Otrdiena, 21. janvāris
Šodien sveicam: Agnese, Agnija, Agne
Laika ziņas: Sigulda +5.2℃, R vējš 7.2 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Būvvaldes sēdes

Būvvaldes sēdes norit katru otrdienu Siguldā, Zinātnes ielā 7.

Tālrunis uzziņām: 67800956

14.05.2019. Darba kārtība:

 1. Par būvniecības iesniegumu publiskiem sporta laukumiem un apkalpes ēkai „Mežrozes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā;
 2. Par būvniecības ieceri, par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu atzīmi viena dzīvokļa dzīvojamai mājai Dārznieku ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā;
 3. Par būvprojektu Lāču ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā;
 4. Par būvniecības iesniegumu dzīvojamās mājas un saimniecības ēku jaunbūvei Purva ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā;
 5. Par paskaidrojuma rakstu inventāra noliktavai Ziedu ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā;
 6. Par paskaidrojuma rakstu žogam Ziedu ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā;
 7. Par būvniecības iesniegumu garāžas pārbūvei Leona Paegles ielā 15B, Siguldā, Siguldas novadā;
 8. Par būvniecības iesniegumu dzīvojamai mājai Pulkveža Brieža ielā 18A, Siguldā, Siguldas novadā;
 9. Par paskaidrojuma rakstu lapenes novietnei īpašumā „Mednieku māja”, Siguldā, Siguldas novadā;
 10. Par apliecinājuma karti telpu vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu Ziedu ielā 5, Siguldā Siguldas novadā;
 11. Par paskaidrojuma rakstu žogam „Kalna Kaņēni”, Mores pagastā, Siguldas novadā;
 12. Par paskaidrojuma rakstu velojoslu izveidei P. Brieža ielā no Strēlnieku ielas līdz Rīgas ielai un Rīgas ielā no Pulkveža Brieža ielas līdz Ausekļa ielai, Siguldā, Siguldas novadā;
 13. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi „Lorēni”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā;
 14. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Čiatūras ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā;
 15. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu „Austrumi 1”, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai;
 16. Par zemes vienības daļas ar adresi Zaļā iela 3, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai;
 17. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu „Austrumi 1”, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai;
 18. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu „Pērles”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai;
 19. Par grozījumiem zemes nomas līgumā; 
 20. Par zemes nomas līguma izbeigšanu;
 21. Par būvprojektu daudzīvokļu mājai Jāņogu ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.

30.04.2019. Darba kārtība:

 1. Par reklāmas stendu a/c A2 Rīga-Sigulda-Veclaicene 52.660 km labajā pusē, Siguldā, Siguldas novadā;
 2. Par mazēkas un žoga būvniecības ieceri Līvu ielā 18, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā;
 3. Par dzīvojamās mājas jumta seguma vienkāršotu atjaunošanu Šveices ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā;
 4. Par jauna zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas pieslēguma ierīkošanu Silciema ielā 27, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā;
 5. Par būvprojektu ārējo gāzesvadu pievada izbūvei Mālkalnu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā;
 6. Par būvprojektu ārējo gāzesvadu pievada izbūvei Mālkalnu ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā;
 7. Par dzīvojamās mājas elektroapgādi Rūsiņa ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā;
 8. Par viena dzīvokļa dzīvojamo māju Dārznieku ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā;
 9. Par kanalizācijas sūkņu stacijas elektroapgādi Mazā saules ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā;
 10. Par individuālas dzīvojamās mājas vienkāršotu atjaunošanu ar lietošanas veida maiņu Kr. Barona ielā 37, Siguldā, Siguldas novadā;
 11. Par satiksmes mierinājumu risinājumiem Rožu ielā, Siguldā, Siguldas novadā;
 12. Par projektēšanas nosacījumu izpildi optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbiem Vidzemes plānošanas reģionā, posmā Sigulda – Allaži, Siguldas novadā;
 13. Par būvniecības ieceres akceptu 20kV EPL A-80 no balsta Nr.266 līdz B.Nr.361 pārbūvei, Allažu pagastā, Siguldas novadā;
 14. Par būvniecības uzsākšanas noteikumu izpildi dzīvojamai mājai Mores ielā 2, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā;
 15. Par būvniecības uzsākšanas noteikumu izpildi kluba demontāžai Turaidas ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā;
 16. Par būvniecības uzsākšanas noteikumu izpildi dzīvojamai mājai “Siliņi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā;
 17. Par īpašuma ar nosaukumu “Kalnabeites”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā sadalīšanu;
 18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības ar adresi Atbrīvotāju ielā 24A, Siguldā, Siguldas novadā sadalīšanai;
 19. Par nekustamo īpašumu Jāņogu ielā 15, Brūkleņu ielā 9, Brūkleņu ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā apvienošanu;
 20. Par nekustamo īpašumu Jāņogu ielā 19, Jāņogu ielā 21, Nurmižu ielā 25, Siguldā, Siguldas novadā apvienošanu.

27.02.2019.Darba kārtība:

 1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienības daļām un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0709.
 2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienības daļām un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zinātnes ielā 4B, Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov., kadastra apzīmējums 8094 004 0088
 3. Par īpašuma ar nosaukumu „Vidiņi”, Mores pag., Siguldas nov., sadalīšanu
 4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar adresi Zaļā iela 6, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads
 5. Par adreses maiņu dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 8042 002 0080 006
 6. Par izmaiņu projekta saskaņošanu  "Dzīvojamās mājas pārbūve būvprojekta izmaiņas Zvaigžņu iela 3, Siguldā, Siguldas novadā "
 7. Par Paskaidrojuma rakstu dzīvojamo māju elektroapgādei ”Bērzi”, “Dāvji”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 8. Par Apliecinājuma karti Ēkas gāzes pievada būvniecībai Ventas iela 7A, Siguldā, Siguldas novadā
 9. Par būvniecības ieceres iesniegumu 20 kV gaisvadu līnijas pārbūve kabeļlīnijā L. Paegles iela 17,19, Sigulda Siguldas novads.
 10. Atzīme par būvdarbu uzsākšanu, Zemdegu iela 2,Sigulda.
 11. Par būvniecības ieceri Sporta skolas 2.stāva telpu vienkāršota atjaunošana.

20.02.2019. Darba kārtība:

 1. Par zemes vienības daļas ar adresi Zaļā iela 3, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 2. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Austrumi 1”, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 3. Par zemes vienības daļas ar adresi Zaļā iela 3, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 4. Par zemes vienības ar nosaukumu “Lejiņas”, Mores pagastā, Siguldas novadā, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 5. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības ar adresi “Akmeņkalni”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā sadalīšanai.
 6. Par būvatļaujas Nr. 799 pagarināšanu Dzīvojamās mājas pārbūvei Viršu iela 28, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par Paskaidrojumu rakstu 1.grupas būvei, palīgēkas “Ceļmalas” Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 8. Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Gāles iela 16, Sigulda Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 9. Par būvniecības ieceres iesniegumu Dzīvojamās mājas pārbūvei Parka iela 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvatļaujas Nr. 1402 pagarināšanu Dzīvojamās mājas pārbūvei Dzintaru iela 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības ieceres iesniegumu dzīvokļa pārbūvei Laimas iela 6-20, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceres iesniegumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārbūvei Televīzijas iela 17, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceres iesniegumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apkures sistēmas atjaunošana, Parka iela 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pēteralas iela 2, Pēteralas iela 4, Pēteralas iela 6.
 15. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Kaļķu iela 1, Sigulda, Siguldas novads.
 16. Par izmaiņām būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.1-2017-500, “Cūku audzēšanas komplekss”.
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības ar adresi Pēteralas iela 5, Siguldā, Siguldas novadā sadalīšanai.
 18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības ar adresi Nītaures iela 14, Siguldā, Siguldas novadā sadalīšanai.
 19. Par būvprojektu izmaiņu saskaņošanu Skolas ēkas pārbūves un ģimnāzijas mācību korpusa būvniecības projektā Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.


08.02.2019. Darba kārtība:

 1. Par zemes vienības daļas ar adresi Zaļā iela 3, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 2. Par izmaiņām būvatļaujā “Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā”.
 3. Par Paskaidrojuma rakstu elektropieslēguma 20kV GVL A-80 pārbūvei Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceres iesniegumu dzīvojamās mājas  būvniecībai īpašumā Mālkalnu ielā 17, Siguldā, Siguldas novadā
 5. Par būvniecības ieceres iesniegumu Dārza mājas būvniecībai Kaļķu ielā 1, Siguldas pagastā, Siguldas novadā
 6. Par izmaiņu projekta saskaņošanu  "Dzīvojamās mājas rekonstrukcijas tehniskais projekts Gāles ielā 12A, Siguldā, Siguldas novadā "
 7. Par būvatļaujas Nr. 1759 pagarināšanu Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūvei Gravas ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā
 8. Par Apliecinājuma karti Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotai atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai Krišjāņa Barona ielā 12,  Siguldā
 9. Par izmaiņu projekta saskaņošanu dzīvojamās mājas jaunbūvei Meldru ielā 24, Siguldā, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceres iesniegumu Dzīvojamās mājas pārbūvei Čiatūras ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā
 11. Par projektēšanas nosacījumu izpildi meža autoceļa “Klambēģu ceļš” būvniecībai Mores pagastā, Siguldas novadā
 12. Par izmaiņu projekta saskaņošanu  "Dzīvojamās mājas pārbūve Leona Paegles ielā 20B, Siguldā, Siguldas novadā"
 13. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Turaidas baznīcas vienkāršotai atjaunošanai Turaidas ielā10, Siguldā, Siguldas novadā
 14. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās  mājas un saimniecības ēkas    būvniecībai Cepļa ielā 2, Peltēs, Siguldas pagastā
 15. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Pirts ēkas pārbūvei un dravas ēkas jaunbūvei Mazā Gāles ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Saimniecības ēkas    būvniecībai Saltavota ielā 28, Kalnabeites, Siguldas pagastā
 17. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Veikala vienkāršotai atjaunošanai Leona Paegles iela 3, Siguldā, Siguldas novadā
 18. Par zemes vienības ar adresi Krišjāņa Barona iela 11A, Sigulda, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai
 19. Par zemes vienības ar adresi Lazdu iela 1, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai
 20. Par zemes vienības ar adresi Lazdu iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai
 21. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Jaunliepas”,  Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai
 22. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Dārziņi”,  Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.

 

29.01.2019. Darba kārtība:

 1. Par Pirts ēkas pārbūves, Darvas ēkas jaunbūves būvniecības iesniegumu Mazā Gāles iela 3, Sigulda, Siguldas novads.
 2. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Savrupmājas jaunbūvei “Ūdrīši”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 3. Par Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotu atjaunošanu Pulkveža Brieža ielā 22, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Atbrīvotāju ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvatļaujas Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūvei Pērles ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas vienkāršotai atjaunošanai Pulkveža brieža ielā 75, Siguldā, Siguldas novadā.

23.01.2019. Darba kārtība:

 1. Par izmaiņām būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.5-2017-697 “Meža ceļš "Jaunās muižas birze”.
 2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības ar adresi Pils iela 13, Siguldā, Siguldas novadā sadalīšanai.
 3. Par Apliecinājuma karti meža ceļa “Bānīša” ceļš 1. posms atjaunošanu, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības iesniegumu Saimniecības ēkas būvniecībai “Bebroņi – 1”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 5. Par Paskaidrojumu rakstu dzīvojamās mājas elektroapgādei “Vējarozes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads (lietotāja daļa).
 6. Par Paskaidrojumu rakstu dzīvojamās mājas elektroapgādei “Vējarozes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 7. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Meža autoceļa "Niedras-Kniediņš" pārbūvei.
 8. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Kūcietu mežs, Mores pagasts-Meža meliorācijas sistēmas pārbūvei.
 9. Par izmaiņu projekta saskaņošanu būvobjekta “Siguldas 1. pamatskola” Pulkveža Brieža ielā 105, Siguldā, Siiguldas novadā.
 10. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Jaunliepas”,  Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 11. Par zemes vienības ar adresi Lazdu iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 12. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Dārziņi”, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 13. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Dārziņi”, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 14. Par zemes vienības ar adresi Lazdu iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 15. Par zemes vienības ar adresi Lazdu iela 1, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 16. Par zemes vienības ar adresi Lazdu iela 9, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 17. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Dārziņi”, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 18. Par zemes vienības ar nosaukumu “Lejas Nurmiži”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā nomu lauksaimniecības produkcijas ražošanai.
 19. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Roķēni” Siguldas pagastā, Siguldas novadā nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.

16.01.2019.Darba kārtība:

 1. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Lakstīgalas ielā 6-18, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par izmaiņām būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.1-2017-1180 “Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā”
 3. Par būvdarbu apturēšanu īpašumā “Zemīši, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 4. Par Apliecinājuma karti telpu vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu Leona Paegles ielā 3A-53, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceres iesniegumu Vienas ģimenes dzīvojamās mājas būvniecībai Viršu ielā 18, Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās mājas vienkāršotai atjaunošanai Pulkveža Brieža ielā 75 B, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās ēkas ūdensapgādes sistēmas atjaunošanai Lāčplēša ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās ēkas apkures sistēmas atjaunošanai Lāčplēša ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par nodošanu publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri pirts ēkas un vistu mājas būvniecībai  īpašumā "Villa Lora", Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri tirdzniecības kiosku būvniecībai īpašumā “Villa Bormaņi”, Siguldas pagastā.
 11. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Saldētavas būvniecībai “Ķikši”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 12. Par būvniecības iesniegumu Viena dzīvokļa dzīvojamās mājas būvniecībai Lāču ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā
 13. Par būvniecības ieceres iesniegumu Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes atjaunošanu Krišjāņa Barona ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par izmaiņu saskaņošanu projektā Atbrīvotāju iela 24A, Sigulda, Siguldas novads.
 16. Par izmaiņām būvatļaujā (pagarināt) Asteru iela 2, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
 18. Par atteikumu mainīt adresi un nosaukumu
 19. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības ar nosaukumu “Zēgevalde” Siguldas pagastā, Siguldas novadā sadalīšanai.
 20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības ar nosaukumu “Vadmalas”, Allažu pag., Siguldas nov. sadalīšanai divās daļās.
 21. Par ieceres akceptu Paviljona būvniecībai īpašumā “Zvaigznes”, Mores pagasts, Siguldas novads.
 22. Par būvniecības ieceres iesniegumu Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā (izskatīšana atlikta līdz papildus informācijas saņemšanai).
 23. Par zemes vienības “Lauka Annītes” nodošanu apakšnomā.
 24. Par zemes  gabala nodošanu apakšnomā - “Purlauki”, Mores pagastā, Siguldas novadā.
 25. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašuma ar nosaukumu “Bebroņi 13”, Siguldas pag., Siguldas nov. robežu pārkārtošanai.
 26. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības ar ar adresi Dārza iela 34 a, Siguldā, Siguldas novadā sadalīšanai.

04.01.2019. Darba kārtība:

 1. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Lakstīgalas ielā 6-18, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par izmaiņām būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.1-2017-1180 “Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā”
 3. Par būvdarbu apturēšanu īpašumā “Zemīši, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 4. Par Apliecinājuma karti telpu vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu Leona Paegles ielā 3A-53, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceres iesniegumu Vienas ģimenes dzīvojamās mājas būvniecībai Viršu ielā 18, Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās mājas vienkāršotai atjaunošanai Pulkveža Brieža ielā 75 B, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās ēkas ūdensapgādes sistēmas atjaunošanai Lāčplēša ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās ēkas apkures sistēmas atjaunošanai Lāčplēša ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par nodošanu publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri pirts ēkas un vistu mājas būvniecībai  īpašumā "Villa Lora", Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri tirdzniecības kiosku būvniecībai īpašumā “Villa Bormaņi”, Siguldas pagastā.
 11. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Saldētavas būvniecībai “Ķikši”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 12. Par būvniecības iesniegumu Viena dzīvokļa dzīvojamās mājas būvniecībai Lāču ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā
 13. Par būvniecības ieceres iesniegumu Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes atjaunošanu Krišjāņa Barona ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par izmaiņu saskaņošanu projektā Atbrīvotāju iela 24A, Sigulda, Siguldas novads.
 16. Par izmaiņām būvatļaujā (pagarināt) Asteru iela 2, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
 18. Par atteikumu mainīt adresi un nosaukumu
 19. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības ar nosaukumu “Zēgevalde” Siguldas pagastā, Siguldas novadā sadalīšanai.
 20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības ar nosaukumu “Vadmalas”, Allažu pag., Siguldas nov. sadalīšanai divās daļās.
 21. Par ieceres akceptu Paviljona būvniecībai īpašumā “Zvaigznes”, Mores pagasts, Siguldas novads.
 22. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašuma ar nosaukumu “Bebroņi 13”, Siguldas pag., Siguldas nov. robežu pārkārtošanai.
 23. Par zemes vienības “Lauka Annītes” nodošanu apakšnomā.
 24. Par zemes  gabala nodošanu apakšnomā - “Purlauki”, Mores pagastā, Siguldas novadā.
 25. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašuma ar nosaukumu “Bebroņi 13”, Siguldas pag., Siguldas nov. robežu pārkārtošanai.

04.01.2019. Darba kārtība:

 1. Par paskaidrojuma rakstu pirts ēkas būvniecībai īpašumā “Stirnas”, Mores pagasts, Siguldas novads.
 2. Par izmaiņām būvatļaujā “Veidiņi”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 3. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas elektroapgādei Pulkveža Brieža ielā 24, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Leona Paegles ielā 13-14, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par Paskaidrojuma rakstu īpašuma ārējai elektroapgādei Zemdegu ielā 2, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Administrācijas telpu vienkāršotai atjaunošanai Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības iesniegumu Katlu mājas dūmeņa nojaukšanu Oskara Kalpaka ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Kaltes (pamatu būvniecība, tehnoloģisko iekārtu novietošana), nojumes(būvniecība),biroju ēkas(nojaukšana) Indardēļi 1, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 9. Par būvdarbu apturēšanu “Straumes”, Siguldas pagasts.
 10. Par būvniecības iesniegumu Divu dzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecībai Rūsiņa ielā 40, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības iesniegumu Garāžas ar piebūvi nojaukšanai Augļu iela 8/10, Sigulda
 12. Par izmaiņām būvatļaujā skolas ēkas pārbūve Ata Kronvalda iela 7, Sigulda, Siguldas novads.
 13. Par būvdarbu apturēšanu Smilšu iela 199, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 14. Par iesnieguma izskatīšanu būvatļaujas pagarināšanai - Saulgriežu iela 20, Sigulda.
 15. Par būvatļaujas pagarināšanu - Gundegas iela 3, Sigulda.
 16. Par būvdarbu apturēšanu Lapu iela 102, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 17. Par būvniecības iesniegumu ārējie sakaru tīkli Atbrīvotāju ielā 24A, Sigulda.
 18. Par atļauju veikt būvniecību pēc būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasību izpildes, bet gadījumos, kad patvaļīgas būvniecības rezultātā nodarīts kaitējums videi, — arī pēc tā novēršanas vides un dabas aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā - "Villa Bormaņi", Siguldas pag., Siguldas nov.
 19. Paskaidrojuma raksts Tirdzniecības kiosku jaunai būvniecībai īpašumā "Villa Bormaņi", Siguldas pag., Siguldas nov.
 20. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Mālkalnu ielas pārbūvei Siguldā, Siguldas novadā.

18.12.2018. Darba kārtība:

 1. Par zemes vienības daļas ar adresi Zaļā iela 3, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošani.
 2. Par Paskaidrojuma rakstu jauna elektropieslēguma būvniecībai (Autoceļš P-8 – Pelītes), Siguldas pagastā.
 3. Par būvatļaujas pagarināšanu Dzīvojamās mājas būvniecībai Puķu ielā 3, Allažos, Allažu pagastā.
 4. Par būvniecības ieceres iesniegumu Vasarnīcas būvniecībai Dāliju ielā 7, Vējupītē, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Vasaras mājas  būvniecībai īpašumā “Ezerkalni”, Jūdažos, Siguldas pagastā.
 6. Par Paskaidrojuma rakstu ugunsdzēsības baseina atjaunošanai Egļupē, Allažu pagastā.
 7. Par zemes vienības ar adresi “Cēļi”, Mores pag., Siguldas nov., sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
 8. Par Apliecinājuma karti Siltumtrases  būvniecībai Siguldas ielā 3 un Siguldas ielā 7A, Morē, Mores pagastā.
 9. Par būvniecības ieceres iesniegumu Trīs dzīvokļu mājas būvniecībai (pārbūvei) īpašumā “Strupauši”, Peltēs, Siguldas pagastā.
 10. Par būvatļaujas pagarināšanu Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai īpašumā “Sudrabkalni”, Siguldas pagastā
 11. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai (pārbūvei) īpašumā “Cimdiņi”, Mores pagastā.
 12. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Mālkalnu ielas pārbūvei Siguldā.
 13. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašuma ar nosaukumu “Āres”, Allažu pag., Siguldas nov. sadalīšanai divās daļās.
 14. Par būvdarbu apturēšanu būvobjektā Vējupītes ielā 1, Siguldas pagastā.
 15. Par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas   būvniecībai Viršu ielā 9, Ķiparos, Siguldas pagastā.
 16. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dārza mājas  būvniecībai Sūnu ielā 247, Egļupē, Allažu pagastā.
 17. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dārzkopības biedrības “Allaži” valdes ēkas būvniecībai Sūnu ielā 1, Egļupē, Allažu pagastā.
 18. Par Apliecinājuma karti Siguldas slimnīcas Aprūpes nodaļas vienkāršotai atjaunošanai Lakstīgalas ielā 13, Siguldā.
 19. Par izmaiņu saskaņošanu būvniecības iecerē “Valsts autoceļa un Pulkveža Brieža ielas krustojuma un pieguļošo ielu pārbūve”
 20. Lēmums par atļauju veikt būvniecību pēc būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasību izpildes (Pulkveža Brieža iela 58, Sigulda).
 21. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Gājēju ietves izbūvei gar valsts autoceļu V58, posmā no  Ventas ielas līdz Saltavota ielai Siguldas pagastā.
 22. Par būvniecības ieceres iesniegumu meža autoceļa “Klambēģu ceļš” būvniecībai Mores pagastā.
 23. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Viesnīcas pārbūvei Turaidas ielā 4, Siguldā.
 24. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Pulkveža Brieža ielā 10-16, Siguldā.
 25. Par būvniecības ieceres iesniegumu Dzīvojamās mājas būvniecībai (pārbūvei) Bezdelīgu ielā 19, Siguldā.
 26. Par adreses piešķiršanu ēkai ar kadastra apzīmējumu  4266 004 0017 007.
 27. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar adresi Nītaures iela 14, Sigulda, Siguldas novads.
 28. Par nekustamo īpašumu Leona Paegles iela 17 un Leona Peagles iela 19, Sigulda, Siguldas novads, apvienošanu.
 29. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Jaunliepas”,  Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 30. Par īpašuma ar nosaukumu „Ābeļu iela 10”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, sadalīšanu.
 31. Par zemes vienības ar nosaukumu “Lorupe” Siguldas pag., Siguldas nov., sadalīšanu.
 32. Par būvniecības ieceres iesniegumu Dzīvojamās mājas būvniecībai (pārbūvei) Rotas ielā 13, Siguldā.
 33. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Austrumi 1”, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 34. Par būvatļaujas Nr. 1303 pagarināšanu Dzīvojamās mājas būvniecībai Puķu ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 35. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

04.12.2018. Darba kārtība:

 1. Par būvprojekta izmaiņu saskaņošanu Biznesa centra pārbūvei Ausekļa ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas gāzes apgādes būvniecībai Vētras ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvatļaujas Nr. 1303 pagarināšanu Dzīvojamās mājas būvniecībai Puķu ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Lakstīgalas iela 6, Sigulda, Siguldas novads.
 5. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Jaunatnes iela 1-24, Sigulda, Siguldas novads
 6. Par Paskaidrojuma rakstu Mazēkas būvniecībai  “Zviedri”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 7. Par Paskaidrojuma rakstu Ūdensapgādes un kanalizācijas būvniecībai Strēlnieku ielā 78, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par grozījumiem zemes nomas līgumā – ZS “Bračas”.

26.11.2018. Darba kārtība:

 1. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas pārbūvei Kalna ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par Paskaidrojuma rakstu Dzīvojamās mājas elektroapgādei Avotu ielā 31, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par iesniegto apdrošināšanas polisi Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai "Ezerzemes", Siguldas pag.
 4. Par būvniecības ieceres iesniegumu Dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Helmaņa ielā 17, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Minerālūdens ceha vienkāršotai atjaunošanai Pulkveža Brieža ielā 111C, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par Paskaidrojuma rakstu ūdens ņemšanas vietas būvdarbu uzsākšanai un pabeigšanai Aveņu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvatļaujas pagarināšanu adresē Liepuziedi, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 8. Par Apliecinājuma karti Ēkas gāzes pievada būvniecībai Krišjāņa Barona ielā 33, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par Apliecinājuma karti Ēkas gāzes pievada būvniecībai Viestura ielā 6A, Siguldā, Siguldas novadā
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības ar adresi Pēteralas iela 10A, Pēteralas iela 12 un Pēteralas iela 12A, Sigulda, Siguldas nov., savstarpējo robežu pārkārtošanai.
 11. Par būvniecības ieceres iesniegumu Dārza mājas būvniecībai Sūnu ielā 247, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 12. Par adreses maiņu ēkām ar kadastra apzīmējumiem: 80150022913002, 80150022913003, 80150022913004.
 13. Par zemes vienības ar adresi “Vecimmas”, Allažu pagasts, Siguldas novads sadalīšanu divās daļās.
 14. Par Paskaidrojumu rakstu Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu ierīkošanai Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Meža ceļš "Jaunās muižas birze" Mores pagastā, Siguldas novadā.
 16. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Administrācijas ēkas Vienkāršotai atjaunošanai Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads.
 17. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvokļa Vienkāršotai atjaunošanai Lāčplēša iela 9-13, Sigulda, Siguldas novads.
 18. Par grozījumiem Siguldas novada Būvvaldes 2015.gada 9.septembra lēmumā “Par nosaukuma piešķiršanu” (prot.Nr.33, §3).
 19. Par būvēm, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, kā arī būvēm, kuru būvniecībai pirms 2013.gada 1.jūlija izsniegtajai būvatļaujai ir beidzies derīguma termiņš un būves nav nodotas ekspluatācijā.
 20. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Kalna ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.

 

20.11.2018. Darba kārtība:

 1. Par būvniecības ieceres – dzīvojamās mājas vienkāršota atjaunošana par pirmsskolas izglītības iestādi Laimas ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā – akceptu.
 2. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.2-2018-395 (1961) Allažu pamatskolas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei
 3. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās ēkas 1.stāva pārplānojums ar verandas pārbūvei Dārza iela 2, Sigulda.
 4. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Viestura ielā 6A, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Savrupmājas un palīgēkas būvniecībai Dabreļa ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Vasaras mājas pārbūvei "Ezerkalni", Jūdaži, Siguldas pag., Siguldas novads.
 7. Par Apliecinājuma karti Veikala “Maxima X” Telpu vienkāršotai atjaunošanai Leona Paegles ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par Apliecinājuma karti Minerālūdens ceha vienkāršotai atjaunošanai Pulkveža Brieža ielā 111C, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceres iesniegumu Dzīvojamās mājas pārbūvei Kalna ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Elektronisko sakaru kabeļu tīkla izbūvei Saulrītu un Institūta iela, Sigulda.
 11. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Dārziņi”, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 12. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 10, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai
 13. Par nosaukuma maiņu - Valsts meži Nr.4266
 14. Par nekustamo īpašumu ar adresi Jāņogu iela 15 un Jāņogu iela 17, Sigulda, Siguldas nov., apvienošanu.
 15. Par Paskaidrojuma rakstu Uzskaites sadalnes ierīkošanai Stacijas ielā 30, Siguldā, Siguldas novadā.

