Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Piektdiena, 28. janvāris
Šodien sveicam: Kārlis, Spodris
Laika ziņas: Sigulda -0.3℃, ZR vējš 7.3 m/s
e.sigulda.lv
A- A A+ T T

Būvvaldes sēdes

Būvvaldes sēdes notiek katru otrdienu Siguldā, Zinātnes ielā 7.

Tālrunis informācijai 67800956.

 

11.01.2022. – Darba kārtība

  1. Inčukalna pagasts:

1.1. Par Meža meliorācijas sistēmas “Endzeliņi” pārbūvi Rietumvidzemes reģiona Vēru meža iecirknī, ID 10526.
1.2. Par vēsturiskās būvatļaujas reģistrēšanu Individuālās dārza mājas un siltumnīcas būvniecībai d/s “Draudzība” Apb. gab. Nr.A-37.
1.3. Par atteikumu akceptēt būvniecības ieceri palīgēku būvniecībai nekustamajā īpašumā Garā iela 73, Egļupe, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
1.4. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu dīķa būvniecībai nekustamajā īpašumā “Mālnieki”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
1.5. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu nekustamajos īpašumos “Straumēni” un “Straumes”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
1.6. Par izmaiņu saskaņošanu būvniecības iecerē – Sociālās aprūpes mājas “Gauja”, Gaujaslīču iela 5, Gauja, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, 1. korpusa ziemeļu puses jumta seguma nomaiņa

2. Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts:

2.1. Par būvniecības ieceri – Mazēkas būvniecībai nekustamajā īpašumā  “Jaunbrīduļi”, Krimuldas pagasts, Siguldas novads.
2.2. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde nekustamajā īpašumā “Ausmas”, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, (TN 131726211).
2.3. Par nekustamā īpašuma “Bērzāji”, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads, sadalīšanu.
2.4. Par izmaiņu saskaņošanu būvniecības iecerē – Automazgātavas jaunbūve, Tirgus iela 5C, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads.

3. Sigulda, Siguldas pagasts, Allažu pagasts, Mores pagasts:

3.1. Par būvniecības ieceri – pievada gāzesvada izbūve Šveices ielā 7C, Siguldā, Siguldas novads.
3.2. Par būvniecības ieceri – “T-9216 “Jūdaži”” Z-8, Z-9 un 9216-9 0,4kV tīkla pārbūve Siguldas pagasts, Siguldas novads (IO-159346).
3.3. Par būvniecības ieceri – dzīvojamās mājas pārbūve Pēteralas ielā 2B, Sigulda, Siguldas novads.
3.4. Par būvniecības ieceri – Savrupmājas, saimniecības ēkas un auto nojumes būvniecībai Līvu ielā 20, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads.
3.5. Par būvniecības ieceri – dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Melioratoru ielā 2-22, Sigulda, Siguldas novads.
3.6. Par būvniecības ieceri – Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja – Pēteralas ielā 16, Sigulda, Siguldas novads.
3.7. Par nekustamā īpašuma Mores ūdensdzirnavas, Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
3.8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Indras”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 005 0047 sadalīšanai.
3.9. Par būvniecības ieceri – Viena dzīvokļa dzīvojamās mājas pārbūvei Nākotnes iela 50, Sigulda, Siguldas novads.

4. Mālpils pagasts:

4.1. Par atteikumu akceptēt būvniecības ieceri Ārējā elektroapgāde nekustamajā īpašumā “Jaunsmaidas”, Mālpils pagasts, Siguldas novads (TN 103560214).

 

4.01.2022. – Darba kārtība

  1. Inčukalna pagasts:

1.1. Par būvniecības ieceri – Dzīvojamā māja, pirts un saimniecības ēka īpašumā “Mežkalniņi”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
1.2. Par būvniecības ieceri – Dzīvojamā māja un saimniecības ēka, Rožu iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
1.3. Par būvniecības ieceri Ārējā elektroapgāde Gaujaslīču iela 52, Gauja, Inčukalna pagasts, Siguldas novads (TN 125045212).
1.4. Par pašvaldībai piederošās zemes nomu – “Gaujēni”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.

