Ceturtdiena, 30. marts
Šodien sveicam: Nanija, Ilgmārs, Igmārs
Laika ziņas: Sigulda 3°C vējš 3 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Būvvaldes sēdes

Būvvaldes sēdes norit katru otrdienu Siguldā, Zinātnes ielā 7.

Tālrunis uzziņām: 67800956

21.03.2017. Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri ģimenes dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Saulrītu ielā 7, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri ģimenes dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai “Raskalnos”, Allažu pag., Siguldas novadā
 3. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei Pulkveža Brieža ielā 49a, 51a, Siguldā, Siguldas novadā
 4. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei Dāliju ielā 7, Siguldas pag., Siguldas novadā
 5. Par būvniecības ieceri Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanai Zaļkalna ielā 5, Allažu pag., Siguldas novadā
 6. Par Apliecinājuma karti dzīvojamās mājas 1.stāva telpu vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Strēlnieku ielā 91, Siguldā, Siguldas novadā
 7. Par būvprojektu ģimenes dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Pļavu ielā 9, Siguldas pag., Siguldas novadā
 8. Par būvprojektu dzīvojamās mājas un dīķa jaunai būvniecībai Līvu ielā 5, 3, Allažu pag. pag., Siguldas novadā
 9. Par būvniecības ieceri Konferenču un semināru ēkas lietošanas veida maiņa par viena dzīvokļa dzīvojamo māju Pēteralas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā
 10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu:
  1. Viršu iela 20A, Siguldas pag., Siguldas novads;
  2. Riekstu iela 5, Siguldas pag., Siguldas novads;
  3. Stacijas iela 8, Sigulda, Siguldas novads;
  4. Nākotnes iela 46, Siguldas pag., Siguldas novads;
  5. “Dārdedzes”, Siguldas pag., Siguldas novads;
  6. Līgo iela 3, Siguldas pag., Siguldas novads;
  7. Nākotnes iela 38A, Siguldas pag., Siguldas novads.
 11. Par Apliecinājuma karti Sākumskolas mācību korpusa telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Puķu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par Apliecinājuma karti daudzdzīvokļu ēkas iekšējās apkures sistēmas atjaunošanai, ierīkošanai Helmaņa ielā 5, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 13. Par Siguldas sporta kopmleksa Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā būvdarbu vadošā būvuzrauga nomaiņu.

 

14.03.2017. Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceres “Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā” publiskās apspriešanas pārskata apstiprināšanu.
 2. Par būvniecības ieceri “Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā”.
 3. Par būvniecības ieceri Siguldas slimnīcas pagraba pārseguma paneļa pastiprinājums Lakstīgalas ielā 13, Siguldā.
 4. Par būvniecības ieceri ūdensvada un kanalizācijas tīkli Strauta ielā Siguldas novada Siguldas pagastā.
 5. Par būvniecības ieceri paskaidrojuma raksts ārējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli Dārza  ielā 38A, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri paskaidrojuma raksts ārējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli Strēlnieku  ielā 17, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri paskaidrojuma raksts ārējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli Gravas  ielā 1, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 8. Par SIA “8 CRB” būvdarbu vadītāja maiņu
 9. Par ēkas fasādes apliecinājuma karti Šveices iela 8A
 10. Par būvniecības ieceri dzīvojamā māja Saulrītu ielā 3, Peltes Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 11. Par būvniecības ieceri uzskaites sadalnes ierīkošana Strēnieku iela 43 Sigulda, Siguldas novads.
 12. Par būvniecības ieceres projekta izmaiņu saskaņošanu Turaidas iela 8, Sigulda, Siguldas novads.
 13. Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Dzērveņu ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.

07.03.2017. Darba kārtība

 1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0021.
 2. Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu Pēteralas ielā 2, 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par grozījumiem zemes nomas līgumā “Vecrūpnieki”, Mores pag., Siguldas novadā.
 4. Par zemes iznomāšanu Skolas iela 10A, Sigulda, Siguldas novads.
 5. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām “Kalna Nurmiži”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 6. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamo īpašuma ar adresi Strēlnieku iela 18, Sigulda, Siguldas nov., sadalīšanai divās daļās.
 7. Par adreses piešķiršanu būves ar adresi Kalna ielā 1B, Sigulda, Siguldas nov. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8015 002 4601 001 006.
 8. Par 2016.gada 4.oktobra Siguldas novada Būvvaldes lēmuma “Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamajam īpašumam ar adresi Šveices iela 29B, Sigulda, Siguldas nov.” (protokols Nr.37, 6§) atcelšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma ar adresi Šveices iela 29B, Sigulda, Siguldas nov. zemes vienības sadalīšanai.
 9. Par īpašumu ar adresi Ausekļa ielā 3A, Siguldā, Siguldas nov., un Ausekļa ielā 5, Siguldā, Siguldas nov., apvienošanu.
 10. Par būvniecības ieceri nojumes jaunai būvniecībai “Gaujas NP meža trasē”, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības ieceri brīvdabas skatuves jaunai būvniecībai “Gaujas NP meža trasē”, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri dzīvojamās ēkas jaunai būvniecībai Mores ielā 2, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei Saulrītu ielā 3, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas pārbūvei “Vecanņēnos”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamo īpašumu ar adresi Lauku iela 5 un 5A, Sigulda, Siguldas nov., robežu pārkārtošanai.
 16. Par būvprojektu privātmājas jaunu būvniecību “Vīciepiņos”, Mores pag., Siguldas novadā.
 17. Par būvniecības ieceri divģimeņu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas jaunai būvniecībai un esošo ēku nojaukšanai Raiņa ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 18. Par būvniecības ieceri ārējās apgaismes jaunbūvei “Allažu tautas namā”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 19. Par īpašumu ar adresi Dārza ielā 18E, Siguldā, Siguldas nov., un Dārza ielā 18D, Siguldā, Siguldas nov., apvienošanu.

28.02.2017. Darba kārtība

 1. Par būvprojekta izmaiņu veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas bēniņu stāva Kaijas ielā 6-16, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvprojektu dārza mājas jaunai būvniecībai Lapu ielā 119, Allažu pag., Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Raunas ielā 5B, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Raunas ielā 5A, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri savrupmājas un saimniecības ēkas jaunai būvniecībai Nītaures ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Sapņu ielā 8, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas pievada jaunai būvniecībai Jura Ozola ielā, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par Apliecinājuma karti Pils ielas (apļveida krustojums ar Pils, Cēsu, Līvkalnu ielām) atjaunošanu Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par Apliecinājuma karti Pulkveža Brieža ielas (apļveida krustojums ar Pulkveža Brieža, Lauktehnikas un Vildogas ielām) atjaunošanu Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām:
  1. “Auistrumi 1”, Allažu pag., Siguldas novads (S.Rone);
  2. “Vecrūpnieki”, Mores pag., Siguldas novads (SIA “Nevisa”).
 11. Par Apliecinājuma karti Turaidas baznīcas vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Turaidas ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas un pirts jaunai būvniecībai “Magonēs”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 13. Par Apliecinājuma karti Autostacijas ēkas pirmā stāva telpu daļas vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņas Raiņa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.

