Ceturtdiena, 1. oktobris
Šodien sveicam: Zanda, Lāsma, Zandis
Laika ziņas: Sigulda +7.6℃, A vējš 3.3 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Būvvaldes sēdes

Būvvaldes sēdes notiek katru otrdienu Siguldā, Zinātnes ielā 7.

Tālrunis informācijai 67800956

 

17.09.2020. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceres iesniegumu Dzīvojamās mājas būvniecībai Brīvkalnu iela 1, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 2. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās ēkas otrā stāva vienkāršotai atjaunošanai, Pulkveža Brieža iela 69, Sigulda, Siguldas novads.
 3. Par īpašnieka maiņu būvatļaujā Atbrīvotāju iela 38A, Sigulda, Siguldas novads.
 4. Par Paskaidrojuma rakstu esošās 0.4kV GVL Z-8327-16 pārbūvei Vizbuļu iela 1, Sigulda, Siguldas novads.
 5. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa vienkāršotai pārbūvei Televīzijas iela 30-10, Sigulda, Siguldas novads.
 6. Par būvniecības ieceres iesniegumu Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūvei Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielu rajonam Siguldas pilsētā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceres iesniegumu Dzīvojamās mājas būvniecībai Dīķa iela 3, Sigulda, Siguldas novads.
 8. Par paskaidrojuma rakstu Pirts palīgēkas būvniecībai Saules iela 10B, Sigulda, Siguldas novads.
 9. Par izmaiņu projekta saskaņošanu Dzīvojamās mājas būvniecībai Pulkveža Brieža iela 18A, Sigulda, Siguldas novads.
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Riekstu ielā 5, Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 002 0091 sadalīšanai.
 11. Par Paskaidrojuma rakstu būves demontāžai Turaidas iela 5, Sigulda, Siguldas novads.
 12. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Inķēni” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr. 8094 004 0430, sadalīšanai.
 13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Televīzijas ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Televīzijas ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dabreļa ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kaupo ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kaupo ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 18. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 19. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jāņa Čakstes ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 20. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kaupo ielā 17, Siguldā, Siguldas novadā.

 

8.09.2020. – Darba kārtība

 1. Par izmaiņām būvatļaujā un izmaiņu projekta saskaņošanu objektā “Siguldas jaunās pils ēkas pārbūve un restaurācija” Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150.
 2. Par būvniecības ieceri savrupmājas būvniecībai Andreja Pumpura ielā 1 A, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par Paskaidrojuma rakstu Žoga pārbūvei un iebrauktuvei Ata Kronvalda ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par izmaiņu projekta saskaņošanu Dzīvojamās mājas būvniecībai Alauksta ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par Paskaidrojuma rakstu Ielu apgaismojuma tīkla ārējā elektroapgāde Līgo un Ievu ielās, Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par izmaiņu projekta saskaņošanu Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai Nākotnes iela 65, Ķipari, Siguldas pag., Siguldas novads.
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  zemes vienības Mākoņu ielā 10, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 8. Par Apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Leona Paegles iela 6-35, Sigulda, Siguldas novads.
 9. Par paskaidrojuma rakstu Ārējā elektroapgāde Magones, Siguldas pagasts, Siguldas novads, (TN Nr. 102161203).
 10. Par paskaidrojuma rakstu Esošās 0,4kV kabeļlīnijas Z-9503-16 pārcelšanai Sigulda, Siguldas novads (80150020305) (30AT00-04/TN-9923).
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Graudu ielā 6, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.

 

1.09.2020. – Darba kārtība

 1. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa Nr. 26 vienkāršotai atjaunošanai, Strēlnieku iela 86A-26, Sigulda, Siguldas novads.
 2. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās mājas gāzapgāde Zemgales ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par publiskās apspriešanas rezultātiem savrupmājas un saimniecības ēkas jaunbūvei Jūdažu ielā 27, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par Apliecinājuma karti Ģimenes dzīvojamās mājas ūdensvada un kanalizācijas pievienojumam pilsētas tīklam Stacijas ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceres iesniegumu Kempinga apkalpes mājas būvniecībai “Ezeriņi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 6. Par būvniecības ieceres iesniegumu Autostāvvietas būvniecībai Nurmižu iela 27, Sigulda, Siguldas novads.
 7. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas jaunbūvei Sapņu ielā 9, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 8. Par izmaiņu projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2. posms Lakstīgalas iela, Pulkveža Brieža iela, Reiņa Kaudzītes iela, Jāņogu iela, Dārza iela, Viršu iela, Sigulda.
 9. Par izmaiņu projekta saskaņošanu Dārza mājas un saimniecības ēkas būvniecībai Silciema iela 24, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Institūta ielā 1, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 11. Par adrešu piešķiršanu – uz zemes vienības Atbrīvotāju ielā 24A, Siguldā, Siguldas novadā, esošo dzīvojamo (rindu) ēku ar kadastra apzīmējumiem: 8015 002 2512 003 un 8015 002 2512 004 esošajām telpu grupām.
 12. Par Apliecinājuma karti jumta seguma un logu nomaiņai Institūta ielā 1, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

 

25.08.2020. – Darba kārtība
 
 1. Par būvniecības ieceres iesniegumu Kūts un šķūņa pārbūvei par Dzīvojamo māju, īpašumā Priedes, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 2. Par paskaidrojuma rakstu Ārējai elektroapgādei Ata Kronvalda iela 12, Sigulda, Siguldas novads.
 3. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa telpu vienkāršotai atjaunošanai Institūta iela 8-28, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 4. Par Paskaidrojuma rakstu Ārējā elektroapgāde Dārza iela 29, Sigulda, Siguldas novads (TN 115287200).
 5. Par Apliecinājuma karti Paviljona ēkas vienkāršotai atjaunošanai Krišjāņa Valdemāra ielā 1B, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par Paskaidrojuma rakstu palīgēkas būvniecībai Līvu ielā 4, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceres iesniegumu savrupmājas jaunbūvei Ata Kronvalda ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par Paskaidrojuma rakstu Telpu lietošanas veida maiņai Ābeļu ielā 9, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Annas” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 003 0257 sadalīšanai.
 10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Purvmaļi” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 005 0008 sadalīšanai.
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu “Annaskalni”, “Krastkalni” un “Veclorupe” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, robežu pārkārtošanai un apvienošanai.
 12. Par būvniecības ieceres iesniegumu Dzīvojamās mājas jaunbūvei “Mazjāņi”, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 13. Par būvatļaujas Nr. BIS-BV-4.1-2018-2749 pagarināšanu Dzīvojamās mājas būvniecībai Klusā iela 39, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 14. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Viena dzīvokļa mājas jaunbūvei un saimnieciskās ēkas pārbūvei Pīpeņu ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par paskaidrojuma rakstu 20kV līnijas A-832 pārbūve posmā no atdalītāja 832-11 līdz transformatora apakšstacijai T-8320 “Sūknētava” Siguldā, Siguldas novadā.

