Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Pirmdiena, 18. oktobris
Šodien sveicam: Rolands, Rolanda, Ronalds, Erlends, Lūkass
Laika ziņas: Sigulda +6.4℃, ZR vējš 5.6 m/s
e.sigulda.lv
A- A A+ T T

Būvvaldes sēdes

Būvvaldes sēdes notiek katru otrdienu Siguldā, Zinātnes ielā 7.

Tālrunis informācijai 67800956.

 

05.10.2021. – Darba kārtība

 1. Inčukalna pagasts:
  1.1. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas jaunbūvei, Neļķu iela 13, Kļavas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
  1.2. Par būvniecības ieceri Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas pievadu izbūvei ēkai Dzelzceļa ielā 2A, Inčukalnā, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
  1.3. Par būvniecības ieceri šķūņa būvniecībai nekustamajā īpašumā Kļavas iela 3, Kļavas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
 2. Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts
  2.1. Par dzīvnieku apskates vietas (parka) izveidi nekustamajā īpašumā “Vecšicas”, Krimudas pag., Siguldas novads (izskatāmais jautājums pārcelts uz nākamo būvvaldes sēdi, papildus informācijas pieprasīšana).
 3. Sigulda, Siguldas pagasts, Allažu pagasts, Mores pagasts:
  3.1. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde, Jūdažu iela, Sigulda, Siguldas novads. Elektrolīnijas pārbūve (30AT00-04/TN-28845).
  3.2. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Miera iela 22, Sigulda, Siguldas novads (103212216).
  3.3. Par būvniecības ieceri Vienģimenes dzīvojamās ēkas un garāžas jaunbūvei Mākoņu ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
  3.4. Par būvniecības ieceri – Nojume Helmaņa ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
  3.5. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas jaunbūvei Strēlnieku ielā 93, Siguldā, Siguldas novadā.
  3.6. Par būvniecības ieceri Nojumes jaunbūvei, Lauku iela 9, Sigulda, Siguldas novads.
  3.7. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Rūķugals, Allažu pagasts, Siguldas novads (TN 123027216).
  3.8. Par būvniecības ieceri Ārējā elektroapgāde Atmodas, Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads (TN 123014216, 123013217).
  3.9. Par zemes vienības “Līdumi 1”, Allažu pagasts, Siguldas novads, daļas nomu                                                        sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
  3.10. Par būvniecības ieceri – Gāzes vada pievads Kaupo ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
  3.11. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas vienkāršotai atjaunošanai Saules ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Mālpils pagasts:
  4.1. Par adreses “Dūdeles” piešķiršanu Mālpils pagastā, Siguldas novadā.

28.09.2021. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri Vidējā spiediena (P < 0,01 MPa) sadales gāzesvada jaunbūvei Pēteralas un Pavasara ielās, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par galvenā lietošanas veida precizēšanu būvatļaujā Saimniecības ēkas būvniecībai Kaļķu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu posma būvniecībai Griezes ielā (8-10), Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Pērles iela 22, Sigulda, Siguldas novads (TN 122102213).
 5. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Dzīvojamās mājas un palīgēku jaunbūvei “Sauliešos”, Mores pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas atjaunošanai “Kalnašķiliņi”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 7. Par būvniecības ieceri Teritorijas labiekārtojuma un autostāvvietas pārbūvei Leona Paegles ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Pirts ēkas un saimniecības ēkas būvniecībai īpašumā “Kronis”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 9. Par būvniecības ieceres noraidīšanu Žoga Pārbūvei/Izbūvei Pureņu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par nekustamā īpašuma “Druvas” Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Pulkveža ielā 89, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 12. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ierīkošanai Atpūtas ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Sadzīves notekūdens kanalizācijas pieslēguma būvniecībai dzīvojamai ēkai Rūsiņa ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri – Lietus ūdens kanalizācijas novadīšana no ēkām Zinātnes ielā 7, 7B Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par trešās personas statusa piešķiršanu.
 16. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Šveices ielā 7B, Siguldā, Siguldas novadā.

21.09.2021. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Jūdažu iela 3A, Sigulda, Siguldas novads (TN 115558214).
 2. Par būvniecības ieceri Garāžas jaunbūvei Ventas ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Saimniecības ēkas jaunbūvei “Mežjāņi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 4. Par būvniecības ieceri – Jauns elektroapgādes pieslēgums Strēlnieku iela 11A, Sigulda, Siguldas novads (TN 116474216).
 5. Par būvniecības ieceri Piebraucamais ceļš īpašumam “Magones”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 6. Par būvniecības ieceri Savrupmājas un saimniecības ēkas jaunbūvei Jaunā iela 15, Sigulda, Siguldas novads.
 7. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Pavasara ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas būvniecībai Bišu ielā 179, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Pulkveža Brieža iela, Sigulda, Siguldas novads (105474214).
 10. Par būvniecības ieceri Piekļuves mezgla ārtelpu skapja ierīkošanai un pievada izbūvei Pulkveža Brieža ielā 56, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības ieceri Telekomunikāciju skapja elektroapgādei (lietotāja tīkli) Pulkveža Brieža iela 56, Sigulda, Siguldas novads.
 12. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas būvniecībai Ventas ielā 6A, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri Ārējā elektroapgāde, Lazdas, Mores pagasts, Siguldas novads (TN 115913215; 118936215).
 14. Par nekustamā īpašuma “Zviedri 1”, Allažu pagasts, Siguldas novads zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80420020153 daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 15. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Lazdas” Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 17.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Grīvas” Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Airīšu mežs” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 19. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Dzīvojamās mājas būvniecībai, Strēlnieku ielā 48, Siguldā, Siguldas novadā.
 20. Par būvniecības icerei Dzīvojamās mājas gāzapgādei Sapņu ielā 17, Siguldā, Siguldas novadā.
 21. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Ventas iela 2B, Sigulda, Siguldas novads (TN 124765218).
 22. Par būvniecības ieceri Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas pievadu izbūve Egļu ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā.

 

14.09.2021. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri Autobusa pieturvietas nojumes būvniecībai Pulkveža Brieža ielā, Siguldā pie Pulkveža Brieža ielas 4.
 2. Par būvniecības ieceri – Esošās uzskaites sadalnes Augļu iela 4, Sigulda, Siguldas novads (80150040410) (30AT00-04/TN-21119).
 3. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Graudu iela 4, Sigulda, Siguldas novads, (TN 127595210).
 4. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde “Grīvnieki”, Sigulda, Siguldas novads (TN 120661219).
 5. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai “Vizbulītes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ierosinātāja maiņu būvniecības iecerē Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Satezeles iela 4-4, Sigulda.
 7. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai īpašumā Kosas-1, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas būvniecībai “Jaunklētnieki”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 9. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkla pieslēgums dzīvojamai mājai būvniecībai Strēlnieku ielā 33, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par zemes vienības daļas Lazdu ielā 11,  Siguldā, Siguldas novadā, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 11. Par zemes vienības “Jūdaži 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 12. Par iesniegumu izmaiņu veikšanai būvatļaujā Dzīvojamās ēkas būvniecībai Sapņu ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā.  
 13. Par būvniecības ieceri Teritorijas labiekārtojumam un autostāvvietas pārbūvei Leona Paegles ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.