13.11.2018. Darba kārtība:

 1. Par Paskaidrojuma rakstu Teritorijas labiekārtojumam Gaujas NP meža trase, Gaujas NP Ziediņkalns, Sigulda, Siguldas novads.
 2. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Doņu ielas pārbūvei Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Meldru ielas pārbūvei Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par izmaiņām būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.1-2017-500.
 5. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamā mājas būvniecībai "Sniedzes", Allažmuiža, Siguldas novads.
 6. Par izmaiņu saskaņošanu Dzīvojamās mājas pārbūves projektā "Ievlejas", Kalnabeites, Siguldas pag., Siguldas novads.
 7. Par būvniecības ieceres iesniegumu Saimniecības ēkas būvniecībai Saltavota iela 28, Kalnabeites, Siguldas pag., Siguldas novads.
 8. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai Cepļa iela 2, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 9. Lēmums par izmaiņām būvatļaujā - "Dižbebri", Allažu pagastā, Siguldas novadā.

06.11.2018. Darba kārtība:

 1. Par īpašuma “Daudukalns”, kadastra Nr.8094 002 0150 sadalīšanu.
 2. Par nosaukuma maiņu
 3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar adresi “Dārziņi”, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 4. Mores iela 2
 5. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Tilta ielā 21, Ķipari, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 6. Par Apliecinājuma karti Minierālūdens ceha vienkāršotai atjaunošanai Pulkveža Brieža ielā 111C, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās (rindu) mājas būvniecībai Atbrīvotāju ielā 24A, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par iesniegumu izmaiņu veikšanai būvatļaujā – autoruzrauga maiņa – Siguldas jaunās pils pārbūvei Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceres iesniegumu Saimniecības ēkas pārbūvei Krišjāņa Valdemāra ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par Paskaidrojumu rakstu Īpašuma ārējai elektroapgādei Kuršu ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Savrupmājas un saimniecības ēkas būvniecībai Dabreļa ielā 1, Sigulda , Siguldas novads.
 12. Par Apliecinājuma karti Ūdensapgādes pievads būvniecībai Jēkaba Dubura ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai Pulkveža Brieža ielā 53A, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceres iesniegumu Dzīvojamās mājas būvniecībai “Siliņi”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 15. Par būvniecības ieceri Piebraucamā ceļa seguma atjaunošanai, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūvei Leona Paegles ielā 6B, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas būvniecībai Līgo ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par Paskaidrojumu rakstu Šķūņa būvniecībai Strēlnieku ielā 80, Siguldā, Siguldas novadā.
 18. Par būvniecības ieceri Monumentāla Latvijas karoga masts būvniecībai Šveices ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 19. Lāčplēša iela 9
 20. Par zemes vienības daļas ar adresi “Jūdaži 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 21. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 22. Par grozījumiem zemes nomas līgumā.
 23. Par grozījumiem zemes nomas līgumā.
 24. Par grozījumiem zemes nomas līgumā.
 25. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Roķēni” Siguldas pagastā, Siguldas novadā nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 26. Par zemes vienības daļas ar adresi Zaļā iela 3, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 27. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Līdumi 1”, Allažu pagastā, Siguldas novadā nomu lauksaimniecības produktu ražošanai.
 28. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Skaistkalni 1”, Allažu pagastā, Siguldas novadā nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 29. Par zemes vienības daļas ar adresi “Jūdaži 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 30. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 31. Par zemes vienības daļas ar adresi Zaļā iela 3, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 32. Par zemes vienības daļas ar adresi “Jūdaži 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 33. Par zemes vienības daļas ar adresi “Austrumi 1”, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 34. Par zemes vienības daļas ar adresi “Kūdras”, Siguldas pagasts, Siguldas novads nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 35. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašuma ar nosaukumu “Kļaviņas”, Mores pag., Siguldas nov. sadalīšanai divās daļās.

22.10.2018. Darba kārtība:

 1. Par nekustamo īpašumu ar adresi Tilta iela 17 un Tilta iela 19 Ķipari, Siguldas pagasts,  apvienošanu.
 2. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Gateri” sadalīšanu.
 3. Par adrešu maiņu telpu grupām (“Kreiļi 2”).
 4. Par nosaukuma un adreses maiņu (“Liepsalas-2).
 5. Par izmaiņām būvatļaujā (DS “Vējupīte” Nr.103).
 6. Par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā BIS-BV-4.1-2018-2188 (1923) Degvielas uzpildes stacijas un automazgātavas būvniecībai Mazā Saules ielā 2, Siguldā.
 7. Par būvniecības ieceri Turaidas pils kompleksa Dienvidu korpusa ēkas vienkāršotai atjaunošanai Turaidas ielā 10, Siguldā.
 8. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā BIS-BV-4.1-2018-3348  rindu māju būvniecībai Atbrīvotāju ielā 24A, Siguldā.
 9. Par Paskaidrojuma rakstu Ielu apgaismojuma ierīkošanai Atbrīvotāju ielā 24A, Siguldā.
 10. Par Paskaidrojuma rakstu Zemsprieguma kabeļu elktrolīnijas būvniecībai  Atbrīvotāju ielā 24A, Siguldā.
 11. Par būvniecības ieceri dārza mājas  jaunai būvniecībai Mežmaļu ielā 11, Egļupē, Allažu pagastā.
 12. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas pārbūvei Viestura ielā 6A, Siguldā.
 13. Par izmaiņām būvatļaujā BIS-BV-4.1-2018-1170 (Līvu iela 25, Allaži, Allažu pagasts).
 14. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas lietošanas veida maiņai uz divu dzīvokļu māju ar viesu māju telpu grupu Atbrīvotāju ielā 1A, Siguldā.

16.10.2018. Darba kārtība:

 1. Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu  (dzīvojamās mājas vienkāršotai atjaunošanai par pirmskolas izglītības iestādi Laimas ielā 1, Siguldā).
 2. Par Paskaidrojuma rakstu Žoga būvniecībai īpašumā “Mazie Kurmji”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 3. Par Paskaidrojuma rakstu Zobārstniecības kabineta paplašināšanai Zinātnes ielā 1, Peltes, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 4. Par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamā māja un saimniecības ēka būvniecībi Jūdažu ielā 12, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 5. Par Paskaidojuma rakstu Caurlaides nojumju un finiša posteņa būvniecībai Peldu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Elektonisko sakaru tīkla būvniecībai Saulrītu ielā, Siguldā, Siguldas novadā
 7. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai Tilta ielā 21, Ķipari, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri Monumentāls Latvijas karoga masts būvniecībai Šveices ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceres – kafejnīcas jaunbūves  Strēlnieku ielā 84, Siguldā, Siguldas novadā - akceptu.
 10. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa vienkāršotai atjaunoānai Pulveža Brieža ielā 117 – 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamā māja un saimniecības ēka būvniecībi Pulkveža Brieža ielā 53A, Siguldā, Siguldas novads
 12. Par būvniecības ieceres iesniegumu Savrupmājas jaunbūvei "Ūdrīši", Siguldas pag., Siguldas novads.
 13. Par Paskaidrojuma rakstu Jaunbūves elektroapgādei Jasmīnu iela 13, Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov.
 14. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 15. Par zemes nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 16. Par zemes vienības daļas ar adresi “Austrumi 1”, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 17. Par zemes vienības daļas ar adresi “Austrumi 1”, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 18. Par zemes vienības daļas ar adresi “Austrumi 1”, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 19. Par zemes vienības daļas ar adresi “Dārziņi”, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 20. Par zemes vienības daļas ar adresi “Austrumi 1”, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 21. Par zemes vienības daļas ar adresi “Kūdras”, Siguldas pagasts, Siguldas novads nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 22. Par zemes vienības daļas ar adresi “Austrumi 1”, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 23. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Jaunliepas”,  Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 24. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 9, Peltes,  Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.

09.10.2018. Darba kārtība:

 1. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas vienkāršotai atjaunošanai par pirmskolas izglītības iestādi Laimas ielā 1, Siguldā.
 2. Par Paskaidrojuma rakstu Dzīvojamās mājas elektroapgādei Pulkveža brieža ielā 24, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Krišjāņa Barona ielā 18-6, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par Paskaidrojuma rakstu ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez pārbūves Atbrīvotāju ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.

 5. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Tirdzniecības centra telpu vienkāršotā atjaunošana bez lietošanas veida maiņas Vidzemes šoseja 16, Sigulda, Siguldas novads.
 6. PRIEŽU IELA 4
 7. Par ēkas gāzes pievadu būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Raiņa ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Ēkas gāzes pievadu izbūvei Gāles ielā 19A un 19B, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Ēkas gāzes pievadu būvniecībai Kalna iela 2, Sigulda, Siguldas novadā.
 10. Par Paskaidrojuma rakstu Vidussprieguma 6, 10 un 20 kV gaisvadu elektrolīnijas, Zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas; 6,10 un 20 kV pazemes kabeļu elektrolīnijas būvniecībai Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības ieceri Dīķa Nr. 2 jaunai būvniecībai īpašumā “Akmentiņi”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 12. Par izmaiņām būvvatļaujā BIS-BV-4.2-2018-141 (Mednieku iela 3, Sigulda, Siguldas nov.).
 13. Par būvniecības ieceri Elektonisko sakaru tīkla būvniecībai Mazās Saules ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.

02.10.2018. Darba kārtība:

 1. Par būvniecības iesniegumu Savrupmājas būvniecībai Avotu ielā 33, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 2. Par Apliecinājuma karti Pagasta ēkas Siltumtrases un apkures sistēmas rekonstrukcijai Siguldas ielā 3, Morē, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas būvniecībai Avotu ielā 31, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 4. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Nojumes būvniecībai Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas pārbūvei Gāles ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās mājas gāzes apgādei Vētras ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības ar adresi Pulkveža Brieža iela 34, Sigulda, Siguldas nov., sadalīšanai.
 8. Par izmaiņu saskaņošanu Skolas ēkas pārbūves un ģimnāzijas mācību korpusa būvniecības projektā (DOP)Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par adreses piešķiršanu - “Liepsalas 2”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 10. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Limonādes ceha pārbūves projektā Peldu ielā 5A, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par Paskaidrojuma rakstu 20kV gaisvadu līnijas A-92 pārbūve posmā no b.Nr.13 līdz T-9224, 2. kārta, IO-34277 Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 12. Par būvvatļauju BIS-BV-4.1-2018-3348 (1957) un  BIS-BV-4.2-2018-429 pārreģistrāciju (Atbrīvotāju iela 24A, Sigulda).
 13. Par Paskaidrojuma rakstu laivu novietnes jaunai būvniecībai īpašumā Mārciņi, Siguldas pagasts, Siguldas novads.

25.09.2018. Darba kārtība:

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības ar adresi “Šķesteri”, Allažu pag., Siguldas nov. sadalīšanai.
 2. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Lejas Višņi”, Mores pag., Siguldas nov., sadalīšanu.
 3. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Kuršu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Tirdzniecības centra telpu vienkāršotai atjaunošanai Strēlnieku ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Tirdzniecības centra telpu vienkāršotai atjaunošanai Ventas ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā
 6. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās ēkas būvniecībai Saules ielā 12A, Siguldā, Siguldas novadā.

19.09.2018. Darba kārtība:

 1. Par būvniecības ieceri Dārzkopības biedrības "Allaži" valdes ēkas būvniecībai Sūnu ielā 1, Egļupē, Allažu pag., Siguldas novadā.
 2. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Siguldas 1. pamatskolas pārbūvei Pulkveža Brieža ielā 105 Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības ar adresi “Mežmalas”, Allažu pag., Siguldas nov., un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8042 006 0025 savstarpējo robežu pārkārtošanai.
 4. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai Mēness ielā 17, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Siljēkas”, Siguldas pag., Siguldas nov., zemes vienības sadalīšanai.
 6. Par būvniecības ieceres iesniegumu Dzīvojamās māja un saimniecības ēkas būvniecībai Pulkveža Brieža ielā 53A, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Cūku audzēšānas kompleksa būvniecībai "Krastmalas", Allažu pag., Siguldas novads.
 8. Par Paskaidrojuma rakstu Žoga būvniecībai īpašumā "Mūrnieciņi", Siguldas pag., Siguldas novads.
 9. Par izmaiņu projekta saskaņošanu Dzīvojamās mājas būvniecībai Avotu ielā 28, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 10. Par Apliecinājuma karti Ēkas gazes pievada jaunai būvniecībai Pūpolu ielā 2, Sigulda, Siguldas novads.
 11. Par Apliecinājuma karti Ūdens un kanalizācijas tīkla jaunai būvniecībai Strēlnieku iela 14, Sigulda, Siguldas novadā.
 12. Par Apliecinājuma karti Ūdens un kanalizācijas tīkla jaunai būvniecībai Strēlnieku iela 14 B, Sigulda, Siguldas novadā.

11.09.2018. Darba Kārtība:

 1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu – “Dārzi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 2. Par alternatīvo nosaukumu “Viļņi”, Kalnabeites, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 3. Par adreses Pils iela 16T, Sigulda, Siguldas novads, likvidēšanu.
 4. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Jaunliepas”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 5. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Jaunliepas”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 6. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Dārziņi”, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 7. Par adreses piešķiršanu.
 8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 8094 003 0272 8001 un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8094 003 0272.
 9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar adresi „Villa Bormaņi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8094 003 0330.
 10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar adresi “Villa Bormaņi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8094 003 0331.
 11. Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu (kafejnīcas būvniecība Strēlnieku ielā 84, Siguldā)
 12. Par būvniecības ieceres iesniegumu Dzīvojamās mājas būvniecībai Dailes ielā 26, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceres iesniegumu Nojumes jaunai būvniecībai Miera ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par zemes vienības daļas ar adresi “Kreiļi 2”, Siguldas pagasts, Siguldas novads nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 15. Par zemes vienības daļas ar adresi “Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 16. Par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas rekonstrukcijai Atbrīvotāju ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par Apliecinājuma karti Sadzīves kanalizācijas peivada būvniecībai Miera ielā 20, Siguldā, Sigulda novadā.
 18. Par Apliecinājuma karti Ēkas gazes pievadu izbūvei Gāles ielā 19A un Gāles ielā 19B, Siguldā, Siguldas novadā.
 19. Par būvniecības iesniegumu Vidēja spiediena sadales gāzesvads būvniecībai Gāles iela 19, 19A, 17 Siguldā, Siguldas novadā.
 20. Par Apliecinājuma karti Tirdzniecības centra telpu vienkāršota atjaunošana Ventas iela 1, Sigulda, Siguldas novads.
 21. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Kalna ielā  2, Siguldā, Siguldas novadā.
 22. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Parādes ielā 4A, Siguldā, Siguldas novadā.
 23. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 24. Par Paskaidrojuma rakstu Šķūņa būvniecībai īpašumā “Strautiņi”, Sigulda, Siguldas novads.
 25. Par zemes vienības daļas ar adresi Zaļā iela 3, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.

04.09.2018. Darba Kārtība:

 1. Par adreses maiņu ēkai ar kadastra apzīmējumu  8015 002 1818 005.
 2. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašuma ar nosaukumu “Ozoliņi-1”, Siguldas pag., Siguldas nov. sadalīšanai divās daļās
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības ar adresi Pēteralas iela 2, Pēteralas iela 4 un Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas nov., savstarpējo robežu pārkārtošanai.
 4. Par zemes vienības ar adresi “Stemberģi”, Siguldas pag., Siguldas nov., un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 001 0142 savstarpējo robežu pārkārtošanu.
 5. Par izmaiņu saskaņošanu Doņu ielas pārbūves būvprojektā, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par izmaiņu saskaņošanu Meldru ielas pārbūves būvprojektā, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Paparžu ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par Paskaidrojuma rakstu Atkritumu novietnes būvniecībai Kalna ielā 32, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par Paskaidrojuma rakstu Žoga ierīkošanai Televīzijas iela 10, Mālkalnu iela 5, Sigulda, Siguldas novads.

 

28.08.2018. Darba Kārtība:

 1. Par izmaiņu saskaņošanu Skolas ēkas pārbūves un ģimnāzijas mācību korpusa būvniecības projektā Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības iesniegumu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, lapenes un šķūna būvniecībai Saules ielā 3, Morē, Siguldas novadā
 3. Par būvniecības iesniegumu dzīvojamās mājas  un šķūņa jaunbūvei  īpašumā “Lakstīgalas” , Siguldas pagastā, Siguldas novadā
 4. Par alternatīvo nosaukumu “Ievlejas”, Kalnabeites, Siguldas pagasts, Siguldas novads
 5. Par zemes vienības ar adresi Lazdu iela 1, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai
 6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar adresi Kārklu iela 8, Sigulda, Siguldas novads
 7. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Tirdzniecības centra telpu vienkāršotai atjaunošanai Leona Paegles ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības iesniegumu dzīvojamās mājas  būvniecībai īpašumā “Lūši”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā
 9. Par izmaiņu saskaņošanu Kalmju ielas pārbūves būvprojektā, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības iesniegumu dzīvojamās mājas  jaunbūvei  īpašumā “Zandari” , Siguldas pagastā, Siguldas novadā
 11. Par būvniecības iesniegumu nojumes “Zaļā klase”  jaunbūvei  Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā
 12. Par Apliecinājuma karti Tirdzniecības centra “Raibais suns” telpu vienkāršotai atjaunošanai Vidzemes šosejā 16, Siguldā, Siguldas novadā
 13. Par būvniecības iesniegumu dzīvojamās mājas  un saimniecības ēkas jaunbūvei  Pulkveža Brieža ielā 74, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par Paskaidrojuma rakstu mazēkas būvniecībai īpašumā “Strautiņi”,  Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 15. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Apliecinājuma kartē dzīvojamās mājas jaunbūves gāzes apgādei Kaupo ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā
 16. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Paskaidrojuma rakstā ūdensvada un kanalizācijas pievadu būvniecībai Kaupo ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā
 17. Par Tirdzniecības centra telpu Strēlnieku ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā vienkāršotas atjaunošanas  būvdarbu pabeigšanu.
 18. Par Apliecinājuma karti Autostacijas ēkas vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu Raiņa ielā 3,  Siguldā, Siguldas novadā.

21.08.2018. Darba Kārtība:

 1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar adresi Parka iela 10, Sigulda, Siguldas novads.
 2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
 3. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Dārziņi”, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 4. Par zemes nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 5. Par būvniecības ieceri daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotai renovācijai Leona Paegles ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotai renovācijai Jāņa Čakstes ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Miera ielas pārbūvei Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par Apliecinājuma karti Tirdzniecības centra vienkāršotai atjaunošanai Strēlnieku ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par Apliecinājuma karti Tirdzniecības centra vienkāršotai atjaunošanai Ventas   ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par Apliecinājuma karti Administrācijas ēkas vienkāršotai atjaunošanai Baznīcas iela 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par projektēšanas nosacījumu izpildi meža autoceļa “Lāčkalnu ceļš” būvniecībai Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 12. Par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi dzīvojamās mājas būvniecībai Klusā ielā 39, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības iesniegumu dzīvojamās mājas būvniecībai Kuršu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par Apliecinājuma karti Sociālo pakalpojumu centra vienkāršotai atjaunošanai īpašumā "Kārkli", Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 15. Par Paskaidrojuma rakstu saimniecības ēku –kūts un šķūņa –nojaukšanai Strēlnieku ielā 80, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 17. Par elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegumu dzīvojamās mājas telefonizācijai Kārklu  ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā
 18. Par būvniecības iesniegumu dzīvojamās mājas pārbūvei un pirts ēkas jaunbūvei Viršu ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 19. Par projektēšanas nosacījumu izpildi cūku audzēšanas kompleksa pārbūvei īpašumos “Krastmalas” un “Akotiņi” Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 20. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Tirgus jaunbūvei un Teritorijas labiekārtošanai Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 21. Par būvniecības iesniegumu ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecībai Atbrīvotāju ielā 24A, Siguldā, Siguldas novadā.
 22. Par Apliecinājuma karti Siguldas sporta centra administrācijas telpu vienkāršotai atjaunošanai Ata Kronvalda ielā 7A,   Siguldā, Siguldas novadā.
 23. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Kaupo ielā  17, Siguldā, Siguldas novadā

14.08.2018. Darba kārtība:

 1. Par būvniecības ieceres – dzīvojamās mājas jaunbūve Strēlnieku ielā 78, Siguldā, Siguldas novadā - akceptu.
 2. Par būvniecības ieceres – viesnīcas jaunbūve Šveices ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā - akceptu.
 3. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi garāžas ēkas pārbūvei par dzīvojamo māju īpašumā “Bisenieki I”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar adresi Atbrīvotāju iela 43, Sigulda, Siguldas novads.
 5. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi dzīvojamās mājas būvniecībai īpašumā “Mazmeldri”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi dzīvojamās mājas būvniecībai īpašumā “Žubītes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības iesniegumu savrupmājas būvniecībai Viestura ielā 6A, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par zemes vienības ar adresi “Atvasītes”, Allažu pag., Siguldas nov., sadalīšanu divās daļās.
 9. Par Apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Pulkveža Brieža ielā 22-3, Siguldā, Siguldas novadā
 10. Par Paskaidrojuma rakstu mazēkas būvniecībai īpašumā “Vēveri”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 11. Par alternatīvo nosaukumu “Rūķi”, Kalnabeites, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 12. Par alternatīvo nosaukumu “Pīlādži”, Kalnabeites, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 13. Par būvniecības iesniegumu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai Jūdažu ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par Apliecinājuma karti dzīvojamās mājas vienkāršotasi atjaunošanai Purva ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par kafejnīcas būvniecības ieceri Strēlnieku ielā 78, Siguldā.
 16. Par Paskaidrojuma rakstu 0.4kV elektropieslēguma izbūvei īpašumā “Ozoliņi-1”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 17. Par Paskaidrojuma rakstu mazēkas būvniecībai Cepļa ielā 5, Peltēs Siguldas pagastā, Siguldas novadā
 18. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apkures sistēmas vienkāršotai atjaunošanai un fasādes vienkāršotai renovācijai Pulkveža Briežsa ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 19. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi dzīvojamās mājas būvniecībai Atbrīvotāju ielā 17, Siguldā, Siguldas novadā.
 20. Par izmaiņām būvatļaujā  Nr. BIS-BV-4.1-2018-4139 (1202) “Sabiedriskā centra rekonstrukcija Birzes ielā 4, Allažu pagastā, Siguldas novadā”.
 21. Par būvprojektu “Tirgus jaunbūve. Teritorijas labiekārtošana Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 22. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Cēsu ielā 9 un Cēsu ielā 9A, Siguldā, Siguldas novadā

07.08.2018. Darba kārtība:

 1. Par būvniecības ieceres “Dzīvojamās mājas jaunbūve Strēlnieku ielā 78, Siguldā, Siguldas novadā”, publiskās apspriešanas pārskatu.
 2. Par būvniecības ieceres “Viesnīcas ēkas jaunbūve Šveices ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā”, publiskās apspriešanas pārskatu.
 3. Par projektēšanas nosacījumu izpildi meža autoceļa “Medulāji-Arumkalns” būvniecībai Mores pagastā, Siguldas novadā.
 4. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Lejas Mūkiņas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā sadalīšanu.
 5. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saimniecības ēkas būvniecībai Laimas ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības iesniegumu dzīvojamās mājas būvniecībai Klusā ielā 23, Peltēs, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 7. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi pirts ēkas būvniecībai īpašumā “Dižbebri”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības iesniegumu Siguldas Jaunās pils pagalma pārbūvei Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Siguldas 1. pamatskolas ēkas pārbūvei   Pulkveža Brieža ielā 105, Siguldā Siguldas novadā.
 10. Par Paskaidrojuma rakstu mazēkas būvniecībai Strēlnieku ielā 86A, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi dzīvojamās mājas būvniecībai Cepļa ielā 4, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 12. Par Apliecinājuma karti noliktavas telpas lietošanas veida maiņai par biroju telpām (vienkāršotai atjaunošanai) Pulkveža Brieža ielā 24-52P, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par adreses piešķiršanu ēkai ar kadastra apzīmējumu 8015 002 4019 001.
 14. Par projektēšanas  nosacījumu izpildi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecībai Strēlnieku ielā 88, Siguldā, Siguldā Siguldas novadā.

31.07.2018. Darba kārtība:

 1. Par izmaiņu saskaņošanu Siguldas Kultūras centra pārbūves projekta Savietoto inženiertīklu plānā Pils ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvprojektu “Tirgus jaunbūve. Teritorijas labiekārtošana Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā”.
 3. Par adrešu maiņu Siguldas novada adminitratīvajā teritorijā.
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu īpašuma ar nosaukumu “Erdmaņi” un “Kārumnieki”, Siguldas pag., Siguldas nov., savstarpējo robežu pārkārtošanai.
 5. Par īpašuma ar nosaukumu “Veclapaiņi”, Allažu pag., Siguldas nov., nosaukuma maiņu.
 6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašuma ar nosaukumu “Mierlauki”, Mores pag., Siguldas nov., sadalīšanai divās daļās.
 7. Par adreses piešķiršanu - “Sintijas”, Mores pagasts, Siguldas novads.
 8. Par adreses piešķiršanu dzīvojamās mājas ar adresi “Kārtūži 2”, Mores pagasts, Siguldas novads, telpu grupām.
 9. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Saulgriežu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Bezdelīgu ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Dabreļa ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par paskaidrojuma rakstu dzīvojamās mājas elektroapgādei Gāles ielā 19A, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Leona Paegles ielā 7-25, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi ūdensapgādes un apkures sistēmas vienkāršotai atjaunošanai Melioratoru ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Allažu tautas nama labiekārtojuma vienkāršotai atjaunošanai īpašumā "Allažu tautas nams", Allažu pagastā, Siguldas nov.
 16. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saimniecības ēkas novietošanai īpašumā “Bebri, Mores pagastā, Siguldas novadā.

26.07.2018. Darba kārtība:

 1. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Saimniecības ēkas būvniecībai Kalmju ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības iesniegumu Saimniecības ēkas būvniecībai Laimas ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības iesniegumu Dārza mājas jaunbūvei īpašumā “Sintijas”, Mores pagasts, Siguldas novads.
 4. Par būvniecības ieceres akceptu Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Leona Paegles ielā 7-25, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas un palīgēkas būvniecībai īpašumā “Rūķi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Palīgēkas nojaukšanai īpašumā “Rūķi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 7. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas jaunbūvei Īpašumā “Mazmeldri”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 8. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Melioratoru ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par skolas ēkas pārbūves un ģimnāzijas mācību korpusa Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, būvniecības darbu organizācijas projekta saskaņošanu.
 10. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Gāles ielā 198 A, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības ieceres iesniegumu Meža meliorācijas sistēmas pārbūvei “Dibensalas”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 12. Atbrīvotāju 17
 13. Par paskaidrojumu rakstu Saimniecības ēkas būvniecībai īpašumā “Bebri”, Mores pagasts, Siguldas novads.
 14. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Allažu pamatskolas Ūdensapgādes un Kanalizācijas tīklu būvniecībai, Allažu pagastā, Siguldas novadā.

