojot informācijai pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un portālā www.geolatvija.lv.

Pielikumā:

 1. 2018.gada 17.maija pašvaldības lēmums (prot.Nr.8., 8.§);
 2. detālplānojuma teritorija;
 3. darba uzdevums detālplānojuma izstrādei.

_____________________________________

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Puķītes” Siguldā sadalīšanai

Siguldas novada pašvaldības dome 2018.gada 17.maijā ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.8., 10.§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Puķītes”, Sigulda, Siguldas novads, sadalīšanai”.

Detālplānojuma izstrādes pamatojums – Ministru kabineta 14.10.2014.noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1. – 39.3.punkts, kas nosaka, ka pilsētās un ciemos detālplānojumu izstrādā teritorijai, kurā paredzēta teritorijas kompleksa apbūve – ēku, būvju, ielu vai ceļu un inženiertīklu kopums, kuru plānots īstenot noteiktā secībā vai vairākās kārtās, kā arī ja plānota triju un vairāk jaunu apbūvei paredzētu zemes vienību izveide teritorijā, kurā teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zona ir mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM).

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt pie teritorijas plānotāja, zvanot uz tālruņa numuru 67800959, kā arī sekojot informācijai pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un portālā www.geolatvija.lv.

Pielikumā:

 1. 2018.gada 17.maija pašvaldības lēmums (prot.Nr.8., 10.§);
 2. darba uzdevums detālplānojuma izstrādei;
 3. detālplānojuma teritorija.

_____________________________________

Paziņojumu par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

Būvniecības ieceres veids, adrese: Tirgus jaunbūve, Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150.

Ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tajā skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību, var iepazīties darba dienās Siguldas novada Būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, 3.stāva vestibilā un iedzīvotāju pieņemšanas laikos: pirmdienās plkst.9.00–13.00 un ceturtdienās plkst.14.00–18.00 Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļā, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, 3.stāvā, kontakttālrunis 67800956.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 2018.gada 16.maijā plkst.16.00–18.00, Siguldas pagasta Kultūras nama Mazajā zālē, Zinātnes ielā 7B, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

Atsauksmes var iesniegt no 2. līdz 30.maijam Siguldas novada pašvaldībā, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā līdz plkst.17.00.

Būvniecības ierosinātājs: SIA „LORAS NAMI”, Reģistrācijas Nr.40103275823, Brīvības gatve 402C, Rīga, LV-1024, tālruņa numurs 67819080.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA „KB ARCHITECTURE”, Būvkomersanta reģistrācijas Nr.11444, SERT.NR.10-1170, (ARHITEKTS KĀRLIS BEDRĪTIS), MĒNESS IELA 4, RĪGA, LV-1013, tālrunis 26435952.
Pielikumi:

1. Būvprojekta minimālā sastāvā (pdf.)
2. Aptaujas lapa sabiedrības viedokļa paušanai (word doc.)
3. Būvniecības ieceres planšete (pdf.)
4. Siguldas novada Būvvaldes lēmuma izraksts (word doc.)
5.  Vizualizācija (pdf.)
6. Pārskats par būvniecības ieceres apspriešanu (pdf.)
7. Domes lēmums par būvniecības iesniegumu (pdf.)

_____________________________________

Paziņojums lokālplānojuma projekta Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā, nodošanu publiskai apspriešanai

12.04.2018. Siguldas novada dome ir pieņēmusi lēmumu „Par lokālplānojuma projekta Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.–2024. gadam noteikto funkcionālo zonējumu no Zaļumvietu (Z) un Publiskās apbūves (P) teritorijas uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM), nodošanu publiskai apspriešanai” (prot. Nr. 6. 21.§), ar kuru ir nodota publiskai apspriešanai SIA „KB Architecture” izstrādātā lokālplānojuma redakcija.