 

07.09.2021. – Darba kārtība

 1. Par zemes vienības “Līdumi 1”, Allažu pagasts, Siguldas novads daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 2. Par zemes vienības daļas ar adresi Zaļā iela 3, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 3. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ierīkošanai Nurmižu ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Dārza mājas un pirts atjaunošanai Silciema ielā 69, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri Mazēkas jaunbūvei – ūdensapgādes un kanalizācijas daļa. “Āboli”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas pārbūvei “Pilskalni 1”, Sigulda, Siguldas novads.
 7. Par būvniecības ieceri Pacēlāja vadības mājiņas pārbūvei (Tarzāns) Peldu ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri – ārējā elektroapgāde Mākoņu iela 6, Sigulda, Siguldas novads, (TN 125811213).
 9. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa vienkāršotai telpu atjaunošanai Jaunatnes ielā 1-31, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Veltiņi” Allažu pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0065 sadalīšanai.
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Mētras” Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 12. Par grozījumiem Siguldas novada būvvaldes 2021. gada 31. augusta lēmumā “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Jaunzemi” Allažu pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8042 002 0055 sadalīšanai” (protokols Nr.34, 6.§).

 

31.08.2021. – Darba kārtība

 1. Par izmaiņu projekta akceptēšanu Dzīvojamās mājas pārbūvei Rūsiņa ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri Ārējā elektroapgāde Rūdolfa Blaumaņa ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā (TN 111882214).
 3. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas jaunbūvei Vītolu ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Telts angāra novietošanai un vārtu izbūvei Televīzijas ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri ūdensapgādes un kanalizācijas ierīkošanai Jasmīnu ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Jaunzemi” Allažu pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8042 002 0055 sadalīšanai.
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Graudi” Allažu pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0119 sadalīšanai.
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Rotas” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0389 sadalīšanai.
 9. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Vējupītes ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Jūdažu ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas būvniecībai “Jaunvildes”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 12. Par būvniecības Pievada gāzesvada izbūvei Jūdažu ielā 3a, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri  Dzīvokļa Nr.4 vienkāršotai atjaunošanai Satezeles ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri - Ārējā elektroapgāde Strēlnieku iela 93, Sigulda, Siguldas nov. (TN 120893210).
 15. Par būvniecības ieceri Sadzīves kanalizācijas pievada izbūvei dzīvojamai mājai Dārza ielā 6A, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par būvniecības ieceri Sadzīves kanalizācijas pievada izbūvei ēkai Gāles ielā 23A, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par nekustamā īpašuma “Austrumi 1”, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80420040231 daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.

 

24.08.2021. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu jauno tehniķu stacijas ēkas pārbūvei par vienģimenes dzīvojamo ēku Oskara Kalpaka ielā 11, Siguldā, Siguldas novads.
 2. Par būvniecības ieceri MAC Arupītes ceļš būvniecībai, Rietumvidzemes reģiona Vēru meža iecirknī, ID 10247.
 3. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ierīkošanai Mākoņu ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla būvniecībai Zemgales ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri Ārējā lifta izbūvei Siguldas slimnīcā Lakstīgalas ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvnicības ieceri Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Šveices ielā 35-7, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas būvniecībai Līvu ielā 14, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri Siltumnīcas būvniecībai Klusā iela 16, Sigulda, Siguldas novads.
 9. Par būvniecības ieceri Teritorijas labiekārtojuma būvniecībai  Leona Paegles ielā 17, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri Bērnudārza “Pīlādzītis” Strēlnieku iela 13, Sigulda vienkāršotā atjaunošana.
 11. Par izmaiņu akceptēšanu saskaņotā dzīvojamās mājas būvprojektā Celtnieku ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri Īslaicīgas lietošanas būves novietošanai Vidzemes šoseja 69, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par nekustamā īpašuma “Stūrīši-2” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 14. Par nekustamā īpašuma “Krieviņi” Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Indras” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 005 0047 sadalīšanai.
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Starpaskalni” Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 17. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai Dārznieku iela 9, Sigulda, Siguldas novads.
 18. Par būvniecības ieceri sētas būvniecībai Dārza ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 19. Par būvniecības ieceri Pirts ēkas būvniecībai Pulkveža Brieža ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
 20. Par būvniecības ieceri Allažu pamatskolas telpu grupas 001 vienkāršotā atjaunošana Skolas ielā 5, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 21. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Grupu mājas un atelpas brīža jeb īslaicīgās sociālās aprūpes centra jaunbūvei Saules ielā 6B, Siguldā, Siguldas novadā.
 22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Sintijas” Siguldā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 004 1197 sadalīšanai.
 23. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Dzīvojamās mājas jaunbūvei Mākoņu ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 24. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas pārbūvei  “Bebroņi 3”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 25. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienību Akāciju ielā 8 un Akāciju ielā 10, Siguldā, Siguldas novads, robežu pārkārtošanai.
 26. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Nītaures ielā 14, Siguldā, Siguldas novads, sadalīšanai.
 27. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Televīzijas ielā 9, Siguldā, Siguldas novads, sadalīšanai.

 

17.08.2021. – Darba kārtība

 1. Par grozījumiem 2021. gada 20. aprīļa lēmumā “Par būvniecības ieceri Dzīvojamās ēkas jaunbūvei Šveices ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā” (prot.Nr.16, 2.§) un būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.1-2021-2816 (2270).
 2. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Eduarda Veidenbauma ielā 1-4, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceres realizācijas termiņa pagarināšanu Daudzfunkcionālas ēkas atjaunošanai Raiņa ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceres realizācijas termiņa pagarināšanu bruģa pieslēguma privātmājai izbūvei Pulkveža Brieža ielā 10B, Siguldā, Siguldas novadā.

 

10.08.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Multifunkcionāla aktīvās atpūtas un sporta laukuma būvniecībai Raiņa parkā, Siguldā.
 2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Annas” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 003 0257 sadalīšanai.
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Mucenieki” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 4. Par adrešu maiņu Seleksa ielā.
 5. Par zemes vienības Pulkveža Brieža ielā 35A, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 6. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās ēkas jaunbūvei Cielavu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Savrupmājas jaunbūvei Kuršu ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par zemes vienības “Līdumi 1”, Allažu pagasts, Siguldas novads daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 9. Par nekustamā īpašuma “Austrumi 1”, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80420040231 daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Salmiņi” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 11. Par izmaiņu projekta akceptēšanu Dzīvojamās ēkas būvniecībai “Jauncerības”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 12. Par izmaiņu projekta akceptēšanu Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcijai Cielavu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Saules iela 207, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, (TN 116502214).
 14. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Strēlnieku iela 20A, Sigulda, Siguldas novads (TN 103676218).
 15. Par būvniecības ieceri Pirts ēkas būvniecībai Līvu ielā 29, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 16. Par būvniecības ierosinātāja maiņu būvatļaujā Divģimeņu dzīvojamās ēkas jaunbūve Mākoņu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par nekustamā īpašuma “Austrumi 1”, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80420040231 daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.

 

3.08.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūvei Vītolu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas pieslēgumu izbūvei privātmājai Strēlnieku ielā 48, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Dzīvojamās mājas pārbūvei Lakstīgalas ielā 18B, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Pulkveža Brieža ielā 89, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 5. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamo īpašumu “Zālītes” un “Mazzālītes” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienību robežu pārkārtošanai.
 6. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām Jāņogu ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Strēlnieku ielā 93, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Purvmaļi” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 005 0430 sadalīšanai.
 9. Par būvniecības ieceri Allažu pamatskolas telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai Skolas ielā 5, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri Ielu apgaismojuma izbūvei Kalna ielā 1 ar nosaukumu Kaķīškalna iela, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības ieceri – Jauns elektroapgādes pieslēgums Rūsiņa iela 9, Sigulda, Siguldas novads (TN 115007215).
 12. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Savrupmājas pārbūvei Lorupes ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Īslaicīgās apmešanās jaunbūvei Noliktavu ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri Savrupmājas jaunbūvei īpašumā “Mazmaņņas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.