21.02.2017. Darba kārtība

 1. Par būvprojektu dzīvojamās mājas un  divu saimniecības ēku jaunai būvniecībai Pļavu ielā 3, Allažu pag., Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības iesnieguma izskatīšanu Rīgas ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas un teritorijas labiekārtojuma (dīķa) jaunai būvniecībai Līvu ielā 5, 3, Allažu pag., Siguldas novadā.
 4. Par būvprojektu viendzīvokļa dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūvei Gravas ielā 7, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 5. Par būvprojektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Daudu ielā 12, Siguldas pag., Siguldas pag., Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri jauna pieslēguma izbūvei Pēteralas ielā 6, 6A, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par Apliecinājuma karti pazemes gāzesvada pievada jaunai būvniecībai Vidzemes šosejā 61, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvprojektu biznesa centra pārbūvei Ausekļa ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvatļaujas pagarināšanu saimniecības ēkas jaunai būvniecībai Dzintaru ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri ārējās elektroapgādes jaunbūvei “Ķimeļos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 11. Par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu Miera ielā 7, Sigulda, Siguldas novadā.

13.02.2017. Darba kārtība

 1. Par 1997.gada 12.marta Siguldas pagasta zemes komisijas atzinumā Nr.133, §5 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu” minētās īpašuma kopējās platības precizēšanu.
 2. Par būvprojektu Meža autoceļa “Endzeliņi-Pludiņi jaunai būvniecībai “Vēru meža iecirknī”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 3. Par būvprojektu lietus kanalizācijas tīklu jaunai būvniecībai Kaijas ielā, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunai būvniecībai Mazā Pēteralas ielā 6B, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Sapņu ielā 17, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunai būvniecībai Raunas ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvprojektu vasarnīcas jaunai būvniecībai Mežmaļu iela 329, Allažu pag., Siguldas novadā.
 8. Par Apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai rekonstrukcijai Laimas ielā 2-2, Siguldā, Siguldas novadā.

07.02.2017. Darba kārtība

 1. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam ar adresi Atbrīvotāju iela 24A, Sigulda, Siguldas novads.
 2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma ar adresi “Villa Lora”, Siguldas pag., Siguldas nov., un nekustamā īpašuma ar adresi “Villa Bormaņi”, Siguldas pag., Siguldas nov., robežu pārkārtošanai un zemes vienību apvienošanai.
 3. Par būvniecības ieceri ārējās elektroapgādes jaunbūvei “Magonēs”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 4. Par Apliecinājuma karti autosalona-autoservisa vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu Mālpils ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Sapņu ielā 22, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Zinātnes ielas 20kV GVL A-93 posma pārbūvei par 20kV kabeļlīniju Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri savrupmājas un šķūņa jaunai būvniecībai Avotu ielā 4, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri savrupmājas un šķūņa jaunai būvniecībai Pavasara ielā 14, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 9. Par būvatļaujas pagarināšanu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Mālkalnu ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu  (Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija  Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā).
 11. Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu  (konferenču un semināru ēkas lietošanas veida maiņa par viena dzīvokļa dzīvojamo māju Pēteralas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā).
 12. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām:
  1. Lazdu iela 2, Sigulda, Siguldas novads (M.Dadzītis);
  2. “Jaunliepas”, Sigulda, Siguldas novads (G.Valainis);
  3. “Dārziņi”, Sigulda, Siguldas novads ( J.Antoņevičs);
  4. Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads (M.Birka);
  5. Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads (M.Jaunzems).
 1. Par būvprojektu Zinātnes ielas pārbūvei Siguldas pag., Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri elektroapgādes ārējo tīklu jaunbūvei Gāles ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri uzskaites sadalnes pārvietošanai Līvkalna ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.

31.01.2017. Darba kārtība

 1. Par Siguldas jaunās pils pārbūves un restaurācijas  ieceri Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā nodošanu publiskai apspriešanai

 2. Par grozījumiem Siguldas novada Būvvaldes 2016.gada 20.decembra lēmumā Nr.48, §9.
 3. Par Apliecinājuma karti tirdzniecības telpu vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu Raiņa ielā 5A-2, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri noliktavas ēkas jaunai būvniecībai un saimniecības ēkas pārbūvei “Lūšos”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri ārējās elektroapgādes jaunbūvei Rožu ielā 5E, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par Apliecinājuma karti viesnīcas vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Pils ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri Tirdzniecības centra “Šokolāde” pārbūvei Strēlnieku ielā 2, Siguldā un dzīvojamās mājas nojaukšanai Strēlnieku ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par īpašuma ar adresi Ventas iela 1A, Sigulda, Siguldas novads, sadalīšanu.
 9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu:
  1. Jūdažu iela 4, Sigulda, Siguldas novads;
  2. Leona Paegles iela 6A, Sigulda, Siguldas novads;
  3. Miera iela 15, Sigulda, Siguldas novads.
 1. Par būvniecības ieceri mēbeļu ražošanas ceha un katlu mājas pārbūvei, nojumes jaunai būvniecībai “Kamenēs”, “Jaunkamenēs”, Ziediņos”, “Anniņās”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 2. Par būvprojektu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunu būvniecību “Viedās”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri daudzdzīvokļu mājas jaunai būvniecībai Dzērveņu ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri viendzīvokļa dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunu būvniecību Gravas ielā 7, Siguldas pag., Siguldas novadā.

24.01.2017. Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri Slodzes samazinājumam ar uzskaites iznešanu jaunbūvei Pērles ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma ar adresi Nākotnes iela 54, Ķipari, Siguldas pag., Siguldas nov., sadalīšanai.
 3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu “Līblaiskas 1”, Allažu pag., Siguldas novads.
 4. Par būvprojektu Siguldas pils kompleksa ēku pārbūvei Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri Optisko kabeļu tīkla ierīkošanai Paparžu, Mālkalnu, Kalmju, Meldru un Doņu ielās, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvprojektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Avotu ielā 28, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 7. Par Paskaidrojuma rakstu Atkritumu konteineru nojumes novietošanai Pulkveža Brieža ielā 22A Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas un divu saimniecības ēku jaunai būvniecībai Pļavu ielā 3, Allažu pag., Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri dārza mājas jaunai būvniecībai Lapu ielā 119, Allažu pag., Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri saimniecības ēkas jaunai būvniecībai Kraukļalas ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā.

17.01.2017. Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai “Līvkalnos 2”, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri savrupmājas jaunai būvniecībai Pulkveža Brieža ielā 51A, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Augļu ielā 2B, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri auto remonta darbnīcas jaunai būvniecībai “Lejas Naskās”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam ar adresi “Vanagi”, Allažu pag., Siguldas nov.
 6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu “Kalnairītes”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Jūdažu ielā 7, Sigulda, Siguldas novads.
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma ar adresi Mednieku iela 3, Sigulda, Siguldas nov., sadalīšanai.
 9. Par būvprojektu savrupmājas jaunai būvniecībai Sapņu ielā 8, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Nākotnes ielā 25, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 11. Par Paskaidrojuma rakstu ēkas lietošanas veida maiņai bez pārbūves Nākotnes ielā 25, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 12. Par būvatļaujas pagarināšanu dzīvojamās mājas un pirts ēkas jaunai būvniecībai “Sarmās”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas pievadu jaunai būvniecībai A.Kronvalda un Pērsieša ielās, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri konferenču un semināru ēkas Pēteralas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā lietošanas veida maiņai.
 15. Par Paskaidrojuma rakstu sētas jaunai būvniecībai Miera ielā 7A-3, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par būvniecības ieceri Skolas ēkas pārbūvei un Siguldas Valsts ģimnāzijas mācību korpusa būvniecībai Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par Apliecinājuma karti gāzes apgādes jaunai būvniecībai Cepļa ielā 1, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 18. Par būvniecības ieceri Vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātavas jaunai būvniecībai Ventas ielā 16A, Siguldā, Siguldas novadā.
 19. Par būvprojektu publisko sporta laukumu un apkalpes ēkas jaunai būvniecībai “Mežrozēs”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 20. Par izmaiņām pie būvprojekta Siguldas kultūras centra pārbūvei Pils ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 21. Par būvatļaujas pagarināšanu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Pērles ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 22. Par būvatļaujas pagarināšanu dzīvojamās mājas rekonstrukcijai un pirts jaunai būvniecībai Pulkveža Brieža ielā 91, Siguldā, Siguldas novadā.