Lokālplānojuma sabiedriskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2018.gada 18.aprīļa līdz 2018. gada 20.maijam, kā arī sabiedrības līdzdalības sapulce notiks 2018. gada 18.maijā plkst.18.00 Zinātnes ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, Kultūras nama mazajā zālē, un 2018. gada 21.maijā Zinātnes ielā 7 Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, 3.stāvā Būvniecības kontroles nodaļas telpās plkst.17.00 notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Ar izstrādātā lokālplānojuma redakciju drukātā veidā iespējams iepazīties Zinātnes ielā 7 Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, 3.stāvā Būvniecības kontroles nodaļas telpās.

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt Būvniecības kontroles nodaļas telpās, kā arī elektroniski parakstus sūtot uz buvvalde@sigulda.lv.

Papildu informāciju iespējams saņemt pie izstrādes vadītāja Roberta Lipsberga (tālruņa numurs 67800959, e-pasts roberts.lipsbergs@sigulda.lv).

Pielikumi:

1. Pārskats par lokālplānojumu (pdf.)
2. Grafiskā daļa (pdf.)
3. Paskaidrojuma raksts (pdf.)
4. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (pdf.)
5. Paziņojums par apstiprināšanu (pdf.)

_____________________________________

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma „Jaunveldzes”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai turpmāko virzību publisko apspriešanu

12.04.2018. Siguldas novada pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma „Jaunveldzes”, Allažu pagastā, Siguldas novadā sadalīšanai turpmāko virzību” (prot. Nr. 6. 20.§), ar kuru tiek nodots publiskai apspriešanai SIA „M un M risinājumi” izstrādātais detālplānojuma projekts. Publiskās apspriešanas termiņš no 2018. gada 18.aprīļa līdz 2018. gada 13.maijam.

Sabiedrības līdzdalības sapulce notiks 2018. gada 7.maijā plkst.17.00 Zinātnes ielā 7, 3.stāvā, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt, pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļas telpās, sazinoties ar teritorijas plānotāju, zvanot uz tālruni 67800959, kā arī sekojot informācijai pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un portālā www.geolatvija.lv.

Pielikumi:

1. Paskaidrojuma raksts (pdf.)
2. Zonējuma plāns (pdf.)
3. Transporta plāns (pdf.)
4. Sadales komunikāciju apgrūtinājumu plāns (pdf.)
5. Apbūves noteikumi (pdf.)
6. Detālplānojuma izstrādes kārtība (pdf.)
7. Izstrādes noteikumi (pdf.)
8. Saņemtie atzinumi (pdf.)
9. Ziņojums par iebildumiem (pdf.)
10. Ziņojums par institūciju atzinumiem (pdf.)
11. Paziņojums par sanāksmi (pdf.)

_______________________________________________

PAZIŅOJUMS par lēmuma pieņemšanu

Siguldas novada Būvvalde 2018.gada 24.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu „Par publiskas apspriešanas nepieciešamību SIA „Loras nami” būvniecības iecerei „Tirgus jaunbūve un teritorijas labiekārtošana Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā””

Izskatot SIA „Loras nami”, Reģ. Nr 40103275823, juridiskā adrese Brīvības gatve 402C, Rīga, LV-1024 pilnvarotā pārstāvja Kārļa Bedrīša 2017.gada 7.aprīlī iesniegto  būvniecības ieceres dokumentāciju (būvniecības iesniegums, būvprojekts minimālā sastāvā) un 24. aprīlī iesniegto , izmaiņu būvprojektu minimālā sastāvā par Tirgus ēkas un teritorijas labiekārtojuma  būvniecības ieceri Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā, (nekustamā īpašuma  kadastra numurs 8015 002 3311), Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļas Teritorijas plānotāja (turpmāk – Teritorijas plānotājs) atzinumu par būvniecības ieceres atbilstību Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta saistošo  noteikumu  Nr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – Teritorijas plānojums) II.sējumā „Grafiskā daļa” un III.sējumā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk arī - Apbūves noteikumi) ietvertajam regulējumam, Siguldas novada Būvvalde konstatē:

 1. Būvniecības likuma 14.panta piektā daļa noteic, ka: „Ja blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei ir ierosināta tāda objekta būvniecība, kurš var radīt būtisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet kuram nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, būvvalde nodrošina būvniecības ieceres publisku apspriešanu un tikai pēc tam pieņem lēmumu par ierosinātā objekta būvniecības ieceri. Pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt arī citus gadījumus, kad rīkojama būvniecības ieceres publiska apspriešana”.
 2. Saskaņā ar Apbūves noteikumu 443.punktu: „Būvniecības ieceres publiskā apspriešana organizējama jebkurai būvei papildus Būvniecības likuma 12.pantā noteiktajam šādos gadījumos:

  (..)  443.2.    apbūves noteikumos noteiktajām sabiedriski nozīmīgajām ēkām (publiskā ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem, ražošanas ēkas un būves (tai skaitā lauksaimnieciskas ražošanas ēka un būves), tornis, tilts, ceļa pārvads, tunelis (ja tas ir garāks par 100 metriem), vairāk nekā viena stāva apakšzemes būve, kā arī kulta celtne, izglītības un kultūras iestāde, sporta būves, degvielas uzpildes stacija, gāzes uzpildes stacija, tehniskās apkopes stacija, pazemes autostāvvietas,  ēkas un būves, kas augstākas par 20 metriem); (..)
  443.4. būvei, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem;(..)”.

  3. Būvniecības ieceres iesniegumā un būvprojektā minimālā sastāvānorādīta iecerētās ēkas grupa –III,atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikumā norādītajam (1.Ēku iedalījums grupā, 2.Cilvēku skaits – III grupa - Publiska ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem).

4. Saskaņā ar būvprojektam pievienoto skaidrojošo aprakstu, būvniecības iecere paredz 16 no 25 autostāvvietām izvietot Krišjāņa Valdemāra ielas sarkanajās līnijās (zemi Krišjāņa Valdemāra ielas sarkanajās līnijās paredzēts nomāt no Siguldas pilsētas, pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 12.aprīļa lēmumu „Par zemes nomu publiskā stāvlaukuma ierīkošanai pie nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Sigulda, Siguldas novads”.

5. Saskaņā ar Teritorijas plānotāja atzinumu (pielikumā) būvniecības iecere atbilst Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta saistošajiemnoteikumiemNr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

6. Izvērtējot būvprojektu minimālā sastāvā,būvvalde papildus konstatē, ka Būvprojekts minimālā sastāvā iesniegts divos sējumos – I. sējums „Būvprojekts minimālā sastāvā” un II. Sējums „Izmaiņas būvprojektā minimālā sastāvā”, kas apgrūtina tajā sniegtās informācijas uztveri.

 1. Ministru kabineta 2015.gada 28.oktobra noteikumi Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” (turpmāk arī – MK 671). MK 671 2.punkts noteic: „2.Publiskās apspriešanas mērķis ir saskaņot sabiedrības un būvniecības ierosinātāja intereses, nodrošinot būvvaldes lēmuma atklātumu saistībā ar attiecīgās teritorijas attīstību”. Vienlaikus, MK 671 6.punkts paredz, ka: „6.Pēc būvniecības ieceres iesnieguma saņemšanas būvvalde Būvniecības likuma 14.panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos pieņem lēmumu par publiskas apspriešanas nepieciešamību. Publisku apspriešanu uzsāk divu mēnešu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas. Ja minētajā termiņā publiska apspriešana netiek uzsākta, būvvalde pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt būvatļauju.”.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 14.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikumu., Ministru kabineta 2015.gada 28.oktobra noteikumu Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. un 12. punktu, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 28.punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta saistošo  noteikumu  Nr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 67. punktu un 443.2.apakšpunktu, atklāti balsojot ar 3 balsīm „par” (M.Geidāne, A.Lauskis, Z. Gatere), „pret” nav, ”atturas” nav, Siguldas novada Būvvalde nolemj:

 1. SIA „Loras nami”, reģistrācijas Nr. 40103275823, būvniecības iecerei Tirgus jaunbūve un teritorijas labiekārtošana Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 002 3311, ir nepieciešama publiska apspriešana. 
 2. Publicēt šo lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.sigulda.lv un būvniecības informācijas sistēmā (BIS) 3 darba dienu laikā no tā pieņemšanas dienas.
 3. Uzsākt publisko apspriešanu 2 mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas. 
 4. Uzdot SIA „Loras nami” šī lēmuma 3.puntā noteiktajā termiņā noformēt un iesniegt Siguldas novada Būvvaldē tādu būvniecības ieceres Tirgus jaunbūve un teritorijas labiekārtošana Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā, būvprojektu minimālā sastāvā, kas atbilst Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 28.punktā noteiktajām prasībām.
 5. Noteikt publiskās apspriešanas ilgumu ne mazāk kā 4 kalendāra nedēļas no dienas, kad Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv tiks publicēts 2015.gada 28.oktobra noteikumu Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 12. punktā minētais paziņojums Siguldas novada Būvvaldes lēmums par publiskās apspriešanas uzsākšanu. 
 6. Būvniecības ierosinātājai SIA „Loras nami”, pamatojoties uz Būvvaldes lēmumu par publiskas apspriešanas nepieciešamību un 2015.gada 28.oktobra noteikumu Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 10. un 11. punktu, sagatavot un iesniegt Būvvaldē saskaņošanai šādus dokumentus:

6.1. paziņojumu par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai.  Paziņojumā ietvert šādas ziņas:

6.1.1. būvniecības ieceres veidu, adresi;

6.1.2. vietu un laiku, kad var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi;

6.1.3.būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vietu un laiku;

6.1.4. atsauksmju iesniegšanas termiņu un adresi;

6.1.5. informāciju par būvniecības ierosinātāju (juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis);

6.1.6.informāciju par būvprojekta izstrādātāju (nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis);

6.2. aptaujas lapu sabiedrības viedokļa paušanai. Aptaujas lapā ietver sadaļas šādas informācijas sniegšanai:

6.2.1. vārds, uzvārds, dzīvesvieta, kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese);

6.2.2.kā un cik lielā mērā iecerētā būvniecība aizskar personas tiesības vai likumiskās intereses;

6.2.3. priekšlikumi, ierosinājumi vai nosacījumi, lai, īstenojot būvniecības ieceri, netiktu aizskartas personas tiesības vai likumiskās intereses;

6.2.4. cita ar būvniecības ieceri saistīta informācija;

6.3. būvtāfeles maketu un 3.5. punktā minētās planšetes maketu;

6.4. ievietošanai pašvaldības mājaslapā internetā – elektroniski sagatavotu grafisko materiālu, kurā vizuāli parādīts būves izvietojums un ārējais veidols, kā arī norādīta  informācija par attiecīgā  zemesgabala izmantošanu atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam;

             6.7. izvietošanai pašvaldības telpās – planšeti, kurā norādīta Paziņojumā minētā informācija.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Siguldas novada pašvaldības domē (Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150).

Plašāka informācija pieejama šeit.

_______________________________________________

PAZIŅOJUMS
par būvniecības ieceres publisko apspriešanu

Objekts: dzīvojamās mājās atjaunošana par brīvdienu māju.
Adrese: Jura Ozola iela 12, Sigulda, Siguldas novads.

No 01.12.2017. līdz 29.12.2017. Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, varēs iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un skaidrojošo aprakstu par iecerēto būvniecības ieceri.
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums plānots 21.decembrī plkst.17.00 Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

Atsauksmju iesniegšanas termiņš un adrese: līdz 29.decembrim Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

Būvniecības ierosinātājs: Ilze Urtāne (kontaktpersona: Ilze Urtāne, tālrunis 26189037).
Būvprojektu izstrādātājs: Arhitekts Gints Cēderštrēms, LAS sertifikāts 10-0905, tālrunis 28602989.

