Svētdiena, 29. marts
Šodien sveicam: Aldonis, Agija
Laika ziņas: Sigulda -0.6℃, Z vējš 4.7 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Būvvaldes sēdes

Būvvaldes sēdes notiek katru otrdienu Siguldā, Zinātnes ielā 7.

Tālrunis informācijai 67800956

 

7.03.2020. – Darba kārtība

 1. Par paskaidrojuma rakstu dārza mājas būvniecībai Jasmīnu ielā 13, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 2. Par paskaidrojuma rakstu dārza mājas būvniecībai Viršu ielā 20, Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 3. Par paskaidrojuma rakstu sausās tualetes būvniecībai “Guntās”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri dārza mājas pārbūvei Asteru ielā 3, Vējupītē, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par paskaidrojuma rakstu noliktavas (mazēkas) būvniecībai Jasmīnu ielā 13, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par paskaidrojuma rakstu žoga būvniecībai Pulkveža Brieža ielā 27A, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri dzīvojamās ēkas jaunbūvei Klusajā ielā 23, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

 

10.03.2020. – Darba kārtība

 1. Par sakaru kabeļa un sadales skapja būvniecību īpašumā Šveices iela 7B, Siguldā.
 2. Par nekustamā īpašuma “Dravnieki” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu un adreses maiņu ēkām.
 3. Par nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 3, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Vecimmas” Alllažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 5. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas pārbūvei Dārza ielā 13, Morē, Mores pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma būvniecībai zemes gabalā “Kreiļi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri viena dzīvokļa dzīvojamās mājas, šķūņa, garāžas nojaukšanai Ata Kronvalda ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par paskaidrojuma rakstu 20 kV KL B102 pārbūvei Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 9. Par apliecinājuma karti vienkāršotai atjaunošanai Lakstīgalas ielā 6-19, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par paskaidrojuma rakstu administratīvo telpu grupas pagraba lietošanas veida maiņai bez pārbūves Cēsu ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par paskaidrojuma rakstu dzīvojamās mājas elektroapgādei Jāņa Poruka ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par paskaidrojuma rakstu ārējai elektroapgādei Miera ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunbūvei Griezes ielā 2A, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 14. Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.
 15. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 1, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 16. Par zemes vienības daļas ar adresi Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 17. Par zemes vienības daļas ar adresi Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 18. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 11, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 19. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rūsiņa ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 20. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aveņu ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.

 

3.03.2020. – Darba kārtība
 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašumā “Sintijas”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Ventas ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 3. Par nekustamā īpašuma “Vecbirzemnieki”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 4. Par zemes vienības “Austrumi 1”, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 5. Par zemes vienības “Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 6. Par nekustamā īpašuma “Dambīši” Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 7. Par Būvniecības ieceri Savrupmājas izmaiņām Sapņu ielā 8, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 8. Par Būvniecības ieceri Dzīvojamā māja Pulkveža Brieža ielā 18A, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par Paskaidrojuma rakstu “Mores Ūdensdzirnavas” Mores pagastā, Siguldas novadā, atjaunošanu.
 10. Par Paskaidrojuma rakstu Teritorijas labiekārtošana zemes īpašumā “Ezerlīči”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 11. Par Būvniecības ieceri Saimniecības ēkas pārbūve par Dzīvojamo māju Smilgu ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa pārplānošana Lakstīgalas ielā 3-10, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par Būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas jaunbūve Dabreļa ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par Paskaidrojuma raksts Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas novietošanu īpašumā “Dižkoki”, Allažos, Allažu pagastā, Sigulda novadā.
 15. Par zemes vienības daļu ar adresi Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 16. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 17. Par zemes vienības daļas ar adresi Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 18. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 10, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 19. Par zemes vienības daļas ar adresi Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 20. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 9, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 21. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 9, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 22. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 11, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 23. Par zemes vienības daļas ar adresi Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 24. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Dārziņi”, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 25. Par zemes vienības daļas ar adresi Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 26. Par zemes vienības daļas ar adresi Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 27. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 28. Par zemes vienības daļas ar adresi Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.