 

17.07.2018. Darba kārtība:

 1. Par elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projektu Pulkveža Brieža ielā 1a, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības iesniegumu Nojumes ēku būvniecībai Dižkoki, Allaži, Allažu pag., Siguldas novads.
 3. Par Paskaidrojuma rakstu mazēku būvniecībai Strēlnieku ielā 14B, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par īpašuma ar nosaukumu “Starpaskalni”, Siguldas pag., Siguldas nov., sadalīšanu.
 5. Par būvdarbu uzsākšanu Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Leona Paegles ielā 5-12, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi  Dzīvojamās mājas pārbūvei Tālavas ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvprojektu elektronisko sakaru tīkla pārvietošanai īpašumā “Lora”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 8. Par projektēšanas  nosacījumu izpildi Kalmju ielas pārbūvei Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu Kaupo iela 11, Sigulda, Siguldas nov., sadalīšanu divās daļās.
 10. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Andreja Pumpura ielā 5A, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 12. Par Apliecinājuma karti Ūdensapgādes un kanalizācijas pievada būvniecībai Kraukļalas ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par Apliecinājuma karti PII “Saulīte” telpu vienkāršotai atjaunošanai Institūta ielā 2, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

10.07.2018.Darba kārtība:

 1. Par būvniecības ieceres iesniegumu Dzīvojamās (rindu) mājas būvniecībai Atbrīvotāju ielā 24A, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par paskaidrojuma rakstu ēkas nojaukšanai Krišjāņa Barona ielā 23, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par projektēšanas  nosacījumu izpildi Meldru ielas pārbūvei Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvatļaujas pagarināšanu Dzīvojamās mājas būvniecībai Allažu iela 22, Sigulda, Siguldas novads.
 5. Par paskaidrojuma rakstu ēkas nojaukšanai Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par iesniegumu būvatļaujas nr. BIS-BV-4.1-2018-3144 grozīšanai.
 7. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Gāles ielā 19A, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas jaunbūvei Cepļa ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības iesniegumu Garāžas pārbūvei par dzīvojamo māju “Bisenieki – 1”, Allažu pag., Siguldas novads.
 10. Par projektēšanas  nosacījumu izpildi Doņu ielas pārbūvei Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par Apliecinājuma karti Īpašuma ārējai elektroapgādei Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 12.  Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Mūrnieki”, Allažu pag., Siguldas nov., sadalīšanu.
 13. Par grozījumiem būvatļaujās Nr. 1735 Lietus kanalizācijas tīklu izbūve Kaijas ielā un Nr. 1682 Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība. I un II kārta.

05.07.2018. Darba kārtība:

 1. Par paskaidrojuma rakstu Nekustamo īpašumu ārējai elektroapgādei Vidzemes šosejā 65 un Strēlnieku ielā 31, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par Apliecinājuma karti Izglītības iestādes telpu vienkāršotai atjaunošanai Skolas ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.

03.07.2018. Darba kārtība:

 1. Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu (viesnīcas būvniecība Šveices ielā 1, Siguldā).
 2. Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu (dzīvojamās mājas būvniecība Strēlnieku ielā 78, Siguldā).
 3. Par atļauju veikt būvniecību pēc būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasību izpildes Atbrīvotāju ielā 17, Siguldā.
 4. .
 5. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Andreja Pumpura ielā 5A, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās ēkas rekonstrukcijai Atbrīvotāju ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par Apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Leona Paegles ielā 5-12, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās ēkas nojaukšanai undzīvojamās ēkas jaunbūvei “Jurbrenči”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 9. Par būvniecības ieceri “LTC skapja elektroapgādei Tilta un Nākotnes ielu krustojums, Ķipari, Siguldas pagasts, Ab. Daļa.
 10. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi jumta seguma maiņai Atbrīvotāju ielā 8/1, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Administratīvās ēkas atjaunošanai Miera ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Mēbeļu ražošanas ceha un katlu mājas pārbūve, nojumes jauna būvniecība “Kamenes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 13. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Līvu ielā 19, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 14. Par projektēšanas nosacījumu izpildi DUS ēkas pārbūvei (automazgātuves piebūvei) “Lorēni”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 15. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Jāņa Čakstes ielā 3-27, Siguldā, Siguldas novadā.

26.06.2018. Darba kārtība:

 1. Par izmaiņu projekta saskaņošanu Siguldas kultūras centra pārbūvei Pils ielā 10, Siguldā Siguldas novadā.
 2. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Gāles ielā 15A, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Saimniecības ēkas būvniecībai Gāles ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Ventas ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par zemes vienības sadalīšanu.
 6. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas pārbūvei Tālavas ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par paskaidrojuma rakstu 0.4kV tīkla Z-9311-2 pārbūvei Kalnabeites, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 8. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Noliktavas būvniecībai Gāles ielā 27, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvatļaujas pagarināšanu Meža meliorācijas sistēmas (Medņukalna purvs) būvniecībai.
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma ar nosaukumu "Atvasītes", Allažu pag., Siguldas nov. zemes vienības sadalīšanai četrās daļās.
 11. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa Nr. 6 vienkāršotai atjaunošanai Laurenču ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības iesniegumu Saimniecības ēkas būvniecībai Kalmju ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par Apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Pulkveža Brieža iela 93B-5, Sigulda, Siguldas novads.
 14. Par būvniecības iesniegumu Savrupmājas būvniecībai Kaupo ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par paskaidrojuma rakstu Elektroapgādes pieslēguma jaunai būvniecībai Sila ielā 192, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 16. Par Paskaidrojuma rakstu Dzīvojamās mājas elektroapgādes rekonstrukcijai Jāņa Čakstes ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Viena dzīvokļa dzīvojamās mājas un saimniecības mājas būvnieībai Jasmīnu ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 18. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Jaunliepas”,  Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzešanai
 19. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Jaunliepas”,  Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzešanai.
 20. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Dārziņi”, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzešanai.
 21. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzešanai.
 22. Par Apliecinājuma karti Ēkas gazes pievada jaunai būvniecībai Pureņu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 23. Par adreses piešķiršanu - Vējupītes iela 14B, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 24. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 25. Par adreses piešķiršanu.
 26. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Vārzas-1”, Siguldas pag., Siguldas nov., sadalīšanu.
 27. Par zemes vienības daļas ar adresi “Ezerkalni 1”, Allažu pagasts, Siguldas novads nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.

19.06.2018. Darba kārtība:

 1. Par būvniecības iesnieguma izskatīšanu Krišjāņa Valdemāra ielā  2, Siguldā.
 2. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās mājas gāzes pievada būvniecībai Jūdažu ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās mājas gāzes pievada būvniecībai Atbrīvotāju ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās mājas gāzes pievada būvniecībai Rīgas ielā 20-1, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par viesnīcas būvniecības ieceri Šveices ielā 1, Siguldā.
 6. Par projektu Ūdens ieguves urbuma jaunai būvniecībai Mednieku ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa Nr. 11 vienkāršotai atjaunošanai Oskara Kalpaka ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās mājas jumta maiņai Atbrīvotāju ielā 8-1, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības iesniegumu Kaltes būvniecībai Inderdēļi 1, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 10. Par Apliecinājuma karti Biroja telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai Pils ielā 13a, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās mājas gāzes pievada būvniecībai Strauta iela 9, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 12. Par būvniecības iesniegumu Pirts jaunbūvei “Dižbebri”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 13. Par Apliecinājuma karti Ūdensapgādes rekonstrukcijai Sociālās aprūpes mājai “Gaismiņas”, “Gaismiņas”, Stīveri, Allažu pag., Siguldas novads.
 14. Par Apliecinājuma karti Apkures sistēmas un katlu mājas rekonstrukcijai Sociālās aprūpes mājai “Gaismiņas”, “Gaismiņas”, Stīveri, Allažu pag., Siguldas novads.
 15. Par Paskaidrojuma rakstu Degvielas uzpildes stacijas un veikala elektroapgādei, Priežu ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai īpašumā “Piekalnes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 17. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai īpašumā “Vējrozes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 18. Par Apliecinājuma karti Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla jaunai būvniecībai Cepļa ielā 4, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 19. Par būvniecības iesniegumu Brīvdienu ēkas pārbūvei īpašumā Brūveri – 1, Sigulda, Siguldas novads.
 20. Par zemes vienības daļas ar adresi Zaļā iela 3, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.

12.06.2018. Darba kārtība:

 1. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai “Jaunputniņi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 2. Par Būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas būvniecībai Andreja Pumpura ielā 5A, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās mājas gāzes pievada būvniecībai Helmaņa ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma ar nosaukumu "Āres", Allažu pag., Siguldas nov. zemes vienības sadalīšanai divās daļās.
 5. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības ar adresi Rožu iela 5, Sigulda, Siguldas nov., sadalīšanai divās daļās.
 6. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Asteres 2”, Siguldas pag., Siguldas nov., sadalīšanu.
 7. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Nākotnes iela 38A”, Siguldas pag., Siguldas nov., sadalīšanu.
 8. Par zemes vienības daļas ar adresi “Skaistkalni 1”, Allažu pagasts, Siguldas novads nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 9. Par zemes vienības daļas ar adresi “Dārziņi”, Allažu pagasts, Siguldas novads nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 10. Par zemes vienības daļas ar adresi Zaļā iela 3, Allažu pagasts, Siguldas novads nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 11. Par zemes vienības daļas ar adresi “Austrumi-1”, Allažu pagasts, Siguldas novads nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 12. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas būvniecībai Kraukļalas ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās mājas gāzes pievada būvniecībai Zāļu ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par Paskaidrojuma rakstu īpašuma “Jaunvildes” elektroapgādei Allažu pagasts, Siguldas novads.
 15. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Divu dzīvokļu dzīvojamās mājas ar palīgēku (pirti) būvniecībai Sapņu ielā 14, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 16. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās mājas gāzes pievada būvniecībai Doņu ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par Paskaidrojuma rakstu Pirts (mazēkas) jaunai būvniecībai Atbrīvotāju ielā 12A, Siguldā, Siguldas novadā.

05.06.2018. Darba kārtība:

 1. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi 1. Stāvu dzīvojamās mājas būvniecībai īpašumā “Indras”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 2. Par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas jaunbūvei Gaismas ielā 19 B, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības iesniegumu Autoceļa pārbūvei posmā no valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems-Sigulda, Ķegums līdz Pelītes.
 4. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas būvniecībai Klusā iela 39, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 5. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi fasādes pārbūves darbiem Pils ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Meža ceļa “Klajā purva ceļš” būvniecībai, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 7. Par Paskaidrojuma rakstu Dzīvojamo māju elektroapgādei “Baibas” un “Dūņas”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 8. Par būvniecības iesniegumu Savrupmājas un palīgēkas jaunbūvei Dabreļa ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas būvniecībai Gāles ielā 15A, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas būvniecībai “Vējrozes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Šķesteri”, Allažu pag., Siguldas nov., sadalīšanai trīs daļās.
 12. Par zemes vienības daļas ar adresi “Jūdažu 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 13. Par grozījumiem zemes nomas līgumā.
 14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.

01.06.2018. Darba kārtība:

 1. Par būvniecības ieceres iesniegumu (Paskaidrojuma raksts) Ārējā apgaismojuma projektam Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.

29.05.2018. Darba kārtība:

 

 1. Par iesnieguma izskatīšanu moduļtipa mazēku  būvniecībai īpašumā ar adresi Vidzemes šoseja 65, Sigulda, Siguldas novads.
 2. Par būvniecības ieceri Veikala ēkas telpu vienkāršotai atjaunošanai Krišjāņa Valdemāra ielā 3A, Siguldā, siguldas novadā.
 3. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās mājas vienkāršotai atjaunošanai Jēkaba Dubura ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotai atjaunošanai Jēkaba Dubura ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par Paskaidrojuma rakstu Maģistrālās elektropārvades līnijas būvniecībai īpašumā “Stirnas”, Mores pagasts, Siguldas novads.
 6. Par Ēkas fasādes apliecinājuma karti Ražošanas ēkas vienkāršotai atjaunošanai īpašumā “Dižkoki”, Allažu pag., Siguldas novads.
 7. Par Paskaidrojuma rakstu Dzīvojamās mājas elektroapgādei “Kalmes”, peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 8. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Doņu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Elektronisko sakaru tīkla būvniecībai Gundegu, Doņu, Meldru, Kalmju, Atbrīvotāju ielās Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par izmaiņu saskaņošanu Skolas ēkas pārbūves un ģimnāzijas mācību korpusa būvniecības projektā Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības iesniegumu Ražošanas ēkas pārbūvei “Dižkoki, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 12. Par zemes vienības daļas ar adresi Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 13. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 10, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 14. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Jaunliepas”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 15. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Jaunliepas”,  Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzešanai.
 16. Par zemes vienības daļas ar adresi Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 17. Par zemes nomas līguma pārjaunojumu.
 18. Par zemes vienības daļas ar adresi Zaļā iela 3, Allažu pagasts, Siguldas novads nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 19. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Nurmiži”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 20. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Ezerkalni 1”, Allažu pagastā, Siguldas novadā nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 21. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Ausekļi”, Mores pag., Siguldas nov., sadalīšanu.

 

22.05.2018. Darba kārtība:

 1. Par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Industriālās tehnikas tirdzniecības vietas būvei Lauku ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par izmaiņām būvatļaujā Mazumtirdzniecības veikala būvniecībai Rīgas ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par Paskaidrojuma rakstu Ceļa zīmju izvietošanai Leona Paegles ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par projektēšanas nosacījumu izpildi 1. stāvu dzīvojamās mājas būvniecībai īpašumā “Indras”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas pārbūvei Satiksmes ielā 17, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par Paskaidrojuma rakstu Dzīvojamās mājas elektroapgādei Pulkveža Brieža ielā 53A, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības iesniegumu Meža autoceļa “Lāčkalnu ceļš” būve jaunai būvniecībai Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 8. Par būvatļaujas termiņa pagarināšanu Noliktavu iela 2A, Sigulda, Siguldas novads.
 9. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa Nr. 4 vienkāršotai atjaunošanai Pulkveža Brieža ielā 78, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par Paskaidrojuma rakstu Rūpnieciski ražotas vasaras mājas novietošanai īpašumā “Zemenītes”, Mores pag., Siguldas novads.
 11. Par būvniecības iesniegumu Ūdensapgādes un kanalizācijas pievada ierīkošanu Gaismas iela 4B, Sigulda, Siguldas novads.
 12. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Gaismas ielā 4B, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības iesniegumu Ūdensvadu tīklu izbūvei Krimuldas un Mednieku ielās Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par Paskaidrojuma rakstu Labiekārtojuma seguma un žoga ierīkošanai Vidzemes šoseja 65, Sigulda, Siguldas novads.
 15. Par būvniecības iesniegumu Cūku audzēšanas kompleksa pārbūvei “Krastmalas”, Allažu pagasts.
 16. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas pārbūvei Dārza ielā 55, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par adreses maiņu.
 18. Par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Drenāžas sistēmas izbūvei Kaupo ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.

 

15.05.2018. Darba kārtība:

 1. Par paskaidrojuma rakstu Cūku audzēšanas kompleksa elektroapgādei “Krastmalas”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 2. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu uzpildi Savrupmājas būvniecībai un  palīgēkas nojaukšanai Jāņa Poruka ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasāžu renovācijai, energoefektivitātes paaugstināšanai kā arī apkures un siltummezgla atjaunošanai Pulkveža Brieža ielā 24, Siguldā.
 4. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas būvniecībai Strēlnieku ielā 78, Siguldā.
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības ar adresi Rūsiņa iela 40, Sigulda, Siguldas nov., sadalīšanu divās daļās.
 6. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Ventas ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Gaismas ielā 4B, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu un maiņu.
 9. Par zemes vienības daļas ar adresi Zaļā iela 3, Allažu pagasts, Siguldas novads nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 10. Par zemes vienības daļas ar adresi “Dārziņi”, Allažu pagasts, Siguldas novads nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 11. Par zemes vienības daļas ar adresi “Dārziņi”, Allažu pagasts, Siguldas novads nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 12. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Siguldas iela 3”, Morē, Mores pagastā, Siguldas novadā nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 13. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Ezerkalni 1”, Allažu pagastā, Siguldas novadā nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 14. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Jaunliepas”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzešanai.
 15. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzešanai.
 16. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
 18. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Dārziņi”, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzešanai.
 19. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Dārziņi”, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzešanai.
 20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
 21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
 22. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Dārziņi”, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzešanai.
 23. Par Paskaidrojuma rakstu Dzīvojamās mājas ārējai elektroapgādei Rūdolfa Blaumaņa ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 24. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības ar adresi “Mežmalas”, Allažu pag., Siguldas nov., un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8042 006 0025 savstarpējo robežu pārkārtošanai.
 25. Par būvniecības iesniegumu Saimniecības ēkas pārbūvei Gāles ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā.
 26. Par būvniecības iesniegumu Drenāžas sistēmas izbūvei Kaupo ielā 4 un dabreļa ielā 3, Siguldā ar pieslēgumu esošajiem lietusūdeņu kanalizācijas tīkliem.
 27. Par būvniecības iesniegumu Biroju ēkas fasādes pārbūvei Pils ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 28. Par būvniecības iesniegumu Meža  meliorācijas sistēmas “Kūcietu mežs” pārbūvi Mores pagastā, Siguldas novadā.
 29. Par paskaidrojuma rakstu Mazēku būvniecībai Rotas ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 30. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai īpašumā “Raskalns”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 31. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Helmaņa ielā 15, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 32. Par paskaidrojuma rakstu Elektroapgādes pieslēguma būvniecībai Cēsu ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 33. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Elektronisko sakaru kanalizācijas paievadu būvniecībai Laurenču ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 34. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dārza mājas būvniecībai Bišu ielā 168, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 35. Par pakaidrojuma rakstu “LTC skapja elektroapgādei Tilta un Nākotnes ielu krustojumos, Ķipari, Siguldas pagasts. ST. daļa.

09.05.2018. Darba kārtība:

 1. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Meža autoceļa “Niedras-Kniediņš”pārbūvei, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceres iesniegumu Degvielas uzpildes stacijas un automazgātavas būvniecībai Mazajā Saules ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas būvniecībai Nākotnes ielā 48, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Biroja ēkas ar kadastra apzīmējumu 80150023110001 telpu grupas Nr.001 1.stāva  vienkāršotai atjaunošanai Pils ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības iesniegumu Vasaras mājas pārbūvei “Ezerkalni”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 6. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās ēkas būvniecībai Kaupo ielā 17, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par Ēkas fasādes apliecinājuma karti Lakstīgalas ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā fasādes vienkāršotai atjaunošanai.
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības ar adresi “Lejas Višņi”, Mores pag., Siguldas nov., sadalīšanai divās daļās.
 9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Bebroņi-13”, Siguldas pag., Siguldas nov., ietilpstošo zemes vienību savstarpējo robežu pārkārtošanai.
 10. Par būvatļaujas pagarināšanu Dzīvojamās mājas būvniecībai Cepļa ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašuma ar nosaukumu “Celmi”, Siguldas pag., Siguldas nov., sadalīšanai.
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības ar adresi “Oši”, Sigulda, Siguldas pag., sadalīšanai dalītā īpašuma izbeigšanai.
 13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašuma ar nosaukumu “Gruzdiņi-1”, Allažu pag., Siguldas nov., sadalīšanai divās daļās.
 14. Par zemes vienības daļas ar adresi Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzešanai.
 15. Par Paskaidrojuma rakstu Teritorijas labiekārtojuma būvniecībai tūrisma aktivitāšu veicināšanai īpašumā “Kārumnieki”, Siguldas pag., Siguldas nov.
 16. Par reklāmas stendu Ausekļa ielā 5, Siguldā.
 17. Par adreses “Erdmaņi”, Kalnabeites, Siguldas pagasts, Siguldas novads, likvidēšanu.
 18. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar adresi Trimpus iela 2A, Sigulda, Siguldas novads.
 19. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Noliktavas būvniecībai Gāles ielā 27, Siguldā, Siguldas novadā.

 

02.05.2018. Darba kārtība:

 1. Par  SIA “Loras nami” būvniecības ieceres “Tirgus jaunbūve un teritorijas labiekārtošana Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā”  publiskās apspriešanas uzsākšanu.
 2. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumi izpildi Skolas ēkas pārbūvei un ģimnāzijas mācību korpusa būvniecībai Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.

24.04.2018. Darba kārtība:

 1. Par mazēkas būvniecību Eduarda Veidenbauma ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par Paskaidrojuma rakstu palīgēkas (auto nojumes) jaunai būvniecībai Jura Ozola ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par Paskaidrojuma rakstu žoga pārbūvei Pulkveža Brieža ielā 71, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības iesniegumu Pirts jaunbūvei un teritorijas labiekārtošanai īpašumā “Matiņu pirts”, Siguldas novads.
 5. Par būvniecības iesniegumu Daudzdzīvokļu mājas būvniecībai Dzērveņu ielā 2B, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības iesniegumu Ūdensvada un kanalizācijas tīklu jaunai būvniecībai Mazajā Saules ielā 2 un 4 Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa Nr. 23 vienkāršotai atjaunošanai Leona Paegles ielā 6, Siguldā.
 8. Par Paskaidrojuma rakstu Ūdensvada un kanalizācijas pievadu jaunai būvniecībai Kaupo ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās mājas jaunbūves gāzes apgādei Kaupo ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības iesniegumu Elektronisko sakaru tīkla būvniecībai Gundegu, Doņu, Meldru, Kalmju un Atbrīvotāju ielās, Siguldā.
 11. Par būvniecības iesniegumu Lattelecom tīkla pārvietošanai īpašumā “Lora”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 12. Par izmaiņām būvatļaujā  Nr. BIS/BV-4.2-2016-182 (1682).
 13. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Lietus kanalizācijas tīklu izbūvei Kaijas ielā, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par publiskas apspriešanas nepieciešamību SIA “Loras nami” būvniecības iecerei “Tirgus jaunbūve un teritorijas labiekārtošana Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā”.
 15. Par būvprojektu “Viesnīcas, ēdināšanas, pakalpojumu un tirdzniecības komplekss “Siguldas-pasāža”.
 16. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās ēkas būvniecībai Doņu ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās ēkas būvniecībai Kaupo ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 18. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Jūdaži 4A”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 19. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Siguldas iela 3”, Morē, Mores pagastā, Siguldas novadā nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 20. Par zemes vienības daļas ar adresi “Zaļā iela 3”, Allažu pagasts, Siguldas novads nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 21. Par zemes nomas līguma izbeigšanu
 22. Par grozījumiem 2015.gada 30.decembra Zemes nomas līgumā Nr.2015/658.
 23. Par adreses Pulkveža Brieža iela 1A, Sigulda, Siguldas novads, likvidēšanu.

17.04.2018. Darba kārtība:

 1. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās ēkas būvniecībai Kaupo ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Savrupmājas jaunai būvniecībai Jāņa Poruka ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par paskaidrojuma rakstu dīķa ierīkošanai īpašuma “Kristeri”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 4. Par būvniecības iesniegumu Noliktavas jaunai būvniecībai Gāles ielā 27, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par Paskaidrojuma rakstu Vieglas konstrukcijas sezonas būvju novietošanai Lāčplēša ielā 9A, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par Apliecinājuma karti Biroju ēkas 1. stāva telpu atjaunošanai Pils ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Ēkas iekšējās apkures sistēmas atjaunošanu Helmaņa ielā 5, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienību ar adresi Raunas iela 4A un 4B, Sigulda, Siguldas nov. robežu pārkārtošanai.
 9. Par būvatļaujas pagarināšanu Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai Kaijas ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Vienstāva dzīvojamās ēkas būvniecībai Līvkalna ielā 6B, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības iesniegumu Limonādes ceha pārbūvei Peldu ielā 5A, Siguldā, Siguldas novadā.

10.04.2018. Darba kārtība:

 1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu - “Jaunliepas”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību ar adresi “Vecvārpas”, “Kamenes”, “Anniņas”, “Ziediņi” Siguldas pag., un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 003 0268 apvienošanai un robežu pārkārtošanai.
 3. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās ēkas jaunbūvei īpašumā “Jurbrenči”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 4. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas pārbūvei, saimniecības ēkas jaunbūvei un saimniecības ēku nojaukšanai Ceriņu ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās ēkas jaunbūvei Kaupo ielā 17, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Leona Paegles ielā 3A – 17, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Lāčplēša ielā 9-13, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Nākotnes ielā 65, Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 9. Par būvatļaujas pagarināšanu Dzīvojamās mājas būvniecībai Cepļa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās mājas gāzes pievada jaunai būvniecībai Krišjāņa Valdemāra ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās mājas gāzes pievada jaunai būvniecībai Mazajā Gāles ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par Paskaidrojuma rakstu Dzīvojamās mājas elektroapgādei īpašumā “Valīši”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 13. Par būvniecības iesniegumu 1. stāvu dzīvojamās mājas būvniecībai īpašumā “Indras”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 14. Par projektēšanas nosacījumu izpildī Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai īpašumā “Žubītes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 15. Par Apliecinājuma karti Tirdzniecības centra daļējai telpu atjaunošanai Leona Paegles ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par Paskaidrojuma rakstu šķūņa nojaukšanai, Trimpus ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par projektēšanas nosacījumu izpldi Dzīvojamās mājas būvniecībai īpašumā “Rūķi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 18. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 1, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzešanai.
 19. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 1, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzešanai.
 20. Par zemes nomas līguma izbeigšanu - Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads.
 21. Par zemes vienības daļas ar adresi Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzešanai.
 22. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Nurmiži”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.

28.03.2018. Darba kārtība:

 1. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi ūdens ieguves urbuma ierīkošanai Mednieku ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Ģimenes mājas būvniecībai Atbrīvotāju ielā 39  Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai “Varavīksnes”  Siguldas pag., Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas būvniecībai Ventas ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas pārbūvei Satiksmes ielā 17, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Jūdaži 4A”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 7. Par zemes vienības daļas ar adresi “Austrumi-1”, Allažu pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu īpašuma ar nosaukumu "Mierlauki", Mores pag., Siguldas nov. sadalīšanu divās daļās.
 9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības ar adresi Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 4, Sigulda, Siguldas nov., savstarpējo robežu pārkārtošanai.
 10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar adresi Kuršu iela 4, Sigulda, Siguldas novads.
 11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar adresi Kuršu iela 6, Sigulda, Siguldas novads.
 12. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Dārziņi”, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzešanai.
 13. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Dārziņi”, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzešanai.
 14. Par adreses piešķiršanu - “Sokrāta tautskola”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 15. Par adreses piešķiršanu - “Magones”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 16. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzešanai.

21.03.2018. Darba kārtība:

 1. Par izmaiņām projektā 20kV un 0,4kV gaisvadu līnijas pārbūve kabeļlīnijā Jāņa Poruka, Cēsu un Pils ielas rajonā, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu un maiņu Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Ārstniecības iestādes telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai Raiņa ielā 5a, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības iesniegumu Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbiem Vidzemes plānošanas reģionā, objekts SIGULDA. 3. kārta, posms SIGULDA-TURAIDA-INCIEMS.
 5. Par būvniecības iesniegumu Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbiem Vidzemes plānošanas reģionā, objekts SIGULDA. 2. kārta, posms SIGULDA-ALLAŽI.
 6. Par būvniecības iesniegumu Ielu pārbūvei (Valsts autoceļa A2 un Pulkveža Brieža ielas krustojuma un pieguļošo ielu pārbūves, Siguldā, Siguldas novadā).
 7. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai “Varavīksnes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 8. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūvei Nākotnes ielā 65, Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības iesniegumu Ūdens ieguves urbuma ierīkošanai Mednieku ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa Nr. 26 vienkāršotai atjaunošanai Laimas ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības iesniegumu Industriālās tehnikas tirdzniecības vietas pārbūvei Lauku ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par Paskaidrojuma rakstu ārējai elektroapgādei īpašumā “Krūmiņi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 13. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Suvenīru kioska novietošanai Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Saulrītu ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Miera ielas pārbūvei Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Strauta ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par īpašuma ar nosaukumu “Lāmas”, Siguldas pag., Siguldas nov. un īpašuma ar nosaukumu “Veczālītes”, Siguldas pag., Siguldas nov. apvienošanu.
 18. Par būvniecības iesniegumu Individuālās dzīvojamās mājas un garažas būvniecībai Pēteralas ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.