2. Krimuldas pagasts:

2.1. Par būvniecības ieceri Ārējā elektroapgāde Saules iela 21, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, (TN 133412219).
2.2. Par vietvārda piešķiršanu dīķiem nekustamajā īpašumā “Dūmlogi”, Krimuldas pagasts, Siguldas novads.
2.3. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas pārbūve “Jaunpurmašas”, Krimuldas pagasts, Siguldas novads.

3. Sigulda, Siguldas pagasts, Allažu pagasts, Mores pagasts:

3.1. Par būvniecības ieceri Vienas ģimenes dzīvojamās mājas pārbūve, Saules iela 10, Sigulda, Siguldas novads.
3.2. Par būvniecības ieceri Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas pieslēgumu izbūve Veterinārai klīnikai Strēlnieku ielā 20A, Sigulda, Siguldas novads.
3.3. Par būvniecības ieceri 20kV gaisvadu līnijas pārbūve par kabeļlīniju Strēlnieku iela 7, Sigulda, Siguldas novads TN-19055.
3.4. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana, Zinātnes iela 5, dzīvoklis 30, Sigulda, Siguldas novads.
3.5. Par būvniecības ieceri Siltumnīcas būvniecība, Daudu iela 19, Sigulda, Siguldas novads.
3.6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Veltiņi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0065 sadalīšanai.
3.7. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūve Pēteralas ielā 11A, Siguldā, Siguldas novads.
3.8. Par būvniecības ieceri Dzīvojamā mājas būvniecība  Graudu ielā 5, Sigulda, Siguldas novads.
3.9. Par atteikumu izdot būvatļauju saimniecības ēkas jaunbūvei īpašumā “Mežapiņi”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
3.10. Par būvniecības ieceri – Telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves, Dārza iela 29A, Sigulda, Siguldas novads.
3.11. Par būvniecības ieceri Savrupmājas jaunbūvei īpašumā “Vērītes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.

4. Mālpils pagasts:

4.1. Par nekustamā īpašuma “Kalna Svērpji”, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
4.2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Jaunbēršas”, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.

Pievienotie faili

Būvvaldes sēžu darbakārtība (2021).pdf (357.74 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (2020).pdf (416.56 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (2019).pdf (344.23 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (2018).pdf (370.25 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (2017).pdf (393.16 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (jūnijs–decembris, 2016).pdf (198.75 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - maijs, 2016).pdf (95.94 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (maijs - decembris, 2015).pdf (136.67 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - aprīlis, 2015).pdf (91.05 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (jūlijs - decembris, 2014).pdf (116.03 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - jūnijs, 2014).pdf (126.26 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (oktobris - decembris, 2013).pdf (72.37 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (maijs - septembris, 2013).pdf (97.73 KB)
1_Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - aprīlis, 2013).pdf (64.74 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (septembris - decembris, 2012).pdf (68.45 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (marts - augusts, 2012).pdf (98.37 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris- marts, 2012).pdf (64.51 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (oktobris - decembris, 2011).pdf (53.52 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (jūlijs - septembris, 2011).doc (54.5 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (aprīlis - jūnijs, 2011) .pdf (55.88 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (marts, 2011).pdf (46.48 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - februāris, 2011).pdf (41.53 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (decembris, 2010.).pdf (53.92 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtības (oktobris - novembris, 2010.).pdf (54.15 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtības (septembris, 2010).pdf (70.55 KB)
Būvvaldes sēžu protokoli (augusts, 2010).pdf (71.86 KB)
Būvvaldes sēžu protokoli (jūnijs - jūlijs, 2010).pdf (91.29 KB)
Būvvaldes sēžu protokoli (aprīlijs -maijs, 2010).pdf (80.91 KB)

Pasākumi