10.01.2017. Darba kārtība

 1. Par būvprojektu tirdzniecības centra atjaunošanai Leona Paegles ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām “Ezerkalni 1”, Allažu pag., Siguldas novads.
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam ar adresi Strēlnieku iela 14, Sigulda, Siguldas novads.
 4. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei Pulkveža Brieža ielā 62A, Vainagu ielā, Strēlnieku ielā, Strēlnieku ielā 66, Vidzemes šosejā 71, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri Vidsprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas, 20kv pazemes kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei Strēlnieku ielā 66, Vidzemes šosejā 71, 75A, Autoceļš A2, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Administratīvās ēkas atjaunošanai Miera ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par Apliecinājuma karti daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršotai fasādes atjaunošanai Helmaņa ielā 5, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 8. Par būvatļaujas atcelšanu un mazumtirdzniecības veikala Rīgas ielā 2, Siguldā,   būvniecības ieceres nodošanu publiskajai apspriešanai .
 9. Par mazumtirdzniecības veikala būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu Rīgas  ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.

03.01.2017. Darba kārtība

 1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Rūsiņa ielā 22, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Pasta laukumā, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Šveices ielā 23B, Sigulda, Siguldas novadā
 4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam ar adresi Gāles iela 19 un Strēlnieku iela 19, Sigulda, Siguldas novads.
 6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības ar adresi “Ielejas”, Kalnabeites, Siguldas pag., Siguldas nov. sadalīšanai.
 7. Par būvprojektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Smilšu ielā 195, Allažu pag., Siguldas novadā.
 8. Par adrese piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0965.
 9. Par Paskaidrojuma rakstu pirts ēkas jaunai būvniecībai Garā ielā 134, Allažu pag., Siguldas novadā.
 10. Par grozījumiem zemes nomas līgumā “Skaistkalni 1”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 11. Par grozījumiem zemes nomas līgumā “Līdumi 1”, Allažu pag., Siguldas novads.
 12. Par zemes nomas līguma izbeigšanu “Ezerkalni 1”, Allažu pag., Siguldas novads.
 13. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām “Nurmiži”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 14. Par būvprojektu viena dzīvokļa mājas jaunai būvniecībai Nākotnes ielā 50, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 15. Par būvprojektu Trīs dezinfekciju bedru jaunai būvniecībai “Krastmalās”, “Akotiņos”,, Allažu pag., Siguldas novadā.
 16. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Avotu ielā 28, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 17. Par būvatļaujas pagarināšanu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunai būvniecībai “Jāņkalnos”, Mores pag., Siguldas novadā.
 18. Par būvniecības ieceri teritorijas labiekārtojuma pārbūvei Peldu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 19. Par Apliecinājuma karti Nurmižu ceļa atjaunošanai Siguldas novadā.
 20. Par Apliecinājuma karti Paparžu ielas atjaunošanai Siguldā, Siguldas novadā.
 21. Par būvatļaujas pagarināšanu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Saules ielā 10A, Siguldā, Siguldas novadā.

20.12.2016. Darba kārtība

 1. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma ar adresi "Līcīši", Mores pag., Siguldas nov. sadalīšanai.
 2. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām Siguldas ielā 3, Mores pag., Siguldas novads.
 3. Par Paskaidrojuma rakstu divu dīķu atjaunošanai Noliktavas ielā 1C, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par Apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Andreja Pumpura ielā 24-6, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par Paskaidrojuma rakstu Autoskolas atrakciju trases jaunai būvniecībai Leona Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par Apliecinājuma karti Sākumskolas mācību korpusa telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Puķu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri ārējās apgaismes jaunbūvei “Allažu tautas namā”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 8. Par Paskaidrojuma rakstu dzīvojamās ēkas un palīgēkas nojaukšanai “Kalmēs”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem ar adresi Klusā iela 6, “Rūķīši”, “Jaunrūķīši”, Allaži, Allažu pag., Siguldas novads.

13.12.2016. Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri ģimenes dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Pļavu ielā 9, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 2. Par īpašuma „Voldemāri”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, sadalīšanu.
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma ar adresi "Sāri", Siguldas pag., Siguldas nov. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 005 0299 sadalīšanai.
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam ar nosaukumu Tiltiņi, Allažu pag., Siguldas novads.
 5. Par apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Institūta ielā 10-63, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par Paskaidrojuma rakstu dīķa jaunai būvniecībai “Akmentiņos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu “Pakalni”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 8. Par īpašumu ar adresi Strēlnieku ielā 2, Siguldā, Siguldas nov. un Strēlnieku ielā 6, Siguldā, Siguldas nov. apvienošanu.
 9. Par būvniecības ieceri Slēgta tipa augstspiediena pašapkalpošanās auto mazgātavas jaunai būvniecība Vidzemes šosejā 16,  Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri mazumtirdzniecības veikala jaunai būvniecībai Rīgas ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvprojektu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunai būvniecībai “Šķūņabeitēs-2”, Siguldas pag., Siguldas novadā.

06.12.2016. Darba kārtība

 1. Par zemes nomas līguma izbeigšanu “Austrumi-1”, Allažu pag., Siguldas novads.
 2. Par būvniecības ieceri dārza mājas jaunai būvniecībai d/s “Allaži Nr.195”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 3. Par apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Ata Kronvalda ielā 5-9, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Kaijas ielas apgaismojuma pārbūvei Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri Ārējo tīklu elektroapgādes jaunbūvei Kaijas un Pulkveža Brieža krustojumā Siguldas novadā.
 6. Par Paskaidrojuma rakstu dzīvojamās ēkas un palīgēkas nojaukšanai “Kalmēs”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 7. Par telpu daļas vienkāršotās atjaunošanas 2.stāvā T/C “Šokolāde”, Strēlnieku ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā izmaiņu projektu.
 8. Par grozījumiem Siguldas novada Būvvaldes 2016.gada 29.novembra lēmumā Nr.45 §1.
 9. Par skolas ēkas pārbūves un Siguldas ģimnāzijas mācību korpusa  jaunas būvniecības  ieceri Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu  (Skolas ēkas pārbūves un Siguldas ģimnāzijas mācību korpusa  jauna būvniecība  Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā).
 11. Par būvniecības ieceri Ārējās elektroapgādes pārbūvei Andreja Pumpura ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.