 

25.02.2020. – Darba kārtība

 1. Par nosaukuma piešķiršanu īpašumam ar kadastra Nr.80940040726.
 2. Par adreses piešķiršanu.
 3. Par adreses piešķiršanu.
 4. Par būvniecības ieceri Savrupmājas jaunbūvei Pīlādžu ielā 24, Peltes, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceres akceptu un projektēšanas nosacījumu izpildi Lauku iela Siguldā, Siguldas novadā, pārbūve.
 6. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Saimniecības ēkas jaunbūvei “Sprīdīši”, Stīveros, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri ceļa 4219 Rudiņi–Anšpēteri posma no 0,72 km līdz 1,72 km pārbūvei Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības iecere ceļa 4233 Lāčplēši–Augšciems posma no 0,0 km līdz 0,7 km pārbūvei Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības iecere ceļa 6616 Akenstaka–Rūpnieki–Kalēji posma no 0,0 km līdz 5,4 km pārbūvei Siguldas novadā.
 10. Par paskaidrojuma rakstu Ārējā elektroapgāde “Jaunķēķi”, Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 11. Par paskaidrojuma rakstu Saimniecības ēkas jaunbūvei “Guntas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 12. Par paskaidrojuma rakstu Jauns elektroapgādes pieslēgums Reiņa Kaudzītes ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par zemes vienības “Pērles”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 14. Par paskaidrojuma rakstu Pazemes atkritumu konteineru izbūvei Pils ielā 14A, Siguldā, Siguldas novadā. Zemes.
 15. Par paskaidrojuma rakstu Pazemes atkritumu konteineru izbūvei Lazdu ielā 2, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 16. Par zemes vienības “Jūdaži 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 
 
18.02.2020. – Darba kārtība
 
 1. Par projektēšanas noteikumu izpildi būvniecības iecerei Siguldas novada zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukums zemes gabalā “Kreiļi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri Divģimeņu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas jaunbūves un esošo ēku nojaukšana izmaiņām Raiņa ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Ceļa 9410 A2–Kundziņi–Muldas posma no 0,0 km līdz 4,01 km pārbūve Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības iesniegumu Ceļa 6613 Rotas–Akseles–Salmiņi posma no 0,00 km līdz 2,51 km pārbūve Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri Ceļa 9411 A2–Muldas posma no 0,69 km līdz 4,12 km pārbūve Siguldas novadā.
 6. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvniecības iecerei Dzīvojamās mājas un nojumes jaunbūvēm Kaļķu ielā 1, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 7. Par Paskaidrojuma rakstu Ārējā elektroapgāde “Trejdari”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 8. Par Apliecinājuma karti lietošanas veida maiņai bez pārbūves no pirts uz saimniecības ēku “Dūjas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 9. Par Paskaidrojuma rakstu Siltumnīcas un saimniecības ēkas nojaukšana Robežu ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par Apliecinājuma karti Gāzesvada pievada jaunbūve Nākotnes ielā 50, Ķipari, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 11. Par Paskaidrojuma rakstu lietošanas veida maiņai bez pārbūves no savrupmājas uz pirts ēku “Dūjas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 12. Par Paskaidrojuma rakstu lietošanas veida maiņai bez pārbūves no saimniecības ēkas uz savrupmāju “Dūjas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 13. Par Paskaidrojuma rakstu Saules paneļu sistēma Viršu ielā 306, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 
 
11.02.2020. – Darba kārtība
 
 1. Par būvniecības ieceres Vienģimenes dzīvojamās ēkas izmaiņām adresē “Riekstiņi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamo īpašumu “Krastkalni", “Annaskalni” un “Veclorupe” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, robežu pārkārtošanai un apvienošanai.
 3. Lēmums par izmaiņām būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.1-2019-1753 adresē Kaļķu iela 3, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 4. Par Paskaidrojuma rakstu Palīgēkas jaunbūve Nurmižu ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par Paskaidrojuma rakstu Malkas šķūnītis Meža ielā 10, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Stacijas ielā 12-14, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par Paskaidrojuma rakstu Ārējā elektroapgāde adresē “Bitenieki”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 8. Par Apliecinājuma karti Gāzesvada pievads adresē “Birzmaļi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 9. Par Paskaidrojuma rakstu Dzīvojamās mājas elektroapgāde adresē “Ezerkrsti”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 10. Par Paskaidrojuma rakstu Energoapgādes pieslēguma ierīkošana adresē “Jorēni”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.

 

4.02.2020. – Darba kārtība
 
 1. Par projektēšanas nosacījumu izpildi vienģimenes dzīvojamās ēkas būvniecībai Kaļķu ielā 4, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā. 
 2. Par projektēšanas nosacījumu izpildi dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai Pulkveža Brieža ielā 74, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceres akceptu un projektēšanas nosacījumu izpildi Saimniecības ēkas jaunbūvei Krasta ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par Paskaidrojuma rakstu Saimniecības ēkas jaunbūvei Krasta ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa Nr. 42 vienkāršoto atjaunošanu Jāņa Čakstes ielā 1-42, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceres akceptu un projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamā mājas jaunbūve Nurmižu ceļš 6A, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par dzīvojamo māju Krimuldas ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.