Pielikumā:
Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas projekts – Jura Ozola iela 12, Sigulda
Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas aptaujas anketa – Jura Ozola iela 12, Sigulda
Paziņojums par būvniecības ieceri

_______________________________________________

Par būvniecības ieceres „Nobrauktuve uz īpašumu un koka nociršana Rīgas ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā” publisko apspriešanu

Būves nosaukums: Nobrauktuve uz īpašumu
Būves adrese: Rīgas ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā
Būvniecības ierosinātājs: Linda Poriete
Projekta izstrādātājs: Ēriks GEIŽINS, sertifikāta Nr. 20-2502
Nobrauktuves uz īpašumu iecere nodota publiskajai apspriešanai ar būvvaldes 29.08.2017. lēmumu (prot. Nr.36.§ 11.).

Publiskā apspriešana notika laikā no 01.09.2017. līdz 29.09.2017.

 „Paziņojums par publisko apspriešanu” tika publicēts 30.08.2017. pašvaldības interneta mājas lapā. Publiskās apspriešanas laikā ieceres materiāli (ieceres apraksts, paziņojums, ataujas lapa) bija pieejami Būvvaldes telpās Zinātnes ielā 7, Siguldā un pašvaldības interneta mājas lapā.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums bija paredzēts 29.09.2017. plkst.17.00 Siguldas novada domes Būvvaldes telpās Zinātnes ielā 7, Siguldā. Uz minēto pasākumu nebija ieradies neviens interesents.

Publiskās apspriešanas laikā būvvaldē nav saņemta neviena aptaujas lapa.

Institūciju atzinumi par būvniecības ieceri nav pieprasīti/saņemti .

Pielikumā: publiskās apspriešanas materiāli.

 1. Paziņojuma teksts;
 2. Publikācijas pašvaldības interneta vietnē;
 3. Aptaujas lapa;
 4. Būvtāfeles un pašvaldības telpās izvietojamās planšetes makets.

_______________________________________________

Paziņojums par dzīvojamās mājas pārbūves par viesu namu un personāla ēkas jaunbūves Lāčplēša ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā publisko apspriešanu

Būves nosaukums: dzīvojamās mājas pārbūves par viesu namu un personāla ēkas jaunbūve
Adrese: Lāčplēša ielā 14, Sigulda, Siguldas novads
Ierosinātājs: Sandijs Liekniņš
Projekta izstrādātājs: arhitekts  Māris Lācis,  sert Nr. 10-0794

Dzīvojamās mājas pārbūves par viesu namu un personāla ēkas jaunbūvesiecere nodota publiskajai apspriešanai ar būvvaldes 29.08.2017. lēmumu (prot. Nr.36.§ 5.).

Publiskā apspriešana notika laikā no 30.08.2017. līdz 30.09.2017.

 „Paziņojums par publisko apspriešanu” tika publicēts 30.08.2017. pašvaldības interneta mājas lapā. Publiskās apspriešanas laikā ieceres materiāli (ieceres apraksts, paziņojums, ataujas lapa) bija pieejami Būvvaldes telpās Zinātnes ielā 7, Siguldā un pašvaldības interneta mājas lapā.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums bija paredzēts 28.09.2017. plkst.17.00 Siguldas novada domes būvvaldes telpās Zinātnes ielā 7, Siguldā. Uz minēto pasākumu nebija ieradies neviens interesents.

Publiskās apspriešanas laikā būvvaldē nav saņemta neviena aptaujas lapa.

Institūciju atzinumi par būvniecības ieceri nav pieprasīti/saņemti.

_______________________________________________

ARHĪVS 2011–2017

ARHĪVS 2013–2016

Pasākumi