29.11.2016. Darba kārtība

 1. Par adrešu precizēšanu.
 2. Par adrešu piešķiršanu būves ar adresi Dzērveņu ielā 8, Sigulda, Siguldas nov. telpu grupām.
 3. Par plantāciju meža ierīkošanu nekustamajā īpašumā ar adresi „Jaunkaļļi”, Mores pagastā, Siguldas novadā.
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības ar adresi Ganību iela 8, Peltes, Siguldas pag. sadalīšanai.
 5. Par būvprojektu kūts jaunai būvniecībai “Kalna Mežakās”, Mores pag., Siguldas novadā.
 6. Par būvprojektu savrupmājas un nojumes jaunbūvei, dzīvojamās mājas nojaukšanai “Kalna Mežakās”, Mores pag., Siguldas novadā.
 7. Par būvprojektu dārza mājas pārbūvei Smilšu ielā 197, Allažu pag., Siguldas novadā.

22.11.2016. Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei “Stemberģos-2”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri saldētavas ar piebraucamiem ceļiem un laukumiem jaunai būvniecībai “Vecķikšos”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei Atbrīvotāju ielā 38, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri dārza mājas jaunai būvniecībai Garā ielā 54, Allažu pag., Siguldas novadā.
 5. Par Apliecinājuma karti daudzdzīvokļu ēku ārējās lietus kanalizācijas savākšanas un novadīšanas jaunai būvniecībai Institūta ielā 6A, 8, 10, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 6. Par būvprojektu dzīvojamās mājas pārbūvei Pīlādžu ielā 6, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 7. Par apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Parka ielā 16-7, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvprojektu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunai būvniecībai “Šķūņabeitēs-2”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri lietus kanalizācijas tīklu jaunai būvniecībai Kaijas ielā, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu  (Vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātavas jaunbūve Ventas ielā 16A, Siguldas novadā).

15.11.2016. Darba kārtība

 1. Par adrešu piešķiršanu būves ar adresi Rožu ielā 1, Sigulda, Siguldas nov. telpu grupām.
 2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu un adreses maiņu “Gulbji”, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu:
  1. Jūdažu iela 22, Siguldas pag., Siguldas novads;
  2. Pulkveža Brieža iela 93C, Sigulda, Siguldas novads.
 1. Par būvprojektu optisko šķiedru kabeļa līnijas uz Transporta līdzekļu tehniskās apskates staciju “Vidzemes šosejas 47. km” jaunu būvniecību Siguldas pag., Siguldas novadā.
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam ar adresi “Oši”, Sigulda, Siguldas novads.

08.11.2016. Darba kārtība

 1. Par adrešu piešķiršanu būves ar adresi Raunas ielā 7, Sigulda, Siguldas nov. telpu grupām.
 2. Par adrešu precizēšanu Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Gāles ielā 3B, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par 2016.gada 16.augusta lēmuma (protokols Nr. 30, §19) “Par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības Strēlnieku ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanu”, atcelšanu.
 5. Par būvniecības ieceri elektroapgādes slodzes samazināšanai Doņu ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvprojektu teritorijas labiekārtošanas jaunai būvniecībai “Mednieku mājā”, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par apliecinājuma karti saimniecības korpusa telpu pārbūves vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu Lakstīgalas ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Ata Kronvalda ielā 5-9, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei Helmaņa ielā 19A, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 10. Par ierīkošanas projektu elektronisko sakaru kabeļu tīkla pievada ierīkošanai Puķu ielā 2,4 un Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvprojektu kabeļu kanalizācijas atzarojuma jaunai būvniecībai Šveices ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvprojektu skatu torņa jaunai būvniecībai Senču ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātavas jaunai būvniecībai Ventas ielā 16A, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvatļauju nekustamajā īpašumā Ausekļa ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par būvniecības iesniegumu vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātavas  jaunu būvniecību Vidzemes šosejā 16, Siguldā, Siguldas novadā izskatīšanu.

01.11.2016. Darba kārtība

 1. Par grozījumiem zemes nomas līgumā “Vecrūpnieki”, Mores pag., Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei Strēlnieku ielā 78, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvprojektu savrupmājas jaunai būvniecībai Sapņu ielā 8, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri saimniecības ēkas jaunai būvniecībai Līvkalna ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvprojektu tirdzniecības centra atjaunošanai Leona Paegles ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvprojekta “Siguldas sporta komplekss Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā. 2. kārta” izmaiņu dokumentācijas saskaņošanu.
 7. Par Paskaidrojuma rakstu divu dīķu atjaunošanai Noliktavas ielā 1C, Siguldā, Siguldas novadā.

25.10.2016. Darba kārtība

 1. Par Paskaidrojuma rakstu šķūņa jaunai būvniecībai “Vēveros”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 2. Par Paskaidrojuma rakstu trases uzrauga posteņa jaunai būvniecībai Peldu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvprojektu Poliklīnikas -kopmītnes ēkas pārbūvei Ziedu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvprojektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Sapņu ielā 19, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 5. Par īpašuma „Lejasskruntes”, Allažu pagasts, Siguldas novads, sadalīšanu.
 6. Par īpašuma ar adresi Ventas iela 7, Sigulda, Siguldas novads un Ventas iela 7a, Sigulda, Siguldas novads apvienošanu.
 7. PĀRSKATS Par būvniecības ieceres „ Vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātavas jauna būvniecība Vidzemes šosejā 16, Siguldā, Siguldas novadā” publisko apspriešanu.
 8. Par būvprojektu Siguldas kultūras centra pārbūvei Pils ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā
 9. Par Paskaidrojuma rakstu sadales gāzesvada jaunai būvniecībai Pūču ielā, posmā no Pūču ielas 4 līdz Pūču ielai 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par Apliecinājuma karti Pazemes gāzes pievada jaunai būvniecībai Pūču ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par apliecinājuma karti tirdzniecības telpu vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu Raiņa ielā 5A-3, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par apliecinājuma karti biroju ēkas pirmā stāva vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu Pils ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.

18.10.2016. Darba kārtība

 1. Par grozījumiem Siguldas novada Domes Būvvaldes 2016.gada 8.marta lēmumā “Par īpašuma „Kalnāres”, Mores pagasts, Siguldas novads sadalīšanu” (prot. Nr.9,  5§).
 2. Par apliecinājuma karti PII „Ābelīte” vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Lakstīgalas ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par apliecinājuma karti tirdzniecības/ biroja ēkas vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam ar nosaukumu “Magones”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 5. Par būvprojektu ražošanas ēkas pārbūvi Ganību ielā 11, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 6. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām:
  1. “Grunduļi 4”, Allažu pag., Siguldas novads (L.Glūzda);
  2. Siguldas iela 3, Mores pag., Siguldas novads (M.Miķelsone);
  3. “Kūdras”, Siguldas pag., Siguldas novads (R.Jesina).
 1. Par zemes nomas līguma izbeigšanu:
  1. “Ezerkalni 1”, Allažu pag., Siguldas novads (D.Aukšpole);
  2. “Grunduļi 4”, Allažu pag., Siguldas novads (V.Neimane).
 2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu:
  1. Viršu ielā 20A, Siguldas pag., Siguldas novads;
  2. Raunas iela 2A, Sigulda, Siguldas novads;
  3. Doņu iela 20, Sigulda, Siguldas novads.
 3. Par Paskaidrojuma rakstu pirts ēkas jaunai būvniecībai “Kaupiņos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 4. Par būvprojektu dzīvojamās mājas pārbūvei un šķūņa jaunai būvniecībai Krišjāņa Barona iela 33, Sigulda, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri divģimeņu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai un esošo ēku nojaukšanai Raiņa ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri elektronisko sakaru kabeļu ierīkošanai Puķu ielā 2,4 un Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri bojātā 0,4kV kabeļa pārbūvei darbi Gāles ielā 25, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvprojektu kabeļu kanalizācijas atzarojuma jaunai būvniecībai Šveices ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri baltu rotu demonstrācijas darbnīcas jaunai būvniecībai Bērzu ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvprojektu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības jaunai būvniecībai Siguldā, Siguldas novadā, V kārta.