13.03.2018.Darba kārtība:

 1. Par būvniecības iesniegumu Gājēju ietves gar valsts autoceļu V58 jaunai būvniecībai Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības iesniegumu dzīvojamās mājas būvniecībai Atbrīvotāju ielā 28, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes renovācijas Apliecinājuma karti Jāņa Čakstes ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.

3A.Par Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apkures sistēmas atjaunošanas Apliecinājuma karti Jāņa Čakstes ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.

 1. Par būvniecības iesniegumu Pulkveža Brieža un Nītaures ielu pārbūvei Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas pārbūvei, saimniecības ēkas jaunbūvei, saimniecības ēku nojaukšana Ceriņu ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Auto remonta darbnīcas pārbūvei īpašumā “Lejas Naskas”, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 4. Par paskaidrojuma rakstu Kalmju un Mālkalnu ielas rajona 0.4kV tīkla Z-8327-8 pārbūvei, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Meža meliorācijas sistēmas pārbūvei, Mores pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par paskaidrojuma rakstu Dzīvojamās mājas elektroapgādei Purva ielā 21, Ķiparos, Siguldas novadā.
 7. Par paskaidrojuma rakstu Elektroapgādes pieslēguma ierīkošanai objektam Doņu ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par Apliecinājuma karti Allažu tautas nama vienkāršotai atjaunošanai un labiekārtošanai, Stīveros, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības iesniegumu Ūdensapgādes un kanalizācijas pievada irīkošanai Gaismas ielā 4b, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības iesniegumu Savrupmājas būvniecībai un palīgēkas nojaukšanai Jāņa Poruka ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par Būvniecības iesniegumu Elektronisko sakaru kanalizācijas pievadu izbūvei Laurenču ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par Projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās ēkas jaunbūvei Doņu ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par Paskaidrojuma rakstu pirts būvniecībai Strēlnieku ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par Projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās ēkas būvniecībai īpašumā “Mežmaļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 15. Par būvatļaujas termiņa pagarinājumu “Lejaspilskalni”, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Ēdnīcas pārbūvei par Amatu māju, katlu mājas pārbūvei par Sociālās aprūpes centru un katlu mājas novietošanai (1. Kārta), Siguldas ielā 7A, Morē, Mores pag., Siguldas novadā.
 17. Par Paskaidrojuma rakstu Īpašuma ārējai elektroapgādei Ausekļa ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 18. Par izmaiņu saskaņošanu ēkas projektā Līvu ielā 25, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 19. Par būvniecības iesniegumu Viesnīcas pārbūvei Turaidas ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 20. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas pārbūvei Cielavu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 21. Par zemes vienības ar adresi Šveices iela 8A, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015 002 4022, un zemes vienības ar adresi Šveices iela 8B, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015 002 0043, apvienošanu.
 22. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar adresi “Danči”, Kalnabeites, Siguldas pagasts, Siguldas novads.

06.03.2018. Darba kārtība:

 1. Par īpašuma ar nosaukumu „Sāri”, Siguldas pag., Siguldas nov., sadalīšanu.
 2. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 1, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzešanai.
 3. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzešanai.
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu īpašuma ar nosaukumu "Grāvnieki", Nurmiži, Siguldas pag., Siguldas nov. sadalīšanu divās daļās.
 5. Par grozījumiem zemes nomas līgumā.
 6. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Dārziņi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.

26.02.2018.Darba kārtība:

 1. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas elektroapgādei Pils ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Leona Paegles ielā 13-3, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Auto remonta darbnīcas pārbūvei īpašumā “Lejas Naskas”, peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 4. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Pēteralas ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par Paskaidrojuma rakstu Dzīvojamās mājas elektroapgādei Nurmižu ceļš 6, Sigulda, Siguldas novads.
 6. Par būvatļaujas termiņa pagarinājumu Lakstīgalas ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par izmaiņu saskaņošanu būvprojektā Ātrās ēdināšanas restorāna pārbūve Vidzemes šosejā 4B, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas būvniecībai īpašumā “Mazmeldri”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas pārbūvei Cielavu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas nojumes būvniecībai Atbrīvotāju ielā 11A, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par Vienģimenes dzīvojamās ēkas projekta izmaiņām Līvu ielā 25, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 12. Par īpašuma ar nosaukumu „Mētras”, Allažu pag., Siguldas nov., sadalīšanu.
 13. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Zaļā iela 3”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 14. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Zaļā iela 3”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 15. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Nurmiži”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 16. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Nurmiži”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 17. Par zemes vienības daļas ar adresi “Zaļā iela 3”, Allažu pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 18. Par grozījumiem zemes nomas līgumā
 19. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Allažu tautas nams”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 20. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Ezerkalni 1”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 21. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Jūdaži 4A”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 22. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Zaļā iela 3”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.

19.02.2018. Darba kārtība:

 1. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas būvniecībai Helmaņa ielā 15, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības iesniegumu Meža autoceļa “Medulāji - Arumkalns” būvniecībai Mores pagastā, Siguldas novadā.
 3. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Vienģimenes dzīvojamās mājas būvniecībai Brīvkalnu ielā 12, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 4. Par Paskaidrojuma rakstu 1. Grupas būves (Suvenīru kioska) novietošanai Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Celtnieku ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās ēkas pārbūvei īpašumā “Silavas”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 7. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasāžu renovācijai, energoefektivitātes paaugstināšanai, Jāņa Čakstes ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu - Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads.
 9. Par 2017.gada 14.novembra lēmuma “Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām” (protokols Nr. 46, §11) atcelšanu.
 10. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8015 002 2216, 8015 002 2270 un 8015 002 2266 apvienošanu.
 11. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Jūdaži 4A”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,      nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 12. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Jūdaži 4A”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 13. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Jūdaži 4A”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 14. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Mazgrunduļi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā,      nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 15. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Ezerkalni 1”, Allažu pagastā, Siguldas novadā,      nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 16. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Skaistkalni 1”, Allažu pagastā, Siguldas novadā,      nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 17. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Nurmiži”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 18. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Nurmiži”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 19. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Nurmiži”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 20. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Jūdaži 4A”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,      nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 21. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Siguldas iela 3”, Mores pagastā, Siguldas novadā,      nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 22. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Mazgrunduļi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā,      nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 23. Par zemes vienības daļas ar adresi “Zaļā iela 3”, Allažu pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.

12.02.2018. Darba kārtība:

 1. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas būvniecībai īpašumā “Sniedzes”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības iesniegumu Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūvei Strēlnieku ielā 88, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas būvniecībai Doņu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa Nr. 5 vienkāršotai atjaunošanai Zinātnes ielā 5 - 5, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas jaunbūvei Paparžu ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.

06.02.2018. Darba kārtība:

 1. Par būvniecības iesniegumu Vienģimenes dzīvojamās ēkas būvniecībai Kaļķu ielā 4, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas būvniecībai Pīlādžu ielā 1, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai īpašumā “Žubītes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 4. Par būvatļaujas termiņa pagarinājumu Dailes ielā 25, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4266 001 0004.
 6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4266 001 0068.
 7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4266 001 0081 un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4266 001 0082.
 8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4266 001 0109.
 9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4266 001 0111.
 10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4266 001 0124.

30.01.2018. Darba kārtība:

 1. Par būvniecības iesniegumu saimniecības ēkas būvniecībai “Malaspādēs”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 2. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās mājas gāzapgādei Atbrīvotāju ielā 39, Siguldā, Siguldas novadā.
 3.  Par Paskaidrojuma rakstu vasarnīcas elektroapgādei Dārza ielā 361, Egļupē, Siguldas novadā.
 4. Par Paskaidrojuma rakstu Dīķa būvniecībai īpašumā “Akmentiņi”, Allažu pagastā, Siguldas novada.
 5. Par paskaidrojuma rakstu Dzīvojamās mājas slodzes samazināšanai TN Nr. 110825175 Gaismas ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes renovācijas Apliecinājuma karti Jāņa Čakstes ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par izmaiņu saskaņošanu Allažu pamatskolas atjaunošanas (energoefektivitātes paaugstināšanas) būvprojektā Skolas ielā 5, Allažos, Siguldas novadā.
 8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu - Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads.
 9. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Biroja telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai Pils ielā 13-2, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienības daļām ar kadastra apzīmējumiem 8015 003 2201 8001 un 8015 003 2201 8002.
 11. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Grunduļi 4”, Allažu pagastā, Siguldas novadā,      nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 12. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Jūdaži 4A”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,      nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 13. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Jūdaži 4A”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 14. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Jūdaži 4A”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 15. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Jūdaži 4A”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 16. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Jūdaži 4A”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 17. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Jūdaži 4A”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,      nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 18. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Jūdaži 4A”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 19. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Jūdaži 4A”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,      nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.

23.01.2018. Darba kārtība:

 1. Par dzīvojamās mājas elektroapgādi Līvu ielā 14, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 2. Par Apliecinājuma karti telpu daļas pārplānošanai tirdzniecības centrā Strēlnieku ielā 2, Siguldā.
 3. Par zemes vienības daļas ar adresi “Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 4. Par zemes vienības daļas ar adresi “Austrumi-1”, Allažu pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 5. Par zemes vienības daļas ar adresi “Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 6. Par zemes vienības daļas ar adresi “Siguldas iela 3”, Mores pagasts, Siguldas novads,   nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 7. Par zemes vienības daļas ar adresi “Zaļā iela 3”, Allažu pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 8. Par zemes vienības daļas ar adresi “Jūdaži 4A”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 9. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Jūdaži 4A”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 10. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Austrumi-1”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 11. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Zaļā iela 3”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 12. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Austrumi-1”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 13. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Jūdaži 1A”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 14. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Siguldas iela 3”, Mores pagastā, Siguldas novadā, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.

17.01.2018. Darba kārtība:

 1. Par būvatļaujas termiņa pagarinājumu Pils ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības iesniegumu Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecībai Strēlnieku ielā 88, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās ēkas būvniecībai Kaupo ielā 17, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības iesniegumu Meža autoceļa “Niedras – Kniediņš” pārbūvei Nītaures pagastā, Amatas novadā, Mores pagastā, Siguldas novadā, Mālpils pagastā, Mālpils novadā.
 5. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 1, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzešanai.
 6. Par Apliecinājuma karti biroja telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu Pils ielā 13/2, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par adreses piešķiršanu dzīvojamās mājas ar adresi Laurenču iela 3, Sigulda, Siguldas novads, telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8015 002 4816 001 012.
 8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu  zemes vienībai ar adresi Lakstīgalas iela 11A, Sigulda, Siguldas novads.
 9. Par grozījumiem Siguldas novada Būvvaldes lēmumā “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0101 (Nr.51 §28).
 10. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzešanai.

09.01.2018. Darba kārtība:

 1. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu īpašuma ar nosaukumu “Ozoliņi-1”, Siguldas pag., Siguldas nov., sadalīšanu divās daļās.
 2. Par būvniecības iesniegumu Atbrīvotāju ielas pārbūvei Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības iesniegumu Mālkalnu ielas pārbūvei Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības iesniegumu Kalmju ielas pārbūvei Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības iesniegumu Meldru ielas pārbūvei Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības iesniegumu Doņu ielas pārbūvei Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības iesniegumu Vizbuļu ielas pārbūvei Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvatļaujas termiņa pagarinājumu Sapņu ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par paskaidrojuma rakstu dzīvojamās mājas elektroapgādei Atbrīvotāju ielā 28, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par paskaidrojuma rakstu urbuma elektroapgādei Mednieku ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības iesniegumu Miera ielas pārbūvei Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Ezerkalni 1”, Allažu pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 13. Par zemes vienības daļas ar adresi Siguldas iela 3, More, Mores pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.
 14. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Atpūtas nojumes būvniecībai Senču ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas vienkāršotai atjaunošanai P. Brieža ielā 69, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Sadales gāzesvada būvniecībai Nītaures ielā no Strēlnieku ielas līdz Nītaures ielai 17, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Optisko šķiedru kabeļu tīkla izbūvei Nurmižu ielā 31, Siguldā, Siguldas novadā.
 18. Par Paskaidrojuma rakstu vieglas konstrukcijas siltumnīcas novietošanai īpašumā “Skāduļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 19. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Biroja ēkas pagrabstāva telpu vienkāršotai atjaunošanai Gāles ielā 27, Siguldā, Siguldas novadā.
 20. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Rūsiņa ielā 38, Siguldā, Siguldas novadā.
 21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumu ar adresi Mazā Augļu iela 1, Sigulda, Siguldas nov. un Augļu iela 2, Sigulda, Siguldas nov. sadalei un robežu pārkārtošanai un par būvvaldes 2017. gada 05. decembra lēmuma Nr. 49. 8.§ atcelšanu.
 22. Par būvvaldes 02.01.2017. lēmuma Nr.1 §4 “Par būvniecības iesniegumu  izskatīšanu - Jura Ozola iela 12, Sigulda, Siguldas novads” atcelšanu.
 23. Par būvniecības iesnieguma  atkārtotu izskatīšanu - Jura Ozola iela 12, Sigulda, Siguldas novads.
 24. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām – Lazdu iela 2, Sigulda.
 25. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām – Lazdu iela 10, Sigulda.
 26. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām – Lazdu iela 2, Sigulda.
 27. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām – “Dārziņi”, Sigulda.
 28. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības ar adresi Dārza iela 42 un Dārza iela 42A, Sigulda, Siguldas nov., robežu pārkārtošanai.

02.01.2018. Darba kārtība:

 1. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās ēkas jaunbūvei Doņu ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Siguldas ielā 5 – 5, Morē, Mores pagastā, Siguldas novadā.
 3. Par Apliecinājuma karti Vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu Gāles ielā 27, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par izmaiņu projekta saskaņošanu Viena dzīvokļa dzīvojamās mājas projektā Ogu ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvprojektā Hidroloģiskā režīma atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Sudas-Zviedru purvā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības iesniegumu  izskatīšanu - Jura Ozola iela 12, Sigulda, Siguldas novads.
 7. Par Apliecinājuma karti Telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai Parka ielā 14-4, Siguldā , Siguldas novadā.
 8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienības daļai.
 9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.

19.12.2017. Darba kārtība:

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības ar adresi “Jaunbeites”, Siguldas pag., Siguldas nov. sadalīšanai divās daļās.
 2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu īpašuma ar nosaukumu “Pulkveža Brieža iela 74”, Sigulda, Siguldas nov., sadalīšanai divās daļās.
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības ar adresi “Vadmalas”, Allažu pag., Siguldas nov., sadalīšanai divās daļās.
 4. Par saņemto iesniegumu būvniecības ieceres akceptēšanai Pulkveža Brieža ielā 38, Siguldā.
 5. Par Apliecinājuma karti Biroja telpu vienkāršotai atjaunošanai Pulkveža Brieža ielā 49-2, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības iesniegumu Auto remonta darbnīcas būvniecībai īpašumā “Lejas Naskas”, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 7. Par Paskaidrojuma rakstu Saimniecības ēkas un pirts ēkas būvniecībai īpašumā “Līdumnieki – 1”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 8. Par izmaiņu saskaņošanu būvprojektā Siguldas pils kompleksa ēku un teritorijas labiekārtošanai Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvprojekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, V kārta” izmaiņām, būvatļauja Nr. BIS/BV-4.2-2016-182 (1682).
 10. Par Ēkas fasādes un inžinierbūvju apliecinājuma karti Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasāžu renovācijai, energoefektivitātes paaugstināšanai Parka ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās mājas gāzapgādei Jura Ozola 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par zemes vienības ar nosaukumu „Ošāres”, Mores pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzešanai.
 13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar adresi Sēļu iela 4, Sigulda, Siguldas novads.
 14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienības daļai – Ventas iela 16A.
 15. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Austrumi-1”, Allažu pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzešanai.
 16. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Atvasītes”, Allažu pag., Siguldas nov., sadalīšanu.
 17. Par zemes vienības daļas ar adresi Zaļā iela 3, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzešanai.
 18. Par Apliecinājuma karti Sociālās aprūpes mājas “Gaismiņas” vienkāršotai renovācijai “Gaismiņas”, Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 19. Par zemes vienības daļas ar adresi Siguldas iela 3, More, Mores pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzešanai.
 20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Caunes”, Siguldas pag., Siguldas nov., ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80940050144 sadalīšanai divās daļās un būvvaldes 2017. gada 2017. gada 29. augusta lēmuma Nr. 36. 10.§ atcelšanu.
 21. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8015 001 0401.
 22. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8015 001 0601.
 23. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8015 001 1001.
 24. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8015 002 3904.
 25. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8015 001 0103.
 26. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8015 001 0302.
 27. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8015 001 1601.
 28. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0101.
 29. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0203.
 30. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8015 002 1510.
 31. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8015 002 1603.
 32. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8015 002 3902.
 33. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8094 001 0158.
 34. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8094 003 0178.
 35. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8094 001 0162.
 36. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0536.
 37. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8015 002 4228.

12.12.2017. Darba kārtība:

 1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar adresi “Kalnamuižas”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 2. Par būvniecības iesniegumu Siguldas 1. pamatskolas pārbūvei Pulkveža Brieža ielā 105, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas pārbūvei par viesu namu un personāla ēkas jaunbūvei Lāčplēša ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Zinātnes ielā 18-16, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par Paskaidrojumu rakstu Dzīvojamās mājas elektroapgādei Atbrīvotāju ielā 39, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības iesniegumu Saimniecības ēkas būvniecībai Atbrīvotāju ielā 24, Siguldā, Siguldas novadā.

05.12.2017. Darba kārtība

 1. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās ēkas būvniecībai Doņu ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Ezerkalni-1”, Allažu pagasts, Siguldas novads, nomu lauksaimniecības produkcijas audzešanai.
 3. Par būvniecības iesniegumu Govju kūts pārbūvei īpašumā “Saulītes”, Mores pag., Siguldas novads.
 4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 5. Par projektēšanas un būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi Savrupmājas jaunbūvei un teritorijas labiekārtošanai Nītaures ielā 17, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par Paskaidrojuma rakstu Ārējās elektroapgādes pieslēgumam Zinātnes un Institūta ielas krustojumā Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas jaunbūvei Gaismas ielā 4B, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumu ar adresi Mazā Augļu iela 1, Sigulda, Siguldas nov. un Augļu iela 2, Sigulda, Siguldas nov. sadalei un robežu pārkārtošanai.
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašuma ar nosaukumu „Laukmeži”, Siguldas pag., Siguldas nov., sadalīšanai.
 10. Par grozījumiem 2017. gada 07. novembra būvvaldes lēmumā Nr. 45. 14. § “Par īpašuma ar nosaukumu "Muļļas", Siguldas pag., Siguldas nov. sadalīšanu” un par 2017.gada 28. novembra lēmuma Nr. 48. 12. § atcelšanu.
 11. Par grozījumiem 2017. gada 21. novembra būvvaldes lēmumā Nr. 47. 10. § “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma ar nosaukumu "Darbiņi", Siguldas pag., Siguldas nov. sadalīšanai divās daļās”.
 12. Par reklāmas izvietošanas atļauju reklāmas objektam pie valsts galvenā autoceļa A2 Rīga-Igaunijas robeža 49,30 km (ceļa labajā pusē), Siguldā, Siguldas novadā.

28.11.2017. Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu  (dzīvojamās mājas atjaunošana par Brīvdienu māju Jura Ozola ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā).
 2. Par Apliecinājuma karti dzīvokļa  vienkāršotai atjaunošanai Zinātnes ielā 18-16, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 3. Par Apliecinājuma karti dzīvokļa  vienkāršotai atjaunošanai Ata Kronvalda ielā 1-19, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par Paskaidrojuma rakstu Īpašuma ārējai elektroapgādei Peldu ielā 1, Siguldā Siguldas novadā.
 5. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Institūta ielā 10-63, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās mājas gāzapgādei Andreja Pumpura ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās mājas gāzapgādei Nītaures ielā 17, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par Paskaidrojuma rakstu garāžas jaunai būvniecībai īpašumā “Jaunputniņi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 9. Par būvniecības iesniegumu Baznīcas pārbūvei Raunas ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par izmaiņu būvprojekta iesniegšanu Tirdzniecības centra “Šokolāde” pārbūvei, Strēlnieku ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības iesniegumu Optisko šķiedru kabeļu tīkla izbūvei Nurmižu ielā 31, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par grozījumiem 2017. gada 07. novembra būvvaldes lēmumā Nr. 45. 14. § “Par īpašuma ar nosaukumu "Muļļas", Siguldas pag., Siguldas nov. sadalīšanu”.
 13. Par adreses piešķiršanu - “Veldzes”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Gāles ielā 21, Sigulda, Siguldas novadā.
 15. Par Paskaidrojuma rakstu Sadales gāzesvada jaunai būvniecībai Nītaures ielā no Strēlnieku ielas līdz Nītaures ielai 17, Sigulda, Siguldas novadā.
 16. Par Paskaidrojuma rakstu kanalizācijas sūkņu stacijas elekroapgādei Pēteralas ielā b/n, Siguldā, Siguldā.
 17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar adresi „Birģeļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 18. Par būvniecības iesniegumu Pirts jaunbūvei Līvu ielā 13, Allažu pagastā, Allažos.

21.11.2017. Darba kārtība

 1. Par būvniecības iesniegumu Auto remonta darbnīcas pārbūvei īpašumā “Lejas Naskas”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 2. Par Paskaidrojuma rakstu Īpašuma ārējai elektroapgādei, slodzes palielinājumam TN Nr. 111432172, Šveices ielā 23b, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas pārbūvei par viesu namu un personāla ēkas jaunbūvei, Lāčplēša iela 14, Sigulda, Siguldas novads.
 4. Par Paskaidrojuma rakstu Karogu mastu un norādes jaunbūvei Strēlnieku ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Meža ceļa “Jaunās muižas birze” Pk 00+00 – Pk 11+25 jaunai būvniecībai Mores pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par Paskaidrojuma rakstu garāžas jaunai būvniecībai īpašuma “Jaunputniņi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 7. Par adreses piešķiršanu - „Pļavkalni”, Allažmuiža, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 8. Par adreses piešķiršanu dzīvojamās mājas ar adresi Parka iela 12, Sigulda, Siguldas nov. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8015 002 3418 001 023.
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības ar adresi “Lejas Naskas”, Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov., un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0419 savstarpējo robežu pārkārtošanai.
 10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma ar nosaukumu "Darbiņi", Siguldas pag., Siguldas nov. sadalīšanai divās daļās.
 11. Par zemes nomu lauksaimniecības produkcijas audzešanai - Meža Dzintari, Siguldas pagasts.
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības ar adresi “Tērces”, Siguldas pag., Siguldas nov., sadalīšanai divās daļās jaunas lauku sētas veidošanai.
 13. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Ūdensvada un kanalizācijas tīklu jaunai būvniecībai Pēteralas ielā, Siguldā, Siguldas novadā.

14.11.2017. Darba kārtība

 1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienības daļai.
 2. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās mājas gāzes pievada būvniecībai Kārklu ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās mājas gāzes pievada būvniecībai Avotu ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas atjaunošanai par brīvdienu māju Jura Ozola ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības iesniegumu DUS ēkas pārbūvei (automazgātuves piebūvei) “Lorēni”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 6. Par izmaiņu saskaņošanu būvprojektā dzīvojamās mājas būvniecībai Brūkleņu ielā 7, Siguldas novadā.
 7. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Gāzesvada pievada un iekšvadu būvniecībai Paparžu ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par paskaidrojumu rakstu Nekustamā īpašuma “Vecmednieki” elektroapgādei, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību ar adresi Pēteralas iela 1 un 3, Sigulda, Siguldas nov. sadalei un robežu pārkārtošanai.
 10. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām
 11. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām

07.11.2017. Darba kārtība

 1. Par zemes ierīcības projektu elektronisko arhivēšanu
 2. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Brūkleņu ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Brūkleņu ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības iesniegumus Ģimenes mājas būvniecībai Atbrīvotāju ielā 39, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Zvaigžņu ielā 47, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par paskaidrojuma rakstu Dzīvojamo māju elektroapgādei Gaismas ielā 4A un 4B, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par paskaidrojuma rakstu Kanalizācijas sūkņu stacijas elektoapgādei Pavasara ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par Apliecinājuma karti Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla būvniecībai Leona Paegles ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par Apliecinājuma karti Ūdensapgādes tīkla būvniecībai A. Kronvalda ielā 8A, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par paskaidrojuma rakstu Telpu atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu Ausekļa ielā 7 Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par izmaiņu saskaņošanu būvprojektā Saimniecības ēkas pārbūve Vainagu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Kalna ielā 26, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par īpašuma ar nosaukumu „Skriduļi”, Mores pag., Siguldas nov., sadalīšanu.
 14. Par īpašuma ar nosaukumu "Muļļas", Siguldas pag., Siguldas nov. sadalīšanu.
 15. Par īpašuma ar nosaukumu „Kurmji”, Allažu pag., Siguldas nov., sadalīšanu.
 16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības ar adresi Trimpus iela 4, Sigulda, Siguldas nov. sadalīšanai divās daļās.
 17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības ar adresi “Lejas Kalnciemi”, Mores pag., Siguldas nov., sadalīšanai divās daļās.

31.10.2017. Darba kārtība

 1. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas un garāžas būvniecībai Strauta ielā 5, Siguldas pagasts, Peltes, Siguldas novads.
 2. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas būvniecībai Brūkleņu ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas būvniecībai Brūkleņu ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvprojektu Savrupmājas būvniecībai Sapņu ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas piebūves būvniecībai Celtnieku ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās mājas gāzes pievada jaunai būvniecībai Sapņu ielā 32, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 7. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās mājas gāzes pievada jaunai būvniecībai Dailes ielā 3, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 8. Par Paskaidrojuma rakstu Atkritumu nojumes būvniecībai Institūta ielā 6-1, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 9. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Ātrās ēdināšanas restorāna pārbūvei, Vidzemes šoseja 4b, Sigulda, Siguldas novads.
 10. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dīķa ierīkošanai Siguldas novada Allažu pagasta zemes īpašumā “Laimdotas”.
 11. Par izmaiņām būvprojektā Siguldas kultūras centra pārbūve Pils ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības ar adresi Dzērveņu iela 2, Sigulda, Siguldas nov. sadalīšanai.
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības ar adresi “Pālēni”, Nurmiži, Siguldas pag., Siguldas nov. sadalīšanai divās daļās.

24.10.2017. Darba kārtība

 1. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības Būvvaldes 2017.gada 1.augusta lēmumā „Par īpašuma ar nosaukumu „Kalnabeites”, Siguldas pag., Siguldas nov., sadalīšanu (Nr.31 §16).
 2. Par adreses piešķiršanu - Vidzemes šoseja 50, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 3. Par adreses Strēlnieku iela 6, Sigulda, Siguldas novads, likvidēšanu.
 4. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas un pirts būvniecībai Dārznieku ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas un pirts būvniecībai Dārznieku ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Medicīnas centra vienkāršotai atjaunošanai Gāles ielā 27, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par paskaidrojuma rakstu 0,4kV tīkla Z-8309 pārbūvei Līvkalnu un Miera ielas rajonā, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības iesniegumu Saimniecības ēkas pārbūvei Raunas ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas būvniecībai Saulrītu ielā 8, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 10. Par īpašuma ar nosaukumu "Arupes", Arupes pag., Siguldas nov. sadalīšanu.
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašuma ar nosaukumu “Gaujas NP Siguldas novads”, Sigulda, Siguldas nov., sastāvā ietilpstošo zemes vienību sadalei.
 12. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Noliktavas ēkas jaunai būvniecībai un saimniecības ēkas pārbūvei īpašumā “Lūši”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.