 

11.08.2020. – Darba kārtība

 1. Par Apliecinājuma karti ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izvada izbūvei Vidzemes šosejā 45, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par Apliecinājuma karti Pievada gāzesvada izbūvei Saules ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Palīgēkas jaunai būvniecībai Saules ielā 10B, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Divu dzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecībai Rūsiņa ielā 40, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Divu dzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecībai Rūsiņa ielā 40A, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvuzrauga nomaiņu Skolas ēkas pārbūve un ģimnāzijas korpusa būvniecība II kārta Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvuzrauga nomaiņu Siguldas jaunā pils Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par izziņas izsniegšanu par būves neesību Nītaures ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par vēsturiskās būvatļaujas izveidi būvniecības informācijas sistēmā Alauksta ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Mazā Saules ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.

 

4.08.2020. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri pievada gāzesvada izbūvei Bezdelīgu ielā 17, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par paskaidrojuma rakstu ārējai elektroapgādei Sūnu iela 247, Egļupe, Allažu pagastā, Siguldas novadā, TN Nr.111850204.
 3. Par būvniecības ieceri Rasas ielas maģistrālā ūdensvada izbūvei, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas pārbūvei Lakstīgalas ielā 18B, Sigulda, Siguldas novadā.
 5. Par paskaidrojuma rakstu ārējai elektroapgādei Dārza iela 29, Sigulda, Siguldas novadā (TN 115287200).
 6. Par būvniecības ieceri pievada gāzesvada izbūvei Aspazijas ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par paskaidrojuma rakstu pirts jaunbūvei “Pauguros”, Kalnabeitēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 8. Par dzīvojamās mājas vienkāršoto atjaunošanu Igauņu ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par paskaidrojuma rakstu gaisvadu līnijas pārbūvei par pazemes kabeļu līniju “Aveņkalnos”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 10. Par būvprojekta izmaiņām dzīvojamās mājas un pirts ēkas būvniecībai Dārznieku ielā 5, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 11. Par būvprojekta izmaiņām dzīvojamās mājas pārbūvei Pulkveža Brieža ielā 42, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvprojekta izmaiņām dzīvojamās mājas pārbūvei Pulkveža Brieža ielā 42A, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas, šķūņa un lapenes jaunbūvei Saules iela 3, More, Mores pag., Siguldas novadā.
 14. Par paskaidrojuma rakstu ārējai elektroapgādei Līvu ielā 20, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā, TN Nr.129914190.
 15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Dzilnas”.
 16. Par Dzīvojamās mājas būvprojekta izmaiņām Dārza ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par būvprojektu savrupmājas jaunbūvei Poruka ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Klusā ielā 26, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.

 

1.08.2020. – Darba kārtība

 1. Par Paskaidrojuma rakstu īpašuma ārējai elektroapgādei Noliktavu ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par Apliecinājuma karti Vienkāršotai fasādes atjaunošanai vienģimenes dzīvojamā ēkā Doņu ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par zemes vienības “Austrumi 1”, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 4. Par zemes vienības “Dārziņi”, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 5. Par adrešu piešķiršanu uz zemes vienības Atbrīvotāju ielā 24A, Siguldā, Siguldas novadā esošo dzīvojamo (rindu) ēku telpu grupām.
 6. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām, kas atrodas divu dzīvokļu mājā Atbrīvotāju ielā 24B, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamo īpašumu “Jaunkaderi”  un “Augškaderi” Mores pagastā, Siguldas novadā, zemes vienību robežu pārkārtošanai.
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Pēteralas ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 9. Par zemes vienības “Roķēni”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.

 

28.07.2020. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri Viena dzīvokļa mājas jaunbūvei un saimnieciskās ēkas pārbūvei Pīpeņu ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par Paskaidrojuma rakstu Ārējā elektroapgāde Pēteralas ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā, TN Nr.106571200.
 3. Par būvniecības ieceri Rīgas ielas perspektīvā ūdensvada izbūve Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par Paskaidrojuma rakstu Jauns elektroapgādes pieslēgums īpašumam Avotu ielā 34, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par Apliecinājuma karti Gāzesvada pievads un iekšvads dzīvojamās mājas gāzes apgādei Atbrīvotāju ielā 30A, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par Paskaidrojuma rakstu Ārējā elektroapgāde “Magones”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā (TN Nr. 102161203).
 7. Par Paskaidrojuma rakstu Ārējā elektroapgāde “Klētiņa”, Allažmuižā, Allažu pagastā, Siguldas novadā (TN Nr. 107753205).
 8. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas jaunbūve Jūdažu ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par Apliecinājuma karti Mores pamatskolas 2.stāva telpu vienkāršotā atjaunošana Siguldas ielā 15, Morē, Mores pagastā, Siguldas novadā; Siguldas ielā 3, Morē, Mores pagastā, Siguldas novadā.
 10. Par Apliecinājuma karti Savrupmājas otrā stāva vienkāršota pārbūve Rasas ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas pārbūve Saules ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par Apliecinājuma karti Žoga un iebrauktuves izbūve “Magones” GRS Sigulda, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri Vainagu ielas maģistrālā ūdensvada izbūve un ielas seguma pārbūve Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri Pirts jaunbūve, saimniecības ēkas, siltumnīcas un viena dzīvokļa mājas pārbūve “Lauciņi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 15. Par Paskaidrojuma rakstu Žoga un vārtu izbūve “Saulītēs”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Dižpuntūži” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 17. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 18. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 19. Par grozījumiem zemes nomas līgumā.
 20. Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu būvniecības iecerei savrupmājas un saimniecības ēkas jaunbūvei Jūdažu ielā 27, Siguldā, Siguldas novadā.
 21. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu
 22. zemes vienības Rožu ielā 15, Siguldā, Siguldas nov., sadalīšanai.
 23. Par zemes vienības daļas ar adresi Zaļā iela 3, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.

 

21.07.2020. – Darba kārtība

 1. Par Paskaidrojuma rakstu Nobrauktuves izbūvei Kraukļalas ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par Apliecinājuma karti Ūdensapgādes pieslēgumam Krišjāņa Barona ielā 4A, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par Paskaidrojuma rakstu 0,4 kV līnijas Z-8321-2-4 uzskaites Dārza ielā 42 (Nurmižu ielā 7) pārbūvi Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par Paskaidrojuma rakstu Autobusa pieturvietas nojumei Pulkveža Brieža ielā 88, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par Apliecinājuma karti Bibliotēkas telpu vienkāršotai atjaunošanai Leona Paegles ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par Paskaidrojuma rakstu Dzīvojamās mājas elektroapgādei “Lācīši”, Allažu pagastā, Siguldas novadā (TN Nr.119183180).
 7. Par Paskaidrojuma rakstu Autobusa pieturvietas nojumei Krišjāņa Barona ielā, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par Paskaidrojuma rakstu Autobusa pieturvietas nojume pie Puķu ielas, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par Paskaidrojuma rakstu Autobusu pieturvietas nojume pie Ziedu ielas, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par Paskaidrojuma rakstu Bērnu Velotrekam Raiņa parkā, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas jaunbūvēm Vējupītes ielā 22, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 12. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa Nr. 5 vienkāršotai atjaunošanai Jaunatnes ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri Dzīvojamai mājai zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80150020306, Siguldas novadā.
 14. Par būvprojekta izmaiņām Skolas ēkas pārbūvei un Siguldas ģimnāzijas mācību korpusa būvniecībai Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par būvniecības ieceri Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas teritorijas labiekārtošanai Pulkveža Brieža ielā 80, Siguldā, Siguldas novadā un Melioratoru ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par Paskaidrojuma rakstu Esošās 0,4kV kabeļlīnijas Z-9503-16 pārcelšanai Siguldā, Siguldas novadā (80150020305) (30AT00-04/TN-9923).
 17. Par būvatļaujas anulēšanu Allažu pamatskolas pirmsskolas izglītības telpām Birzes ielā 4, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 18. Par Paskaidrojuma rakstu Teritorijas labiekārtojums – dekors bruģī Ausekļa ielā 5B, Siguldā, Siguldas novadā; Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Siguldā, Siguldas novadā.
 19. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Lielkrūmiņi” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 20. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Mākoņu ielā 16, Peltēs, Siguldas pag., Siguldas novadā, sadalīšanai.