11.10.2016. Darba kārtība

 1. Par īpašuma ar adresi Dārza iela 20, Sigulda, Siguldas nov., un kadastra numuru 8015 0023 826 sadalīšanu.
 2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamajam ar nosaukumu “Darbiņi”, Siguldas pag., Siguldas nov. un adresi Jūdažu iela 7, Sigulda, Siguldas nov.
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumiem ar adresi “Krastkalni”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 4. Par būvprojektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai “Kalna Žubītēs”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Zvaigžņu ielā 47, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada daļas nojaukšanai  Šveices ielā 23B, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Atbrīvotāju ielā 45, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Saulrītu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par zemes nomas līguma izbeigšanu “Austrumi – 1”, Allažu pag., Siguldas novads.
 10. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām “Austrumi-1”, Allažu pag., Siguldas novads.
 11. Par Paskaidrojuma rakstu ūdens ņemšanas vietas jaunai būvniecībai Aveņu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par Apliecinājuma karti GRP-3S ēkas nojaukšanai, GRP-3S iekārtu un sadales gāzesvadu pārbūvei un skapjveida gāzes regulēšanas punkta jaunbūvei Pils ielā 15A, Siguldā, Siguldas novadā.

04.10.2016. Darba kārtība

 1. Par būvprojektu savrupmājas jaunai būvniecībai Klusā ielā 27, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 2. Par būvprojektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai, esošās dzīvojamās mājas nojaukšanai un pagraba ēkas pārbūvei “Roznēnos 1”, Mores pag., Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri savrupmājas nojaukšanai un jaunai būvniecībai “Kalmēs”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei Pils ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par īpašuma „Mucenieki”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, sadalīšanu.
 6. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamajam īpašumam ar adresi Šveices iela 29B, Sigulda, Siguldas nov.
 7. Par īpašuma „Krācītes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, sadalīšanu.

29.09.2016. Darba kārtība

 1. Par būvprojektu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Gāles ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par tehnisko projektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Klusā ielā 33, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 3. Par būvprojektu Līvkalna ielas pārbūvei posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Televīzijas ielai, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvprojektu Ūdensvada pārbūvei Šveices ielā, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri ārējās elektroapgādes jaunbūvei Strautu ielā, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 6. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Atbrīvotāju ielā 21A, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Leona Paegles ielā 6-11, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par Paskaidrojuma rakstu pirts ēkas jaunai būvniecībai Garā ielā 134, Allažu pag., Siguldas novadā.
 9. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām ”Veckreiļi”, “Roķēni”, “Daudukalns”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 10. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu ”Veckreiļi”, “Roķēni”, “Daudukalns”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 11. Par būvniecības ieceri ārējās elektroapgādes jaunbūvei Ventas ielā, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri ārējās elektroapgādes jaunbūvei “Lejas Naskās”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas pārbūvei un šķūņa jaunai būvniecībai Krišjāņa Barona ielā 33, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par Apliecinājuma karti Pulkveža Brieža ielas (Apļveida krustojums ar Pulkveža Brieža, Lauktehnikas un Vildogas ielām) atjaunošanai Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par Apliecinājuma karti Pils ielas (Apļveida krustojums ar Pils, Cēsu, Līvkalnu ielām) atjaunošanai Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par būvprojektu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūvi Strēlnieku ielā 46, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei “Jaunzemos”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 18. Par būvniecības ieceri poliklīnikas-kopmītnes ēkas pārbūvi Ziedu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 19. Par būvprojektu Trīs dezinfekciju bedru jaunai būvniecībai “Krastmalās”, “Akotiņos”,, Allažu pag., Siguldas novadā.
 20. Par būvniecības ieceri vasaras kafejnīcas jaunai būvniecībai Gaujas NP meža trasē”, “Gaujas NP Ziediņkalnā”, Sigulda, Siguldas novadā.
 21. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Līvkalna ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 22. Par Paskaidrojuma rakstu tehniskās pazemes ēkas lietošanas veida maiņai bez pārbūves Paparžu ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.

20.09.2016. Darba kārtība

 1. Par būvprojektu noliktavas ēkas jaunai būvniecībai “Dižkokos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri palīgēkas jaunai būvniecībai Rīsiņa ielā 38, Siguldā, Siguldas novadā
 3. Par būvniecības ieceri dzīvojamās ēkas jaunai būvniecībai Sapņu ielā 19, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri optisko šķiedru kabeļa līnijas uz Transporta līdzekļu tehniskās apskates staciju “Vidzemes šosejas 47. km” jaunu būvniecību Siguldas pag., Siguldas novadā.
 5. Par Apliecinājuma karti GRP-1S ēkas nojaukšanai, GRP-1S iekārtu un sadales gāzesvadu pārbūvei un skapjveida gāzes regulēšanas punkta jaunbūvei Zinātnes ielā 1D, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri vasarnīcas jaunai būvniecībai Mežmaļu irlā 329, Allažu pag., Siguldas novadā.
 7. Par būvprojektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Atbrīvotāju ielā 38, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvprojektu piebraucamā ceļa jaunai būvniecībai Saules 12, 12A, 12B, Sigulda, Siguldas novadā.
 9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamajam īpašumam ar adresi "Glāzzemnieki", Kalnabeites, Siguldas pag., Siguldas nov. un "Lāmas", Siguldas pag., Siguldas nov.
 10. Par īpašuma „Krācītes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, sadalīšanu.
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamajam īpašumam Tilta iela 17, Ķipari, Sigulda, Siguldas nov. un Tilta iela 19, Ķipari, Sigulda, Siguldas nov.
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam ar nosaukumu “Miera iela 20”, Sigulda, Siguldas novads.

13.09.2016. Darba kārtība

 1. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Nākotnes ielā 33, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 2. Par apliecinājuma karti ceha – laboratorijas ēkas vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu Jūdažu ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri doktorāta telpu lietošanas veida maiņai bez pārbūves Pils ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri dārza mājas pārbūvei Smilšu ielā 197, Allažu pag., Siguldas novadā
 5. Par apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Leona Paegles ielā 7-9, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvprojektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Sapņu ielā 22, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Daudu ielā 12, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 8. Par zemes gabala Gaujas tiltam atdalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
 9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamajam īpašumam Strēlnieku iela 19, Sigulda, Siguldas nov. un Gāles iela 19, Sigulda, Siguldas nov.
 10. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Ezera iela 8”, kas atrodas Siguldas pagastā, Siguldas novadā ar kadastra numuru 8094 005 0238 sadalīšanu.
 11. Par būvprojektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Pulkveža Brieža ielā 81, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvprojektu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Gāles ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu  (Baltu rotu demonstrācijas darbnīcas jaunbūve Bērzu ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā).
 14. Par būvprojektu Elektronisko sakaru tīkla bāzes stacijas jaunu būvniecību “Sakarniekos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 15. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām:
  1. Lazdu iela 1, Siguldas pag., Siguldas novads (A.Ozerska);
  2. “Dārziņi”, Siguldas pag., Siguldas novads (Z.Ikauniece).
 16. Par grozījumiem zemes nomas līgumā “Austrumi – 1”, Allažu pag., Siguldas novads.
 17. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām “Nurmiži”, “Kalna Nurmiži”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamajam īpašumam “Darbiņi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kad.Nr. 8094 004 0120.

