Piektdiena, 23. aprīlis
Šodien sveicam: Jurģis, Juris, Georgs
Laika ziņas: Sigulda +1.5℃, ZR vējš 6.3 m/s
e.sigulda.lv
A- A A+ T T

Būvvaldes sēdes

Būvvaldes sēdes notiek katru otrdienu Siguldā, Zinātnes ielā 7.

Tālrunis informācijai 67800956

 

13.04.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Lejas Spriguļi” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 2. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Jūdažu ielā 27, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Pulkveža Brieža ielā 49A, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Pulkveža Brieža ielā 54, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri Dīķa būvniecībai nekustamajā īpašumā “Naktsvijoles” Mores pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Atbrīvotāju ielas (posmā no Parka ielas līdz Pērsiešu ielai) maģistrālā kanalizācijas tīkla pārbūvei Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri – T-2733 “PITŅI” pārbūve Mores pagastā, Siguldas novadā (IO-152904)
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamo īpašumu Graudu ielā 8B un “Liesmiņas” Siguldā, Siguldas novadā, zemes vienību robežu pārkārtošanai.
 9. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūve Vizbuļu ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par adreses “Cinīši”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, piešķiršanu.
 11. Par adreses “Avenītes”, Mores pagasts, Siguldas novads, piešķiršanu.
 12. Par izmaiņu projekta akceptēšanu Noliktavas pārbūvei Helmaņa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Lauri, Siguldas pagasts, Siguldas novads (TN 102962208).
 14. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde N/A, Siguldas novads (TN 135868201).
 15. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Turaidas iela 6, Sigulda, Siguldas novads (TN 135660205).

 

6.04.2021. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai Strēlnieku ielā 48, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ierosinātāja maiņu Dzīvojamās mājas būvniecībai Smilgu ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par Kanalizācijas un ūdensvada pieslēguma ierīkošanu Zvaigžņu ielā 25, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri – T-8028 “Stīveri” un A-8028 pārbūve Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Savrupmājas jaunbūvei Kraukļalas ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Noliktavu iela 8, Sigulda, Siguldas novads (TN 105001218).
 7. Par būvniecības ieceri Ūdensvada pievadu izbūvei Pulkveža Brieža ielā 54 Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un sadzīves notekūdens kanalizācijas tīklu izbūvei dzīvojamai ēkai Dīķa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Atbrīvotāju ielā 24A, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 10. Par zemes vienības “Dārziņi”, Sigulda, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 11. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas jaunbūvei Vējupītes ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par atteikumu izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma “Zaļkalni-1” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 005 0220 sadalīšanai.
 13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pļavu ielā 20, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 14. Par zemes vienības daļas Saules ielā 6C, Siguldā, Siguldas novadā, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.

 

30.03.2021. – Darba kārtība

 1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Saules ielā 6B, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par zemes vienības “Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 3. Par izmaiņām būvatļaujā (īpašnieka maiņa) Savrupmājas būvniecībai “Lūši”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 4. Par būvniecības ierosinātāja maiņu Dzīvojamās mājas būvniecībai Sapņu ielā 22, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par mobilo sakaru bāzes stacijas “SiguldaDārza” izbūvi, Dārza ielā 29, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par nekustamā īpašuma “Allaži Nr. 136” Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 7. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Pulkveža Brieža ielā 84/86-13, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par nekustamā īpašuma “Lejas Šķeistēni” Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 9. Par būvniecības ieceri – T-8315 “Gaismas iela” 20 KV iekārtu pārbūve un A-94 pievadu izbūve, Siguldā, Siguldas novadā. (IO-166650).
 10. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai Kaķīškalna ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības ieceri Jumta seguma atjaunošanai Leona Paegles ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri Gāzes vada pievada būvniecībai Kaķīškalna ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par paziņojumu energoapgādes objekta būvniecībai Purva ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā, 130274201.
 14. Par būvniecības ieceri dārza mājas novietošanai Vējupītes ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla būvniecībai Pīlādžu ielā 24, Siguldā, Siguldas novadā.
 16. Par būvniecības ierosinātāja maiņu un realizācijas termiņa pagarināšanu dīķa būvniecībai “Laimdotas”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 17. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas jaunbūvei Jūdažu ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 18. Par būvniecības ieceri Atkritumu novietnes ierīkošanai Pulkveža Brieža ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 19. Par būvniecības ieceri Atkritumu novietnes būvniecībai Pulkveža Brieža ielā 84/86, Siguldā, Siguldas novadā.
 20. Par būvniecības ieceri Klēts būvniecībai īpašumā “Guntas”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 21. Par būvniecības ieceri žoga būvniecībai Līvu ielā 4, Allaži, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 22. Par būvniecības ieceri Ūdens pievada izbūvei Lorupes ielā 23, Siguldā, Siguldas novadā.
 23. Par nekustamā īpašuma “Jaunlejnieki” Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 24. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Institūta ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai un robežu pārkārtošanai ar zemes vienību Institūta ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu “Jaunkaderi” un “Augškaderi” Mores pagastā, Siguldas novadā, zemes vienību robežu pārkārtošanai.