 

14.07.2020. – Darba kārtība

 1. Par Apliecinājuma karti Māju ceļa jaunbūvei, Riekstiņi, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 2. Par Apliecinājuma karti Pievada gāzesvada izbūvei Pērles ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par Apliecinājuma karti Pievada gāzesvada izbūve Avotu ielā 19, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības iesniegumu Ūdensvada pievada izbūvei Tūristu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības iesniegumu Ūdensvada pievada izbūvi Strēlnieku ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par Apliecinājuma karti Pievada gāzesvada izbūvei Līgo ielā 10, Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 7. Par Apliecinājuma karti Tirdzniecības centra fasādes vienkāršotai atjaunošanai Leona Paegles ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par Paskaidrojuma rakstu Laivu novietnes jaunbūvei Bebroņi 13, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības iesniegumu Pirts jaunbūvei Pēteralas ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības iesniegumu Savrupmājas un saimniecības ēkas jaunbūvei Jūdažu ielā 27, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa vienkāršotai renovācijai Mazajā Augļu ielā 1-3, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri Alfrēda Kalniņa skvēra labiekārtojumam Ausekļa ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri Alfrēda Kalniņa skvēra labiekārtojumam Ausekļa ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.

 

7.07.2020. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri vidējā spiediena sadales gāzesvada jaunbūvei Līgo ielā, Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, dzīvojamās ēkas īpašumā Līgo ielā 10, Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā gazifikācijai.
 2. Par Paskaidrojuma rakstu Ārējā elektroapgāde Jūdažu ielā 27, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā (TN 107784203).
 3. Par Apliecinājuma karti Pievada gāzesvada izbūve Zaru ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas pārbūve Rūsiņa ielā 11 ,Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par Paskaidrojuma rakstu Šķūņa būvniecībai zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 42660030133, Mores pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par Paskaidrojuma rakstu Pirts būvniecībai zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 42660030133, Mores pagastā, Siguldas novadā.
 7. Par Paskaidrojuma rakstu Mājas ceļam zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80420040274, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 8. Par Paskaidrojuma rakstu Ēkas nojaukšanai Strēlnieku ielā 23, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8094 005 0233 un zemes vienības daļām ar kadastra apzīmējumiem: 8094 005 0233 8002 un 8094 005 0233 8003.

 

30.06.2020. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri 20/0,42kV TA T-8603 pārbūvei, Helmaņa ielā 12T, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, IO-130583.
 2. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūvei Miera ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par Paskaidrojuma rakstu Ražotnes elektroapgādei “Kitiņos”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 4. Par Paskaidrojuma rakstu Dārza lapenes jaunbūvei Dāliju ielā 22, Vējupītē, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa Nr.3 vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas Krišjāņa Barona ielā 12-3, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Alfrēda Kalniņa skvēra labiekārtojumam Ausekļa ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri Klientu konsultācijas centra un darbnīcas telpu pārbūvei Augļu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Parka ielā 16-6, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri Vasarnīcas jaunbūvei “Ezeriņos”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 10. Par Apliecinājuma karti Dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotai atjaunošanai Lakstīgalu ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvprojekta izmaiņām Skolas ēkas pārbūvei un Siguldas ģimnāzijas mācību korpusa būvniecībai Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Klusā ielā 26, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Mākoņu ielā 10, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 14. Par izmaiņām Paskaidrojuma rakstā Pirts ēkai “Jaunlazdās”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 15. Par adreses piešķiršanu.
 16. Par grozījumiem zemes nomas līgumā.
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Klusā ielā 32, Peltēs, Siguldas pagastā., Siguldas novadā, sadalīšanai.
 18. Par zemes vienības “Jūdaži 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 19. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8015 002 4303 un zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 8015 002 4303 8001.
 20. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8015 002 1604.
 21. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Sapņu ielā 36, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.

 

16.06.2020. – Darba kārtība

 1. Par Paskaidrojuma rakstu “Jaudas slēdža izbūve 20kV EPL A-86 starp balstiem Nr.54 un Nr.53, Sigulda, Siguldas novads”, IO-80769.
 2. Par būvniecības iesniegumu Vidējā spiediena sadales gāzesvada jaunbūvei Smilšu ielā, Siguldā, dzīvojamās ēkas īpašumā Pērles ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā gazifikācijai.
 3. Par būvniecības ieceri 9433 Limbu ceļa, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, pārbūvei.
 4. Par Paskaidrojuma rakstu Nobrauktuves no P8 uz saimniecībām Bebroņi 13, “Lindas”, Bebroņi 15 un paralēlā ceļa uz saimniecībām Bebroņi 13, “Lindas” jaunbūvei.
 5. Par Apliecinājuma karti Sadzīves kanalizācijas pieslēgumam Atbrīvotāju ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par Apliecinājuma karti Dabas aizsardzības pārvaldes ēkas Baznīcas ielā 7 Siguldā, Siguldas novadā ārējo norobežojošo konstrukciju un tehnisko sistēmu uzlabošanai.
 7. Par Apliecinājuma karti Pievada gāzesvada izbūvei Jēkaba Dubura ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par Apliecinājuma karti Telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai Lakstīgalas ielā 6-43, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par Apliecinājuma karti Viesnīcas un ēdnīcas vienkāršotai atjaunošanai Turaidas ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības iesniegumu Ēkas nojaukšanai Strēlnieku ielā 23, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par Apliecinājuma karti Gāzes pievadam Nākotnes ielā 50. Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 12. Par projektēšanas nosacījumu izpildi optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbiem Vidzemes un Rīgas plānošanas reģionā, objekts Cēsis 2. Posms a/c A2 un P32 krustojums (Augšlīgatne)–More–Nītaure–Zaube. Siguldas novads.
 13. Par būvprojektu dzīvojamai mājai “Klētiņa”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 14. Par būvprojekta izmaiņām Vienģimenes dzīvojamās mājas būvniecībā Brīvkalnu ielā 12, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 15. Par būvniecības ieceri Šķūņa pārbūvei par saimniecības ēku Pulkveža Brieža ielā 69, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas pārbūvei Bezdelīgu ielā 17, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par Paskaidrojuma rakstu Saimniecības ēkas jaunbūvei “Dārzniekos”, Mores pagastā, Siguldas novadā.
 18. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa pārbūvei Pulkveža Brieža ielā 93B-23, Siguldā, Siguldas novadā.