01.09.2016. Darba kārtība

 1. Par būvatļaujas precizēšanu “Siguldas pasāža” (viesnīcas, ēdināšanas, pakalpojumu un tirdzniecības telpu kompleksa) būvniecībai.

30.08.2016. Darba kārtība

 1. Par būvprojektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Sapņu ielā 18, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 2. Par būvprojektu dzīvojamās mājas pārbūvei Pērsieša ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri dārza mājas novietošanai Sapņu ielā 20, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 4. Par būvprojektu dzīvojamās mājas pārbūvei Atbrīvotāju ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvprojektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Sapņu ielā 22, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri savrupmājas jaunai būvniecībai Sapņu ielā 8, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri trīs dezinfekciju bedru jaunai būvniecībai “Krastmalās”, “Akotiņos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 8. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Dārza ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Atbrīvotāju ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par Apliecinājuma karti gāzapgādes jaunai būvniecībai Televīzijas ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvatļaujas atjaunošanu dzīvojamai rindu mājai Strēlnieku ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.

23.08.2016. Darba kārtība

 1. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām:
  1. “Nurmiži”, Siguldas pag., Siguldas novads (A.Kalpinovs);
  2. “Nurmiži”, Siguldas pag., Siguldas novads (Ņ.Gisiča-Zaltāne).
 2. Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu  (Vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātavas jaunbūve Vidzemes šosejā 16, Siguldā, Siguldas novadā).
 3. Par būvniecības ieceri Siguldas pilsētas lietus kanalizācijas sistēmas pārbūvei, 1.kārta Siguldas novadā.
 4. Par būvprojektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Sapņu ielā 13, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri Gaisvadu līnijas pārbūvei par kabeļlīniju Cēsu ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Leona Paegles ielā 15-23, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvprojektu Elektronisko sakaru tīkla bāzes stacijas jaunu būvniecību “Sakarniekos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri LMT bāzes stacijas “Stīveri” ārējās elektroapgādes jaunbūvei “Sakarniekos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 9. Par būvprojektu savrupmājas jaunai būvniecībai Līvu ielā 34, Allažu pag., Siguldas novadā.
 10. Par apliecinājuma karti dzīvojamās mājas 1.stāva telpu vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Strēlnieku ielā 91, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvprojektu savrupmājas jaunai būvniecībai Cepļa ielā 1, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri savrupmājas jaunai būvniecībai Klusā ielā 27, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 13. Par būvprojektu stāvlaukuma jaunai būvniecībai Puķu ielā 1, 2, 3, 5 un Laukrožu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei Lauku ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par adreses piešķiršanu un nosaukuma maiņu “Šķūņabeites 2”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 16. Par Paskaidrojuma rakstu dīķa jaunai būvniecībai  un labiekārtošanai “Purenēs”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 17. Par būvprojektu Nākotnes ielas pārbūvei posmā no Tilta ielas līdz Riekstu ielai, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 18. Par Apliecinājuma karti žoga pārbūvei Jēkaba Dubura ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 19. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma gaisvadu un kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei "Šķūņabeitēs-2", Siguldas pag., Siguldas novadā.

16.08.2016.-Darba kārtība

 1. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām:
  1. “Roķēni”, Siguldas pag., Siguldas novads (Dz.Skaldere);
  2. “Mežāres 1”, Allažu pag., Siguldas novads (V.Vasiļjevs).
 2. Par būvprojektu veikala pārbūvei Zaļkalna ielā 3A, Allažu pag., Siguldas novadā.
 3. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai “Meža Zīlītēs”, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvatļaujas pagarināšanu dzīvojamai mājai Rūsiņa iela 11, Sigulda, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri dārza lapenes jaunai būvniecībai Zvaigžņu ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par tehnisko projektu viesu nama jaunai būvniecībai Miera ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri kūts-šķūņa pārbūvei “Jaunkaderos”, Mores pag., Siguldas novadā.
 8. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai “Piekalnēs”, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri baltu rotu demonstrācijas darbnīcas jaunai būvniecībai Bērzu ielā 8,  Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par tehnisko projektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Sapņu ielā 18, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 11. Par ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Institūta ielā 10, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 12. Par apliecinājuma karti (inženierbūvēm) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apkures sistēmas un siltummezgla atjaunošanai Institūta ielā 10, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 13. Par tehnisko projektu savrupmājas jaunai būvniecībai Cepļa ielā 1, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas pārbūvei Baznīcas ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par tehnisko projektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Sapņu ielā 13, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 16. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas nojaukšanai un jaunai būvniecībai, pagraba ēkas pārbūvei “Roznēnos 1”,  Mores pag., Siguldas novadā.
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu īpašumam Vējupītes iela 1, Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov.
 18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamam īpašumam ar adresi Strēlnieku iela 14,   Sigulda, Siguldas novads.
 19. Par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības Strēlnieku ielā 12A, Siguldā, Siguldas novada, sadalīšanu.
 20. Par adreses maiņu “Austrumi”, Allažu pag., Siguldas novads.
 21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem  “Vārpas”, un “Lāma”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.

09.08.2016. - Darba kārtība:

 1. Par apliecinājuma karti tirdzniecības/ biroja ēkas vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par īpašuma “Rudzīši”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 3. Par adreses maiņu īpašumam “Austrumi”, Allažu pag., Siguldas novads.
 4. Par ēkas fasādes apliecinājuma karti vienģimenes dzīvojamai mājai Rožu ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Gāles ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvprojektu palīgēku nojaukšanai (garāža, saimniecības telpa) un palīgēkas (auto nojume ar šķūni) jaunai būvniecībai Allažu ielā 34, Sigulda, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri dārza mājas un saimniecības ēkas jaunai būvniecībai Asteru ielā 11, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 8. Par tehnisko projektu savrupmājas jaunai būvniecībai Līvu ielā 34, Allažu pag., Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas pārbūvei Pērsieša ielā 2a, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par tehnisko projektu veikala pārbūvei Zaļkalna ielā 3A, Allažu pag., Siguldas novadā.
 11. Par būvprojektu palīgēku (II-pirts ēkas, dārza mājas ar terasi, saimniecības ēkas; I-autonovietnes nojumes, saimniecības ēkas, siltumnīcas) jaunai būvniecībai “Apiņos”, Siguldas pag., Siguldas novadā.