 

27.07.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Jaunatnes ielā 3-1, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamo īpašumu “Ūdensrozes” un “Ūdrīši”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienību robežu pārkārtošanai.
 3. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas pārbūvei Saules ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas būvniecībai Ventas ielā 6A, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri Savrupmājas būvniecībai Kuršu ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Vasarnīcas izbūvei Garā iela 147, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, Kad. Nr. 8042 001 0286.
 7. Par būvniecības ieceri Darba un atpūtas telpu pārbūvei par mācību telpām Rūdolfa Blaumaņa ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā (izskatīts, lēmuma pieņemšana pārcelta līdz papildinājumu saņemšanai).
 8. Par būvniecības ieceri Ēkas pārbūve par sociālās aprūpes ēku Nr. 1. un Nr. 2 Institūta iela 1, Peltes, Sigulda.
 9. Par atteikumu izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus zemes vienības Kuršu ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 10. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas jaunbūvei un garāžas ēkas atjaunošanai Dārza ielā 25, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas gāzapgādei Pērkona ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas gāzapgādei Slēpotāju ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par Vēsturisko datu iesnieguma izskatīšanu Dzīvojamās mājas rekonstrukcijai “Jaunklētnieki”, Siguldas novads, Siguldas pagasts.
 14. Par izmaiņu projekta akceptēšanu Viesu mājas būvniecībai Kaļķu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Sadzīves kanalizācijas tīkla pieslēgumam dzīvojamai mājai Dailes ielā 25, Siguldā. 
 16. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Ūdensapgādes un sadzīves notekūdens kanalizācjas pieslēgumam dzīvojamai ēkai Vizbuļu ielā 22A, Siguldā.
 17. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde īpašumam Meža Ēriņi, Siguldas pagastā, Siguldas novadā (TN 104960211).
 18. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas gāzes apgādei “Salgaļi”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 19. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Šveices ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā.
 20. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Jaunlācīši” Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.

 

20.07.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Jūdažu ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri Turaidas Pils vēsturiskās koka grodu akas atjaunošanai Turaidas ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa Krišjāņa Barona ielā 2-20, Siguldā, Siguldas novadā, vienkāršotai atjaunošanai.
 4. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Savrupmājas jaunbūvei Klusajā iela 28, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas jaunbūvei Zemdegu ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa Pulkveža Brieža ielā 22-21, Siguldā, vienkāršotai atjaunošanai.
 7. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Siguldā, Eduarda Veidenbauma ielā 1-25.
 8. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa Ata Kronvalda ielā 3-20, Siguldā vienkāršotai atjaunošanai.
 9. Par būvniecības ieceri  Dzīvojamās mājas elektroapgādei Mākoņu ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību Mazā Pēteralas ielā 7, Mazā Pēteralas ielā 9, Pēteralas ielā 2B un Pēteralas ielā 2C, Siguldā, Siguldas novadā, robežu pārkārtošanai.
 11. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Lāču ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas elektroapgādei Mākoņu ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā (Pēcuzskaite).
 13. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas elektroapgādei Sapņu ielā 38, Siguldā, Siguldas novadā (Pēcuzskaite).
 14. Par būvniecības ieceri Triju dzīvokļu mājas funkcijas maiņai uz viena dzīvokļa māju Mēness ielā 2, Siguldā.
 15. Par būvniecības ieceri – Esošās uzskaites sadalnes pārbūve Jaunā iela 6, Sigulda, Siguldas nov. (80150031924) (30AT00-04/22162).
 16. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Sīkkrūmiņi, Sigulda, Siguldas nov. (TN 104180211).
 17. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas jaunbūvei īpašumā “Mežjāņi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 18. Par izmaiņu projekta akceptēšanu Savrupmājas jaunbūvei Līvkalna ielā 22, Siguldā.
 19. Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu būvniecības iecerei dzīvojamās mājas pārbūvei ar lietošanas veida maiņu, Ābeļdārza ielā 15, Siguldā, Siguldas nov.
 20. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un sadzīves notekūdens kanalizācijas tīklu pieslēgumam dzīvojamai ēkai Jūdažu iela 3A, Sigulda, Siguldas novads.
 21. Par būvniecības ieceri Sadzīves notekūdens kanalizācijas pieslēgumam dzīvojamai ēkai Rūsiņa ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.

 

13.07.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par būvniecības ieceri Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas būvniecībai “Rūķīšos”, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Lorupes ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Nākotnes ielā 52, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 4. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās ēkas būvniecībai īpašumā “Magones” Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri fasādes fragmentārai atjaunošanai Gāles ielā 25, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Vienģimenes dzīvojamās mājas pārbūvei objektā Siguldas pagasta, “Kalnabeites”, Saltavota iela 64A.
 7. Par izmaiņu projekta saskaņošanu Dzīvojamās mājas būvniecībai Sapņu ielā 22, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 8. Par publiskās apspriešanas pabeigšanu un atteikumu izdot būvatļauju mobilo sakaru bāzes stacijas “SiguldaDārza” jaunbūvei Dārza ielā 29,Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri – Meža autoceļa Niedras ceļš pārbūve Rietumvidzemes reģiona Vēru meža iecirknī, ID 10354.
 10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību Jūdažu ielā 22, 24 un 26 un Gāles ielā 29A, Siguldā, Siguldas novadā, apvienošanai un daļu atdalīšanai.
 11. Par publiskās apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei dzīvojamās mājas pārbūvei ar lietošanas veida maiņu, Ābeļdārza ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Strēlnieku iela 48, Sigulda, Siguldas novadā (TN 135772203).
 13. Par būvniecības ieceri – Ķērpji, Allažu pagasts, Siguldas novads, ārējā elektroapgāde (TN Nr. 110723219).
 14. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa telpu pārplānošanai Lakstīgalas ielā 6-4, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Pālēni” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 16. Par būvniecības ieceri Palīgēkas būvniecībai Mākoņu ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par izmaiņām būvatļaujā Multifunkcionāla aktīvās atpūtas un sporta laukuma būvniecības iecerē Raiņa parkā, Siguldā.
 18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu Graudu ielā 8B un “Liesmiņas” Siguldā, Siguldas novadā, zemes vienību robežu pārkārtošanai.
 19. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde, Vēveri, Mores pagasts, Siguldas novads (TN 109944216).

 

06.07.2021. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri “Auto nojumes jaunbūvei” Mākoņu ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un palīgēkas jaunbūvei Klusā iela 35, Sigulda, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Laistīšanas sistēmas ēkas novietošanai “Vizbulītes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 4. Par nekustamā īpašuma “Jaunsostes-1” Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 5. Par būvniecības ieceri Jauno tehniķu stacijas ēkas pārbūvei par vienģimenes dzīvojamo ēku Oskara Kalpaka ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Daudzdzīvokļu ēkas jaunbūvei Strēlnieku 11A, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par nekustamā īpašuma “Urgas” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 8. Par zemes vienības daļas ar adresi Zaļā iela 3, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 9. Par zemes vienības “Siguldas iela 3”, More, Mores pagasts, Siguldas novads, daļas nomu      sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 10. Par nekustamā īpašuma “Austrumi 1”, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80420040231 daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 11. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas jaunbūvei "Krastmaļi", Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 12. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas būvniecībai īpašumā “Caunas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri Savrupmājas pārbūvei Lorupes ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri TC “Šokolāde” 2.stāva telpu vienkāršotai atjaunošanai.
 15. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas jaunbūvei Kaupo ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par atteikumu mainīt nosaukumu un adresi.
 17. Par zemes vienības “Dārziņi”, Sigulda, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Šveices ielā 7B, Siguldā, Siguldas nov., sadalīšanai.
 19. Par zemes vienības daļas Lazdu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 20. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas būvniecībai īpašumā “Ritumi”, Allažu pagasts.