 

23.03.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par izmaiņām būvatļaujā (īpašnieka maiņa) Dzīvojamās mājas būvniecībai Raunas ielā 5A, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Jāņa Poruka iela 14, Sigulda, Siguldas novads, TN Nr.115620207.
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību Augļu ielā 4 un Augļu ielā 4A, Siguldā, Siguldas novadā, robežu pārkārtošanai.
 4. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Lorupes ielā 23, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Dzērvītes, Siguldas pagasts, Siguldas novads (126104204).
 6. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai Jūdažu ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par zemes vienības “Mazgrunduļi”, Allažu pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Birzes” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Rožu ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 10. Par atteikumu izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus zemes vienības Jura Ozola ielā 24, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 11. Par atteikumu izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma “Ļugas” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0007 sadalīšanai.
 12. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai Pavasara ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.

 

16.03.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Aspazijas ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas jaunbūvei, Dārza ielā 37, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Īslaicīgās apmešanās jaunbūvei Noliktavu ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Kempinga administratīvās mazēkas būvniecībai Vidzemes šoseja 65, Sigulda, Siguldas novads.
 5. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas pārbūvei, saimniecības ēkas un pirts jaunbūvei Vizbuļu ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai Kaķīškalna ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri Saules ielas maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūvei Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par izmaiņu projekta saskaņošanu Vasaras mājas pārbūvei “Ezerkalni”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 9. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu posma būvniecībai Griezes ielā, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri Saimniecības ēkas un šķūņa būvniecībai Krišjāņa Barona ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par izmaiņu projekta akceptēšanu Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecībai Jāņogu ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā.
 

9.03.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par nekustamā īpašuma “Lauka Dzintari”, Allažu pagasts, Siguldas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80420020145 daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienību Cēsu ielā 10 un Jāņa Poruka ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā, robežu pārkārtošanai.
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Šveices ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Cīruļu ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 5. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Jaunzemi” Allažu pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8042 002 0055 sadalīšanai.
 6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0450.
 7. Par izmaiņu projekta akceptēšanu Vienģimenes dzīvojamās mājas būvniecībai (Brīvkalnu iela 12, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV-2154).
 8. Par būvniecības ieceri Šveices ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa pagarināšanu Kafejnīcas būvniecībai Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde īpašumiem Saules iela 8, Saules iela 8A, Saules iela 8B, Siguldā, Siguldas novadā (TN 130225205, 131461204, 131463202).
 11. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās ēkas jaunbūvei Zemdegu ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Āboli, Allažu pagasts, Siguldas novads (TN 122618202).
 13. Par būvniecības ieceri gāzesvada izbūvei Kaķīškalna ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas, Šķūņa un Lapenes būvniecībai Vējupītes ielā 29, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 15. Par būvniecības ieceri Pirts būvniecībai īpašumā “Pauguri”, Kalnabeites, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 16. Par būvniecības ieceri mazēkas būvniecībai īpašumā “Āboli”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 17. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ierīkošanai Jūdažu ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 18. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde “Kārlīši”, Allažu pagasts, Siguldas novads (TN 113595208).
 19. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa Nr,.1 vienkāršotai atjaunošanai “Kalnabeites-3”, Kalnabeites, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 20. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ierīkošanai Purva ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā.

