×

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes:
- Statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un lietošanas pieredzi);
- Sociālo mediju sīkdatnes (nepieciešamas Facebook autorizācijai, video skatījumiem).

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu visām sīkdatnēm” vai veikt atsevišķu sīkdatņu izvēli, noklikšķinot uz pogas “Tikai analītiskajām sīkdatnēm” vai “Tikai sociālo mēdīju sīkdatnēm”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Otrdiena, 27. februāris
Šodien sveicam: Līvija, Līva, Andra
Laika ziņas: Sigulda 0℃, Z vējš 0 m/s
e.sigulda.lv
A- A A+ T T

Stratēģijas

Siguldas novada Izglītības ekosistēmas attīstības stratēģija 2023.–2028. gadam pirmā redakcija

“Siguldas novada Izglītības ekosistēmas attīstības stratēģija 2023.–2028. gadam” ir pašvaldības vidēja termiņa izglītības nozares plānošanas dokuments, kurā noteiktas attīstības prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi turpmākajiem pieciem gadiem, kurus pašvaldība sadarbībā ar izglītības ekosistēmā iesaistītajām pusēm ir apņēmusies īstenot novada un tā iedzīvotāju labā.

Izstrādātās stratēģijas pirmajā redakcijā Siguldas novada pašvaldības izglītības nozares izvērtējums balstīts visaptverošā izglītības ekosistēmas izpētē, analizējot nozari raksturojošos un ietekmējošos rādītājus, izglītības programmu un pakalpojumu nodrošinājumu, mācību vidi, sistēmas resursus un izglītojamo sasniegumus. Tās izstrādei ņemtas vērā nacionālā līmenī definētās prioritātes izglītības nozares turpmākajai attīstībai.

Siguldas novada Izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas projekts lasāms šeit.

 

Jaunatnes politikas stratēģija 2023.–2028. gadam

Jaunatnes politikas stratēģija 2023.–2028. gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā tiek noteikta novada jaunatnes nozares attīstības vīzija, mērķi, uzdevumi un rīcības plāns. Jaunatnes politikas stratēģijā ietverti Siguldas novada jauniešu aptaujas anketas rezultāti, esošās situācijas novērtējums, Siguldas novada jaunatnes politikas programmas 2019.–2021. gadam izvērtējums, rīcības plāns, sabiedrības līdzdalība stratēģijas izstrādē. Jaunatnes politikas stratēģijas izstrādē ir ņemti vērā ieteikumi, kas saņemti 2023. gada 8. jūnijā notikušās Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes sēdes un Siguldas novada Jauniešu domes sēdes laikā, kā arī starpnozaru institūciju dalībnieku tikšanās rezultāti.

Jaunatnes politikas stratēģija lasāma šeit.

 

Kultūras attīstības stratēģija

Siguldas novada Kultūras attīstības stratēģija 2023.–2028. gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā tiek noteikta novada kultūras nozares attīstības vīzija, mērķi, uzdevumi un rīcības plāns.

Siguldas novads kultūras jomā nākamajā attīstības plānošanas posmā izvirza:

  • starptautisku ambīciju pretendēt uz dalību UNESCO radošo pilsētu tīklā, izmantojot radošumu kā būtisku sastāvdaļu novada ilgtspējīgai attīstībai, un lai ar starpdisciplināru sadarbību publiskā, privātā un nevalstiskā sektorā stiprinātu saikni starp kultūru un citām prioritārajām attīstības jomām – izglītību, tūrismu, ekonomiku un vidi;
  • nacionālu mērķi, nodrošinot daudzveidīgu kultūras piedāvājumu, rosinot radošo brīvību un pašizpausmi, veicinot iedzīvotāju labklājību;
  • lokālu mērķi materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, atbalstot laikmetīgās kultūras attīstību, sekmējot starpdisciplināru sadarbību un kultūras vērtību izpratni sabiedrībā un veidojot iedzīvotāju piederības izjūtu novadam.

Kultūras attīstības stratēģijas projekts lasāms šeit.

 

Sociālās jomas attīstības stratēģija

Siguldas novada pašvaldības Sociālās jomas attīstības stratēģija ir vidēja termiņa plānošanas dokuments laika posmam no 2023. līdz 2028. gadam. Stratēģija ir dokuments, kas izstrādāts, lai nodrošinātu koordinētu un mērķtiecīgu sociālā darba virzību uz labklājības un dzīves kvalitātes nodrošinājumu nākotnē.

Stratēģija raksturo esošo situāciju sociālās palīdzības un pakalpojumu jomā Siguldas novadā, nosaka attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus. Stratēģiskajā plānā noteikts sociālās jomas attīstības tālākais redzējums jeb vīzija, analizēta esošā situācija sociālajā jomā novadā, nosprausti tālākās virzības mērķi un sniegti risinājumu priekšlikumi šo mērķu sasniegšanai. 

Sociālās jomas attīstības stratēģijas projekts lasāms šeit.

 

Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģija

Siguldas novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģija 2023.–2028. gadam ir stratēģiskās rīcības dokuments, kurā tiek noteikta novada sporta nozares attīstības vīzija, mērķi, uzdevumi un rīcības plāns – pasākumu kopums sporta nozares un aktīvās atpūtas attīstības prioritāšu īstenošanai.

Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģija lasāma šeit.

 

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka 20. jūlija domes sēdē pieņemts lēmums “Par Siguldas novada Izglītības attīstības stratēģijas 2023.–2028. gada stratēģijas nosaukuma maiņu”. Ar stratēģijas darba uzdevumu var iepazīties šeit.

 

Datu pārzinis ir Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000048152, juridiskā adrese Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, kas veic personas datu apstrādi iedzīvotāju priekšlikumu apkopošanai un datu analīzei. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.sigulda.lv sadaļā Pašvaldība/Privātuma politika, iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem “Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku” vai klātienē Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.


 

Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.–2045. gadam

 

Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” vidēja termiņa darbības stratēģija 2014.–2016. gadam

Siguldas pils kompleksa stratēģija

Siguldas Jaunās pils attīstības stratēģija ar darbības plānu 2016.–2025. gadam​

Siguldas novada Kultūras nozares attīstības stratēģija 2016.–2020. gadam

Siguldas novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģija 2018.–2024. gadam


Siguldas novada Izglītības nozares attīstības stratēģija 2016.–2020. gadam

Sigulda – Latvijas Olimpiskais ziemas sporta centrs

Siguldas novada jaunatnes politikas programma 2019.–​2021. gadam

Siguldas novada Tehnoloģiju izglītības attīstības stratēģija  2021.–2026. gadam

Pasākumi