 

 

2.06.2020. – Darba kārtība

 1. Par Paskaidrojuma rakstu Mores kauju muzeja brīvdabas ekspozīcijas teritorijas labiekārtošanai “Kalna Kaņēnos”, Mores pagastā, Siguldas novadā.
 2. Par Paskaidrojuma rakstu Brīvdabas teritorijas labiekārtošanai pie Mores kauju muzeja “Kalna Kaņēnos”, Mores pagastā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības iesniegumu Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūvei zemes vienībā ar kadastra apzīmējums 80940050364.
 4. Par Paskaidrojuma rakstu T-2881 “CERIŅI” Z-2 tīkla 20/0,4kV pārbūvei Mores pagastā, Siguldas novadā (IO-132623).
 5. Par Apliecinājuma karti Pievada gāzesvada izbūvei Tilta ielā 7, Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par Paskaidrojuma rakstu SIA “Fervor” ražošanas ēkas novietošanai “Ceļmalās”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 7. Par Paskaidrojuma rakstu 0.4kV kabeļlīnijas pārvietošanai ārpus ielas braucamās daļas Lauku ielā, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra Nr. 80150040316 (30AT00-04/TN-5837).
 8. Pa Apliecinājuma karti Vietējā ūdens urbuma un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve palīgēkas pārbūvei par dzīvojamo māju “Klētiņa”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 9. Par vēsturiskās būvniecības iesniegumu Gāzesvada pievadam Klusajā ielā 23, Peltēs, Siguldas novadā dzīvojamās mājas gāzes apgādei.
 10. Par būvniecības iesniegumu dzīvojamās mājas jaunbūvei Pavasara ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvprojekta izmaiņām Mazumtirdzniecības veikalam Rīgas ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par projekta izmaiņām Dzīvojamai mājai Dailes ielā 2, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 13. Par projekta izmaiņām Dzīvojamai ēkai Saules ielā 12A, Siguldā, Siguldas novadā.

 

29.05.2020. – Darba kārtība

 1. Par apliecinājuma karti pirmsskolas izglītības iestādes telpu (grupiņas) apvienošanai Krišjāņa Barona ielā 37, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri pirmsskolas izglītības iestādes noliktavas pārbūvei Krišjāņa Barona ielā 37, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri pirmsskolas izglītības iestādes ratiņu novietnes pārbūvei Krišjāņa Barona ielā 37, Siguldā, Siguldas novadā.

 

26.05.2020. – Darba kārtība

 1. Par paskaidrojuma rakstu dīķa ierīkošanai zemes īpašumā “Zēmeri”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 2. Par apliecinājuma karti ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumam, Baznīcas ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par paskaidrojuma rakstu saimniecības ēkas jaunbūvei Pavasara ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par paskaidrojuma rakstu saimniecības ēkas jaunbūvei “Roznēnos”, Mores pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūvei Atbrīvotāju ielā 30A, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri daudzdzīvokļu mājas jaunbūvei Dzērveņu ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par paskaidrojuma rakstu ārējai elektroapgādei Vējupītes ielā 13, 15, 17, 19, 21, 23, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, TN Nr.105605203.
 8. Par apliecinājuma karti ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei Pavasara ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par apliecinājuma karti dzīvokļa Nr.10 vienkāršotai atjaunošanai Kalna ielā 32-10, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri Veselības aprūpes privātprakses ēkas pārbūvei Viršu ielā 20A, Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības ieceri dārza mājas, saimniecības ēkas un siltumnīcas renovācijai Silciema ielā 77, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību Zemgales ielā 5 un Zemgales ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, robežu pārkārtošanai.
 13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Augstsprieguma tīklu apakšstacija Sigulda” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 14. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 15. Par zemes vienības “Vecputniņi-1”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 16. Par adrešu likvidēšanu.
 17. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 1, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 18. Par būvniecības ieceri ceļa 9410 A2–Kundziņi–Muldas posma no 0,0 km līdz 4,01 km pārbūvei Siguldas novadā.
 19. Par būvniecības ieceri Ceļa 9411 A2–Muldas posma no 0,69 km līdz 4,12 km pārbūvei Siguldas novadā.
 20. Par būvniecības ieceri Ceļa 6613 Rotas–Akseles–Salmiņi posma no 0,00 km līdz 2,51 km pārbūvei Siguldas novadā.
 21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Pēteralas ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Ainas ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 23. Par izmaiņām būvatļaujā Vējupītes ielā 1, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 24. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Žubes” Mores pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4266 004 0127 sadalīšanai.

 

19.05.2020. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunbūvei Reiņa Kaudzītes ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par Apliecinājuma karti ūdensapgādes pieslēgumam Ata Kronvalda ielā 8A, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūvēm īpašumā “Aveņkalni”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 4. Par vēsturiskās būvniecības iesniegumu Individuālās dzīvojamās ēkas rekonstrukcijai Vālodzes ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri dzīvojamās ēkas jaunbūvei Krasta ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par Paskaidrojuma rakstu dzīvojamo māju elektroapgādei Krasta iela 5, 7, 9, 11, 13, 15, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par paskaidrojuma rakstu dzīvojamās mājas nojaukšanai Dārza ielā 14, Siguldā.
 8. Par nekustamā īpašuma “Ievas” Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu un nosaukuma maiņu.
 9. Par grozījumiem Siguldas novada būvvaldes 2019. gada 4. decembra lēmumā “Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Vērītes” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai” (6.§, prot. Nr.48).
 10. Par zemes vienības “Jūdaži 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 11. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas pārbūvei Dārza ielā 55, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par adreses Rīgas iela 2A, Sigulda, Siguldas novads, likvidēšanu.
 13. Par paskaidrojuma rakstu Laurenču sākumskolas “Saliedētības taka” Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par nekustamā īpašuma “Brankas” Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 15. Par adreses piešķiršanu.

 

12.05.2020. – Darba kārtība

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Mežapuskas” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 2. Par Paskaidrojuma rakstu Kaķīškalna ielas posma izbūvei īpašumā ar kadastra apzīmējumu 80150020253, Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunbūvei Sapņu ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par Apliecinājuma karti pievada gāzesvada izbūvei Stacijas ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par Paskaidrojuma rakstu apgaismojuma sistēmas pārbūvei zemesgabalā Strēlnieku ielā 84A, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par Paskaidrojuma rakstu malkas šķūnim Pulkveža Brieža ielā 85A, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par Paskaidrojuma rakstu atkritumu konteineru novietnēm Strēlnieku ielā 84A, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par Paskaidrojuma rakstu dīķa jaunbūvei “Zemzaros”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 9. Par Paskaidrojuma rakstu ārējai elektroapgādei “Cimdiņi”, Mores pagastā, Siguldas novadā (TN 118339184).
 10. Par būvniecības ieceres dzīvojamās mājas izmaiņas nekustamā īpašumā “Dienvidi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu un īpašuma nosaukumu piešķiršanu no nekustamajiem īpašumiem Atbrīvotāju ielā 26, 26A, 26B, 26C un 28 Siguldā, Siguldas novadā, veidojamām zemes vienībām.