 

2.03.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par adreses “Ūdrīši”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, piešķiršanu.
 2. Par būvniecības ieceri gāzes apgādes ārējo un iekšējo tīklu būvniecībai Pulkveža Brieža ielā 56A, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Kaķīškalna ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Kaķīškalna ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā. 
 5. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas jaunbūvei Mākoņu ielā 10, Siguldā, Siguldas novads.
 6. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Mākoņu ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri Auto remonta darbnīcas pārbūvei “Birzmaļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 8. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās ēkas būvniecībai Vītolu ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Viena dzīvokļa mājas jaunbūvei Jasmīnu ielā 4, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 10. Par zemes vienības daļas ar nosaukumu “Dārziņi”, Siguldā, Siguldas nov. nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 11. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas pārbūvei Miera ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Klusā iela 28, Sigulda, Siguldas novads (TN 134594204).
 13. Par būvniecības ieceri Divu dzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecībai Līvkalna ielā 20, Siguldā, Siguldas novadā.
 14. Par būvniecības ieceri Divģimeņu dzīvojamās ēkas jaunbūvei Mākoņu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Jūdažu ielā 24, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 16. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Kaķīškalna iela 7, 2, 8, 10, Kaķīšu iela 12, Sigulda, Siguldas novads (TN 123357203, 133323201, 133425206, 133167205, 125461207).
 17. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Līvu iela 4, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads (TN 101572217).

 

23.02.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par izmaiņu projekta akceptēšanu Dzīvojamās mājas būvniecībai īpašumā “Lācīši”, Allažu pagasts, Siguldas novads.
 2. Par būvniecības ieceri Garāžas pārbūvei Čiatūras ielā 36, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par atteikumu izdot būvatļauju Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un palīgēkas jaunai būvniecībai Klusā iela 35, Sigulda, Siguldas novads.
 4. Par nekustamā īpašuma “Leņķi” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 5. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Nākotnes ielā 52, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 6. Par nekustamā īpašuma “Kāši” Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 7. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas vienkāršotai atjaunošanai Gundegu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par adreses “Biškrēsliņi”, Mores pagasts, Siguldas novads, piešķiršanu.
 9. Par būvniecības ieceri vienkāršotai atjaunošanai Jēkaba Dubura ielā 11-22, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Lakstīgalas ielā 6-33, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par adreses “Inderi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, piešķiršanu.

 

16.02.2021. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri Elektroapgādes pieslēgumam gāzes regulēšanas stacijai SGRP-89S.
 2. Par būvniecības ieceri Sadzīves kanalizācijas tīkla ierīkošanai Jūdažu ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai Griezes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde īpašumam “Smilgas”, Mores pagasts, Siguldas novads (TN 122608209).
 5. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Ausekļa ielā 6A, Siguldā, Siguldas novadā (TN 128869204).
 6. Par būvniecības ieceri Siguldas Jaunās pils telpu lietošanas veida maiņai Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par nekustamā īpašuma “Košas” Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Pulkveža Brieža ielā 74, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 9. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai īpašumā “Brālīši”, Siguldas novads.
 10. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Gāles ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Savrupmājas jaunbūvei Ata Kronvalda ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Dižpuntūži” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Birzes” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0387 sadalīšanai.
 14. Par izmaiņu saskaņošanu Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvprojektā Atbrīvotāju ielā 48, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par iesniegumu būvdarbu pārtraukšanai Dzīvojamās mājas pārbūvei Rūsiņa ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.

 

9.02.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par būvniecības ieceri Elektroapgādes pieslēgumam gāzes regulēšanas stacijai SGRP-89S.
 2. Par būvniecības ieceri Sadzīves kanalizācijas tīkla ierīkošanai Jūdažu ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai Griezes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde, “Smilgas”, Mores pagasts, Siguldas novads (TN 122608209).
 5. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde, Ausekļa iela 6A, Sigulda, Siguldas novads (TN 128869204).
 6. Par būvniecības ieceri Siguldas Jaunās pils telpu lietošanas veida maiņai Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par nekustamā īpašuma “Košas” Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Pulkveža Brieža ielā 74, Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 9. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai īpašumā “Brālīši”, Siguldas novads.
 10. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Gāles ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Savrupmājas jaunbūvei Ata Kronvalda ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Dižpuntūži” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Birzes” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0387 sadalīšanai.
 14. Par izmaiņu saskaņošanu Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvprojektā Atbrīvotāju ielā 48, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par iesniegumu būvdarbu pārtraukšanai Dzīvojamās mājas pārbūvei Rūsiņa ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā.
 