17.10.2017. Darba kārtība

 1. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Raunas ielā 5B, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Raunas ielā 5A, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par paskaidrojuma rakstu Dzīvojamās mājas elektroapgādes rekonstrukcijai Institūta ielā 10, Siguldas pag., Siguldas novads.
 4. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Ražotnes ēkas būvniecībai Lauku ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par paskaidrojumu rakstu Elektroietaišu ierīkošanai – jauns pieslēgums – īpašumos “Vilkas”, “Pārslas”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 6. Par būvniecības iesniegumu Optisko šķiedru kabeļu tīkla izbūvei Lakstīgalas ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma ar adresi Ventas iela 7, Sigulda, Siguldas nov. sadalīšanai un robežu pārkārtošanai.
 8. Par īpašuma ar nosaukumu „Spores”, Allažu pag., Siguldas nov., sadalīšanu.
 9. Par īpašumu ar kadastra Nr.8015 002 2826, 8015 002 0034 un 8015 002 0035 apvienošanu.

10.10.2017. Darba kārtība

 1. Par zemes vienību ar adresi Pavasara iela 3 un Pavasara iela 5, Sigulda, Siguldas nov., apvienošanu neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
 2. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamo īpašumu ar adresi Lauku iela 5, Sigulda, Siguldas nov., un Lauku iela 5A, Sigulda, Siguldas nov., robežu pārkārtošanai.
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu īpašumu ar nosaukumiem “Vecvārpas”, “Kamenes”, “Jaunkamenes”, “Ziediņi” un “Annas”, Siguldas pag., Siguldas nov. ietilpstošo zemes vienību apvienošanai un robežu pārkārtošanai.
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības ar adresi Rūsiņa iela 40, Sigulda, Siguldas nov. sadalīšanai.
 5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu
 6. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām
 7. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Egļu ielā 4-1, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi dīķa būvniecībai īpašumā “Magones”, Allažu pag., Siguldas novads.
 9. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas un pirts jaunbūvei īpašumā “Magones”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 10. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Veikala rekonstrukcijai Mazā Gāles iela 1, Sigulda, Siguldas novads.
 11. Par būvniecības iesniegumu Limonādes ceha pārbūvei par viesu namu Peldu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par paskaidrojumu rakstu Dīķa ierīkošanai īpašumā “Jaunšlavēni”, Mores pagasts, Siguldas novads.
 13. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas un pirts ēkas jaunbūvei Dārznieku ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas un pirts ēkas jaunbūvei Dārznieku ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Savrupmājas pārbūvei Cēsu ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.

03.10.2017. Darba kārtība

 1. Par Apliecinājuma karti Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasāžu renovācijai, energoefektivitātes paaugstināšanai Dārza ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamo īpašumu ar adresi Egļu iela 19, Sigulda, Siguldas nov., un Egļu iela 21, Sigulda, Siguldas nov., robežu pārkārtošanai.
 3. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Raunas ielā 5B, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Raunas ielā 5A, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par Apliecinājuma karti Medicīnas centra vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu, Gāles iela 27, Sigulda, Siguldas novads.
 6. Par Paskaidrojuma rakstu 20kV GVL A-89 pārbūvei posmā no atdalītāja 89-12 līdz balstam Nr. 188 (IO-47334) Allažos, Siguldā.
 7. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa Nr.8 vienkāršotai atjaunošanai Lāčplēša ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada un iekšvadu izbūvei Paparžu ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Meža ceļš “Klaja purva ceļš” būvei Allažu pag., Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības iesniegumu Vienstāva dzīvojamās ēkas jaunbūvei Līvkalna ielā 6b, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības iesniegumu  izskatīšanu Rīgas iela 19, Sigulda, Siguldas novads.
 12. Par būvniecības iesniegumu  izskatīšanu Lāčplēša ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par izmaiņu saskaņošanu būvprojektā Siguldas pilsētas lietus kanalizācijas sistēmas pārbūve, 1. kārta L. Paegles, J. Poruka, Lāčplēša un Peldu ielās Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par adrešu piešķiršanu būves ar adresi Dzērveņu ielā 6, Sigulda, Siguldas nov. telpu grupām.
 15. Par īpašuma ar kadastra Nr.8015 002 0148 sadalīšanu.
 16. Par īpašuma ar kadastra Nr.8015 002 0043 sadalīšanu.
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu īpašumu ar nosaukumiem “Aizkalni”, “Mazlāsītes”, “Tautas” un “Vectautas”, Mores pag., Siguldas nov. ietilpstošo zemes vienību robežu pārkārtošanai.
 18. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvprojektam Hidroloģiskā režīma atjaunošanai Gaujas nacionālajā parkā, Sudas-Zviedru purvā (Siguldā).

26.09.2017. Darba kārtība

 1. Par paskaidrojuma rakstu Elektromobiļu ātrās uzpildes stacijas izbūvei Pils ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par paskaidrojuma rakstu Elektromobiļu ātrās uzpildes stacijas elektroapgādei Pils ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās mājas gāzes pievada jaunai būvniecībai Mālkalnu ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās mājas gāzes pievada jaunai būvniecībai Mālkalnu ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās mājas gāzes pievada jaunai būvniecībai Sapņu ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Baznīcas vides pieejamības uzlabošanai Raunas ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Teritorijas labiekārtojumam Raunas ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par Apliecinājuma karti Pansionāta vides pieejamības uzlabošanai Dārza ielā 47A, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par Paskaidrojuma rakstu Pirmā stāva telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves Raiņa ielā 5a-3, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās ēkas būvniecībai Augļu ielā 2-3, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa Nr. 63 vienkāršotai atjaunošanai Institūta ielā 10, Siguldas pagastā, Suiguldas novadā.
 12. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas gāzes pievada būvniecībai Daudu ielā 12, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri Ārējo ūdensvadu un sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecībai Gāles ielā 19A, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par paskaidrojumu rakstu Ielu apgaismojuma tīkla ārējai elektroapgādei Ābeļziedu ielā, Siguldā, Siguldas pagastā.
 15. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas būvniecībai Kārklu ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par būvniecības iesniegumu Rindu un dvīņu mājas jaunbūvei Atbrīvotāju ielā 2, Siguldā , Siguldas novadā.
 17. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Ātrās ēdināšanas restorāna pārbūvei adresē Vidzemes šoseja 4b, Siguldā, Siguldas novadā.
 18. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās ēkas jaunbūvei Saules ielā 12A, Siguldā, Siguldas novadā.
 19. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas būvniecībai Atbrīvotāju ielā 26B, Siguldā, Siguldas novadā.
 20. Par būvniecības iesniegumu būves Meža ceļš “Jaunās muižas birze” jaunai būvniecībai Mores pagastā, Siguldas novadā.
 21. Par būvniecības iesniegumu Dzīvokļa Nr. 1 pārbūvei un verandas jaunbūvei Egļu ielā 4-1, Siguldā, Siguldas novadā.
 22. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas būvniecībai Paparžu ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 23. Par būvniecības iesniegumu Viena dzīvokļa dzīvojamās mājas būvniecībai Lāču ielā 2a, Siguldā, Siguldas novadā.
 24. Par grozījumiem zemes nomas līgumā
 25. Par zemes nomas līguma izbeigšanu
 26. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām
 27. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām
 28. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības ar adresi "Pakalnes", Allažu pag., Siguldas nov., sadalīšanai divās daļās.
 29. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības ar adresi "Kļaviņas", Mores pag., Siguldas nov. sadalīšanai divās daļās.
 30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības ar adresi Dārza iela 20A, Sigulda, Siguldas nov. un zemes vienības ar adresi Dārza iela 20B, Sigulda, Siguldas nov. robežu pārkārtošanai.
 31. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības ar adresi "Jaunbeites", Siguldas pag., Siguldas nov., sadalīšanai divās daļās.
 32. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Vidzemes šoseja 13, Siguldā, Siguldas novadā.

 

12.09.2017. Darba kārtība

 1. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Laukmeži”, Siguldas pag., Siguldas nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 004 1023 robežu sadalīšanai.
 2. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Auto salona būvniecībai Mālpils ielā 2, Sigulda, Siguldas novads.
 3. Par Apliecinājuma karti Savrupmājas jaunbūves Sapņu ielā 16, Peltēs, Siguldas novadā gāzes apgādi.
 4. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās mājas gāzes pievada jaunai būvniecībai Jāņa Poruka ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par Paskaidrojuma rakstu Zemsprieguma gaisvadu un kabeļu elektrolīnijas jaunai būvniecībai Parādes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par Apliecinājuma karti Ēkas gāzes pievada izbūvei Zvaigžņu ielai 36, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par Apliecinājuma karti TC Šokolāde telpu vienkāršotai atjaunošanai Strēlnieku ielā 2, Sigulda, Siguldas novads.
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma ar nosaukumu Cepļa iela 5, Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov. zemes vienību robežu pārkārtošanai un sadalei.
 9. Par īpašuma ar nosaukumu „Lantes-1”, Allažu pag., Siguldas nov., sadalīšanu.

05.09.2017. Darba kārtība

 1. Par paskaidrojuma rakstu nožogojuma pārbūvei Cēsu ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātavas būvniecībai Ventas ielā 16A, Siguldā.
 3. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Auto salona jaunai būvniecībai Mālpils ielā 2, Siguldā.
 4. Par paskaidrojuma rakstu Dzīvojamā mājas ārējai elektroapgādei Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri Ūdensvada un kanalizācijas tīklu jaunai būvniecībai Pēteralas ielā, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Miera ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Savrupmājas un saimniecības ēkas jaunai būvniecībai Nītaures ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas jaunai būvniecībai Zvaigžņu ielā 36, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām “Līdumi 1”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 10. Par būvniecības ieceres iesniegumu Dzīvojamās mājas jaunbūvei īpašumā “Piekalnes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.

29.08.2017. Darba kārtība

 1. Par būvniecības iesniegumu dzīvojamās mājas būvniecībai Avotu ielā 13, Siguldas pag., Siguldas novads.
 2. Par apliecinājuma karti dzīvokļa nr. 2 vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Parka ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par apliecinājuma karti Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana O. Kalpaka ielā 6 – 17, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par paskaidrojuma rakstu saimniecības ēkas jaunai būvniecībai īpašumā “Lejas Naskas”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 5. Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu  (dzīvojamās mājas pārbūve par viesu namu un personāla ēkas jaunbūve  Lāčplēša ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā).
 6. Par būvniecības ieceri savrupmājas pārbūvei Cēsu ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par projektēšanas nosacījumu izpildi savrupmājas jaunai būvniecībai un palīgēkas nojaukšanai J. Poruka ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi Izglītības iestādes telpu vienkāršotai atjaunošanai Skolas ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai  Pils ielā 10,  Siguldā, Siguldas nov., ar kadastra apzīmējumu 8015 002 3325 8001.
 10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Caunes”, Siguldas pag., Siguldas nov., ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80940050144 sadalīšanai divās daļās.
 11. Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu (Nobrauktuve uz īpašumu un koka nociršana Rīgas ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā).

22.08.2017. Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri savrupmājas būvniecībai Nītaures ielā 17, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par paskaidrojuma rakstu 20kV un 0,4kV gaisvadu līnijas pārbūvei kabeļlīnijā J. Poruka, Cēsu un  Pils ielas rajonā, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvprojektu Siguldas pilsētas CSS Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijai Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvdarbu pabeigšanu Pirts ārējās elektroapgādes pārbūvei Līvkalna ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvprojektam “Jaunlopu novietne un mēslu krātuve” Jaunveltiņi, Allažu pag., Siguldas novads.
 6. Par paskaidrojuma rakstu dzīvojamās mājas ārējai elektroapgādei Dārza ielā 18D, Sigulda, Siguldas novads.
 7. Par paskaidrojuma rakstu dzīvojamās mājas ārējai elektroapgādei Saules ielā 21, Sigulda, Siguldas novads.
 8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu
 9. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām
 10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu
 11. Par grozījumiem zemes nomas līgumā
 12. Par apliecinājuma karti Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana O. Kalpaka ielā 6 – 17, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvprojektu dārza mājas jaunai būvniecībai Bišu ielā 168, Egļupē, Allažu pag., Siguldas novads.
 14. Par paskaidrojuma rakstu dzīvojamās mājas elektroapgādei Turaidas ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par paskaidrojuma rakstu sētas būvniecībai īpašumā “Lejas Naskas”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 16. Par apliecinājuma karti Izglītības iestādes telpu vienkāršotai atjaunošanai Skolas ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Televīzijas lietus ūdens novadīšanas lietus ūdens kolektora jaunai būvniecībai Siguldā, Siguldas novadā.
 18. Par īpašuma ar nosaukumu „Laukmeži”, Siguldas pag., Siguldas nov., sadalīšanu.
 19. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamam īpašumam ar nosaukumu "Sāri", Siguldas pag., Siguldas nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0011 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 005 0299 sadalīšanai.

17.08.2017. Darba kārtība:

 1. Par būvprojektu “Siguldas Jaunās pils ēkas pārbūve un restaurācija Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības iesniegumu auto salona jaunai būvniecībai Mālpils ielā 2, Siguldā.

15.08.2017. Darba kārtība:

 1. Par būvniecības iesniegumu  izskatīšanu Mores amatu mājas un sociālās aprūpes centra būvniecības (pārbūves)  ieceri Siguldas ielā 7A, Morē, Siguldas novadā.
 2. Par Apliecinājuma karti ūdensapgādes un kanalizācijas pievada jaunai būvniecībai Institūta ielā 7A, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 3. Par apliecinājuma karti dzīvojamās mājas gāzes pievada jaunai būvniecībai Raunas ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par apliecinājuma karti dzīvojamās mājas gāzes pievada jaunai būvniecībai Pavasara ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par apliecinājuma karti dzīvojamās mājas gāzes pievada jaunai būvniecībai Nākotnes ielā 65, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 6. Par vienotas adreses piešķiršanu Sapņu ielā 32, Siguldas pag., Siguldas novads.
 7. Par būvprojekta izskatīšanu dzīvojamās mājas jaunbūvei un palīgēku novietošanai Atbrīvotāju ielā 42, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības iesniegumu savrupmājas  jaunai būvniecībai Sapņu ielā 16, Siguldas pag., Siguldas novads.
 9. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Auto remontu darbnīcas jaunai būvniecībai īpašumā “Lejas Naskas”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 10. Par paskaidrojumu rakstu mazēku novietošanai īpašumā “Ērgļi”, Allažu pag., Siguldas novads.
 11. Par grozījumiem zemes nomas līgumā.
 12. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām.
 13. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām.
 14. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu zemes vienības ar adresi "Šķiliņi", Allažu pag., Siguldas nov. sadalīšanai trīs daļās.
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības ar adresi "Oši", Sigulda, Siguldas nov., robežu sadalīšanai.
 16.  Par paskaidrojumu rakstu vasaras dārza mājiņas jaunai būvniecībai Aveņu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par paskaidrojuma rakstu 0,4 kV kabeļlīnijas pārbūvei gar mazo Gāles ielu un Lauku ielau Siguldā, Siguldas novadā.
 18. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa Nr.14 vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Oskara Kalpaka ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.

08.08.2017. Darba kārtība:

 1. Par paskaidrojuma rakstu mazēkas novietošanai īpašumā “Nāriņas”, Plānupe, Allažu pag., Siguldas novads.
 2. Par būvniecības iesniegumu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Gāles ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības iesniegumu dzīvojamās mājas un  pirts ēkas jaunai būvniecībai Nākotnes ielā 65, Ķiparos, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 4. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saimniecības ēkas būvniecībai Saulrītu ielā 6-2, Siguldas pag., Siguldas novads.
 5. Par projektēšanas nosacījumu izpildi noliktavas ēkas jaunai būvniecībai un saimniecības ēkas pārbūvei īpašumjā “Lūši”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 6. Par paskaidrojuma rakstu dzīvojamās mājas elektroapgādei Narcišu ielā 1, Siguldas pag., Siguldas novads.
 7. Par būvniecības iesniegumu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Gāles ielā 19b, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par paskaidrojuma rakstu žoga jaunai būvniecībai Gāles ielā 6a, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par apliecinājuma karti dzīvojamās mājas gazes pievada jaunai būvniecībai Mēness ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamam īpašumam ar nosaukumu "Veckošas", Siguldas pag., Siguldas nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0587 sadalīšanai.
 11. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamā īpašuma ar nosaukumu Ezera iela 8, Siguldas pag., Siguldas nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 005 0238 sadalīšanai.
 12. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi savrupmājas būvniecībai Saulrītu ielā 3, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 13. Par izmaiņu saskaņošanu būvprojektā Siguldas pils kompleksa ēku – Muižas koka mājas (lit.Nr.002), Dzīvojamās mājas (lit. Nr.005) un Saimniecības ēkas pārbūve (lit. Nr. 004) Pils ielā 16, Siguldā

01.08.2017. Darba kārtība

 1. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūvei Strauta ielā (Klusā iela 23, Helmaņa iela 2), Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 2. Par būvdarbu pabeigšanu Tirdzniecības centra “Šokolāde” telpu vienkāršotā atjaunošana Strēlnieku ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības ar adresi Dzērveņu iela 2, Sigulda, Siguldas nov. sadalīšanai.
 4. Par Apliecinājuma karti dzīvojamās mājas gāzes pievada jaunai būvniecībai Jāņa ielā 10, Siguldā, Siguldas novads.
 5. Par Apliecinājuma karti dzīvojamās mājas gāzes pievada jaunai būvniecībai Dārza ielā 6, Siguldā, Siguldas novads.
 6. Par būvniecības iesniegumu vienģimenes dzīvojamās ēkas jaunai būvniecībai Gāles ielā 19A, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa Nr.14 vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Oskara Kalpaka ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības iesniegumu dzīvojamās mājas un pirts ēkas jaunai būvniecībai Dārznieku ielā 1, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumā ar nosaukumu Mednieku iela 3, Sigulda, Siguldas nov., ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80150010920 sadalīšanai divās daļās.
 10. Par iesnieguma izskatīšanu(īpašums “Ērgļi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā).
 11. Par būvniecības iesniegumu dzīvojamās mājas un pirts ēkas jaunai būvniecībai Dārznieku ielā 5, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 12. Par paskaidrojuma rakstu saimniecības ēkas jaunai būvniecībai Saulrītu ielā 6-2, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 13. Par grozījumiem zemes nomas līgumā
 14. Par īpašuma ar nosaukumu “Ezera iela 6”, Siguldas pag., Siguldas nov., sadalīšanu.
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības ar adresi “Draudzības”, Kalnabeites, Siguldas pag., Siguldas nov., robežu sadalīšanai.
 16. Par īpašuma ar nosaukumu „Kalnabeites”, Siguldas pag., Siguldas nov., sadalīšanu

25.07.2017. Darba kārtība

 1. Par izmaiņu saskaņošanu būvprojektā Siguldas pils kompleksa ēku – Muižas koka mājas (lit.Nr.002), Dzīvojamās mājas (lit. Nr.005) un Saimniecības ēkas pārbūve (lit. Nr. 004) Pils ielā 16, Siguldā.
 2. Par dzīvojamās mājas pārbūves par viesu namu un personāla ēkas jaunbūves  būvniecības ieceri Lāčplēša ielā 14, Siguldā.
 3. Par būvniecības iesniegumu atpūtas nojumes jaunbūvei Senču ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi savrupmājas būvniecībai Avotu ielā 4, Peltes, Siguldas pag., Siguldas novads.
 5. Par paskaidrojumu rakstu par bērnu rotaļu elementu uzstādīšanu Nurmižu ielā 31, Siguldā.
 6. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības ar adresi “Lejas Kalnciemi”, Mores pag., Siguldas nov., sadalīšanai.
 7. Par būvniecības iesniegumu ūdensvada iebūvei Rotas ielā Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par Apliecinājuma karti dzīvojamās mājas gāzes pievada jaunai būvniecībai Raunas ielā 5A, Siguldā, Siguldas novads.
 9. Par paskaidrojumu rakstu par ēkas novietošanu Pulkveža Brieža ielā 45, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi dzīvojamās ēkas būvniecībai īpašumā “Līvas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 11. Par Apliecinājuma karti dzīvojamās mājas gāzes pievada jaunai būvniecībai Raunas ielā 5B, Siguldā, Siguldas novads.
 12. Par projektēšanas nosacījumu izpildi jaunas savrupmājas un saimniecības ēkas būvniecībai Nītaures ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi aktivitāšu un bērnu laukuma nojumes būvniecībai īpašumā “Kārkļi”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 14. Par būvdarbu pabeigšanu Pulkveža Brieža ielas (krustojums ar Pulkveža Brieža, Lauktehnikas un Vildogas ielām) apļveida krustojuma atjaunošana Siguldā, Siguldas novadā

18.07.2017. Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri elektroietaišu pieslēguma ierīkošanai Dārznieku ielā 1, 3, 5, 7, 9 un Zemdegu ielā 13, Peltēs, Siguldas pag., Siguldas novads.
 2. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas elektroapgādes rekonstrukcijai “Indras”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 3. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada un iekšējo gāzes vadu jaunai būvniecībai Saules ielā 1, Siguldā, Siguldas novads.
 4. Par būvprojektu dzīvojamās mājas būvniecībai Pavasara ielā 2, Siguldā, Siguldas novads.
 5. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8094 001 0163
 6. Par Paskaidrojuma rakstsu palīgēku nojaukšanu īpašumā ar adresi “Rūķi”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 7. Par būvniecības ieceri palīgēkas – darbnīcas pārbūvei īpašumā ar adresi “Rūķi”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 8. Par būvniecības iesniegumu jaunas dzīvojamās ēkas būvniecībai īpašumā ar adresi “Rūķi”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības ar adresi "Līcīši", Mores pag., Siguldas nov., sadalīšanai.
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamo īpašumu ar adresi Egļu iela 19, Sigulda, Siguldas nov., un Egļu iela 21, Sigulda, Siguldas nov., robežu pārkārtošanai.
 11. Par būvniecības ieceri dīķa ierīkošanai zemes īpašumā “Zēmeri”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 12. Par paskaidrojumu rakstu būvdarbu pabeigšanai “Liepsalās”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 13. Par paskaidrojumu rakstu būvdarbu pabeigšanai Zinātnes ielas 20kV GVL A-93 posma pārbūvi par 20kV Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības iesniegumu jaunas vienģimenes dzīvojamās mājas būvniecībai Brīvkalnu ielā 12, Allažu pag., Siguldas novads.
 15. Par būvniecības ieceri teritorijas labiekārtojuma būvniecībai Raunas ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par būvniecības ieceri baznīcas vides pieejamības uzlabošanai Raunas ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par būvniecības ieceri dīķa ierīkošanai zemes īpašumā “Tērcītes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 18. Par būvniecības iesniegumu Turaidas pils kompleksa bijušās rietumu korpusa apbūves pagalma pārseguma atjaunošanai Turaidas ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 19. Par  nobrauktuves uz īpašumu Rīgas ielā 19, Siguldā būvniecības ieceri
 20. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienību ar adresi Priežu iela 4, Pulkveža Brieža iela 1, Pulkveža Brieža iela 1A, Pulkveža Brieža iela 3, Sigulda, Siguldas nov. apvienošanai un robežu pārkārtošanai ar mērķi izveidot četras zemes vienības
 21. Par iesnieguma izskatīšanu par darbu apturēšanu Autosalona būvniecībā Gāles ielā 21, Sigulda, Siguldas novadā

11.07.2017. Darba kārtība

 1. Par būvniecības iesniegumu izskatīšanu Pulkveža Brieža ielā 31, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu (Mores amatu mājas un sociālās aprūpes centra būvniecības (pārbūves) iecere Siguldas ielā 7A, Morē, Siguldas novadā.
 3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Strēlnieku ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības ar adresi Atbrīvotāju iela 24A, Sigulda, Siguldas nov., sadalīšanai divās daļās
 6. Par Katlu mājas un palīgēkas nojaukšanu Ābeļziedu ielā 4a, Krimuldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvprojektu Televīzijas ielas lietus ūdens novadīšanas lietus ūdens kolektoru Siguldā, Siguldas novadā
 8. Par būvniecības ieceri dzīvojamās ēkas būvniecībai īpašumā “Paipalas”, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri dzīvojamās ēkas būvniecībai īpašumā “Mežmaļi”, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības nosacījumu izpildi Sapņu ielā 32, Peltes, Siguldas novads.
 11. Par projektēšanas nosacījumu izpildi jaunas savrupmājas būvniecībai Avotu ielā 4, Peltes, Siguldas novads
 12. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Klusā ielā 27, Peltēs, Siguldas novadā.
 13. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Sapņu ielā 17, Peltēs, Siguldas novadā.
 14. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Mēbeļu ražošanas ceha un katlu mājas pārbūvei, nojumes būvniecībai īpašumos “Kamenes”, “Jaunkamenes”, “Ziediņi”, “Anniņas” Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 15. Par projektēšanas nosacījumu izpildi dzīvojamās ēkas būvniecībai īpašumā “Līvas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 16. Par būvprojektu dzīvojamās ēkas būvniecībai Saulrītu ielā 3, peltes, Siguldas novads.
 17. Par paskaidrojuma rakstu ūdensvada un kanalizācijas jaunai būvniecībai Gāles ielā 20, Siguldā, Siguldas novads.
 18. Par būvniecības ieceri elektroapgādei jaunbūvei Rīgas ielā 2, Siguldā, Siguldas novads.
 19. Par grozījumiem Siguldas novada Būvvaldes 2017.gada 30.maija lēmumā Nr.22 §5
 20. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma ar adresi Allažu iela 4, Sigulda, Siguldas nov., robežu sadalīšanai

04.07.2017. Darba kārtība

 1. Par būvprojektu auto remonta darbnīcas ēkas jaunai būvniecībai īpašumā “Lejas Naskas”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri saimniecības ēkas pārbūvei Strēlnieku ielā 83, Siguldā,  Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas pārbūvei Leona Paegles ielā 22A, Siguldā,  Siguldas novadā.
 4. Par meža ierīkošanu nekustamajā īpašumā ar adresi „Zēmeri”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par adreses maiņu būvei ar kadastra apzīmējumu 8015 002 4203 002.
 6. Par Paskaidrojuma rakstu teritorijas labiekārtojuma pārbūvei Pils ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā
 7. Par būvniecības ieceri savrupmājas  jaunai būvniecībai Sapņu ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā
 8. Par Apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Leona Paegles ielā 3A-17, Siguldā, Siguldas novadā
 9. Par būvniecības ieceri savrupmājas  jaunai būvniecībai Pēteralas ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā
 10. Par būvprojektu  savrupmājas  jaunai būvniecībai Saulrītu  ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā
 11. Par būvniecības ieceri savrupmājas  jaunai būvniecībai Atbrīvotāju ielā 42, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 13. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām.
 14. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām.
 15. Par grozījumiem zemes nomas līgumā.
 16. Par apliecinājuma karti ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei Leona Paegles ielā 21, Siguldā

28.06.2017.Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri Siguldas pilsētas CSS maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijai 3.kvartālā-noslēguma kartā, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu “Austrumi 1”, Allažu pag., Siguldas novads.
 3. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām “Austrumi 1”, Allažu pag., Siguldas novads
 4. Par īpašuma ar adresi "Leņķi", Siguldas pag., Siguldas nov. sadalīšanu.
 5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Brīvkalnu iela 1, Allažu pag., Siguldas novads.
 6. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei Asteru ielā 11, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 7. Par būvprojektu dzīvojamās mājas pārbūvei Nākotnes ielā 37, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri savrupmājas jaunai būvniecībai un palīgēkas nojaukšanai Jāņa Poruka irlā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par Ēkas fasādes apliecinājuma karti vienkāršotai fasādes atjaunošanai Turaidas ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvprojektu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības jaunai būvniecībai Siguldā, Siguldas novadā, V kārta.
 11. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Nītaures ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvprojektu Tirdzniecības centra pārbūvei Strēlnieku ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.