 

6.05.2020. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri Savrupmājas jaunbūve Jaunlīgās, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 2. Par Paskaidrojuma rakstu Terases jaunbūve Pils ielā 4B, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par Apliecinājuma karti Telpu grupas – dzīvokļa Nr.19 – pārplānojumam Parka ielā 12-19, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Ceļa 6616 Akenstaka–Rūpnieki–Kalēji posma no 0,0 km līdz 5,4 km pārbūve.
 5. Par būvniecības ieceri elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas pievadu izbūvei Jāņogu, Brūkleņu ielās Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par Paskaidrojuma rakstu žoga izbūvei Dārznieku ielā 9, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

 

28.04.2020. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri Vienģimenes dzīvojamās ēkas piebūvei Zvaigžņu ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par Paskaidrojuma rakstu Ārējai elektroapgādei Garajā ielā 146, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, TN Nr.106977202.
 3. Par būvniecības ieceri Viendzīvokļa dzīvojamās mājas jaunbūvei “Ceriņos”, Nurmižos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 4. Par Paskaidrojuma rakstu Dārza nojumei Jāņogu ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par Apliecinājuma karti Ūdensapgādes rekonstrukcijai Leona Paegles ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri ceļa 4219 Rudiņi–Anšpēteri posma no 0,72 km līdz 1,72 km pārbūvei Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri ceļa 4233 Lāčplēši–Augšciems posma no 0,0 km līdz 0,7 km pārbūvei Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri valsts nozīmes ūdensnotekas “Ķibīte” atjaunošanai Allažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri Viena dzīvokļa dzīvojamās mājas jaunbūvei un ēkas nojaukšanai Saltavota ielā 23A, Kalnabeitēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 10. Par zemes vienības “Austrumi 1”, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.

 

21.04.2020. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri Savrupmājas jaunbūve Jāņa Poruka ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par Paskaidrojuma rakstu Ārējai elektroapgādei 0,4 kV gaisvadu līnijas posma pārbūve kabeļlīnijā, “Krastmalas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā (30AT40-07/363).
 3. Par Paskaidrojuma rakstu Z-9301-3 0,4 kV KL pārbūvei Siguldas novadā (IO-132653), “Peltes”, Peltes, Siguldas pagastā, Siguldas novadā; Institūta ielā 6A, Peltes, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 4. Par Apliecinājuma karti Telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai Jāņa Čakstes ielā 5-17, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par Paskaidrojuma rakstu rotaļu laukumam “Kristeros”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai “Bebroņi 15”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra apzīmējums 8094 005 0269.
 7. Par zemes vienības daļas ar adresi Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 8. Par zemes vienības “Roķēni”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 9. Par zemes vienības “Jūdaži 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 10. Par zemes vienības “Siguldas iela 3”, More, Mores pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 11. Par zemes vienības “Siguldas iela 3”, More, Mores pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 12. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 8094 005 0335 un 8015 005 0336.
 13. Par adreses piešķiršanu.
 14. Par būvniecības ieceri un projektēšanas nosacījumu izpildi Saimniecības ēkai Šveices ielā 29B, Siguldā, Siguldas novadā.

 

14.04.2020. – Darba kārtība

 1. Par Apliecinājuma karti pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” vienkāršotai telpu atjaunošanai Skolas ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par Paskaidrojuma rakstu Dīķu būvniecībai īpašumos “Kalna Gudrēni” un “Stūra Gudrēni” Mores pagastā, Siguldas novadā.
 3. Par Paskaidrojuma rakstu Siltumnīcas un lapenes novietošanai Saltavota ielā 66, Kalnabeitēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 4. Par Apliecinājuma karti Allažu pamatskolas pirmsskolas grupas vienkāršotai telpu atjaunošanai Birzes ielā 4, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par Paskaidrojuma rakstu Kanalizācijas sūkņu stacijas elektroapgādei Cepļa ielā N/A, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Mēness ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 7. Par zemes vienības “Jūdaži 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 8. Par zemes vienības “Jūdaži 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 9. Par izmaiņām būvprojektā Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku jaunbūves Purva ielā 19, Ķipari, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

 

7.04.2020. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri savrupmājas jaunbūvei Lakstīgalas ielā 18B, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri saimniecības ēkas jaunbūvei, Meldru ielā 24, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri ģimenes dzīvojamās mājas jaunbūvei Kaupo ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvprojektu “Dzīvojamā māja ar bloķētu saimniecības ēku” Avotu ielā 25, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par būvprojektu “Dzīvojamā māja” Gāles ielā 19B, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par apliecinājuma karti vienkāršotai telpu atjaunošanai Allažu tautas namā, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunbūvei Nākotnes ielā 42A, Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 8. Par paskaidrojuma rakstu saimniecības ēkas jaunbūvei Jasmīnu ielā 12, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 9. Par paskaidrojuma rakstu pagraba jaunbūvei “Ezerlāsēs”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 10. Par zemes vienības daļas ar adresi Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai “Zandari”, Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 12. Par zemes vienības daļas “Jaunliepas”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 13. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 1, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 14. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 15. Par adreses piešķiršanu.
 16. Par zemes vienības daļas ar adresi Zaļā iela 3, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 17. Par zemes vienības “Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 18. Par adrešu piešķiršanu no nekustamā īpašuma “Sintijas” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, atdalāmām zemes vienībām.
 19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Starpaskalni” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.

 

31.03.2020. – Darba kārtība

 1. Par paskaidrojuma rakstu A-8344 pārbūvei Siguldas novadā (IO-124400) Viršu ielā 40, Ķipari, Siguldas pagastā, Siguldas novadā; “Daudas”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā; “Klētnieki”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā; “Jaunklētnieki”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri dārza mājas pārbūvei Silciema ielā 27, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri ārējai elektroapgādei Lauros, Siguldas pagastā, Siguldas novadā (TN 102962208).
 4. Par būvniecības ieceri dzīvojamai ēkai Ata Kronvalda ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā; Ata Kronvalda ielā 12A, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par izmaiņām vēsturiskajā būvatļaujā Klusajā ielā 31, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri daudzdzīvokļu ēkas jaunbūvei Jāņogu ielā 19, Sigulda, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri autostāvvietas jaunbūvei Nurmižu ielā 27, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par paskaidrojuma rakstu saimniecības ēkas jaunbūvei Paparžu ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas rekonstrukcijai Gāles ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par zemes vienības “Jūdaži 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 11. Par paskaidrojuma rakstu teritorijas labiekārtošanai zemes īpašumā “Ciedras” Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 12. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Ārņi” Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 13. Par paskaidrojuma rakstu esošās gaisvadu līnijas NN24-25 un esošo T-2827, T-2711, T72861 gaisvadu līniju pārbūvei autoceļa posmā “Akenstaka–Rūpnieki–Kalēji”, Mores pagastā, Siguldas novadā (30AT00-04/TN-4594; 30AT00-04/TN-4729).
 14. Par paskaidrojuma rakstu ārējai elektroapgādei “Dārzkalnos” Mores pagastā, Siguldas novadā (TN 129083199).
 15. Par nekustamā īpašuma “Dzilnas” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 16. Par Siguldas novada Būvvaldes 2020. gada 28. janvāra lēmuma “Par zemes vienības daļas “Jaunliepas”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai” (prot. Nr.4, 5.§) atcelšanu.
 17. Par zemes vienības daļas ar adresi Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 18. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 1, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 19. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 10, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 20. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Dzilnas” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0001 sadalīšanai.