 
2.02.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde īpašumam Kosas-1, Allažu pagastā, Siguldas novadā (TN 127832203).
 2. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Kaķīškalna ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Dīķa būvniecībai Gāles ielā 12A, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Ēkas pārbūvei par sociālās aprūpes ēku Nr. 1. un Nr. 2 Institūta iela 1, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas jaunbūvei Zemdegu ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri – Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Helmaņa ielā 7-11, Peltēs, Siguldas novadā.
 7. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Savrupmājas būvniecībai Pulkveža Brieža ielā 49A, Siguldā, Siguldas novadā.
 8. Par būvniecības ieceri jaunu ūdensvada un sadzīves kanalizācijas pieslēgumu centralizētiem tīkliem izbūvei ēkai Pulkveža Brieža ielā 49A,Siguldā, Siguldas novadā.
 9. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas būvniecībai Saules ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā.
 10. Par būvniecības ieceri Atkritumu novietnes būvniecībai Leona Paegles ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Sleņģi, Nurmiži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, (TN 131564208).
 12. Par būvniecības ieceri Viena dzīvokļa ēkas jaunbūvei Purva ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Mākoņu iela 14, Sigulda, Siguldas nov. (TN 132307202).
 14. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Ēkas būvniecībai Kuršu ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Zaļā ielā 2, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas nov., sadalīšanai.
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Kosas-1” Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 17. Par zemes vienības daļas Lazdu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā un zemes vienības daļas Lazdu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 18. Par zemes vienības daļas Lazdu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 19. Par zemes vienības “Skaistkalni 1”, Allažu pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 20. Par zemes vienības “Dārzi”, Siguldā, Siguldas novadā, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.

 

26.01.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par būvniecības ieceri Garāžas jaunbūvei īpašumā “Bebroņi 3”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri Vidējā spiediena (P < 0,4MPa) sadales gāzesvada jaunbūve pa Kaķīškalna ielu līdz pievadiem uz zemes īpašumiem Kaķīškalna ielā 7 un 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa pārplānošanai Leona Paegles ielā 4 – 34, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas pārbūvei Lorupes ielā 23, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas un palīgēku jaunbūvei “Sauliešos”, Mores pagastā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Pievada gāzesvada izbūvei Kaķīškalna ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Eduarda Veidenbauma iela 9, Sigulda, Siguldas novads, (TN 131310203).
 8. Par būvniecības ieceri – 0,4 kV līnijas Z-8341-3 pārbūve Siguldas novadā (IO-133228).
 9. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas jaunbūvei, Mākoņu ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.

 

19.01.2021. – Darba kārtība

 1. Par projektēšanas nosacījumu izpildi MAC Barģu ceļš būvniecībai, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 2. Par būvniecības ieceri savrupmājas pārbūvei Dzintaru ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par Paskaidrojuma rakstu Komisijas tirdzniecības ēkas atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu uz saimniecības ēku, Cēsu ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas (atpūtas ēkas) jaunbūvei īpašumā “Lejasvārnas”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rožu ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par zemes vienības “Jūdaži 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.