 

28.01.2020. – Darba kārtība

 1. Par zemes vienības “Skaistkalni 1”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 2. Par zemes vienības “Jūdaži 4A”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 3. Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Turaidas ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par zemes vienības daļas Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 6. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 2, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 7. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 2, , Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 8. Par zemes vienības daļas Lazdu ielā 1, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Bites” Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 10. Par Paskaidrojuma rakstu Z-8317-3 posmā CK-64, KS-21 pārbūve (IO-123558) Leona Paegles ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā, Lāčplēša ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, Lāčplēša ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā, Lāčplēša ielā 4B, Siguldā, Siguldas novadā, Lāčplēša ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, Leona Paegles ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par Apliecinājuma karti ēkas fasādes vienkāršotai atjaunošanai Lauku ielā 7/9, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par Paskaidrojuma rakstu būvniecība nekustamā īpašumā “”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 13. Par Paskaidrojuma rakstu elektroapgādes ierīkošanu ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par Būvprojekta ”Siguldas jaunās pils pārbūvi un restaurāciju” būvkonstrukciju izmaiņām Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par Būvniecības iesniegumu dzīvojamās mājas pārbūve Robežu ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par Apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Leona Paegles ielā 6 dz. 19, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par Būvatļaujas atjaunošanu adresē Jāņa iela 2B, Siguldā.
 
 
21.01.2020. – Darba kārtība
 
 1. Par zemes noma līguma izbeigšanu.
 2. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 
 3. Par zemes vienības daļas ar adresi Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu robežu pārkārtošanai starp nekustamā īpašuma “Krastkalni” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8094 003 0137 un nekustamā īpašuma “Annaskalni” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8094 003 0024, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Stārķi” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 6. Par grozījumiem zemes nomas līgumā.
 7. Par Apliecinājuma karti kanalizācijas tīklu pievadu izbūvei Eduarda Veidenbauma ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri noliktavas jaunbūvi nekustamā īpašumā “Lūši”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības iesniegumu vasarnīcas un pirts jaunbūvēm Ogu ielā 81, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 10. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada izbūvei Klusā ielā 14, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 11. Par iesniegumu veikt izmaiņas būvatļaujā  Nr. BIS-BV-5.24-2017-7430 adresē  Raunas iela 5B, Sigulda, Siguldas novads.
 12. Par iesniegumu pagarināt būvatļauju adresē Pērles iela 4, Sigulda, Siguldas novads.
 
 
14.01.2020. – Darba kārtība
 
 1. Par Siguldas novada Būvvaldes 2019.gada 2.aprīļa lēmuma “Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Dārziņi”, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai” (prot. Nr.11, 16.§) atcelšanu.
 2. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 3. Par zemes vienības daļas Lazdu ielā 1, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 4. Par adreses piešķiršanu dzīvojamā mājā Leona Paegles ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par zemes vienības daļas ar adresi Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 6. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību Cīruļu ielā 7 un Cīruļu ielā 9, Siguldā, Siguldas nov., robežu pārkārtošanai.
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības "Lejas Spriguļi", Siguldas pag., Siguldas nov., sadalīšanai un robežu pārkārtošanai ar zemes vienību nekustamajā īpašumā "Ziedmalas" Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 9. Par nekustamā īpašuma “Bērziņi” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 10. Par zemes vienības daļas ar adresi Zaļā iela 3, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 11. Par zemes vienības “Jūdaži 4A”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 12. Par zemes vienības “Austrumi 1”, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 13. Par zemes vienības daļas ar adresi Zaļā iela 3, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 14. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Mazgrunduļi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 15. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas pārbūvi, saimniecības ēkas jaunbūvi un palīgēkas jaunbūvi Celtnieku ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par būvniecības iesniegumu saimniecības ēkai nekustamā īpašumā “Ceļmalas”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 17. Par būvniecības iesniegumu ceļa pievienojums autoceļam P8 Gāles ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā.
 18. Par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izsniegšanu ceļa pievienojums autoceļam P8 Gāles ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā.
 19. Par Paskaidrojuma rakstu pēc uzskaites elektroapgādei Priežu ielā 257, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 20. Par būvniecības iesniegumu Ātrās ēdināšanas restorāna kanalizācijas pārbūvei Vidzemes šoseja 4B, Siguldā, Siguldas novadā.
 21. Par Apliecinājuma karti tirdzniecības telpu vienkāršotai atjaunošanai TC ‘Šokolāde”, Strēlnieku ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 22. Par Apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršota atjaunošanai Televīzijas ielā 30-11, Siguldā, Siguldas novadā.
 23. Par būvniecības ieceri saimniecības ēkas pārbūvi nekustamā īpašumā  “Lauči”, Siiguldas pagastā, Siguldas novadā.
 24. Par būvniecības ieceri savrupmājas jaunbūvei Kuršu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 25. Par Paskaidrojuma rakstu Torņa nojaukšana Depo ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 26. Par Paskaidrojuma rakstu dzīvojamās mājas telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves Zaļkalna ielā 6, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 27. Par būvniecības ieceri vasarnīcas pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai nekustamā īpašumā “Ezerkalni 2” Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 28. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas pārbūvei Parka ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 29. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 
 