 

24.03.2020. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri viena dzīvokļa dzīvojamās mājas pārbūvei Allažu ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par paskaidrojuma rakstu T-2825 “KĀRTŪŽI” pārbūvei un nozarlīnjas NN24-26 demontāžai Mores pagastā, Siguldas novadā (IO-129457) “Ladusānos”, Mores pag., Siguldas nov., “Smēdītēs”, Mores pag., Siguldas nov.
 3. Par paskaidrojuma rakstu GVL Z-9319-3 pārbūvei (IO-128073) Jasmīnu ielā, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 4. Par apliecinājuma karti vienkāršotai dzīvokļa atjaunošanai Pulkveža Brieža ielā 22-56, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par apliecinājuma karti vienkāršotai dzīvokļa atjaunošanai Institūta ielā 10-30, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri vasarnīcas un palīgēkas jaunbūvei Priežu ielā 257, Egļupē, Allažu pagastā Siguldas novadā.
 7. Par zemes vienību Zvaigžņu ielā 46 un Zvaigžņu ielā 47 Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, apvienošanu.
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Brīvnieki 2” Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 9. Par būvniecības ieceri savrupmājas jaunbūvei Kuršu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri ēkas zivju audzēšanai jaunbūvei “Dārzkalnos”, Mores pagastā, Siguldas novadā.
 11. Par grozījumiem zemes nomas līgumā.
 12. Par zemes vienības “Jūdaži 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.

 

17.03.2020. – Darba kārtība

 1. Par paskaidrojuma rakstu dārza mājas būvniecībai Jasmīnu ielā 13, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 2. Par paskaidrojuma rakstu dārza mājas būvniecībai Viršu ielā 20, Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 3. Par paskaidrojuma rakstu sausās tualetes būvniecībai “Guntās”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri dārza mājas pārbūvei Asteru ielā 3, Vējupītē, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par paskaidrojuma rakstu noliktavas (mazēkas) būvniecībai Jasmīnu ielā 13, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par paskaidrojuma rakstu žoga būvniecībai Pulkveža Brieža ielā 27A, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri dzīvojamās ēkas jaunbūvei Klusajā ielā 23, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

 

10.03.2020. – Darba kārtība

 1. Par sakaru kabeļa un sadales skapja būvniecību īpašumā Šveices iela 7B, Siguldā.
 2. Par nekustamā īpašuma “Dravnieki” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu un adreses maiņu ēkām.
 3. Par nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 3, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Vecimmas” Alllažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 5. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas pārbūvei Dārza ielā 13, Morē, Mores pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma būvniecībai zemes gabalā “Kreiļi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri viena dzīvokļa dzīvojamās mājas, šķūņa, garāžas nojaukšanai Ata Kronvalda ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par paskaidrojuma rakstu 20 kV KL B102 pārbūvei Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 9. Par apliecinājuma karti vienkāršotai atjaunošanai Lakstīgalas ielā 6-19, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par paskaidrojuma rakstu administratīvo telpu grupas pagraba lietošanas veida maiņai bez pārbūves Cēsu ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par paskaidrojuma rakstu dzīvojamās mājas elektroapgādei Jāņa Poruka ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par paskaidrojuma rakstu ārējai elektroapgādei Miera ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas jaunbūvei Griezes ielā 2A, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 14. Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.
 15. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 1, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 16. Par zemes vienības daļas ar adresi Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 17. Par zemes vienības daļas ar adresi Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 18. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 11, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 19. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rūsiņa ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 20. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aveņu ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.

 

3.03.2020. – Darba kārtība
 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašumā “Sintijas”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Ventas ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 3. Par nekustamā īpašuma “Vecbirzemnieki”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 4. Par zemes vienības “Austrumi 1”, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 5. Par zemes vienības “Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 6. Par nekustamā īpašuma “Dambīši” Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 7. Par Būvniecības ieceri Savrupmājas izmaiņām Sapņu ielā 8, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 8. Par Būvniecības ieceri Dzīvojamā māja Pulkveža Brieža ielā 18A, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par Paskaidrojuma rakstu “Mores Ūdensdzirnavas” Mores pagastā, Siguldas novadā, atjaunošanu.
 10. Par Paskaidrojuma rakstu Teritorijas labiekārtošana zemes īpašumā “Ezerlīči”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 11. Par Būvniecības ieceri Saimniecības ēkas pārbūve par Dzīvojamo māju Smilgu ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa pārplānošana Lakstīgalas ielā 3-10, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par Būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas jaunbūve Dabreļa ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par Paskaidrojuma raksts Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas novietošanu īpašumā “Dižkoki”, Allažos, Allažu pagastā, Sigulda novadā.
 15. Par zemes vienības daļu ar adresi Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 16. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 17. Par zemes vienības daļas ar adresi Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 18. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 10, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 19. Par zemes vienības daļas ar adresi Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 20. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 9, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 21. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 9, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 22. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 11, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 23. Par zemes vienības daļas ar adresi Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 24. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Dārziņi”, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 25. Par zemes vienības daļas ar adresi Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 26. Par zemes vienības daļas ar adresi Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 27. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 28. Par zemes vienības daļas ar adresi Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.