 

12.01.2021. – Darba kārtība
 
 1. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Nākotnes iela 42A, Ķipari, Siguldas pagasts, Siguldas novads, (TN 129898203).
 2. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Vītolu iela 1, 3, Sigulda, Siguldas novads, (TN 131372209, 131790205).
 3. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Saulrītu iela 14, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, (119815209).
 4. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai Atbrīvotāju ielā 30A, Siguldā, Siguldas novadā.
 5. Par būvniecība ieceri Ūdensapgādes tīkla būvniecībai Aveņu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Tilta ielā 17, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par būvniecības ieceri Pirts jaunbūvei, saimniecības ēkas, siltumnīcas un viena dzīvokļa mājas pārbūvei īpašumā “Lauciņi”, Siguldas pag., Siguldas novads.
 8. Par būvniecības ieceri Palīgēkas jaunbūvei Bebroņi 13, Siguldas pagasts, Siguldas novads. 
 9. Par būvniecības ieceri – Ārējā elektroapgāde Vējupītes iela 11, Sigulda, Siguldas novads (TN 130914202).
 10. Par būvniecības ieceri Dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai Pulkveža Brieža ielā 80-66, Siguldā, Siguldas novadā.
 11. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Dzīvojamās mājas būvniecībai Brīvkalnu ielā 1 Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
 12. Par būvniecības ieceri Ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai Dārza ielā 37, Siguldā, Siguldas novadā.
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Pālēni” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Mierlauku pļavas” Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
 15. Par zemes vienības daļas ar adresi Saules iela 6C, Sigulda, Siguldas novads, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 16. Par zemes vienības “Jūdaži 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Kalēji” Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.

 

5.01.2021. – Darba kārtība

 1. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas jaunbūvei adresē “Ozolzīles”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 2. Par iesniegumu ēkas fasādes atjaunošanai Nurmižu ielā 33, Siguldā, Siguldas novadā.
 3. Par būvniecības ieceri Dzīvojamās mājas un nojumes būvniecībai Mālkalnu ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā.
 4. Par būvniecības ieceri Kūts (kad. apz. 80940040029014) pārbūvei ar lietošanas veida maiņu uz noliktavas ēku - Apogi, Siguldas pag., Siguldas novads.
 5. Par paskaidrojuma rakstu Siltumnīcas būvniecībai Daudu ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā.
 6. Par būvniecības ieceri Dzīvokļu Nr. 5 un Nr. 6 apvienošanai un pārbūvei Mednieku ielā 10-6, Siguldā, Siguldas novadā.
 7. Par zemes vienības daļas Lazdu ielā 1, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 8. Par zemes vienības “Jūdaži 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 9. Par zemes vienības daļas ar adresi Zaļā iela 3, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 10. Par zemes vienības “Mazgrunduļi”, Allažu pagasts, Siguldas novads, daļas nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
 11. Par projektēšanas nosacījumu izpildi Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūvei Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielu rajonam Siguldas pilsētā, Siguldas novadā.
   

Pievienotie faili

Būvvaldes sēžu darbakārtība (2020).pdf (416.56 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (2019).pdf (344.23 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (2018).pdf (370.25 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (2017).pdf (393.16 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (jūnijs–decembris, 2016).pdf (198.75 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - maijs, 2016).pdf (95.94 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (maijs - decembris, 2015).pdf (136.67 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - aprīlis, 2015).pdf (91.05 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (jūlijs - decembris, 2014).pdf (116.03 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - jūnijs, 2014).pdf (126.26 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (oktobris - decembris, 2013).pdf (72.37 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (maijs - septembris, 2013).pdf (97.73 KB)
1_Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - aprīlis, 2013).pdf (64.74 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (septembris - decembris, 2012).pdf (68.45 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (marts - augusts, 2012).pdf (98.37 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris- marts, 2012).pdf (64.51 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (oktobris - decembris, 2011).pdf (53.52 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (jūlijs - septembris, 2011).doc (54.5 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (aprīlis - jūnijs, 2011) .pdf (55.88 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (marts, 2011).pdf (46.48 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (janvāris - februāris, 2011).pdf (41.53 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtība (decembris, 2010.).pdf (53.92 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtības (oktobris - novembris, 2010.).pdf (54.15 KB)
Būvvaldes sēžu darbakārtības (septembris, 2010).pdf (70.55 KB)
Būvvaldes sēžu protokoli (augusts, 2010).pdf (71.86 KB)
Būvvaldes sēžu protokoli (jūnijs - jūlijs, 2010).pdf (91.29 KB)
Būvvaldes sēžu protokoli (aprīlijs -maijs, 2010).pdf (80.91 KB)

Pasākumi

       Aprīlis 2021       
12 3 4
56 78910 11
12131415161718
19 20 212223 2425
262728 2930