Sestdiena, 15. decembris
Šodien sveicam: Johanna, Hanna, Jana
Laika ziņas: Sigulda -3.4℃, A vējš 2.6 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

PII Tornīši

Pirmsskolas izglītības iestāde „Tornīši” 

Adrese:
Skolas iela 3, Sigulda, LV-2150
Tālrunis: 63511789

Vadītāja: Indra Podziņa
Tālrunis: 26599576
E-pasts: indra.podzina@sigulda.lv

Facebook lapa

Vadītājas vietniece izglītības jautājumos: Vivita Batānova, e-pasts metodike.tornisi@sigulda.lv

Vadītāja vietniece saimniecības jautājumos: Elma Petrovska, e-pasts tornisi@sigulda.lv

Iestādes medmāsa: Iveta Bērziņa, e-pasts medmasa.tornisi@sigulda.lv

 

2017./2018.mācību gadā iestādē darbojas sešas grupas, kurās tiek īstenota Izglītības un zinātnes ministrijas licencēta programma: vispārizglītojošā pirmsskolas izglītības programma (kods 0101 11 11).

PII „Tornīši” apmeklē bērni, sākot no pusotra gada vecuma. Bērnudārzā bērni, rotaļājoties, dziedot, sportojot, eksperimentējot, līmējot, krāsojot, mācās draudzēties, sadarboties, mācās un apgūst vēl virkni dzīvē noderīgas iemaņas.

PII „Tornīši” galvenie pedagoģiskā un audzināšanas darba uzdevumi 2017./2018.mācību gadā:

  • organizējot mācību procesu, veicināt mācību satura, praktisko darbību un sadzīves iemaņu integrēšanu;
  • sekmēt bērnu runas attīstību ikdienas mācību procesā, regulāri vingrinot elpošanas un artikulācijas aparātu;
  • veidot kultūridentitāti attīstošu vidi iestādē;
  • organizēt bērniem daudzveidīgas kustību un izzinošas aktivitātes svaigā gaisā iestādes teritorijā un ārpus tās;
  • īstenot pedagoģiskā darba labās prakses pieredzes apmaiņu iestādē.

Pēc nepieciešamības iestādes vecākajiem audzēkņiem nodrošinām individuālās nodarbības pie logopēda.

Darbiniekiem un bērnu vecākiem pieejamas bezmaksas psihologa konsultācijas.

Iestādē pieejami maksas pulciņi – SIA „Hello” angļu valodas nodarbības, SIA „Sīlma” vokālās nodarbības bērniem, SIA „Zīmētprieks” vizuālās mākslas nodarbības.

 

 

Siguldas novada PII „Tornīši” dienas grupas „Kastanītis”


Adrese: Skolas iela 3, Sigulda, LV–2150
Tālrunis: 67971840, 26760335
E-pasts: kastanitis@sigulda.lv
Metodiķe: Daiga Strazdiņa (apmeklētājus pieņem pēc plkst.14.00 iepriekš telefoniski vienojoties)

 

Siguldas novada PII „Tornīši” ir piecas grupas „Kastanītis”, kurās piedāvā nodarbības dažādiem pirmsskolas vecumposmiem, realizējot valsts licencētu pirmsskolas izglītības programmu Nr.01011111 mācību gada laikā no 1.septembra līdz 31.maijam, un organizējot nodarbības dienas pirmajā pusē.

Nodarbības paredzētas bērniem no 1,7 gadiem līdz skolas vecumam, tās Siguldas novadā deklarētajiem bērniem ir bez maksas. Katrā grupā ir ne vairāk kā 15 bērni. 1,7–3 gadīgo nodarbībās kopā ar bērniem mācās un darbojas arī vecāki.

5 un 6 gadīgo grupās tiek apgūta valsts noteiktā obligātās apmācības programma, sagatavojot bērnus mācību uzsākšanai skolā, iepazīstinot ar latviskās kultūras mantojumu, pasaules uzskatiem un vērtībām, apgūstot „Latviešu ābeci”.

Dienas grupu mērķis ir radošā, labestīgā un latviskā vidē veicināt bērnu harmonisku attīstību, radošas patstāvīgas personības veidošanos, attīstot bērna individuālās spējas, rosinot komunikāciju starp bērniem un izglītojot vecākus, nodarbībās dominējot rotaļu, leļļu teātra elementiem un izmantojot smilšu un pasaku terapiju.

5–6 gadīgiem bērniem ir iespēja apgūt pirmās prasmes kokles spēlē, keramikā un citos amatos, attīstīt pirmās zināšanas angļu un krievu valodā integrētās svešvalodas pulciņā un iesaistīties pēc izvēles citos interešu izglītības pulciņos (maksas).

Pasākumi