 

29.06.2021. – Darba kārtība

 1. Par adrešu maiņu Siguldas pagastā.
 2. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Vidējā spiediena (P < 0,4MPa) sadales gāzesvada jaunbūvei Zemdegu ielā, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Institūta ielā 10-65, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Gājēju pāreju izbūvei Parka ielā posmā no Oskara Kalpaka ielas līdz Ata Kronvalda ielai.
 5. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Rasas ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Nojumes būvniecībai Līvu ielā 31, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri SUP dēļu novietnes būvniecībai īpašumā  "Baibas" Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri Dīķu izbūvei īpašumā “Purvalīči”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 9. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Mednieku ielā 15-6, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Krasta ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.

 

22.06.2021. – Darba kārtība

 1. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Dārza mājas, žoga un siltumnīcas būvniecībai Vējupītes ielā 30, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri Terases izbūvei Dzintaru ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Daudzdzīvokļu mājas būvniecībai Dzērveņu ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par zemes vienības “Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 5. Par zemes vienības “Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8042 002 0274.
 7. Par izmaiņu projekta akceptēšanu Meža namiņa būvniecībai Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri – Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecībaiJasmīnu ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Alauksta iela 7, Sigulda, Siguldas nov. (TN 105775214)

 

15.06.2021. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai Krasta ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Strautkalni, Siguldas pag., Siguldas nov. (TN 104080214).
 3. Par būvniecības ieceri – Esošā uzskaites sadalnes pārbūve Raiņa iela 4, Sigulda, Siguldas nov. (80150020076) (30AT00-04/22466).
 4. Par būvniecības ieceri pārtikas veikala jaunbūvei Dārza ielā 28, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par kadastrāli uzmērītās zemes platības apstiprināšanu.
 6. Par būvniecības ieceri Savrupmājas jaunbūvei “Krastmalas 1”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 7. Par kadastrāli uzmērītās zemes platības apstiprināšanu.
 8. Par kadastrāli uzmērītās zemes platības apstiprināšanu.
 9. Par būvniecības ieceri žoga būvniecībai Strēlnieku ielā 93, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri Ēdnīcas vienkāršotai atjaunošanai, Turaidas ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības ieceri Pirts ēkas un saimniecības ēkas būvniecībai īpašumā “Kronis”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas jaunūvei, “Vējkalni”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 13. Par būvniecības ieceri Esošās uzskaites sadalnes pārvietošanai Ausmas ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā (80150032126) (30AT00-04/TN-18525).
 14. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Smilgu iela 3, Sigulda, Siguldas nov. (TN 135769203).
 15. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas pārbūvei Lāču ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par būvniecības ieceri Viesnīcas vienkāršotai atjaunošanai Turaidas ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par būvniecības ieceri Telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 8015 002 3148 001 055 vienkāršotai atjaunošanai Jāņa Čakstes ielā 1-55, Siguldā, Siguldas novadā.
 18. Par adreses piešķiršanu sadzīves pakalpojumu ēkas ar dzīvokli Institūta ielā 5A, Siguldā, Siguldas novadā, telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0228 004 001.
 19. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai Mālkalnu ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā.
 20. Par būvniecības ieceri Vidējā spiediena sadales gāzesvada jaunbūvei Krasta ielā, Siguldā, dzīvojamās ēkas īpašuma Krasta ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā gazifikācijai.
 21. Par būvniecības ieceri – Vidējā spiediena (P < 0,4 MPa) sadales gāzesvada jaunbūve pa piebraucamo ceļu līdz pievadiem zemes īpašumā Kalna ielā 1, Siguldā.

 

8.06.2021. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri – ārējā elektroapgāde Saules iela 6B, Sigulda, Siguldas novads (TN 134161200).
 2. Par būvniecības ieceri – dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūvei Pērles ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri fasāžu pārbūvei “DUS VIADA Sigulda”, “Lorēni”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 4. Par būvniecības ieceri – telpu vienkāršota atjaunināšana bez lietošanas veida maiņas, “DUS VIADA Sigulda”, “Lorēni”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 5. Par būvniecības ieceri dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Zinātnes ielā 18-4, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Kosas-1” Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Eduarda Veidenbauma ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 8. Par nekustamā īpašuma “Kūdras”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80940040548, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 9. Par zemes vienības “Siguldas iela 3”, More, Mores pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 10. Par nekustamā īpašuma “Austrumi 1”, Allažu pagasts, Siguldas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80420040231 daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 11. Par projektēšanas nosacījumu izpildi dzīvojamās ēkas jaunbūvei Zemdegu ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par projektēšanas nosacījumu izpildes iesnieguma izskatīšanu dzīvojamā mājas un nojumes būvniecībai Mālkalnu ielā 2 A, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri sadzīves kanalizācijas tīkla pieslēguma būvniecībai dzīvojamai mājai Dailes ielā 25, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri Šķūņa būvniecībai īpašumā “Rigondas”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 15. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Vienģimenes dzīvojamās mājas un palīgēkas jaunbūvei – “Dūņas”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 16. Par būvniecības ieceri jaunas ēkas būvniecībai un saimniecības ēkas pārbūvei Akāciju ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.

 

1.06.2021. – Darba kārtība

 1. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Siguldas novada Būvvaldes 2020. gada 15. decembra lēmumā “Par adrešu piešķiršanu telpu grupām Strēlnieku ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā” (prot.Nr.50, §4).
 2. Par projektēšanas nosacījumu izpildi dzīvokļu Nr. 5 un Nr. 6 apvienošanai un pārbūvei Mednieku ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Noras” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 4. Par iesniegumu izmaiņu veikšanai būvatļaujā dzīvojamās mājas pārbūvei, saimniecības ēkas un pirts jaunbūvei Vizbuļu ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri nojumes aitām būvniecībai “Indrāni”, Mores pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri pastaigu laukuma vistām un aitu nožogojuma būvniecībai “Indrāni”, Mores pagastā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri – ārējā elektroapgāde adresē “”, Allažu pagastā, Siguldas novadā (TN 106236215).
 8. Par zemes vienības “Siguldas iela 3”, More, Mores pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 9. Par būvniecības ieceri – ārējā elektroapgāde Pīlādžu ielā 24, Siguldā, Siguldas novadā(TN 103269214).
 10. Par projektēšanas nosacījumu izpildi dzīvojamās ēkas jaunbūvei Krasta ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas būvniecībai Pavasara ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri sadzīves kanalizācijas ierīkošanai Krasta ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi viena dzīvokļa mājas, šķūņa un siltumnīcas būvniecībai ielā 19, Siguldā.
 14. Par būvniecības ieceri Saules ielas maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūvei Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par būvniecības ieceri dārza mājas būvniecībai Līvu ielā 21, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 16. Par būvniecības ieceri savrupmājas jaunbūvei Klusajā ielā 28, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Institūta ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai un robežu pārkārtošanai ar zemes vienību Institūta ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 18. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas, pirts ēkas un garāžas jaunbūvei “Liepziedi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

 