20.06.2017. Darba kārtība

 1. Par būvprojektu saimniecības ēkas jaunai būvniecībai Līvkalna ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvprojektu dzīvojamās ēkas jaunai būvniecībai Ievu ielā 14, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 3. Par Paskaidrojuma rakstu Siguldas pils kompleksā ietilpstošās palīgēkas konservācijai Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvprojektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Saulrītu ielā 7, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 5. Par Apliecinājuma karti Izglītības iestādes telpu vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Skolas ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par Paskaidrojuma rakstu mazēkas novietošanai Nurmižu ielā 31, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par grozījumiem Siguldas novada Būvvaldes 2017.gada 6.jūnija lēmumā Nr.23 §15.
 8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu un maiņu Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par adrešu piešķiršanu ēkas ar adresi Lakstīgalu iela 3B, Sigulda, Siguldas novads telpu grupām.
 10. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei Beites ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvprojektu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunai būvniecībai Kārklu ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Rožu ielā 5E, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Nītaures ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvprojektu Meža ceļa “Klajā purva” jaunai būvniecībai Allažu pag., Siguldas novadā.
 15. Par Mores amatu mājas un sociālās aprūpes centra būvniecības (pārbūves)  ieceri Siguldas ielā 7A, Morē, Siguldas novadā.
 16. Par būvprojektu meža meliorācijas sistēmas pārbūvei “Medņukalna purvā”, Mores pag. Siguldas novadā.
 17. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Strēlnieku ielā 43, Siguldā, Siguldas novadā.
 18. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Klusā ielā 33, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 19. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai “Līvās”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 20. Par būvniecības ieceri ārējās elektroapgādes jaunbūvei Ausmas ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 21. Par būvniecības ieceri ārējās elektroapgādes jaunbūvei “Paipalās”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 22. Par būvniecības ieceri divu dzīvokļu dzīvojamās mājas ar palīgēku jaunai būvniecībai Sapņu ielā 14, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 23. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei Raunas ielā 5A, 5B, 7A, Siguldā, Siguldas novadā.
 24. Par būvprojektu vasaras kafejnīcas jaunai būvniecībai “Gaujas NP Meža trase”, “Gaujas NP Ziediņkalns”, Siguldā, Siguldas novadā.

13.06.2017. Darba kārtība

 1. Par būvprojektu Siguldas pilsētas lietus kanalizācijas sistēmas pārbūvei L.Paegles ielā, J.Poruka ielā, Lāčplēša ielā, Peldu ielā, Siguldā, Siguldas novadā 1.kārta.
 2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma ar adresi "Gruzdiņi" 1, Allažu pag., Siguldas nov. zemes vienības sadalīšanai divās daļās.
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma ar adresi Pēteralas iela 1, Sigulda, Siguldas nov. un Pēteralas iela 3, Sigulda, Siguldas nov. robežu pārkārtošanai un sadalīšanai.
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma ar adresi Ventas iela 7, Sigulda, Siguldas nov. sadalīšanai un robežu pārkārtošanai.
 5. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Nītaures ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par Apliecinājuma karti sadales gāzesvada jaunai būvniecībai Strēlnieku un Nītaures ielās, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri viendzīvokļa dzīvojamās mājas pārbūvei Dārza ielā 24A, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvprojektu saimniecības ēkas jaunai būvniecībai Līvkalna ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas pārbūvei Nākotnes ielā 37, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 10. Par Apliecinājuma karti darba un atpūtas telpu vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu Rūdolfa Blaumaņa ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības ieceri elektronisko sakaru kabeļu jaunai būvniecībai Jāņa Poruka iela 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par Paskaidrojuma rakstu dārza mājas novietošanai Rotas ielā 6, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri ūdensvada un kanalizācijas pievada jaunai būvniecībai Kalna ielā, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par grozījumiem Siguldas novada Būvvaldes 2017.gada 6.jūnija lēmumā Nr.23 §15.
 15. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu “Snīpas”, Allažu pag., Siguldas novads.
 16. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām “Austrumi 1”, Allažu pag., Siguldas novads.
 17. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām “Ezerkalni 1”, Allažu pag., Siguldas novads.
 18. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Helmaņa ielā 19A, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 19. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas pārbūvi Gāles ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā.
 20. Par būvprojektu saimniecības ēkas jaunai būvniecībai Kraukļalas ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā.
 21. Par būvniecības ieceri lietus ūdens novadīšanas, lietus ūdens kolektora jaunai būvniecībai Televīzijas ielā, Siguldā, Siguldas novadā.
 22. Par būvprojektu savrupmājas jaunai būvniecībai Rožu ielā 5E, Siguldā, Siguldas novadā.
 23. Par Apliecinājuma karti daudzdzīvokļu ēkas iekšējās apkures sistēmas atjaunošanai, ierīkošanai Pulkveža Brieža ielā 93, Siguldā, Siguldas novadā.
 24. Par Apliecinājuma karti daudzdzīvokļu ēkas iekšējā ūdensapgādes sistēmas atjaunošanai, ierīkošanai Pulkveža Brieža ielā 93, Siguldā, Siguldas novadā.
 25. Par Ēkas fasādes apliecinājuma kartēm vienkāršotai fasādes atjaunošanai Pulkveža Brieža ielā 93, 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 26. Par būvniecības ieceri elektroapgādes pieslēguma jaunbūvei Cēsu ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.

06.06.2017. Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunai būvniecībai Kārklu ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvprojektu divģimeņu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas jaunai būvniecībai un esošo ēku nojaukšanai Raiņa ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvprojektu savrupmājas jaunai būvniecībai Pulkveža Brieža ielā 51A, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei “Mežmaļos”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 5. Par grozījumiem Siguldas novada Būvvaldes 2017.gada 9.maija lēmumā Nr.19 §8.
 6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Brīvkalnu ielā 14, Allažu pag., Siguldas novads.
 7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Brīvkalnu ielā 2, Allažu pag., Siguldas novadā.
 8. Par zemes nomas izbeigšanu lauksaimniecības vajadzībām Saules iela 6A, Sigulda, Siguldas novads.
 9. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads (S.Voitenko).
 10. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām Saules ielā 6C, Siguldā, Siguldas novadā (M.Tērauda).
 11. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads (I.Ločmele).
 12. Par zemes nomas izbeigšanu lauksaimniecības vajadzībām Lazdu ielā 2, Siguldas pag., Siguldas noavadā (S.Jansone).
 13. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām Lazdu ielā 9, Siguldas pag., Siguldas novadā (A.Bukšts).
 14. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma ar adresi Šveices iela 7B, Sigulda, Siguldas nov. zemes vienības sadalīšanai divās daļās.
 15. Par īpašuma ar adresi “Jaundreļļi”, Siguldas pag., Siguldas nov. sadalīšanu.
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma ar adresi Nurmižu iela 29 un Nurmižu iela 29A, Sigulda, Siguldas nov. zemes vienības sadalīšanai piecās daļās.
 17. Par Paskaidrojuma rakstu šķūņa jaunai būvniecībai Ziedu ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.

30.05.2017. Darba kārtība

 1. Par zemes nomas līguma izbeigšanu “Nurmiži”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 2. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām Siguldas iela 3, Mores pag., Siguldas novads.
 3. Par grozījumiem Siguldas novada Būvvaldes 2017.gada 16.maija lēmumā Nr.20, §23.
 4. Par zemes vienību apvienošanu vienā nekustamajā īpašumā un nosaukuma piešķiršanu “Autoceļš P8”, Sigulda, Siguldas novads.
 5. Par zemes vienību apvienošanu vienā nekustamajā īpašumā un nosaukuma piešķiršanu “Autoceļš P8”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 6. Par nosaukuma maiņu “Autoceļš P3”, Allažu pag., Siguldas novads.
 7. Par zemes vienības sadalīšanu “Daudukalns”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 8. Par būvprojektu saimniecības ēkas pārbūvei Viršu ielā 20A, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 9. Par Apliecinājuma karti ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošanai Pulkveža Brieža ielā 93B, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas un šķūņa jaunai būvniecībai Sapņu ielā 32, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības ieceri teritorijas labiekārtojuma pārbūvei Pils ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei Kārklu ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvprojektu savrupmājas jaunai būvniecībai Pulkveža Brieža ielā 51A, Sigulda, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri dzīvojamās ēkas jaunai būvniecībai Ievu ielā 14, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 15. Par būvniecības ieceri šķūņa jaunai būvniecībai Kaijas ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par būvprojektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Sapņu ielā 17, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 17. Par būvprojektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai “Raskalnā”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 18. Par būvniecības ieceri viena dzīvokļa dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Pulkveža Brieža ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 19. Par Apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Leona Paegles ielā 7A-9, Siguldā, Siguldas novadā.
 20. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada un iekšējo gāzes vadu jaunai būvniecībai Pulkveža Brieža ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.

23.05.2017. Darba kārtība

 1. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām “Austrumi 1”, Allažu pag., Siguldas novads.
 2. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi  gājēju celiņa izbūvei Nurmižu ceļā, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Daudu ielā 12, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri dīķa jaunai būvniecībai “Kalniņos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 5. Par būvprojektu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunai būvniecībai Mazā Pēteralas ielā 6B, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvprojektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Pļavu ielā 9, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 7. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām Siguldas iela 3, Mores pag., Siguldas novads.
 8. Par zemes robežu pārkārtošanu “Parks pie Siljēkām”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 9. Par būvprojektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Saulrītu ielā 7, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 10. Par būvprojektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Krišjāņa Barona ielā 33, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvprojektu savrupmājas jaunai būvniecībai Strēlnieku ielā 43, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvprojektu veikala rekonstrukcijai Mazā Gāles ielā 1 Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri savrupmājas jaunai būvniecībai Rožu ielā 5E, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri teritorijas labiekārtojuma būvniecībai Stacijas ielā 28, Siguldā, Siguldas novadā.

16.05.2017. Darba kārtība

 1. Par Apliecinājuma karti gāzesvada pievada un iekšējo tīklu jaunai būvniecībai Lāčplēša ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par Paskaidrojuma rakstu dīķa jaunai būvniecībai “Magonēs”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 3. Par būvprojektu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunai būvniecībai Raunas ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvprojektu dzīvojamās mājas un garāžas pārbūvei Pīlādžu ielā 6, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 5. Par Apliecinājuma karti ūdensvada un kanalizācijas tīkla jaunai būvniecībai Līvkalna ielā 10, Sigulda, Siguldas novada .
 6. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Krišjāņa Barona ielā 33, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvprojektu savrupmājas jaunai būvniecībai Strēlnieku ielā 43, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvprojektu noliktavas pārbūvei un esošas nojumes nojaukšanai “Dižkokos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 9. Par adrešu piešķiršanu poliklīnikas ēkas ar adresi Ziedu ielā 5, Sigulda, Siguldas nov. telpu grupām.
 10. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām Siguldas iela 3, Mores pag., Siguldas novads.
 11. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām “Mazgrunduļi”, Allažu pag., Siguldas novads.
 12. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām “Austrumi 1”, Allažu pag., Siguldas novads.
 13. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām “Dārziņi”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 14. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām “Dārziņi”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 15. Par zemes nomas izbeigšanu lauksaimniecības vajadzībām Saules iela 6A, Sigulda, Siguldas novads.
 16. Par būvprojektu dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas jaunai būvniecībai Mazā Pēteralas ielā 6B, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par būvprojektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Augļu ielā 11A, Siguldā, Siguldas novadā.
 18. Par būvprojektu dārza mājas jaunai būvniecībai Lapu ielā 119, Allažu pag., Siguldas novadā.
 19. Par būvprojektu ražošanas ēkas pārbūvei “Dižkokos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 20. Par būvprojektu ražošanas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai “Dižkokos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 21. Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu  (Biroju un pakalpojumu ēka Pulkveža Brieža ielā 31, Siguldā, Siguldas novadā).
 22. Par būvprojektu skolas ēkas pārbūvei un Siguldas ģimnāzijas mācību korpusa būvniecībai Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 23. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu Kūdru iela, Siguldas pag., Siguldas novads.

09.05.2017. Darba kārtība

 1. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām “Roķēni”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 2. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām “Austrumi-1”, Allažu pag., Siguldas novads.
 3. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām “Kūdras”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu “Daudukalns”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 5. Par grozījumiem zemes nomas līgumā “Daudukalns”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 6. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamo īpašumu ar adresi “Lejas Naskas”, Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov., un “Ceļmalas”, Siguldas pag., Siguldas nov., robežu pārkārtošanai.
 7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma ar adresi "Šķiliņi", Allažu pag., Siguldas nov. īpašuma un zemes vienības sadalīšanai.
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu ar adresi "Glāzzemnieki", Siguldas pag., Siguldas nov. un "Lāmas", Siguldas pag., Siguldas nov. robežu pārkārtošanai.
 9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma ar adresi “Vecrūpnieki”, Mores pag., Siguldas nov., sadalīšanai.
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamo īpašumu ar adresi Dārza iela 20A, Sigulda, Siguldas nov., un Dārza iela 20B, Sigulda, Siguldas nov., robežu pārkārtošanai.
 11. Par būvniecības ieceri saimniecības ēkas jaunai būvniecībai Pīlādžu ielā 18, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 12. Par būvprojektu Siguldas slimnīcas pagraba pārseguma paneļa pastiprinājuma pārbūvei Lakstīgalas ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvprojektu dārza mājas jaunai būvniecībai Garā iela 54, Allažu pag., Siguldas novadā.
 14. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada  jaunai būvniecībai Sapņu ielā 18, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 15. Par Paskaidrojuma rakstu dīķa jaunai būvniecībai “Ozolkalnos”, Mores pag., Siguldas novadā.
 16. Par būvprojektu elektronisko sakaru tīklu jaunai būvniecībai Ata Kronvalda un Pērsieša ielās, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par būvprojektu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūvi Krišjāņa barona ielā 25, Siguldā, Siguldas novadā.
 18. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada  jaunai būvniecībai Raunas ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā.
 19. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada  jaunai būvniecībai Līvkalna ielā 22, Siguldā, Siguldas novadā.
 20. Par Ēkas fasādes Apliecinājuma karti daudzdzīvokļu ēkas vienkāršotai fasādes atjaunošanai Melioratoru iela 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 21. Par Apliecinājuma karti apkures sistēmas atjaunošanai Melioratoru ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 22. Par Apliecinājuma karti ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošanai Melioratoru ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.

02.05.2017. Darba kārtība

 1. Par būvatļaujas izsniegšanu dzīvojamās mājas jaunbūvei Līvu ielā 18, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 2. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi  stāvlaukuma izbūvei un akmeņu krāvuma ierīkošanai objektā “Mednieku māja”, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi  Paparžu ielas pārbūvei Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par projektēšanas nosacījumu izpildi  administratīvās ēkas pārbūvei Miera ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi  lauku mājas būvniecībai īpašumā “Ozolkalni”, Mores pagastā Siguldas novadā.
 6.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamajiem īpašumiem ar adresi Mazā Augļu iela 1 un  Augļu iela 2, Sigulda, Siguldas novads sadalei un robežu pārkārtošanai.

25.04.2017. Darba kārtība

 1. Par būvprojektu savrupmājas jaunai būvniecībai Pavasara ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamo īpašumu ar adresi Trimpus iela 4, Sigulda, Siguldas nov. zemes vienības sadalīšanai divās daļās.
 3. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei “Rotās”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 4. Par Paskaidrojuma rakstu sadales gāzesvada jaunai būvniecībai Bezdelīgu ielā, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada  jaunai būvniecībai Jāņa Poruka ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par Paskaidrojuma rakstu sadales gāzesvada jaunai būvniecībai Jāņa Poruka ielā, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada  jaunai būvniecībai Atbrīvotāju ielā 21B, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par Paskaidrojuma rakstu pirts jaunai būvniecībai “Jodās”, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvprojektu dzīvojamā mājas jaunai būvniecībai Parādes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvprojektu saimniecības ēkas pārbūvei Jāņa ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvprojektu lauku mājas jaunai būvniecībai “Ozolkalnos”, Mores pag., Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri savrupmājas jaunai būvniecībai Strēlnieku ielā 43, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par Paskaidrojuma rakstu dīķa jaunai būvniecībai “Laimdotās”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei “Jaunveldzēs”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 15. Par būvprojektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai “Medulājos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 16. Par zemes nomas līguma izbeigšanu Zaļā iela 3, Allažu pag., Siguldas novads.
 17. Par būvniecības iesniegumu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas teritorijas labiekārtošanai Melioratoru ielā 2, Pulkveža Brieža ielā 80, Siguldā, Siguldas novadā.
 18. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām “Austrumi 1”, Allažu pag., Siguldas novads.
 19. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Lakstīgalas ielā 11E, Sigulda, Siguldas novadā.
 20. Par nosaukuma piešķiršanu “Ziedpļavas”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 21. Par būvniecības ieceri aktivitāšu un bērnu laukuma un nojumes jaunai būvniecībai “Kārkļos”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 22. Par Paskaidrojuma rakstu garāžas telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves Strēlnieku ielā 84A, Siguldā, Siguldas novadā.

18.04.2017. Darba kārtība

 1. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām “Austrumi 1”, Allažu pag., Siguldas novads.
 2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu “Jūdaži 4A”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 3. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām “Jūdaži 4A”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 4. Par būvniecības ieceri ārējās elektroapgādes jaunbūvei Nītaures ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Pulkveža Brieža ielā 55, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas nojumes pārbūvei Atbrīvotāju ielā 11A, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par Paskaidrojuma rakstu ūdensvada pievada jaunai būvniecībai “Strupaušos”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri lapenes jaunai būvniecībai Dailes ielā 1, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības iesniegumu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas teritorijas labiekārtošanai Krišjāņa Barona ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības iesniegumu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas teritorijas labiekārtošanai Stacijas ielā 28, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par Apliecinājuma karti Tirdzniecības centra “Šokolāde” telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Strēlnieku ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par lietvedības izbeigšanu administratīvā pārkāpuma lietā Lauku ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par Biroju un pakalpojumu ēkas būvniecības ieceri Pulkveža Brieža ielā 31, Siguldā, Siguldas novadā.

11.04.2017. Darba kārtība

 1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu:
  1. “Kalnjāņi”, Siguldas pag., Siguldas novads;
  2. Līvkalna iela 10A, Sigulda, Siguldas novads.
 2. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām “Grunduļi 4”, Allažu pag., Siguldas novads.
 3. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām “Jūdaži 4A, Siguldas pag, Siguldas novads.
 4. Par būvniecības ieceri saimniecības ēkas pārbūvei Jāņa ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Augļu ielā 11A, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Pavasara ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvprojektu savrupmājas un šķūņa jaunai būvniecībai Pavasara ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri meža meliorācijas sistēmas pārbūvei “Medņukalna purvā”, Mores pag. Siguldas novadā.
 9. Par Apliecinājuma karti dzīvojamās ēkas vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Saules ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei Ventas ielā 16A, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūvi Šveices ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri katlu mājas nojaukšanai Ābeļziedu ielā 4A, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvprojektu Siguldas slimnīcas pagraba pārseguma paneļa pastiprinājuma tehnisko risinājumu Lakstīgalas ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Kalna Nurmiži”, Siguldas pag., Siguldas nov., sadalīšanai.
 15. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Kaupo ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par būvniecības ieceri teritorijas labiekārtojuma jaunai būvniecībai Lauku ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.

04.04.2017. Darba kārtība

 1. Par zemes iznomāšanu Depo iela 6A, Sigulda, Siguldas novads.
 2. Par Ēkas fasādes Apliecinājuma karti dzīvojamās mājas fasādes atjaunošanai Šveices ielā 8A, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvprojektu elektronisko sakaru tīklu jaunai būvniecībai Vidzemes šosejas 47.km, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 4. Par būvprojektu elektronisko sakaru tīklu jaunai būvniecībai Jura ozola ielā, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri noliktavas pārbūvei, esošas nojumes nojaukšanai “Dižkokos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 6. Par Paskaidrojuma rakstu pirts jaunai būvniecībai Pēteralas ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Zvaigžņu ielā 47, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par Paskaidrojuma rakstu Mores muzeja teritorijas labiekārtošanai, žoga jaunai būvniecībai “Kalna Kaņēnos”, Mores pag., Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei Nākotnes ielā 65, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 10. Par Apliecinājuma karti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla jaunai būvniecībai Slēpotāju ielā 1, Siguldā, Siguldas novada.
 11. Par būvniecības ieceri elektroapgādes jaunbūvei “Mazmelderos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 12. Par būvprojektu dzīvojamās mājas, divu saimniecības ēku jaunai būvniecībai Pļavu ielā 3, Allažu pag., Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri noliktavas pārbūvē, ražotnes ēkas jaunai būvniecībai Lauku ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri elektroapgādes slodzes samazinājuma jaunbūvei “Liepsalās”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 15. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Parādes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.

  16. Par būvatļaujas pagarināšanu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Aveņu ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.

28.03.2017. Darba kārtība

 1. Par adreses piešķiršanu Dārza iela 22A, Sigulda, Siguldas novads.
 2. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām “Austrumi 1”, Allažu pag., Siguldas novads.
 3. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām:
  1. “Dārziņi”, Siguldas pag., Siguldas novads (Ē.Brengulis);
  2. “Dārziņi”, Siguldas pag., Siguldas novads (S.Smirnova);
  3. Lazdu iela 10, Siguldas pag., Siguldas novads (I.Kazaka);
  4. Lazdu iela 2, Siguldas pag., Siguldas novads (Dz.Miķelsone);
  5. “Dārziņi”, Siguldas pag., Siguldas novads (M.Mihailova);
  6. “Dārziņi”, Siguldas pag., Siguldas novads (I.Matrenička);
  7. “Dārziņi”, Siguldas pag., Siguldas novads (R.Rocēna).
 4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Mazā Lakstīgalas iela, Sigulda, Siguldas novads.
 5. Par būvniecības ieceri elektroapgādes pieslēguma jaunbūvei Kraukļalas ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par Apliecinājuma karti pazemes gāzesvada pievada nojaukšanai Vidzemes šosejā 4B, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Priežu ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei Raunas ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par Apliecinājuma karti lietus ūdens kanalizācijas tīklu jaunai būvniecībai Parka ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par Ēkas fasādes Apliecinājuma karti Turaidas pils divstāvu dienvidu korpusa fasādes apdares atjaunošanai Turaidas ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par Apliecinājuma karti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla jaunai būvniecībai Institūta ielā 4, Siguldas pag., Siguldas novada.
 12. Par Apliecinājuma karti ūdensapgādes tīkla jaunai būvniecībai Lakstīgalas ielā 3A, Siguldā, Siguldas novada.
 13. Par Apliecinājuma karti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla jaunai būvniecībai Mālkalnu ielā 7, Siguldā, Siguldas novada.
 14. Par Apliecinājuma karti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla jaunai būvniecībai Atpūtas ielā 16, Siguldā, Siguldas novada.
 15. Par Apliecinājuma karti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla jaunai būvniecībai Nākotnes ielā 55, Siguldas pag., Siguldas novada.
 16. Par Apliecinājuma karti kanalizācijas tīkla jaunai būvniecībai Raunas ielā 1A, Sigulda, Siguldas novada.
 17. Par Apliecinājuma karti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla jaunai būvniecībai Nākotnes ielā 9, Siguldas pag., Siguldas novada.
 18. Par Apliecinājuma karti Pazemes gāzes pievada jaunai būvniecībai Dārza ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 19. Par Paskaidrojuma rakstu dīķa atjaunošanai Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 20. Par būvniecības ieceri saimniecības ēkas pārbūvei “Meža-Pullēnos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 21. Par būvprojektu Siguldas pilsētas lietus kanalizācijas sistēmas pārbūvei L.Paegles ielā, J.Poruka ielā, Lāčplēša ielā, Peldu ielā, Siguldā, Siguldas novadā 1.kārta.
 22. Par būvprojektu dzīvojamās mājas, teritorijas labiekārtojuma jaunai būvniecībai Līvu ielā 5, 3, Allažu pag., Siguldas novadā.
 23. Par būvniecības ieceri ārējās elektroapgādes jaunbūvei Gāles ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā.
 24. Par Paskaidrojuma rakstu ūdensvada pievada jaunai būvniecībai Atbrīvotāju ielā 22, Siguldā, Siguldas novadā.
 25. Par būvniecības ieceri Optisko kabeļu tīkla ierīkošanai Paparžu, Mālkalnu, Kalmju, Meldru un Doņu ielās, Siguldā, Siguldas novadā.

21.03.2017. Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri ģimenes dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Saulrītu ielā 7, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri ģimenes dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai “Raskalnos”, Allažu pag., Siguldas novadā
 3. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei Pulkveža Brieža ielā 49a, 51a, Siguldā, Siguldas novadā
 4. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei Dāliju ielā 7, Siguldas pag., Siguldas novadā
 5. Par būvniecības ieceri Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanai Zaļkalna ielā 5, Allažu pag., Siguldas novadā
 6. Par Apliecinājuma karti dzīvojamās mājas 1.stāva telpu vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Strēlnieku ielā 91, Siguldā, Siguldas novadā
 7. Par būvprojektu ģimenes dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Pļavu ielā 9, Siguldas pag., Siguldas novadā
 8. Par būvprojektu dzīvojamās mājas un dīķa jaunai būvniecībai Līvu ielā 5, 3, Allažu pag. pag., Siguldas novadā
 9. Par būvniecības ieceri Konferenču un semināru ēkas lietošanas veida maiņa par viena dzīvokļa dzīvojamo māju Pēteralas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā
 10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu:
  1. Viršu iela 20A, Siguldas pag., Siguldas novads;
  2. Riekstu iela 5, Siguldas pag., Siguldas novads;
  3. Stacijas iela 8, Sigulda, Siguldas novads;
  4. Nākotnes iela 46, Siguldas pag., Siguldas novads;
  5. “Dārdedzes”, Siguldas pag., Siguldas novads;
  6. Līgo iela 3, Siguldas pag., Siguldas novads;
  7. Nākotnes iela 38A, Siguldas pag., Siguldas novads.
 11. Par Apliecinājuma karti Sākumskolas mācību korpusa telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Puķu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par Apliecinājuma karti daudzdzīvokļu ēkas iekšējās apkures sistēmas atjaunošanai, ierīkošanai Helmaņa ielā 5, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 13. Par Siguldas sporta kopmleksa Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā būvdarbu vadošā būvuzrauga nomaiņu.