 

25.02.2020. – Darba kārtība

 1. Par nosaukuma piešķiršanu īpašumam ar kadastra Nr.80940040726.
 2. Par adreses piešķiršanu.
 3. Par adreses piešķiršanu.
 4. Par būvniecības ieceri Savrupmājas jaunbūvei Pīlādžu ielā 24, Peltes, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceres akceptu un projektēšanas nosacījumu izpildi Lauku iela Siguldā, Siguldas novadā, pārbūve.
 6. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Saimniecības ēkas jaunbūvei “Sprīdīši”, Stīveros, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri ceļa 4219 Rudiņi–Anšpēteri posma no 0,72 km līdz 1,72 km pārbūvei Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības iecere ceļa 4233 Lāčplēši–Augšciems posma no 0,0 km līdz 0,7 km pārbūvei Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības iecere ceļa 6616 Akenstaka–Rūpnieki–Kalēji posma no 0,0 km līdz 5,4 km pārbūvei Siguldas novadā.
 10. Par paskaidrojuma rakstu Ārējā elektroapgāde “Jaunķēķi”, Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 11. Par paskaidrojuma rakstu Saimniecības ēkas jaunbūvei “Guntas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 12. Par paskaidrojuma rakstu Jauns elektroapgādes pieslēgums Reiņa Kaudzītes ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par zemes vienības “Pērles”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 14. Par paskaidrojuma rakstu Pazemes atkritumu konteineru izbūvei Pils ielā 14A, Siguldā, Siguldas novadā. Zemes.
 15. Par paskaidrojuma rakstu Pazemes atkritumu konteineru izbūvei Lazdu ielā 2, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 16. Par zemes vienības “Jūdaži 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 
 
18.02.2020. – Darba kārtība
 
 1. Par projektēšanas noteikumu izpildi būvniecības iecerei Siguldas novada zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukums zemes gabalā “Kreiļi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri Divģimeņu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas jaunbūves un esošo ēku nojaukšana izmaiņām Raiņa ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Ceļa 9410 A2–Kundziņi–Muldas posma no 0,0 km līdz 4,01 km pārbūve Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības iesniegumu Ceļa 6613 Rotas–Akseles–Salmiņi posma no 0,00 km līdz 2,51 km pārbūve Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri Ceļa 9411 A2–Muldas posma no 0,69 km līdz 4,12 km pārbūve Siguldas novadā.
 6. Par projektēšanas nosacījumu izpildi būvniecības iecerei Dzīvojamās mājas un nojumes jaunbūvēm Kaļķu ielā 1, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 7. Par Paskaidrojuma rakstu Ārējā elektroapgāde “Trejdari”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 8. Par Apliecinājuma karti lietošanas veida maiņai bez pārbūves no pirts uz saimniecības ēku “Dūjas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 9. Par Paskaidrojuma rakstu Siltumnīcas un saimniecības ēkas nojaukšana Robežu ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par Apliecinājuma karti Gāzesvada pievada jaunbūve Nākotnes ielā 50, Ķipari, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 11. Par Paskaidrojuma rakstu lietošanas veida maiņai bez pārbūves no savrupmājas uz pirts ēku “Dūjas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 12. Par Paskaidrojuma rakstu lietošanas veida maiņai bez pārbūves no saimniecības ēkas uz savrupmāju “Dūjas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 13. Par Paskaidrojuma rakstu Saules paneļu sistēma Viršu ielā 306, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 
 
11.02.2020. – Darba kārtība
 
 1. Par būvniecības ieceres Vienģimenes dzīvojamās ēkas izmaiņām adresē “Riekstiņi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamo īpašumu “Krastkalni", “Annaskalni” un “Veclorupe” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, robežu pārkārtošanai un apvienošanai.
 3. Lēmums par izmaiņām būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.1-2019-1753 adresē Kaļķu iela 3, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 4. Par Paskaidrojuma rakstu Palīgēkas jaunbūve Nurmižu ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par Paskaidrojuma rakstu Malkas šķūnītis Meža ielā 10, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Stacijas ielā 12-14, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par Paskaidrojuma rakstu Ārējā elektroapgāde adresē “Bitenieki”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 8. Par Apliecinājuma karti Gāzesvada pievads adresē “Birzmaļi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 9. Par Paskaidrojuma rakstu Dzīvojamās mājas elektroapgāde adresē “Ezerkrsti”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 10. Par Paskaidrojuma rakstu Energoapgādes pieslēguma ierīkošana adresē “Jorēni”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.

 

4.02.2020. – Darba kārtība
 
 1. Par projektēšanas nosacījumu izpildi vienģimenes dzīvojamās ēkas būvniecībai Kaļķu ielā 4, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā. 
 2. Par projektēšanas nosacījumu izpildi dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai Pulkveža Brieža ielā 74, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceres akceptu un projektēšanas nosacījumu izpildi Saimniecības ēkas jaunbūvei Krasta ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par Paskaidrojuma rakstu Saimniecības ēkas jaunbūvei Krasta ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par Apliecinājuma karti Dzīvokļa Nr. 42 vienkāršoto atjaunošanu Jāņa Čakstes ielā 1-42, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceres akceptu un projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamā mājas jaunbūve Nurmižu ceļš 6A, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par dzīvojamo māju Krimuldas ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.

 

28.01.2020. – Darba kārtība

 1. Par zemes vienības “Skaistkalni 1”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 2. Par zemes vienības “Jūdaži 4A”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 3. Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Turaidas ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par zemes vienības daļas Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 6. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 2, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 7. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 2, , Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 8. Par zemes vienības daļas Lazdu ielā 1, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Bites” Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 10. Par Paskaidrojuma rakstu Z-8317-3 posmā CK-64, KS-21 pārbūve (IO-123558) Leona Paegles ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā, Lāčplēša ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, Lāčplēša ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā, Lāčplēša ielā 4B, Siguldā, Siguldas novadā, Lāčplēša ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, Leona Paegles ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par Apliecinājuma karti ēkas fasādes vienkāršotai atjaunošanai Lauku ielā 7/9, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par Paskaidrojuma rakstu būvniecība nekustamā īpašumā “”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 13. Par Paskaidrojuma rakstu elektroapgādes ierīkošanu ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par Būvprojekta ”Siguldas jaunās pils pārbūvi un restaurāciju” būvkonstrukciju izmaiņām Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par Būvniecības iesniegumu dzīvojamās mājas pārbūve Robežu ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par Apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Leona Paegles ielā 6 dz. 19, Siguldā, Siguldas novadā.
 17. Par Būvatļaujas atjaunošanu adresē Jāņa iela 2B, Siguldā.
 
 
21.01.2020. – Darba kārtība
 
 1. Par zemes noma līguma izbeigšanu.
 2. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 
 3. Par zemes vienības daļas ar adresi Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu robežu pārkārtošanai starp nekustamā īpašuma “Krastkalni” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8094 003 0137 un nekustamā īpašuma “Annaskalni” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8094 003 0024, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Stārķi” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 6. Par grozījumiem zemes nomas līgumā.
 7. Par Apliecinājuma karti kanalizācijas tīklu pievadu izbūvei Eduarda Veidenbauma ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri noliktavas jaunbūvi nekustamā īpašumā “Lūši”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības iesniegumu vasarnīcas un pirts jaunbūvēm Ogu ielā 81, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 10. Par Apliecinājuma karti gāzes pievada izbūvei Klusā ielā 14, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 11. Par iesniegumu veikt izmaiņas būvatļaujā  Nr. BIS-BV-5.24-2017-7430 adresē  Raunas iela 5B, Sigulda, Siguldas novads.
 12. Par iesniegumu pagarināt būvatļauju adresē Pērles iela 4, Sigulda, Siguldas novads.
 