25.05.2021. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri Autobusa pieturvietas nojumes būvniecībai Krišjāņa Barona ielā, Siguldā, kadastra Nr. 8015 002 3236.
 2. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas pārbūvei Saules ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri – Esošo 20kV gaisvadu līnijas B8632 pārbūve Siguldā, Siguldas novadā (80150020253) (30AT00-04/TN-16862).
 4. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai “Strautkalni”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par Siguldas novada Būvvaldes 2021. gada 6. aprīļa lēmuma “Par zemes vienības “Dārziņi”, Siguldā, Siguldas novadā daļas, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai” (prot. Nr.14., 10.§) atcelšanu.
 6. Par zemes vienības “Dārziņi”, Sigulda, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 7. Par zemes vienības “Dārziņi”, Sigulda, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Senču ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Grīvas” Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Rūķugals” Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 12. Par būvniecības ieceri āra terases būvniecībai Zinātnes ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri dārza mājas jaunbūvei Garā iela 64, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri tualetes būvniecībai īpašumā “Rigondas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 15. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas pārbūvei Institūta ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Sintijas” Siguldā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 004 1197 sadalīšanai.
 17. Par zemes vienības daļas Saules ielā 6C, Siguldā, Siguldas novadā, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 18. Par būvniecības ieceri fasādes renovācijai, jumta seguma maiņai Saltavota ielā 38-1, Kalnabietēs , Siguldas novadā.
 19. Par būvniecības ieceri savrupmājas jaunbūvei Miera ielā 22, Siguldā, Siguldas novadā.
 20. Par būvniecības ieceri nožogojuma ierīkošanai “Pīkas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 21. Par būvniecības ieceri Autobusa pieturvietas nojumes būvniecībai Pulkveža Brieža ielā, Siguldā, pie Pulkveža Brieža ielas 4.

 

18.05.2021. – Darba kārtība

 1. Par būves ekspluatācijas termiņa pagarināšanu Terasei Raiņa ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri terases būvniecībai Pils ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri žoga un teritorijas seguma izbūvei ap apgaismojuma stabu “Autoostas laukums”, Ausekļa iela 6A, Sigulda, Siguldas novads.
 4. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas gāzapgādei Kļavu ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri pievada gāzesvada izbūvei Pērles ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas pārbūvei Vildogas ielā 24, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par projektēšanas nosacījumu izpildi dzīvojamās mājas būvniecībai Kaķīškalna ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri – T-9505 “Čakstes” 20 kV iekārtas nomaiņa, Siguldā, Siguldas novadā.(IO-166790).
 9. Par būvniecības ieceri biroja ēkas būvniecībai “Inderi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 10. Par būvniecības ierosinātāja maiņu un projektēšanas nosacījumu izpildi dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai īpašumā “Ceļinieki”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības ieceri dzīvokļa telpu vienkāršotai atjaunošanai Parka ielā 16-17, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri katlu mājas nojaukšanai Stacijas ielā 14 Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri Savrupmājas un palīgēku jaunbūvei Skolas ielā 6A, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Satezeles ielā 4-4, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai Dārznieku ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par būvniecības ieceres realizācijas termiņa pagarināšanu Kalmju un Mālkalnu ielas rajona 0.4kV tīkla Z-8327-8 pārbūvei.
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienību Mazā Pēteralas ielā 7, Mazā Pēteralas ielā 9, Pēteralas ielā 2B un Pēteralas ielā 2C, Siguldā, Siguldas novadā, robežu pārkārtošanai.
 18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību Lauku ielā 5, Lauku ielā 7/9 un Augļu ielā 2D, Siguldā, Siguldas novadā, robežu pārkārtošanai.
 19. Par adrešu maiņu dzīvojamās mājas “Vecmūkiņas”, Siguldas pagastā, Sguldas novadā esošajām telpu grupām.
 20. Par zemes vienības “Jūdaži 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 21. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dārza ielā 24E, Siguldā, Siguldas novadā.
 22. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Rotas” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0389 sadalīšanai.
 23. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas un garāžas jaunbūvei Līvkalna ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā.
 24. Par projektēšanas nosacījumu izpildi dzīvojamās mājas būvniecībai Saules ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā.
 25. Par būvniecības ieceri meža namiņa būvniecībai īpašumā ar kadastra apzīmējumu 80420020189.
 26. Par būvniecības ieceri žoga būvniecībai Strēlnieku ielā 93, Siguldā, Siguldas novadā.
 27. Par būvniecības ieceri saimniecības ēkas jaunbūvei (“Krastmaļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads).
 28. Par būvniecības ieceri Sanitāro mezglu būvniecībai “Gaujas NP meža trase”, Sigulda, Siguldas novads.

 

11.05.2021. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Vizbulītes, Sigulda, Siguldas novads (TN 106165218).
 2. Par būvniecības ieceri – Jauns elektroapgādes pieslēgums Lorupes iela 16, Sigulda, Siguldas novads (TN 106496217).
 3. Par būvniecības ieceri Telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Zinātnes ielā 5-1, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Atkritumu konteineru nojumes būvniecībai Pulkveža Brieža ielā 93A, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri Analīžu nodošanas punkta telpu vienkāršotai atjaunošanai Leona Paegles ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Bezdelīgu ielas maģistrālā ūdensvada izbūvei Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par nekustamā īpašuma “Ļugas” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr. 8094 004 0006, sadalīšanu.
 8. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas jaunbūvei, Palīgēku nojaukšanai Atbrīvotāju ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri Telts angāra novietošanai un vārtu izbūvei Televīzijas ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas jaunbūvei Jūdažu ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas būvniecībai īpašumā “Dūjas”, Siguldas novadā.
 12. Par izmaiņu projekta saskaņošanu Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūvei Rūsiņa ielā 7 un 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par projektēšanas nosacījumu izpildi dzīvojamās mājas būvniecībai Vējupītes ielā 22, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Dārza iela 31, Sigulda, Siguldas novads (TN 132651204, 132671200).
 15. Par nekustamā īpašuma “Grunduļi 4”, Allažu pagasts, Siguldas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80420080121 daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 16. Par nekustamā īpašuma “Austrumi 1”, Allažu pagasts, Siguldas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80420040231 daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 17. Par zemes vienības “Jūdaži 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Dārza ielā 31, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 19. Par atteikumu izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus zemes vienības ar adresi Vidzemes šoseja 40, Sigulda, Siguldas novads, sadalīšanai.
 20. Par atteikumu izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus zemes vienības Leona Paegles ielā 13, Siguldā, Siguldas novads, sadalīšanai.
 21. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Purvmaļi” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 005 0430 sadalīšanai.
 22. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas būvniecībai “Zītari”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 23. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Pulkveža Brieža ielā 22-47, Siguldā, Siguldas novadā.
 24. Par būvniecības ieceri Viena dzīvokļa mājas, šķūņa un siltumnīcas būvniecībai Vējupītes ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā.
 25. Par būvniecības ieceri Žoga izbūvei Depo ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 26. Par zemes vienības daļas Lazdu ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 27. Par būvniecības ieceri Vidējā spiediena sadales gāzesvada jaunbūvei Kļavu ielā, Siguldā, dzīvojamās ēkas īpašumā Pērles ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā gazifikācijai.
 28. Par būvniecības ieceri Vienģimenes dzīvojamās mājas pārbūvei objektā Siguldas pagasta, “Kalnabeites”, Saltavota ielā 64A.
 29. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Lauriņas, Allažu pagasts, Siguldas novads (TN 136078207).
 30. Par būvniecības ieceri Dārza mājas, žoga un siltumnīcas būvniecībai Vējupītes ielā 30, Siguldā, Siguldas novadā.
 31. Par būvniecības ieceri Žoga būvniecībai īpašumā “Vizbulītes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 32. Par būvniecības ieceri Gāzesvada pievada jaunbūvei Mākoņu ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 33. Par būvniecības ieceri lauku viensētas būvniecībai īpašumā “Dzilnas”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 34. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un sadzīves notekūdens kanalizācijas pieslēguma būvniecībai dzīvojamai ēkai Vizbuļu ielā 22A, Siguldā.
 35. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un sadzīves notekūdens kanalizācijas pieslēguma būvniecībai dzīvojamai ēkai Klusā ielā 28, Siguldā.
 36. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes pievada būvniecībai Smilgu ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 37. Par trešās personas statusa piešķiršanu.