02.08.2016. - Darba kārtība:

 1. Par īpašuma “Dzelzmačas”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā sadalīšanu.
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam ar adresi Oskara Kalpaka iela 8, Sigulda, Siguldas novads.
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam ar nosaukumu “Gaiļi-1”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 4. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas (mazēkas) jaunai būvniecībai “Sintijāss”, Mores pagasts, Siguldas novads.
 5. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas pārbūvi Atbrīvotāju iela 20, Sigulda, Siguldas novads.
 6. Par būvprojektu dzīvojamās mājas pārbūves “Ievlejas”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
   

26.07.2016. - Darba kārtība:

 1. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām:
  1. “Jūdažu iela 4A”, Siguldas pag., Siguldas novads (M.Zondaka);
  2. Zaļā iela 3, Allažu pag., Siguldas novads (G.Konovalovs).
 2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam ar adresi “Ielejas”, Kalnabeites, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā „Lejasrozes”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 4. Par ēkas fasādes apliecinājuma karti dzīvojamai mājai Pulkveža Brieža ielā 46, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri palīgēku (II-pirts ēkas, dārza mājas ar terasi, saimniecības ēkas; I-autonovietnes nojumes, saimniecības ēkas, siltumnīcas) jaunai būvniecībai “Apiņos”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 6. Par tehnisko projektu ēkas pārbūvei Pils ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par tehnisko projektu pamatskolas pārbūvei Skolas ielā 5, Allažu pag., Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātavas jaunai būvniecībai Vidzemes šosejā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri mēbeļu ražošanas ceha un katlu mājas pārbūvei un ūdens tvertnes jaunai būvniecībai “Kamenēs”, “Jaunkamenēs”, “Ziediņos”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri palīgēku nojaukšanai (garāža, saimniecības telpa) un palīgēkas (auto nojume ar šķūni) jaunai būvniecībai Allažu ielā 34, Sigulda, Siguldas novadā.
 11. Par būvprojektu noliktavas ēkas jaunai būvniecībai “Dižkokos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 12. Par tehnisko projektu Kabeļu kanalizācijas atzarojuma jaunai būvniecībai Noliktavas ielā 5B, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvprojektu Zinātnes ielas pārbūvei posmā no autoceļa A2 “Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)” līdz autoceļam P8 “Inciems – Sigulda – Ķegums”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 14. Par saskaņotās reklāmas grafiskā dizaina maiņu.


19.07.2016. - Darba kārtība:

 1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Līvkalna iela 8, Sigulda, Siguldas novads.
 2. Par īpašuma “Silavas”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 3. Par Paskaidrojuma rakstu ēkas (apdzīvotas virtuves) lietošanas veida maiņai bez pārbūves Nītaures ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Sapņu ielā 22, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 5. Par tehnisko projektu dzīvojamās mājas pārbūvei “Irbītēs”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 6. Par tehnisko projektu ražošanas ēkas pārbūvei “Inderdēļos 1A”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 7. Par apliecinājuma karti daudzdzīvokļu ēkas jumta seguma maiņai Nurmižu ielā 33, Siguldā, Siguldas novadā.
   

12.07.2016. - Darba kārtība:

 1. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Saulrītu ielā 10, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 2. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Pērsieša ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Klusā ielā 21, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 4. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Pūču ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par Apliecinājuma karti sadales gāzesvada jaunai būvniecībai Pūču ielā, posmā no Pūču ielas 4 līdz Pūču ielai 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par Paskaidrojuma rakstu Ainaviska dīķa jaunai būvniecībai „Zirnīšos”, Mores pag., Siguldas novadā.
 7. Par tehnisko projektu dzīvojamās mājas pārbūvei Jāņa ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par adreses apstiprināšanu Nītaures ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām:
  1. „Jūdaži 4A”, Siguldas pag., Siguldas novads
  2. „Dārziņi”, Allažu pag., Siguldas novads
 10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu:
  1. „Austrumi 1”, Allažu pag., Siguldas novads
  2. „Austrumi 1”, Allažu pag., Siguldas novads
 11. Par būvniecības ieceri savrupmājas jaunai būvniecībai Cepļa ielā 1, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūvei Strēlnieku ielā 46, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par Apliecinājuma karti dārznieka mājas vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas mērķa maiņas Pils ielā 16b, Siguldā, Siguldas novadā.

05.07.2016. - Darba kārtība:

 1. Par būvniecības ieceri amatniecības suvenīru kiosku jaunai būvniecībai Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri amatniecības suvenīru kiosku jaunai būvniecībai Leona Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par tehnisko projektu dzīvojamās mājas pārbūvei Jāņa ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par tehnisko projektu kūts jaunai būvniecībai „Kalna Mežakās”, Mores pag., Siguldas novadā.
 5. Par tehnisko projektu dzīvojamās mājas nojaukšanai un dzīvojamās mājas, nojumes jaunai būvniecībai „Kalna Mežakās”, Mores pag., Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Ūdensvada pārbūvei Šveices ielā, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par tehnisko projektu dārza mājas jaunai būvniecībai Tulpju ielā 11, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 8. Par tehnisko projektu stāvlaukuma jaunai būvniecībai Puķu ielā 1, 2, 3, 5 un Laukrožu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par adresi apvienotajiem dzīvokļiem Jāņa Čakstes ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
   

28.06.2016. - Darba kārtība:

 1. Par nosaukuma maiņu P32„Augšlīgatne-Skrīveri”, Mores pag., Siguldas novads.
 2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu „Austrumi – 1”, Allažu pag., Siguldas novads.
 3. Par tehnisko projektu dārza mājas jaunai būvniecībai Tulpju ielā 11, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Sapņu ielā 18, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri noliktavas jaunai būvniecībai „Dižkokos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai „Vecaņņēnos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 7. Par tehnisko projektu Kabeļu kanalizācijas atzarojuma jaunai būvniecībai Noliktavas ielā 5B, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Caunes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 9. Par tehnisko projektu Siguldas pils kompleksa ēku – Muižas koka mājas, dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūvei Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamos īpašumos ar nosaukumu “Jaunputniņi” un “Mežakalni”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 11. Par Apliecinājuma karti gāzes apgādes jaunai būvniecībai Mednieku iela 17, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Pulkveža Brieža ielā 84/86-8, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Leona Paegles ielā 11 - 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par nekustamā īpašuma ar adresi Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas novads sadalīšanu.
 15. Par būvniecības ieceri LMT publiskā elektronisko sakaru tīkla bāzes stacijas „Stīveri” jaunai būvniecībai „Sakarnieki”, Allažu pag., Siguldas novadā.
   

14.06.2016. - Darba kārtība:

 1. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas pārbūvei „Lāmās”, „Vārpās”, „Veczālītēs”, „Zālītēs”, V58 „Sigulda-Allaži-Ausma”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri šķūņa-nojumes jaunai būvniecībai Dārza ielā 40, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas jaunbūvei Tilta ielā 17, 21, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri saimniecības ēkas pārbūvei Viršu ielā 20a, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 5. Par apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Lāčplēša ielā 4-16, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par tehnisko projektu ražošanas ēkas pārbūvei „Inderdēļi 1A”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 7. Par apliecinājuma karti dzīvojamās ēkas vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu Raunas ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas pārbūvei Jāņa ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri ārējai elektroapgādei Pūču ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu „Austrumi 1”, Allažu pag., Siguldas novads.
 11. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām „Austrumi 1”, Allažu pag., Siguldas novads.
 12. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām:
  1. „Dārziņi”, Sigulda, Siguldas novads (M.Skrastiņa);
  2. Saules iela 6c, Sigulda, Siguldas novads (S.Inberga).


07.06.2016. - Darba kārtība:

 1. Par tehnisko projektu meža autoceļa „Endzeliņi-Pludiņi” jaunai būvniecībai „Vēru meža iecirknī”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri viena dzīvokļa mājas jaunai būvniecībai Nākotnes ielā 50, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 3. Par tehnisko projektu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Saulrītu ielā 2, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Atbrīvotāju ielā 38, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par tehnisko projektu saimniecības ēkas jaunai būvniecībai Dārza ielā 45B, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par adrešu precizēšanu Dārza ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par adreses maiņu īpašumam Dārza ielā 18B, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par nosaukuma precizēšanu „Mežāres”, Allažu pag., Siguldas novads.
 9. Par nosaukuma precizēšanu „Dambji”, Allažu pag., Siguldas novads.
 10. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam ar adresi Atbrīvotāju iela 24 A, Sigulda, Siguldas novads.
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam ar adresi Raunas iela 5A, Sigulda, Siguldas novads.
 12. Par nosaukuma precizēšanu.
 13. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Meldru ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Skolas ielā 16a, Siguldā, Siguldas novadā.
   