 

14.03.2017. Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceres “Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā” publiskās apspriešanas pārskata apstiprināšanu.
 2. Par būvniecības ieceri “Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā”.
 3. Par būvniecības ieceri Siguldas slimnīcas pagraba pārseguma paneļa pastiprinājums Lakstīgalas ielā 13, Siguldā.
 4. Par būvniecības ieceri ūdensvada un kanalizācijas tīkli Strauta ielā Siguldas novada Siguldas pagastā.
 5. Par būvniecības ieceri paskaidrojuma raksts ārējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli Dārza  ielā 38A, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri paskaidrojuma raksts ārējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli Strēlnieku  ielā 17, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri paskaidrojuma raksts ārējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli Gravas  ielā 1, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 8. Par SIA “8 CRB” būvdarbu vadītāja maiņu
 9. Par ēkas fasādes apliecinājuma karti Šveices iela 8A
 10. Par būvniecības ieceri dzīvojamā māja Saulrītu ielā 3, Peltes Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 11. Par būvniecības ieceri uzskaites sadalnes ierīkošana Strēnieku iela 43 Sigulda, Siguldas novads.
 12. Par būvniecības ieceres projekta izmaiņu saskaņošanu Turaidas iela 8, Sigulda, Siguldas novads.
 13. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Dzērveņu ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.

07.03.2017. Darba kārtība

 1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0021.
 2. Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu Pēteralas ielā 2, 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par grozījumiem zemes nomas līgumā “Vecrūpnieki”, Mores pag., Siguldas novadā.
 4. Par zemes iznomāšanu Skolas iela 10A, Sigulda, Siguldas novads.
 5. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām “Kalna Nurmiži”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 6. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamo īpašuma ar adresi Strēlnieku iela 18, Sigulda, Siguldas nov., sadalīšanai divās daļās.
 7. Par adreses piešķiršanu būves ar adresi Kalna ielā 1B, Sigulda, Siguldas nov. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8015 002 4601 001 006.
 8. Par 2016.gada 4.oktobra Siguldas novada Būvvaldes lēmuma “Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamajam īpašumam ar adresi Šveices iela 29B, Sigulda, Siguldas nov.” (protokols Nr.37, 6§) atcelšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma ar adresi Šveices iela 29B, Sigulda, Siguldas nov. zemes vienības sadalīšanai.
 9. Par īpašumu ar adresi Ausekļa ielā 3A, Siguldā, Siguldas nov., un Ausekļa ielā 5, Siguldā, Siguldas nov., apvienošanu.
 10. Par būvniecības ieceri nojumes jaunai būvniecībai “Gaujas NP meža trasē”, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības ieceri brīvdabas skatuves jaunai būvniecībai “Gaujas NP meža trasē”, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri dzīvojamās ēkas jaunai būvniecībai Mores ielā 2, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei Saulrītu ielā 3, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas pārbūvei “Vecanņēnos”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamo īpašumu ar adresi Lauku iela 5 un 5A, Sigulda, Siguldas nov., robežu pārkārtošanai.
 16. Par būvprojektu privātmājas jaunu būvniecību “Vīciepiņos”, Mores pag., Siguldas novadā.
 17. Par būvniecības ieceri divģimeņu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas jaunai būvniecībai un esošo ēku nojaukšanai Raiņa ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 18. Par būvniecības ieceri ārējās apgaismes jaunbūvei “Allažu tautas namā”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 19. Par īpašumu ar adresi Dārza ielā 18E, Siguldā, Siguldas nov., un Dārza ielā 18D, Siguldā, Siguldas nov., apvienošanu.

28.02.2017. Darba kārtība

 1. Par būvprojekta izmaiņu veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas bēniņu stāva Kaijas ielā 6-16, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvprojektu dārza mājas jaunai būvniecībai Lapu ielā 119, Allažu pag., Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Raunas ielā 5B, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Raunas ielā 5A, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri savrupmājas un saimniecības ēkas jaunai būvniecībai Nītaures ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Sapņu ielā 8, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas pievada jaunai būvniecībai Jura Ozola ielā, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par Apliecinājuma karti Pils ielas (apļveida krustojums ar Pils, Cēsu, Līvkalnu ielām) atjaunošanu Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par Apliecinājuma karti Pulkveža Brieža ielas (apļveida krustojums ar Pulkveža Brieža, Lauktehnikas un Vildogas ielām) atjaunošanu Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām:
  1. “Auistrumi 1”, Allažu pag., Siguldas novads (S.Rone);
  2. “Vecrūpnieki”, Mores pag., Siguldas novads (SIA “Nevisa”).
 11. Par Apliecinājuma karti Turaidas baznīcas vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Turaidas ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas un pirts jaunai būvniecībai “Magonēs”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 13. Par Apliecinājuma karti Autostacijas ēkas pirmā stāva telpu daļas vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņas Raiņa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.

21.02.2017. Darba kārtība

 1. Par būvprojektu dzīvojamās mājas un  divu saimniecības ēku jaunai būvniecībai Pļavu ielā 3, Allažu pag., Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības iesnieguma izskatīšanu Rīgas ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas un teritorijas labiekārtojuma (dīķa) jaunai būvniecībai Līvu ielā 5, 3, Allažu pag., Siguldas novadā.
 4. Par būvprojektu viendzīvokļa dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūvei Gravas ielā 7, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 5. Par būvprojektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Daudu ielā 12, Siguldas pag., Siguldas pag., Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri jauna pieslēguma izbūvei Pēteralas ielā 6, 6A, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par Apliecinājuma karti pazemes gāzesvada pievada jaunai būvniecībai Vidzemes šosejā 61, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvprojektu biznesa centra pārbūvei Ausekļa ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvatļaujas pagarināšanu saimniecības ēkas jaunai būvniecībai Dzintaru ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri ārējās elektroapgādes jaunbūvei “Ķimeļos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 11. Par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu Miera ielā 7, Sigulda, Siguldas novadā.

13.02.2017. Darba kārtība

 1. Par 1997.gada 12.marta Siguldas pagasta zemes komisijas atzinumā Nr.133, §5 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu” minētās īpašuma kopējās platības precizēšanu.
 2. Par būvprojektu Meža autoceļa “Endzeliņi-Pludiņi jaunai būvniecībai “Vēru meža iecirknī”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 3. Par būvprojektu lietus kanalizācijas tīklu jaunai būvniecībai Kaijas ielā, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunai būvniecībai Mazā Pēteralas ielā 6B, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Sapņu ielā 17, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunai būvniecībai Raunas ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvprojektu vasarnīcas jaunai būvniecībai Mežmaļu iela 329, Allažu pag., Siguldas novadā.
 8. Par Apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai rekonstrukcijai Laimas ielā 2-2, Siguldā, Siguldas novadā.

07.02.2017. Darba kārtība

 1. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam ar adresi Atbrīvotāju iela 24A, Sigulda, Siguldas novads.
 2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma ar adresi “Villa Lora”, Siguldas pag., Siguldas nov., un nekustamā īpašuma ar adresi “Villa Bormaņi”, Siguldas pag., Siguldas nov., robežu pārkārtošanai un zemes vienību apvienošanai.
 3. Par būvniecības ieceri ārējās elektroapgādes jaunbūvei “Magonēs”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 4. Par Apliecinājuma karti autosalona-autoservisa vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu Mālpils ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Sapņu ielā 22, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Zinātnes ielas 20kV GVL A-93 posma pārbūvei par 20kV kabeļlīniju Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri savrupmājas un šķūņa jaunai būvniecībai Avotu ielā 4, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri savrupmājas un šķūņa jaunai būvniecībai Pavasara ielā 14, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 9. Par būvatļaujas pagarināšanu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Mālkalnu ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu  (Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija  Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā).
 11. Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu  (konferenču un semināru ēkas lietošanas veida maiņa par viena dzīvokļa dzīvojamo māju Pēteralas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā).
 12. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām:
  1. Lazdu iela 2, Sigulda, Siguldas novads (M.Dadzītis);
  2. “Jaunliepas”, Sigulda, Siguldas novads (G.Valainis);
  3. “Dārziņi”, Sigulda, Siguldas novads ( J.Antoņevičs);
  4. Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads (M.Birka);
  5. Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads (M.Jaunzems).
 1. Par būvprojektu Zinātnes ielas pārbūvei Siguldas pag., Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri elektroapgādes ārējo tīklu jaunbūvei Gāles ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri uzskaites sadalnes pārvietošanai Līvkalna ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.

31.01.2017. Darba kārtība

 1. Par Siguldas jaunās pils pārbūves un restaurācijas  ieceri Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā nodošanu publiskai apspriešanai

 2. Par grozījumiem Siguldas novada Būvvaldes 2016.gada 20.decembra lēmumā Nr.48, §9.
 3. Par Apliecinājuma karti tirdzniecības telpu vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu Raiņa ielā 5A-2, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri noliktavas ēkas jaunai būvniecībai un saimniecības ēkas pārbūvei “Lūšos”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri ārējās elektroapgādes jaunbūvei Rožu ielā 5E, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par Apliecinājuma karti viesnīcas vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Pils ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri Tirdzniecības centra “Šokolāde” pārbūvei Strēlnieku ielā 2, Siguldā un dzīvojamās mājas nojaukšanai Strēlnieku ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par īpašuma ar adresi Ventas iela 1A, Sigulda, Siguldas novads, sadalīšanu.
 9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu:
  1. Jūdažu iela 4, Sigulda, Siguldas novads;
  2. Leona Paegles iela 6A, Sigulda, Siguldas novads;
  3. Miera iela 15, Sigulda, Siguldas novads.
 1. Par būvniecības ieceri mēbeļu ražošanas ceha un katlu mājas pārbūvei, nojumes jaunai būvniecībai “Kamenēs”, “Jaunkamenēs”, Ziediņos”, “Anniņās”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 2. Par būvprojektu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunu būvniecību “Viedās”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri daudzdzīvokļu mājas jaunai būvniecībai Dzērveņu ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri viendzīvokļa dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunu būvniecību Gravas ielā 7, Siguldas pag., Siguldas novadā.

24.01.2017. Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri Slodzes samazinājumam ar uzskaites iznešanu jaunbūvei Pērles ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma ar adresi Nākotnes iela 54, Ķipari, Siguldas pag., Siguldas nov., sadalīšanai.
 3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu “Līblaiskas 1”, Allažu pag., Siguldas novads.
 4. Par būvprojektu Siguldas pils kompleksa ēku pārbūvei Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri Optisko kabeļu tīkla ierīkošanai Paparžu, Mālkalnu, Kalmju, Meldru un Doņu ielās, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvprojektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Avotu ielā 28, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 7. Par Paskaidrojuma rakstu Atkritumu konteineru nojumes novietošanai Pulkveža Brieža ielā 22A Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas un divu saimniecības ēku jaunai būvniecībai Pļavu ielā 3, Allažu pag., Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri dārza mājas jaunai būvniecībai Lapu ielā 119, Allažu pag., Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri saimniecības ēkas jaunai būvniecībai Kraukļalas ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā.

17.01.2017. Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai “Līvkalnos 2”, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri savrupmājas jaunai būvniecībai Pulkveža Brieža ielā 51A, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Augļu ielā 2B, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri auto remonta darbnīcas jaunai būvniecībai “Lejas Naskās”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam ar adresi “Vanagi”, Allažu pag., Siguldas nov.
 6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu “Kalnairītes”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Jūdažu ielā 7, Sigulda, Siguldas novads.
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma ar adresi Mednieku iela 3, Sigulda, Siguldas nov., sadalīšanai.
 9. Par būvprojektu savrupmājas jaunai būvniecībai Sapņu ielā 8, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Nākotnes ielā 25, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 11. Par Paskaidrojuma rakstu ēkas lietošanas veida maiņai bez pārbūves Nākotnes ielā 25, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 12. Par būvatļaujas pagarināšanu dzīvojamās mājas un pirts ēkas jaunai būvniecībai “Sarmās”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas pievadu jaunai būvniecībai A.Kronvalda un Pērsieša ielās, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri konferenču un semināru ēkas Pēteralas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā lietošanas veida maiņai.
 15. Par Paskaidrojuma rakstu sētas jaunai būvniecībai Miera ielā 7A-3, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par būvniecības ieceri Skolas ēkas pārbūvei un Siguldas Valsts ģimnāzijas mācību korpusa būvniecībai Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par Apliecinājuma karti gāzes apgādes jaunai būvniecībai Cepļa ielā 1, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 18. Par būvniecības ieceri Vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātavas jaunai būvniecībai Ventas ielā 16A, Siguldā, Siguldas novadā.
 19. Par būvprojektu publisko sporta laukumu un apkalpes ēkas jaunai būvniecībai “Mežrozēs”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 20. Par izmaiņām pie būvprojekta Siguldas kultūras centra pārbūvei Pils ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 21. Par būvatļaujas pagarināšanu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Pērles ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 22. Par būvatļaujas pagarināšanu dzīvojamās mājas rekonstrukcijai un pirts jaunai būvniecībai Pulkveža Brieža ielā 91, Siguldā, Siguldas novadā.

10.01.2017. Darba kārtība

 1. Par būvprojektu tirdzniecības centra atjaunošanai Leona Paegles ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām “Ezerkalni 1”, Allažu pag., Siguldas novads.
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam ar adresi Strēlnieku iela 14, Sigulda, Siguldas novads.
 4. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei Pulkveža Brieža ielā 62A, Vainagu ielā, Strēlnieku ielā, Strēlnieku ielā 66, Vidzemes šosejā 71, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri Vidsprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas, 20kv pazemes kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei Strēlnieku ielā 66, Vidzemes šosejā 71, 75A, Autoceļš A2, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Administratīvās ēkas atjaunošanai Miera ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par Apliecinājuma karti daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršotai fasādes atjaunošanai Helmaņa ielā 5, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 8. Par būvatļaujas atcelšanu un mazumtirdzniecības veikala Rīgas ielā 2, Siguldā,   būvniecības ieceres nodošanu publiskajai apspriešanai .
 9. Par mazumtirdzniecības veikala būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu Rīgas  ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.

03.01.2017. Darba kārtība

 1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Rūsiņa ielā 22, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Pasta laukumā, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Šveices ielā 23B, Sigulda, Siguldas novadā
 4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam ar adresi Gāles iela 19 un Strēlnieku iela 19, Sigulda, Siguldas novads.
 6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības ar adresi “Ielejas”, Kalnabeites, Siguldas pag., Siguldas nov. sadalīšanai.
 7. Par būvprojektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Smilšu ielā 195, Allažu pag., Siguldas novadā.
 8. Par adrese piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0965.
 9. Par Paskaidrojuma rakstu pirts ēkas jaunai būvniecībai Garā ielā 134, Allažu pag., Siguldas novadā.
 10. Par grozījumiem zemes nomas līgumā “Skaistkalni 1”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 11. Par grozījumiem zemes nomas līgumā “Līdumi 1”, Allažu pag., Siguldas novads.
 12. Par zemes nomas līguma izbeigšanu “Ezerkalni 1”, Allažu pag., Siguldas novads.
 13. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām “Nurmiži”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 14. Par būvprojektu viena dzīvokļa mājas jaunai būvniecībai Nākotnes ielā 50, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 15. Par būvprojektu Trīs dezinfekciju bedru jaunai būvniecībai “Krastmalās”, “Akotiņos”,, Allažu pag., Siguldas novadā.
 16. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Avotu ielā 28, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 17. Par būvatļaujas pagarināšanu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunai būvniecībai “Jāņkalnos”, Mores pag., Siguldas novadā.
 18. Par būvniecības ieceri teritorijas labiekārtojuma pārbūvei Peldu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 19. Par Apliecinājuma karti Nurmižu ceļa atjaunošanai Siguldas novadā.
 20. Par Apliecinājuma karti Paparžu ielas atjaunošanai Siguldā, Siguldas novadā.
 21. Par būvatļaujas pagarināšanu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Saules ielā 10A, Siguldā, Siguldas novadā.

20.12.2016. Darba kārtība

 1. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma ar adresi "Līcīši", Mores pag., Siguldas nov. sadalīšanai.
 2. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām Siguldas ielā 3, Mores pag., Siguldas novads.
 3. Par Paskaidrojuma rakstu divu dīķu atjaunošanai Noliktavas ielā 1C, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par Apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Andreja Pumpura ielā 24-6, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par Paskaidrojuma rakstu Autoskolas atrakciju trases jaunai būvniecībai Leona Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par Apliecinājuma karti Sākumskolas mācību korpusa telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Puķu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri ārējās apgaismes jaunbūvei “Allažu tautas namā”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 8. Par Paskaidrojuma rakstu dzīvojamās ēkas un palīgēkas nojaukšanai “Kalmēs”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem ar adresi Klusā iela 6, “Rūķīši”, “Jaunrūķīši”, Allaži, Allažu pag., Siguldas novads.

13.12.2016. Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri ģimenes dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Pļavu ielā 9, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 2. Par īpašuma „Voldemāri”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, sadalīšanu.
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma ar adresi "Sāri", Siguldas pag., Siguldas nov. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 005 0299 sadalīšanai.
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam ar nosaukumu Tiltiņi, Allažu pag., Siguldas novads.
 5. Par apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Institūta ielā 10-63, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par Paskaidrojuma rakstu dīķa jaunai būvniecībai “Akmentiņos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu “Pakalni”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 8. Par īpašumu ar adresi Strēlnieku ielā 2, Siguldā, Siguldas nov. un Strēlnieku ielā 6, Siguldā, Siguldas nov. apvienošanu.
 9. Par būvniecības ieceri Slēgta tipa augstspiediena pašapkalpošanās auto mazgātavas jaunai būvniecība Vidzemes šosejā 16,  Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri mazumtirdzniecības veikala jaunai būvniecībai Rīgas ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvprojektu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunai būvniecībai “Šķūņabeitēs-2”, Siguldas pag., Siguldas novadā.

06.12.2016. Darba kārtība

 1. Par zemes nomas līguma izbeigšanu “Austrumi-1”, Allažu pag., Siguldas novads.
 2. Par būvniecības ieceri dārza mājas jaunai būvniecībai d/s “Allaži Nr.195”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 3. Par apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Ata Kronvalda ielā 5-9, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Kaijas ielas apgaismojuma pārbūvei Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri Ārējo tīklu elektroapgādes jaunbūvei Kaijas un Pulkveža Brieža krustojumā Siguldas novadā.
 6. Par Paskaidrojuma rakstu dzīvojamās ēkas un palīgēkas nojaukšanai “Kalmēs”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 7. Par telpu daļas vienkāršotās atjaunošanas 2.stāvā T/C “Šokolāde”, Strēlnieku ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā izmaiņu projektu.
 8. Par grozījumiem Siguldas novada Būvvaldes 2016.gada 29.novembra lēmumā Nr.45 §1.
 9. Par skolas ēkas pārbūves un Siguldas ģimnāzijas mācību korpusa  jaunas būvniecības  ieceri Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu  (Skolas ēkas pārbūves un Siguldas ģimnāzijas mācību korpusa  jauna būvniecība  Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā).
 11. Par būvniecības ieceri Ārējās elektroapgādes pārbūvei Andreja Pumpura ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.

29.11.2016. Darba kārtība

 1. Par adrešu precizēšanu.
 2. Par adrešu piešķiršanu būves ar adresi Dzērveņu ielā 8, Sigulda, Siguldas nov. telpu grupām.
 3. Par plantāciju meža ierīkošanu nekustamajā īpašumā ar adresi „Jaunkaļļi”, Mores pagastā, Siguldas novadā.
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības ar adresi Ganību iela 8, Peltes, Siguldas pag. sadalīšanai.
 5. Par būvprojektu kūts jaunai būvniecībai “Kalna Mežakās”, Mores pag., Siguldas novadā.
 6. Par būvprojektu savrupmājas un nojumes jaunbūvei, dzīvojamās mājas nojaukšanai “Kalna Mežakās”, Mores pag., Siguldas novadā.
 7. Par būvprojektu dārza mājas pārbūvei Smilšu ielā 197, Allažu pag., Siguldas novadā.

22.11.2016. Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei “Stemberģos-2”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri saldētavas ar piebraucamiem ceļiem un laukumiem jaunai būvniecībai “Vecķikšos”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei Atbrīvotāju ielā 38, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri dārza mājas jaunai būvniecībai Garā ielā 54, Allažu pag., Siguldas novadā.
 5. Par Apliecinājuma karti daudzdzīvokļu ēku ārējās lietus kanalizācijas savākšanas un novadīšanas jaunai būvniecībai Institūta ielā 6A, 8, 10, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 6. Par būvprojektu dzīvojamās mājas pārbūvei Pīlādžu ielā 6, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 7. Par apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Parka ielā 16-7, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvprojektu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunai būvniecībai “Šķūņabeitēs-2”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri lietus kanalizācijas tīklu jaunai būvniecībai Kaijas ielā, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu  (Vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātavas jaunbūve Ventas ielā 16A, Siguldas novadā).

15.11.2016. Darba kārtība

 1. Par adrešu piešķiršanu būves ar adresi Rožu ielā 1, Sigulda, Siguldas nov. telpu grupām.
 2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu un adreses maiņu “Gulbji”, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu:
  1. Jūdažu iela 22, Siguldas pag., Siguldas novads;
  2. Pulkveža Brieža iela 93C, Sigulda, Siguldas novads.
 1. Par būvprojektu optisko šķiedru kabeļa līnijas uz Transporta līdzekļu tehniskās apskates staciju “Vidzemes šosejas 47. km” jaunu būvniecību Siguldas pag., Siguldas novadā.
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam ar adresi “Oši”, Sigulda, Siguldas novads.

08.11.2016. Darba kārtība

 1. Par adrešu piešķiršanu būves ar adresi Raunas ielā 7, Sigulda, Siguldas nov. telpu grupām.
 2. Par adrešu precizēšanu Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Gāles ielā 3B, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par 2016.gada 16.augusta lēmuma (protokols Nr. 30, §19) “Par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības Strēlnieku ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanu”, atcelšanu.
 5. Par būvniecības ieceri elektroapgādes slodzes samazināšanai Doņu ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvprojektu teritorijas labiekārtošanas jaunai būvniecībai “Mednieku mājā”, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par apliecinājuma karti saimniecības korpusa telpu pārbūves vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu Lakstīgalas ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Ata Kronvalda ielā 5-9, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei Helmaņa ielā 19A, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 10. Par ierīkošanas projektu elektronisko sakaru kabeļu tīkla pievada ierīkošanai Puķu ielā 2,4 un Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvprojektu kabeļu kanalizācijas atzarojuma jaunai būvniecībai Šveices ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvprojektu skatu torņa jaunai būvniecībai Senču ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātavas jaunai būvniecībai Ventas ielā 16A, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvatļauju nekustamajā īpašumā Ausekļa ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par būvniecības iesniegumu vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātavas  jaunu būvniecību Vidzemes šosejā 16, Siguldā, Siguldas novadā izskatīšanu.

01.11.2016. Darba kārtība

 1. Par grozījumiem zemes nomas līgumā “Vecrūpnieki”, Mores pag., Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei Strēlnieku ielā 78, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvprojektu savrupmājas jaunai būvniecībai Sapņu ielā 8, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri saimniecības ēkas jaunai būvniecībai Līvkalna ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvprojektu tirdzniecības centra atjaunošanai Leona Paegles ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvprojekta “Siguldas sporta komplekss Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā. 2. kārta” izmaiņu dokumentācijas saskaņošanu.
 7. Par Paskaidrojuma rakstu divu dīķu atjaunošanai Noliktavas ielā 1C, Siguldā, Siguldas novadā.

25.10.2016. Darba kārtība

 1. Par Paskaidrojuma rakstu šķūņa jaunai būvniecībai “Vēveros”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 2. Par Paskaidrojuma rakstu trases uzrauga posteņa jaunai būvniecībai Peldu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvprojektu Poliklīnikas -kopmītnes ēkas pārbūvei Ziedu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvprojektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Sapņu ielā 19, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 5. Par īpašuma „Lejasskruntes”, Allažu pagasts, Siguldas novads, sadalīšanu.
 6. Par īpašuma ar adresi Ventas iela 7, Sigulda, Siguldas novads un Ventas iela 7a, Sigulda, Siguldas novads apvienošanu.
 7. PĀRSKATS Par būvniecības ieceres „ Vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātavas jauna būvniecība Vidzemes šosejā 16, Siguldā, Siguldas novadā” publisko apspriešanu.
 8. Par būvprojektu Siguldas kultūras centra pārbūvei Pils ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā
 9. Par Paskaidrojuma rakstu sadales gāzesvada jaunai būvniecībai Pūču ielā, posmā no Pūču ielas 4 līdz Pūču ielai 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par Apliecinājuma karti Pazemes gāzes pievada jaunai būvniecībai Pūču ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par apliecinājuma karti tirdzniecības telpu vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu Raiņa ielā 5A-3, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par apliecinājuma karti biroju ēkas pirmā stāva vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu Pils ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.

18.10.2016. Darba kārtība

 1. Par grozījumiem Siguldas novada Domes Būvvaldes 2016.gada 8.marta lēmumā “Par īpašuma „Kalnāres”, Mores pagasts, Siguldas novads sadalīšanu” (prot. Nr.9,  5§).
 2. Par apliecinājuma karti PII „Ābelīte” vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Lakstīgalas ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par apliecinājuma karti tirdzniecības/ biroja ēkas vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam ar nosaukumu “Magones”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 5. Par būvprojektu ražošanas ēkas pārbūvi Ganību ielā 11, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 6. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām:
  1. “Grunduļi 4”, Allažu pag., Siguldas novads (L.Glūzda);
  2. Siguldas iela 3, Mores pag., Siguldas novads (M.Miķelsone);
  3. “Kūdras”, Siguldas pag., Siguldas novads (R.Jesina).
 1. Par zemes nomas līguma izbeigšanu:
  1. “Ezerkalni 1”, Allažu pag., Siguldas novads (D.Aukšpole);
  2. “Grunduļi 4”, Allažu pag., Siguldas novads (V.Neimane).
 2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu:
  1. Viršu ielā 20A, Siguldas pag., Siguldas novads;
  2. Raunas iela 2A, Sigulda, Siguldas novads;
  3. Doņu iela 20, Sigulda, Siguldas novads.
 3. Par Paskaidrojuma rakstu pirts ēkas jaunai būvniecībai “Kaupiņos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 4. Par būvprojektu dzīvojamās mājas pārbūvei un šķūņa jaunai būvniecībai Krišjāņa Barona iela 33, Sigulda, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri divģimeņu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai un esošo ēku nojaukšanai Raiņa ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri elektronisko sakaru kabeļu ierīkošanai Puķu ielā 2,4 un Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri bojātā 0,4kV kabeļa pārbūvei darbi Gāles ielā 25, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvprojektu kabeļu kanalizācijas atzarojuma jaunai būvniecībai Šveices ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri baltu rotu demonstrācijas darbnīcas jaunai būvniecībai Bērzu ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvprojektu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības jaunai būvniecībai Siguldā, Siguldas novadā, V kārta.

11.10.2016. Darba kārtība

 1. Par īpašuma ar adresi Dārza iela 20, Sigulda, Siguldas nov., un kadastra numuru 8015 0023 826 sadalīšanu.
 2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamajam ar nosaukumu “Darbiņi”, Siguldas pag., Siguldas nov. un adresi Jūdažu iela 7, Sigulda, Siguldas nov.
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumiem ar adresi “Krastkalni”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 4. Par būvprojektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai “Kalna Žubītēs”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Zvaigžņu ielā 47, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada daļas nojaukšanai  Šveices ielā 23B, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Atbrīvotāju ielā 45, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Saulrītu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par zemes nomas līguma izbeigšanu “Austrumi – 1”, Allažu pag., Siguldas novads.
 10. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām “Austrumi-1”, Allažu pag., Siguldas novads.
 11. Par Paskaidrojuma rakstu ūdens ņemšanas vietas jaunai būvniecībai Aveņu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par Apliecinājuma karti GRP-3S ēkas nojaukšanai, GRP-3S iekārtu un sadales gāzesvadu pārbūvei un skapjveida gāzes regulēšanas punkta jaunbūvei Pils ielā 15A, Siguldā, Siguldas novadā.