 

27.04.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par būvniecības ieceri Vidējā spiediena (P<0,4 MPa) sadales gāzesvada jaunbūvei Šveices ielā, Siguldā.
 2. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Griezes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Helmaņa ielā 19A, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri ūdens un kanalizācijas tīklu būvniecībai Līvu ielā 4, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Skolas iela 6A, Sigulda, Siguldas novads (TN 104023213).
 6. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Kuršu iela 1A, Sigulda, Siguldas novads (TN 121433200).
 7. Par zemes vienības daļa Lazdu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 8. Par zemes vienības daļas Lazdu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 9. Par zemes vienības daļa “Jaunliepas”, Siguldā, Siguldas novadā nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 10. Par zemes vienības “Roķēni”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Graudi” Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 12. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Kronis” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 005 0098 sadalīšanai.
 13. Par būvniecības ieceri – Vienģimenes dzīvojamās ēkas un garāžas jaunbūvei Mākoņu ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri – Dārza mājas atjaunošanai Garā ielā 63, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 15. Par publiskās apspriešanas uzsākšanu mobilo sakaru bāzes stacijas “SiguldaDārza” būvniecības iecerei Dārza ielā 29, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par būvniecības ieceri – Dzīvojamās mājas jaunbūvei Zemdegu ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par būvniecības ieceri – T-8009 Z-8009-3 tīkla rekonstrukcija Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 18. Par projektēšanas nosacījumu izpildi – Dzīvojamās ēkas un palīgēkas jaunbūvei Krasta ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 19. Par būvniecības ieceri Servitūta ceļa izbūvei Saules ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā.
 20. Par būvniecības ieceri Vidējā spiediena (P<0,4MPa) sadales gāzesvada jaunbūve Zemdegu ielā, Siguldā, Siguldas novadā.
 21. Par būvniecības ieceri – Gaisvadu elektrolīnijas demontāžai Zemdegu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā (30AT00-04/TN-18084).
 22. Par būvniecības ieceri Ēkas fasādes vienkāršotai atjaunošanai Institūta ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 23. Par būvniecības ieceri Dīķa būvniecībai īpašumā “Vizbulītes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 24. Par izmaiņām būvatļaujā Dzīvojamās mājas pārbūvei Rūsiņa ielā 11 ,Siguldā, Siguldas novadā.
 25. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai īpašumā “Brālīši”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 26. Par būvniecības ieceri Viena dzīvokļa mājas jaunbūvei Vējupītes ielā 24, Siguldā, Siguldas novadā.
 27. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde īpašumam Satiksmes iela 17,Siguldā, Siguldas novadā (TN 102683215).
 28. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Savrupmājas būvniecībai Pīlādžu ielā 24, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

 

20.04.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Savrupmājas jaunbūvei Jāņa Poruka ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās ēkas jaunbūvei Šveices ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par izmaiņu projekta akceptēšanu Dzīvojamās mājas būvniecībai Viestura ielā 6A, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Vidzemes šosejā 21, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 5. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienību Jūdažu ielā 22, 24 un 26 un Gāles ielā 29A, Siguldā, Siguldas novadā, apvienošanai un daļu atdalīšanai.
 6. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Strēlnieku ielā 93, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 7. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas būvniecībai īpašumā “Jaunveltiņi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 8. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas pārbūvei, saimniecības ēkas un pirts jaunbūvei Vizbuļu ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri Multifunkcionāla aktīvās atpūtas un sporta laukuma būvniecībai Raiņa parkā, Siguldā.
 10. Par zemes vienības “Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 11. Par būvniecības ieceri ŪKT tīklu projektēšanai objektā z/s “Jaunveltiņi” Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri Sētas izbūvei Klusā iela 37, Sigulda, Siguldas novads.
 13. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu posma būvniecībai Griezes ielā (8-10), Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Graudu iela 6, 8, Sigulda, Siguldas novads (TN 107672218, 110727215).
 15. Par būvniecības ieceri Piebraucamā ceļa “Ābolos” būvniecībai “Āboli”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 16. Par projektēšanas nosacījumu izpildi un iesniegto izmaiņu akceptēšanu būvprojektā Viena dzīvokļa ēkas jaunbūvei Purva ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā. 
 17. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas jaunbūvei Jasmīnu ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 18. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas jaunbūvei Saules ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.

 

13.04.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Lejas Spriguļi” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 2. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Jūdažu ielā 27, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Pulkveža Brieža ielā 49A, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Pulkveža Brieža ielā 54, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri Dīķa būvniecībai nekustamajā īpašumā “Naktsvijoles” Mores pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Atbrīvotāju ielas (posmā no Parka ielas līdz Pērsiešu ielai) maģistrālā kanalizācijas tīkla pārbūvei Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri – T-2733 “PITŅI” pārbūve Mores pagastā, Siguldas novadā (IO-152904)
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamo īpašumu Graudu ielā 8B un “Liesmiņas” Siguldā, Siguldas novadā, zemes vienību robežu pārkārtošanai.
 9. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūve Vizbuļu ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par adreses “Cinīši”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, piešķiršanu.
 11. Par adreses “Avenītes”, Mores pagasts, Siguldas novads, piešķiršanu.
 12. Par izmaiņu projekta akceptēšanu Noliktavas pārbūvei Helmaņa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Lauri, Siguldas pagasts, Siguldas novads (TN 102962208).
 14. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde N/A, Siguldas novads (TN 135868201).
 15. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Turaidas iela 6, Sigulda, Siguldas novads (TN 135660205).

 

6.04.2021. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai Strēlnieku ielā 48, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ierosinātāja maiņu Dzīvojamās mājas būvniecībai Smilgu ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par Kanalizācijas un ūdensvada pieslēguma ierīkošanu Zvaigžņu ielā 25, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri – T-8028 “Stīveri” un A-8028 pārbūve Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Savrupmājas jaunbūvei Kraukļalas ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Noliktavu iela 8, Sigulda, Siguldas novads (TN 105001218).
 7. Par būvniecības ieceri Ūdensvada pievadu izbūvei Pulkveža Brieža ielā 54 Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un sadzīves notekūdens kanalizācijas tīklu izbūvei dzīvojamai ēkai Dīķa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Atbrīvotāju ielā 24A, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 10. Par zemes vienības “Dārziņi”, Sigulda, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 11. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas jaunbūvei Vējupītes ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par atteikumu izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma “Zaļkalni-1” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 005 0220 sadalīšanai.
 13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pļavu ielā 20, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 14. Par zemes vienības daļas Saules ielā 6C, Siguldā, Siguldas novadā, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.