01.06.2016. - Darba kārtība:

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam ar nosaukumu “Laugas purva masīvs”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 2. Par pašvaldībai piekrītošo īpašumu Kadiķu iela un Kadiķu iela 6B, Siguldā, Siguldas novadā, apvienošanu.
 3. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām „Jūdaži 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 4. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Pulkveža Brieža iela 81, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri palīgēkas jaunai būvniecībai Jura Ozola ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam ar adresi “Vārpas”, Kalnabeites, Siguldas pag., Siguldas novads un “Lāma”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 7. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada jaunai būvniecībai Dārza ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.

24.05.2016. - Darba kārtība:

 1. Par būvniecības ieceri veikala ēkas pārbūvei Zaļkalna ielā 3A, Allažu pag., Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri palīgceltnes jaunai būvniecībai Līvkalna ielā 6B, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Allažu pamatskolas pārbūvei Skolas ielā 5, Allažu pag., Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri pirts jaunai būvniecībai „Pīlāgos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas J.Čakstes iela 3-7, 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri savrupmājas jaunai būvniecībai Līvu ielā 34, Allažu pag., Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas pārbūvei „Jaunintēni”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri lauku mājas jaunai būvniecībai „Ozolkalnos”, Mores pag., Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri vasaras kafejnīcas jaunai būvniecībai „Gaujas NP meža trasē”, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par apliecinājuma karti PII „Ābelīte” vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Lakstīgalas ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Avotu ielā 6, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 13. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām:
  1. „Dārziņi”, Siguldas pag., Siguldas novads (A.Pētersone);
  2. „Dārziņi”, Siguldas pag., Siguldas novads ( G.Balode);
  3. Lazdu iela 2, Siguldas pag., Siguldas novads (Ņ.Balode);
  4. J.Čakstes iela 8A, Sigulda, Siguldas novads (A.Šefere);
  5. „Dārziņi”, Siguldas pag., Siguldas novads (G.Zjuzina);
  6. „Dārziņi”, Siguldas pag., Siguldas novads (Ļ.Komsa).
 14. Par zemes nomas līguma izbeigšanu “Jūdaži 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 15. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām:
  1. „Jūdaži 4A”, Siguldas pag., Siguldas novads (B.Ē.Jansone);
  2. „Jūdaži 4A”, Siguldas pag., Siguldas novads (E.Zeltiņš);
  3. „Jūdaži 4A”, Siguldas pag., Siguldas novads (J.Zeltiņš);
  4. „Jūdaži 4A”, Siguldas pag., Siguldas novads (S.Veckaktiņa).
 16. Par būvniecības ieceri ārējās elektroapgādes jaunbūvei „Ūdrīšos”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 17. Par tehnisko projektu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunai būvniecībai „Ezerzemēs”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 18. Par būvniecības ieceri 20kV kabeļlīnijas A-805 atjaunošanai „Dižkokos”, Allažu pag., Siguldas novadā.
 19. Par uzmērītās platības apstiprināšanu Ošu ielā 1, Allažu pag., Siguldas novadā.
 20. Par būvniecības ieceri dārza mājas jaunai būvniecībai Tulpju ielā 11, Siguldas pag., Siguldas novadā.

 

16.05.2016. - Darba kārtība:

 1. Par adreses piešķiršanu Graudu iela 6, Siguldas pag., Siguldas novads.
 2. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām „Jūdaži 4A”, Siguldas pag., Siguldas novads (A.Vasiļeviča).
 3. Par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām:
  1. Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads (K.Kantāne);
  2. Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads (V.Jansone).
 4. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamā īpašumā „Majori”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam ar nosaukumu “Zaļkalni -1”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 6. Par adreses maiņu Saulrītu ielā 6, Siguldas pag., Siguldas novads.
 7. Par būvniecības ieceri mazēkas jaunai būvniecībai Eduarda Veidenbauma ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par tehnisko projektu dzīvojamās mājas jaunai būvniecībai Klusā ielā 33, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 9. Par apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas O.Kalpaka ielā 13-42, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par tehnisko projektu dzīvojamās mājas pārbūvei „Irbītēs”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 11. Par tehnisko projektu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunai būvniecībai „Krūmājos”, Siguldas pag., Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri ēkas pārbūvei Pils ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par tehnisko projektu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūvei Miera ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri Laurenču ielas atjaunošanai Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par būvniecības ieceri stāvlaukuma jaunai būvniecībai Puķu ielā 1, 2, 3, 5 un Laukrožu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par būvniecības ieceri Zinātnes ielas pārbūvei Siguldas pag., Siguldas novadā.
 17. Par būvniecības ieceri Nākotnes ielas (posma no Tilta ielas līdz Riekstu ielai) pārbūvei Siguldas pag., Siguldas novadā.
 18. Par būvniecības ieceri sadales gāzesvada jaunai būvniecībai Strēlnieku ielā 27, Siguldā, Siguldas novadā.
 19. Par Apliecinājuma karti pievadu un ārējo tīklu jaunai būvniecībai Strēlnieku ielā 27, Siguldā, Siguldas novadā.
 20. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamos īpašumos ar adresi Televīzijas iela 19 un Televīzijas iela 21, Sigulda, Siguldas novads, ar mērķi grozīt teritorijas plānojumā noteikto izmantošanu.


03.05.2016. - Darba kārtība:

 1. Par papildinājumu Siguldas novada Domes Būvvaldes 2016. gada 26.aprīļa lēmumā “Par īpašuma Sapņu iela 22 un Sapņu iela 24, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads apvienošanu”.

Pievienotie faili

Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - maijs, 2016).pdf (95.94 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (maijs - decembris, 2015).pdf (136.67 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - aprīlis, 2015).pdf (91.05 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (jūlijs - decembris, 2014).pdf (116.03 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - jūnijs, 2014).pdf (126.26 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (oktobris - decembris, 2013).pdf (72.37 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (maijs - septembris, 2013).pdf (97.73 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - aprīlis, 2013).pdf (64.74 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (septembris - decembris, 2012).pdf (68.45 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (marts - augusts, 2012).pdf (98.37 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris- marts, 2012).pdf (64.51 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (oktobris - decembris, 2011).pdf (53.52 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (jūlijs - septembris, 2011).doc (54.5 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (aprīlis - jūnijs, 2011) .pdf (55.88 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (marts, 2011).pdf (46.48 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - februāris, 2011).pdf (41.53 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (decembris, 2010.).pdf (53.92 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtības (oktobris - novembris, 2010.).pdf (54.15 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtības (septembris, 2010).pdf (70.55 KB)
Būvvaldes sēžu protokoli (augusts, 2010).pdf (71.86 KB)
Būvvaldes sēžu protokoli (jūnijs - jūlijs, 2010).pdf (91.29 KB)
Būvvaldes sēžu protokoli (aprīlijs -maijs, 2010).pdf (80.91 KB)

Pasākumi