Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Piektdiena, 27. maijs
Šodien sveicam: Dzidra, Gunita, Loreta, Dzidris
Laika ziņas: Sigulda +14℃, R vējš 4.5 m/s
e.sigulda.lv
A- A A+ T T

Komitejas

Komiteju darba kārtībā izskatāmie jautājumi

Finanšu komiteja:

 • nodrošina pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu, izskata citu pastāvīgo komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē;
 • sniedz atzinumu par novada budžeta projektu, tajā izdarāmajiem  grozījumiem, kā arī par prioritatēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmuma daļa;
 • sniedz priekšlikumus par pašvaldības īpašuma apsaimniekošanu;
 • sniedz atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, komisiju, valžu, darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;
 • rosina priekšlikumus Siguldas noada domes budžeta ieņēmumu palielināšanai un izdevumu samazināšanai;
 • sniedz atskaiti domei par pašvaldības budžeta izpildi, iesniedzot informāciju par līdzekļu izlietojumu līdz 1.jūlijam, 1.oktobrim un 1.janvārim;


Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komiteja:

Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdēs jautājumus:   

 • par novada teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību;
 • par novada infrastruktūras attīstību un vides pārvaldības jautājumiem;
 • par zemes lietām;
 • par īpašumu un teritorijas izmantošanu;
 • par investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju;
 • par reliģiskiem jautājumiem;
 • plāno valsts investīciju programmā iekļauto projektu novada finansējuma daļas iestrādāšanu budžetā un iesniedz to finansu komitejā;
 • par tūrisma iestāžu, amatpersonu un struktūrvienību darbību, iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējām;
 • izstrādā un iesniedz apstiprināšanai domē konkrētās jomas attīstības stratēģiju;
 • savas kompetences ietvaros sniedz atzinumus par lēmumprojektiem, kas skar pašvaldības tūrisma jautājumus, nepieciešamības gadījumā tos saskaņojot ar atbilstošām valsts institūcijām;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, struktūrvienību    budžeta līdzekļu pieprasījumu projektus un iesniedz tos Finanšu komitejā;
 • savas kompetences ietvaros sniedz atzinumus par komiteju, struktūrvienību, iestāžu lēmumprojektiem, ja tie paredz izmaiņas teritoriālā plānojuma attīstības programmā; 
 • savas kompetences ietvaros apstiprina un kontrolē amatpersonu, iestāžu, struktūrvienību izdevumu tāmes.
 • par sporta iestāžu, amatpersonu un struktūrvienību darbību, iedzīvotāju  brīvā laika pavadīšanas iespējām;
 • izstrādā un iesniedz apstiprināšanai domē konkrētās jomas attīstības stratēģiju;
 • savas kompetences ietvaros sniedz atzinumus par lēmumprojektiem, kas skar pašvaldības sporta jautājumus, nepieciešamības gadījumā tos saskaņojot ar atbilstošām valsts institūcijām;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, struktūrvienību   budžeta līdzekļu pieprasījumu  projektus un iesniedz tos Finanšu komitejā;
 • savas kompetences ietvaros apstiprina un kontrolē amatpersonu, iestāžu,  struktūrvienību izdevumu tāmes.


Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komiteja:

Izglītības, kultūras un jaunatnes komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdēs jautājumus:

 • par kultūras un izglītības iestāžu darbību, iedzīvotāju  brīvā laika pavadīšanas iespējām;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, struktūrvienību budžeta līdzekļu pieprasījumu  projektus un iesniedz tos Finanšu komitejā;
 • izstrādā un iesniedz apstiprināšanai domē konkrētās jomas attīstības stratēģiju;
 • savas kompetences ietvaros apstiprina un kontrolē amatpersonu, iestāžu, struktūrvienību izdevumu tāmes.


Sociālo un veselības jautājumu komiteja:

Sociālo un veselības jautājumu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus:

 • par sociālo palīdzību maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām;
 • kopā ar Dzīvokļu komisiju – par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā;
 • par veselības aprūpi un veselības aizsardzību;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos Finanšu komitejā;
 • izstrādā un iesniedz apstiprināšanai domē konkrētās jomas attīstības stratēģiju
 • savas kompetences ietvaros apstiprina un kontrolē amatpersonu, iestāžu, struktūrvienību izdevumu tāmes.

 Komiteju darbību reglamentē Siguldas novada pašvaldības nolikums, pieteikties dalībai komitejas sēdē iespējams, rakstot uz e-pasta adresi pasts@sigulda.lv.

Pasākumi