 

30.03.2021. – Darba kārtība

 1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Saules ielā 6B, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par zemes vienības “Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 3. Par izmaiņām būvatļaujā (īpašnieka maiņa) Savrupmājas būvniecībai “Lūši”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 4. Par būvniecības ierosinātāja maiņu Dzīvojamās mājas būvniecībai Sapņu ielā 22, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par mobilo sakaru bāzes stacijas “SiguldaDārza” izbūvi, Dārza ielā 29, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par nekustamā īpašuma “Allaži Nr. 136” Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 7. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Pulkveža Brieža ielā 84/86-13, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par nekustamā īpašuma “Lejas Šķeistēni” Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 9. Par būvniecības ieceri – T-8315 “Gaismas iela” 20 KV iekārtu pārbūve un A-94 pievadu izbūve, Siguldā, Siguldas novadā. (IO-166650).
 10. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai Kaķīškalna ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības ieceri Jumta seguma atjaunošanai Leona Paegles ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri Gāzes vada pievada būvniecībai Kaķīškalna ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par paziņojumu energoapgādes objekta būvniecībai Purva ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā, 130274201.
 14. Par būvniecības ieceri dārza mājas novietošanai Vējupītes ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla būvniecībai Pīlādžu ielā 24, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par būvniecības ierosinātāja maiņu un realizācijas termiņa pagarināšanu dīķa būvniecībai “Laimdotas”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 17. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas jaunbūvei Jūdažu ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 18. Par būvniecības ieceri Atkritumu novietnes ierīkošanai Pulkveža Brieža ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 19. Par būvniecības ieceri Atkritumu novietnes būvniecībai Pulkveža Brieža ielā 84/86, Siguldā, Siguldas novadā.
 20. Par būvniecības ieceri Klēts būvniecībai īpašumā “Guntas”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 21. Par būvniecības ieceri žoga būvniecībai Līvu ielā 4, Allaži, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 22. Par būvniecības ieceri Ūdens pievada izbūvei Lorupes ielā 23, Siguldā, Siguldas novadā.
 23. Par nekustamā īpašuma “Jaunlejnieki” Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 24. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Institūta ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai un robežu pārkārtošanai ar zemes vienību Institūta ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu “Jaunkaderi” un “Augškaderi” Mores pagastā, Siguldas novadā, zemes vienību robežu pārkārtošanai.

 

23.03.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par izmaiņām būvatļaujā (īpašnieka maiņa) Dzīvojamās mājas būvniecībai Raunas ielā 5A, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Jāņa Poruka iela 14, Sigulda, Siguldas novads, TN Nr.115620207.
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību Augļu ielā 4 un Augļu ielā 4A, Siguldā, Siguldas novadā, robežu pārkārtošanai.
 4. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Lorupes ielā 23, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Dzērvītes, Siguldas pagasts, Siguldas novads (126104204).
 6. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai Jūdažu ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par zemes vienības “Mazgrunduļi”, Allažu pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Birzes” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Rožu ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 10. Par atteikumu izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus zemes vienības Jura Ozola ielā 24, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 11. Par atteikumu izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma “Ļugas” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0007 sadalīšanai.
 12. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai Pavasara ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.

 

16.03.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Aspazijas ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas jaunbūvei, Dārza ielā 37, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Īslaicīgās apmešanās jaunbūvei Noliktavu ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Kempinga administratīvās mazēkas būvniecībai Vidzemes šoseja 65, Sigulda, Siguldas novads.
 5. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas pārbūvei, saimniecības ēkas un pirts jaunbūvei Vizbuļu ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai Kaķīškalna ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri Saules ielas maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūvei Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par izmaiņu projekta saskaņošanu Vasaras mājas pārbūvei “Ezerkalni”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 9. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu posma būvniecībai Griezes ielā, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas un šķūņa būvniecībai Krišjāņa Barona ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par izmaiņu projekta akceptēšanu Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecībai Jāņogu ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā.
 

9.03.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par nekustamā īpašuma “Lauka Dzintari”, Allažu pagasts, Siguldas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80420020145 daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienību Cēsu ielā 10 un Jāņa Poruka ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā, robežu pārkārtošanai.
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Šveices ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Cīruļu ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 5. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Jaunzemi” Allažu pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8042 002 0055 sadalīšanai.
 6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0450.
 7. Par izmaiņu projekta akceptēšanu Vienģimenes dzīvojamās mājas būvniecībai (Brīvkalnu iela 12, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV-2154).
 8. Par būvniecības ieceri Šveices ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa pagarināšanu Kafejnīcas būvniecībai Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde īpašumiem Saules iela 8, Saules iela 8A, Saules iela 8B, Siguldā, Siguldas novadā (TN 130225205, 131461204, 131463202).
 11. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās ēkas jaunbūvei Zemdegu ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Āboli, Allažu pagasts, Siguldas novads (TN 122618202).
 13. Par būvniecības ieceri gāzesvada izbūvei Kaķīškalna ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas, Šķūņa un Lapenes būvniecībai Vējupītes ielā 29, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 15. Par būvniecības ieceri Pirts būvniecībai īpašumā “Pauguri”, Kalnabeites, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 16. Par būvniecības ieceri mazēkas būvniecībai īpašumā “Āboli”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 17. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ierīkošanai Jūdažu ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 18. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde “Kārlīši”, Allažu pagasts, Siguldas novads (TN 113595208).
 19. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa Nr,.1 vienkāršotai atjaunošanai “Kalnabeites-3”, Kalnabeites, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 20. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ierīkošanai Purva ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā.

 

2.03.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par adreses “Ūdrīši”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, piešķiršanu.
 2. Par būvniecības ieceri gāzes apgādes ārējo un iekšējo tīklu būvniecībai Pulkveža Brieža ielā 56A, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Kaķīškalna ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Kaķīškalna ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā. 
 5. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas jaunbūvei Mākoņu ielā 10, Siguldā, Siguldas novads.
 6. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Mākoņu ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri Auto remonta darbnīcas pārbūvei “Birzmaļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 8. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās ēkas būvniecībai Vītolu ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Viena dzīvokļa mājas jaunbūvei Jasmīnu ielā 4, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 10. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Dārziņi”, Siguldā, Siguldas nov. nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 11. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas pārbūvei Miera ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Klusā iela 28, Sigulda, Siguldas novads (TN 134594204).
 13. Par būvniecības ieceri Divu dzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecībai Līvkalna ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri Divģimeņu dzīvojamās ēkas jaunbūvei Mākoņu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Jūdažu ielā 24, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 16. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Kaķīškalna iela 7, 2, 8, 10, Kaķīšu iela 12, Sigulda, Siguldas novads (TN 123357203, 133323201, 133425206, 133167205, 125461207).
 17. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Līvu iela 4, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads (TN 101572217).

 

23.02.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par izmaiņu projekta akceptēšanu Dzīvojamās mājas būvniecībai īpašumā “Lācīši”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 2. Par būvniecības ieceri Garāžas pārbūvei Čiatūras ielā 36, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par atteikumu izdot būvatļauju Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un palīgēkas jaunai būvniecībai Klusā iela 35, Sigulda, Siguldas novads.
 4. Par nekustamā īpašuma “Leņķi” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 5. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Nākotnes ielā 52, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 6. Par nekustamā īpašuma “Kāši” Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 7. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas vienkāršotai atjaunošanai Gundegu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par adreses “Biškrēsliņi”, Mores pagasts, Siguldas novads, piešķiršanu.
 9. Par būvniecības ieceri vienkāršotai atjaunošanai Jēkaba Dubura ielā 11-22, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Lakstīgalas ielā 6-33, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par adreses “Inderi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, piešķiršanu.

 

16.02.2021. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri Elektroapgādes pieslēgumam gāzes regulēšanas stacijai SGRP-89S.
 2. Par būvniecības ieceri Sadzīves kanalizācijas tīkla ierīkošanai Jūdažu ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai Griezes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde īpašumam “Smilgas”, Mores pagasts, Siguldas novads (TN 122608209).
 5. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Ausekļa ielā 6A, Siguldā, Siguldas novadā (TN 128869204).
 6. Par būvniecības ieceri Siguldas Jaunās pils telpu lietošanas veida maiņai Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par nekustamā īpašuma “Košas” Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Pulkveža Brieža ielā 74, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 9. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai īpašumā “Brālīši”, Siguldas novads.
 10. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Gāles ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Savrupmājas jaunbūvei Ata Kronvalda ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Dižpuntūži” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Birzes” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0387 sadalīšanai.
 14. Par izmaiņu saskaņošanu Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvprojektā Atbrīvotāju ielā 48, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par iesniegumu būvdarbu pārtraukšanai Dzīvojamās mājas pārbūvei Rūsiņa ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.