7.01.2020. – Darba kārtība
 
 1. Par ēkas fasādes apliecinājuma karti Pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” nojumes vienkāršotu atjaunošanu Skolas ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par ēkas fasādes apliecinājuma karti Pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” rotaļu nojumju vienkāršotu atjaunošanu Skolas ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par ēkas fasādes apliecinājuma karti Pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” saimniecības šķūņa vienkāršotu atjaunošanu Skolas ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības iesniegumu dzīvojamās mājas pārbūvei Dārza ielā 13, Morē, Mores pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par Apliecinājuma karti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošanu Helmaņa ielā 9, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par Apliecinājuma karti iekšējās apkures sistēmas vienkāršotai atjaunošanai Helmaņa ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 7. Par Apliecinājuma karti daudzdzīvokļa dzīvojamās mājas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošanu Helmaņa ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 8. Par Apliecinājuma karti daudzdzīvokļa dzīvojamās mājas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošanu Leona Paegles ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par Apliecinājuma karti iekšējās apkures sistēmas vienkāršotai atjaunošanai Leona Paegles ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par Apliecinājuma karti iekšējie ūdensvadi un kanalizācijas tīkli Zinātnes ielā 9, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 11. Par Apliecinājuma karti iekšējo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju Leona Paegles ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā. 
 12. Par Paskaidrojuma rakstu elektroapgādes sadales pārvietošanu Kaupo ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Pogiņas” Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 14. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Ainas ielā 2, Siguldā, Siguldas nov., sadalīšanai.
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Pēteralas ielā 9, Siguldā, Siguldas nov., sadalīšanai.
 16. Izlaista numerācija.
 17. Par Paskaidrojuma rakstu palīgēkas jaunai būvniecībai Pulkveža Brieža ielā 93K, Siguldā, Siguldas novadā.
 18. Par Apliecinājuma karti apkures sistēmas atjaunošanai Ata Kronvalda ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 19. Par Apliecinājuma karti saules kolektoram Ata Kronvalda ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 20. Par būvniecības iesniegumu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūvi nekustamā īpašumā “Stirnas” Mores pagastā, Siguldas novadā.
 21. Par būvniecības ieceri dārza māja un saimniecības ēka Garā ielā 157, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 22. Par būvniecības iesniegumu saimniecības ēkas jaunu būvniecību nekustamā īpašumā “Sprīdīši”, Stīveros, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 23. Par Apliecinājuma karti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošanu Pulkveža Brieža ielā 84/86, Siguldā, Siguldas novadā.
 24. Par Apliecinājuma karti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iekšējās apkures sistēmas atjaunošanu Pulkveža Brieža ielā 84/86, Siguldā, Siguldas novadā.
 25. Par Apliecinājuma karti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iekšējās apkures sistēmas atjaunošanu Lāčplēša ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 26. Par Apliecinājuma karti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošanu Lāčplēša ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.

Pievienotie faili

Būvvaldes sēžu darbakārtība (2019).pdf (344.23 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (2018).pdf (370.25 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (2017).pdf (393.16 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (jūnijs–decembris, 2016).pdf (198.75 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - maijs, 2016).pdf (95.94 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (maijs - decembris, 2015).pdf (136.67 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - aprīlis, 2015).pdf (91.05 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (jūlijs - decembris, 2014).pdf (116.03 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - jūnijs, 2014).pdf (126.26 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (oktobris - decembris, 2013).pdf (72.37 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (maijs - septembris, 2013).pdf (97.73 KB)
1_Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - aprīlis, 2013).pdf (64.74 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (septembris - decembris, 2012).pdf (68.45 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (marts - augusts, 2012).pdf (98.37 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris- marts, 2012).pdf (64.51 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (oktobris - decembris, 2011).pdf (53.52 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (jūlijs - septembris, 2011).doc (54.5 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (aprīlis - jūnijs, 2011) .pdf (55.88 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (marts, 2011).pdf (46.48 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - februāris, 2011).pdf (41.53 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (decembris, 2010.).pdf (53.92 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtības (oktobris - novembris, 2010.).pdf (54.15 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtības (septembris, 2010).pdf (70.55 KB)
Būvvaldes sēžu protokoli (augusts, 2010).pdf (71.86 KB)
Būvvaldes sēžu protokoli (jūnijs - jūlijs, 2010).pdf (91.29 KB)
Būvvaldes sēžu protokoli (aprīlijs -maijs, 2010).pdf (80.91 KB)

Pasākumi