 
14.01.2020. – Darba kārtība
 
 1. Par Siguldas novada Būvvaldes 2019.gada 2.aprīļa lēmuma “Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Dārziņi”, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai” (prot. Nr.11, 16.§) atcelšanu.
 2. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 3. Par zemes vienības daļas Lazdu ielā 1, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 4. Par adreses piešķiršanu dzīvojamā mājā Leona Paegles ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par zemes vienības daļas ar adresi Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 6. Par zemes vienības daļas ar adresi Lazdu iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību Cīruļu ielā 7 un Cīruļu ielā 9, Siguldā, Siguldas nov., robežu pārkārtošanai.
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības "Lejas Spriguļi", Siguldas pag., Siguldas nov., sadalīšanai un robežu pārkārtošanai ar zemes vienību nekustamajā īpašumā "Ziedmalas" Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 9. Par nekustamā īpašuma “Bērziņi” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 10. Par zemes vienības daļas ar adresi Zaļā iela 3, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 11. Par zemes vienības “Jūdaži 4A”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 12. Par zemes vienības “Austrumi 1”, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 13. Par zemes vienības daļas ar adresi Zaļā iela 3, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 14. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Mazgrunduļi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 15. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas pārbūvi, saimniecības ēkas jaunbūvi un palīgēkas jaunbūvi Celtnieku ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par būvniecības iesniegumu saimniecības ēkai nekustamā īpašumā “Ceļmalas”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 17. Par būvniecības iesniegumu ceļa pievienojums autoceļam P8 Gāles ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā.
 18. Par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izsniegšanu ceļa pievienojums autoceļam P8 Gāles ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā.
 19. Par Paskaidrojuma rakstu pēc uzskaites elektroapgādei Priežu ielā 257, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 20. Par būvniecības iesniegumu Ātrās ēdināšanas restorāna kanalizācijas pārbūvei Vidzemes šoseja 4B, Siguldā, Siguldas novadā.
 21. Par Apliecinājuma karti tirdzniecības telpu vienkāršotai atjaunošanai TC ‘Šokolāde”, Strēlnieku ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 22. Par Apliecinājuma karti dzīvokļa vienkāršota atjaunošanai Televīzijas ielā 30-11, Siguldā, Siguldas novadā.
 23. Par būvniecības ieceri saimniecības ēkas pārbūvi nekustamā īpašumā  “Lauči”, Siiguldas pagastā, Siguldas novadā.
 24. Par būvniecības ieceri savrupmājas jaunbūvei Kuršu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 25. Par Paskaidrojuma rakstu Torņa nojaukšana Depo ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 26. Par Paskaidrojuma rakstu dzīvojamās mājas telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves Zaļkalna ielā 6, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 27. Par būvniecības ieceri vasarnīcas pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai nekustamā īpašumā “Ezerkalni 2” Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 28. Par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas pārbūvei Parka ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 29. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 
 
7.01.2020. – Darba kārtība
 
 1. Par ēkas fasādes apliecinājuma karti Pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” nojumes vienkāršotu atjaunošanu Skolas ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par ēkas fasādes apliecinājuma karti Pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” rotaļu nojumju vienkāršotu atjaunošanu Skolas ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par ēkas fasādes apliecinājuma karti Pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” saimniecības šķūņa vienkāršotu atjaunošanu Skolas ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības iesniegumu dzīvojamās mājas pārbūvei Dārza ielā 13, Morē, Mores pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par Apliecinājuma karti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošanu Helmaņa ielā 9, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par Apliecinājuma karti iekšējās apkures sistēmas vienkāršotai atjaunošanai Helmaņa ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 7. Par Apliecinājuma karti daudzdzīvokļa dzīvojamās mājas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošanu Helmaņa ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 8. Par Apliecinājuma karti daudzdzīvokļa dzīvojamās mājas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošanu Leona Paegles ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par Apliecinājuma karti iekšējās apkures sistēmas vienkāršotai atjaunošanai Leona Paegles ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par Apliecinājuma karti iekšējie ūdensvadi un kanalizācijas tīkli Zinātnes ielā 9, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 11. Par Apliecinājuma karti iekšējo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju Leona Paegles ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā. 
 12. Par Paskaidrojuma rakstu elektroapgādes sadales pārvietošanu Kaupo ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Pogiņas” Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 14. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Ainas ielā 2, Siguldā, Siguldas nov., sadalīšanai.
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Pēteralas ielā 9, Siguldā, Siguldas nov., sadalīšanai.
 16. Izlaista numerācija.
 17. Par Paskaidrojuma rakstu palīgēkas jaunai būvniecībai Pulkveža Brieža ielā 93K, Siguldā, Siguldas novadā.
 18. Par Apliecinājuma karti apkures sistēmas atjaunošanai Ata Kronvalda ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 19. Par Apliecinājuma karti saules kolektoram Ata Kronvalda ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 20. Par būvniecības iesniegumu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūvi nekustamā īpašumā “Stirnas” Mores pagastā, Siguldas novadā.
 21. Par būvniecības ieceri dārza māja un saimniecības ēka Garā ielā 157, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 22. Par būvniecības iesniegumu saimniecības ēkas jaunu būvniecību nekustamā īpašumā “Sprīdīši”, Stīveros, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 23. Par Apliecinājuma karti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošanu Pulkveža Brieža ielā 84/86, Siguldā, Siguldas novadā.
 24. Par Apliecinājuma karti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iekšējās apkures sistēmas atjaunošanu Pulkveža Brieža ielā 84/86, Siguldā, Siguldas novadā.
 25. Par Apliecinājuma karti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iekšējās apkures sistēmas atjaunošanu Lāčplēša ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 26. Par Apliecinājuma karti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošanu Lāčplēša ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.

Pievienotie faili

Būvvaldes sēžu darbakārtība (2019).pdf (344.23 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (2018).pdf (370.25 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (2017).pdf (393.16 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (jūnijs–decembris, 2016).pdf (198.75 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - maijs, 2016).pdf (95.94 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (maijs - decembris, 2015).pdf (136.67 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - aprīlis, 2015).pdf (91.05 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (jūlijs - decembris, 2014).pdf (116.03 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - jūnijs, 2014).pdf (126.26 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (oktobris - decembris, 2013).pdf (72.37 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (maijs - septembris, 2013).pdf (97.73 KB)
1_Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - aprīlis, 2013).pdf (64.74 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (septembris - decembris, 2012).pdf (68.45 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (marts - augusts, 2012).pdf (98.37 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris- marts, 2012).pdf (64.51 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (oktobris - decembris, 2011).pdf (53.52 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (jūlijs - septembris, 2011).doc (54.5 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (aprīlis - jūnijs, 2011) .pdf (55.88 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (marts, 2011).pdf (46.48 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - februāris, 2011).pdf (41.53 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (decembris, 2010.).pdf (53.92 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtības (oktobris - novembris, 2010.).pdf (54.15 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtības (septembris, 2010).pdf (70.55 KB)
Būvvaldes sēžu protokoli (augusts, 2010).pdf (71.86 KB)
Būvvaldes sēžu protokoli (jūnijs - jūlijs, 2010).pdf (91.29 KB)
Būvvaldes sēžu protokoli (aprīlijs -maijs, 2010).pdf (80.91 KB)

Pasākumi