 

9.02.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par būvniecības ieceri Elektroapgādes pieslēgumam gāzes regulēšanas stacijai SGRP-89S.
 2. Par būvniecības ieceri Sadzīves kanalizācijas tīkla ierīkošanai Jūdažu ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai Griezes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde, “Smilgas”, Mores pagasts, Siguldas novads (TN 122608209).
 5. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde, Ausekļa iela 6A, Sigulda, Siguldas novads (TN 128869204).
 6. Par būvniecības ieceri Siguldas Jaunās pils telpu lietošanas veida maiņai Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par nekustamā īpašuma “Košas” Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Pulkveža Brieža ielā 74, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 9. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai īpašumā “Brālīši”, Siguldas novads.
 10. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Gāles ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Savrupmājas jaunbūvei Ata Kronvalda ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Dižpuntūži” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Birzes” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0387 sadalīšanai.
 14. Par izmaiņu saskaņošanu Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvprojektā Atbrīvotāju ielā 48, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par iesniegumu būvdarbu pārtraukšanai Dzīvojamās mājas pārbūvei Rūsiņa ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 
 
2.02.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde īpašumam Kosas-1, Allažu pagastā, Siguldas novadā (TN 127832203).
 2. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Kaķīškalna ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Dīķa būvniecībai Gāles ielā 12A, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Ēkas pārbūvei par sociālās aprūpes ēku Nr. 1. un Nr. 2 Institūta iela 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas jaunbūvei Zemdegu ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri – Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Helmaņa ielā 7-11, Peltēs, Siguldas novadā.
 7. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Savrupmājas būvniecībai Pulkveža Brieža ielā 49A, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri jaunu ūdensvada un sadzīves kanalizācijas pieslēgumu centralizētiem tīkliem izbūvei ēkai Pulkveža Brieža ielā 49A,Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai Saules ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri Atkritumu novietnes būvniecībai Leona Paegles ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Sleņģi, Nurmiži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, (TN 131564208).
 12. Par būvniecības ieceri Viena dzīvokļa ēkas jaunbūvei Purva ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Mākoņu iela 14, Sigulda, Siguldas nov. (TN 132307202).
 14. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Ēkas būvniecībai Kuršu ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Zaļā ielā 2, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas nov., sadalīšanai.
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Kosas-1” Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 17. Par zemes vienības daļas Lazdu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā un zemes vienības daļas Lazdu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 18. Par zemes vienības daļas Lazdu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 19. Par zemes vienības “Skaistkalni 1”, Allažu pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 20. Par zemes vienības “Dārzi”, Siguldā, Siguldas novadā, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.

 

26.01.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par būvniecības ieceri Garāžas jaunbūvei īpašumā “Bebroņi 3”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri Vidējā spiediena (P < 0,4MPa) sadales gāzesvada jaunbūve pa Kaķīškalna ielu līdz pievadiem uz zemes īpašumiem Kaķīškalna ielā 7 un 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa pārplānošanai Leona Paegles ielā 4 – 34, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas pārbūvei Lorupes ielā 23, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas un palīgēku jaunbūvei “Sauliešos”, Mores pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Kaķīškalna ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Eduarda Veidenbauma iela 9, Sigulda, Siguldas novads, (TN 131310203).
 8. Par būvniecības ieceri – 0,4 kV līnijas Z-8341-3 pārbūve Siguldas novadā (IO-133228).
 9. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas jaunbūvei, Mākoņu ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.

 

19.01.2021. – Darba kārtība

 1. Par projektēšanas nosacījumu izpildi MAC Barģu ceļš būvniecībai, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri savrupmājas pārbūvei Dzintaru ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par Paskaidrojuma rakstu Komisijas tirdzniecības ēkas atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu uz saimniecības ēku, Cēsu ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas (atpūtas ēkas) jaunbūvei īpašumā “Lejasvārnas”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rožu ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par zemes vienības “Jūdaži 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.

 

12.01.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Nākotnes iela 42A, Ķipari, Siguldas pagasts, Siguldas novads, (TN 129898203).
 2. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Vītolu iela 1, 3, Sigulda, Siguldas novads, (TN 131372209, 131790205).
 3. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Saulrītu iela 14, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, (119815209).
 4. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai Atbrīvotāju ielā 30A, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecība ieceri Ūdensapgādes tīkla būvniecībai Aveņu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Tilta ielā 17, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri Pirts jaunbūvei, saimniecības ēkas, siltumnīcas un viena dzīvokļa mājas pārbūvei īpašumā “Lauciņi”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 8. Par būvniecības ieceri Palīgēkas jaunbūvei Bebroņi 13, Siguldas pagasts, Siguldas novads. 
 9. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Vējupītes iela 11, Sigulda, Siguldas novads (TN 130914202).
 10. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Pulkveža Brieža ielā 80-66, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Brīvkalnu ielā 1 Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai Dārza ielā 37, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Pālēni” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Mierlauku pļavas” Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 15. Par zemes vienības daļas ar adresi Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 16. Par zemes vienības “Jūdaži 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Kalēji” Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.

 

5.01.2021. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas jaunbūvei adresē “Ozolzīles”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 2. Par iesniegumu ēkas fasādes atjaunošanai Nurmižu ielā 33, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas un nojumes būvniecībai Mālkalnu ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Kūts (kad. apz. 80940040029014) pārbūvei ar lietošanas veida maiņu uz noliktavas ēku - Apogi, Siguldas pag., Siguldas novads.
 5. Par paskaidrojuma rakstu Siltumnīcas būvniecībai Daudu ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Dzīvokļu Nr. 5 un Nr. 6 apvienošanai un pārbūvei Mednieku ielā 10-6, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par zemes vienības daļas Lazdu ielā 1, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 8. Par zemes vienības “Jūdaži 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 9. Par zemes vienības daļas ar adresi Zaļā iela 3, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 10. Par zemes vienības “Mazgrunduļi”, Allažu pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 11. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūvei Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielu rajonam Siguldas pilsētā, Siguldas novadā.
   

Pievienotie faili

Būvvaldes sēžu darbakārtība (2020).pdf (416.56 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (2019).pdf (344.23 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (2018).pdf (370.25 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (2017).pdf (393.16 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (jūnijs–decembris, 2016).pdf (198.75 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - maijs, 2016).pdf (95.94 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (maijs - decembris, 2015).pdf (136.67 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - aprīlis, 2015).pdf (91.05 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (jūlijs - decembris, 2014).pdf (116.03 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - jūnijs, 2014).pdf (126.26 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (oktobris - decembris, 2013).pdf (72.37 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (maijs - septembris, 2013).pdf (97.73 KB)
1_Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - aprīlis, 2013).pdf (64.74 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (septembris - decembris, 2012).pdf (68.45 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (marts - augusts, 2012).pdf (98.37 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris- marts, 2012).pdf (64.51 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (oktobris - decembris, 2011).pdf (53.52 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (jūlijs - septembris, 2011).doc (54.5 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (aprīlis - jūnijs, 2011) .pdf (55.88 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (marts, 2011).pdf (46.48 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - februāris, 2011).pdf (41.53 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (decembris, 2010.).pdf (53.92 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtības (oktobris - novembris, 2010.).pdf (54.15 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtības (septembris, 2010).pdf (70.55 KB)
Būvvaldes sēžu protokoli (augusts, 2010).pdf (71.86 KB)
Būvvaldes sēžu protokoli (jūnijs - jūlijs, 2010).pdf (91.29 KB)
Būvvaldes sēžu protokoli (aprīlijs -maijs, 2010).pdf (80.91 KB)

Pasākumi