04.10.2016. Darba kārtība

 1. Par būvprojektu savrupmājas jaunai būvniecībai Klusā ielā 27, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 2. Par būvprojektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai, esošās dzīvojamās mājas nojaukšanai un pagraba ēkas pārbūvei “Roznēnos 1”, Mores pag., Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri savrupmājas nojaukšanai un jaunai būvniecībai “Kalmēs”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei Pils ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par īpašuma „Mucenieki”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, sadalīšanu.
 6. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamajam īpašumam ar adresi Šveices iela 29B, Sigulda, Siguldas nov.
 7. Par īpašuma „Krācītes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, sadalīšanu.

29.09.2016. Darba kārtība

 1. Par būvprojektu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Gāles ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par tehnisko projektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Klusā ielā 33, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 3. Par būvprojektu Līvkalna ielas pārbūvei posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Televīzijas ielai, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvprojektu Ūdensvada pārbūvei Šveices ielā, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri ārējās elektroapgādes jaunbūvei Strautu ielā, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 6. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Atbrīvotāju ielā 21A, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Leona Paegles ielā 6-11, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par Paskaidrojuma rakstu pirts ēkas jaunai būvniecībai Garā ielā 134, Allažu pag., Siguldas novadā.
 9. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām ”Veckreiļi”, “Roķēni”, “Daudukalns”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 10. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu ”Veckreiļi”, “Roķēni”, “Daudukalns”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 11. Par būvniecības ieceri ārējās elektroapgādes jaunbūvei Ventas ielā, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri ārējās elektroapgādes jaunbūvei “Lejas Naskās”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas pārbūvei un šķūņa jaunai būvniecībai Krišjāņa Barona ielā 33, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par Apliecinājuma karti Pulkveža Brieža ielas (Apļveida krustojums ar Pulkveža Brieža, Lauktehnikas un Vildogas ielām) atjaunošanai Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par Apliecinājuma karti Pils ielas (Apļveida krustojums ar Pils, Cēsu, Līvkalnu ielām) atjaunošanai Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par būvprojektu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūvi Strēlnieku ielā 46, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei “Jaunzemos”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 18. Par būvniecības ieceri poliklīnikas-kopmītnes ēkas pārbūvi Ziedu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 19. Par būvprojektu Trīs dezinfekciju bedru jaunai būvniecībai “Krastmalās”, “Akotiņos”,, Allažu pag., Siguldas novadā.
 20. Par būvniecības ieceri vasaras kafejnīcas jaunai būvniecībai Gaujas NP meža trasē”, “Gaujas NP Ziediņkalnā”, Sigulda, Siguldas novadā.
 21. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Līvkalna ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 22. Par Paskaidrojuma rakstu tehniskās pazemes ēkas lietošanas veida maiņai bez pārbūves Paparžu ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.

20.09.2016. Darba kārtība

 1. Par būvprojektu noliktavas ēkas jaunai būvniecībai “Dižkokos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri palīgēkas jaunai būvniecībai Rīsiņa ielā 38, Siguldā, Siguldas novadā
 3. Par būvniecības ieceri dzīvojamās ēkas jaunai būvniecībai Sapņu ielā 19, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri optisko šķiedru kabeļa līnijas uz Transporta līdzekļu tehniskās apskates staciju “Vidzemes šosejas 47. km” jaunu būvniecību Siguldas pag., Siguldas novadā.
 5. Par Apliecinājuma karti GRP-1S ēkas nojaukšanai, GRP-1S iekārtu un sadales gāzesvadu pārbūvei un skapjveida gāzes regulēšanas punkta jaunbūvei Zinātnes ielā 1D, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri vasarnīcas jaunai būvniecībai Mežmaļu irlā 329, Allažu pag., Siguldas novadā.
 7. Par būvprojektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Atbrīvotāju ielā 38, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvprojektu piebraucamā ceļa jaunai būvniecībai Saules 12, 12A, 12B, Sigulda, Siguldas novadā.
 9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamajam īpašumam ar adresi "Glāzzemnieki", Kalnabeites, Siguldas pag., Siguldas nov. un "Lāmas", Siguldas pag., Siguldas nov.
 10. Par īpašuma „Krācītes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, sadalīšanu.
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamajam īpašumam Tilta iela 17, Ķipari, Sigulda, Siguldas nov. un Tilta iela 19, Ķipari, Sigulda, Siguldas nov.
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam ar nosaukumu “Miera iela 20”, Sigulda, Siguldas novads.

13.09.2016. Darba kārtība

 1. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Nākotnes ielā 33, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 2. Par apliecinājuma karti ceha – laboratorijas ēkas vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu Jūdažu ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri doktorāta telpu lietošanas veida maiņai bez pārbūves Pils ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri dārza mājas pārbūvei Smilšu ielā 197, Allažu pag., Siguldas novadā
 5. Par apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Leona Paegles ielā 7-9, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvprojektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Sapņu ielā 22, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Daudu ielā 12, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 8. Par zemes gabala Gaujas tiltam atdalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
 9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamajam īpašumam Strēlnieku iela 19, Sigulda, Siguldas nov. un Gāles iela 19, Sigulda, Siguldas nov.
 10. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Ezera iela 8”, kas atrodas Siguldas pagastā, Siguldas novadā ar kadastra numuru 8094 005 0238 sadalīšanu.
 11. Par būvprojektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Pulkveža Brieža ielā 81, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvprojektu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Gāles ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu  (Baltu rotu demonstrācijas darbnīcas jaunbūve Bērzu ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā).
 14. Par būvprojektu Elektronisko sakaru tīkla bāzes stacijas jaunu būvniecību “Sakarniekos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 15. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām:
  1. Lazdu iela 1, Siguldas pag., Siguldas novads (A.Ozerska);
  2. “Dārziņi”, Siguldas pag., Siguldas novads (Z.Ikauniece).
 16. Par grozījumiem zemes nomas līgumā “Austrumi – 1”, Allažu pag., Siguldas novads.
 17. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām “Nurmiži”, “Kalna Nurmiži”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamajam īpašumam “Darbiņi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kad.Nr. 8094 004 0120.

01.09.2016. Darba kārtība

 1. Par būvatļaujas precizēšanu “Siguldas pasāža” (viesnīcas, ēdināšanas, pakalpojumu un tirdzniecības telpu kompleksa) būvniecībai.

30.08.2016. Darba kārtība

 1. Par būvprojektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Sapņu ielā 18, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 2. Par būvprojektu dzīvojamās mājas pārbūvei Pērsieša ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri dārza mājas novietošanai Sapņu ielā 20, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 4. Par būvprojektu dzīvojamās mājas pārbūvei Atbrīvotāju ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvprojektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Sapņu ielā 22, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri savrupmājas jaunai būvniecībai Sapņu ielā 8, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri trīs dezinfekciju bedru jaunai būvniecībai “Krastmalās”, “Akotiņos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 8. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Dārza ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Atbrīvotāju ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par Apliecinājuma karti gāzapgādes jaunai būvniecībai Televīzijas ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvatļaujas atjaunošanu dzīvojamai rindu mājai Strēlnieku ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.

23.08.2016. Darba kārtība

 1. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām:
  1. “Nurmiži”, Siguldas pag., Siguldas novads (A.Kalpinovs);
  2. “Nurmiži”, Siguldas pag., Siguldas novads (Ņ.Gisiča-Zaltāne).
 2. Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu  (Vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātavas jaunbūve Vidzemes šosejā 16, Siguldā, Siguldas novadā).
 3. Par būvniecības ieceri Siguldas pilsētas lietus kanalizācijas sistēmas pārbūvei, 1.kārta Siguldas novadā.
 4. Par būvprojektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Sapņu ielā 13, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri Gaisvadu līnijas pārbūvei par kabeļlīniju Cēsu ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Leona Paegles ielā 15-23, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvprojektu Elektronisko sakaru tīkla bāzes stacijas jaunu būvniecību “Sakarniekos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri LMT bāzes stacijas “Stīveri” ārējās elektroapgādes jaunbūvei “Sakarniekos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 9. Par būvprojektu savrupmājas jaunai būvniecībai Līvu ielā 34, Allažu pag., Siguldas novadā.
 10. Par apliecinājuma karti dzīvojamās mājas 1.stāva telpu vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Strēlnieku ielā 91, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvprojektu savrupmājas jaunai būvniecībai Cepļa ielā 1, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri savrupmājas jaunai būvniecībai Klusā ielā 27, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 13. Par būvprojektu stāvlaukuma jaunai būvniecībai Puķu ielā 1, 2, 3, 5 un Laukrožu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei Lauku ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par adreses piešķiršanu un nosaukuma maiņu “Šķūņabeites 2”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 16. Par Paskaidrojuma rakstu dīķa jaunai būvniecībai  un labiekārtošanai “Purenēs”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 17. Par būvprojektu Nākotnes ielas pārbūvei posmā no Tilta ielas līdz Riekstu ielai, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 18. Par Apliecinājuma karti žoga pārbūvei Jēkaba Dubura ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 19. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma gaisvadu un kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei "Šķūņabeitēs-2", Siguldas pag., Siguldas novadā.

16.08.2016.-Darba kārtība

 1. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām:
  1. “Roķēni”, Siguldas pag., Siguldas novads (Dz.Skaldere);
  2. “Mežāres 1”, Allažu pag., Siguldas novads (V.Vasiļjevs).
 2. Par būvprojektu veikala pārbūvei Zaļkalna ielā 3A, Allažu pag., Siguldas novadā.
 3. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai “Meža Zīlītēs”, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvatļaujas pagarināšanu dzīvojamai mājai Rūsiņa iela 11, Sigulda, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri dārza lapenes jaunai būvniecībai Zvaigžņu ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par tehnisko projektu viesu nama jaunai būvniecībai Miera ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri kūts-šķūņa pārbūvei “Jaunkaderos”, Mores pag., Siguldas novadā.
 8. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai “Piekalnēs”, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri baltu rotu demonstrācijas darbnīcas jaunai būvniecībai Bērzu ielā 8,  Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par tehnisko projektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Sapņu ielā 18, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 11. Par ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Institūta ielā 10, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 12. Par apliecinājuma karti (inženierbūvēm) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apkures sistēmas un siltummezgla atjaunošanai Institūta ielā 10, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 13. Par tehnisko projektu savrupmājas jaunai būvniecībai Cepļa ielā 1, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas pārbūvei Baznīcas ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par tehnisko projektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Sapņu ielā 13, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 16. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas nojaukšanai un jaunai būvniecībai, pagraba ēkas pārbūvei “Roznēnos 1”,  Mores pag., Siguldas novadā.
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu īpašumam Vējupītes iela 1, Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov.
 18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamam īpašumam ar adresi Strēlnieku iela 14,   Sigulda, Siguldas novads.
 19. Par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības Strēlnieku ielā 12A, Siguldā, Siguldas novada, sadalīšanu.
 20. Par adreses maiņu “Austrumi”, Allažu pag., Siguldas novads.
 21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem  “Vārpas”, un “Lāma”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.

09.08.2016. - Darba kārtība:

 1. Par apliecinājuma karti tirdzniecības/ biroja ēkas vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par īpašuma “Rudzīši”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 3. Par adreses maiņu īpašumam “Austrumi”, Allažu pag., Siguldas novads.
 4. Par ēkas fasādes apliecinājuma karti vienģimenes dzīvojamai mājai Rožu ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Gāles ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvprojektu palīgēku nojaukšanai (garāža, saimniecības telpa) un palīgēkas (auto nojume ar šķūni) jaunai būvniecībai Allažu ielā 34, Sigulda, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri dārza mājas un saimniecības ēkas jaunai būvniecībai Asteru ielā 11, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 8. Par tehnisko projektu savrupmājas jaunai būvniecībai Līvu ielā 34, Allažu pag., Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas pārbūvei Pērsieša ielā 2a, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par tehnisko projektu veikala pārbūvei Zaļkalna ielā 3A, Allažu pag., Siguldas novadā.
 11. Par būvprojektu palīgēku (II-pirts ēkas, dārza mājas ar terasi, saimniecības ēkas; I-autonovietnes nojumes, saimniecības ēkas, siltumnīcas) jaunai būvniecībai “Apiņos”, Siguldas pag., Siguldas novadā.


02.08.2016. - Darba kārtība:

 1. Par īpašuma “Dzelzmačas”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā sadalīšanu.
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam ar adresi Oskara Kalpaka iela 8, Sigulda, Siguldas novads.
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam ar nosaukumu “Gaiļi-1”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 4. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas (mazēkas) jaunai būvniecībai “Sintijāss”, Mores pagasts, Siguldas novads.
 5. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas pārbūvi Atbrīvotāju iela 20, Sigulda, Siguldas novads.
 6. Par būvprojektu dzīvojamās mājas pārbūves “Ievlejas”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
   

26.07.2016. - Darba kārtība:

 1. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām:
  1. “Jūdažu iela 4A”, Siguldas pag., Siguldas novads (M.Zondaka);
  2. Zaļā iela 3, Allažu pag., Siguldas novads (G.Konovalovs).
 2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam ar adresi “Ielejas”, Kalnabeites, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā „Lejasrozes”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 4. Par ēkas fasādes apliecinājuma karti dzīvojamai mājai Pulkveža Brieža ielā 46, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri palīgēku (II-pirts ēkas, dārza mājas ar terasi, saimniecības ēkas; I-autonovietnes nojumes, saimniecības ēkas, siltumnīcas) jaunai būvniecībai “Apiņos”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 6. Par tehnisko projektu ēkas pārbūvei Pils ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par tehnisko projektu pamatskolas pārbūvei Skolas ielā 5, Allažu pag., Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātavas jaunai būvniecībai Vidzemes šosejā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri mēbeļu ražošanas ceha un katlu mājas pārbūvei un ūdens tvertnes jaunai būvniecībai “Kamenēs”, “Jaunkamenēs”, “Ziediņos”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri palīgēku nojaukšanai (garāža, saimniecības telpa) un palīgēkas (auto nojume ar šķūni) jaunai būvniecībai Allažu ielā 34, Sigulda, Siguldas novadā.
 11. Par būvprojektu noliktavas ēkas jaunai būvniecībai “Dižkokos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 12. Par tehnisko projektu Kabeļu kanalizācijas atzarojuma jaunai būvniecībai Noliktavas ielā 5B, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvprojektu Zinātnes ielas pārbūvei posmā no autoceļa A2 “Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)” līdz autoceļam P8 “Inciems – Sigulda – Ķegums”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 14. Par saskaņotās reklāmas grafiskā dizaina maiņu.


19.07.2016. - Darba kārtība:

 1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Līvkalna iela 8, Sigulda, Siguldas novads.
 2. Par īpašuma “Silavas”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 3. Par Paskaidrojuma rakstu ēkas (apdzīvotas virtuves) lietošanas veida maiņai bez pārbūves Nītaures ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Sapņu ielā 22, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 5. Par tehnisko projektu dzīvojamās mājas pārbūvei “Irbītēs”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 6. Par tehnisko projektu ražošanas ēkas pārbūvei “Inderdēļos 1A”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 7. Par apliecinājuma karti daudzdzīvokļu ēkas jumta seguma maiņai Nurmižu ielā 33, Siguldā, Siguldas novadā.
   

12.07.2016. - Darba kārtība:

 1. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Saulrītu ielā 10, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 2. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Pērsieša ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Klusā ielā 21, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 4. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Pūču ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par Apliecinājuma karti sadales gāzesvada jaunai būvniecībai Pūču ielā, posmā no Pūču ielas 4 līdz Pūču ielai 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par Paskaidrojuma rakstu Ainaviska dīķa jaunai būvniecībai „Zirnīšos”, Mores pag., Siguldas novadā.
 7. Par tehnisko projektu dzīvojamās mājas pārbūvei Jāņa ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par adreses apstiprināšanu Nītaures ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām:
  1. „Jūdaži 4A”, Siguldas pag., Siguldas novads
  2. „Dārziņi”, Allažu pag., Siguldas novads
 10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu:
  1. „Austrumi 1”, Allažu pag., Siguldas novads
  2. „Austrumi 1”, Allažu pag., Siguldas novads
 11. Par būvniecības ieceri savrupmājas jaunai būvniecībai Cepļa ielā 1, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūvei Strēlnieku ielā 46, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par Apliecinājuma karti dārznieka mājas vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas mērķa maiņas Pils ielā 16b, Siguldā, Siguldas novadā.

05.07.2016. - Darba kārtība:

 1. Par būvniecības ieceri amatniecības suvenīru kiosku jaunai būvniecībai Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri amatniecības suvenīru kiosku jaunai būvniecībai Leona Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par tehnisko projektu dzīvojamās mājas pārbūvei Jāņa ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par tehnisko projektu kūts jaunai būvniecībai „Kalna Mežakās”, Mores pag., Siguldas novadā.
 5. Par tehnisko projektu dzīvojamās mājas nojaukšanai un dzīvojamās mājas, nojumes jaunai būvniecībai „Kalna Mežakās”, Mores pag., Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Ūdensvada pārbūvei Šveices ielā, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par tehnisko projektu dārza mājas jaunai būvniecībai Tulpju ielā 11, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 8. Par tehnisko projektu stāvlaukuma jaunai būvniecībai Puķu ielā 1, 2, 3, 5 un Laukrožu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par adresi apvienotajiem dzīvokļiem Jāņa Čakstes ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
   

28.06.2016. - Darba kārtība:

 1. Par nosaukuma maiņu P32„Augšlīgatne-Skrīveri”, Mores pag., Siguldas novads.
 2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu „Austrumi – 1”, Allažu pag., Siguldas novads.
 3. Par tehnisko projektu dārza mājas jaunai būvniecībai Tulpju ielā 11, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Sapņu ielā 18, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri noliktavas jaunai būvniecībai „Dižkokos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai „Vecaņņēnos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 7. Par tehnisko projektu Kabeļu kanalizācijas atzarojuma jaunai būvniecībai Noliktavas ielā 5B, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Caunes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 9. Par tehnisko projektu Siguldas pils kompleksa ēku – Muižas koka mājas, dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūvei Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamos īpašumos ar nosaukumu “Jaunputniņi” un “Mežakalni”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 11. Par Apliecinājuma karti gāzes apgādes jaunai būvniecībai Mednieku iela 17, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Pulkveža Brieža ielā 84/86-8, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Leona Paegles ielā 11 - 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par nekustamā īpašuma ar adresi Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas novads sadalīšanu.
 15. Par būvniecības ieceri LMT publiskā elektronisko sakaru tīkla bāzes stacijas „Stīveri” jaunai būvniecībai „Sakarnieki”, Allažu pag., Siguldas novadā.
   

14.06.2016. - Darba kārtība:

 1. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas pārbūvei „Lāmās”, „Vārpās”, „Veczālītēs”, „Zālītēs”, V58 „Sigulda-Allaži-Ausma”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri šķūņa-nojumes jaunai būvniecībai Dārza ielā 40, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei Tilta ielā 17, 21, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri saimniecības ēkas pārbūvei Viršu ielā 20a, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 5. Par apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Lāčplēša ielā 4-16, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par tehnisko projektu ražošanas ēkas pārbūvei „Inderdēļi 1A”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 7. Par apliecinājuma karti dzīvojamās ēkas vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu Raunas ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas pārbūvei Jāņa ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri ārējai elektroapgādei Pūču ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu „Austrumi 1”, Allažu pag., Siguldas novads.
 11. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām „Austrumi 1”, Allažu pag., Siguldas novads.
 12. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām:
  1. „Dārziņi”, Sigulda, Siguldas novads (M.Skrastiņa);
  2. Saules iela 6c, Sigulda, Siguldas novads (S.Inberga).


07.06.2016. - Darba kārtība:

 1. Par tehnisko projektu meža autoceļa „Endzeliņi-Pludiņi” jaunai būvniecībai „Vēru meža iecirknī”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri viena dzīvokļa mājas jaunai būvniecībai Nākotnes ielā 50, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 3. Par tehnisko projektu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Saulrītu ielā 2, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Atbrīvotāju ielā 38, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par tehnisko projektu saimniecības ēkas jaunai būvniecībai Dārza ielā 45B, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par adrešu precizēšanu Dārza ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par adreses maiņu īpašumam Dārza ielā 18B, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par nosaukuma precizēšanu „Mežāres”, Allažu pag., Siguldas novads.
 9. Par nosaukuma precizēšanu „Dambji”, Allažu pag., Siguldas novads.
 10. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam ar adresi Atbrīvotāju iela 24 A, Sigulda, Siguldas novads.
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam ar adresi Raunas iela 5A, Sigulda, Siguldas novads.
 12. Par nosaukuma precizēšanu.
 13. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Meldru ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Skolas ielā 16a, Siguldā, Siguldas novadā.
   

01.06.2016. - Darba kārtība:

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam ar nosaukumu “Laugas purva masīvs”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 2. Par pašvaldībai piekrītošo īpašumu Kadiķu iela un Kadiķu iela 6B, Siguldā, Siguldas novadā, apvienošanu.
 3. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām „Jūdaži 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 4. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Pulkveža Brieža iela 81, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri palīgēkas jaunai būvniecībai Jura Ozola ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam ar adresi “Vārpas”, Kalnabeites, Siguldas pag., Siguldas novads un “Lāma”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 7. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Dārza ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.

24.05.2016. - Darba kārtība:

 1. Par būvniecības ieceri veikala ēkas pārbūvei Zaļkalna ielā 3A, Allažu pag., Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri palīgceltnes jaunai būvniecībai Līvkalna ielā 6B, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Allažu pamatskolas pārbūvei Skolas ielā 5, Allažu pag., Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri pirts jaunai būvniecībai „Pīlāgos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas J.Čakstes iela 3-7, 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri savrupmājas jaunai būvniecībai Līvu ielā 34, Allažu pag., Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas pārbūvei „Jaunintēni”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri lauku mājas jaunai būvniecībai „Ozolkalnos”, Mores pag., Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri vasaras kafejnīcas jaunai būvniecībai „Gaujas NP meža trasē”, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par apliecinājuma karti PII „Ābelīte” vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Lakstīgalas ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Avotu ielā 6, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 13. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām:
  1. „Dārziņi”, Siguldas pag., Siguldas novads (A.Pētersone);
  2. „Dārziņi”, Siguldas pag., Siguldas novads ( G.Balode);
  3. Lazdu iela 2, Siguldas pag., Siguldas novads (Ņ.Balode);
  4. J.Čakstes iela 8A, Sigulda, Siguldas novads (A.Šefere);
  5. „Dārziņi”, Siguldas pag., Siguldas novads (G.Zjuzina);
  6. „Dārziņi”, Siguldas pag., Siguldas novads (Ļ.Komsa).
 14. Par zemes nomas līguma izbeigšanu “Jūdaži 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 15. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām:
  1. „Jūdaži 4A”, Siguldas pag., Siguldas novads (B.Ē.Jansone);
  2. „Jūdaži 4A”, Siguldas pag., Siguldas novads (E.Zeltiņš);
  3. „Jūdaži 4A”, Siguldas pag., Siguldas novads (J.Zeltiņš);
  4. „Jūdaži 4A”, Siguldas pag., Siguldas novads (S.Veckaktiņa).
 16. Par būvniecības ieceri ārējās elektroapgādes jaunbūvei „Ūdrīšos”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 17. Par tehnisko projektu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunai būvniecībai „Ezerzemēs”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 18. Par būvniecības ieceri 20kV kabeļlīnijas A-805 atjaunošanai „Dižkokos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 19. Par uzmērītās platības apstiprināšanu Ošu ielā 1, Allažu pag., Siguldas novadā.
 20. Par būvniecības ieceri dārza mājas jaunai būvniecībai Tulpju ielā 11, Siguldas pag., Siguldas novadā.

 

16.05.2016. - Darba kārtība:

 1. Par adreses piešķiršanu Graudu iela 6, Siguldas pag., Siguldas novads.
 2. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām „Jūdaži 4A”, Siguldas pag., Siguldas novads (A.Vasiļeviča).
 3. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām:
  1. Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads (K.Kantāne);
  2. Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads (V.Jansone).
 4. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamā īpašumā „Majori”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam ar nosaukumu “Zaļkalni -1”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 6. Par adreses maiņu Saulrītu ielā 6, Siguldas pag., Siguldas novads.
 7. Par būvniecības ieceri mazēkas jaunai būvniecībai Eduarda Veidenbauma ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par tehnisko projektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Klusā ielā 33, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 9. Par apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas O.Kalpaka ielā 13-42, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par tehnisko projektu dzīvojamās mājas pārbūvei „Irbītēs”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 11. Par tehnisko projektu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunai būvniecībai „Krūmājos”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri ēkas pārbūvei Pils ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par tehnisko projektu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūvei Miera ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri Laurenču ielas atjaunošanai Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par būvniecības ieceri stāvlaukuma jaunai būvniecībai Puķu ielā 1, 2, 3, 5 un Laukrožu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par būvniecības ieceri Zinātnes ielas pārbūvei Siguldas pag., Siguldas novadā.
 17. Par būvniecības ieceri Nākotnes ielas (posma no Tilta ielas līdz Riekstu ielai) pārbūvei Siguldas pag., Siguldas novadā.
 18. Par būvniecības ieceri sadales gāzesvada jaunai būvniecībai Strēlnieku ielā 27, Siguldā, Siguldas novadā.
 19. Par Apliecinājuma karti pievadu un ārējo tīklu jaunai būvniecībai Strēlnieku ielā 27, Siguldā, Siguldas novadā.
 20. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamos īpašumos ar adresi Televīzijas iela 19 un Televīzijas iela 21, Sigulda, Siguldas novads, ar mērķi grozīt teritorijas plānojumā noteikto izmantošanu.


03.05.2016. - Darba kārtība:

 1. Par papildinājumu Siguldas novada Domes Būvvaldes 2016. gada 26.aprīļa lēmumā “Par īpašuma Sapņu iela 22 un Sapņu iela 24, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads apvienošanu”.

Pievienotie faili

Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - maijs, 2016).pdf (95.94 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (maijs - decembris, 2015).pdf (136.67 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - aprīlis, 2015).pdf (91.05 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (jūlijs - decembris, 2014).pdf (116.03 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - jūnijs, 2014).pdf (126.26 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (oktobris - decembris, 2013).pdf (72.37 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (maijs - septembris, 2013).pdf (97.73 KB)
1_Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - aprīlis, 2013).pdf (64.74 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (septembris - decembris, 2012).pdf (68.45 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (marts - augusts, 2012).pdf (98.37 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris- marts, 2012).pdf (64.51 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (oktobris - decembris, 2011).pdf (53.52 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (jūlijs - septembris, 2011).doc (54.5 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (aprīlis - jūnijs, 2011) .pdf (55.88 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (marts, 2011).pdf (46.48 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - februāris, 2011).pdf (41.53 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (decembris, 2010.).pdf (53.92 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtības (oktobris - novembris, 2010.).pdf (54.15 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtības (septembris, 2010).pdf (70.55 KB)
Būvvaldes sēžu protokoli (augusts, 2010).pdf (71.86 KB)
Būvvaldes sēžu protokoli (jūnijs - jūlijs, 2010).pdf (91.29 KB)
Būvvaldes sēžu protokoli (aprīlijs -maijs, 2010).pdf (80.91 KB)

Pasākumi