Ceturtdiena, 24. septembris
Šodien sveicam: Agris, Agrita
Laika ziņas: Sigulda +20.9℃, D vējš 4.9 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

PII Ieviņa

Pirmsskolas izglītības iestāde “Ieviņa”

Adrese: Nurmižu iela 31, Sigulda
E-pasts: ievina@sigulda.lv
Facebook lapa

Vadītāja –​ Maira Gavare
(apmeklētājus pieņem piektdienās no plkst. 14.00 līdz 19.00, pārējās dienās, iepriekš piesakoties)

 

Vārds uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Maira Gavare

Vadītāja

67708408

maira.gavare@sigulda.lv

Ilze Rence

Vadītājas vietniece izglītības jomā

67704026

ievina@sigulda.lv

Evita Indriksome-Mesle Saimniecības vadītāja 26383438 evita.indriksone-mesle@sigulda.lv

Iestāde dibināta 2010. gadā, tajā darbojas 6 pirmsskolas vecuma grupas. Mācību valoda – latviešu.

Īstenojam divas IZM licencētas programmas:

  • vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu, kods 0101 11 11
  • speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem, kods 0101 55 11 (šajā programmā audzēkņus uzņem ar Siguldas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu).

Plašās, mūsdienīgi labiekārtotās telpās ar daudzveidīgu mācību materiālo bāzi izveidota bērniem attīstoša, darbību rosinoša vide.
Profesionālu, pozitīvu un radošu pedagogu vadībā:

  • veicinām audzēkņiem daudzpusīgu personības veidošanos;
  • sekmējam individuālajai un sabiedriskajai dzīvei nepieciešamo sākotnējo zināšanu, prasmju   un iemaņu apguvi;
  • sagatavojam audzēkņus pamatizglītības apguvei;
  • darbojoties Ekoskolu programmā, pilnveidojam audzēkņu zināšanas vides izglītībā;
  • Džimbas drošības aģenta vadībā audzēkņi apgūst zināšanas par personīgo drošību.

Iestādes audzēkņiem nodrošinām individuālās nodarbības pie logopēda.

Pēcpusdienās bērniem ir iespēja apmeklēt interešu pulciņus – angļu valodu, mūzikas pamatu apguvi ar dziesmu, rotaļu un deju elementiem un lego robotikas un tautisko deju pulciņu.

PII “Ieviņa” aktīvi iesaistās starptautiskajos projektos “Nord Plus Junior” un “Erasmus+”.

Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” drošības noteikumi
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” drošības noteikumi izglītojamajiem
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” fotografēšanas kārtības noteikumi
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos iestādē
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” kārtības noteikumi bērna infekcijas gadījumos
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” pašnovērtējuma ziņojums
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” darba kārtības noteikumi
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” ētikas kodekss
Kārtība, kādā veicami epidemioloģiskās drošības pasākumi pirmsskolas izglītības iestādē “Ieviņa”, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību

Pasākumi